Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Financiële heroverwegingen nodig

De eerste kwartaalrapportage laat zien dat de gemeenteraad in juli keuzes moet maken. Niet te beïnvloeden ontwikkelingen vragen om structureel meer budget. Daarnaast wil het college geld vrijmaken voor nieuwe ambities conform de coalitieafspraken. Ongeveer 2 miljoen euro moet gevonden worden. Het college zal de raad hiervoor voorstellen doen.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “We sturen op een gezond huishoudboekje met voldoende reserve. Over 2018 houden we geld over. Toch moeten we bijsturen want sommige kosten gaan omhoog en we willen voldoende geld hebben voor nieuwe ambities. Dat betekent dat we financiële keuzes moeten maken voor volgend jaar.”

Autonome ontwikkelingen

Ontwikkelingen die extra geld kosten en de gemeente niet kan beïnvloeden, heten autonome ontwikkelingen. We verwachten bijvoorbeeld dat de ambtenarensalarissen meer groeien dan eerder verwacht. Daarnaast blijken de kosten voor vervoer in het sociaal domein hoger te worden.

Nieuw beleid

Het college wil conform de afspraken in het coalitieakkoord daarnaast geld vrijspelen voor een aantal ambities.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van het energieplan.

Proces

Het college komt eind mei met een voorstel voor de financiële heroverwegingen. De gemeenteraad beslist hierover in juli bij de Voorjaarsnota. Daarna verwerkt het college dit besluit in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.


English Deutsch