Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Nieuwbouw vmbo-school en sporthal uitgesteld

Eind 2018 wees het college de locatie Marke-Zuid aan als beste plek voor vervangende nieuwbouw van de vmbo-school van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) en de sporthal Keizerslanden. Inmiddels heeft het schoolbestuur een businesscase ingediend, waaruit blijkt dat het huidige budget ontoereikend is. Het college stelt nu voor om de nieuwbouw enkele jaren uit te stellen.

De gemeenteraad heeft voor de vervangende nieuwbouw van de vmbo-school en de bij de school horende lokalen voor bewegingsonderwijs een budget vastgesteld van € 12 miljoen. Vanwege onder andere gestegen kosten in de bouw en nieuwe normeringen vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het door de gemeenteraad vastgestelde budget onvoldoende. Uit de huidige businesscase blijkt dat er circa €11,1 miljoen aanvullend nodig is voor de nieuwbouw van alleen de school.

Second opinion

Het college heeft naar aanleiding van deze businesscase een externe second opinion gevraagd. Deze bevestigt in grote lijnen de te verwachten aanvullende investering. Voor de sporthal doet zich een vergelijkbare situatie voor, waardoor aanvullend budget van circa € 10 miljoen nodig is om een flexibele, toekomstgerichte sporthal te kunnen bouwen.

Uitstel

Het college kiest er nu voor om de nieuwbouw van zowel de school als de sporthal enkele jaren uit te stellen. Wettelijk gezien kan dit, omdat er op dit moment bij het Etty Hillesum voldoende ruimte beschikbaar is voor onderwijs. Over ongeveer 5 jaar ontstaat een andere situatie. Dan is ook het schoolgebouw op de Marke-Noord (voorheen het Slatink) afgeschreven. Als ook dit gebouw vervalt is er wel een behoefte aan nieuwe onderwijsruimte. Voor de sporthal geldt dat deze nu nog niet geheel is afgeschreven, maar over 5 jaar wel.

Meer tijd nodig

Wethouder Frits Rorink: “We zijn onaangenaam verrast door de hoge kosten van de nieuwbouw. Tegelijkertijd hebben we ambities. Het college wil over deze ambities, kosten en planning in gesprek met de gemeenteraad.”

Wensen en bedenkingen

Het college heeft een concept-besluit genomen en legt dit voor wensen en bedenkingen voor aan de gemeenteraad. Hierin is ook het alternatieve scenario uitgewerkt, waarin er aanvullend budget nodig is. Daarna neemt het college een definitief besluit.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

 

English Deutsch