Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Kansen voor woningbouw op locatie Wittenstein

Wonen in het groen, daarvoor ziet het college van B&W kansen langs Wittenstein in de wijk Borgele. Bij een eerste verkenning is gekeken naar de mogelijkheden voor woningbouw, met behoud van de groenstructuur en de ecologische zone in het gebied.

Het college ziet kansen voor woningen op deze locatie en stelt de raad voor om € 58.000 beschikbaar te stellen om de mogelijkheden te verkennen.

Uitwerking

In de uitwerking wordt onder meer gekeken naar de fasering, gewenste doelgroepen en de economische haalbaarheid van woningbouw. De sloop van bestaande schoolgebouwen langs Wittenstein is onderdeel van dit onderzoek.

Naar verwachting is het onderzoek in het 1e kwartaal van 2020 gereed.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch