Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Voorjaarsnota in teken uitvoeren ambities

Zoals afgesproken bij de vorming van dit college, is gezocht naar geld om de in het bestuursakkoord opgenomen ambities uit te kunnen voeren. Het college doet in de Voorjaarsnota 2019 voorstellen voor de begroting later dit jaar. Voorstellen voor nieuw beleid èn om minder uit te geven aan andere zaken.

Stadhuis van Deventer

Wethouder financiën Liesbeth Grijsen: “We hebben geld gezocht en gevonden voor de ambities uit het collegeakkoord. Het is fijn dat we de komende jaren belangrijke nieuwe investeringen kunnen doen, bijvoorbeeld in het versterken van onze economie en in duurzaamheid.”

Sterke economie

Voor de ontwikkeling van de Stadscampus wordt 4 ton vrijgemaakt. De campus zal jong talent aantrekken en vasthouden. Ook wordt € 275.000 per jaar uitgetrokken voor citymarketing en de evenementenorganisatie.

Duurzaamheid

Het college stelt voor om te investeren in klimaatadaptatie, de verduurzaming van gemeentelijke panden en de uitvoering van het energieplan voor een duurzaam Deventer. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 250.000.

Oog voor elkaar

In het sociaal domein is bij het begin van deze collegeperiode al geld vrijgemaakt voor preventie. Daar wordt in de uitvoering sterk op ingezet, evenals op de verdere verbetering van hulp en ondersteuning.

Levendig Deventer

Het college heeft onlangs de Cultuurvisie Boeien en Bloeien gepresenteerd. Om deze visie te kunnen realiseren, wordt nu voorgesteld om niet te bezuinigen op cultuur.

Samen aan de slag

Het college geeft ook invulling aan de ambitie om lokale initiatieven te ondersteunen. Voor 3 jaar wordt er ruimte vrijgemaakt voor initiatieven vanuit de samenleving.

Proces

Inspraak op de Voorjaarsnota is mogelijk tijdens de raadstafel op 12 juni. Insprekers kunnen zich aanmelden via griffie@deventer.nl. Op woensdag 3 juli is vanaf 14.00 uur de raadvergadering over de Voorjaarsnota. Na besluitvorming vertaalt het college de Voorjaarsnota in de begroting voor komend jaar.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch