Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Discussie over parkeren in de binnenstad

Is het nog wel noodzakelijk om bij ontwikkeling in de binnenstad ook de aanleg van voldoende parkeerplaatsen te eisen? En hoe geef je het vorm als je dat uitgangspunt loslaat? Het college heeft een discussienota naar de gemeenteraad gestuurd om na de zomer te bespreken.

Verantwoordelijk wethouder Frits Rorink: “We juichen allerlei initiatieven toe voor woningbouw en nieuwe voorzieningen in de binnenstad. Die maken onze binnenstad prettig en aantrekkelijk. Het is daarbij de vraag hoeveel belang we hechten aan parkeren in de directe nabijheid.”

Huidige situatie

Bij herontwikkeling in de binnenstad moeten initiatiefnemers òf voldoende parkeerplekken aanleggen òf een bijdrage storten in het parkeerfonds. Omdat dit niet altijd financieel haalbaar is, wordt ook wel gekozen om het adres geen recht op een parkeervergunning te bieden en te wijzen op de mogelijkheid van een abonnement in een parkeergarage.

Nieuwe ontwikkelingen

Autobezit en -gebruik verandert. Zo zien we momenteel een opmars van deelauto’s. Mocht een verplichte bijdrage aan het parkeerfonds vervallen, dan kan daarvoor in de plaats een kleinere bijdrage aan bereikbaarheidsfonds komen. Daarmee kunnen zaken gefinancierd worden die de bereikbaarheid van de binnenstad ten goede komen, zoals goede fietsparkeerplaatsen.

Proces

Na de zomer wil het college de discussienota bespreken met de gemeenteraad. Daarna gaat de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Voor het einde van het jaar zou dit kunnen leiden tot een voorstel voor nieuwe normen voor parkeren.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch