Voorfinancieren voor slim warmtenet

In Zandweerd werkt de gemeente samen met het waterschap en woonbedrijven aan de omschakeling naar duurzame energie. Samen is onderzocht of de rioolzuivering kan gaan zorgen voor het verwarmen van woningen. Vooruitlopend op financiële steun van de provincie, financiert Deventer de 1e fase voor, ten behoeve van geplande nieuwbouw.

Wethouder Carlo Verhaar: “De rioolzuivering biedt een prachtige kans om op den duur veel woningen duurzaam te verwarmen. De provincie gaat ons daarbij ondersteunen maar wij hebben nu haast in verband met de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd en aan de Rubensstraat. Vandaar dat we willen voorfinancieren.”

Uitrol

Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels afgerond en nu kan de 1e fase starten van realisatie, namelijk de aanleg van een warmtenet voor 2 nieuwbouwlocaties. Later kan het warmtenet worden uitgerold naar in totaal 2200 woningen in de wijk.

Voorfinancieren

In deze fase van ontwikkeling treedt de gemeente op als (tijdelijk) eigenaar van het 1e deel van het warmtenet. Deze wordt dan later weer doorverkocht aan de partij die het warmtenet verder zal ontwikkelen en gaan exploiteren.

Samenwerking

De gemeente heeft een intentieovereenkomst ondertekend samen met het Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Rentree, Woonbedrijf ieder1 en Eigen Bouw om zich gezamenlijk in te spannen voor de aanleg van een Slim Warmtenet Zandweerd. Dit warmtenet zal worden gevoed door warmtewinning uit de nabij gelegen rioolwaterzuivering.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch