Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Criminaliteits- en overlastcijfers

De criminaliteit verandert. De klassieke vormen van criminaliteit zijn de laatste jaren sterk gedaald. Gemeenten, het Openbaar Ministerie en Politie zijn voor andere uitdagingen komen te staan en hebben zich daarin aangepast. Veiligheidsthema’s als cybercrime, ondermijning en verwarde personen vragen namelijk om een andere aanpak dan die van traditionele criminaliteit.

Handhavers

Inbraken in woningen en voertuigen

Er is een wederom een afname te zien in het aantal woninginbraken in IJsselland-Zuid. In de gemeente Olst-Wijhe is het aantal woninginbraken echter wel verdubbeld van 11 in 2018 naar 23 in 2019. De politie handelde in 2019 aanzienlijk meer verdachten van woninginbraken af dan het jaar ervoor. Daarnaast is in 2019 het aantal auto-inbraken sterk afgenomen. Deze daling zien we in het hele land terug. Landelijk kunnen we ook een daling zien in een aantal andere delicten. Uit de landelijke misdaadcijfers van 2019 valt een duidelijke conclusie te trekken: de ‘klassieke boef’ slaat minder vaak toe.

Inbraken in schuren

Het aantal inbraken in schuren/tuinhuis/garages binnen de gemeenten Deventer en Raalte steeg in 2018 aanzienlijk. Een specifieke veelpleger bleek hier grotendeels voor verantwoordelijk. Aanpak van deze persoon had tot gevolg dat – na de stijging in 2018 – het aantal schuurinbraken het afgelopen jaar sterk is gedaald.

Ondermijning

Er is al langere tijd een verschuiving gaande van klassieke vormen van criminaliteit naar meer onzichtbare vormen van criminaliteit. Ondermijning is hiervan een voorbeeld. Het betreft stelselmatig en in georganiseerd verband gepleegde criminaliteit. Voorbeelden hiervan zijn de productie van én handel in drugs. Criminelen maken hiervoor gebruik van legale sectoren voor hun bedrijfsvoering (bijv. witwassen, vastgoed en vergunningen). Deze vorm van criminaliteit vergt een intensieve samenwerking tussen de ketenpartners. In IJsselland-Zuid is sinds vorig jaar een ondermijningsteam actief dat in samenwerking met partners criminele netwerken verstoort en aanpakt. De gemeenten geven veel prioriteit aan de aanpak van ondermijning en zijn een belangrijke schakel in de keten.

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

De wereld om ons heen verandert en daarmee het criminele speelveld. Er vindt op grote schaal digitalisering plaats en dit zien wij terug in de criminaliteitscijfers. Voorbeelden van cybercrime zijn hackers en DDOS-aanvallen. Een voorbeeld van gedigitaliseerde criminaliteit is fraude via online verkoopsites. Er is een stijging te zien in het aantal misdrijven die te maken hebben met fraude. De zogeheten ‘horizontale fraude’, hieronder vallen zaken zoals identiteitsfraude en vooral online fraude via WhatsApp of Marktplaats. Vooral bij online fraude neemt het aantal jonge verdachten onder de achttien jaar flink toe. “De moderne criminaliteit bedient zich van het toetsenbord”, zoals korpschef Erik Akerboom te kennen gaf in het statement dat hij naar buiten bracht naar aanleiding van de criminaliteitscijfers van 2019. In het voorkomen van delicten op het digitale gebied ligt een belangrijke rol bij de burger. Vertrouw je het niet? Ga er dan niet mee in zee.

Overlast

In 2019 registreerde de politie in IJsselland-Zuid wederom meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. In de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe nam dit sterk toe. In Raalte bleef het ongeveer gelijk. Daarnaast was er in de gemeente Deventer een flinke toename op het gebied van vuurwerkoverlast.

Reactie burgemeesters

Ron König, burgemeester van Deventer, is tevreden over de cijfers en de resultaten die zijn geboekt. “Heel mooi dat het aantal misdrijven in Deventer – in tegenstelling tot de landelijke toename - opnieuw is gedaald. De autobranden blijven wel zorgelijk natuurlijk. Ook het feit dat in onze gemeente meer slachtoffers zijn van fraude, en de bijdrage van jongeren aan deze vorm van criminaliteit, is verontrustend. De aanpak van met name digitale fraude vraagt steeds meer capaciteit van de politie. Maar over het algemeen gaat het goed in Deventer.”

Ook Martijn Dadema, burgemeester van Raalte is tevreden.  “De cijfers laten zien dat Raalte een veilige gemeente is. We werken hier samen met onze partners hard aan. Ik maak me wel zorgen over onze jeugd in combinatie met drugs, maar ook over ondermijning en ons buitengebied. We willen deze situaties graag beter in beeld krijgen. Daar hebben we u, de inwoners, bij nodig. Gemeente en politie zien en weten niet alles. Blijf alert en meld het als je verdachte situaties ziet in je straat of buurt. Bel 112 bij spoed en gebruik in andere gevallen 0900-8844 of neem contact op met de wijkagent. Samen kunnen we veel voor elkaar krijgen.”

Ton Strien, burgemeester van Olst-Wijhe: “Als we naar de cijfers kijken, ben ik blij te concluderen dat we in een veilige gemeente wonen. Daar zorgen we met elkaar voor. Onze ondernemers zijn zeer alert, in de wijken kennen we Whatsapp-buurtpreventiegroepen. We letten op elkaar. Helaas hebben we het historisch lage aantal woninginbraken van 2018 niet vast kunnen houden. In 2019 is het aantal woninginbraken verdubbeld naar 23. Woninginbraak heeft veel impact op de slachtoffers. Daarom is het belangrijk om met elkaar alert te blijven, zodat het aantal woninginbraken in 2020 weer omlaaggaat.”

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebooken Instagram.

English Deutsch