Samen sporten maakt sterk

Sporten is leuk en gezond. Samen sporten is bovendien goed voor het maatschappelijk welzijn. We bevorderen daarom het sporten in verenigingsverband. Sportaccommodaties moeten waar mogelijk efficiënter, effectiever en meer multifunctioneel worden ingericht. Waar zich kansen voordoen kunnen op de langere termijn binnen- en buitensport accommodaties worden gecentraliseerd om ze zo te versterken.

Dat stelt het college van burgemeester wethouders voor aan de gemeenteraad.

Vitale verenigingen

De samenleving verandert in rap tempo. Sportverenigingen zien het ledenaantal dalen door vergrijzing en individualisering van de sport. Accommodaties worden daardoor minder intensief gebruikt. Door sporten in verenigingsverband te stimuleren en faciliteren, en verenigingen maatschappelijke functies te laten vervullen, wil het college verengingen vitaliseren.

Vereniging sportieve spil

Wethouder Rob de Geest: “We willen zoveel mogelijk Deventenaren aan het sporten en bewegen krijgen. Verenigingen zijn de spil van het sportieve leven. Ook kunnen zij maatschappelijke functies vervullen, waarmee ze meer ingebed zijn in de samenleving en accommodaties efficiënter worden gebruikt. Op termijn kunnen we accommodaties centraliseren waar dat wenselijk is.”

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch