Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Eén bestemmingsplan voor Deventer, stad en dorpen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ruim 100 bestemmingsplannen die tot nu toe gelden voor alle delen van de stad en de dorpen geactualiseerd en samengevoegd in één nieuw bestemmingsplan. Deventer neemt hiermee ook een voorschot op het toekomstige omgevingsplan.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan en de Verordening fysieke leefomgeving vast te stellen.

In een bestemmingsplan staat wat je mag doen op een bepaalde plek. Het biedt duidelijkheid aan de eigenaar maar ook aan de omgeving.

Meteen duidelijk wat kan

Wethouder Liesbeth Grijsen: “We maken hiermee een flinke stap in het vereenvoudigen van regels en het verbeteren van de dienstverlening voor inwoners en ondernemers. In één digitaal overzicht is meteen duidelijk wat ergens de mogelijkheden zijn.“

Verordeningen gebundeld

Naast het samenvoegen van de bestemmingsplannen in het plan ‘Deventer, stad en dorpen’, zijn diverse verordeningen gebundeld in de Verordening fysieke leefomgeving.

Voorloper

Dit bestemmingsplan en de verordening vormen een voorloper van wat in de nieuwe Omgevingswet het omgevingsplan heet. De Omgevingswet treedt per 2021 in werking. Deventer is een van de gemeenten die voorop lopen en al experimenteren met deze nieuwe wet. Al in 2012, stelde de gemeenteraad één bestemmingsplan vast voor het buitengebied.

Verbrede reikwijdte

Het nieuwe bestemmingsplan wijkt beperkt af van de huidige bestemmingsplannen. Wel zijn definities waar mogelijk gestandaardiseerd. Ook is er bijvoorbeeld aandacht voor duurzame energie en de mogelijkheid kleine moestuinen aan te leggen in openbaar groen. En voor het combineren van maatschappelijke functies met zorg of sport, in het kader van gezondheid.

Ambities uit de Omgevingsvisie

Ook zijn in het bestemmingsplan enkele ambities uit de onlangs vastgestelde Omgevingsvisie overgenomen. Zo mag er op een aantal locaties in de binnenstad gewoond worden op de begane grond. Ook zijn de regels voor het centrum van Bathmen vereenvoudigd.

Inspraak

Het bestemmingsplan en de verordening hebben in het voorjaar van 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 29 reacties ingediend, die hebben geleid tot verbeteringen.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebooken Instagram.

 

English Deutsch