1e kavelruil zichtbaar in gemeente Deventer

Met het plaatsen van het kavelruilbord in het perceel van de familie Dijkerman aan de Zuidlooërweg te Bathmen (buurtschap Zuidloo) is voor iedereen zichtbaar dat het 1e ruilplan een feit is! Binnen het kavelruilproject Kavels voor Koeien Deventer is 20 ha van eigenaar gewisseld. Op het kantoor van Tap & Van Hoff Notarissen in Lochem is onlangs door 7 partijen de akte ondertekend. De gemeente Deventer en de projectorganisatie zijn blij met dit ruilresultaat.

Het kavelruilbord is geplaatst door voorzitter Henk Harmelink en kavelruilcoördinator Piet Dolman, samen (voormalig) agrariër Wiltink en de agrariërs Dijkerman en Schoneveld.

Ruilplannen

Kavelruilcoördinator Piet Dolman: “Het ruilplan bestaat uit 7 partijen. Door de ruil krijgen 2 deelnemende agrariërs beide circa 7 tot 9 hectare huiskavelvergroting, 1 agrariër krijgt een grotere veldkavel en 2 particulieren krijgen een groter erf. De overige 2 deelnemers hebben grond ingebracht. In totaal is circa 20 hectare landbouwgrond geruild van eigenaar.”

Een 2e ruilplan in de omgeving van buurtschap Loo wordt eind april afgerond. In dit ruilplan krijgen eveneens 2 deelnemende agrariërs huiskavelvergroting.

Door huiskavelvergroting kunnen deelnemende agrarische bedrijven hun koeien blijven beweiden, wordt de bedrijfsvoering efficiënter en is er minder landbouwverkeer op de weg, wat positief is voor de verkeersveiligheid en het milieu.

Kansen voor ruiling

Ondertussen werken de kavelruilcoördinatoren Piet Dolman (06-2066 6105) en Gerbert Engberts (06-1886 6326) verder aan andere ruilplannen. Als u behoefte heeft aan een gesprek of kansen ziet voor een ruiling, dan kunt zich melden bij 1 van de kavelruilcoördinatoren. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus worden gesprekken op dit moment zoveel mogelijk telefonisch of per mail afgehandeld.

Het project ‘Kavels voor Koeien Deventer’ is een initiatief van LTO Noord afdeling Salland en de gemeente Deventer. Het project beoogt de ruil van 200 hectare grond. Gedurende het proces worden de kavelruilborden in verschillende geruilde percelen, verspreid over de gemeente, geplaatst. Zo is niet alleen op papier maar ook in het veld te zien dat een kavel is geruild!

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch