Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bijzonder kindergrafje gevonden op Grote Kerkhof

Menselijke skeletten, een kindergrafje en huisjes tegen de kerk. Dat hebben archeologen de afgelopen 2 weken opgegraven uit de bodem van het Grote Kerkhof. De vondsten dateren uit de late middeleeuwen (1300-1500) en nieuwe tijd (1500-1800).

Stadsarcheoloog Bart Vermeulen: “Het is geen verrassing dat we in de bodem van het Grote Kerkhof veel skeletresten vinden. Op het plein is circa 1000 jaar begraven en in de bodem bevinden zich tienduizenden skeletten. Toch blijft het altijd spannend, wat ga je aantreffen? Vondsten vertellen een verhaal over de stad.”

Lebuinuspleinen

Het archeologisch onderzoek is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Grote Kerkhof, onderdeel van de Lebuinuspleinen. Volgend jaar wordt gestart met de werkzaamheden. Met het archeologisch vooronderzoek wordt gekeken op welke diepte de eerste skeletresten en grondsporen zich bevinden en waar eventueel sprake is van bestaande verstoringen. Daardoor is het mogelijk de plannen zo uit te werken dat zo min mogelijk archeologische resten verstoord worden.

Eerste resultaten

De afgelopen 2 weken zijn 12 proefputten aangelegd. De meest ondiep gelegen skeletten lagen slechts 0,6 meter onder het maaiveld. Op sommige andere plaatsen werden de eerste skeletten pas op circa 1,3 meter aangetroffen. Uit boringen blijkt dat de archeologische lagen 3 tot 3,5 meter dik zijn. In totaal zijn ongeveer 10 skeletten van volwassenen, minimaal 3 kinderen en een aantal knekelkuilen gevonden. In een knekelkuil verzamelde men het bot dat bij het graven van nieuwe graven werd gevonden. Tegen de kerk werden op verschillende plaatsen muurresten van huisjes opgegraven die ooit tegen de kerk stonden.

Een bijzonder kindergrafje

Tegenover het stadhuis werden grondsporen van een klein kistje gevonden van 60 centimeter lang en 20 centimeter breed. Van het hout resteren alleen nog sporen in het zand, maar op de hoeken van de kist zijn de nagels nog te herkennen. Bij het lichaampje van het pasgeboren kind zijn resten van een sieraad gevonden. Vooralsnog wordt dit grafje gedateerd na de middeleeuwen. Mogelijk werd het grafje kort voor het buiten gebruik raken van deze hoek van het kerkhof in de 17e eeuw gedolven.

Afronding werkzaamheden

De archeologen zijn in de afrondende fase van het onderzoek. De meeste proefputten zijn al dichtgemaakt en bestraat. Begin volgende week worden ook de laatste putten weer dichtgemaakt en is het Grote Kerkhof op alle plekken weer bestraat.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch