Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Sluiskwartier combineert historie met nieuwbouw

Het ontwikkelplan voor het Sluiskwartier is klaar. De bebouwing langs de IJssel blijft deels behouden en wordt deels vernieuwd. Ook komt hier de toerit naar de Brinkgarage. Achter de bebouwing komt parkeergelegenheid en een groengebied rond brouwerij Davo (gebouw Ten Zijthof).

Verantwoordelijk wethouder Frits Rorink: “Het Sluiskwartier is een prachtige plek langs de IJssel, tegen de binnenstad aan. Ik sta te popelen om hier verder aan de slag te gaan zodat het gebied snel kan worden opgeknapt en vernieuwd.”

Ontwikkelplan Sluiskwartier

Het college stelt de gemeenteraad in het ontwikkelplan Sluiskwartier (pdf, 28,4 MB) voor om karakteristieke bebouwing op te knappen en andere gebouwen te slopen voor nieuwbouw. Ook wordt voorgesteld om naast de Panoramaflat de toegang tot de parkeergarage te maken die ruimer en beter vindbaar is dan de huidige ingang. De huidige ingang die op een lastige manier ontsluit op de Sluisstraat, komt daarmee te vervallen.

Woningbouw

Bij de vernieuwing wordt vooral ingezet op woon-werkhuizen, woningen en appartementen voor diverse doelgroepen. Ook stelt het college aan de raad voor om geld uit te trekken om sociale woningbouw mogelijk te maken. Het gaat daarbij om 11 sociale huurwoningen in samenwerking met Rentree.

Duurzaam

In het ontwikkelplan neemt duurzaamheid een belangrijke plek in. Nieuwbouw wordt aardgasloos en verder wordt het buurtje zo energiezuinig mogelijk. Ook wordt gestreefd naar natuuurinclusief bouwen, goede klimaatadaptatie en circulaire bouw.

Vervolg

In 2017 koos de gemeenteraad voor het scenario Behoud en Nieuwbouw voor het Sluiskwartier. Dat is nu verder uitgewerkt in  het ontwikkelplan. Als de raad akkoord is met deze kaders voor de ontwikkeling, volgt het bestemmingsplan en bepaalt de gemeente hoe de kavels in het gebied worden verkocht.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch