Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Meer woningen nodig voor de dorpen

Hoe kan woningbouw in de dorpen bijdragen aan de vitaliteit? De gemeente deed onderzoek naar Wonen en Voorzieningen en sprak daarvoor met veel inwoners in de zes dorpen. De conclusie: alle dorpen hebben nieuwe woningen nodig in de nabije toekomst om vitaal te blijven.

In alle dorpen vonden gesprekken plaats over woningbouw in relatie tot de voorzieningen. Twee dorpen willen groeien, en ieder dorp heeft goede argumenten voor meer woningen. Om een beeld te vormen sprak de gemeente met belangenverenigingen en organisaties, zoals kulturhusen, basisscholen en sportverenigingen. Zo ontstond een plan voor Diepenveen, Bathmen, Lettele, Loo, Schalkhaar en Okkenbroek.

Ambitiedocument

Er komt een plan voor Wonen en Voorzieningen in heel Deventer. Door de coronamaatregelen, vinden de gesprekken daarover later plaats.. Om de voortgang erin te houden, is alvast een plan gemaakt voor de dorpen.

Noodzakelijk

Wethouder Rob de Geest: “De rode draad in alle dorpen is dat nieuwbouw noodzakelijk is voor de sociale cohesie, vitaliteit en leefbaarheid. Daarvoor is het belangrijk dat er jongeren en jonge gezinnen in een dorp wonen. Zij zijn lid van verenigingen, zorgen dat de school open kan blijven en zijn bereid om een bijdrage te leveren aan het dorp. Voor hun zijn er nu niet genoeg woningen, daar gaan we iets aan doen.”

Groeiambitie

Er zijn ook verschillen tussen de dorpen. Zo willen Bathmen en Lettele graag nieuwe mensen aantrekken, terwijl de andere dorpen vooral willen bouwen om jonge mensen te behouden voor het dorp. Deze grootste groeiambitie betreft Bathmen, waar ongeveer 1.500 extra inwoners gewenst zijn.

Vitaal Platteland

Maar er is meer nodig voor vitale dorpen, zoals een goede samenhang met de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland, met aandacht voor het voorzieningenniveau. De Geest: “Er is de afgelopen jaren weinig gebouwd in de dorpen. We vreesden dat de dorpen zouden krimpen en woningen leeg zouden komen te staan. Die tijd is geweest, de druk op de woningmarkt is groter dan ooit. Het is daarom nu tijd om groei mogelijk te maken.”

Routekaart

Het college vraagt de raad toestemming om de resultaten van het onderzoek uit te werken in een plan per dorp. Met het gewenste woningbouwprogramma en wat daarvoor nodig is, naar bouwlocaties en infrastructuur. De gemeente stelt de plannen op met woningbouwpartners en vertegenwoordigers van de kernen. Daarna start de besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

 

English Deutsch