Goede basis voor sterke toekomst

Deventer is financieel gezond en sterk. Het college heeft de gemeenteraad een positieve begroting 2022-2025 aangeboden. Een begroting die niet alleen invulling geeft aan de ambities voor een sterke toekomst, maar ook de hondenbelasting afschaft én financiële ruimte voor nieuw beleid voor het volgende gemeentebestuur.

Wethouder financiën Liesbeth Grijsen: “Het is fijn dat we financieel gezond zijn en er ruimte is om te investeren. We kiezen daarbij duidelijk voor een sterke toekomst door te investeren in bijvoorbeeld jeugd, woningbouw en duurzaamheid.”

Investeren in jeugd

Naast de al besloten investeringen in bijvoorbeeld een nieuwe VMBO-school, stelt het college voor miljoenen te investeren in vernieuwing van scholen Splithofstraat, Colmschaterenk, Borgele en Zwaluwenburg. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in jeugd zoals in preventie en in ondersteuning bij onderwijs en werk.

Woningbouw en minima

Het college wil ook fors investeren in woningbouw en met name in betaalbare woningen voor onze inwoners. Daaraan is grote behoefte. Bovendien wordt een visie opgesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten en worden wijken aangepast aan het veranderend klimaat. Deventer blijft oog houden voor inwoners die het niet breed hebben. Zo krijgt minimabeleid er 2,5 ton structureel bij, bijvoorbeeld voor Geldfit.  

Burgerweeshuis

Een lang gekoesterde wens is om het Burgerweeshuis goede huisvesting te bieden. Verschillende opties worden verkend maar er is nog geen keuze gemaakt. Er is al 2,7 miljoen gereserveerd hiervoor. Het college stelt voor om nog eens 1,3 miljoen euro extra te reserveren zodat de reservering 4 miljoen euro bedraagt.

Moties raad

De hondenbelasting wordt afgeschaft zoals de raad het college heeft gevraagd. Daarnaast zijn nog vele andere moties van de raad vertaald naar deze begroting. Zo komen er meer handhavers en komt er meer geld voor bomen.

Ruimte nieuwe ambities

Tenslotte zijn er komend voorjaar weer gemeenteraadsverkiezingen. Onze inwoners kunnen weer richting geven door hun stem uit te brengen. Het college wil daarom financiële ruimte bieden aan het komend gemeentebestuur zodat de gekozen richting vorm kan krijgen.

Woonlasten

De totale opbrengst van de OZB wordt verhoogd met 3%. Daarnaast stijgt de rioolheffing licht met 0,69% en de afvalstoffenheffing met 0,77%.   

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch