Logo gemeente Deventer

Stiho Haveneiland beste plek voor poppodium

Deventer wil al langere tijd dat poppodium Burgerweeshuis goede huisvesting krijgt. Verbouwing van de huidige locatie en verhuizing naar twee andere locaties zijn onderzocht. De voormalige Stiho-hal op het Haveneiland komt als beste optie uit de vergelijking. Als de raad akkoord is, wordt samen met de pandeigenaar onderzocht of deze plek haalbaar is.

Wethouder Carlo Verhaar: “Deventer groeit en ontwikkelt zich. Wij investeren om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te zijn. Een goed poppodium hoort daarbij. De Stiho-hal heeft onze voorkeur als plek. Als dat haalbaar blijkt, wordt het plan zorgvuldig verder uitgewerkt.”   

 

Aantrekkelijk

Adviesbureau Berenschot concludeert dat een poppodium met een grote zaal voor 675 bezoekers en een kleine zaal voor 275 bezoekers bij Deventer past. De Stiho-hal is groot genoeg. Ook voor productiehuis De Nieuwe Oost, nu medegebruiker in de Bagijnenstraat. En voor Maakhaven, een plek waar makers en bedrijven in de muzieksector samenkomen en samenwerken.

 

Uitwerking

Het verkennende onderzoek laat zien dat met een investering van naar verwachting tussen de 10 en 11 miljoen euro een poppodium gemaakt kan worden in de Stiho-hal. Een nieuw poppodium dat voldoet aan de eisen van deze tijd en bijvoorbeeld geluid. Als de raad akkoord is met de plek, volgt een verfijningsonderzoek. Dit verfijningsonderzoek duur ongeveer een half jaar.

 

Haveneiland

Het Burgerweeshuis heeft de Stiho-hal nu tijdelijk gehuurd om concerten te kunnen organiseren conform coronaregels. Met muzikanten, een productiehuis, een poppodium en muzikale marktpartijen kan levendigheid op het haveneiland ontstaan die verdere ontwikkeling aanjaagt. Samen met het naastgelegen Roto-terrein maakt het haveneiland onderdeel uit van de Centrumschil waar veel (her)ontwikkeling plaatsvindt.   

 

Wat vooraf ging

Eerder werd uitgezocht of het verbouwen van het huidige pand haalbaar is. Daarna is gekeken naar andere, mogelijke locaties in de stad. Daar kwamen twee opties op het Haveneiland uit. Nu zijn deze drie opties naast elkaar gelegd en verder verkend. Ook is gekeken of een gefaseerde overstap naar het Haveneiland een voordelige optie is. Dat blijkt niet zo te zijn.

 

Bagijnenstraat 

Veel Deventenaren zijn verknocht aan het monumentale Burgerweeshuis aan de Bagijnenstraat. Echter, dit pand heeft achterstallig onderhoud en zou na een ingrijpende verbouwing nog steeds niet optimaal zijn voor de toekomst van het poppodium. Daarnaast ervaart de omgeving overlast die niet geheel is weg te nemen met een grondige verbouwing.

 

Maatregelen

Omdat het nog een tijd duurt totdat nieuwe huisvesting is gerealiseerd, worden maatregelen genomen om de overlast in de Bagijnenstraat te verminderen tijdens de overbruggingsperiode. Burgerweeshuis, omwonenden en gemeente maken samen afspraken.

 

Behandeling

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college in december. Kijk hiervoor op de agenda op www.gemeenteraad.deventer.nl.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.