Logo gemeente Deventer

Nieuw sportbeleid voor sterke verenigingen

Gezellig samen sporten is leuk, gezond en goed voor het maatschappelijk welzijn. De gemeente stimuleert daarom sporten in verenigingsverband en kijkt hoe sportaccommodaties zo goed mogelijk benut kunnen worden.

Dat staat in het beleidskader ‘Samen sporten maakt sterk 2021-2030’ dat het college aanbiedt aan de gemeenteraad. Het beleidskader is tot stand gekomen met behulp en actieve inbreng van sportverenigingen, de Stichting Deventer Sportploeg en Sportbedrijf Deventer.

 

Sportieve spil

Wethouder Rob de Geest: “Sporten is gezond. En mensen beleven ongelooflijk veel plezier aan samen sporten. Toen corona uitbrak, zagen we hoezeer mensen samen sporten misten en hoe belangrijk de verenigingen zijn. Zij zijn de spil van het sportieve leven en vervullen belangrijke maatschappelijke functies. Met het nieuwe sportbeleid houden we verenigingen vitaal en grijpen we kansen aan om locaties optimaal te benutten.”

 

Multifunctioneel

De samenleving verandert in snel tempo. Sportverenigingen zien het ledenaantal dalen door vergrijzing en individualisering van de sport. Accommodaties worden daardoor minder intensief gebruikt. Sportaccommodaties worden waar mogelijk efficiënter, effectiever en multifunctioneel ingericht. Waar zich kansen voordoen kunnen op de langere termijn  binnen- en/of buitensport accommodaties worden geclusterd om ze zo te versterken.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.