Logo gemeente Deventer

Aanleg biogasinstallatie van start

Op donderdagmiddag 16 december is de schop in de grond gegaan voor de aanleg van de Bio-HUB in Oxe. Wethouder Grijsen legde symbolisch het eerste stuk van de biogasleiding aan. Naar verwachting kunnen de eerste afnemers Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en veevoederonderneming For Farmers medio 2022 het eerste biogas gaan gebruiken.

In de BV Oxe Geeft Gas (OGG), werken vijf melkveehouders en drie lokale leveranciers in een ‘Bio-HUB’ samen aan de productie van biogas op de boerderij. De melkveehouders vergisten rundveemest van hun eigen boerderij. Bij deze vergisting ontstaat biogas, een duurzaam alternatief voor aardgas. Dat wordt vanaf de boerderijen via een biogasleiding vervoerd naar de afnemers.

 

Bijdrage gemeente

Het college steunt het innovatieve initiatief met 60 duizend euro om de laatste hobbel, de A1, te kunnen nemen. Wethouder Liesbeth Grijsen is enthousiast. Het biogasproject is volgens haar: “een unieke eerste pilot waarin we zowel aan een vitaal platteland, toekomstbestendige boeren als aan de energietransitie werken.”

 

Aanleg nieuwe gasleiding

Om het biogas bij de gebruikers te krijgen, is een nieuwe gasleiding nodig die aangelegd moet worden tussen de deelnemende boerderijen en de afnemer. Met deze aanleg is in het project rekening gehouden, maar de passage onder de A1 door zorgde voor moeilijkheden. Met behulp van de gemeente is dat obstakel overwonnen en kan het project van start.

 

Afnemers

Zelf zijn de agrariërs er blij mee: “Het is mooi dat we nu van start kunnen. De twee eerste afnemers zijn gevonden, maar er is zeker nog ruimte voor opschaling, dus we hopen dat meer bedrijven interesse tonen. Biogas is een mooi en duurzaam alternatief” aldus één van de melkveehouders. De eerste afnemers van het biogas van OGG zijn de Gezondheidsdienst voor Dieren en veevoederonderneming For Farmers.

 

Steun van meerdere partijen

Dat de waarde van dit project wordt ingezien, blijkt ook uit de steun van andere partijen. De Provincie Overijssel en het Energiefonds Overijssel (EFO) zijn eveneens subsidieverstrekker en financier van dit initiatief. Mede dankzij deze ondersteuning kan het project worden gerealiseerd.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.