Nederlandse gemeenten: klimaatdoelen alleen haalbaar als woonlasten gelijk blijven

Deventer en de Nederlandse gemeenten hebben het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opdracht gegeven met het Rijk afspraken te maken over het opstellen van een integrale energiewetgeving, de financiering van het totale energiesysteem en over het wettelijk vastleggen van de regierol voor gemeenten. De woonlasten van inwoners mogen daardoor niet toenemen.

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) op 12 februari stemden de leden in met deze motie van de gemeente Deventer (99,74%). De motie is een belangrijke steun voor de VNG in de gesprekken met het Rijk over de huidige warmtewet. Deze warmtewet wordt gezien als een tussenstap richting een integrale energiewetgeving.

Kabinetsformatie

Met het aannemen van de motie onderstrepen de leden het belang van de 3 randvoorwaarden die de BALV eind 2019 stelde om het Klimaatakkoord te kunnen uitvoeren: haalbaar/betaalbaar voor de samenleving, de juiste gemeentelijke bevoegdheden en vergoeding voor de uitvoeringskosten. In de gesprekken van de VNG bij de kabinetsformatie staan deze voorwaarden voorop.

Carlo Verhaar, milieuwethouder Deventer: “We willen allemaal de doelstellingen van het Klimaatakkoord halen. Daarbij is het noodzakelijk dat het voor inwoners betaalbaar blijft, en dat de gemeenten zeggenschap krijgen over de lokale warmteprojecten.”

Vergoeding uitvoeringslasten

De BALV sprak ook over het eind januari verschenen rapport waarin de Raad voor het Openbaar Bestuur concludeert dat de uitvoeringskosten voor gemeenten neerkomen op circa € 600 miljoen per jaar. Over de vergoeding hiervan nam de BALV een motie aan van de gemeente Assen (99,73%). Het VNG-bestuur gaat in overleg met het Rijk over reële en volledige compensatie en neemt het onderwerp mee in de onderhandelingen met het nieuwe kabinet.

 

English Deutsch