Deventer helpt instellingen door coronacrisis

Zoals vorig jaar besloten, helpt Deventer gesubsidieerde instellingen en maatschappelijke organisaties met het opvangen van de financiële gevolgen van corona. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de dorpshuizen en sportverenigingen.

Wethouder financiën Liesbeth Grijsen: “Wij willen onze instellingen helpen de coronacrisis door te komen. Het Rijk heeft diverse ondersteuningspakketten. Vorig jaar hebben we met de raad een afwegingskader afgesproken voor aanvullingen daarop. Dat is nu uitgewerkt in een subsidieverordening. Nu gaan we bij de jaarrekening bepalen hoe hoog het noodzakelijke bedrag wordt per instelling voor 2020.”

Hulp

Vorig voorjaar heeft het college al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ondernemers en instellingen de eerste periode van corona konden overbruggen, bijvoorbeeld door het verlenen van uitstel van betalingen of overbruggingsleningen. Daarnaast heeft het college in het najaar met de raad een afwegingskader besproken en vastgesteld. Toen is afgesproken dat bij de jaarrekening, dus nu in het voorjaar van 2021, de noodzakelijke steun voor 2020 te bepalen.

Instellingen

Voor de subsidie komen organisaties in aanmerking die (structureel) subsidie ontvangen van de gemeente of waarvan de gemeente aandeelhouder is. Daarnaast komen organisaties met een brede maatschappelijke doelstelling in aanmerking die aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen.

Reservering

Instellingen met een negatief exploitatieresultaat komen voor subsidie in aanmerking. Deventer stelt nu 2,3 miljoen euro beschikbaar voor het vaststellen van de benodigde ondersteuning  over het afgelopen jaar. .

Vervolg

De gemeenteraad wordt  gevraagd deze subsidieregeling vast te stellen. Instellingen kunnen daarna een subsidieverzoek doen, naar verwachting in de periode 1 mei tot en met 30 juni. De gemeenteraad heeft onlangs het college opgeroepen om ook culturele makers tegemoet te komen. Dat wordt in een later stadium verder uitgewerkt waarbij ook de extra culturele middelen vanuit het rijkssteunpakket worden betrokken.

Daarnaast duurt de crisis natuurlijk veel langer dan we vorig jaar hoopten. Ook voor dit jaar reserveren we budget om bij te kunnen springen

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

 

English Deutsch