Ontwikkelbeeld over grens wonen en werken

Deventer heeft de ambitie om veel woningen te bouwen, onder andere in de schil om het centrum heen. Daarnaast heeft Deventer ook de ambitie om verouderde bedrijventerreinen op te knappen en de binnenhaven te versterken. In het Ontwikkelbeeld Bergweide 3 en 4 Havenkwartier wordt aangegeven hoe om te gaan met de overgang tussen deze twee gebieden.

Wethouder Frits Rorink: “We willen ervoor zorgen dat bedrijven kunnen floreren en dat er voldoende woningen voor onze inwoners worden gebouwd. Dat betekent dat je goed moet afspreken hoe je met dat overgangsgebied omgaat. We willen niet dat bewoners overlast hebben van bedrijven in de buurt of dat bedrijven niet kunnen ondernemen omdat bewoning in de buurt dat onmogelijk maakt.”

Ontwikkelbeeld

Het afgelopen jaar heeft de gemeente daarom in samenwerking met omwonenden, bedrijven en het Deventer Economisch Perspectief (DEP) een ontwikkelbeeld Bergweide 3 en 4 Havenkwartier opgesteld. Hierin wordt een beeld geschetst van de gewenste overgang tussen binnenstad en bedrijventerreinen.

Keuze

Het voorstel is om Bergweide 4, het gebied rondom de binnenhaven beschikbaar te houden voor alleen industrie en (havengebonden) bedrijvigheid. Een deel van bedrijventerrein Bergweide 3 kan veranderen naar een mix van wonen en werken, met name de Roto Smeets locatie en een strook aan de zuidkant van de Industrieweg en langs de Hunneperkade. Het zuidelijk deel van het Haveneiland blijft grotendeels werken.

Vervolg

Het college heeft het Ontwikkelbeeld voor raadpleging naar de gemeenteraad gestuurd. Uiteindelijk zal het Ontwikkelbeeld worden opgenomen in de Omgevingsvisie.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch