Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Twee jaar geleden had Nederland veel last van de eikenprocessierups. In 2020 was de overlast gelukkig iets minder. Met name in de zomermaanden zorgt de rups voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Dit jaar lijkt de overlast vergelijkbaar te zijn met vorig jaar. De gemeente start deze week weer met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit is nodig om te voorkomen dat de rups dit jaar voor overlast gaat zorgen.

Deze week start de gemeente met de eerste preventieve bestrijdingsmaatregelen. In de hoop de overlast in de zomerperiode sterk terug te brengen. De werkzaamheden starten dit jaar later dan voorgaande jaren. Dat komt door het koude voorjaar, de rupsen zijn later uit hun ei gekropen.  Werkzaamheden worden zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd. Dit kan leiden tot geluids- en verkeershinder.

Bestrijdingsplan

De gemeente heeft een goed beeld van de meest gevoelige locaties. Die krijgen voorrang. Op basis van alle meldingen van voorgaande jaren, uitvoerige monitoring en andere inzichten, heeft de gemeente het bestrijdingsplan geactualiseerd. Preventieve bestrijding gebeurt met twee biologische middelen. Bomen worden behandeld met ‘Nematoden’ en ‘Xentari’. Dit gebeurt vroeg in het seizoen als de rupsen nog geen overlast geven.

Preventieve bestrijding

Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt met het biologische bestrijdingsmiddel, wordt de boom tot druipens toe bespoten. Eventueel gelekt bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten.  Vorig jaar heeft de gemeente besloten om minder met Xentari en meer met nematoden te spuiten. De impact van Nematoden op andere rupsen en insecten is kleiner. Omdat vorig jaar wisselende resultaten zijn behaald met de Nematoden is het aandeel Nematoden dit jaar nog niet vergroot. Van locaties waar nu nog Xentari wordt toegepast is bekend dat daar geen beschermde vlindersoorten leven.

Nematoden

Nematoden zijn parasitaire aaltjes die vroeg in het voorjaar in de bomen worden gespoten, als er nog maar weinig andere soorten rupsen actief zijn. Hierdoor worden andere vlindersoorten ontzien. De aaltjes dringen de eikenprocessierups binnen waardoor de rups doodgaat. Het spuiten van nematoden moet ’s nachts gebeuren. De bespuiting kan leiden tot geluids- en verkeershinder.

Xentari

Xentari is een bacteriepreparaat dat in de boom wordt gespoten. De jonge rups vreet van het bespoten blad en gaat vervolgens dood. Deze methode kan overdag uitgevoerd worden.

Wegzuigen van de rups

De eikenprocessierupsen krijgen hun brandharen normaal rond half mei. De brandharen zorgen voor overlast. Half mei is ook het moment waarop ze de bekende nesten gaan vormen. In mei, juni, juli en augustus worden de rupsen net als vorig jaar bestreden door ze weg te zuigen. Dit doet de gemeente op basis van meldingen. Plekken als speeltuinen, scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs krijgen voorrang. Op privéterrein worden rupsen niet weggehaald door de gemeente.

Actuele planning

De planning van de bestrijdingswerkzaamheden is te zien op www.deventer.nl/eikenprocessierups.
Op deze site staat ook alle informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan in de gemeente Deventer.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch