Dode vissen aangetroffen in de Vijfhoek

In de Vijfhoek zijn deze week dode vissen aangetroffen. Het waterschap heeft in de vijver een te laag zuurstofgehalte gemeten.

Gemeente Deventer en Waterschap Drents Overijsselse Delta nemen diverse maatregelen.

  • Het waterschap heeft dode vissen geruimd en het waterpeil verhoogd, zodat er zuurstofrijk water wordt aangevoerd. Ook blijven zij het zuurstofgehalte monitoren.
  • De gemeente heeft een pomp geplaatst om de vijver van extra zuurstof te voorzien en heeft het met tankwagens vuil langs de rietkraag weg gezogen. Helaas ervaren enkele buurtbewoners stankoverlast.

Deze pomp blijft waarschijnlijk nog 1 week staan. De pomp heeft een gedempte motor, om overlast te voorkomen. Op het kaartje ziet u waar de pomp staat.

Actuele situatie

We zien inmiddels een verbetering in de situatie. Het waterschap en de gemeente houden de situatie nauwlettend in de gaten.

English Deutsch