Logo gemeente Deventer

Een goede basis voor buurtvoorzieningen

Goede buurtvoorzieningen zijn van essentieel belang voor inwoners. Ze zorgen voor gezelligheid, levendigheid en samenhang in een wijk. Het nieuwe beleidskader ‘Voorzieningen in de buurt’ beschrijft hoe de gemeente buurtvoorzieningen ondersteunt en versterkt.

In Deventer zijn 27 buurtvoorzieningen, verspreid over 14 wijken. Sommige bestaan al heel lang. Sommige speeltuinverenigingen al sinds kort na de Tweede Wereldoorlog. Elke buurt en wijk kent zijn eigen dynamiek. 

 

Betrokken vrijwilligers 

Wethouder Rob de Geest: “Die eigenheid, diversiteit en energie zie je terug bij buurtvoorzieningen. Iedere voorziening heeft een eigen identiteit. De speeltuinverenigingen en buurthuizen zijn heel belangrijk voor de ontmoetingen in de wijk. Het is van belang dat we deze voorzieningen voor de buurt behouden en versterken waar dat nodig is.”

 

Financieel gezond

De gemeente ondersteunt buurtvoorzieningen aan de hand van 6 uitgangspunten. Allereerst is er aandacht voor een goede basis; de gemeente ondersteunt de voorzieningen om financieel gezond te zijn. Daarnaast is er aandacht voor het beheer. Tot slot biedt de gemeente ondersteuning aan buurtvoorzieningen om te bevorderen dat zij voldoende vrijwilligers en bestuursleden hebben.

 

Samenwerking

De gemeente stimuleert samenwerking tussen buurtvoorzieningen onderling. Daarnaast bevordert de gemeente het opzetten van nieuwe concepten, die aansluiten bij de behoefte van inwoners. De Geest: “Een buurtvoorziening kan in bepaalde gevallen een rol spelen als algemene voorziening in het kader van de Wmo of Jeugdwet. Bijvoorbeeld voor dagbesteding voor ouderen of jongeren.”  

 

Korte lijn

De buurtvoorzieningen hebben door hun laagdrempeligheid een belangrijke signaalfunctie en kunnen inwoners doorverwijzen die meer ondersteuning nodig hebben. De gemeente zorgt voor een korte lijn met zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Tot slot zorgt de gemeente ervoor dat de buurtvoorzieningen bijdragen aan de sociale agenda in een wijk. 

 

Uitvoeringsplan

Hoe de basis van de buurtvoorzieningen op orde komt, wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Dit plan is voor de voorjaarsnota 2022 gereed. Hierin worden de doelstellingen vertaald in concrete activiteiten.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.