Logo gemeente Deventer

Deventer geeft kinderen de best mogelijke start

Organisaties uit de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs en de overheid vierden vandaag de successen van 2 jaar Kansrijke Start in Deventer. Op de Kansrijke Middag in de Gasfabriek keken ze samen terug én vooruit naar hoe zij kwetsbare (toekomstige) ouders eerder de juiste hulp bieden, waardoor meer kinderen een betere start en een betere toekomst krijgen.

 

Oneerlijke kans

1 op de 13 kinderen in Deventer werd in 2019 geboren in een zeer kwetsbaar gezin. Bijna 1 op 10 zwangere vrouwen rookte tijdens de zwangerschap en ruim 13% van de zwangere vrouwen kampte met psychische of psychiatrische problemen. Deze cijfers hebben enorme gevolgen. Hierdoor groeien namelijk op allerlei plekken in Deventer kinderen op met oneerlijke kansen. Kinderen die psychische of lichamelijke schade opliepen in hun eerste 1000 dagen (van bevruchting tot de tweede verjaardag), waar ze de rest van hun leven gevolgen van ondervinden. Van mentale problemen, tot lichamelijke klachten en minder kansen op de arbeidsmarkt. Daar moest verandering in komen, vonden verschillende organisaties in de zorg, overheid en onderwijs. Daarom sloegen zij de handen ineen met de Coalitie Kansrijke Start Deventer. 


Kansrijke Start

‘Met Kansrijke Start brengen we professionals, projecten en initiatieven samen op het gebied van sociale en medische ondersteuning van kwetsbare zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen’, zegt Albert Beijen, beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs en projectleider van Kansrijke Start. ‘We zorgen ervoor dat professionals zich bewuster zijn van de kwetsbaarheden van een jong kind en (toekomstig) gezin, dat er beter gesignaleerd wordt en dat de professionals elkaar sneller weten te vinden. Waardoor bijvoorbeeld een kinderdagverblijf tijdig Jeugdhulp inschakelt, of een verloskundige het consultatiebureau.’

 

3 projecten

De partners werken samen aan de zorg voor (toekomstige) ouders en kinderen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Dat doen de organisaties bijvoorbeeld met de projecten Nu Niet Zwanger, Routekaarten en Relatie Ouder Kind.  


Nu Niet Zwanger

Binnen het programma Nu Niet Zwanger bieden professionals actieve begeleiding aan kwetsbare aanstaande ouders. Dat begint met een eerlijk gesprek over de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Er wordt stilgestaan bij de vragen, behoeften en mogelijkheden bij de leefwereld van de ouder. Nu Niet Zwanger staat voor een respectvolle manier van werken waarbij er nooit sprake is van een gedwongen keuze. Uit landelijke cijfers blijkt dat 80% van de deelnemers door deze gesprekken een kinderwens uitstelt en kiest voor anticonceptie. Hiermee wordt veel persoonlijk leed voorkomen.


Routekaarten

Maar wat als je als professional zorgen hebt over een gezin en niet weet wat je moet doen? Wie moet je benaderen? Wat is jouw verantwoordelijkheid? En hoe bied je hulp met een overvolle agenda? Daarvoor ontwikkelde Kansrijke Start de Routekaarten. ‘Hiermee heb je in 1 overzicht welke stap je moet zetten in welke situatie en welke organisaties je kunt benaderen. Dit is enorm handig om zo snel mogelijk de juiste hulp in te schakelen’, aldus Beijen.


Relatie Ouder Kind

De basis voor een gezond en gelukkig leven van een kind is een goede relatie met de ouder. Maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker wanneer een ouder veel stress ervaart, mentale problemen heeft of er sprake is van armoede of verwaarlozing. Ouders worden met het Relatie Ouder Kind-project ondersteund bij het creëren van een goede hechting en relatie en risicofactoren worden zo snel mogelijk samen opgelost. 


Mooie successen

Vandaag kijkt de coalitie voor het eerst terug op de eerste 2 jaar Kansrijke Start. 2 jaar waarin al mooie successen zijn behaald, ziet Albert Beijen. ‘Een belangrijk resultaat is het inloopspreekuur van jeugdverpleegkundigen bij verschillende verloskundepraktijken. Zwangere vrouwen kunnen, soms op advies van een verloskundige, hier terecht voor allerlei vragen over de zorg voor hun kind. Of het nu gaat om de opvoeding, financiële moeilijkheden of sociale uitdagingen. Door de jeugdverpleegkundige al voor de geboorte te betrekken gaat er een wereld aan ondersteuningsmogelijkheden open. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we kennis laagdrempelig kunnen samenbrengen.’ 


Stabiele gezinnen, gelukkige kinderen

Na het vieren van successen sloot de Kansrijke Middag af met een moment van vooruitkijken. Naar een toekomst waarin partners elkaar nog beter leren kennen, elkaar inspireren en nieuwe samenwerkingen creëren. It takes a village to raise a child, en Deventer staat op om dat te realiseren. ‘Het is vanuit de samenleving ontstaan en iedereen is bereid om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Dat is bijzonder’, zegt Beijen. ‘Hopelijk sluiten de komende tijd nog meer organisaties zich aan, zodat we met een nog sterker netwerk kunnen werken aan effectieve preventie. Maar vooral aan menselijke successen, van stabiele gezinnen en gezonde, gelukkige kinderen die een kansrijk leven tegemoet gaan.’

   
Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.