Logo gemeente Deventer

Afspraken om woonambities te realiseren

Voor 2023 hebben woonbedrijf ieder1, Rentree, De Marken, DUWO en de gemeente Deventer afspraken gemaakt om de woonambities van Deventer te realiseren. Extra aandacht is er voor het realiseren van flexwoningen, de verkoop van gronden aan corporaties en het toewijzingsbeleid aan middeninkomens. Het kabinet heeft twee miljoen euro aan Deventer toegekend, voor de bouw van flexwoningen.

“In Deventer is de druk op de woningmarkt hoog en dat maakt het nog belangrijker dat er goede afspraken zijn gemaakt, om ons beleid om te zetten van woorden naar woningen”,  zegt wethouder Rob de Geest (Wonen). 
De ondertekening van de prestatieafspraken valt samen met het nieuws dat Deventer twee miljoen euro van het kabinet krijgt voor flexwoningen. Wethouder De Geest is blij met die steun: “Het is belangrijk dat de urgentie in Deventer ook is doorgedrongen tot het kabinet. Die twee miljoen euro is een flinke steun in de rug, zodat we de komende jaren verder kunnen met het realiseren van flexwoningen.”

Flexwoningen

De beschikbaarheid van woningen is ook in Deventer de afgelopen jaren sterk gedaald en zelfs historisch laag. Deze situatie leidt onder meer tot lange wachtlijsten voor woningzoekenden en de groei van mensen die urgent een woning nodig hebben. De komende jaren bouwt Deventer fors verder: tussen de 600 en 900 nieuwe nieuwbouwwoningen per jaar; corporaties willen komend jaar 201 nieuwe woningen realiseren. 
Tijdelijke woningen of flexwoningen zijn relatief gemakkelijk en snel te realiseren. Daarom zet Deventer ook in op de bouw van dergelijke woningen om de druk op de woningmarkt enigszins te verlichten. Samen met woonbedrijf ieder1, Rentree en De Marken wil de gemeente in 2023 zo’n 300 flexwoningen realiseren. 

Extra vrije toewijzingsruimte

Extra vrije toewijzingsruimte voor mensen met een middeninkomen blijft gehandhaafd. Net als in 2022 hanteren de corporaties (van Woonkeus) een verhoogde vrije toewijzingsruimte van 15 procent voor gezinnen met een middeninkomen. Deze groep verdient net te veel om in de sociale huur terecht te kunnen en te weinig om te kunnen kopen. Corporaties mogen daarom maximaal 15 procent van hun woningen aan deze doelgroep toewijzen. Het gaat dan om de woningen met de hoogste sociale huurprijs. Mensen met een lager inkomen die aangewezen zijn op de lagere huurprijscategorieën komen hierdoor niet in het gedrang. 

Verduurzaming

Verder zijn er afspraken gemaakt over verduurzaming. Zo wil Deventer dat de corporatiewoningen gemiddeld beschikken over energielabel B. De Marken en Rentree hebben dit al eerder behaald en woonbedrijf ieder1 ligt goed op koers om dit eind 2022 te bereiken. Daarnaast is Rentree gestart met een versnelde uitrol van zonnepanelen. Voor 2025 wil Rentree alle eengezinswoningen die hiervoor geschikt zijn hebben voorzien van zonnepanelen. 

Voorkomen huurachterstanden

In verband met de hogere energiekosten hebben corporaties al verschillende maatregelen genomen om  huurachterstanden te voorkomen.  Zo voeren zij een sociaal huurincasso-beleid en verwijzen zij eventueel door naar het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). In verband met de stijgende energielasten en de hoge inflatie hebben het BAD en de corporaties aanvullende afspraken gemaakt om de dienstverlening aan de huurders te kunnen garanderen bij een eventuele toename van hulpvragen bij betalingsproblemen. Deze afspraken gelden ook voor 2023, als daartoe aanleiding is.

 

Statushouders

Ook zetten de partijen gezamenlijk in op de goede huisvesting van statushouders. De taakstelling is fors en de druk op de woningmarkt hoog. Deventer zoekt daarbij steeds naar een goede balans bij het huisvesten van statushouders en andere woningzoekenden. Ook nu al trekken de verschillende partijen samen op, bijvoorbeeld bij het realiseren van de tijdelijke huisvesting voor statushouders langs de Spanjaardsdijk in Schalkhaar.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.