Logo gemeente Deventer

Deventer bouwt, geef richting aan jouw stad

Deventer bouwt

Deventer bouwt

Gemeente Deventer wil van inwoners van de stad weten waar, voor wie en hoe zij in de toekomst moeten gaan bouwen.

Wat vinden inwoners belangrijk bij de bouw van nieuwe woningen? Die informatie helpt bij het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties. De richting die de inwoners belangrijk vinden, wordt gebruikt bij het maken van keuzes.

Deventer heeft de ambitie om zich te blijven ontwikkelen. Zij wil een aantrekkelijke stad zijn voor jongeren, de arbeidsmarkt versterken én bedrijven en ondernemers ruimte geven om zich te vestigen. Om die ambitie te halen, staat Deventer voor de opgave om veel nieuwe woningen te bouwen.  
 
“De bevolking van Deventer groeit door een combinatie van natuurlijke groei én doordat onze stad en dorpen ook een aantrekkingskracht hebben op mensen buiten onze gemeentegrenzen. We willen het goede van Deventer behouden en versterken. Daarom peilen we de wensen en meningen van inwoners” stelt wethouder Rob de Geest. 

 

11.000 extra woningen 

De gemeenteraad heeft op basis van onderzoek bepaald dat er tot 2035 11.000 woningen gebouwd moeten worden. Waarvan 1.000 in de dorpen. In Deventer bestaan er al plannen voor ongeveer 4.400 woningen. Steenbrugge, Havenkwartier, Snippen aan de Dijk (Rivierenwijk), Stadscampus de Kien, Senzoraterrein en Roto Smeets zijn voorbeelden van concrete plannen.

 

Zoektocht naar nieuwe bouwlocaties 

Voor de rest van de 5.600 woningen zoekt de gemeente naar geschikte locaties. Er zijn in de toekomst woningen nodig voor onder meer starters, senioren, gezinnen en alleenstaanden.

Bekijk de video 'Deventer bouwt: geef richting aan jouw stad' (1 minuut).

Naar een YouTube filmpje

 

In de Omgevingsvisie zijn hierover al denkrichtingen opgenomen. Zo wil Deventer eerst bouwen op locaties in de stad en daarna buiten de stad. Daarnaast moet er meer ‘Deventer stedelijkheid’ komen: wonen, werken en vrije tijd zijn met elkaar verbonden. En verder wil de gemeente het buitengebied vitaal houden.

 

Goede keuzes maken voor de stad 

Het bouwen aan de stad brengt dilemma’s met zich mee. Je kan de ruimte namelijk maar 1 keer gebruiken. Als er woningen gebouwd worden, heeft dit ook invloed op de thema’s groen, werken en infrastructuur. Die afweging wil de gemeente goed maken. En daarom nodigt de gemeente een groot aantal inwoners uit om mee te doen aan een enquête over wonen en leven in Deventer.

 

Zoekgebieden voor woningbouw  

Deze resultaten van de enquête krijgt – naast alle onderzoeken die de gemeente doet – een plek in het afwegingskader. Op basis van dit afwegingskader kan de gemeente keuzes maken en nieuwe bouwlocaties aanwijzen.

 

Meer informatie?

Kijk op www.deventer.nl/deventerbouwt voor meer informatie.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.