Logo gemeente Deventer

Deventer tekent voor diversiteit op de werkvloer

Wethouders Rob de Geest en Carlo Verhaar hebben namens de gemeente Deventer op vrijdag 11 maart het Charter Diversiteit ondertekend. Het Charter Diversiteit is een landelijk initiatief waarmee werkgevers uit de publieke en private sector laten zien dat ze werk maken van diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Het Charter richt zich op vijf dimensies van diversiteit: gender, etnische/culturele diversiteit, LHBTI, arbeidsvermogen en leeftijd. Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie bij het bestrijden van discriminatie. Binnen de eigen organisatie en op de arbeidsmarkt.

 

Diversiteit op de arbeidsmarkt

Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit maakt de gemeente duidelijk dat ze zich inspant voor de instroom, behoud en doorstroom van werknemers – ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking.

 

12.000 ondertekenaars

Het Charter biedt praktisch advies, kennis en informatie bij het opstellen van diversiteitsbeleid. Met de ondertekening krijgen organisaties toegang tot een breed netwerk. Inmiddels is er in 26 Europese landen een diversiteitscharter van kracht, met in totaal ruim 12.000 ondertekenaars.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.