Logo gemeente Deventer

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierupsen zijn uit de eitjes gekomen. Met name in de zomermaanden zorgt de rups voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen.

Dit jaar lijkt de overlast vergelijkbaar met vorig jaar. De gemeente start vanaf 19 april met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit is nodig om te voorkomen dat de rups dit jaar voor overlast gaat zorgen.

In de hoop de overlast in de zomerperiode sterk terug te brengen, starten we met de 1e preventieve bestrijdingsmaatregelen. De bestrijding wordt zowel overdag, in de avond als ’s nachts uitgevoerd. Dit kan leiden tot geluids- en verkeershinder.

 

Bestrijdingsplan

De gemeente heeft een goed beeld van de meest gevoelige locaties. Die krijgen voorrang. Op basis van meldingen van voorgaande jaren, monitoring en andere inzichten, is het bestrijdingsplan geactualiseerd. Preventieve bestrijding gebeurt met 2 biologische middelen: ‘nematoden’ en ‘Xentari’. Dit gebeurt vroeg in het seizoen als de rupsen nog geen overlast geven.

 

Preventieve bestrijding

Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt met het biologische bestrijdingsmiddel, wordt de boom tot druipens toe bespoten. Het bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Een paar jaar geleden heeft de gemeente besloten om minder met Xentari en meer met nematoden te spuiten. De impact van nematoden op andere rupsen en insecten is kleiner. Als dit jaar de bestrijding met nematoden succesvol blijkt, dan gaan we minder Xentari en meer nematoden gebruiken. We gebruiken Xentari alleen waar geen beschermde vlindersoorten leven.

 

Nematoden

Nematoden zijn parasitaire aaltjes, die vroeg in het voorjaar in de bomen worden gespoten. Op dat moment zijn er weinig andere soorten rupsen actief zijn. Hierdoor worden andere vlindersoorten ontzien. De aaltjes dringen de eikenprocessierups binnen waardoor de rups doodgaat. Het spuiten van nematoden moet 's avonds en ’s nachts gebeuren. Dat kan leiden tot geluids- en verkeershinder. 


Xentari

Xentari is een bacteriepreparaat dat in de boom wordt gespoten. De jonge rups vreet van het bespoten blad en gaat vervolgens dood. Deze methode kan overdag uitgevoerd worden. Op zeer drukke fietsverbindingen en bij scholen worden de werkzaamheden onder begeleiding van verkeersregelaars uitgevoerd.

 

Wegzuigen van de rups

De eikenprocessierupsen krijgen hun brandharen normaal rond half mei. De brandharen zorgen voor overlast. Half mei is ook het moment waarop ze de nesten vormen. In mei, juni, juli en augustus worden de rupsen net als vorig jaar bestreden door ze weg te zuigen. Dit doet de gemeente op basis van meldingen. Plekken als speeltuinen, scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs krijgen voorrang. Op privéterrein worden rupsen niet weggehaald door de gemeente. 

 

Actuele planning

De planning van de bestrijdingswerkzaamheden is te zien op www.deventer.nl/eikenprocessierups. Hier vindt u ook alle informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan in de gemeente Deventer.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.