Logo gemeente Deventer

Woningbouw Steenbrugge van start

De bewoners van Steenbrugge krijgen nieuwe buren. Vanaf komende zomer gaan de 1e woningen in de verkoop en in 2023 start de bouw van deze woningen.

Hier gaan nog wel werkzaamheden aan vooraf. Voordat woningen gebouwd kunnen worden, moet het terrein bouwrijp gemaakt worden.
 
Aannemer NONAK gaat de locatie Steenbrugge bouwrijp maken. Het aanleggen van een bouwweg, het aanbrengen van het hoofdriool en kabels en leidingen zijn werkzaamheden die nodig zijn om daadwerkelijk woningen te bouwen.  

 

Kinderen uit Steenbrugge helpen mee

Wethouder Rob de Geest (Wonen) heeft samen met kinderen uit Steenbrugge de aannemer een handje geholpen. Met het wegscheppen van grond gaven zij het startsein voor de woningbouw in Steenbrugge. Een feestelijk moment waarbij naast de bewoners en stakeholders ook de ontwikkelaars Van Wijnen, Steenenbrug Ontwikkeling bv, VanWonen, BPD en Woonbedrijf ieder1 aanwezig waren.  


Bouwen aan een nieuw dorp

“We hebben in Deventer een grote behoefte aan een flink aantal woningen”, zegt wethouder Rob de geest. “Nieuwe woningen bouwen we zo veel mogelijk binnen de bestaande stad en als het niet anders kan, breiden we uit buiten de randen. De bouw van Steenbrugge is daar een voorbeeld van.” 
  
Het aantal woningen dat in Steenbrugge gebouwd wordt, draagt bij aan de woningbehoefte van inwoners en de woningambitie van de gemeente Deventer. Tot en met 2027 worden ongeveer 800 woningen in Steenbrugge gebouwd. Na afronding zijn er 1.200 nieuwe woningen gerealiseerd. De koop- en realisatieovereenkomsten met de ontwikkelaars zijn de afgelopen weken getekend. Zij kunnen dus ook volop verder met het ontwerpen en verkopen van de woningen.

 

Voor ieder wat wils 

Het huidige Steenbrugge is al een divers wijkje. Dat wordt doorgezet met een diversiteit aan woningen. Naast vrijesectorwoningen is er ook ruimte voor sociale huur-, sociale koop- en midden huurwoningen en woonwagens. De gemeente gaat zelf kavels verkopen voor zelf- en samenbouw of collectief particulier opdrachtgeverschap.

 
Meer informatie 

Op www.deventer.nl/steenbrugge staat meer informatie over Steenbrugge.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.