Logo gemeente Deventer

Startschot Regionale Agenda Zorg & Veiligheid

Woensdag 8 juni hebben burgemeesters, zorgwethouders en vertegenwoordigers van zorg- en veiligheidsorganisaties in de regio IJsselland hun steun uitgesproken voor de regionale Agenda Zorg & Veiligheid.

‘’Hoe kunnen we samen onze inwoner en zijn omgeving beter helpen? Dat is de vraag die we onszelf altijd moeten stellen’’ vindt burgemeester Ron König, regionaal verantwoordelijk voor zorg en veiligheid.

 

Opeenstapeling van persoonlijke problemen

In de samenleving is een aanzienlijke groep mensen met een opeenstapeling van persoonlijke hulpvragen die leiden tot overlast gevend of crimineel gedrag. De oorzaken zijn divers: psychische klachten, verstandelijke beperkingen, verslaving, schulden, falende maatschappelijke integratie of een combinatie hiervan.

 

Gezamenlijke regionale agenda

Ron König: ‘’Als partners op het terrein van zorg en veiligheid, willen we onze inwoners de best mogelijke hulp of zorg geven. Tegelijkertijd moeten we onszelf de vraag stellen of we altijd wel voldoende toereikend en inlevend werken’’. Hij heeft samen met de burgemeesters en wethouders van de elf gemeenten in de regio IJsselland het initiatief genomen om de totale keten van zorg en veiligheid te versterken.

 

Alsof we één organisatie zijn

“De ambitie is groot,” vindt ook Arnoud Jansen, geneesheer-directeur bij De Dimence Groep, gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg. “Samenwerken is een bijdrage leveren waardoor een ander beter zijn of haar werk kan doen. De uitdaging ligt in de moed hebben om maatwerk te leveren. Hoe zou ik willen dat mijn kind geholpen wordt? Het is belangrijk om met deze uitgangspunten te werken alsof we één organisatie zijn.’’

 

Inhoud van de agenda

De input van de agenda is tot stand gekomen met alle betrokken organisaties vanuit de wens om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Nu is het belangrijk concreet te worden. Er zijn vier inhoudelijke en drie randvoorwaardelijke thema’s:

 

Inhoudelijke thema’s:

  • Vroegtijdige signalering van zorgwekkende situaties;
  • Versterken van een integrale wijkaanpak;
  • Toerusten van de omgeving in omgang met betrokkene;
  • Realiseren van passende en flexibele woonconcepten voor doelgroepen zorg en veiligheid.

 

Randvoorwaardelijke thema’s:

  • Samenwerken en elkaar (beter) leren kennen, vertrouwen en begrip voor elkaars inzet en positie;
  • Ruimte geven aan de professional en het organiseren van bestuurlijke rugdekking;
  • Doseren van de bestuurlijke druk.

 

Deelnemers aan de agenda zijn alle betrokken partners op het gebied van zorg en veiligheid, zoals gemeenten, zorgorganisaties, justitieorganisaties en woningbouwcorporaties.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.