Logo gemeente Deventer

Tijdelijke huisvesting statushouders in Schalkhaar

Deventer wil op het terrein van het asielzoekerscentrum (AZC) in Schalkhaar 150 statushouders in tijdelijke woonunits opvangen. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en definitief in Nederland mogen blijven. De gemeente wil per 1 september aanstaande tijdelijke wooneenheden realiseren.

 

Dringend beroep op Deventer

Door aanhoudende problemen rond de landelijke opvang van asielzoekers, is het kabinet hard op zoek naar tijdelijke woonplekken voor statushouders. Daarvoor wordt geruime tijd al een dringend beroep gedaan op de medewerking van gemeenten.

In het hele land is de druk op veel asielzoekerscentra enorm. Landelijk is daarom afgesproken dat 7.500 statushouders zo veel mogelijk asielzoekerscentra verlaten om elders te worden gehuisvest. Zo hoopt het rijk de druk op de asielcentra te verlichten. Voor de regio IJsselland (waar Deventer onder valt) is dit aantal vastgesteld op 300 statushouders.

 

Nauw contact met de buurt

Burgemeester Ron König : “Allereerst is het schrijnend om te zien hoe op dit moment wordt ‘gezeuld’ met mensen die een veilige plek zoeken. Deventer wil de opgelopen achterstand van het huisvesten van statushouders wegwerken. Door het opvangen van statushouders verlichten we de druk op de asielzoekerscentra.”

Wethouder Rob de Geest (Asiel en Integratie) staat stil bij de gevoelens in de buurt: “Wij kennen de zorgen van mensen in bijvoorbeeld Schalkhaar. Daarom willen we in nauw contact blijven met de buurt en het COA om het leefbaar te houden voor alle huidige inwoners èn voor de nieuwkomers.”

 

2 bijeenkomsten voor bewoners

De gemeente organiseert bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op het AZC in Schalkhaar 2 bijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en andere buurt-betrokkenen; op donderdag 21 juli van 19.00 tot 20.30 uur en ná de zomervakantie op donderdag 1 september van 19.00 tot 20.30 uur. Daarbij zijn ook burgemeester Ron König en wethouder Rob de Geest aanwezig.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.