Logo gemeente Deventer

Samenwonen met behoud van uitkering

Mensen in de bijstand krijgen de gelegenheid een half jaar op proef samen te wonen, zonder dat dat direct gevolgen heeft voor hun recht op uitkering.

De gemeente gaat deze pilot nu actief onder de aandacht brengen. De regeling biedt bijstandsgerechtigden de mogelijkheid om gedurende 6 maanden samen te wonen, met volledig behoud van uitkering. Na 6 maanden wordt de uitkering afgestemd op de nieuwe woon- en leefsituatie. Vooral als er kinderen in het spel zijn, is het zaak dat mensen weloverwogen een relatie instappen.

 

Belemmering wegenemen

Wethouder sociale zaken Rob de Geest: “Als je in de bijstand zit en gaat samenwonen met iemand met een eigen inkomen, raak je meteen je uitkering kwijt en word je volledig financieel afhankelijk van je nieuwe huisgenoot. Veel mensen in de bijstand durven daarom niet te gaan samenwonen. Ik vind dat belemmerend voor mensen, vandaar dat ik deze proef toejuich.” 

 

Schulden voorkomen

De pilot voorkomt ook dat mensen gaan samenwonen zonder dat bij de gemeente te melden, uit angst dat de gemeente de uitkering stopt. Als dat aan het licht komt, moet de gemeente de uitkering terugvorderen en ontstaat er vaak een schuld. 

 

Voorwaarden 

Beiden personen moeten hun zelfstandige woonruimte aanhouden. Als de partner niet over zelfstandige woonruimte beschikt, maar woont in een kamer, moet de kale huur gelijk of hoger zijn dan de huursubsidiegrens van € 442,46. Partners mogen niet al eerder hebben samengewoond of samen kinderen hebben. 

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.