Logo gemeente Deventer

Extra geld naar Deventer voor gelijke kansen voor ieder kind

Minister Wiersma van Onderwijs heeft Deventer geselecteerd als 1 van de voorlopergemeenten op gebied van ‘School en Omgeving’.

In Deventer werken scholen, sport- en cultuuraanbieders, kinderopvangorganisaties, gemeente en andere organisaties samen om talentontwikkeling te stimuleren en kansen voor alle kinderen te vergroten. Deze Deventer coalitie krijgt dit schooljaar € 586.000 vanuit het Rijk. 

Het geld wordt ingezet om kinderen extra naschoolse activiteiten aan te bieden. Onder andere op gebied van sport, cultuur en welzijn. Het gaat om een programma van 3 jaar. Ook in het 2e en 3e schooljaar krijgen alle voorlopergemeenten financiële ondersteuning vanuit het Rijk. 

 

Ontwikkeling van kinderen

Ilse Duursma, wethouder Jeugd en Onderwijs: “We zien allemaal de kracht van het onderwijs. Toch zijn er ná school ook allerlei activiteiten en ervaringen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Niet iedereen groeit op in een omgeving die de ontwikkeling optimaal ondersteunt. Met de bijdrage vanuit het Rijk kunnen we nog meer kinderen stimuleren hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.”

 

Naschools aanbod

Veel scholen in Deventer bieden al een breed naschools aanbod gericht op sport, cultuur en welzijn voor alle kinderen. Tijdens het voorloperstraject worden activiteiten verder ontwikkeld, uitgebreid en aan meer leerlingen aangeboden met als doel het stimuleren van kansengelijkheid.

 

De Deventer' coalitie

In Deventer vormen Sportbedrijf Deventer, Kunstcircuit Deventer, Raster Welzijn, Stichting Zinder (namens De Kleine Planeet, Cees Wilkeshuisschool, Borgloschool en De Flint), Stichting Varietas (namens IBS De Steenuil, Kindcentrum Het Palet, IBS De Windroos, Kindcentrum Kleurrijk en Adwaita), De Zonnebloem, Kindcentrum Rivierenwijk, Arkelstein, Bibliotheek Deventer en de gemeente Deventer de lokale coalitie.

 

Voorlopers

Binnen het programma School en Omgeving zijn 45 lokale coalities uit heel Nederland geselecteerd. De komende 3 jaar geven deze coalities een extra impuls aan een stimulerende omgeving voor leerlingen binnen het voorloperstraject. De voorlopers gaan samen met de Gelijke Kansen Alliantie kennis opbouwen, delen en onderzoek doen. 

Na 3 jaar levert dit voorwerk een aantal variaties op van de zogenaamde verrijkte of verlengde schooldag.  Met de opgedane kennis kunnen nog meer gemeenten aan de slag met extra aanbod voor talentontwikkeling van kinderen.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.