Deventer neemt grafrechten Molukse KNIL-militairen over De gemeente Deventer biedt de Molukse gemeenschap de gelegenheid om tot 2050 de grafrechten over te nemen van de eerste generatie Molukse KNIL-militairen en hun echtgenotes. Ook komen er gedenktekens op 2 begraafplaatsen. <p>Ruim 70 jaar geleden werden Molukse KNIL-militairen (in dienst van Nederland) voor een tijdelijk verblijf naar Nederland verscheept. Sinds de jaren zestig verblijft ook een groep Molukkers in Deventer, met name in de wijk Keizerlanden.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Respect en erkenning &nbsp;</h2> <p>&ldquo;Met dit gebaar wil Deventer haar respect uitspreken voor de Molukse KNIL-militairen die naar Nederland kwamen, zonder te weten dat zij hun ouders nooit meer terug zouden zien&rdquo;, licht burgemeester Ron K&ouml;nig toe. &ldquo;En het is een teken van erkenning voor wat de gehele gemeenschap heeft doorstaan.&rdquo;&nbsp;<br />Wiet Tutupoly zegt namens de initiatiefnemers verheugd te zijn over het besluit van het college: &ldquo;Het is erkenning van aangedaan onrecht maar ook een eerbetoon voor de KNIL-militairen en hun vrouwen die op dienstbevel naar Nederland kwamen voor een tijdelijk verblijf maar uiteindelijk een laatste rustplaats kregen in Overijsselse grond. Dit op meer dan 12.000 kilometer van hun geboortegrond.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Gedenktekens&nbsp; &nbsp;</h2> <p>De gemeente heeft met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap onderzocht op welke manier de grafrechten konden worden overgenomen. Samen met de Molukkers zijn de graven van de oud-KNIL militairen in kaart gebracht. Het gaat om bijna 70 graven op de begraafplaats Steenbrugge (langs de Raalterweg) en op de Room-Katholieke begraafplaats Heilige Lebu&iuml;nus (Ceintuurbaan). Door de grafrechten over te nemen, hoeven nabestaanden tot 2050 deze niet meer te betalen. Het reguliere onderhoud van de graven blijft in handen van de nabestaanden.&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;<br />De nabestaanden kunnen op individuele basis beslissen of zij van het aanbod van de gemeente gebruik willen maken. Op de twee begraafplaatsen komen ook gedenktekens ter ere van de Molukse KNIL-militairen. Aan het ontwerp hiervan wordt nog gewerkt. Voor nabestaanden en rechthebbenden van de graven volgt nog een informatiebijeenkomst, die binnenkort door de initiatiefnemers wordt georganiseerd.&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp;<br />Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-09-22 17:02:00 +0200 2022-09-22 17:02:32 +0200 2022-09-22 17:03:21 +0200 Het kan weer, parkeren in de Brinkgarage Vanaf vrijdag 23 september 18:00 uur is de Brinkgarage weer open voor publiek. Bezoekers en abonnementhouders kunnen weer parkeren in een groot deel van de parkeergarage. <p>De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de renovatie van de parkeergarage. De afgelopen 2 weken is de toegangsweg aangepast waardoor iedereen de garage weer in- en uit kan rijden. De komende weken wordt de verlichting en bestrating nog aangepast op de begane grond. Op het bovendek komen nog extra oplaadpunten voor elektrische voertuigen.</p> <p>Toch kan de garage al gebruikt worden, verwacht wordt dat op 1 november de werkzaamheden helemaal zijn afgerond en alle 300 plekken weer beschikbaar zijn.<br /><br /></p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Kijk voor meer informatie en het ontwerp van de Brinkgarage op de website <a title="Ga naar sluiskwartier.deventer.nl/brinkgarage" href="https://sluiskwartier.deventer.nl/brinkgarage">sluiskwartier.deventer.nl/brinkgarage</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-09-22 09:00:00 +0200 2022-09-20 14:01:38 +0200 2022-09-23 13:03:47 +0200 Deventer bundelt krachten om technische sector te promoten Technologie ontwikkelt zich steeds sneller en beïnvloedt ons leven in hoge mate. Dat is ook te zien op de arbeidsmarkt. Bijna alle beroepssectoren zijn afhankelijk van goed geschoold technisch personeel. Het aantal openstaande vacatures is nergens zo groot als in de techniek en ICT. <p>Te weinig jongeren kiezen voor opleidingen met een techniekprofiel. In Deventer worden daarom de krachten gebundeld om de technische sector te promoten. Ondernemers, onderwijs en overheid gaan zich gezamenlijk inspannen om leerlingen en volwassenen meer en beter te informeren over een toekomst in de techniek.<br /><br /></p> <h2>Oprichting Technicampus Experience Centre</h2> <p>Op woensdag 14 september tekenen het Deventer bedrijfsleven, het primair tot en met het hoger onderwijs, de culturele sector en gemeente Deventer een intentieverklaring waarin zij zich verbinden aan de oprichting van een Technicampus Experience Centre (TEC).</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Krachten bundelen</h2> <p>Thomas Walder, wethouder Economie: &ldquo;Het TEC geeft een belangrijke impuls aan jongeren en zij-instromers om voor een opleiding en carri&egrave;re in de techniek te kiezen. Mooi dat we met het TEC de krachten in Deventer nog beter kunnen bundelen - en tot een mooi aanbod van techniekactiviteiten kunnen komen.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Kennismaken met techniek</h2> <p>Het TEC krijgt een plek bij techniekopleider Technicampus, maar ook op andere locaties. Bijvoorbeeld op de scholen. Hier kunnen mensen kennismaken met de werelden van techniek en technologie. Het TEC zal bestaande techniekpromotie-activiteiten verbinden &eacute;n nieuwe initiatieven starten.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-09-15 14:17:00 +0200 2022-09-15 14:18:04 +0200 2022-09-15 14:22:10 +0200 Opkoopbescherming in 7 wijken Burgemeester en wethouders willen voorkomen dat in een aantal wijken schaarse koopwoningen worden opgekocht om verhuurd te worden. Hiermee wil het college starters en huishoudens met een middeninkomen meer kans geven op de woningmarkt. Het college stelt de gemeenteraad voor om in 7 wijken opkoopbescherming in te voeren per 15 oktober 2022. <p>Sinds 1 januari 2022 is het wettelijk mogelijk om de opkoopbescherming op te nemen in de Huisvestingsverordening. Het voornemen om dat in Deventer te doen is besproken met de woningcorporaties. Ook heeft het voorstel ter inzage gelegen, daar zijn geen reacties op gekomen. <br /><br />Wethouder Rob de Geest (Wonen): &ldquo;We zien ook in enkele Deventer wijken dat koopwoningen worden opgekocht voor dure verhuur of voor speculatie. Via deze opkoopbescherming houden we deze schaarse betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters en doorstromers die een woning zoeken om zelf in te wonen.&rdquo;<br /><br /></p> <h2>Voor welke woningen geldt de opkoopbescherming?</h2> <p>De opkoopbescherming geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot &euro; 355.000,00 in deze 7 wijken in Deventer:</p> <ul> <li>Rivierenwijk (postcode 7417);</li> <li>Keizerslanden (postcode 7415);</li> <li>Voorstad (postcodes 7413 en 7416);</li> <li>Binnenstad (postcode 7411);</li> <li>Zandweerd (postcode 7412);</li> <li>Colmschate-Noord (postcode 7423);</li> <li>Colmschate-Zuid (postcodes 7421, 7422 en 7429).</li> </ul> <p>Zie voor deze gebieden ook de kaart: <a title="Ga naar de kaart Gebieden Opkoopbescherming Deventer" href="https://deventer.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a0c0761e427845b8aebc5c780b0f0962">Gebieden Opkoopbescherming Deventer</a></p> <p>&nbsp;</p> <h2>Wat is opkoopbescherming</h2> <p>De opkoopbescherming houdt in dat een woning niet mag worden verhuurd binnen 4 jaar na aankoop. Woningen die op het moment van invoering van de opkoopbescherming al minstens een half jaar verhuurd waren, vallen er niet onder. Woningen die zijn gekocht door corporaties vallen er ook niet onder.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Uitzonderingen</h2> <p>In sommige gevallen mag een woning w&eacute;l worden verhuurd:</p> <ul> <li>aan een bloed- en aanverwant uit de eerste of tweede graad;</li> <li>voor maximaal een jaar bijvoorbeeld omdat iemand tijdelijk naar het buitenland vertrekt die de woning eerst tenminste een jaar zelf heeft bewoond;</li> <li>als de woning is verbonden met een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte en alleen toegankelijk is via die ruimte;</li> <li>als de woning is aangekocht voor verhuur in het kader van een renovatie- of stadsvernieuwingsprogramma;</li> <li>als de woning is aangekocht door een zorgaanbieder ten behoeve van cli&euml;nten met een zorgindicatie.<br /><br /></li> </ul> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-09-09 10:00:00 +0200 2022-09-08 15:26:32 +0200 2022-09-08 15:27:40 +0200 Extra geld naar Deventer voor gelijke kansen voor ieder kind Minister Wiersma van Onderwijs heeft Deventer geselecteerd als 1 van de voorlopergemeenten op gebied van ‘School en Omgeving’. <p>In Deventer werken scholen, sport- en cultuuraanbieders, kinderopvangorganisaties, gemeente en andere organisaties samen om talentontwikkeling te stimuleren en kansen voor alle kinderen te vergroten. Deze Deventer coalitie krijgt dit schooljaar &euro; 586.000 vanuit het Rijk.&nbsp;</p> <p>Het geld wordt ingezet om kinderen extra naschoolse activiteiten aan te bieden. Onder andere op gebied van sport, cultuur en welzijn. Het gaat om een programma van 3 jaar. Ook in het 2e en 3e schooljaar krijgen alle voorlopergemeenten financi&euml;le ondersteuning vanuit het Rijk.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Ontwikkeling van kinderen</h2> <p>Ilse Duursma, wethouder Jeugd en Onderwijs: &ldquo;We zien allemaal de kracht van het onderwijs. Toch zijn er n&aacute; school ook allerlei activiteiten en ervaringen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Niet iedereen groeit op in een omgeving die de ontwikkeling optimaal ondersteunt. Met de bijdrage vanuit het Rijk kunnen we nog meer kinderen stimuleren hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Naschools aanbod</h2> <p>Veel scholen in Deventer bieden al een breed naschools aanbod gericht op sport, cultuur en welzijn voor alle kinderen. Tijdens het voorloperstraject worden activiteiten verder ontwikkeld, uitgebreid en aan meer leerlingen aangeboden met als doel het stimuleren van kansengelijkheid.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De Deventer' coalitie</h2> <p>In Deventer vormen Sportbedrijf Deventer, Kunstcircuit Deventer, Raster Welzijn, Stichting Zinder (namens De Kleine Planeet, Cees Wilkeshuisschool, Borgloschool en De Flint), Stichting Varietas (namens IBS De Steenuil, Kindcentrum Het Palet, IBS De Windroos, Kindcentrum Kleurrijk en Adwaita), De Zonnebloem, Kindcentrum Rivierenwijk, Arkelstein, Bibliotheek Deventer en de gemeente Deventer de lokale coalitie.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voorlopers</h2> <p>Binnen het programma School en Omgeving zijn 45 lokale coalities uit heel Nederland geselecteerd. De komende 3 jaar geven deze coalities een extra impuls aan een stimulerende omgeving voor leerlingen binnen het voorloperstraject. De voorlopers gaan samen met de Gelijke Kansen Alliantie kennis opbouwen, delen en onderzoek doen.&nbsp;</p> <p>Na 3 jaar levert dit voorwerk een aantal variaties op van de zogenaamde verrijkte of verlengde schooldag. &nbsp;Met de opgedane kennis kunnen nog meer gemeenten aan de slag met extra aanbod voor talentontwikkeling van kinderen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-09-02 15:22:00 +0200 2022-09-02 15:22:22 +0200 2022-09-02 15:51:43 +0200 Wonen in het Zwermdorp Steenbrugge De 1e 60 kavels in het Zwermdorp Steenbrugge gaan in de verkoop. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 9 september 2022 inschrijven voor een bouwkavel. <p>De inschrijving sluit op 19 september 2022 om 17.00 uur. Voor ge&iuml;nteresseerde kavelkopers is op 8 september een informatieavond.</p> <p>Het Zwermdorp is een buurt in Steenbrugge. De inspiratie voor het Zwermdorp is een verzameling van verspreide woningen in het Sallands landschap. Het Zwermdorp grenst aan de ene kant aan het Zandweteringpark en aan de andere kant aan de bosrand. Het Zwermdorp krijgt een open karakter met veel groen en ruimte tussen de woningen. De stad gaat hier geleidelijk over in het omliggende landschap.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Tot en met 2027 worden 800 woningen gebouwd</h2> <p>Het aantal woningen dat in Steenbrugge gebouwd wordt, draagt bij aan de woningbehoefte van inwoners en de woningambitie van de gemeente Deventer. De komende jaren tot en met 2027 worden ongeveer 800 woningen in Steenbrugge gebouwd. Na afronding zijn er 1.200 nieuwe woningen in Steenbrugge gerealiseerd.</p> <p>Wethouder Rob de Geest (Wonen en Herstructurering): &ldquo;In Deventer willen we veel woningen bouwen, om aan de vraag naar woonruimte te voldoen. Tegelijkertijd willen we zorgvuldig omgaan met de bepekte ruimte die we hebben. Met Steenbrugge voegen we een wijk aan Deventer toe, waarbij we uitbreiden aan de randen van de stad en waar er ruimte is voor verschillende woningtypen, zowel sociale huur als koop.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Eigen woonwensen waarmaken</h2> <p>Op de kavel kan de kavelkoper zijn eigen woning ontwerpen, binnen de kaders van het bestemmingsplan en <a title="Download het beeldkwaliteitsplan van Steenbrugge (pdf, 6 MB)" href="https://www.deventer.nl/documenten-wonen/beeldkwaliteitsplan-steenbrugge-19-april-2021.pdf">beeldkwaliteitsplan</a> (pdf, 6 MB). Voor de kavelkoper is deze informatie gebundeld in een kavelpaspoort. Binnen de regels in het kavelpaspoort is veel mogelijk om de eigen idee&euml;n uit te voeren.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voor ieder wat wils</h2> <p>Steenbrugge is een diverse wijk. Dat wordt doorgezet met een diversiteit aan woningen. De woningen in het Zwermdorp is maar een deel van de woningen die gebouwd worden. Ontwikkelaars bouwen verschillende soorten vrijesectorwoningen. Daarnaast worden er ook sociale huur, sociale koop- en middeldure huurwoningen gebouwd. Ook komen er standplaatsen met woonwagens.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Steenbrugge</h2> <p>Steenbrugge ligt aan de noordkant van Deventer. Een nieuwe wijk aan de rand van de stad. Steenbrugge bestaat uit het Dorp, de Buurtschappen, Zandwetering en het Zwermdorp.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Op <a title="Naar www.deventer.nl/steenbrugge" href="https://www.deventer.nl/steenbrugge">www.deventer.nl/steenbrugge</a> vindt u meer informatie over Steenbrugge. Hier staat ook de link van de informatieavond (stream) op 8 september.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-09-02 11:00:00 +0200 2022-09-01 14:49:39 +0200 2022-09-02 13:00:25 +0200 Laat die € 1.300 energietoeslag niet liggen! Voor Deventenaren met een wat lager inkomen is er de energietoeslag van de gemeente. Ook als u AOW met een klein pensioen krijgt, komt u misschien in aanmerking. <p>&nbsp;</p> <p>Met de toeslag van &euro; 1.300 kunt u de hogere energiekosten betalen.&nbsp;Al meer dan 5.000 Deventenaren kregen de bijdrage van de gemeente uitbetaald.&nbsp;</p> <ul> <li>Kijk of u ook in aanmerking komt op <a title="Naar de pagina Energietoeslag" href="https://www.deventer.nl/energietoeslag">www.deventer.nl/energietoeslag</a>.</li> <li>Of bel ons op <a title="Bel nummer 14 0570" href="tel:140570">14 0570</a>. We helpen u graag!</li> </ul> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-08-29 13:00:00 +0200 2022-08-22 13:19:40 +0200 2022-08-29 13:13:13 +0200 Onderhoud online formulieren Op vrijdag 26 augustus zijn sommige online formulieren niet beschikbaar. Er is onderhoud vanaf 21.15 uur. <p>Het onderhoud duurt tot 00.00 uur.</p> 2022-08-26 21:15:00 +0200 2021-11-23 11:13:11 +0100 2022-08-25 09:26:02 +0200 Samenwonen met behoud van uitkering Mensen in de bijstand krijgen de gelegenheid een half jaar op proef samen te wonen, zonder dat dat direct gevolgen heeft voor hun recht op uitkering. <p>De gemeente gaat deze pilot nu actief onder de aandacht brengen. De regeling biedt bijstandsgerechtigden de mogelijkheid om gedurende 6 maanden samen te wonen, met volledig behoud van uitkering. Na 6 maanden wordt de uitkering afgestemd op de nieuwe woon- en leefsituatie. Vooral als er kinderen in het spel zijn, is het zaak dat mensen weloverwogen een relatie instappen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Belemmering wegenemen</h2> <p>Wethouder sociale zaken Rob de Geest: &ldquo;Als je in de bijstand zit en gaat samenwonen met iemand met een eigen inkomen, raak je meteen je uitkering kwijt en word je volledig financieel afhankelijk van je nieuwe huisgenoot. Veel mensen in de bijstand durven daarom niet te gaan samenwonen. Ik vind dat belemmerend voor mensen, vandaar dat ik deze proef toejuich.&rdquo;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Schulden voorkomen</h2> <p>De pilot voorkomt ook dat mensen gaan samenwonen zonder dat bij de gemeente te melden, uit angst dat de gemeente de uitkering stopt. Als dat aan het licht komt, moet de gemeente de uitkering terugvorderen en ontstaat er vaak een schuld.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voorwaarden&nbsp;</h2> <p>Beiden personen moeten hun zelfstandige woonruimte aanhouden. Als de partner niet over zelfstandige woonruimte beschikt, maar woont in een kamer, moet de kale huur gelijk of hoger zijn dan de huursubsidiegrens van &euro; 442,46. Partners mogen niet al eerder hebben samengewoond of samen kinderen hebben.&nbsp;</p> <p>De pilot duurt een jaar. Na een jaar zal bekeken worden of de regeling structureel wordt.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-08-26 13:49:00 +0200 2022-08-25 13:50:04 +0200 2022-08-29 13:13:54 +0200 Grote spoorvernieuwing in Deventer In Deventer gaat ProRail het spoor flink vernieuwen. De doorstroming van het treinverkeer wordt verbeterd. De grote piek van werkzaamheden is van 8 tot 24 oktober 2022. <p>&nbsp;</p> <p>Dan wordt er 16 dagen dag en nacht gewerkt. ProRail pakt beide kanten van het station aan: vanaf het spoor bij de Rijsterborgherweg tot de spoorsplitsing bij Snipperling, ter hoogte van de Siemelinksweg en Holterweg.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Vervangen en verbeteren</h2> <p>Het spoor bij Deventer is aan vervanging toe. ProRail vernieuwt rails, wissels, bovenleiding, spoorgrind en kabels en leidingen. Ook gaat ProRail op het station aan de slag met perrons. De passagierstunnel bij station Deventer wordt waterdicht gemaakt en er wordt gewerkt aan spoorviaducten.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Planning</h2> <ul> <li><strong>10 t/m 12 september: </strong>voorbereidende werkzaamheden</li> <li><strong>24 t/m 26 september: </strong>voorbereidende werkzaamheden</li> <li><strong>8 t/m 24 oktober:</strong> vernieuwing spoor</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2>Hinder voor omgeving en treinreizigers</h2> <p>De werkzaamheden kunnen zorgen voor hinder in de omgeving, bijvoorbeeld door geluid. Ook treinreizigers krijgen met hinder te maken. Tussen 17 en 24 oktober 2022 is al het treinverkeer gestremd. Tijdens de werkzaamheden rijden er bussen in plaats van treinen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij ProRail via het <a title="Naar het contactformulier van ProRail" href="https://www.prorail.nl/contact">contactformulier</a>. Bij noodgevallen of ernstige hinder kunt u telefonisch contact opnemen met ProRail via <a title="Bel nummer 0800-7767245" href="tel:08007767245">0800 - 776 72 45</a> (gratis).</p> <p>Lees voor meer informatie het <a title="Naar het nieuwsbericht Grote spoorvernieuwing in Deventer op de website www.prorail.nl" href="https://www.prorail.nl/nieuws/grote-spoorvernieuwing-in-deventer">nieuwsbericht van ProRail</a>. Bekijk ook <a title="Naar de pagina Spoorwerk in mijn buurt op de website www.prorail.nl" href="https://www.prorail.nl/wonen/spoorwerk-in-de-buurt">Spoorwerk in mijn buurt</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-08-26 13:15:00 +0200 2022-08-22 13:27:51 +0200 2022-09-09 09:41:34 +0200 Gemeente haalt omgekeerde vlaggen weg De gemeente verwijdert vrijdag 26 augustus omgekeerde vlaggen die hangen in de openbare ruimte. De vlaggen hangen daar als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. <p>De afgelopen periode heeft de gemeente de vlaggen ongemoeid gelaten. Het college blijft in gesprek met boeren over wat de stikstofplannen voor hen betekenen en hoe zij hun toekomst zien.</p> <p>Protesteren is een belangrijk recht. Er gelden wel regels voor. Zo is het verboden om demonstratie-uitingen, zoals vlaggen, aan eigendommen van de gemeente te hangen of plaatsen. Ook mogen protesten niet tot onveilige situaties leiden. De vlaggen voldoen niet aan die regels en worden verwijderd.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Bewust van zorgen</h2> <p>&ldquo;Het college is zich ervan bewust dat de boeren zich grote zorgen maken over hun toekomst.&rdquo; zegt burgemeester Ron K&ouml;nig namens het college. &ldquo;Maar er zijn ook inwoners die ons aangeven dat ze zich door de acties onprettig voelen. Het anonieme karakter van de protestacties en het feit dat publieke middelen gebruikt worden, maakt dat zij zich daar soms ongemakkelijk bij voelen. Ook dat signaal nemen we serieus.&rsquo;&rsquo;</p> <h2><br />Verkeersveiligheid</h2> <p>Op verschillende plekken dreigen de vlaggen de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. Zo laten de tie-wraps waarmee ze vastzitten soms los. Dat is een extra reden voor de gemeente om de vlaggen te verwijderen.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-08-26 08:00:00 +0200 2022-08-25 15:16:25 +0200 2022-08-26 16:37:04 +0200 Brand in binnenstad van Deventer Op de Brink in Deventer is rond 04.00 uur vannacht een grote brand uitgebroken. De brand ontstond in een pand boven een leegstaande winkel. De brand is opgeschaald naar zeer grote brand (GRIP1). Er zijn 2 slachtoffers waarvan 1 zwaargewond. <p>De brandweer heeft de brand onder controle. Omliggende panden zijn gecontroleerd en er is nageblust. Het advies van Veiligheidsregio IJsselland om ramen en deuren te sluiten is niet meer van kracht. Ook de Wellekade is weer bereikbaar voor verkeer.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-08-16 07:16:00 +0200 2022-08-16 07:16:26 +0200 2022-08-16 12:01:13 +0200 Deventer haven sluit mogelijk door laag water Komende week zakt het waterpeil in de IJssel waarschijnlijk naar zo’n laag niveau dat de sluis in de Deventer voorhaven niet langer gebruikt kan worden. De gemeente heeft een vergunning om de sluis te bedienen tot een waterstand van 45+cmNAP, daaronder blijven de deuren dicht. De gemeente heeft schepen in de haven, de scheepvaart in het algemeen en de havenbedrijven gewaarschuwd voor het mogelijk op korte termijn sluiten van de sluis. <p>Er is sprake van flinke droogte in Nederland maar ook in Duitsland en Zwitserland. Dit leidt tot lagere waterstanden in de IJssel. De waterstand is momenteel 70+cmNAP in de voorhaven van de sluis. De Prins Bernhardsluis kan worden bediend tot een waterstand van 45+cmNAP in de voorhaven.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Volg de stand bij Rijkswaterstaat</h2> <p>Rijkswaterstaat publiceert actuele waterstanden op <a title="Ga naar Rijkswaterstaat Waterinfo " href="https://waterinfo.rws.nl/#!/thema/Waterbeheer/">Rijkswaterstaat Waterinfo</a>. Het meetpunt Deventer bevindt zich ter hoogte van het pontje. De waterstand bij de voorhaven is ongeveer 10 cm hoger. Dat wil zeggen dat bij een offici&euml;le waterstand van ongeveer 35+cmNAP de sluizen dicht blijven.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Havenmeester waarschuwt schippers</h2> <p>De actuele waterstand van de voorhaven is bekend bij de sluismeester. Die stand is bepalend voor het besluit om de haven te sluiten. De havenmeester waarschuwt de in de haven aanwezige schippers, ook wordt een bericht aan de scheepvaart gestuurd. Schippers kunnen dan tijdig vertrekken of besluiten om te blijven tot het water weer is gestegen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voorlopig geen regen</h2> <p>Rijkswaterstaat gaat uit van een daling van 2 tot 5cm/dag. Bij een daling van 5 cm/dag bereiken we begin volgende week het peil waarbij we de schippers verzoeken de haven te verlaten. Voorlopig wordt geen regen verwacht in het stroomgebied van de Rijn, die de IJssel met water voedt. De verwachting is dat de waterstand verder zakt. &nbsp;</p> <p><br />Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-08-12 11:45:00 +0200 2022-08-12 11:45:24 +0200 2022-08-25 10:13:15 +0200 Gemeente dringt verder aan op schonere productie asfalt De gemeente Deventer voert de druk bij de Asfaltcentrale (AsfaltNu) in Deventer verder op om binnen de normen voor uitstoot van schadelijke stoffen te blijven. De dwangsom wordt daarom verhoogd. <p>De gemeente vindt het van groot belang dat mensen in Deventer gezond kunnen wonen en werken en accepteert niet dat een bedrijf te veel schadelijke stoffen uitstoot.&nbsp;</p> <p>Uit metingen is gebleken dat de Asfaltcentrale niet voldoet aan de normen voor de uitstoot van benzeen en van vluchtige organische stoffen. De gemeente legt de Asfaltcentrale in Deventer 2 dwangsommen op van ieder &euro; 40.000 per overtreding per maand. Iedere dwangsom kan oplopen tot maximaal &euro; 200.000. In september 2022 moet de Asfaltcentrale aan de normen voldoen.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Uitstoot snel verminderen</h2> <p>De gemeente heeft het bedrag van de dwangsom verdubbeld, omdat het economisch belang van het voortzetten van de productie groter is dan ingeschat. De druk om de uitstoot van schadelijk stoffen snel terug te brengen voert de gemeente zodoende op.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>PAK&rsquo;s</h2> <p>De asfaltcentrale voldoet op dit moment wel aan de certificeringsnormen die gelden voor PAK&rsquo;s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). De gemeente heeft de Asfaltcentrale er wel op gewezen dat de wettelijke norm voor uitstoot van PAK&rsquo;s per 1 januari 2023 wordt aangescherpt en dat de asfaltcentrale maatregelen zal moeten nemen om ook na 1 januari nog te voldoen aan de dan geldende normen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Bekijk de <a title="Naar de Vragen en antwoorden rond de Asfaltcentrale" href="https://www.deventer.nl/vragen-en-antwoorden-rond-de-asfaltcentrale/schonere-productie-asfaltcentrale">vragen en antwoorden</a> over de uitstoot van de Asfaltcentrale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-08-09 10:28:00 +0200 2022-08-09 10:28:20 +0200 2022-08-09 10:47:42 +0200 Noodverordening blokkades boerenprotesten ingetrokken Burgemeester König heeft besloten de 'Noodverordening boerenprotest Deventer 5 juli 2022' in te trekken met ingang van maandag 8 augustus 2022 om 17.00 uur. <p>De noodverordening gold vanaf dinsdag 5 juli om 10.30 uur op en rond distributiecentra van levensmiddelen, gelegen op de industrieterreinen A1 Bedrijvenpark en Handelspark De Weteringen te Deventer, om nieuwe blokkades van de distributiecentra door tractoren van boeren te voorkomen.</p> <p>Bekijk het <a title="Download het intrekkingsbesluit noodverordening boerenprotest Deventer 5 juli 2022 (pdf, 24 KB)" href="https://www.deventer.nl/documenten-nieuwsberichten/intrekkingsbesluit-noodverordening-boerenprotest-2022.pdf">intrekkingsbesluit met daarin de overwegingen</a> (pdf, 24 KB)&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-08-08 16:30:00 +0200 2022-07-05 10:22:54 +0200 2022-08-08 16:33:25 +0200 Rolstoeltoegankelijk toilet Kleine Overstraat niet beschikbaar Het openbare rolstoeltoegankelijke toilet in de Kleine Overstraat is tijdelijk niet te gebruiken. Er is een storing. <p>U kunt gebruikmaken van de rolstoeltoegankelijke toiletten bij:</p> <ul> <li>Centrumgarage achter de Hema;</li> <li>Stadhuis op het Grote Kerkhof;</li> <li>Bibliotheek aan de Stromarkt.<br /><br /></li> </ul> <p><span data-ccp-props="{}">Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</span></p> 2022-08-01 15:30:00 +0200 2022-02-25 09:15:30 +0100 2022-08-04 11:49:44 +0200 Zieke iepen De afgelopen dagen zijn bij diverse iepen de iepziekte geconstateerd. Het ging o.a. om iepen bij de Rubenstraat, Gotlandstraat, De Marke, Stijne van Sallandstraat en het natuurgebied bij de Douwelerkolk. Om verspreiding van de iepziekte te voorkomen, zijn de bomen gekapt en helemaal weggehaald. Het is de bedoeling om eind 2022/begin 2023 nieuwe bomen terug te planten. <h2>Zieke iepen&nbsp;</h2> <p>Iepziekte is een schimmelinfectie bij iepen. De schimmel wordt verspreid door de iepenspintkever. De infectie begint in de kroon en verspreidt zich daarna verder door de hele iep. Ook wortelcontact kan infecties verspreiden. Op deze manier kan de schimmel zich van zieke naar gezonde bomen verspreiden, zelfs als de besmette boom al verwijderd is.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Vaccineren&nbsp;</h2> <p>In Deventer worden iepen al jaren gevaccineerd tegen de iepziekte. De bomen krijgen een vaccin wat vergeleken kan worden met een jaarlijkse griepprik. Hierdoor gaan er in Deventer weinig iepen dood aan de iepziekte. Waar de natuurlijke uitval van vatbare bomen door iepziekte tussen de 5 en 15% per jaar ligt, wordt minder dan 1% van de gevaccineerde bomen ziek. Toch bleken diverse iepen aangetast door de ziekte.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Griepprik&nbsp;</h2> <p>Rond mei en juni krijgen de iepen hun griepprik. Boomverzorgers van IdVerde brengen met een micro-injectiespuit het vaccin in.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span data-ccp-props="{}">Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</span></p> 2022-07-26 13:00:00 +0200 2022-07-26 13:52:44 +0200 2022-07-26 13:52:44 +0200 Proef nieuwe beheersmethode eikenprocessievlinder Deventer doet mee aan een nieuwe proef om eikenprocessierupsen te beheersen. Op 10 locaties in Nederland wordt de proef uitgevoerd. <p>Een laan in het buitengebied van Deventer is 1 van de locaties waar methode &lsquo;paringsverstoring&rsquo; afgelopen week is uitgevoerd.</p> <p>Paringsverstoring is een milieuvriendelijke manier om preventief eikenprocessierupsen te beheersen. &nbsp;Het grootste voordeel van deze methode is dat er geen negatieve effecten zijn voor andere soorten. Vanwege deze argumenten doet de gemeente mee aan deze proef. &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nieuwe bestrijdingsmethode eikenprocessierups</h2> <p>In 2020 is deze methode in Nederland op 8 locaties bij wijze van proef toegepast. Tijdens de vliegperiode van eikenprocessievlinders worden feromonen, sekslokstoffen in eikenbomen aangebracht. Hierdoor wordt de paring verstoord omdat de mannetjes de vrouwtjes niet meer kunnen vinden. En hierdoor worden minder vrouwelijke processievlinders bevrucht.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Minder nesten, minder overlast</h2> <p>Zonder paring worden eitjes niet bevrucht en komen er geen rupsen. Als gevolg hiervan wordt de overlast kleiner. Of de proef werkelijk succesvol is, wordt het veldonderzoek eind 2023 duidelijk.&nbsp;</p> <p>Bekijk de video over de proef (40 seconden).</p> <p>&nbsp;</p> <p>[[youtube:-rAjMiURwUo]]</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Effectief maar arbeidsintensief</h2> <p>De resultaten van de proef uit 2020 zijn positief. De methode is effectief. De proef is ook arbeidsintensief en daardoor duur. In de proef van 2022 wordt gekeken of de toepassing van het feromoon praktischer en daardoor goedkoper kan.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Succesvol in Frankrijk en Spanje</h2> <p>Het feromoon wordt verpakt in capsules en met behulp van een soort paintballgeweer in de bomen aangebracht. Deze techniek wordt in onder meer Frankrijk en Spanje succesvol toegepast voor de beheersing van de dennenprocessierups.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Landelijke pilot op 10 locaties</h2> <p>De gemeente Deventer werkt in deze proef samen met Hellingman Onderzoek en Advies, Terra Nostra, Bioinnovate en een master student van de Agricultural University of Uppsala. De student werkt onder begeleiding van professor Teun Dekker, die het project als afstudeerthesis heeft. &nbsp;De eindresultaten van dit nieuwe veldonderzoek worden eind 2023 beoordeeld. Dan weten we of deze techniek ook effectief is voor de reguliere beheersing van de eikenprocessierups.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Meer informatie over de proef uit 2020 vindt u op <a title="Naar de website www.naturetoday.com" href="https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28284">Nature Today</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-07-25 10:32:00 +0200 2022-07-25 10:32:47 +0200 2022-07-25 10:46:36 +0200 Muurschildering Hanzestad Deventer In de Treurnietsgang in het centrum van Deventer, is door schilderscollectief De Strakke Hand een muurschildering aangebracht met een realistisch historisch tafereel. <p>Deze muurschildering voegt extra beleving toe aan de Hanzesteden Fietsroute, die langs 14 Hanzesteden gaat. Daarnaast is het een opmaat naar het Hanzejaar 2023, een feestelijk jaar in 9 Hanzesteden, dat in Deventer ook groots gevierd gaat worden.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Historisch Deventer met modern accent&nbsp;</h2> <p>Deventer is een typische marktstad, al eeuwen! In de middeleeuwen vonden er jaarlijks ruim 5 jaarmarkten plaats in de stad, die soms wel 2 weken duurden. Kooplui uit binnen- en buitenland boden hierbij hun waren aan.</p> <p>Op de Deventer muurschildering zien we dan ook een markttafereel met een aanbod van stokvis en Deventer Koek. De ondeugende jongen kan zich niet inhouden en neemt, onder het strenge oog van zijn moeder, alvast een aantal grote happen van de koek. Als knipoog naar het heden, is ook een modern element toegevoegd aan de schildering. Kunt u het vinden?</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De Hanzesteden Fietsroute</h2> <p>Fietsen langs de Hanzesteden, inclusief interactieve beleving? Dat kan nu met een nieuwe fietsroute en de muurschilderingen waarbij ook Augmented Reality wordt toegepast. De Hanzesteden Fietsroute in de grensstreek van Niederrhein, Gelderland en Overijssel voert langs 4 Duitse en 10 Nederlandse Hanzesteden. De route is 450 kilometer lang en is verdeeld in 8 afzonderlijke etappes. Naast deze 8 etappes zijn er ook 16 Hanzerondjes. Dit zijn fietsrondjes, die u door het achterland van 1 van de Hanzesteden leiden.&nbsp;</p> <p>Om de fietsroute extra beleving te geven, komen er in de 14 Hanzesteden meters hoge muurschilderingen van een alledaags historisch tafereel m&eacute;t een kwinkslag naar het nu. Door middel van Augmented Reality komt het tafereel wat u ziet, binnenkort ook nog visueel tot leven op uw mobiele telefoon.&nbsp;</p> <p>Deventer is niet de 1e Hanzestad met een muurschildering in Hanzetafereel. Afgelopen maanden werden in Maasbommel, Harderwijk, Emmerik (D) en Kalkar (D) ook muurschilderingen onthuld als onderdeel van de fietsroute. Deze zijn ook gemaakt door De Strakke Hand.</p> <p>Zie voor meer informatie de website <a title="Naar meer informatie over de Hanzesteden fietsroute op www.visithanzesteden.nl" href="https://www.visithanzesteden.nl/hanzeroutes/fietsen/hanzesteden-fietsroute//">www.hanzestedenfietsroute.nl</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-07-22 11:00:00 +0200 2022-07-19 11:49:00 +0200 2022-07-19 11:51:15 +0200 Zandkastelen bouwen op het Grote Kerkhof Kinderen kunnen weer spelen en kastelen bouwen in een gigantische zandbak op het Grote Kerkhof. Op 20 juli gaat de zandbak open. <p>Grote mensen kunnen op de rand van de zandbak plaatsnemen, of op 1 van de omliggende terrassen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De hele schoolvakantie spelen</h2> <p>De zandbak is tijdens de zomervakantie bij goed weer elke dag geopend. De toegang is gratis voor iedereen. Kinderen kunnen eigen emmertjes en schepjes meenemen. Door de nieuwe inrichting van het Grote Kerkhof, staat de zandbak dit jaar wel op een andere plek.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Lebuinuspleinen</h2> <p>De gigantische zandbak op het Grote Kerkhof is een initiatief van de gemeente Deventer. Dit is onderdeel van project Lebuinuspleinen. De afgelopen jaren is de zandbak neergezet om het Grote Kerkhof tot de verbouwing levendig te houden. Vanwege het grote succes komt de zandbak dit jaar - na de herinrichting - nog een keer terug.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Informatie</h2> <p>Meer informatie over de herinrichting Lebuinuspleinen vindt u op <a title="Naar www.deventer.nl/lebuinuspleinen" href="https://www.deventer.nl/lebuinuspleinen">www.deventer.nl/lebuinuspleinen</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-07-18 10:00:00 +0200 2022-07-14 11:27:48 +0200 2022-07-14 11:28:33 +0200 Deventer Stadspenning voor Drea de Jong Drea de Jong heeft zaterdagmiddag 16 juli 2022 uit handen van burgemeester Ron König de Deventer Stadspenning met bijbehorende oorkonde ontvangen. <p>Zij heeft zich enorm ingezet:</p> <ul> <li>meer dan 40 jaar als vrijwilliger actief binnen DLTC (Tennisvereniging Deventer LTC);</li> <li>bestuurslid bij DLTC van 1984 - 1994;</li> <li>commissielid technische commissie 1995 &ndash; heden.</li> </ul> <p>Mevrouw De Jong is een gouden vrijwilliger en een bepalende kracht, omdat ze iedereen kent, goed kan plannen en altijd alert is. Ze besteedt al 40 jaar vele uren per week aan de vereniging.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-07-16 16:00:00 +0200 2022-07-15 08:54:21 +0200 2022-07-15 08:58:42 +0200 Lebuinuspleinen worden mooi, maar nog even geduld De herinrichting van de Lebuinuspleinen loopt een paar maanden vertraging op. Dat gaat met name om de Stromarkt en de Kleine Poot. <p>De belangrijkste oorzaak voor vertraging is slecht leverbaar materiaal.</p> <p>Ondanks de offici&euml;le opening in mei, is het werk op het Grote Kerkhof ook nog niet helemaal klaar. De verwachting is nu dat de werkzaamheden op het Grote Kerkhof, Stromarkt en Kleine Poot in december 2022 zijn afgerond.&nbsp;</p> <p>Wethouder Thomas Walder: "Vertraging is natuurlijk nooit leuk. Momenteel hebben we helaas te maken met een groot tekort aan grondstoffen en menskracht. Dat is een wereldwijd probleem. Ondanks de vertraging van een paar maanden werken we keihard door. Eind dit jaar hebben we er weer een prachtig plein bij en kan iedereen genieten van een nog mooier Deventer!</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Wachten op leveringen</h2> <p>Voor beide pleinen zijn verschillende oorzaken te noemen voor de vertraging. Het wachten op het bestelde natuursteen is 1 van de grootste oorzaken voor de vertraging. Leveranciers stellen levertijden steeds uit, omdat de vraag naar Belgisch hardsteen erg groot is. Ook de levering van &lsquo;staf van Lebuinus&rsquo;, de speciale verlichtingsmasten op het Grote Kerkhof, duurt langer dan verwacht.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De Deventer historie compleet maken&nbsp;</h2> <p>Het graafwerk in de Stromarkt gebeurt onder begeleiding van het team van Archeologie. Dit team doet bijzondere vondsten. Dat is goed nieuws voor het <a title="Naar de pagina Deventer Archeologie op schema op de Stromarkt" href="https://www.deventer.nl/stromarkt">compleet maken van de historie van de stad</a>. De zorgvuldigheid vraagt meer tijd dan gepland. De aanleg van riolering en aanbrengen van bestrating in de Stromarkt en Kleine Poot moet daarom soms even wachten.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nog even geduld</h2> <p>De vertraging door verschillende oorzaken betekent helaas langer overlast voor bewoners, ondernemers, bezoekers en bibliotheek. In december kan iedereen genieten van het <a title="Naar de pagina Grandeur en gemoedelijkheid gaan op het Grote Kerkhof straks hand in hand" href="https://www.deventer.nl/lebuinuspleinen-2/grandeur-en-gemoedelijkheid-gaan-op-het-grote-kerkhof-straks-hand-in-hand">Grote Kerkhof</a> en de <a title="Naar de pagina Pleinbezoeker krijgt de ruimte op de Stromarkt  " href="https://www.deventer.nl/lebuinuspleinen-2/pleinbezoeker-krijgt-de-ruimte-op-de-stromarkt">Stromarkt</a> die dan helemaal klaar zijn.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Grote Kerkhof, een fijn plein&nbsp;</h2> <p>Ondanks dat het nog niet helemaal af is, wordt het plein volop gebruikt door Deventenaren en bezoekers. De afgelopen weken speelden kinderen in het waterelement en zaten mensen heerlijk te lezen in de groene stoelen die op het plein staan. Vanaf 20 juli kan er ook weer gespeeld worden in de grote zandbak. De zandbak staat dit jaar naast caf&eacute; Vrienden van Vroeger.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Op de Stromarkt kan weer geparkeerd worden&nbsp;</h2> <p>Vanaf 1 augustus heeft aannemer Hoornstra-Ophof vakantie. De Stromarkt is op dat moment vanaf de Graven toegankelijk voor autoverkeer en er kan weer geparkeerd worden. De Kleine Poot is in de vakantieperiode niet toegankelijk voor auto- en fietsverkeer. De stoep is wel toegankelijk voor voetgangers.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Over de ontwikkelingen van de Lebuinuspleinen lees je meer op <a title="Naar www.deventer.nl/lebuinuspleinen" href="https://www.deventer.nl/lebuinuspleinen">www.deventer.nl/lebuinuspleinen</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-07-15 10:00:00 +0200 2022-07-14 11:08:57 +0200 2022-07-15 12:17:09 +0200 Tijdelijke huisvesting statushouders in Schalkhaar Deventer wil op het terrein van het asielzoekerscentrum (AZC) in Schalkhaar 150 statushouders in tijdelijke woonunits opvangen. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en definitief in Nederland mogen blijven. De gemeente wil per 1 september aanstaande tijdelijke wooneenheden realiseren. <p>&nbsp;</p> <h2>Dringend beroep op Deventer</h2> <p>Door aanhoudende problemen rond de landelijke opvang van asielzoekers, is het kabinet hard op zoek naar tijdelijke woonplekken voor statushouders. Daarvoor wordt geruime tijd al een dringend beroep gedaan op de medewerking van gemeenten.</p> <p>In het hele land is de druk op veel asielzoekerscentra enorm. Landelijk is daarom afgesproken dat 7.500 statushouders zo veel mogelijk asielzoekerscentra verlaten om elders te worden gehuisvest. Zo hoopt het rijk de druk op de asielcentra te verlichten. Voor de regio IJsselland (waar Deventer onder valt) is dit aantal vastgesteld op 300 statushouders.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nauw contact met de buurt</h2> <p>Burgemeester Ron K&ouml;nig : &ldquo;Allereerst is het schrijnend om te zien hoe op dit moment wordt &lsquo;gezeuld&rsquo; met mensen die een veilige plek zoeken. Deventer wil de opgelopen achterstand van het huisvesten van statushouders wegwerken. Door het opvangen van statushouders verlichten we de druk op de asielzoekerscentra.&rdquo;</p> <p>Wethouder Rob de Geest (Asiel en Integratie) staat stil bij de gevoelens in de buurt: &ldquo;Wij kennen de zorgen van mensen in bijvoorbeeld Schalkhaar. Daarom willen we in nauw contact blijven met de buurt en het COA om het leefbaar te houden voor alle huidige inwoners &egrave;n voor de nieuwkomers.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>2 bijeenkomsten voor bewoners</h2> <p>De gemeente organiseert bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op het AZC in Schalkhaar 2 bijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en andere buurt-betrokkenen; op donderdag 21 juli van 19.00 tot 20.30 uur en n&aacute; de zomervakantie op donderdag 1 september van 19.00 tot 20.30 uur. Daarbij zijn ook burgemeester Ron K&ouml;nig en wethouder Rob de Geest aanwezig.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-07-14 16:00:00 +0200 2022-07-13 16:46:19 +0200 2022-07-14 11:04:11 +0200 Mogelijke locaties laadpalen elektrisch rijden bekend De gemeente heeft 375 plaatsen bepaald waar tot 2025 laadpalen voor elektrische auto's kunnen komen. Omwonenden kunnen hierover gedurende 6 weken via de website van de gemeente hun mening geven. <p>&nbsp;</p> <p>Als de reacties zijn verwerkt, kunnen de laadpalen worden geplaatst als een bewoner er om vraagt of als er in een straat veel gebruikers van laadpalen zijn.</p> <p>Wethouder Marcel Elferink: &ldquo;Overschakelen naar elektrisch rijden is belangrijk om aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen. Daarom willen we op tijd zorgen voor voldoende laadpalen in Deventer. Met de nieuwe plankaart voor laadpalen kunnen we nu alvast locaties voorleggen en reacties ophalen bij bewoners. Dan kunnen we als er daadwerkelijk een laadpaal moet komen, sneller uitvoeren.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Reageren</h2> <p>Omwonenden kunnen reageren op de locatie(s) in hun buurt van vrijdag 8 juli tot en met vrijdag 19 augustus 2022 via <a title="Naar pagina Nieuwe laadpalen op deventer.nl" href="https://www.deventer.nl/nieuwelaadpalen">www.deventer.nl/nieuwelaadpalen</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-07-08 10:08:00 +0200 2022-07-08 10:08:13 +0200 2022-07-12 13:20:01 +0200 13 culturele subsidies toegekend Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 13 culturele subsidies toe te kennen op grond van de Programmasubsidie Cultuur.  <p>Wethouder Ilse Duursma: &ldquo;Cultuur zit in de haarvaten van Deventer. Het bruist hier, en dat is ontzettend belangrijk voor onze ontwikkeling en onze bloei. Een stad waar cultuur is, daar wil je heen. Je wilt er wonen, werken en ontspannen. Deze 13 activiteiten leveren een bijdrage aan het culturele leven in de gemeente Deventer.&rdquo;</p> <p>De regeling bestaat uit 4 onderdelen:<br />a. professionele culturele producties en/of presentaties<br />b. activiteiten cultuureducatie<br />c. culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer<br />d. amateurkunst en volkscultuur</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Adviesraad Cultuur beoordeelt</h2> <p>De adviesraad Cultuur beoordeelt subsidieaanvragen voor de onderdelen a, b en c op artistiek-inhoudelijke kwaliteit en houdt rekening met een divers cultureel aanbod op het gebied van cultuur, doelgroepen en spreiding. Op basis van hun advies beslissen burgemeester en wethouders of subsidie wordt toegekend.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Alle positieve adviezen</h2> <p>De adviesraad Cultuur heeft op de volgende aanvragen positief geadviseerd:</p> <ul> <li>Stichting Zeebriesz voor Bach Waits voor Tom</li> <li>Stichting Industrieel Erfgoed Deventer voor een film over het station Deventer</li> <li>Toonkunstkoor Euterpe voor de uitvoering Requiem van Mozart</li> <li>BRUT voor het festival Met Andere Woorden</li> <li>Jeannette Knigge voor MASieraad (talentontwikkelingsaanvraag)</li> <li>Uitgeverij Petrichor voor diverse uitgaven</li> <li>Stichting dEVENTer voor Bergkerkconcerten 2022</li> <li>EICAS voor de openingstentoonstelling Henk Peeters, voor en na Nul</li> <li>BRUT voor Weerlicht</li> <li>Vereniging Transijssel voor een fotografie-evenement</li> <li>De stipendium aanvraag van Minka Hebing (talentontwikkelingsaanvraag)</li> <li>Burgerweeshuis voor de Kick-Off 2022</li> <li>Architectuurcentrum Rondeel voor de Deventer Architectuurprijs</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-07-08 10:00:00 +0200 2022-07-08 09:58:56 +0200 2022-07-08 09:59:22 +0200 Mogelijk aanvullende energietoeslag Het Rijk denkt na over een regeling waarbij mensen die recht hebben op de € 800 energietoeslag, er nog eens eenmalig € 500 bij krijgen. Die regeling is er voor mensen met een laag inkomen. <p>&nbsp;</p> <p>Het is nog niet bekend of de aanvullende regeling er inderdaad komt. De gemeente houdt dat voor u in de gaten. Als er meer bekend is, dan leest u dat hier. Ook verstrekt de gemeente dan informatie via alle gemeentelijke kanalen.&nbsp;</p> <p>Hebt u recht op de energietoeslag? Dan krijgt u vanzelf een brief als deze aanvullende regeling wordt ingevoerd.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Energietoeslag aanvragen</h2> <p>Heeft u de energietoeslag nog niet aangevraagd? U kunt deze nog steeds aanvragen. Zorg dat u alle bijlagen meestuurt, want alleen dan kunnen wij uw aanvraag behandelen.&nbsp;<a title="Naar de pagina Energietoeslag aanvragen" href="https://www.deventer.nl/energietoeslag">Meer informatie en aanvragen energietoeslag</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-07-07 17:00:00 +0200 2022-07-07 09:28:44 +0200 2022-07-07 09:29:05 +0200 Eikenprocessievlinders tellen Om inzicht te krijgen in de te verwachten overlast van eikenprocessierupsen volgend jaar, gaan we dit jaar vlinders tellen.  Eiken op verschillende locaties in de gemeente krijgen vanaf half juli van een ‘feromoonval’. <p>De vallen worden gevuld met het vrouwelijk seksferomoon van de eikenprocessievlinders. Daar komen mannetjesvlinders op af. Hoe meer mannetjes in de val zitten, hoe meer nesten er volgend jaar zijn. Op deze manier schatten we in hoeveel rupsen er te verwachten zijn in 2023. De vallen worden opgehangen door Het Groenbedrijf.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Kunststof kastjes</h2> <p>Feromoonvallen zijn kleine transparante kastjes van kunststof. De val hangt aan de stam van een eikenboom. Om goede metingen uit te voeren is het belangrijk dat de vallen niet van hun plek worden gehaald.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Overlast van de eikenprocessierups</h2> <p>De eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar weer overlast. De overlast lijkt ongeveer net zo groot te zijn als vorig jaar. Eikenprocessierupsen zorgen voor jeuk en irritaties aan huid, ogen en luchtwegen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Melden en meer informatie</h2> <p>Overlast van de eikenprocessierups kan gemeld worden in het meldsysteem van de gemeente <a href="https://deventer.slimmelden.nl/#/home">deventer.slimmelden.nl</a>. Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op <a href="https://www.deventer.nl/eikenprocessierups">deventer.nl/eikenprocessierups</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-07-07 13:41:00 +0200 2022-07-07 13:41:36 +0200 2022-07-07 13:44:12 +0200 Dringende oproep burgemeesters 'Onze inwoners hebben jullie gehoord, stop de blokkades’ De burgemeesters van Zwolle, Deventer en Raalte doen een dringende oproep aan de boeren die de voedseldistributiecentra blokkeren: “Onze inwoners hebben jullie gehoord, stop de blokkades”. <p>Er is maatschappelijk onrust over het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet en de gevolgen daarvan voor de boeren. De protestacties van de boeren hebben tot dusverre kennelijk niet het voor hen gewenste resultaat opgeleverd. Op verschillende plaatsen in onze regio zijn door de boeren blokkades van voedseldistributiecentra uitgevoerd, onder meer in Zwolle (Albert Heijn), Raalte (Jumbo) en Deventer (Aldi, Co&ouml;p en Sligro).</p> <p>We realiseren ons dat de spanning flink is opgelopen. Ondanks alle begrip voor het demonstratierecht en de frustraties van de boeren, zit er aan de blokkadeacties een houdbaarheidsdatum. Aangezien de distributiecentra zorgen voor bevoorrading met versproducten als brood, zuivel en groente in heel oost- en noord-Nederland, van Nijmegen tot de Wadden, mag bevoorrading van daaruit maar een beperkte tijd stagneren. De aanvoer van vers voedsel voor onze inwoners in de supermarkt moet eenvoudig ongehinderd doorgang kunnen vinden. De boerenprotesten zijn de afgelopen tijd doorgedrongen tot de Nederlandse woonkamers, maar niemand zit te wachten op een lege ijskast.</p> <p>Om die reden roepen wij de boeren op de blokkades van voedseldistributiecentra vanavond om 20:00 uur te be&euml;indigen. Met alle begrip voor de onrust en de zorgen van zowel de regering als de boeren, stellen wij dat ook op andere wijzen daaraan stem kan worden gegeven. We gaan er vanuit dat de boeren om die reden de blokkades be&euml;indigen.</p> <p>Ron K&ouml;nig (burgemeester Deventer), Peter Snijders (burgemeester Zwolle) en Martijn Dadema (burgemeester Raalte).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-07-04 00:00:00 +0200 2022-07-04 19:37:07 +0200 2022-07-04 19:38:21 +0200 Tijdelijke opvang asielzoekers aan de Singel Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om vanaf 19 juli voor drie weken opvang te bieden aan maximaal 135 asielzoekers. Zij verblijven die weken in het pand aan de Singel 9, dat momenteel toch al geschikt wordt gemaakt voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. <p>Vanwege de aanhoudende capaciteitsproblemen rond de opvang van asielzoekers, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Onder meer de tijdelijke opschaling van crisisnoodopvang met 225 opvangplekken per veiligheidsregio. De Veiligheidsregio IJsselland biedt van 1 juli tot 1 oktober opvang aan 225 asielzoekers, waarvan 135 in Deventer gedurende drie weken.</p> <p>De eigenaar van het pand Singel 9, dat op dit moment gereed wordt gemaakt voor de noodopvang van Oekra&iuml;ense vluchtelingen, heeft ingestemd met de tijdelijke opvang. De toestroom van Oekra&iuml;ense vluchtelingen is nu zodanig beheersbaar, dat het pand tijdelijk kan worden ingezet voor de urgentere opvang van asielzoekers.</p> <p>Na de tijdelijke opvang van asielzoekers is de locatie beschikbaar voor de tijdelijke opvang van Oekra&iuml;ense vluchtelingen. Buurtbewoners, bedrijven en ondernemers in de directe omgeving en andere instanties zijn door de gemeente ge&iuml;nformeerd. <br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-07-01 17:00:00 +0200 2022-07-01 13:43:20 +0200 2022-07-01 13:43:20 +0200 Deventer staat stil bij slavernijverleden Aan de vooravond van Keti Koti (viering van de afschaffing van de slavernij) besteedt het Etty Hillesum Centrum aandacht aan het slavernijverleden van Deventer. Op donderdag 30 juni a.s. om 19.30 uur houdt cultureel antropoloog Siert Wieringa, in aanwezigheid van burgemeester Ron König, een lezing over de verstrengeling van Deventer met de West-Indische Compagnie. <p>Op deze avond wordt aandacht besteed aan Deventenaren die investeerden in de West-Indische Compagnie met activiteiten in kaapvaart, kolonisatie en slavenhandel. Wat wilden ze daarmee bereiken? Wat was hun achtergrond, welke onderlinge relaties waren er en wat was de rol van het stadsbestuur?</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Collectieve zelfreflectie</h2> <p>Burgemeester Ron K&ouml;nig zal op de avond ook spreken. &ldquo;We zijn trots op onze Deventer geschiedenis, maar sommige aspecten ervan verdienen nader onderzoek en zelfreflectie&rdquo;, aldus de burgemeester. &ldquo;Dat hebben we eerder gedaan door onderzoek te laten doen naar hoe in Deventer werd omgegaan met joods vastgoed in en na de Tweede Wereldoorlog. Er loopt een onderzoek naar straatnamen die verwijzen naar een beladen verleden. En zo gaan we ook op verzoek van de gemeenteraad onderzoek laten doen naar de betrokkenheid van Deventer bij het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis. Maar uit historische bronnen weten we al langer dat kooplieden en stadsbestuurders van Deventer volop betrokken waren bij de handel en uitbuiting van tot slaaf gemaakten. Het is de bedoeling dat dit onderzoek in 2023 gereedkomt, om dit bespreekbaar te maken met de huidige inwoners van Deventer. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Theatervoorstelling</h2> <p>Op vrijdag 1 juli a.s. (Keti Koti) verzorgt theatermaker en filosoof Farida Nabibaks een theatervoorstelling in Mimik. De voorstelling gaat over het leven van de 18<sup>e</sup> eeuwse, zwarte vrouw Anna van Vossenburg. Zij werd in slavernij geboren op de plantage Vossenburg in Suriname en ze kwam als chaperonne van twee verweesde erfgenamen naar Nederland, waar ze tot het eind van haar leven is gebleven. Wethouder Rob de Geest (Inclusie) zal namens het gemeentebestuur van Deventer de voorstelling bijwonen.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-29 00:00:00 +0200 2022-06-29 14:02:12 +0200 2022-06-29 14:03:38 +0200 Gemeente op donderdag 30 juni telefonisch bereikbaar tot 16:00 uur Op donderdag 30 juni is de gemeente telefonisch bereikbaar tot 16:00 uur. Het stadhuis is geopend tot 20:00 uur. <p>Met een afspraak helpen wij u binnen 5 minuten en voorkomt u wachttijd. Maak <a href="https://afspraken.deventer.nl/internetafspraken/">online</a> een afspraak. Vrijdag 1 juli kunt u ons vanaf 08.00 uur weer telefonisch bereiken.</p> <p>Voor deze <a title="Ga naar Spoedzaken" href="https://www.deventer.nl/meldpunt-openbare-ruimte/onveilige-situatie">spoedzaken</a> buiten kantooruren zijn wij bereikbaar via telefoonnummer <a title="Bellen naar 14 0570" href="tel:140570">14 0570</a>, <br />Wilt u melden dat er in uw buurt iets kapot is of dat er vervuiling op straat is? Maak eenvoudig online een melding via <a title="Maak een melding via Slim Melden" href="https://deventer.slimmelden.nl/#/home">Slim Melden</a>.</p> <p><br />Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-27 10:00:00 +0200 2022-06-21 12:26:46 +0200 2022-06-28 09:46:17 +0200 Inwoners gemeente Deventer kunnen plantmateriaal aanvragen Er komen Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat inwoners in het buitengebied van de gemeente Deventer bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. <p>De actie duurt tot 30 juli.&nbsp;</p> <p>De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Deventer delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25% van de totale kosten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Versterken biodiversiteit en landschapsstructuur</h2> <p>De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente woont. En een plek heeft voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een klein landschapselement of op het erf. Extra bomen en planten versterkt de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Actie plantmateriaal aanvragen</h2> <p>Inwoners van het buitengebied van Deventer kunnen tot 30 juli <a title="Naar Landschapoverijssel.nl" href="https://www.landschapoverijssel.nl/project/boomdeeldagen">online</a> plantmateriaal aan vragen. De inwoner kan kiezen uit meerdere inheemse bomen of bosplantsoen. Er mag voor maximaal &euro; 1.000 besteld worden. Van dat bedrag wordt 75% vergoed door de provincie en gemeente. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal &euro; 250.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Boomdeeldag 19 november</h2> <p>Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Deventer wordt de Boomdeeldag op 19 november 2022 bij de Ulebelt gehouden.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Meer informatie over deze actie en de mogelijkheid om bomen en/of bosplantsoen aan te vragen vindt u op <a title="Naar Iedereeneenboom.nl" href="https://www.iedereeneenboom.nl/">Iedereen een boom</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-20 16:45:00 +0200 2022-06-20 15:34:28 +0200 2022-06-20 16:48:41 +0200 Lancering project ‘Pressure’ op 17 juni in Burgerweeshuis voor en door jongeren De gemeente heeft in samenwerking met het Etty Hillesum Lyceum jongeren gevraagd waar zij zich mee bezighouden in deze tijd. Het resultaat van deze antwoorden heeft geleid tot het project ‘Pressure’. <p>Op vrijdag 17 juni wordt &lsquo;Pressure&rsquo; gelanceerd in het Burgerweeshuis.</p> <p>&lsquo;Pressure&rsquo; is ontstaan doordat we allemaal druk ervaren, zowel volwassen als jongeren. Pressure staat voor je niet gek laten maken door de druk van buitenaf, maar deze juist in zetten om tot creativiteit te komen. De boodschap van het project is dan ook: laat je niet gek maken en doe de dingen op je eigen manier.</p> <p>De avond van de lancering start om 18:00 uur voor alle makers en betrokkenen in het Burgerweeshuis met een VIP-diner, videoclip, documentaire en diverse optredens van jonge artiesten. Vanaf 20:30 uur is er een groot feest voor en door jongeren in de grote zaal met optredens van verschillende aankomende artiesten. De toegang voor het feest is gratis en iedereen is welkom.</p> <p>Kijk voor meer informatie op: <a title="Ga naar www.burgerweeshuis.nl" href="https://burgerweeshuis.nl/agenda/6174-Talent-Night-Rap-Pressure-Release-Party">Release party Pressure.</a></p> <p><br />Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-16 10:00:00 +0200 2022-06-16 09:18:46 +0200 2022-06-20 13:44:57 +0200 Dichtbij, Betrokken en Bevlogen: bestuursakkoord 2022-2026 Gemeentebelang, Partij van de Arbeid, D66 en CDA vormen de nieuwe coalitie in Deventer. Het bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken en Bevlogen staat in het teken van dialoog met de stad en dorpen en een open samenspel met de hele gemeenteraad. Het akkoord geeft richting aan de grote opgaven van deze tijd: woningbouw, klimaatadaptatie en de energietransitie. <p>&nbsp;</p> <h2>Samen maken we Deventer</h2> <p>De coalitiepartijen staan voor een open bestuurscultuur waarin alle partijen een rol kunnen spelen. Inwoners worden goed meegenomen en kunnen deelnemen aan besluitvorming. Dat doen de partijen door dichtbij de inwoners te staan en participatie- en besluitvormingsprocessen goed in te richten. Daarbij wordt ook gewerkt met participatievormen als het burgerberaad.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Fijn wonen en leven</h2> <p>Deventer moet veel woningen bijbouwen: 11.000 tot 2035. De gemeente voert regie om voor voldoende betaalbare woningen te zorgen voor jongeren, gezinnen en ouderen die een woning zoeken die past bij hun mogelijkheden en levensfase. De partijen willen jonge mensen binden aan Deventer voor versterking van de arbeidsmarkt en het voorzieningenniveau. Er wordt al hard gewerkt aan nieuwe woningen. De komende jaren gaan we uitvoeren &eacute;n nieuwe bouwlocaties kiezen. Dat gebeurt zorgvuldig, met behoud van kwaliteit en met inwoners samen. Een dergelijke groei vraagt ook om aandacht en inzet voor verkeersstromen en bereikbaarheid.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Iedereen doet ertoe</h2> <p>De meeste inwoners gaat het goed, maar te veel mensen kunnen onvoldoende meekomen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. Tijdige signalering, het voorkomen van problemen en het wegnemen van stress en drempels &eacute;n maatwerk bieden moeten daarbij helpen. De buurtvoorzieningen spelen een belangrijke rol bij wijk- en dorpsgericht werken, waarbij preventie en ontmoeting centraal staan.</p> <p>Het mag niet uitmaken in welke wijk of dorp je woont om gezond te kunnen leven. Daarom krijgen gezondheids- en leefstijlbevordering aandacht. De partijen gaan ook verder met het succesvolle, op preventie gerichte jeugdhulp- en zorgbeleid. In Deventer kan iedereen zichzelf zijn, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Een duurzame toekomst</h2> <p>Deventer werkt toe naar een ander energiegebruik en omschakeling naar niet-fossiele brandstoffen. De stad maakt daarbij proactieve, realistische stappen om de klimaatdoelstellingen in het Klimaatakkoord te halen en waar mogelijk te versnellen. Dat vraagt om draagvlak bij en inzet en betrokkenheid van inwoners. Daarom willen de partijen een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de lange termijn.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <ul> <li><a title="Download de Pdf 'Coalitieakkoord'" href="https://www.deventer.nl/documenten-nieuwsberichten/ca-deventer-los">Coalitieakkoord</a> (pdf, 7252 KB)&nbsp;</li> <li><a title="Download de Pdf 'Epub bestand coalitieakkoord'" href="https://www.deventer.nl/documenten-nieuwsberichten/epub-dichtbij-betrokken-bevlogen-bestuursakkoord">Epub bestand coalitieakkoord</a> (ePub, 46 KB)&nbsp;</li> <li><a title="Download de pdf 'Portefeuilleverdeling wethouders'" href="https://www.deventer.nl/documenten-nieuwsberichten/wethouders-en-portefeuilleverdeling">Portefeuilleverdeling wethouders</a> (pdf, 16 KB)</li> <li><a title="Naar pagina College van burgemeester en wethouders" href="https://www.deventer.nl/b-amp-w/college-van-burgemeester-en-wethouders">Informatie over het college</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-06-14 16:30:00 +0200 2022-06-14 16:22:41 +0200 2022-06-28 08:14:01 +0200 Open dag Publieksopgraving Leprozenhuis St. Jurrien Op zaterdag 25 juni organiseert Archeologie Deventer een Open Dag op de opgraving van het Leprozenhuis St. Jurrien aan de Snipperlingsdijk in Deventer. <p>Aan de dijk stond hier tussen 1345 en 1578 het leprozenhuis van de stad Deventer. Niet alleen de opgraving kan op deze zaterdagen worden bezocht, ook het project G464, Een hoor- en voorstelling van Lobke Meekes is geopend.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Leprozenhuis</h2> <p>In het leprozenhuis werden mensen met de besmettelijke ziekte Lepra opgevangen. Het complex was omgeven door een muur waarbinnen een kapel, slaapzalen, een keuken, een ziekenzaal en werkplaatsen te vinden waren.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Sporen van de villa en de boerderij</h2> <p>2 weken geleden zijn we begonnen met het aanleggen van de eerste opgravingsputten. De jongste resten liggen bovenop en dit betekent dat we tot nu toe vooral sporen uit de periode na het Leprozenhuis hebben aangetroffen. Duidelijk te herkennen zijn de sporen van de 19<sup>de</sup> eeuwse villa die tot de Tweede Wereldoorlog op de locatie stond. Ook zijn resten te zien van de boerderij die hier in de 17<sup>de</sup> eeuw werd gebouwd.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De eerste resten van het gasthuis</h2> <p>Tussen en onder die resten zijn ook de eerste muurresten van het gasthuis te herkennen. Elders op het terrein zijn restanten van de ringmuur rond het gasthuiscomplex zichtbaar. Binnen de ringmuur ligt een dik pakket zandige ophogingslagen, buiten de muur was het laag en nat.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De eerste graven</h2> <p>We weten dat bij het gasthuis een begraafplaats lag. Ten noorden van de eerder onderzochte kapel zijn ook de eerste aanwijzingen voor menselijke begravingen gevonden. Enkele tientallen centimeters onder de oppervlakte zijn een eerste skelet en een tweetal knekelkuilen gevonden.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De Open Dag</h2> <p>Op 25 juni is het tussen 10:00 en 16:00 uur mogelijk de opgraving te bezoeken. De ingang bevindt zich aan de Snipperlingsdijk tegenover het tankstation van Shell. Bezoekers kunnen op hun eigen tempo over het terrein lopen en rondkijken bij de verschillende opgravingsputten. Ook kunnen ze vragen stellen aan de archeologen die aan het werk zijn.</p> <p>Tot 8 juli is iedereen ook op werkdagen tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom om de opgraving te bezoeken. Elke woensdag- en vrijdagmiddag om 15.00 uur is er een rondleiding van 30-45 minuten over het terrein.</p> <p>Het project is een samenwerking van Archeologie Deventer, Kunstenlab en Hogeschool Saxion. Ook studenten van de Universiteit Leiden zijn bij het project betrokken. Het is financieel mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-14 00:00:00 +0200 2022-06-14 11:31:49 +0200 2022-06-20 16:30:14 +0200 Startschot Regionale Agenda Zorg & Veiligheid Woensdag 8 juni hebben burgemeesters, zorgwethouders en vertegenwoordigers van zorg- en veiligheidsorganisaties in de regio IJsselland hun steun uitgesproken voor de regionale Agenda Zorg & Veiligheid. <p>&lsquo;&rsquo;Hoe kunnen we samen onze inwoner en zijn omgeving beter helpen? Dat is de vraag die we onszelf altijd moeten stellen&rsquo;&rsquo; vindt burgemeester Ron K&ouml;nig, regionaal verantwoordelijk voor zorg en veiligheid.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Opeenstapeling van persoonlijke problemen</h2> <p>In de samenleving is een aanzienlijke groep mensen met een opeenstapeling van persoonlijke hulpvragen die leiden tot overlast gevend of crimineel gedrag. De oorzaken zijn divers: psychische klachten, verstandelijke beperkingen, verslaving, schulden, falende maatschappelijke integratie of een combinatie hiervan.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Gezamenlijke regionale agenda</h2> <p>Ron K&ouml;nig: &lsquo;&rsquo;Als partners op het terrein van zorg en veiligheid, willen we onze inwoners de best mogelijke hulp of zorg geven. Tegelijkertijd moeten we onszelf de vraag stellen of we altijd wel voldoende toereikend en inlevend werken&rsquo;&rsquo;. Hij heeft samen met de burgemeesters en wethouders van de elf gemeenten in de regio IJsselland het initiatief genomen om de totale keten van zorg en veiligheid te versterken.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Alsof we &eacute;&eacute;n organisatie zijn</h2> <p>&ldquo;De ambitie is groot,&rdquo; vindt ook Arnoud Jansen, geneesheer-directeur bij De Dimence Groep, gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg. &ldquo;Samenwerken is een bijdrage leveren waardoor een ander beter zijn of haar werk kan doen. De uitdaging ligt in de moed hebben om maatwerk te leveren. Hoe zou ik willen dat mijn kind geholpen wordt? Het is belangrijk om met deze uitgangspunten te werken alsof we &eacute;&eacute;n organisatie zijn.&rsquo;&rsquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Inhoud van de agenda</h2> <p>De input van de agenda is tot stand gekomen met alle betrokken organisaties vanuit de wens om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Nu is het belangrijk concreet te worden. Er zijn vier inhoudelijke en drie randvoorwaardelijke thema&rsquo;s:</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Inhoudelijke thema&rsquo;s:</h2> <ul> <li>Vroegtijdige signalering van zorgwekkende situaties;</li> <li>Versterken van een integrale wijkaanpak;</li> <li>Toerusten van de omgeving in omgang met betrokkene;</li> <li>Realiseren van passende en flexibele woonconcepten voor doelgroepen zorg en veiligheid.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2>Randvoorwaardelijke thema&rsquo;s:</h2> <ul> <li>Samenwerken en elkaar (beter) leren kennen, vertrouwen en begrip voor elkaars inzet en positie;</li> <li>Ruimte geven aan de professional en het organiseren van bestuurlijke rugdekking;</li> <li>Doseren van de bestuurlijke druk.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Deelnemers aan de agenda zijn alle betrokken partners op het gebied van zorg en veiligheid, zoals gemeenten, zorgorganisaties, justitieorganisaties en woningbouwcorporaties.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-06-13 09:00:00 +0200 2022-06-10 09:25:28 +0200 2022-06-10 09:25:28 +0200 Formerende partijen Deventer presenteren bestuursakkoord op 14 juni De formerende partijen Gemeentebelang, Partij van de Arbeid, D66 en CDA hebben de formatiegesprekken onder leiding van formateur Joke Mengerink afgerond. <p>Zij presenteren op dinsdag 14 juni om 16.00 uur het bestuursakkoord in wijk- en speeltuinvereniging de Driehoek aan de Rielerweg 110. Beoogd wethouders zijn Liesbeth Grijsen en Marcel Elferink (Gemeentebelang), Rob de Geest (Partij van de Arbeid), Thomas Walder (D66) en Ilse Duursma (CDA).</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Benoeming beoogd wethouders en debat bestuursakkoord</h2> <p>Op woensdagavond 22 juni, naar verwachting om 21.00 uur, worden de beoogd wethouders voorgedragen aan de raad voor benoeming. De gemeenteraad bespreekt daarna het bestuursakkoord.</p> <p>Beide gelegenheden zijn voor publiek toegankelijk. De raadsvergadering van 22 juni kan zoals gebruikelijk worden gevolgd via een livestream op <a title="Ga naar www.deventer.raadsinformatie.nl" href="https://deventer.raadsinformatie.nl/live">www.deventer.raadsinformatie.nl</a>. Het bestuursakkoord wordt na de presentatie gepubliceerd op <a title="Ga naar www.deventer.nl" href="http://www.deventer.nl">www.deventer.nl</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-09 16:00:00 +0200 2022-06-09 16:16:50 +0200 2022-06-09 16:20:09 +0200 Start van Week van het Leesplezier Op woensdag 8 juni is in Deventer de Week van het Leesplezier gestart, een initiatief van de Deventer Leescoalitie. <p>Verschillende activiteiten zetten deze week het leesplezier centraal, om kinderen &egrave;n volwassenen aan te zetten tot lezen.</p> <p>Wethouder Rob de Geest opende de week met een voorleesochtend voor leerlingen op De Kleine Planeet, aan de Smyrnastraat.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Leesplezier</h2> <p>De Week van het Leesplezier is een idee van de Deventer Leescoalitie, die bestaat uit Bibliotheek Deventer, Pabo Saxion, Sine Limite, ROC Aventus en de gemeente Deventer. Samen willen zij het leesplezier van alle Deventenaren stimuleren. &ldquo;Alle kinderen houden van verhalen&rdquo;, zegt directeur Alice van Diepen van Bibliotheek Deventer. &ldquo;Door verhalen reis je door werelden die je nog niet kende. Voorlezen aan je kind is een rustig, intiem moment met elkaar, een heerlijk rustpunt in hectische dagen.&rdquo;</p> <p>Wethouder Rob de Geest wijst op het belang van leesplezier: &ldquo;Kinderen die al jong plezier hebben in lezen, hebben daar hun hele verdere leven profijt van; niet alleen op school of tijdens hun studie. Als volwassenen kunnen zij beter ge&iuml;nformeerd zijn over bijvoorbeeld gezond leven of zij vormen gemakkelijker een eigen mening over de wereld om hen heen.&rdquo;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Gratis Voorleesfeest</h2> <p>De week wordt afgesloten met een gratis Voorleesfeest voor kinderen en hun ouders. Voor hen zijn er in de Bibliotheek Centrum theatervoorstellingen en voorleesactiviteiten, zoals een voorleesmarathon, onder meer door Heidy Weisbeek van Horen Zien Gebaren. De ambassadeur van de Deventer Leescoalitie is &Ouml;zcan (&lsquo;Eus&rsquo;) Akyol die zaterdag 11 juni de slotdag zal openen.</p> <p>Meer informatie: <a title="Naar Bibliotheekdeventer.nl" href="https://www.bibliotheekdeventer.nl">www.bibliotheekdeventer.nl</a>.&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-08 15:30:00 +0200 2022-06-08 15:38:52 +0200 2022-06-08 15:47:14 +0200 Actieve bestrijding eikenprocessierups van start Het overlastseizoen van de eikenprocessierups is aangebroken. De rupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. <p>Om de overlast te beperken, start de gemeente vanaf medio juni met het wegzuigen van de eikenprocessierups. Dit gebeurt op basis van meldingen.&nbsp;</p> <p>In april en mei heeft de gemeente op diverse locaties in Deventer preventief bestreden. De preventieve bestrijding was dit jaar op 23 mei klaar. De start van het overlastseizoen wordt verwacht in de loop van juni, dit is onder ander afhankelijk van de temperatuur.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Slim melden</h2> <p>Inwoners kunnen zelf melding maken van een locatie met nesten van de eikenprocessierupsen. Dit kan via het meldsysteem <a title="Naar meldsysteem slimmelden" href="https://www.deventer.nl/slimmelden">www.deventer.nl/slimmelden</a>. 1 dag nadat de melding is gedaan, wordt deze zichtbaar op de <a title="Naar interactieve kaart eikenprocessierups" href="https://www.deventer.nl/kaart-eikenprocessierups">interactieve kaart</a>. Medewerkers beoordelen de prioriteit van de melding en geven deze aan op de kaart. Als het nest is weggehaald is dit zichtbaar op de kaart.</p> <h2><br />Voorrang</h2> <p>Gevoelige plekken zoals speeltuinen, scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs worden met voorrang behandeld. Op priv&eacute;terrein worden de rupsen niet weggehaald door de gemeente.</p> <h2><br />Tips om overlast te voorkomen</h2> <p>Voorkom ongemak en raak rupsen en resten ervan niet aan. Het advies is om bij bezoek aan natuurgebieden voor een goede bedekking van hals, armen en benen en niet op de grond te gaan zitten. Na aanraking met rupsen is het verstandig om de huid af te spoelen met water en vooral niet te krabben of wrijven. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken.&nbsp;</p> <h2><br />Meer informatie</h2> <p>Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op <a title="Naar pagina eikenprocessierups" href="https://www.deventer.nl/eikenprocessierups">www.deventer.nl/eikenprocessierups</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-08 12:45:00 +0200 2022-06-08 12:43:02 +0200 2022-06-08 15:46:14 +0200 Invulling oude Karwei-locatie aanwinst voor Voorstad-Oost Er komt een mooie nieuwe invulling voor de oude Karwei-locatie, tussen de Veenweg en de Weseperstraat in Voorstad Oost. <p>De bouw van 37 woningen betekent een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de wijk.</p> <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitgangspunten voor de nieuwe invulling van de Karwei-locatie vastgesteld.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voorstad Oost flink verbeterd</h2> <p>Wethouder wonen Rob de Geest: &ldquo;Voorstad-Oost heeft de afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling ondergaan. Op de voormalige T&amp;D-locatie zijn oude fabrieksgebouwen gesloopt. Daar zijn woningen en speelvoorzieningen voor in de plaats gekomen. Zo hebben we de wijk een flinke impuls gegeven. De aanpak van het Karwei-kwadrant, met daarin de Karwei-locatie, sluit daar goed bij aan en is een belangrijke stap in de afronding van de ontwikkeling van de wijk.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-03 10:17:00 +0200 2022-06-03 10:17:42 +0200 2022-06-03 14:48:31 +0200 Aantal overnachtingen in de gemeente Deventer gestegen Deventer is een populaire toeristische bestemming. Het aantal overnachtingen in de gemeente steeg in 2021 van ongeveer 160.000 naar ruim 230.000 overnachtingen. <p>Dit is een spectaculaire stijging van 47% ten opzichte van 2020.</p> <p>Wethouder Thomas Walder: &ldquo;Dit zijn natuurlijk geweldige cijfers waar we als Deventer ontzettend trots op zijn. Een resultaat in een jaar waar nog vele maanden coronamaatregelen golden. Ook ten opzichte van het coronavrije jaar 2019 is de stijging groot: ruim 50.000 overnachtingen m&eacute;&eacute;r.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Stijging in alle categorie&euml;n&nbsp;</h2> <p>In alle categorie&euml;n is het aantal overnachtingen in 2021 gestegen. Hotels +78%, campings +23% en overige accommodaties (onder andere bed en breakfast, boerderijkamers) +24%. Walder: "Nu is het zaak deze groei vast te houden en liefst nog wat uit te breiden. Meer overnachtingen betekent bezoekers die langer blijven, meer inkomsten voor de stad en meer werkgelegenheid."</p> <h2><br />Hotel en camping</h2> <p>De spectaculaire stijging is deels toe te schrijven aan de opening van het Van der Valk Hotel op A1Bedrijvenpark Deventer. Kamperen wint ook weer aan populariteit. Nog nooit hebben zoveel personen overnacht op (mini)campings in onze gemeente.&nbsp;</p> <p>Ook andere overnachtings-accommodaties, zoals bed &amp; breakfasts, worden steeds populairder. Het feit dat veel Nederlanders in 2021 in Nederland hun vakantie hebben gevierd speelt ook een rol in de stijging. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Stedentrip naar Deventer in trek</h2> <p>Deventer is in de coronatijd door steeds meer toeristen ontdekt als stedentrip. Deventer staat bekend om haar fraaie monumentale en gezellige binnenstad. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit een onderzoek van reismagazine Columbus Travel. Deventer staat dit jaar op nummer 4 van de populairste stedentrips in Nederland.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Deventer op de kaart</h2> <p>Gezamenlijke inspanning om Deventer nog meer op de kaart te zetten, in samenwerking met organisaties als Deventer Marketing en Deventer Binnenstadsmanagement, werpt haar vruchten af. Walder: &ldquo;En door gezamenlijk te blijven investeren in de stad, denk aan het Grote Kerkhof en Museum EICAS, zorgen we er ook voor dat we de aandacht van de toerist in toenemende mate vasthouden."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-03 10:00:00 +0200 2022-06-03 09:13:55 +0200 2022-06-03 10:03:02 +0200 Blijvend grotere terrassen op de Brink Terrassen op de Brink krijgen blijvend meer ruimte. De looppaden tussen het gevelterras en het pleinterras kunnen in veel gevallen als terras worden gebruikt. <p>En door de nieuwe lintopstelling van de markt hoeven de meeste terrassen niet meer teruggezet te worden op de marktdagen (vrijdag en zaterdag). Dat heeft het college deze week besloten.</p> <p>Wethouder Thomas Walder: &ldquo;De extra ruimte voor terrassen op de Brink geeft horecabedrijven de mogelijkheid extra omzet te genereren na de moeilijke coronajaren. Ruimere terrassen dragen in de beleving van veel bewoners en bezoekers bij aan een gezelliger en levendiger plein. De markt heeft gekozen voor de nieuwe lintopstelling. Dat is mooi, hierdoor komt er meer wisselwerking tussen markt en horeca.&rdquo;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Vergroten terrassen Brink</h2> <p>Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Deventer heeft de gemeente in april 2022 verzocht de terrassen op de Brink te vergroten. Daarnaast heeft de marktcommissie aangegeven de nieuwe lintopstelling van de markt een succes te vinden. Dat blijkt ook uit een enqu&ecirc;te onder marktkooplieden.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voorkant terrassen</h2> <p>Aan de voorkant moeten de terrassen op de Brink terug naar de &lsquo;oude situatie&rsquo; &ndash; de situatie v&oacute;&oacute;r corona. &nbsp;Een verzoek van KHN om aan de voorkant van de terrassen een meter extra ook blijvend te mogen blijven gebruiken wijst het college af. Op de Brink moet ook ruimte zijn voor andere activiteiten dan horeca.&nbsp;</p> <p>Walder: "Het middengedeelte van de Brink is schaarse ruimte waar veel partijen een claim op leggen. In overleg met &aacute;lle partijen hebben we een oplossing gevonden die voor iedereen goed werkbaar is."</p> <h2><br />Lintopstelling markt</h2> <p>Nu de markt heeft gekozen voor een lintopstelling, wordt hiervoor een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Op de Kop van de Brink heeft de markt wat meer ruimte nodig. En voor de 3 biologische kramen op de zaterdagmarkt wordt een passende plek gezocht.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Terras langs de Waag</h2> <p>Horecabedrijf Zus heeft de gemeente verzocht het terras langs De Waag blijvend te mogen exploiteren. Het college legt een verzoek voor aan de Planadviesraad (PAR) om het terras voor een periode van 6 maanden, tijdens het terrassenseizoen, te blijven gebruiken. Na het uitbrengen van het advies door de PAR neemt het college hier een besluit over.&nbsp;</p> <p>Tot die tijd mag het terras worden ge&euml;xploiteerd door de horecabedrijven die hier momenteel ook gebruik van maken.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Gebruik extra terrasruimte</h2> <p>De extra terrasruimte mag worden gebruikt zodra de Zomerkermis is afgelopen. De horecabedrijven moeten hiervoor hun terrasvergunning laten wijzigen. Dan wordt beoordeeld of de vergroting ook daadwerkelijk mogelijk is. Dit blijft maatwerk.&nbsp;</p> <p>Als voorwaarde geldt dat met het verwijderen van de looppaden de veiligheid niet in het gedrang mag komen. Ook een goede bereikbaarheid van (boven)woningen en winkels is een vereiste. Verder mag het functioneren van de markt niet worden belemmerd. Op de kop van de Brink is bijvoorbeeld extra ruimte nodig voor de opstelling van de markt. Het plein is hier smaller. Hier is geen ruimte voor vergroting van de terrassen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Andere terrassen in de gemeente&nbsp;</h2> <p>Naast de Brink heeft de gemeente veel meer horecabedrijven met terrassen. Het Grote Kerkhof is vernieuwd, waardoor er al meer terrasruimte is. Voor alle overige horecabedrijven in de gemeente Deventer geldt: als horecabedrijven kansen zien hun terras uit te breiden, treed in overleg met de gemeente. Per geval wordt dan bekeken wat er mogelijk is. Als er kansen zijn, kan een nieuwe terrasvergunning worden aangevraagd.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-06-03 10:00:00 +0200 2022-06-03 09:19:16 +0200 2022-06-03 10:03:40 +0200 120-130 woningen op het oude Senzora-terrein Op het voormalige terrein van Senzora ontwikkelen Le Clercq en BPD een nieuw stedelijk gebied met circa 120-130 woningen, bestaande uit appartementen en stadswoningen. Er komen sociale huurwoningen, middenhuur woningen en koopwoningen. Van het totale programma valt circa 50% in het sociale huur en middenhuur segment. Dat staat in het masterplan dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen is enthousiast over de plannen: "Een gebied met een bijzonder gezicht, op een steenworp van de binnenstad, wordt een mooie plek voor wonen, werken en ontmoeten. Het plan is gemaakt met respect voor de geschiedenis van Senzora. Ik ben benieuwd naar de uitwerking."</p> <p>Ontwikkelmanager Dennis Laing namens de ontwikkelcombinatie BPD-Le Clercq: &rdquo;Onze ambitie is op dit oude fabrieksterrein een bijzonder, levendig en onderscheidend woonmilieu te realiseren. Daarnaast zetten we in op klimaatrobuustheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Samen met de corporaties in Deventer en met ons eigen Woningfonds willen we een bijdrage leveren aan betaalbaar wonen in de binnenstad van Deventer.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Proces</h2> <p>Als de raad het masterplan vaststelt, wordt het met meerdere architecten uitgewerkt tot een bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte. Parallel wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan dat aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. De ontwikkelaars hebben omwonenden, stakeholders en adviesraden betrokken. Aandachtspunten die omwonenden hebben ingebracht zijn onder andere (bezoekers)parkeren en verkeer in de Sluisstraat, de hoogte van twee appartementencomplexen en bezonning en privacy, de functie die het Senzorapand straks krijgt, en betrokkenheid bij het vervolg. Ook de Adviesraad Monumenten, SIED en de PAR hebben aandachtspunten voor het ontwerp meegegeven, die worden meegenomen in de vervolgfase.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Senzora expo</h2> <p>Tot en met 26 juni is het Senzora-complex in het weekend te bezichtigen en nemen kunstenaars, fotografen en ontwerpers bezoekers mee naar het verleden, het heden en de toekomst van het complex. Meer informatie: <a title="Ga naar www.nieuwbouw-senzora.nl" href="http://www.nieuwbouw-senzora.nl/nieuws/senzora-expo">www.nieuwbouw-senzora.nl</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-31 14:00:00 +0200 2022-05-31 14:28:14 +0200 2022-05-31 14:28:14 +0200 Warenmarkten naar de Beestenmarkt De warenmarkten van vrijdag 3 juni en 10 juni en zaterdag 4 juni en 11 juni 2022 verplaatsen naar de Beestenmarkt. Dit vanwege de jaarlijkse Zomerkermis op de Brink, het Grote Kerkhof en de Nieuwe Markt. <p>Er geldt een parkeerverbod betaald parkeren (inclusief oplaadpunten) op de parkeerlocatie de Beestenmarkt pleinzijde:</p> <ul> <li>van donderdag 2 juni 22.00 uur tot zaterdag 4 juni 20.00 uur;</li> <li>van donderdag 9 juni 22.00 uur tot &nbsp;zaterdag 11 juni 20.00 uur.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Het parkeerverbod is met tekstborden aangegeven.&nbsp;</p> <p>Staat uw voertuig tijdens het parkeerverbod geparkeerd op de Beestenmarkt pleinzijde? Dan halen we deze weg. De kosten zijn voor uw rekening.</p> <p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de marktmeesters Jan Planque of Michael Jadnanansing. U bereikt hen via telefoonnnummer <a title="Bel nummer 14 0570" href="tel:140570">14 0570</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-30 09:00:00 +0200 2022-05-20 10:19:56 +0200 2022-05-30 10:40:31 +0200 Opvang vluchtelingen Wittenstein half jaar verlengd De voormalige school aan de Wittenstein blijft nog een half jaar opvanglocatie voor vluchtelingen. Dat heeft het college van burgmeester en wethouders besloten na gesprekken met de omwonenden. Het college wil tegemoet komen aan de grote druk op de opvangcapaciteit voor vluchtelingen. <p>Het COA heeft een tekort aan opvangplekken. Deventer wil mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld hulp bieden. Sinds een aantal maanden vindt een groep vluchtelingen een veilig onderkomen in de voormalige school aan de Wittenstein. Mede dankzij de gastvrijheid van de buurt kunnen deze mensen hier &nbsp;veilig in een rustige omgeving verblijven. <br />&nbsp;<br />De groep verblijft hier tijdelijk omdat er plannen zijn om de oude school te vervangen door woningen. De nieuwbouwplannen zullen niet dit jaar al leiden tot een eerste schop in de grond. Omwonenden hebben hier geen bezwaar tegen. &nbsp;Daarom heeft het college besloten om de noodopvang te verlengen tot 1 januari 2023. <br />&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-27 10:00:00 +0200 2022-05-25 10:38:25 +0200 2022-05-25 10:38:25 +0200 Publieksopgraving Leprozenhuis St. Jurrien van start De komende maanden gaat Archeologie Deventer aan de slag op de locatie van het voormalige St. Jurriënsgasthuis aan de Snipperlingsdijk. Hier stond tussen 1345 en 1578 het leprozenhuis van de stad Deventer. De opgraving kan elke werkdag worden bezocht. Kunstenares Lobke Meekes geeft door middel van haar project G464, Een hoor- en voorstelling een extra laag aan het onderzoek. <p>&nbsp;</p> <h2>Leprozenhuis</h2> <p>In het leprozenhuis werden mensen met de besmettelijke ziekte Lepra opgevangen. De ziekte kende in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Pest een heel langzaam verloop. Iemand die de ziekte kreeg, kon nog tientallen jaren leven en vormde daarmee een risico voor zijn of haar omgeving. Daarom werd hier, ver van de stad aan de dijk, een samenleving in het klein ingericht. Het complex was omgeven door een muur waarbinnen een kapel, slaapzalen, een keuken, een ziekenzaal en werkplaatsen te vinden waren.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Het archeologisch onderzoek</h2> <p>Archeologen van de gemeente Deventer onderzoeken samen met studenten archeologie van de Hogeschool Saxion en de Universiteit Leiden hoe dit gasthuis er in de late middeleeuwen uitzag en hoe de mensen er leefden. Dat gebeurt door middel van kleine opgravingsputjes, maar ook door grondboringen en geofysisch onderzoek. We nemen ruim de tijd voor het onderzoek en proberen vernieuwende technieken in te zetten.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Een opgraving met publiek</h2> <p>Tussen 30 mei en 8 juli is iedereen op werkdagen tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom om de opgraving te bezoeken. Bezoekers kunnen op hun eigen tempo over het terrein lopen en rondkijken bij de verschillende opgravingsputten. Ook kunnen ze vragen stellen aan de archeologen die aan het werk zijn. Elke woensdag- en vrijdagmiddag om 15.00 uur is er een rondleiding van 30-45 minuten over het terrein.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>G464, Een Hoor- en Voorstelling</h2> <p>Kunstenares Lobke Meekes organiseert op de locatie het project 'G464, Een hoor- en voorstelling.' Samen met kinderen van het Kindcentrum in de Rivierenwijk geeft zij een extra dimensie aan deze bijzondere locatie. Hierover komt later meer informatie. Het project is een samenwerking van Archeologie Deventer, Kunstenlab en Hogeschool Saxion. Ook studenten van de Universiteit Leiden zijn bij het project betrokken.</p> <p>Het is financieel mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.<br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-24 11:00:00 +0200 2022-05-24 11:41:30 +0200 2022-05-24 13:07:56 +0200 Dode vissen in Deventer In verschillende vijvers in Deventer zijn dode vissen aangetroffen. Reden hiervan is de grote hoeveelheid regen van afgelopen donderdag 19 mei. Hierdoor stroomde het riool over en kwam ongezuiverd rioolwater in de vijvers terecht. <p>Waterschap Drents Overijsselse Delta verwijdert de dode vissen en spoelt de vijvers door met vers zuurstofrijk water waar mogelijk.<br /><br />Lees meer op de <a title="Ga naar www.wdodelta.nl" href="https://www.wdodelta.nl/dode-vissen-door-hevige-neerslag-in-deventer">website</a> van Waterschap Drents Overijsselse Delta.</p> <p>Ziet u dode vissen in een vijver, dan kunt u dit melden bij <a title="Naar de website www.wdodelta.nl" href="https://www.wdodelta.nl/">Waterschap Drents Overijsselse Delta</a>. U bereikt hen via:</p> <ul> <li>het algemene telefoonnummer: <a title="Bel nummer 088 - 23 31 200" href="tel:0882331200">088 - 23 31 200</a>;</li> <li>e-mailadres: <a title="Stuur een e-mail naar info@wdodelta.nl" href="mailto:info@wdodelta.nl">info@wdodelta.nl</a>.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-24 10:39:00 +0200 2022-05-24 10:39:11 +0200 2022-05-25 13:24:25 +0200 Laat die 800 euro energietoeslag niet liggen! Wist je dat je tot een bepaald inkomen in aanmerking kunt komen voor een bijdrage van 800 euro in de sterk gestegen energiekosten? Al bijna 2000 mensen hebben hiervoor een aanvraag gedaan bij de gemeente. En al 2700 Deventenaren kregen de bijdrage van de gemeente uitbetaald. <p>Een aanvraag doe je eenvoudig op <a title="Ga naar www.deventer.nl/energietoeslag" href="http://www.deventer.nl/energietoeslag">www.deventer.nl/energietoeslag</a>.<br /><br /></p> <h2>Je hebt recht op de energietoeslag als:</h2> <ul> <li>Jij en je eventuele partner 21 jaar of ouder zijn.</li> <li>Je energiekosten hebt.</li> <li>Het inkomen van jou en je eventuele partner niet hoger is dan:</li> </ul> <p><strong>Voor mensen van 21 jaar tot AOW- leeftijd: </strong></p> <ul> <li>Alleenstaand: &euro; 1.244,55</li> <li>Alleenstaander ouder: &euro; 1.244,55</li> <li>Echtpaar of samenwonend: &euro; 1.777,92</li> </ul> <p><strong>Voor mensen vanaf de AOW-leeftijd: </strong></p> <ul> <li>Alleenstaand: &euro; 1.382,89</li> <li>Echtpaar of samenwonend: &euro; 1872,50</li> </ul> <p>Is je inkomen hoger, maar heb je schuldhulpverlening van de gemeente? Dan heb je misschien recht op een bijdrage voor de hogere energierekening. Kijk op <a href="http://www.deventer.nl/bijdrageenergiekosten">www.deventer.nl/bijdrageenergiekosten</a>.<br /><br /></p> <h2>Geen recht op een eenmalige energietoeslag</h2> <p>Je hebt geen recht op de energietoeslag als je:</p> <ul> <li>Jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering ontvangt.</li> <li>Je geen zelfstandige woonruimte hebt.<br /><br /></li> </ul> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-23 11:30:00 +0200 2022-05-11 10:30:50 +0200 2022-05-11 10:32:40 +0200 Vervaldatum aanslag gemeentelijke belastingen Eind februari heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Betaalt u niet via automatische incasso of een betalingsregeling? Dan moet u de aanslag betalen vóór 31 mei 2022. <p>U schrijft het bedrag van uw aanslag over naar rekeningnummer NL 47 BNGH 0285 1567 13 t.n.v. de Regionale Belastingsamenwerking. Vermeld hierbij het betalingskenmerk of aanslagnummer. Het bedrag maakt u over v&oacute;&oacute;r 31 mei 2022.</p> <p>Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u een aanmaning. Er zijn extra kosten. Voorkom deze onnodige kosten en betaal op tijd.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Automatische incasso</h2> <p>Wilt u de gemeentelijke belastingen betalen in kleinere bedragen per maand? Maak dan gebruik van een <a title="Naar de pagina Automatische incasso" href="https://www.deventer.nl/automatischeincasso">automatische incasso</a>. Hiervoor machtigt u de Regionale Samenwerking Financi&euml;le Administratie. Het bedrag van de aanslag wordt dan in maandelijkse termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Betalingen inzien</h2> <p>Via uw <a title="Naar uw persoonlijke belastingloket" href="https://www.belastingloketdowr.nl/">persoonlijke belastingpagina</a> kunt u de aanslag bekijken. Ook ziet u hier de eventuele betalingen. Wilt u meer weten over de belastingen? Kijk op <a title="Naar www.deventer.nl/belastingen" href="https://www.deventer.nl/belastingen">www.deventer.nl/belastingen</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-23 11:00:00 +0200 2022-05-17 14:46:51 +0200 2022-05-17 15:59:04 +0200 Woningbouw Steenbrugge van start De bewoners van Steenbrugge krijgen nieuwe buren. Vanaf komende zomer gaan de 1e woningen in de verkoop en in 2023 start de bouw van deze woningen. <p>Hier gaan nog wel werkzaamheden aan vooraf. Voordat woningen gebouwd kunnen worden, moet het terrein bouwrijp gemaakt worden.<br />&nbsp;<br />Aannemer NONAK gaat de locatie Steenbrugge bouwrijp maken. Het aanleggen van een bouwweg, het aanbrengen van het hoofdriool en kabels en leidingen zijn werkzaamheden die nodig zijn om daadwerkelijk woningen te bouwen. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Kinderen uit Steenbrugge helpen mee</h2> <p>Wethouder Rob de Geest (Wonen) heeft samen met kinderen uit Steenbrugge de aannemer een handje geholpen. Met het wegscheppen van grond gaven zij het startsein voor de woningbouw in Steenbrugge. Een feestelijk moment waarbij naast de bewoners en stakeholders ook de ontwikkelaars Van Wijnen, Steenenbrug Ontwikkeling bv, VanWonen, BPD en Woonbedrijf ieder1 aanwezig waren. &nbsp;</p> <h2><br />Bouwen aan een nieuw dorp</h2> <p>&ldquo;We hebben in Deventer een grote behoefte aan een flink aantal woningen&rdquo;, zegt wethouder Rob de geest. &ldquo;Nieuwe woningen bouwen we zo veel mogelijk binnen de bestaande stad en als het niet anders kan, breiden we uit buiten de randen. De bouw van Steenbrugge is daar een voorbeeld van.&rdquo;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />Het aantal woningen dat in Steenbrugge gebouwd wordt, draagt bij aan de woningbehoefte van inwoners en de woningambitie van de gemeente Deventer. Tot en met 2027 worden ongeveer 800 woningen in Steenbrugge gebouwd. Na afronding zijn er 1.200 nieuwe woningen gerealiseerd. De koop- en realisatieovereenkomsten met de ontwikkelaars zijn de afgelopen weken getekend. Zij kunnen dus ook volop verder met het ontwerpen en verkopen van de woningen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voor ieder wat wils&nbsp;</h2> <p>Het huidige Steenbrugge is al een divers wijkje. Dat wordt doorgezet met een diversiteit aan woningen. Naast vrijesectorwoningen is er ook ruimte voor sociale huur-, sociale koop- en midden huurwoningen en woonwagens. De gemeente gaat zelf kavels verkopen voor zelf- en samenbouw of collectief particulier opdrachtgeverschap.</p> <h2>&nbsp;<br />Meer informatie&nbsp;</h2> <p>Op <a title="Naar www.deventer.nl/steenbrugge" href="https://www.deventer.nl/steenbrugge">www.deventer.nl/steenbrugge</a> staat meer informatie over Steenbrugge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-20 10:05:00 +0200 2022-05-17 10:41:32 +0200 2022-05-17 14:47:25 +0200 Opening Grote Kerkhof tijdens Festival Uitgegraven De werkzaamheden op het Grote Kerkhof zijn afgerond. Het plein is klaar om Deventenaren te ontvangen. Het Festival Uitgegraven op zaterdag 28 mei, is het 1e grote evenement op het Grote Kerkhof. <p>Tijdens het festival is ook de offici&euml;le opening van het Grote Kerkhof door wethouder Carlo Verhaar.</p> <p>Wethouder Carlo Verhaar: &ldquo;Het is zover! Het Grote Kerkhof is klaar. Na voorbereiding waarbij we veel hebben samengewerkt met ondernemers en bewoners, is het eerste Lebuinusplein klaar. Ik wandel met trots over het plein en ik geniet enorm van de fijne sfeer&rdquo;.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Grandeur en gemoedelijk&nbsp;</h2> <p>Het plein is prachtig geworden. De bestrating, de bomen, de zomerterrassen in padvast, het werkt allemaal mee aan een Grote Kerkhof dat grandeur en gemoedelijkheid uitstraalt. Een plein waar jong en oud kan spelen en mijmeren bij het waterelement of genieten van een lekker hapje en drankje op 1 van de terrassen. Er kunnen mooie evenementen en activiteiten op het plein georganiseerd worden.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Festival Uitgegraven</h2> <p>En activiteiten worden georganiseerd. Op zaterdag 28 mei is het eerste en grote openingsfestival Uitgegraven dat we samen met Stichting Levendig Lebuinus organiseren. Het thema is gericht op de overgang van vroeger naar nu: &lsquo;Van wat was naar wat is&rsquo;. Deze zaterdag is een feestelijke opening van alles wat nieuw te ontdekken is op het plein. De fontein, de bomen, de verlichting en zelfs de bestrating.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Programma festival Uitgegraven</h2> <p>Stichting Levendig Lebuinus heeft een mooi programma samengesteld. Vanaf 14.00 tot 23.00 uur is er muziek, straattheater, dans en dichtkunst verdeeld over twee podia en het plein. Bij iedere activiteit wordt aandacht geschonken aan de bijzondere elementen op het Grote Kerkhof. Van een dans-act op het waterelement tot dichtkunst rondom de bomen en het groen. Natuurlijk is in het programma ook ruimte voor de opening door wethouder Carlo Verhaar.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Werkzaamheden Stromarkt</h2> <p>Na het Grote Kerkhof zijn de Lebuinuspleinen nog niet klaar. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de herinrichting van de Stromarkt. De werkzaamheden voorlopen voorspoedig. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar klaar.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Over de ontwikkelingen van de Lebuinuspleinen leest u meer op <a title="Naar www.deventer.nl/lebuinuspleinen" href="https://www.deventer.nl/lebuinuspleinen">www.deventer.nl/lebuinuspleinen</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-20 10:02:00 +0200 2022-05-20 09:02:06 +0200 2022-06-20 16:14:46 +0200 Meer lucht, ruimte en groen in Zandweerd In de Gerhard ter Borchbuurt in de wijk Zandweerd is de afgelopen jaren hard gewerkt. Woningcorporatie Rentree heeft de huurwoningen opgeknapt en verduurzaamd. <p>Daarnaast is er letterlijk ruimte gemaakt om de dichtbebouwde buurt meer lucht te geven en groener te maken.&nbsp;</p> <p>Op een stuk grond waar eerder woningen stonden, is een groene openbare buurttuin gemaakt. De Ulebelt maakte samen met de bewoners een plan voor de tuin die de naam &lsquo;Het Groene Pad&rsquo; kreeg.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Ontmoetingsplek</h2> <p>De tuin is inmiddels een fijne ontmoetingsplek waar mensen gezellig een praatje met elkaar kunnen maken. De gemeente Deventer heeft de grond van de openbare buurttuin Het Groene Pad overgenomen van woningcorporatie Rentree. De Ulebelt ondersteunt buurtbewoners die betrokken willen blijven bij het onderhoud van de tuin. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Lucht en ruimte&nbsp;</h2> <p>Frits Rorink, wethouder: &ldquo;Een paar jaar geleden was dit een dichtbebouwde buurt. Het voelde en oogde krap. Met de sloop van een aantal woningen is lucht en ruimte gecre&euml;erd voor de buurt. Een vrij uitzonderlijke maatregel die de leefbaarheid aanzienlijk vergroot.&rdquo;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Prettig wonen in een fijne buurt</h2> <p>&ldquo;Onze huurhuizen in de Gerhard ter Borchstraat zijn klaar voor de toekomst. Maar prettig wonen doe je niet alleen in huis, het vraagt ook om een fijne buurt,&rdquo; vertelt Jaap Huibers, directeur-bestuurder van Rentree. &ldquo;Daarom hebben we hier gekozen om ruimte te maken voor een fijne plek die verkoeling geeft op warme dagen. Waar het regenwater weg kan en je elkaar gezellig tegenkomt.&rdquo; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-20 10:00:00 +0200 2022-05-20 08:56:56 +0200 2022-05-20 12:24:44 +0200 Onderhoud online formulieren Op zaterdag 14 mei zijn sommige online formulieren niet beschikbaar. Er is onderhoud. <p>Het onderhoud duurt tot 12.00 uur.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-14 08:00:00 +0200 2020-06-13 15:43:06 +0200 2022-05-09 11:11:26 +0200 Meld bijzondere Deventenaren aan voor een lintje Kent u iemand in Deventer die volgens u een Koninklijke onderscheiding (lintje) verdient? Dan kunt u deze persoon voordragen bij de gemeente. Dit kunt u doen tot en met 15 juni. <p>U kunt iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding als diegene een bijzondere prestatie heeft geleverd voor de Deventer samenleving. Denk hierbij aan iemand die zich al jaren vrijwillig inzet voor een sportclub of vereniging.<br /><br /></p> <h2>Hoe draag ik iemand voor?</h2> <p>Neem eerst contact op met de medewerker Kabinetszaken van de gemeente. Deze medewerker maakt op basis van uw verhaal een inschatting of de persoon die u wilt voordragen kans maakt op een lintje. Ook kan deze medewerker u uitleggen welke gegevens belangrijk zijn voor de beoordeling. En hoe u het voorstelformulier goed invult. Kijk voor meer informatie op <a title="Ga naar deventer.nl/lintje" href="https://www.deventer.nl/lintje">www.deventer.nl/lintje</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Dien uw voorstel uiterlijk op 15 juni in</h2> <p>Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen in 2023? Dan is het belangrijk dat u dit uiterlijk 15 juni indient.&nbsp; Aanmelden doet u via <a title="Ga naar deventer.nl/lintje" href="https://www.deventer.nl/lintje">www.deventer.nl/lintje</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-11 08:00:00 +0200 2022-05-03 14:45:18 +0200 2022-05-03 17:25:04 +0200 Preventieve bestrijding eikenprocessierups De eikenprocessierupsen zijn uit de eitjes gekomen. Met name in de zomermaanden zorgt de rups voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. <p>Dit jaar lijkt de overlast vergelijkbaar met vorig jaar. De gemeente start vanaf 19 april met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit is nodig om te voorkomen dat de rups dit jaar voor overlast gaat zorgen.</p> <p>In de hoop de overlast in de zomerperiode sterk terug te brengen, starten we met de 1e preventieve bestrijdingsmaatregelen. De bestrijding wordt zowel overdag, in de avond als &rsquo;s nachts uitgevoerd. Dit kan leiden tot geluids- en verkeershinder.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Bestrijdingsplan</h2> <p>De gemeente heeft een goed beeld van de meest gevoelige locaties. Die krijgen voorrang. Op basis van meldingen van voorgaande jaren, monitoring en andere inzichten, is het bestrijdingsplan geactualiseerd. Preventieve bestrijding gebeurt met 2 biologische middelen: &lsquo;nematoden&rsquo; en &lsquo;Xentari&rsquo;. Dit gebeurt vroeg in het seizoen als de rupsen nog geen overlast geven.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Preventieve bestrijding</h2> <p>Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt met het biologische bestrijdingsmiddel, wordt de boom tot druipens toe bespoten. Het bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Een paar jaar geleden heeft de gemeente besloten om minder met Xentari en meer met nematoden te spuiten. De impact van nematoden op andere rupsen en insecten is kleiner. Als dit jaar de bestrijding met nematoden succesvol blijkt, dan gaan we minder Xentari en meer nematoden gebruiken. We gebruiken Xentari alleen waar geen beschermde vlindersoorten leven.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nematoden</h2> <p>Nematoden zijn parasitaire aaltjes, die vroeg in het voorjaar in de bomen worden gespoten. Op dat moment zijn er weinig andere soorten rupsen actief zijn. Hierdoor worden andere vlindersoorten ontzien. De aaltjes dringen de eikenprocessierups binnen waardoor de rups doodgaat. Het spuiten van nematoden moet 's avonds en &rsquo;s nachts gebeuren. Dat kan leiden tot geluids- en verkeershinder.&nbsp;</p> <h2><br />Xentari</h2> <p>Xentari is een bacteriepreparaat dat in de boom wordt gespoten. De jonge rups vreet van het bespoten blad en gaat vervolgens dood. Deze methode kan overdag uitgevoerd worden. Op zeer drukke fietsverbindingen en bij scholen worden de werkzaamheden onder begeleiding van verkeersregelaars uitgevoerd.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Wegzuigen van de rups</h2> <p>De eikenprocessierupsen krijgen hun brandharen normaal rond half mei. De brandharen zorgen voor overlast. Half mei is ook het moment waarop ze de nesten vormen. In mei, juni, juli en augustus worden de rupsen net als vorig jaar bestreden door ze weg te zuigen. Dit doet de gemeente op basis van meldingen. Plekken als speeltuinen, scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs krijgen voorrang. Op priv&eacute;terrein worden rupsen niet weggehaald door de gemeente.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Actuele planning</h2> <p>De planning van de bestrijdingswerkzaamheden is te zien op <a title="Naar de pagina Bestrijding van de eikenprocessierups" href="https://www.deventer.nl/eikenprocessierups">www.deventer.nl/eikenprocessierups</a>. Hier vindt u ook alle informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan in de gemeente Deventer.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-05-11 07:00:00 +0200 2022-04-14 16:07:20 +0200 2022-04-14 16:10:26 +0200 Bronzen legpenning voor Adri Wolters Wethouder Frits Rorink heeft bij de prijsuitreiking van het Leo Halle Schoolvoetbaltoernooi de bronzen legpenning uitgereikt aan Adri Wolters. Hij krijgt de penning voor zijn verdiensten voor Deventer en in het bijzonder voor de Deventer Schoolvoetbal Commissie. <p>Adri Wolters heeft zich verdienstelijk gemaakt op diverse terreinen voor de Deventer schooljeugd.</p> <p>Sinds 1980 is hij medeorganisator van het schoolvoetbaltoernooi. Het tweedaagse toernooi is dit jaar voor de 85<sup>e</sup> keer gehouden. De heer Wolters is al 42 jaar een zeer gewaardeerd lid van de Deventer Schoolvoetbal Commissie.</p> <p>Oorspronkelijk was de heer Wolters vertegenwoordiger van het, toen nog deelnemende, voorgezet onderwijs bij dit toernooi. Als docent lichamelijke opvoeding aan het Revius en later het Etty Hillesum Lyceum werd hij later specifiek belast met de EHBO en was hij sterk betrokken bij de deelnemers die blessures opliepen.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-05-03 15:00:00 +0200 2022-04-29 09:11:14 +0200 2022-04-29 09:11:14 +0200 Postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis aan de heer A.J. Flipse De heer A.J.C. Flipse ontvangt de postume Mobilisatie-Oorlogskruis aan zijn vader, de heer A.J. Flipse. <p>Mobilisatie-Oorlogskruis kan - onder bepaalde voorwaarden - thans nog worden toegekend aan oud-militairen, destijds in diens van het Koninkrijk der Nederlanden, die behoord hebben tot de Koninklijke Marine, de Koninklijke landmacht, het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en de Troepen in de Nederlandse Antillen en Aruba, alsmede in het voormalig Koninkrijksdeel Suriname, die in werkelijke dienst zijn geweest in de periode 6 april 1939 tot 3 september 1945.</p> <h2>Het Mobilisatie-Oorlogskruis kan postuum worden toegekend</h2> <p>De heer A.J. Flipse, geboren 20 december 1916 in Amsterdam, voldoet aan het diensttijdcriterium, omdat in het tijdvak na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste zes maanden in werkelijke dienst is geweest.</p> <p>Het Mobilisatie-Oorlogskruis wordt postuum uitgereikt aan de nabestaande van de heer A.J. Flipse, zijn zoon A.J.C. Flipse neemt de Kruis in ontvangst tijdens tijdens de voorontvangst voor de Deventer Veteranen die de Taptoe op zaterdag 30 april om 18.30 uur bij het Gemeenschapshuis De Kuip aan de Bloemendalsweg 2 in Colmschate gaan bijwonen.</p> <p>Het Mobilisatie-Oorlogskruis wordt uitgereikt door burgemeester Ron K&ouml;nig.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-30 18:30:00 +0200 2022-04-29 09:06:38 +0200 2022-05-03 14:45:52 +0200 Bijdrage in de gestegen energiekosten De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Voor mensen met een laag inkomen is er daarom de eenmalige energietoeslag van € 800,-. Voor wie niet in aanmerking komt voor die regeling of voor wie die regeling niet voldoende is, is er onder voorwaarden nog een extra bijdrage in de gestegen energierekening. <p>De regeling houdt in dat de gemeente de meerkosten tussen de nieuwe en de oude rekening vergoedt. Dat doen we voorlopig voor 3 maanden. Ook omdat per juli van dit jaar de BTW op elektriciteit en gas van 21% naar 9% gaat. Daarna bekijkt de gemeente of de regeling voortgezet wordt.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voor wie?</h2> <p>U komt u voor een bijdrage in aanmerking als:</p> <ul> <li>uw besteedbaar inkomen niet hoger is dan 120% van het voor u geldende bijstandsnorm, of</li> <li>u schuldhulp van de gemeente krijgt, of</li> <li>u in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen zit en hierdoor een bedrag van zijn inkomen overhoudt om van te leven, of</li> <li>u voor een pakket van de Voedselbank in aanmerking komt, of</li> <li>de landelijke &euro; 800 energietoeslag niet genoeg is om de verhoging van uw energierekening te betalen.</li> </ul> <h2><br />Aanvragen</h2> <p>U kunt een bijdrage aanvragen via <a title="Ga naar Extra bijdrage energiekosten" href="https://www.deventer.nl/bijdrageenergiekosten">Extra bijdrage energiekosten</a>.<br /><strong>Let op: </strong>U moet bij uw aanvraag een kopie van uw oude en nieuwe energierekening inleveren.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Wat is 120% van de bijstandsnorm?</h2> <p><strong>21 jaar tot AOW- leeftijd:</strong></p> <ul> <li>alleenstaand: &euro; 1.244,55 netto</li> <li>alleenstaander ouder: &euro; 1.244,55 netto</li> <li>echtpaar of samenwonend: &euro; 1.777,92 netto&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Vanaf de AOW- leeftijd:</strong></p> <ul> <li>alleenstaand: &euro; 1.382,89 netto</li> <li>echtpaar of samenwonend: &euro; 1872,50 netto<br /><br /></li> </ul> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-28 18:00:00 +0200 2022-04-13 16:05:12 +0200 2022-04-26 08:55:49 +0200 Oekraïners aan de slag bij Deventer bedrijven De oorlog in Oekraïne houdt aan. Mensen ontvluchten hun land, op zoek naar een veiliger plek in de buurlanden of zelfs verder. Zo komen Oekraïners in ons land terecht, ook in Deventer. In Deventer worden momenteel 200 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Naar verwachting komen daar binnenkort nog eens 200 mensen bij. <p>Veel Oekra&iuml;ners willen graag werken. Werk- en leerbedrijf KonnecteD heeft Deventer bedrijven opgeroepen zich te melden als ze werk beschikbaar hebben voor Oekra&iuml;ense mensen. Inmiddels werken ongeveer 50 mensen uit Oekra&iuml;ne nu bij een Deventer bedrijf.</p> <p>Wethouder Thomas Walder: &ldquo;Het is onvoorstelbaar wat mensen uit Oekra&iuml;ne nu moeten doormaken. Huis en haard verlaten. Familie, vrienden en geliefden achterlaten. Op zoek naar een veilige plek. In Deventer doen we er alles aan om deze mensen een veilig onderkomen te bieden. We merken dat Oekra&iuml;ense mensen heel graag willen werken. Mooi om te zien hoe het Deventer bedrijfsleven dat in razend tempo oppakt, in nauwe samenwerking met KonnecteD.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Kennismakingssessies</h2> <p>Naar aanleiding van kennismakingssessies bij de opvanglocatie Keulenstraat zijn er diverse rondleidingen georganiseerd bij bedrijven. Bij iedere rondleiding was een tolk aanwezig. Werkgevers zijn zeer positief. De Oekra&iuml;ense mensen zijn gemotiveerd om te werken en willen veel uren maken. Er melden zich steeds meer werkgevers met passende vacatures.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Baan aangeboden</h2> <p>49 Oekra&iuml;ense mensen hebben een baan aangeboden gekregen bij Deventer bedrijven. De Deventer bedrijven McDonald&rsquo;s, AL-West, Reshare, Hans &amp; Grietje, Humanitas, Carinova en Zorggroep Solis hebben nu Oekra&iuml;ense mensen in dienst. Walder: "Dit is ook goed nieuws voor de Oekra&iuml;ners zelf. Een baan is immers de allerbeste vorm van participatie!"</p> <p>Nieuwe Oekra&iuml;ense vluchtelingen krijgen na aankomst in Deventer ook zo snel mogelijk een BSN en bankrekening, zodat de mensen snel aan de slag kunnen. Aan de Singel in Deventer worden nog eens 200 opvangplekken gecre&euml;erd. Walder: &ldquo;Gezien de enthousiaste reacties van de werkgevers zijn deze mensen ook meer dan welkom op onze krappe arbeidsmarkt.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-28 16:30:00 +0200 2022-04-28 16:09:55 +0200 2022-04-28 16:09:55 +0200 Gezocht: Deventer Dichter Deventer is een boekenstad van (inter)nationale faam. Daarbij past de aanstelling van een eigen dichter, telkens voor een periode van 2 jaar. Wij zijn nu op zoek naar de 9e Deventer Dichter. <p>De Deventer Dichter laat zich inspireren door (actuele) gebeurtenissen in Deventer en probeert met zijn/haar gedichten lezers te raken. De Deventer dichter is volledig onafhankelijk in de keuze van de onderwerpen, stijl en toonzetting.</p> <p>Op 1 augustus 2022 loopt de periode van de huidige Deventer dichter af en wordt de nieuwe dichter tijdens het festival Woordwaarde aangesteld. Hij of zij ontvangt een (onkosten)vergoeding van &euro; 4.000 per jaar (maar komt niet in dienst bij de gemeente Deventer). De gedichten van de nieuwe Deventer Dichter worden gepubliceerd op de website <a title="Naar de website www.deventerdichter.nl" href="https://www.deventerdichter.nl/">www.deventerdichter.nl</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Wie zoeken we?&nbsp;</h2> <p>Een kandidaat met overtuigende po&euml;tische kwaliteiten en een sterke betrokkenheid bij het leven in de gemeente Deventer. De gedichten zijn toegankelijk genoeg om een breed publiek aan te spreken. De Deventer Dichter maakt minimaal 8 gedichten per jaar en speelt in op de actualiteit van belangrijke gebeurtenissen in Deventer op zijn/haar geheel eigen wijze. De kandidaat is inwoner van de gemeente Deventer.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Reageren</h2> <p>Bent u ge&iuml;nteresseerd? Meld u dan aan! &nbsp;</p> <p>Uw aanmelding bestaat uit een video waarin u aangeeft hoe u invulling zou geven aan het uitvoeren van het dichterschap en uw zichtbaarheid in de gemeente Deventer &eacute;n waarin u een gedicht over (de gemeente) Deventer voordraagt. Daarnaast stuurt u via de e-mail uw CV en 2 eerder gemaakte en/of gepubliceerde gedichten.&nbsp;</p> <p>Een selectiecommissie selecteert uit de inzendingen de nieuwe Deventer Dichter 2022-2024. De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om rechtstreeks kandidaten te benaderen.</p> <p>Uw aanmelding moet uiterlijk 14 mei 2022 binnen zijn bij de gemeente. Insturen kan via het e-mailadres <a title="Stuur een e-mail naar a.termaat.bergisch@deventer.nl" href="mailto:a.termaat.bergisch@deventer.nl">a.termaat.bergisch@deventer.nl</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-28 16:00:00 +0200 2022-04-28 14:28:24 +0200 2022-05-02 09:07:18 +0200 Willem Waanders Werkdag 2022 In het Worpplantsoen was het weer levendig. Deze keer zorgde het plantsoen niet voor de inwoners van Deventer, maar vrijwilligers zorgden voor het plantsoen tijdens de Willem Waanders Werkdag. <p>Maar liefst 55 enthousiaste volwassenen en kinderen hielpen op zaterdag 23 april 2022 mee met de muziekkoepel schoonmaken, het parkmeubilair soppen, zwerfafval rapen en onkruid weghalen.&nbsp;</p> <p>Daarnaast werd er gewerkt aan het schoonmaken van de parkeerplaatsen tussen de rotonde en het pontje. Ook wethouder Thomas Walder stak zijn handen uit de mouwen en hielp mee. Iedereen werkte hard en zo is het gelukt bijna alle klussen te klaren.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Positieve reacties</h2> <p>Het park ligt er weer prachtig bij en ook de straat naar het pontje is straks weer een representatieve toegangsweg naar de mooie binnenstad. Het resultaat leverde veel positieve reacties op uit de buurt.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Aanvullend onderhoud</h2> <p>De werkzaamheden zijn aanvullend op het reguliere onderhoud van het park. Dit wordt betaald met geld dat Worpbewoner Willem Waanders daarvoor nagelaten heeft. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Komende jaren samenwerken</h2> <p>Aan het eind van de werkdag spraken de voorzitter van Stichting WIJD en de wethouder nog eens hun intentie uit om de komende jaren meer samen te werken. Met het doel zoveel mogelijk bewoners en belanghebbenden op de Westelijke IJsseloever mee te laten denken en doen.&nbsp;</p> <p>Tot slot was er pizza voor iedereen. Het einde van weer een geslaagde werkdag.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Organisatie werkdag</h2> <p>Stichting Westelijke IJsseloever Deventer (WIJD) organiseerde de werkdag en had de werklijst opgesteld. Stichting Muziekkoepel zorgde voor eten en drinken, hotel Pillows kwam met koffie, de Deventer Schoon Familie leverde de schoffels en bezems, Circulus-Berkel zorgde voor een onmisbare veegwagen en de zon zorgde voor de rest.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Ook meedoen</h2> <p>Stichting WIJD en de gemeente nodigen iedereen uit die mee wil doen met WIJD om zich op te geven via de contactgegevens op <a title="Naar de website www.stichtingwijd.nl" href="http://www.stichtingwijd.nl/">www.stichtingwijd.nl</a>.</p> <p>Foto 1: Wil Kanis, Foto 2: Renate Sluiseman.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-28 13:05:00 +0200 2022-04-28 13:05:12 +0200 2022-05-02 15:44:31 +0200 Telefoonnummer 14 0570 niet bereikbaar Er is storing aan het telefoonnummer 14 0570. Gemeente Deventer is wel bereikbaar via telefoonnummer 0570 - 69 39 11. <p>Ook via WhatsApp kunt u ons bereiken: 06 - 83 54 25 52 (u kunt niet bellen naar dit nummer). En u kunt ons een bericht sturen via <a title="Naar de Facebookpagina van Gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>, <a title="Naar het Twitteraccount van Gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a> en het <a title="Naar het contactformulier van Gemeente Deventer" href="https://dloket.deventer.nl/loket/burger/contact-formulier">contactformulier</a>.</p> 2022-04-28 09:47:00 +0200 2022-04-28 09:47:58 +0200 2022-04-28 12:23:29 +0200 Zilveren legpenning voor Joseph Paardekooper Burgemeester Ron König heeft de zilveren legpenning uitgereikt aan Joseph Paardekooper. <p>Hij krijgt de penning voor zijn culturele en literaire verdiensten voor de stad, ter gelegenheid van het 10- of eigenlijk inmiddels 11-jarig jubileum van het Deventer Dichterscaf&eacute;.</p> <p>Op 26 april 2011 werd het Deventer Dichterscaf&eacute; 'En Dorst is alles wat men overhoudt' opgericht. Joseph Paardekooper is 1 van de oprichters &eacute;n de spil waarom alles draait bij het Dichterscaf&eacute;.&nbsp;</p> <p>Naast zijn rol als voortrekker van het dichterscaf&eacute; en organisator van bijeenkomsten met schrijvers in Soci&euml;teit de Hereeniging, was hij betrokken bij de oprichting van de Vereniging Deventer Literair. De heer Paardekooper geeft ook lezingen over Charles Dickens, Sherlock Holmes en Gerard Reve.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-26 19:00:00 +0200 2022-04-19 16:11:42 +0200 2022-04-19 16:20:59 +0200 19 Koninklijke Onderscheidingen bij Lintjesregen Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander reikte burgemeester Ron König op dinsdagmiddag 26 april 19 Koninklijke Onderscheidingen uit in de Lebuïnuskerk in Deventer. <p>Bekijk het <a title="Download de pdf Lintjesregen 2022 (pdf, 139 KB)" href="https://www.deventer.nl/documenten-nieuwsberichten/bijlage-lintjesregen-2022">overzicht Lintjesregen 2022 (pdf, 139 KB)</a>.</p> <p>Zelf iemand voordragen voor een Lintje? Kijk op <a title="Naar www.deventer.nl/lintje" href="https://www.deventer.nl/lintje">Koninklijke onderscheiding aanvragen</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-26 12:00:00 +0200 2022-04-21 09:01:37 +0200 2022-04-28 18:02:16 +0200 Hotel voor insecten eerste vestiger op A1 Bedrijvenpark West Wethouder Thomas Walder heeft maandag 25 april het startsein gegeven voor het bouwrijp maken van het westelijk deel van A1 Bedrijvenpark Deventer. Aannemer Dusseldorp maakt het terrein de komende tijd geschikt, zodat nieuwe vestigers hun kavels kunnen bouwen. Het gaat om de aanleg van het hoofdriool, nutsvoorzieningen en het aanleggen van wegen. <p>Bouwrijp maken is weer een belangrijke stap in de ontwikkeling van het westelijke deel van het A1 Bedrijvenpark Deventer. Een belangrijk thema voor A1 Bedrijvenpark is natuurinclusief bouwen. Wethouder Thomas Walder onthulde maandag een insectenhotel in de openbare ruimte, als startsein van het bouwrijp maken.</p> <p>Wethouder Walder: &ldquo;Naast natuurinclusief bouwen is dit insectenhotel een mooie metafoor voor het andere belangrijke thema diversiteit. Veel verschillende insecten maken gebruik van het hotel. Die diversiteit zie ik ook graag terug op het westelijke deel van het A1 Bedrijvenpark.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>A1 Bedrijvenpark Deventer West</h2> <p>Op A1 Bedrijvenpark Deventer West is ruimte voor ambitieuze bedrijven. Er zijn kavels van verschillende groottes, voor een goede mix van bedrijven.&nbsp; Op een deel van de grond ontwikkelt HBC een nieuw vers-distributiecentrum voor supermarktketen PLUS. Het vers-distributiecentrum van Coop, de nieuwgevormde co&ouml;peratie na de fusie tussen PLUS en Coop, is al jarenlang gevestigd in Deventer. <br /><br /></p> <h2>Uitgifte kavels</h2> <p>Naast de grote kavel voor de bouw van het vers-distributiecentrum van PLUS, worden 15 kavels gefaseerd uitgegeven. De groottes vari&euml;ren van 2.500 m2 tot 2 hectare. &nbsp;De uitgifte van de eerste kavels volgt in mei via een inschrijving/pitch-methode.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Toekomstinclusief</h2> <p>Bedrijven wordt gevraagd een toekomstinclusief gebouw neer te zetten. Circulair bouwen en duurzaamheid is daarbij uitgangspunt. Bedrijven krijgen de kans tijdens het uitgifteproces te laten zien wat hun bijdrage aan een toekomstinclusief A1 Bedrijvenpark Deventer is. Een bedrijventerrein waar ondernemen en circulariteit hand in hand gaan.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Duurzaam</h2> <p>Voor het westelijk deel van A1 Bedrijvenpark Deventer is circulair bouwen een randvoorwaarde. Aardgasloos is al de norm en met windturbines en daken vol zonnepanelen wordt volop gebruik gemaakt van duurzame energie. Een mooi voorbeeld in het oostelijke deel is het door Metron Vastgoed gebouwde circulaire bedrijfspand voor Davo Uitgeverij. Naast duurzaamheid en circulair bouwen zijn de thema's diversiteit en samenwerking belangrijk.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Kijk op <a href="http://www.a1bedrijvenparkdeventer.nl">www.a1bedrijvenparkdeventer.nl</a> voor meer informatie.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-04-26 12:00:00 +0200 2022-04-26 12:33:34 +0200 2022-04-26 12:33:34 +0200 Matz Carwash wint promotieprijs 2022 Het team van Matz Carwash wint de Deventer Promotieprijs 2022. Op maandagavond 25 april vond de feestelijke uitreiking plaats tijdens het Deventer Citymarketing Event in de Bergkerk. Matz Carwash stond begin 2021 centraal in de documentaireserie 'De Wasstraat' op NPO2. Na de uitzendingen kwamen mensen van heinde en verre naar Deventer om hun auto te laten wassen en op de foto te gaan met ‘de jongens van De Wasstraat’. Zij gaven een inkijkje in hun werk in de wasstraat en hun leven in Deventer.  <p>&nbsp;</p> <h2>'De Wasstraat'</h2> <p>In de serie is te zien hoe eigenaar Martin Kniest zijn medewerkers, veelal met afstand tot de arbeidsmarkt, kansen geeft en helpt met allerlei zaken in hun leven. &ldquo;In 'De Wasstraat' komt Deventer veelvuldig in beeld. De serie laat zien dat Deventer van oudsher een arbeiders stad is waar we graag de handen uit de mouwen steken en naar elkaar om kijken. Het programma zette daarmee Deventer op de kaart en maakt Deventenaren trots.&rdquo; aldus juryvoorzitter wethouder Thomas Walder. &nbsp;<br /><br /></p> <h2>Deventer Promotieprijs</h2> <p>De Deventer Promotieprijs werd dit jaar voor de 28e keer uitgereikt. Voor het eerst werden dit jaar de top 5 genomineerden op het podium in het zonnetje gezet: naast het team van Matz Carwash; Kees van Wonderen, trainer Go Ahead Eagles, Mieke Conijn, directeur IJsselbi&euml;nnale en Kunstenlab, Gabri&euml;l Bosch en Meindert Pesman, 1618Vastgoed en Jurgen van Workum, eigenaar van Hotel Finch. Deze mensen en organisaties leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid en bekendheid van Deventer als prettige plek om te leven, werken, leren en ontspannen.&nbsp;</p> <p>De Deventer Promotieprijs wordt sinds 1995 jaarlijks georganiseerd door Deventer Marketing (voorheen VVV Deventer) en uitgereikt door wethouder Economie &amp; Citymarketing Thomas Walder. De prijs bestaat uit een kunstwerk dat voor de winnaar persoonlijk wordt gemaakt door de Deventer edelsmeden van MinkKoot.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Eerdere winnaars</h2> <p>Eerdere winnaars waren onder meer: Rapper Snelle, interieurwinkel Carlos in Huis, Saxion, Bussink Koek, Theater Bouwkunde, NV Bergkwartier, Go Ahead Eagles en &Ouml;zcan Akyol. Vorig jaar ging de Deventer Promotie Prijs naar binnenstadsmanager Peter Brouwer. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-26 11:00:00 +0200 2022-04-26 11:47:18 +0200 2022-04-26 11:47:18 +0200 Stadspenning voor Heleen Boom en Pieter van de Pavoordt Heleen Boom en Pieter van de Pavoordt krijgen de Deventer Stadspenningen voor hun grote verdienste op cultureel gebied in Deventer. <p>&nbsp;<br />De betekenis van Bouwkunde voor het huidige culturele klimaat van Deventer kunnen we niet genoeg onderstrepen. Heleen en Pieter, eigenaars/oprichters van theater en restaurant Bouwkunde, brachten vernieuwende podiumkunst voor een groeiende publieksgroep, zij brachten verbreding en verdieping. Daarmee droegen zij beiden bij aan een interessant vestigingsklimaat van Deventer. Waar kunst is, daar wil je wonen!<br />&nbsp;<br />lnhoudelijke passie en betrokkenheid kenmerken de stijl van beiden. Daarnaast hebben zij een bijzonder talent voor sfeer en gastvrijheid. Artiesten op het podium en bezoekers in de zaal hebben hun hart verpand aan Bouwkunde. Artiesten kwamen graag naar Deventer. Voor Heleen en Pieter en voor het lekkere eten.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Zij hebben oog voor talent en durfden te experimenteren. Zij boden talent ruim baan v&oacute;&oacute;rdat de grote doorbraak kwam &ndash; en zochten de samenwerking met producenten van kleinschalig en experimenteel theater. Ook werkten ze samen met andere initiatieven in de stad. Ter gelegenheid van gedichtendag, de boekenweek en het humorfestival.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Bouwkunde was de geboorteplek van het gelijknamige koor. Het Klooster was het podium voor de Zomerse Zaterdagavonden. Het onderdak voor de Big Barchem Band, later het Millennium Orchestra. De zaal was oefenplaats voor cabaretiers en theatermakers. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Heleen en Pieter hebben een antenne voor noodzakelijke verandering en aanpassing. Er zijn activiteiten gestaakt (zoals de Avond van het Nederlandse Lied) en er zijn nieuwe begonnen (Het Tuinfeest). Zij zijn culturele ondernemers die niet voor geldelijk gewin gingen maar voor geestelijke groei. Dit soort ondernemerschap is uniek. Dat koesteren wij in Deventer.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-25 20:00:00 +0200 2022-04-25 15:29:23 +0200 2022-04-25 15:48:05 +0200 Blijven bouwen om woningmarkt in beweging te krijgen Het aantal sociale huurwoningen in Deventer is op peil gebleven: vorig jaar werden er veertig nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ook startte in 2021 de bouw van ruim tachtig nieuwe woningen. Dit blijkt uit een analyse van de prestatieafspraken die de gemeente met woningcorporaties heeft gemaakt. <p>De druk op de woningmarkt liep vorig jaar verder op: er waren meer woningzoekenden, maar minder verhuringen. De noodzaak voor de nieuwbouw blijft daarmee bestaan.</p> <p>In 2021 werden niet alleen veertig nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd, ook startte de bouw van nieuwe woningen in onder meer Bathmen, Rivierenwijk en op de Aupinglocatie. Ook verhuurder Eigen Bouw, die zich met name richt op het middeldure huursegment, startte met de bouw van 86 woningen aan de Rubensstraat. Deze woningen worden dit jaar opgeleverd.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nieuwbouwprojecten</h2> <p>Daarnaast zijn voorbereidingen van andere woningbouwprojecten gestart die de komende jaren in totaal 400 woningen opleveren: Nieuwbouwprojecten Tuinen van Zandweerd, Steenbrugge, Kop Handelskade, Shita en St. Jozeflocatie. Op de Kop Handelskade komen ruim 80 studentenwoningen, op initiatief van Studentenhuisvester DUWO.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Doorstroom bevorderen</h2> <p>&ldquo;Het bouwen van woningen helpt om de druk op de woningmarkt te verlichten,&rdquo; vertelt wethouder Rob de Geest (Wonen). &ldquo;Het kan de doorstroom bevorderen: iemand die kleiner wil gaan wonen en daardoor een eengezinswoning achterlaat voor een jong stel met kleine kinderen, dat op h&uacute;n beurt weer een kleiner appartement achterlaat voor een starter op de woningmarkt.&rdquo;<br /><br />In verband met de grote vraag naar woningen, onderzoeken de gemeente en de corporaties ook de mogelijkheden van flexwoningen; tijdelijke woningen die relatief snel en gemakkelijk gebouwd kunnen worden.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Leefbaarheid van woonbuurten</h2> <p>De leefbaarheid in de wijken kreeg ook in 2021 volop aandacht, van zowel de gemeente als de woningcorporaties. Op verzoek van huurders is vorig jaar een samenwerking tot stand gekomen tussen huurdersvertegenwoordigingen, corporaties, gemeente en andere betrokken partijen over het onderhoud van de buitenruimte.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Verduurzamen woningen</h2> <p>In de verduurzaming werden belangrijke resultaten behaald. De corporaties hebben vorig jaar hun woningen verbeterd, om uiterlijk in 2025 alle woningen op gemiddeld label B te hebben. Woningcorporatie Rentree slaagde daar in 2021 al in. De Marken heeft haar bezit al langer op label B en Ieder1 verwacht deze doelstelling in 2022 te halen.<br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-22 10:00:00 +0200 2022-04-21 16:30:32 +0200 2022-04-21 16:30:32 +0200 Renovatie Polstraat 8-10 wordt duurder De renovatie van het pand Polstraat 8-10, waarin IrisZorg en Tactus straks weer maatschappelijke opvang verzorgen, wordt duurder. Na een zorgvuldige voorbereiding en aanbesteding blijken de kosten van de renovatie 2,24 miljoen euro hoger uit te vallen dan de geraamde 3,76 miljoen euro. Het college heeft daar dekking voor gevonden en legt dat nu voor aan de gemeenteraad. <p>Naast onverwacht snel gestegen kosten van bouwen, zijn de extra kosten onder andere ontstaan doordat na een bouwhistorisch onderzoek niet alleen het monumentale pand aan de Polstraat 8, maar ook andere delen van het complex als cultureel waardevol worden gezien. Dat betekent dat er extra kosten moeten worden gemaakt bij het verbeteren van de constructie en verduurzaming. <br />Daarnaast bleek de onderhoudstoestand van het pand veel slechter dan bij de eerste beoordeling. Daarom wordt meer groot onderhoud uitgevoerd. Ten slotte worden specifieke eisen en bedrijfsinstallaties die nodig zijn voor gebruik door IrisZorg en Tactus ook in de aanbesteding meegenomen. Dat is namelijk effici&euml;nter in de uitvoering.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Dekking meerkosten</h2> <p>Ondanks de meerkosten, is het college van mening dat de renovatie moet doorgaan. Het pand is in te slechte staat om niets te doen; de renovatie uitstellen zal met de huidige marktontwikkelingen waarschijnlijk tot nog hogere kosten leiden. Het college heeft een manier gevonden om de extra kosten te dekken en legt die voor aan de gemeenteraad.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Opnemen in de huurprijs</h2> <p>De extra kosten voor specifieke voorzieningen en bedrijfsinstallaties worden versleuteld in een hogere huurprijs voor Tactus en IrisZorg. De hogere huur wordt gecompenseerd door extra (regionale) subsidie. Daarmee is een bedrag van ruim 1,25 miljoen euro gedekt. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een krediet van ruim 700.000 euro vrij te geven.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Uit reserve</h2> <p>Het extra uit te voeren groot onderhoud wordt betaald uit de reserve onderhoud (meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP). &nbsp;De resterende meerkosten worden gedekt uit het Deventer-deel van een financieel overschot uit 2020 in de reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voorbereiding aanbesteding</h2> <p>In februari 2021 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de renovatie van de Polstraat 8-10. Het pand is van de gemeente en wordt voor regionale maatschappelijke opvang gehuurd door zorgaanbieders IrisZorg en Tactus. Daarna is gestart met de voorbereiding van de complexe renovatie: het vinden van tijdelijke huisvesting van cli&euml;nten, de vergunningenprocedure en de voorbereiding van het aanbestedingstraject, waarbij diverse onderzoeken zijn verricht.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Vervolg&nbsp;</h2> <p>De gemeenteraad neemt in mei van dit jaar een besluit over de financi&euml;le dekking en daarmee over het doorgaan van de renovatie. Na een positief raadsbesluit wordt het contract met de aannemer getekend en kan de uitvoering van de renovatie starten.&nbsp; De cli&euml;nten van de nachtopvang van IrisZorg zijn deze week verhuisd naar Polstraat 70-74.<br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-22 07:00:00 +0200 2022-04-21 14:29:50 +0200 2022-04-21 14:29:50 +0200 Voormalige schoolgebouwen maken plaats voor woningen Het voormalige scholencomplex aan de Van Hetenstraat gaat plaats maken voor nieuwbouw van woningen. De kunstenaars die in een deel van het complex tijdelijk hun ateliers hebben, zullen een nieuw onderkomen moeten vinden. <p>Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, naar aanleiding van een onderzoek over de ontwikkelingen voor het gebied.</p> <p>In het gebied staan 3 voormalige schoolgebouwen (aan de Dorrestraat 1, Van Hetenstraat 57 en 59) die al lange tijd geen dienst meer doen als scholen. Om de grote vraag naar woningen te voldoen, wil het college hier plek bieden aan zo'n 100 woningen, vari&euml;rend van sociale huurwoningen (onder meer zorgwoningen voor ouderen) en goedkopere en duurdere koopwoningen. Uit nader onderzoek naar het gebouw Van Hetenstraat 59 (voormalig Panta Rhei) blijkt dat er geen re&euml;le mogelijkheden zijn om een toekomstbestendige combinatie van wonen en ateliers te realiseren.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Fantastische plek</h2> <p>&ldquo;De druk op de woningmarkt is ook in Deventer hoog en daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe plekken voor woningbouw,&rdquo; zegt wethouder Rob de Geest (Wonen en Vastgoed). &ldquo;Dit is zo'n gebied dat daar mooie kansen voor biedt. Tegelijkertijd beseffen we dat de groep kunstenaars hier de afgelopen jaren een mooie mogelijkheid hebben gekregen om op deze fantastische tijdelijke plek hun creatieve vak uit te oefenen. Maar alles overziend, vinden we het noodzakelijk en verstandig dat we dit enorme gebied gaan gebruiken voor woningen, zodat hier straks fijn gewoond kan worden.&rdquo;</p> <h2><br />Gemeente helpt bij zoektocht</h2> <p>Het college heeft besloten om de groep kunstenaars tegemoet te komen: de huur van de werkateliers loopt formeel af op 30 september 2022, maar de huurders krijgen nog tot 31 maart 2023 extra tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe werkplek. Bovendien zal de gemeente de huidige gebruikers helpen bij de zoektocht naar vervangende atelierruimte.&nbsp;</p> <p>De gemeente gaat het komende jaar verder met de uitwerking van de plannen om hier woningbouw te realiseren. Naar verwachting zal in 2023 een start worden gemaakt met de sloop en de bouw van de nieuwe woningen. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-15 10:00:00 +0200 2022-04-14 11:59:30 +0200 2022-04-14 16:13:11 +0200 1e menselijke resten uit onderzoek Grote Kerkhof herbegraven Vanaf mei 2021 zijn er opgravingen uitgevoerd op het Grote Kerkhof, ook tijdens de herinrichting van het plein. Hierbij zijn veel menselijke resten gevonden. De 1e menselijke resten zijn op 8 april 2022 op het Grote Kerkhof herbegraven met een kleine ceremonie. <p>&nbsp;</p> <h2>Losse botten</h2> <p>Ongeveer 600 opgegraven skeletten lagen nog op de plek waar ze ooit werden begraven. Daarnaast zijn er ook veel losse botten gevonden. Deze zijn afkomstig van skeletten die al in de middeleeuwen zijn verstoord of bij latere grondwerkzaamheden naar boven zijn gekomen. De verschillende onderdelen van het skelet zijn daarmee niet meer bij elkaar begraven en de oorspronkelijke plek en datering zijn daardoor onbekend. Dit maakt dat verder onderzoek naar deze resten weinig oplevert. Daarom kiezen we ervoor dit botmateriaal direct na het onderzoek weer te begraven.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Korte ceremonie</h2> <p>Op de kop van de Lebuinuskerk zijn, op een eerder onderzochte locatie, 2 betonnen kelders aangelegd. Hierin worden de menselijke resten bijgezet. De 1e kelder is op 8 april in gebruik genomen. Tijdens het bijzetten van de menselijke resten is een kleine ceremonie uitgevoerd in aanwezigheid van de predikant van de Lebuinuskerk, Saar Hoogendijk en de priester van de Broederenkerk, Gauthier de Bekker. Wethouder Carlo Verhaar was namens de gemeente aanwezig bij dit moment, net als een deel van het archeologische veldteam.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Toekomstig onderzoek</h2> <p>Het onderzoek naar de min of meer complete skeletten moet nog beginnen. In de grafkelder is nog plaats voor meer menselijke resten. Nadat het specialistisch onderzoek is afgerond, kan een deel van de resten alsnog in de kelder worden bijgezet. De locatie van de grafkelder wordt gemarkeerd met een grafsteen die op het kerkhof is opgegraven.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-11 10:58:00 +0200 2022-04-11 10:58:29 +0200 2022-04-11 11:05:12 +0200 Brinkgarage tijdelijk alleen voor abonnementhouders De Brinkgarage is tijdelijk alleen toegankelijk voor abonnementhouders. Dit vanwege onverwachte werkzaamheden tijdens de renovatie. <p>Bezoekers van de binnenstad kunnen terecht in andere <a title="Ga naar deventer.nl/parkeergarages" href="https://www.deventer.nl/parkeergarages">parkeergarages</a> in Deventer ( zoals Centrumgarage, Q-park Boreel, Stationspleingarage en de Stadspoortgarage.)</p> <p>Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van de parkeergelegenheid op De Worp bij het pontje. Tot wanneer dit geldt is nog niet bekend. We hopen dat dit zo spoedig mogelijk is opgelost.<br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-08 17:00:00 +0200 2022-04-08 17:15:37 +0200 2022-04-08 17:17:50 +0200 Steeds meer ondernemers weren overlastplegers De eerste winkel op het Boreelplein kreeg op vrijdagmiddag 8 april het keurmerk collectief winkelverbod. Burgemeester Ron König bracht om 14:00 uur het eerste keurmerk van het Boreelplein aan, op de deuren van de Jumbo. <p>Het collectief winkelverbod moet hardnekkige overlastgevers, winkeldieven en andere overlastbezorgers in winkels en winkelcentra tegengaan. Overlastgevers kunnen voor langere tijd de toegang worden ontzegd voor alle deelnemende winkels, als zij overlast blijven veroorzaken of een strafbaar feit plegen.&nbsp;<br /><br /></p> <h2>Huisvredebreuk</h2> <p>Deelnemende ondernemers zijn herkenbaar aan een sticker van het collectief winkelverbod bij de winkeldeur. Wanneer iemand met een verbod toch de winkel binnenkomt, dan is er direct sprake van huisvredebreuk. Dat is een strafbaar feit, waarmee de overlastgever een geldboete of een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden riskeert.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Minder overlast</h2> <p>Burgemeester Ron K&ouml;nig is blij dat steeds meer Deventer ondernemers meedoen aan dit initiatief: &ldquo;We zien in de praktijk dat een collectief winkelverbod preventief werkt. Er is minder overlast en winkeldiefstal en het geeft bezoekers van het winkelgebied een veiliger gevoel.&rdquo; <br /><br />Inmiddels hebben bijna 40 deelnemende winkels in Deventer de sticker op de deuren geplakt. De gemeente hoopt dat er meer winkeliers en ondernemers volgen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-08 15:00:00 +0200 2022-04-07 16:09:26 +0200 2022-04-08 16:14:45 +0200 Verzetslaan en Stationsplein vanaf 14 april weer betaald parkeren Alle parkeerplaatsen langs de Verzetslaan in Deventer zijn vanaf 14 april weer in beheer van de gemeente. Datzelfde geldt voor de volledige parkeergarage Stationsplein en het achterdek van de Leeuwenbrug. Voor alle 270 parkeerplekken geldt vanaf 14 april weer betaald parkeren. <p>De gemeente en DC Vastgoed, eigenaar van de parkeerplaatsen, zijn het eens geworden over nieuwe huur- en gebruiksvoorwaarden. Ondanks goede gesprekken kwamen partijen in het najaar van 2021 toen nog niet tot nieuwe overeenkomsten maar inmiddels zijn partijen er in goed overleg uitgekomen.&nbsp;<br /><br /></p> <h2>Einde gratis parkeren</h2> <p>De afgelopen maanden konden mensen daarom gratis parkeren langs de Verzetslaan en in een deel van parkeergarage Stationsplein en op het achterdek van de Leeuwenbrug. Er komt nu dus echter weer een einde aan het gratis parkeren.<br /><br /></p> <h2>Parkeerautomaten en borden</h2> <p>De komende periode worden de parkeerautomaten weer teruggeplaatst. De bebording wordt ook weer aangepast, zodat duidelijk is waar de parkeerzone begint en eindigt.</p> <p>Belanghebbenden worden door de gemeente ge&iuml;nformeerd.<br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-08 10:00:00 +0200 2022-04-07 16:07:33 +0200 2022-04-07 16:07:33 +0200 De Smidsgang is nu een stralende entree van de stad De Smidsgang, een belangrijke entree van de stad, heeft een mooie metamorfose ondergaan. Donderdag 7 april hebben wethouder Frits Rorink en gedeputeerde Monique van Haaf de Smidsgang officieel geopend. <p><span data-contrast="none">Net als in de Zandpoort en Keizerstraat is ook in de Smidsgang bijzondere verlichting aangebracht. Het uitgangspunt van het ontwerp is dat de verlichting als een sterrenhemel wordt ervaren. Er hangen verspreid door de Smidsgang verlichtingsarmaturen die de steeg verlichten.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="none">Wethouder Frits Rorink: &ldquo;Geweldig hoe ook deze entree naar de Deventer binnenstad aantrekkelijk is gemaakt voor winkelend publiek en toeristen. Complimenten aan Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM) en de binnenstadondernemers die hierin samen hebben gewerkt met de gemeente.&rdquo;</span>&nbsp;<br />&nbsp;</p> <h2>Metamorfose</h2> <p><span data-contrast="none">De Smidsgang was een grauw en rommelig straatje. Niet het beeld dat hoort bij deze belangrijke entree van de stad. In de Smidsgang is de verharding vervangen en is er een brede cortenstalen goot aangebracht. In die goot zijn teksten van de stadsdichter opgenomen en is de skyline van Deventer op een abstracte manier weergegeven. </span>&nbsp;<br />&nbsp;</p> <h2>3e Stadsarrangement Deventer</h2> <p><span data-contrast="none">De werkzaamheden in de Smidsgang zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel, in het kader van het zogenaamde 3e stadsarrangement. Bijzonder aan dit stadsarrangement is dat er 12 projecten in de Deventer binnenstad zijn opgenomen. De herinrichting van de Smidsgang is &eacute;&eacute;n van die projecten.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true}">Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</span></p> 2022-04-08 10:00:00 +0200 2022-04-07 16:12:54 +0200 2022-04-07 16:12:54 +0200 Wijkdeel De Vijfde Hoek klaar, De Vijfhoek is afgerond Met het woonrijp maken van de laatste straten is De Vijfde Hoek in Deventer afgerond. Nu dit sluitstuk van de wijk De Vijfhoek is afgebouwd, is de complete woonwijk klaar. We vieren dit op zaterdag 9 april met een buurtfeest voor bewoners van De Vijfde Hoek. <p>De bouw van De Vijfde Hoek startte in 2013, in een tijd dat het nog volop crisis was. Gemeente en ontwikkelaars zochten samen naar innovatieve wegen om in deze krappe tijd te kunnen bouwen. Er werd ingezet op een divers aanbod aan woningen, met sociale huur en koop, vari&euml;rend van rijwoning tot twee- en driekapper. Naast grote kavels was er een aanbod aan kleine kavels waar mensen zelf of samen met anderen konden bouwen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Brede mix van bewoners</h2> <p>In de loop van de jaren trok de economie aan en raakten ook de ruimere kavels in De Vijfde Hoek meer in trek. Naast het wijkdeel Spijkvoorderenk &ndash; met vooral projectbouw &ndash; kwam het wijkdeel Spijkvoorderhout van de grond &ndash; met zelfbouw van vrijstaande woningen. Daardoor telt De Vijfde Hoek uiteindelijk een brede mix van bewoners.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Duurzame bouw</h2> <p>In De Vijfde Hoek is veel aandacht besteed aan duurzame bouw. Door het behoud van bestaande natuurlijke structuren, het afkoppelen van de regenwaterafvoer en het maken van wadi&rsquo;s kunnen natte en droge perioden beter opgevangen worden. De woningen zijn goed ge&iuml;soleerd en vaak voorzien van zonnepanelen. Een deel van de bouw is bijna of helemaal energieneutraal. Het laatste grote bouwproject &ndash; 48 huurwoningen bij de ingang van de wijk &ndash; is bovendien gasloos gebouwd.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De Vijfhoek</h2> <p>Met de afronding van De Vijfde Hoek zetten we ook een punt achter de bouw van de complete Vijfhoek. Sinds eind jaren negentig is er aan deze wijk gebouwd. De wijk wordt gekenmerkt door veel groen en een ruim aanbod aan voorzieningen. Inwoners van De Vijfhoek waarderen hun woonomgeving met een 7,7 en hun eigen woning met een 8,3. Colmschate/De Vijfhoek telt in totaal 12.470 inwoners en 4.603 woningen. (<em>Cijfers Colmschate-De Vijfhoek, Staat van Deventer)</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <h2>Buurtfeest</h2> <p>Op zaterdag 9 april organiseert de gemeente tussen 10.00-14.00 uur een buurtfeest bij basisschool De Vijf-er. Inwoners van De Vijfde Hoek zijn hier persoonlijk voor uitgenodigd om de afronding van dit laatste wijkdeel te vieren.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-07 10:00:00 +0200 2022-04-05 15:50:42 +0200 2022-04-05 15:52:56 +0200 Deventer sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem De gemeente Deventer gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem (M). Door de samenwerking krijgt de gemeente meer informatie en versterkt hiermee de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deventer ontvangt vanaf nu relevante signalen over criminaliteit en fraude. <p>De gemeente en het meldpunt tekenden hiervoor recent een samenwerkingsovereenkomst.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Ogen en oren nodig</h2> <p>Burgemeester Ron K&ouml;nig: &ldquo;Ik vind het belangrijk om criminaliteit snel op te sporen en aan te pakken. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren van onze inwoners hard nodig. Meld Misdaad Anoniem draagt hieraan bij.&rdquo;</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <h2>Vangnet</h2> <p>M. is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie<em>. </em>Bij M. wordt gemeld over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal.<em> </em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <h2>Melder blijft buiten beeld</h2> <p>Marc Janssen, woordvoerder van M.: &ldquo;Het is het beste om rechtstreeks naar de politie te stappen als je informatie hebt over criminele activiteiten, maar dat is niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld vanwege angst voor wraak of omdat je de dader kent. Mensen kunnen soms de gevolgen van melden niet overzien of willen er na die tijd niets meer mee te maken hebben. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt en dat de melder buiten beeld blijft.&rdquo;</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <h2>Bereikbaarheid</h2> <p>M. is 7 dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 22:00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op <a title="Ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl/melden" href="http://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden">www.meldmisdaadanoniem.nl/melden</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-04-07 09:30:00 +0200 2022-04-06 12:00:11 +0200 2022-04-06 12:33:00 +0200 € 800,- energietoeslag voor lage inkomens nu aanvragen De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Voor mensen met een laag inkomen is er daarom extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag van € 800,-. <p>Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Of heeft u kort geleden gebruik gemaakt van een minimaregeling? Dan heeft u eind maart al &euro; 400,- uitbetaald gekregen. Eind mei ontvangt u de rest van de toeslag (&euro; 400,-) op uw bankrekening.</p> <p>Heeft u een ander laag inkomen of een schuldenregeling bij de gemeente Deventer? Dan kunt u uw aanvraag indienen op <a title="Ga naar energietoeslag " href="http://www.deventer.nl/energietoeslag">www.deventer.nl/energietoeslag</a>.<br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-06 09:00:00 +0200 2022-04-06 08:44:52 +0200 2022-04-19 09:14:31 +0200 Onderzoek Joods vastgoed in Deventer Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog was er in Deventer geen sprake van de aankoop van Joodse panden door de gemeente. Maar, net als veel andere gemeenten, hebben de toenmalige gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen met hun uitvoerende diensten de bezetter ondersteund bij de onteigeningen. Bovendien maakte het stadsbestuur in die tijd nauwelijks eigen of zelfstandige afwegingen en pakte evenmin die rol. <p>Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat onder leiding van prof. dr. Wim van Meurs van de Radboud Universiteit, in samenwerking met het Etty Hillesum Centrum is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Deventer. Burgemeester Ron K&ouml;nig van Deventer nam op dinsdag 5 april het onderzoeksrapport in ontvangst.</p> <h2><br />Les voor bestuurders en burgers</h2> <p>Wij willen weten welke rol de gemeente destijds speelde bij onteigening en rechtsherstel van Joodse inwoners,&rdquo; verklaart burgemeester K&ouml;nig. &ldquo;Onder het vroegere stadsbestuur werden besluiten genomen die vreselijke gevolgen hadden voor Joodse burgers. Het is &oacute;&oacute;k pijnlijk te moeten vaststellen dat de toenmalige gemeentelijke organisatie loyaal meewerkte aan de uitvoering van die besluiten.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Visser-zussen</h2> <p>De onderzoekers schetsen hoe het er in die tijd aan toe ging, onder meer aan de hand van de ervaringen van de zussen Kaatje, Sophie en Carolina Visser. Aan het begin van de oorlog bezaten zij zeven panden die door de Duitsers &lsquo;in beheer&rsquo; werden genomen. Drie panden werden verkocht. De zussen werden in Auschwitz omgebracht. Rechtsherstel aan hun nabestaanden vond pas plaats in 1950, waarna de erfgenamen alle panden verkochten. <br /><br />Hoofdonderzoeker Wim van Meurs licht toe: &ldquo;Zo was er in die tijd geen aandacht voor het bijzondere Joodse slachtofferschap. Met als gevolg dat voor de nabestaanden van de Visser-zussen pas laat en slechts in beperkte zin sprake was van &lsquo;rechtsherstel&rsquo;.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Presentatie onderzoeksrapport</h2> <p>Het <a title="Download het rapport Joodse burgers in Deventer: onteigening en rechtsherstel (pdf, 1 MB)" href="https://www.deventer.nl/servicepagina-s/pdf-s-algemeen/joodse-burgers-in-deventer-onteigening-en-rechtsherstel.pdf">onderzoeksrapport &lsquo;Joodse burgers in Deventer: onteigening en rechtsherstel&rsquo;</a> (pdf, 1 MB) is gepresenteerd in het Etty Hillesum Centrum in Deventer. Op diezelfde dag werd ook een soortgelijk onderzoek in Apeldoorn openbaar gemaakt. Op 12 april presenteert Zutphen haar onderzoek.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.<br /><br /></p> 2022-04-05 19:00:00 +0200 2022-04-05 15:58:20 +0200 2022-04-11 10:13:07 +0200 Geen lange wachttijden ID-bewijzen In de media zijn berichten over lange wachttijden voor ID-bewijzen en paspoorten. Die lopen in sommige gemeenten op tot meerdere weken. <p>De gemeente Deventer krijgt hierover veel verontruste telefoontjes. Dat is niet nodig. U kunt bij ons direct terecht. U kunt <a title="Maak een afspraak met de gemeente" href="https://afspraken.deventer.nl/internetafspraken/">online een afspraak maken</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-05 16:36:43 +0200 2022-04-05 16:36:43 +0200 2022-04-05 16:36:43 +0200 2 nieuwe opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen Er zijn 2 locaties door de eigenaren aangeboden voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om het voormalige bankgebouw aan de Singel 9 en kantoorruimte boven het voormalige filmhuis aan de Keizerstraat. Het college van burgemeester en wethouders wil beide panden gebruiken voor het bieden van opvang. <p>Net als andere gemeenten, zoekt Deventer tijdelijke opvangplekken voor Oekra&iuml;ense vluchtelingen. De gemeente biedt al opvang aan de Keulenstraat, daar komen nu 2 locaties bij.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Singel 9</h2> <p>Topicus heeft haar pand aan de Singel 9 aangeboden voor de tijdelijke opvang van Oekra&iuml;ense vluchtelingen. Het gebouw komt vanaf volgende maand namelijk vrij. Na een aanpassing van het pand, kunnen hier vanaf tweede helft mei maximaal 200 Oekra&iuml;ense vluchtelingen voor minimaal een jaar worden opgevangen.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Keizerstraat 78</h2> <p>In het pand aan de Keizerstraat 78 is kantoorruimte vrij, waar binnen enkele weken maximaal 40 Oekra&iuml;ense vluchtelingen tijdelijk kunnen worden opgevangen. Het gaat hier om de ruimte boven het voormalige Filmhuis.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Snel aanpassen</h2> <p>De gemeente Deventer wil graag meewerken om de panden op beide locaties geschikt te maken, voor de tijdelijke opvang van Oekra&iuml;ense vluchtelingen. Dit betekent dat beide gebouw al op korte termijn moet worden aangepast.</p> <p>De gemeente heeft direct omwonenden en bedrijven ge&iuml;nformeerd.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-04-05 13:30:00 +0200 2022-04-05 12:41:46 +0200 2022-04-05 12:42:55 +0200 Uitreiking Gulden Adelaar Koninklijke Auping bv Burgemeester Ron König reikt op dinsdag 12 april de gemeentelijke cultuur- en wetenschapsprijs de ‘Gulden Adelaar’ uit aan Koninklijke Auping bv. De uitreiking van deze Gulden Adelaar vindt plaats in het Deventer stadhuis aan het Grote Kerkhof. De avond is vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). <p>De geschiedenis van het familiebedrijf Auping gaat terug tot 1888, toen grondlegger Johannes Auping de eerste bedden smeedde voor het St. Geertruiden Gasthuis in Deventer. Sindsdien draagt Auping zorg voor de nachtrust van miljoenen. Auping is vergroeid met Deventer en haar economie en al ruim een eeuw een van de belangrijkste werkgevers in de stad. &nbsp;</p> <h2><br />&nbsp;<br />Cradle-2-cradle gecertificeerd</h2> <p>Al sinds de oprichting van Auping staan duurzaamheid, innovatief design en vakmanschap er centraal. Ook qua duurzaamheid is Auping koploper. Het was in 2012 de eerste beddenfabrikant ter wereld die cradle-2-cradle gecertificeerd werd. Daarmee speelt Auping niet alleen in op circulaire producten maar ook op duurzame bedrijfsvoering met 100% duurzame energie.&nbsp;</p> <h2><br />&nbsp;<br />Materialenkringloop gesloten</h2> <p>Auping begon in Nederland met een Take Back System voor oude matrassen. Bij aanschaf van een matras wordt het oude ingenomen en gerecycled. Daarna kwam het volledig recyclebare bed en het eerste volledig circulaire matras, de Auping Evolve waarmee ze de Circular Business Award 2019 wonnen. Alle materialen in dit matras kunnen worden hergebruikt zodat de materialenkringloop wordt gesloten.&nbsp;</p> <h2><br />&nbsp;<br />Stroom van duurzame innovaties &nbsp;</h2> <p>Als koploper in design, gebruik van nieuwe materialen, innovatieve manieren van organiseren en produceren en inzet op duurzaamheid draagt Auping stevig bij aan verduurzaming. Hiervoor werkt het bedrijf samen met nationale en regionale kennisinstellingen en met studenten. Onderzoek dat bijdraagt aan een stroom van duurzame innovaties bij Auping.&nbsp;</p> <h2><br />&nbsp;<br />Mondmaskers &nbsp;</h2> <p>Aan het begin van coronacrisis reageerde Auping snel op de grote en urgente behoefte aan medische Mondmaskers, waarvoor Auping in korte tijd met partners als het Deventer ontwerpbureau Panton, een productielijn op wist te zetten. &nbsp;</p> <h2><br />&nbsp;<br />Deventer mag trots zijn</h2> <p>Auping is de Gulden Adelaar waardig vanwege haar langjarig belang voor en commitment aan de stad Deventer, haar voortdurende innovatieve vermogen en omdat het bedrijf een pionier is in transformatie naar circulaire bedrijfsvoering. Deventer mag trots zijn op dit echte Deventer bedrijf: Koninklijke Auping bv.&nbsp;<br />&nbsp;</p> <h2><br />Gulden Adelaar</h2> <p>De Gulden Adelaar is de culturele prijs van de gemeente Deventer, voor de meest uitblinkende prestatie op het gebied van beeldende kunsten, literatuur, muziek, toneel of wetenschap, geleverd door iemand die in Deventer woont of waarvan de prestatie betrekking heeft op Deventer.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-05 10:00:00 +0200 2022-04-05 08:47:23 +0200 2022-04-05 12:14:59 +0200 Goede Vrijdagmarkt in Deventer binnenstad Traditioneel wordt de Deventer binnenstad op Goede Vrijdag - dit jaar op 15 april - bevolkt door stille kramers en standwerkers. Het is 1 van de oudste, grootste en gezelligste jaarmarkten van Oost-Nederland. <p>De marktkooplieden hebben van 09.00 tot 16.00 uur hun waren uitgestald in de Zandpoort, op de Brink en in de Keizerstraat.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Paasboerderij</h2> <p>Voor de kinderen is er een draaimolen en een &lsquo;Paasboerderij&rsquo; die in het teken staat van jonge dieren. De Goede Vrijdagmarkt is 1 van de oudste jaarmarkten van ons land en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. De markt is zeer in trek bij de Deventer bevolking, maar trekt ook veel belangstellenden uit de regio.&nbsp;</p> <h2><br />Opbouw</h2> <p>Op donderdag 14 april 2022 om 21.00 uur worden de toegangswegen voor voertuigen afgesloten voor de opbouw van de markt:</p> <ul> <li>Zandpoort</li> <li>Keizerstraat</li> <li>Korte Bisschopstraat</li> <li>Kleine Overstraat</li> <li>Grote Overstraat</li> <li>Polstraat</li> <li>Assenstraat</li> <li>Menstraat</li> <li>Rijkmanstraat&nbsp;</li> </ul> <h2><br />Parkeerverbod</h2> <p>Voor de Brink en Zandpoort geldt een parkeerverbod van donderdag 14 april 18.00 uur tot vrijdag 15 april 20.00 uur. Dit alles wordt met borden aangegeven.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-04 09:00:00 +0200 2022-03-07 14:25:52 +0100 2022-04-06 11:44:46 +0200 Opkoopbescherming voor gezonde woningmarkt Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om over te gaan tot opkoopbescherming voor woningen tot 355.000 euro in Rivierenwijk, Keizerslanden, Voorstad, Zandweerd, Colmschate-Noord, Colmschate-Zuid en de Binnenstad. Daarmee wil het college voorkomen dat in deze wijken schaarse koopwoningen worden opgekocht om daarna verhuurd te worden. <p>&ldquo;Ook de druk op de Deventer woningmarkt is groot.&rdquo; legt wethouder Rob de Geest (Wonen) uit. &ldquo;Daarom willen we voor deze wijken dat koopwoningen worden gekocht door mensen die er zelf gaan wonen en niet bij commerci&euml;le partijen die de woningen meteen weer voor veel geld verhuren. In deze schaarste moeten we onze inwoners beschermen tegen prijsopdrijvende opkoop van woningen waarin we willen dat kopers zelf gaan wonen&rdquo;.<br /><br />De opkoopbescherming geldt voor een periode van vier jaar na aankoop door de eigenaar, daarna vervalt het verbod. Woningen die nu al verhuurd worden, mogen na verkoop wel in de verhuur blijven. Verder biedt de wet vrijstellingen zodat het wel mogelijk is om te verhuren aan familie.<br /><br />Deventer kiest gericht voor deze wijken, omdat die volgens de gemeente specifieke aandacht verdienen. Zo worden in Rivierenwijk koopstarters sterk verdrongen door investeerders. Daar wordt 34 procent van de koopwoningen die in de verkoop komen, gekocht door een investeerder. Van alle koopwoningen in deze wijk is 24 procent in handen van een investeerder. <br />Ook in Keizerslanden zien we dat investeerders jaarlijks relatief veel woningen kopen: 15 procent van de koopwoningen die op de markt vrij komen. <br /><br />Het aanbod van middeldure en vrije sector huurwoningen blijft de komende jaren verder groeien. Verschillende nieuwbouwprojecten en verbouwingen van kantoorpanden met dit huuraanbod zijn al in voorbereiding.<br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-01 10:00:00 +0200 2022-04-01 09:06:28 +0200 2022-04-01 10:32:34 +0200 Proef met eenrichtingsverkeer in de Rielerweg De gemeente start dit jaar een verkeersproef met eenrichtingsverkeer in de Rielerweg. De gemeente onderzoekt met deze proef of de straat veiliger en overzichtelijker wordt. De proef duurt 12 maanden. Eenrichtingsverkeer geldt dan voor motorvoertuigen. Het gaat om het gedeelte tussen de Veenweg en de Brinkgreverweg. <p>Daarnaast komt er een digitaal snelheidsbord in de Rielerweg en wordt het kruispunt met de Veenweg volgend jaar aangepakt.</p> <h2><br />Met de buurt</h2> <p>De gemeente is de afgelopen maanden in gesprek geweest met de buurt, ondernemers en belangengroepen. Het verkeersveiligheidsgevoel in de Rielerweg is voor veel mensen laag. Met deze drie maatregelen hoopt het college de Rielerweg veiliger en overzichtelijker te maken, rekening houdend met de verschillende belangen van inwoners, ondernemers en weggebruikers.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Verkeersonderzoek</h2> <p>Voordat eenrichtingsverkeer wordt ingesteld komt er een verkeersonderzoek in de Rielerweg. De gemeente meet een aantal weken al het verkeer in en rondom de Rielerweg. Met deze gegevens kan de gemeente de situatie v&oacute;&oacute;r, tijdens en na de proef goed vergelijken.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Rijrichting nog bepalen</h2> <p>Na het verkeersonderzoek wordt ook bepaald wat de verplichte rijrichting voor motorvoertuigen is tijdens de proef. Voor het instellen van eenrichtingsverkeer moet een officieel verkeersbesluit worden genomen.</p> <h2><br />Fietsers</h2> <p>Voor fietsers verandert er niets. Zij krijgen meer ruimte op straat. De gemeente onderzoekt met deze proef of de straat veiliger en overzichtelijker wordt.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Monitoring</h2> <p>De gemeente verzamelt data om de verkeersveiligheid te monitoren tijdens de proef. Er wordt goed gemeten hoeveel verkeer er door de Rielerweg en omliggende straten heeft gereden. Daarnaast helpen bewoners en ondernemers uit de Rielerweg en omgeving mee met deze monitoring. Ze krijgen gedurende de proef een vragenlijst om de veiligheid te toetsen.</p> <p>Weggebruikers worden ook bij de proef betrokken. Regelmatig krijgen ze op straat de vraag hoe ze de verkeersveiligheid ervaren met het eenrichtingsverkeer. Op basis van al deze data komt er een besluit of de verkeerssituatie definitief wordt of niet.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Digitaal snelheidsdisplay</h2> <p>Los van de verkeerproef wordt er een digitaal snelheidsdisplay (DSI) in de Rielerweg geplaatst. Een DSI heeft een snelheidsverlagend effect. Het bord wordt regelmatig op een andere plek in de Rielerweg geplaatst.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Veiliger maken kruispunt</h2> <p>Het kruispunt Veenweg/Rielerweg wordt veiliger gemaakt. De werkzaamheden starten in 2023. Verkeer vanuit de Veenweg moet altijd stoppen op de kruising. Om die situatie extra te verduidelijken, wordt het kruispunt (plateau) opgehoogd en de drempels worden steiler. De drempels komen dichter bij de kruising te liggen.</p> <p>Verder komen er opvallende fluorescerende stopborden. De belijning wordt verbeterd en de stopstreep wordt verbreed naar een halve meter.&nbsp;</p> <p>Meer informatie is te vinden op <a title="Ga naar www.deventer.nl/rielerweg" href="http://www.deventer.nl/rielerweg">www.deventer.nl/rielerweg</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-04-01 10:00:00 +0200 2022-04-01 09:10:28 +0200 2022-04-01 09:12:22 +0200 Gemeente Deventer helpt instellingen bij financiële corona-effecten Instellingen die subsidie krijgen van de gemeente Deventer en in 2021 te maken hebben gehad met corona-effecten, mogen ook bij de subsidievaststelling 2021 rekenen op coulance van de gemeente. Over het jaar 2020 deed de gemeente dat ook al. <p>Instellingen met een negatief resultaat in 2021, kunnen daarnaast in aanmerking komen voor coronacompensatie. Met deze 2 maatregelen zorgt de gemeente, dat de instellingen hun werk voor Deventer kunnen blijven doen.</p> <p>Corona heeft instellingen op verschillende manieren geraakt. Veel instellingen zijn geconfronteerd met minder of geen inkomsten, maar basislasten als huur en personeelskosten gingen wel door. Ook kunnen sommige instellingen niet helemaal voldoen aan de prestaties die ze met de gemeente hebben afgesproken. Bij de vaststelling van de subsidie houdt de gemeente daar rekening mee. Als corona daarvan de oorzaak was, wordt te veel betaalde subsidie niet teruggevorderd.</p> <p>Een andere maatregel is dat instellingen die verlies hebben geleden, in aanmerking kunnen komen voor coronacompensatie. Dat geldt ook voor organisaties die geen subsidie krijgen maar wel een maatschappelijke functie hebben in Deventer. De gemeenteraad wordt voorgesteld om hiervoor een Tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie 2022 vast te stellen. Een dergelijke regeling was er ook in 2021. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni tot en met 30 september 2022.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-31 16:00:00 +0200 2022-03-31 11:19:52 +0200 2022-03-31 17:41:45 +0200 3 vertrekkende raadsleden benoemd tot Lid Orde van Oranje-Nassau Daaf Ledeboer, Elske van der Mik en Jantine Sijbring zijn Koninklijk onderscheiden voor hun langdurige inzet als gemeenteraadslid. Dat gebeurde woensdagavond 30 maart tijdens de afscheidsvergadering van de gemeenteraad. In totaal namen deze avond 19 raadsleden afscheid. <p>Woensdagavond 30 maart sloot de gemeenteraad de raadsperiode 2018-2022 af. Hierbij werd afscheid genomen van 19 raadsleden. Een deel van de raadsleden had het vertrek vooraf al aangekondigd, anderen kwamen door de stem van de kiezer niet terug in de raad. Burgemeester Ron K&ouml;nig bedankte alle vertrekkende raadsleden persoonlijk voor hun inzet.</p> <p>Raadsleden Daaf Ledeboer (57), Elske van der Mik (45) en Jantine Sijbring (62) zijn Koninklijk onderscheiden voor hun langdurige inzet als gemeenteraadslid. Ledeboer kreeg het lintje op zijn verjaardag opgespeld.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nieuwe raad</h2> <p>De installatie van de 39 nieuwgekozen raadsleden vindt plaats op donderdag 31 maart. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is de raadstafel op 6 april. Alle bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn live te volgen en na te kijken via .<a title="Ga naar www.deventer.raadsinformatie.nl" href="https://deventer.raadsinformatie.nl/">www.deventer.raadsinformatie.nl.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-31 10:00:00 +0200 2022-03-31 08:45:41 +0200 2022-03-31 11:13:25 +0200 Zilveren legpenning voor John Vos Wethouder Carlo Verhaar heeft bij de start van het seizoen van de Muziekkoepel Nering Bögel in het Worpplantsoen de zilveren legpenning uitgereikt aan John Vos. Hij krijgt de penning voor zijn verdiensten voor Deventer en in het bijzonder voor de Worp. <p>De bijnaam van John Vos is ook wel &lsquo;de burgemeester van de Worp&rsquo;. Hij doet alles, weet overal van en is overal bij betrokken. Zo levert hij een forse bijdrage het leefklimaat en de verbondenheid op de Worp.</p> <p>Vos is penningmeester van de Stichting Muziekkoepel Nering B&ouml;gel Worpplantsoen sinds de oprichting in 2012. Al 10 jaar organiseert de stichting concerten en evenementen met mooie muziek voor vele honderden bezoekers.<br /><br /></p> <h2>Financieel gezond</h2> <p>Zonder John Vos zou de muziekkoepel geen bestaansrecht hebben. Hij regelt subsidies, is penningmeester, zorgt voor sponsors, schrijft instanties en fondsen aan en zorgt ervoor dat de muziekkoepel financieel gezond is. Het bestuur kan zich geen betere penningmeester wensen. De website regelt hij ook, met de ervaring die hij in zijn werkzame leven opdeed.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Aftrap koepel-seizoen</h2> <p>Op Koningsdag vindt de aftrap plaats van het koepel-seizoen. Daarna is er elke zondagmiddag muziek. Samen met bestuursleden en vrijwilligers organiseert u een multicultureel festival in juni, het seniorenfestival Old Deventer in augustus en Kerst in de Koepel. Met als doel van al deze evenementen: mensen laten genieten van muziek. In de coronatijd werd dat enorm gemist.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Een sociaal mens</h2> <p>John Vos, is een sociaal mens en zijn inzet voor anderen vindt hij heel normaal. Zijn vrouw en dochters hebben hem vaak moeten missen thuis. Jarenlang had hij een bestuursfunctie bij de Rooms-Katholieke Begraafplaats H. Lebuinus. Hij haalt elke 6 weken op de Worp papier op voor wijk- en speeltuinvereniging De Hoven, die met de opbrengst activiteiten organiseert. &nbsp;</p> <p>Hij was lid van het bestuur van de Radboudkerk op de Worp en betrokken bij het realiseren van een pad van Wilp naar Deventer ter gelegenheid van Wilp 1250 jaar., met als thema de route van Lebuinus. Nu is hij druk met Stichting WIJD, een regiegroep van betrokken en actieve gebruikers van de Westelijke IJsseloever, die balans en verbinding wil brengen tussen alle belangen en initiatieven in dit gebied.</p> <p>Ten slotte is hij zanger bij de Hanzezangers! Daar krijgt hij wat meer tijd voor nu hij zijn functie neerlegt bij de Stichting Muziekkoepel Nering B&ouml;gel Worpplantsoen.</p> <p>Voor zijn inzet voor de Deventer samenleving is Vos al eens ge&euml;erd met een Koninklijke Onderscheiding.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-28 12:30:00 +0200 2022-03-22 20:05:33 +0100 2022-03-22 20:05:51 +0100 Minima met hoge energielasten krijgen steun gemeente Het college van burgemeester en wethouders wil mensen met een laag inkomen, die in de problemen komen door de sterk gestegen kosten van energie, financieel ondersteunen. Dat heeft het college voorgesteld aan de gemeenteraad. Met ondersteuning wil de gemeente dat ook mensen met een lager inkomen hun energierekening kunnen blijven betalen. <p>&ldquo;De vaste toelage van &euro; 800 per huishouden is niet voor ieder huishouden voldoende,&rdquo; stelt wethouder Rob de Geest. &ldquo;Het Rijk hanteert een vaste vergoeding van &euro; 800, ongeacht de stijging van de energienota. Wij willen dat de ondersteuning beter aansluit op de individuele situatie van mensen die het toch al knap lastig hebben.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Schulden voorkomen</h2> <p>Ongeveer 10% van de huishoudens betaalt een energierekening die zwaar drukt op hun lage inkomen. Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening en lopen risico (verder) in de schulden te raken. Als de energieprijzen hoog blijven of verder stijgen, krijgen nog veel meer huishoudens hier mee te maken.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Energietoeslag van het rijk</h2> <p>Om mensen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijging van de energieprijzen is er een eenmalige tegemoetkoming voor huishoudens met een inkomen rond het minimum. Zij ontvangen over enkele maanden &euro; 800 via de gemeente. De gemeente werkt er hard aan om dit zo snel mogelijk te regelen. Meer informatie hierover kunt u binnenkort lezen op <a href="http://www.deventer.nl/energietoeslag">www.deventer.nl/energietoeslag</a> en op de gemeentelijke informatiepagina's in de Stedendriehoek.</p> <p>Bijstandsgerechtigden ontvangen de tegemoetkoming automatisch. Zij krijgen binnenkort alvast &euro; 400 op hun rekening gestort.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Rondkomen op acceptabel niveau</h2> <p>Wethouder Rob de Geest over de noodzaak van extra gemeentelijke ondersteuning: &ldquo;Omdat ook allerlei andere kosten van levensonderhoud zijn gestegen, is het verstevigen van bestaanszekerheid nu nog belangrijker. Voor huishoudens die ondanks de &euro; 800 van het Rijk, in de problemen dreigen te komen, bieden we maatwerkondersteuning voor de energiekosten. Die vergoeding is voorlopig voor drie maanden. We dringen aan bij het Rijk op structurele maatregelen.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-25 10:00:00 +0100 2022-03-24 15:54:19 +0100 2022-03-25 15:22:29 +0100 Mooi plan voor Wittenstein De ‘CPO-groep Deventer Bouwt Duurzaam met Deventer’ gaat hun ideeën voor de voormalige schoollocatie Wittenstein verder uitwerken. Voor Wittenstein zijn drie plannen ingediend, waarvan er twee ontvankelijk zijn. Mooie plannen van mensen die gezamenlijk zelf een huis willen bouwen. Op basis van de inschrijvingsvereisten heeft het college een keuze gemaakt voor het plan van Deventer Bouwt Duurzaam met Deventer. <p>Deventer Bouwt Duurzaam met Deventer is een groep zeer gemotiveerde en enthousiaste inwoners uit Deventer, die op deze locatie een mooi en duurzaam project willen ontwerpen en bouwen. Hun kernwoorden zijn: samen, duurzaam, wonen en ontmoeten. &nbsp;Deze CPO-groep levert ook een belangrijke bijdrage aan de doorstroming op de lokale woningmarkt.</p> <h2><br />Samenleven in een groene miniwijk</h2> <p>De motivatie van deze groep: &ldquo;De locatie spreekt ons aan vanwege de geweldige plek met veel groen. We willen de miniwijk organisch en ruimtelijk opzetten rondom de gemeenschappelijke binnentuin. Waarbij er een versmelting ontstaat tussen de bebouwing en de groene omgeving. Zo cre&euml;ren we een parkachtige omgeving waar het bestaande groen behouden blijft en een dubbele functie krijgt&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Groene omgeving en veel voorzieningen</h2> <p>Wittenstein is een oude schoollocatie in een rustige hoek van de wijk Borgele. Het terrein ligt in een parkachtige omgeving. Het groene karakter blijft behouden. In de directe omgeving van Wittenstein zijn voorzieningen, zoals een supermarkt, een basisschool en sportfaciliteiten. Het prachtige buitengebied van Deventer ligt op steenworp afstand. Dit alles maakt Wittenstein een aantrekkelijke en moderne plek om te wonen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Wat is CPO?</h2> <p>Bij CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn de leden zelf projectontwikkelaar. Zij kopen samen de voormalige schoollocatie, om vervolgens zelf een plan te maken en de huizen te bouwen. Tijdens het ontwerp- en bouwtraject heeft de CPO-groep veel vrijheid om zelf keuzes te maken. Ze kiezen een architect, een aannemer en de groep werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Zo is het mogelijk om woningen te bouwen die aan alle individuele wensen voldoen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Meer informatie over deze CPO-locatie staat <a href="http://www.deventer.nl/wittenstein">www.deventer.nl/wittenstein</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-25 10:00:00 +0100 2022-03-24 15:46:53 +0100 2022-03-24 15:46:53 +0100 Ontwikkeling westelijk deel A1 Bedrijvenpark Deventer staat op punt van beginnen Het laatste stukje van de puzzel is gelegd, waardoor de ontwikkeling van het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer kan beginnen. De grond in het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer was in bezit van meerdere eigenaren. De afgelopen maanden zijn concrete afspraken gemaakt met grondeigenaren over het zelf ontwikkelen van een kavel of over verkoop van grond aan de gemeente. Deze gesprekken met de grondeigenaren zijn succesvol afgerond en deze week zijn de laatste afspraken bekrachtigd. <p>Een deel van de grond in het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer is in bezit van Bruil Bouw Groep. Bruil Bouw Groep en HVBM Vastgoed (HBC B.V.) hebben aangegeven op deze gronden een nieuw vers-distributiecentrum te willen ontwikkelen voor supermarktketen PLUS, de nieuwgevormde co&ouml;peratie na de fusie tussen PLUS en Coop.</p> <p>Het vers-distributiecentrum van Coop is al jarenlang gevestigd in Deventer, aan de Solingenstraat op Handelspark Weteringen. Dat verhuist naar het A1 Bedrijvenpark Deventer zodra de nieuwbouw klaar is. <br /><br />Wethouder Walder: "Mooi dat we op deze manier een grote werkgever in Deventer houden, en daarmee dus veel banen. En het is goed nieuws voor het te ontwikkelen westelijke deel A1 Bedrijvenpark, daar kunnen we nu ook echt aan de slag. De locatie die PLUS Coop achterlaat aan de Solingenstraat komt weer ten goede aan een ander bedrijf om te kunnen groeien."</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Ruimte voor ontwikkeling A1Bedrijvenpark Deventer West</h2> <p>Om de bouw van het distributiecentrum mogelijk te maken heeft HBC een kavel van de gemeente gekocht - en een deel van haar eigen gronden verkocht aan de gemeente. Met deze transactie komt er grond beschikbaar die gebruikt kan worden voor de aanleg van openbare ruimte en wegen die nodig zijn om de rest van het westelijke deel te ontwikkelen. Ook met alle andere grondeigenaren is overeenstemming over de aankoop van hun grond.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>A1 Bedrijvenpark Deventer West</h2> <p>Op A1 Bedrijvenpark Deventer West is ruimte voor ambitieuze bedrijven. Er zijn kavels van verschillende groottes, voor een goede mix van bedrijven.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Wethouder Thomas Walder: "A1 Bedrijvenpark Deventer Oost is zo goed als uitverkocht. Prachtige bedrijven hebben zich hier gevestigd, groot en klein. De vraag naar kavels voor het westelijke deel is groot. Ik kijk uit naar de komst van nieuwe bedrijven. West wordt nog duurzamer dan Oost. We vragen bedrijven bijvoorbeeld circulair te bouwen. Zo werken we aan een bedrijvenpark waar we over 30 jaar nog steeds trots op zijn."</p> <p>Bekijk hieronder de video:</p> <p>[[youtube:0rzk_rPueJ4]]<br /><br /></p> <h2>Uitgifte kavels</h2> <p>Naast de grote kavel voor de bouw van het vers-distributiecentrum van PLUS, worden 15 kavels gefaseerd uitgegeven. De groottes vari&euml;ren van 2.500 m2 tot 2 hectare. De uitgifte van de eerste kavels volgt begin mei via een inschrijving/pitch-methode.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Toekomstinclusief</h2> <p>Bedrijven wordt gevraagd een toekomstinclusief gebouw neer te zetten. Circulair bouwen is daarbij uitgangspunt. Bedrijven krijgen de kans tijdens het uitgifteproces te laten zien wat hun bijdrage aan een toekomstinclusief A1Bedrijvenpark Deventer is. Een bedrijventerrein waar ondernemen en circulariteit hand in hand gaan.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Duurzaam</h2> <p>Voor het westelijk deel van A1 Bedrijvenpark Deventer is circulair bouwen een randvoorwaarde. Aardgasloos is al de norm en met windturbines en daken vol zonnepanelen wordt volop gebruik gemaakt van duurzame energie. Een mooi voorbeeld is dat in het oostelijk deel Metron Vastgoed voor Davo Uitgeverij een circulair bedrijfspand heeft gebouwd. Naast duurzaamheid en circulair bouwen zijn de thema's diversiteit en samenwerking belangrijk.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Kijk op <a href="http://www.a1bedrijvenparkdeventer.nl">www.a1bedrijvenparkdeventer.nl</a> voor meer informatie.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-25 10:00:00 +0100 2022-03-24 15:51:53 +0100 2022-03-25 12:26:28 +0100 Verbouwing Brinkgarage gaat van start De Brinkgarage onder de Wilhelminabrug krijgt dit jaar een grote opknapbeurt. Dit is nodig omdat de parkeergarage definitief blijft staan. De aannemer is gestart met de werkzaamheden. <p>Er wordt groot onderhoud uitgevoerd en het uiterlijk van de garage verandert, van binnen en van buiten.</p> <p>Het is tijdens deze verbouwing niet mogelijk te parkeren in de Brinkgarage. Van 12 tot en met 23 september 2022 kunnen ook abonnementhouders hier niet terecht. Naar verwachting is de verbouwing klaar in november 2022.<br />&nbsp;</p> <h2>&nbsp;<br />Ontwerp&nbsp;</h2> <p>De Brinkgarage wordt veiliger en gebruiksvriendelijker. In het nieuwe ontwerp is ook aandacht voor beleving; met moderne verlichting, aantrekkelijke entrees en meer groen. De voetgangersentree aan de kant van de Zandpoort en de auto-entree aan de zijde van het Sluiskwartier worden vernieuwd. Aan de zijde van het Sluiskwartier komt ook een uitgang voor voetgangers. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Hinder&nbsp;</h2> <p>De verbouwing kan hinder veroorzaken doordat de auto-entree wordt aangepast en de voetgangersentree tijdelijk wordt verplaatst. Ook de betaalautomaat en de laadpalen worden tijdelijk verplaatst. Dit wordt met borden aangegeven. Ook wordt de lift vervangen. Die is tijdelijk buiten gebruik.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Abonnementhouders&nbsp;</h2> <p>Voor abonnementhouders blijft voldoende parkeerruimte beschikbaar. Met uitzondering van 12 tot en met 23 september 2022. Dan kunnen ook abonnementhouders niet terecht in de Brinkgarage.</p> <p>Andere bezoekers kunnen tijdens de verbouwing niet parkeren in de Brinkgarage. Zij worden via de P-ring naar een andere parkeergarage verwezen.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie&nbsp;</h2> <p>Kijk voor meer informatie en het ontwerp van de Brinkgarage op de website <a title="Naar sluiskwartier.deventer.nl/brinkgarage" href="https://sluiskwartier.deventer.nl/brinkgarage">sluiskwartier.deventer.nl/brinkgarage</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-24 15:33:00 +0100 2022-03-24 15:33:20 +0100 2022-09-01 11:47:26 +0200 Een tweede leven voor de Schoorsteen Het behoud van de Coberco schoorsteen komt in zicht. De Provincie Overijssel heeft in het kader van de subsidieregeling Het verhaal van Overijssel 2.0 de gemeente Deventer 100.000 euro toegezegd om de Coberco-schoorsteen te behouden. De gemeente had al een bedrag van 150.000 euro vrijgemaakt. <p>De 55 meter hoge schoorsteen is het laatste overblijfsel van de Coberco fabriek in Deventer en een symbool voor de nu nagenoeg uit de omgeving verdwenen zuivelindustrie. Lange tijd leek deze gesloopt te worden. Na verzet van onder meer omwonenden en de erfgoedpartijen is de gemeente op zoek gegaan naar middelen om de schoorsteen te behouden.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Geschiedenis</h2> <p>De schoorsteen is onderdeel van de gesloopte Cobercofabriek. De Co&ouml;peratieve melkcentrale Deventer is in 1947 opgericht, 7 jaar later werd aan de Harderwijkerstraat een condensfabriek voor de productie van gecondenseerde melk gebouwd: de Co&ouml;peratieve condensfabriek Gelderland-Overijssel (CCGO). De gecondenseerde melk werd in blik verpakt, de blikken werden aangeleverd door Thomassen &amp; Drijver, gevestigd aan de overzijde van de haven. De naam Coberco ontstond doordat rond 1965 de bedrijven Comego en Berkelstroom samengingen met de Co&ouml;peratieve melkcentrale Deventer.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Vervolg</h2> <p><br />Op dit moment wordt gewekt aan een tweede, kleinere subsidieaanvraag. Als deze gehonoreerd wordt, kan worden gestart met de uitvoering van het plan. Dat behelst meer dan alleen de restauratie. Ook het verhaal wordt verteld. Daarom verschijnt er onder meer een publicatie over de voormalige zuivelindustrie, wordt een tentoonstelling georganiseerd en komt er een fietsroute langs de diverse locaties.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-24 14:00:00 +0100 2022-03-22 19:57:03 +0100 2022-03-22 19:57:26 +0100 € 800 voor hoge energienota minima Mensen met een laag inkomen krijgen € 800 energietoeslag om de hoge kosten van energie te kunnen betalen. Mensen met een bijstandsuitkering hebben hierover een brief ontvangen. Zij hoeven dit bedrag niet aan te vragen, maar krijgen het vanzelf op hun bankrekening gestort. <p>&nbsp;</p> <p>In maart betalen we aan mensen met een bijstandsuitkering alvast &euro;400 uit. Dit bedrag staat uiterlijk 1 april op de rekening.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Een ander laag inkomen</h2> <p>Mensen uit Deventer die een ander laag inkomen hebben komen ook in aanmerking voor deze energiekostenvergoeding van &euro; 800. Bijvoorbeeld een andere uitkering, alleen AOW of zelfstandig ondernemers. Voorwaarde is dan dat hun inkomen niet veel hoger is dan het voor hen geldende minimum inkomen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie volgt</h2> <p>Op dit moment weet de gemeente nog niet precies wie in aanmerking komen voor deze regeling. Zodra dat bekend is, kunt u dat lezen op <a title="Naar informatie over energietoeslag" href="https://www.deventer.nl/energietoeslag">www.deventer.nl/energietoeslag</a> en op de gemeentelijke informatiepagina&rsquo;s Deventer Nu in de huis-aan-huiskrant Stedendriehoek.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Betalingsproblemen oplossen</h2> <p>Heeft u betalingsproblemen? Wacht dan niet en neem direct contact op met een medewerker van het Budgetadviesbureau via telefoonnummer <a title="Bel nummer 0570 - 69 35 35" href="tel:0570693535">0570 - 69 35 35</a> of per e-mail: <a title="Stuur een e-mail naar bad@deventer.nl" href="mailto:bad@deventer.nl">bad@deventer.nl</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-22 16:00:00 +0100 2021-12-14 12:57:06 +0100 2022-03-24 15:35:26 +0100 Deventer tekent voor diversiteit op de werkvloer Wethouders Rob de Geest en Carlo Verhaar hebben namens de gemeente Deventer op vrijdag 11 maart het Charter Diversiteit ondertekend. Het Charter Diversiteit is een landelijk initiatief waarmee werkgevers uit de publieke en private sector laten zien dat ze werk maken van diversiteit en inclusie op de werkvloer. <p>Het Charter richt zich op vijf dimensies van diversiteit: gender, etnische/culturele diversiteit, LHBTI, arbeidsvermogen en leeftijd. Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie bij het bestrijden van discriminatie. Binnen de eigen organisatie en op de arbeidsmarkt.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Diversiteit op de arbeidsmarkt</h2> <p>Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit maakt de gemeente duidelijk dat ze zich inspant voor de instroom, behoud en doorstroom van werknemers &ndash; ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele ori&euml;ntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>12.000 ondertekenaars</h2> <p>Het Charter biedt praktisch advies, kennis en informatie bij het opstellen van diversiteitsbeleid. Met de ondertekening krijgen organisaties toegang tot een breed netwerk. Inmiddels is er in 26 Europese landen een diversiteitscharter van kracht, met in totaal ruim 12.000 ondertekenaars.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-22 11:00:00 +0100 2022-03-22 11:41:55 +0100 2022-03-22 16:32:23 +0100 Update Oekraïne Gemeente Deventer krijgt veel vragen over de situatie in Oekraïne. Lees wat u kunt doen voor vluchtelingen uit Oekraïne en waar u terecht kunt voor meer informatie. <p>&nbsp;</p> <h2>Reactie burgemeester</h2> <p>Burgemeester Ron K&ouml;nig: "Het is dramatisch wat er in Oekra&iuml;ne momenteel gebeurt. Deventer wil graag helpen waar kan. Gelukkig hebben we een geschikte locatie aangeboden gekregen aan de Keulenstraat, daar kunnen we 200 vluchtelingen huisvesten. Veel Deventenaren bellen ons en vragen wat ze kunnen doen. Dat kunnen we het beste doen via organisaties die daar veel ervaring mee hebben: Giro 555, Vluchtelingenwerk en ook het Rode Kruis. Informatie over de situatie rondom Oekra&iuml;ne vindt u op: <a title="Ga naar www.deventer.nl/oekraine" href="https://www.deventer.nl/oekraine">www.deventer.nl/oekraine.</a>"<br /><br /></p> <h2>Aanmelden Oekra&iuml;ense vluchtelingen</h2> <p>Oekra&iuml;ense vluchtelingen die opvang nodig hebben kunnen zich na aankomst aanmelden bij de gemeente Deventer via telefoonnummer&nbsp;<a title="Bellen naar 14 0570" href="tel:140570">14 0570</a>. In het weekend of bij dringende opvang kunt u bellen naar telefoonnummer&nbsp;<a title="Bellen naar 06 - 22 24 36 80" href="tel:0622243680">&nbsp;06 - 22 24 36 80</a>. Wij vertellen dan waar zij zich kunnen melden voor opvang.<br /><br /></p> <h2><span class="xxeop"><span style="font-size: 16.0pt;">Українська - </span></span><span class="xxnormaltextrun"><span style="font-size: 16.0pt;">Реєстрація&nbsp;Українських&nbsp;біженців</span></span><span class="xxeop"><span style="font-size: 16.0pt;">&nbsp;</span></span><span class="xxeop"><span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></span></h2> <p>Українські&nbsp;біженці&nbsp;які&nbsp;приїхали&nbsp;і потребують&nbsp;притулку&nbsp;можуть&nbsp;зареєструватися&nbsp;в муніципалітеті&nbsp;Дейвентера. Для&nbsp;цього&nbsp;просимо&nbsp;зателефонувати&nbsp;за&nbsp;номером&nbsp;<a title="Call to 140570" href="tel:140570"><u>14 0570</u></a>&nbsp;.&nbsp;На вихідних або у разі невідкладної допомоги біженцям щодо питань притулку ви можете зателефонувати за&nbsp; &nbsp;номером <a title="Call to +31622243680" href="tel:+31622243680">+31622243680</a>. За цим номером ми вам надамо інформацію де ви можете поселитися.&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>*Bovenstaande tekst is een vertaling in het Oekra&iuml;ens van de informatie in het kopje over &lsquo;aanmelden&rsquo;.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <h2>Vangt u mensen op?</h2> <p>Als u als particulier opvang biedt aan mensen uit de Oekra&iuml;ne, dat wil de gemeente dat graag van u weten. Wij nodigen u dan uit voor een informatiebijeenkomst over het registreren van mensen in de gemeentelijke persoonsregistratie, over het aanbieden van financi&euml;le ondersteuning en verzekeringen door de Sociale Verzekeringsbank, over scholing en werk en nog veel meer. U kunt bellen met telefoonnummer <a title="Bellen naar 14 0570" href="tel:140570">14 0570</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie over Oekra&iuml;ne</h2> <ul> <li>Kijk op <a title="Naar de pagina Oekra&iuml;ne" href="https://www.deventer.nl/oekraine">www.deventer.nl/oekraine</a> voor alle actuele informatie over de situatie in Oekra&iuml;ne.</li> <li>Benieuwd naar de lopende initiatieven of weten wat u kunt doen? Kijk dan op <a title="Ga naar www.deventer.nl/oekraine-hulp" href="https://www.deventer.nl/oekraine-hulp">www.deventer.nl/oekraine-hulp.</a></li> <li>Kijk op <a title="Ga naar www.deventer.nl/oekraine-faq" href="http://www.deventer.nl/oekraine-faq">www.deventer.nl/oekraine-faq</a> voor een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-22 10:30:00 +0100 2022-03-01 09:52:15 +0100 2022-03-18 10:52:24 +0100 Definitieve uitslag raadsverkiezing De definitieve uitslag van de raadsverkiezing is bekend. <p>&nbsp;</p> <h2>Uitslag raadsverkiezing</h2> <p>In Deventer heeft 51% van de stemgerechtigden gestemd (2018: 56,3%). Op de stembureaus werden 41.899 stemmen uitgebracht.</p> <p>De zetelverdeling:</p> <ul> <li>Gemeentebelang 9</li> <li>GROENLINKS 6</li> <li>PvdA 5</li> <li>D66 4</li> <li>VVD 4</li> <li>Deventer belang 3</li> <li>CDA 3</li> <li>SP 1</li> <li>ChristenUnie 1</li> <li>DeventerNu 1</li> <li>DENK 1</li> <li>Deventer Sociaal 1</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2>Uitslag kandidaten</h2> <p>De uitslag op kandidaatsniveau is (alfabetische volgorde):</p> <ul> <li>Akdemir, O.A. (Oguzhan)</li> <li>te Boekhorst, E.B.M. (Eline) (v)</li> <li>Donkers, B.J. (Bas) (m)</li> <li>Eekhuis, T.M. (Tanja) (v)</li> <li>Eltink, H. (Hennie) (v)</li> <li>Emens, A. (Bram) (m)</li> <li>Evers, M.H.J. Evers (Marcel) (m)</li> <li>de Geest, R.S. (Rob) (m)</li> <li>Grijsen, .G. (Liesbeth) (v)</li> <li>Jansen, R.J.O. (Robert) (m)</li> <li>Kaya, A. (Ahmet) (m)</li> <li>Kerkdijk, S.H. (Susanne)</li> <li>Kleine Schaars, S.R.J. (Bert) (m)</li> <li>de Kok, K. (Kees) (m)</li> <li>Kool, A.M. (Ton) (m)</li> <li>Leget, J.C. (Caroline) (v)</li> <li>van der Meer, A. (Anne) (v)</li> <li>van der Meulen, T. (Tjeerd) (m)</li> <li>van der Mik, E (Elske) (v)</li> <li>Muilerman, C.H. (Christian) (m)</li> <li>de Niet, A.C. (Arie) (m)</li> <li>van den Nieuwenhof, E.B. (m)</li> <li>Obdeijn, H.J.A (Huub) (m)</li> <li>Roetert, A. (Bert) (m)</li> <li>Schmidt-Versteeg, K (Kitty) (v)</li> <li>Schol, W.K. (Wendy) (v)</li> <li>Scholthof, T.W. (Teuni) (v)</li> <li>Schuiling, C.E.M. (Charlotte)</li> <li>Schuring, J. (Jan)</li> <li>Sipman, E.M.L. (Eva) (v)</li> <li>Smeenk, G.H. (Erik) (m)</li> <li>van Straaten, J.B. (Jarno) (m)</li> <li>Varenbrink, P. (Peter) (m)</li> <li>Visser, D.I. (Darien) (v)</li> <li>Vrielink e/v Trompert, L.J.A. (Louise) (v)</li> <li>van Wilgen, I.S. (lris) (v)</li> <li>Zegel-van Tiel, A.G. (Lida) (v)</li> <li>Zieverink-Veenstra, K. (Renske) (v)</li> <li>Zuijdam, R.W. (Rogier) (m)&nbsp;</li> </ul> <p>Bekijk de <a title="Download de uitslag per stembureau (csv, 88 KB) " href="https://www.deventer.nl/telling-csv-gr22">uitslag per stembureau (csv, 88 KB)</a>. De voorkeurstemmen vindt u in het <a title="Download het Proces verbaal (pdf, 1,4 MB)" href="https://www.deventer.nl/proces-verbaal-gr22">Proces verbaal (pdf, 1,4 MB)</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-22 10:00:00 +0100 2022-03-16 17:30:15 +0100 2022-03-21 16:31:43 +0100 Thomas Krol onderscheiden tijdens huldiging Deventer schaatser Thomas Krol werd zaterdag 19 maart 2022 gehuldigd op de schaatsbaan van de Scheg vanwege zijn olympische prestaties en zijn WK titel sprint. Thomas is ingeschreven in het Gulden boek en kreeg de zilveren erepenning uitgereikt. <p>Thomas Krol werd op 18 februari kampioen op de 1000 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Peking. Op 4 maart behaalde hij de wereldtitel op de WK sprint.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Grote prestaties</h2> <p>Thomas heeft in zijn schaatsende leven al heel wat successen behaald. In 2019 werd hij wereldkampioen op de 1500 meter, in 2020 Europees kampioen op de 1500 meter en won hij goud op de TeamSprint en de WorldCup op de 1000 meter. In 2021 werd hij wereldkampioen op de 1500 meter en Europees kampioen Sprint.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Recente successen</h2> <p>In 2022 werd hij Europees kampioen op de 1000 meter in Heerenveen, 2e op de 1500 meter in Peking en haalde hij die gouden medaille op de 1000 meter. Op 4 maart sleepte hij de wereldtitel op de WK sprint binnen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Ambassadeur van Deventer</h2> <p>Wethouder sport Rob de Geest: &ldquo;Thomas staat nu aan de top. Heeft zich opgeklommen naar de zilveren en de gouden medailles. Daar zijn we er in Deventer dolgelukkig mee. Met zijn sportieve prestaties is hij een belangrijke ambassadeur van Deventer. Daarom krijgt Thomas vandaag de zilveren erepenning van Deventer uitgereikt &eacute;n komt zijn naam in het Gulden Boek.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-21 10:00:00 +0100 2022-03-15 14:05:24 +0100 2022-03-21 11:05:36 +0100 Ruimere terrassen mogen tot eind mei blijven Horecaondernemers hebben het de afgelopen twee jaar zwaar gehad. Het college heeft daarom toegestaan dat horecaondernemers hun terrassen tijdelijk konden vergroten. Met ruimere terrassen konden horecaondernemers meer gasten op een coronaveilige afstand van elkaar ontvangen. De ruimere terrassen mogen nog blijven staan tot en met 31 mei 2022. <p>Het college heeft eind vorig jaar besloten om de tijdelijke vergunningen voor grotere terrassen te verlengen tot 1 oktober 2022. In dat besluit is ook opgenomen dat de verlenging eerder afloopt als er geen landelijke beperkingen meer zijn voor horecabezoek.</p> <h2><br />Einde coronamaatregelen</h2> <p>Wethouder Thomas Walder: "Alle coronamaatregelen komen met ingang van 23 maart te vervallen. Heel fijn voor de horecaondernemers en alle gasten &ndash; eindelijk weer terug naar het 'oude' normaal."</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Geleidelijke overgang</h2> <p>Het college kiest voor een geleidelijke overgang. Walder: "Ondernemers mogen de ruimere terrassen nog tot eind mei laten staan. Aansluitend geldt in de binnenstad van 1 juni tot en met 12 juni de evenementenopstelling voor terrassen, vanwege de Zomerkermis. Daarna gaan ook de terrassen in de binnenstad terug naar de oude opstelling."&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Terrassen op de Brink</h2> <p><br />Horecaondernemers hebben samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Deventer een verzoek bij de gemeente ingediend om de oude terrasopstelling op de Brink tegen het licht te houden. Meer ruimte voor terrasbezoekers is daarbij het vertrekpunt. KHN werkt een voorstel uit en neemt de buurt daar ook in mee.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Goede balans</h2> <p>Walder: "We zijn in gesprek over de terrasopstelling op de Brink. Dat is een lastige puzzel. We willen graag zorgen voor een goede balans tussen horeca, commercie, kwaliteit van het plein, bewoners en de markt. We moeten alle belangen heel goed afwegen." Het college neemt later dit jaar een besluit over een eventueel aangepaste terrasopstelling op de Brink.<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-18 10:00:00 +0100 2022-03-18 08:39:29 +0100 2022-03-18 08:39:29 +0100 54 appartementen en voorzieningen aan de Zwolseweg Het voormalige Carinova-pand op de hoek van de Zwolseweg en de Ceintuurbaan wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komt Park Nova: een nieuw gebouw met 54 appartementen. Op de begane grond is ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, zoals een apotheek of huisarts. Park Nova wordt klimaatadaptief gebouwd en krijgt een groene daktuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. <p>In het gebouw komen 27 koopappartementen en 27 huurappartementen in het middeldure en dure huursegment. Met ontwikkelaar VanWonen is afgesproken dat de middeldure huurwoningen 15 jaar in dit huursegment blijven.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Omwonenden gesproken</h2> <p>Om Park Nova te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan worden herzien. Daarvoor is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt dat nu ter inzage wordt gelegd. Ontwikkelaar VanWonen heeft verschillende keren met de omwonenden gesproken over de plannen.&nbsp;</p> <h2><br />Mooie ontwikkeling</h2> <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: &ldquo;Met Park Nova komen er 54 appartementen bij op een centrale plek in Deventer. Vlak bij de binnenstad, de IJssel, groen en winkels. Een mooie ontwikkeling die bijdraagt aan de behoefte aan extra woningen in Deventer.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Groen, ontmoeten en comfortabel wonen</h2> <p>Mireille Jeurnink, VanWonen Directeur Vastgoedontwikkeling: &ldquo;Door de toekomstige bewoners vroeg te betrekken bij de ontwikkeling van Park Nova hebben we de ontwikkeling afgestemd op de daadwerkelijke behoefte uit Zandweerd en de rest van Deventer. Jong en oud, huur en koop, voor verschillende doelgroepen ligt hier een nieuw thuis met aandacht voor groen, ontmoeten en comfortabel wonen. Met Park Nova verwachten wij, in deze krappe woningmarkt, ook de doorstroming binnen de wijk op gang te brengen. Park Nova is een hoogwaardige toevoeging op een plek waar het park, de Zwolse wijk en de diverse bebouwing rondom de rotonde samenkomen.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-18 10:00:00 +0100 2022-03-18 08:32:53 +0100 2022-03-18 08:32:53 +0100 Voorlopige uitslag raadsverkiezing De voorlopige uitslag van de raadsverkiezing is bekend. <p>In Deventer heeft 51% van de stemgerechtigden gestemd. De voorlopige zetelverdeling:</p> <ul> <li>Gemeentebelang 9</li> <li>GROENLINKS 6</li> <li>PvdA 5</li> <li>VVD 4</li> <li>D66 4</li> <li>Deventer belang 3</li> <li>CDA 3</li> <li>ChristenUnie 1</li> <li>DENK 1</li> <li>Deventer Sociaal 1</li> <li>Deventer NU 1</li> <li>SP 1</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2>Definitieve uitslag: maandag 21 maart</h2> <p>Op maandag 21 maart volgt de definitieve uitslag. Om 10.00 uur komt het centraal stembureau bijeen voor een openbare zitting. Daarin maakt het bureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. U kunt deze vergadering online volgen via een livestream: <a title="Naar de livestream op notubiz.nl" href="https://deventer.notubiz.nl/bijeenkomst/956917/Openbare%20zitting%20Hoofdstembureau%2021-03-2022">Bijeenkomst/956917 Gemeente Deventer (notubiz.nl)</a></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-17 10:00:00 +0100 2022-03-16 17:31:26 +0100 2022-03-17 11:30:40 +0100 Gratis mondkapjes en zelftesten voor minima Sinds vrijdag 25 februari 2022 zijn de meeste coronamaatregelen vervallen. Sommige mensen vinden het prettig om een mondkapje te dragen op drukke plekken, zoals in het openbaar vervoer. Door regelmatig een zelftest te doen, weet u of u corona hebt en kunt u voorkomen dat u anderen infecteert. <p>&nbsp;</p> <h2>Gratis voor minima</h2> <p>Corona zelftesten en mondkapjes zijn gratis voor mensen met een laag inkomen. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u gratis 5 zelftesten en een pakje mondkapjes ophalen bij het Stadhuis, Grote Kerkhof 1 op dinsdag 22 maart 2022 tussen 13.00 en 16.00 uur.&nbsp;</p> <p>U kunt dan ook bij ons terecht met financi&euml;le vragen. Bijvoorbeeld over uw energierekening, minimaregelingen en of uw aanslag gemeentelijke heffingen.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Wat is een laag inkomen?</h2> <p>21 tot pensioengerechtigde leeftijd (netto afgeronde bedragen)</p> <ul> <li>Echtpaar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &euro; 1640,00</li> <li>Alleenstaanden&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &euro; 1150,00</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2>AOW</h2> <ul> <li>Echtpaar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &euro; 1725,00</li> <li>Alleenstaanden&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&euro; 1270,00<br /><br /></li> </ul> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-15 10:00:00 +0100 2022-03-02 11:47:40 +0100 2022-03-16 10:52:11 +0100 Woningbouw op oude Karweilocatie in Voorstad-Oost Op de oude Karweilocatie aan de Weseperstraat in Voorstad-Oost moeten 37 nieuwe woningen komen. Voor de ontwikkeling van de oude Karweilocatie heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar EFY-Group. De komende maanden gaat de ontwikkelaar de verdere haalbaarheid onderzoeken. <p>Wethouder Rob de Geest: "Woningbouw op de oude Karweilocatie is goed nieuws voor de stad en een mooie kwalitatieve toevoeging voor dit deel van de wijk Voorstad-Oost. Met deze ontwikkeling kunnen we het zogenaamde 'Karwei-kwadrant' volledig omvormen tot woningbouw."</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Karwei-kwadrant</h2> <p>De oude Karweilocatie in Voorstad-Oost is het derde en laatste deel van het Karwei-kwadrant dat een nieuwe toekomst krijgt. Dit kwadrant bestaat verder uit Zandhuis &amp; Zwart en de oude Bouwbasic-locatie.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Woningbouw</h2> <p>Op de oude Karweilocatie moeten 33 appartementen in de sociale koop- en middeldure huursector komen. In het plan is ook ruimte voor 4 woningen in de vrije koopsector.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voorstad-Oost&nbsp;</h2> <p>De wijk Voorstad-Oost onderging in de afgelopen jaren een behoorlijke transformatie. Op de oude T&amp;D-locatie maakten fabrieksgebouwen enkele jaren geleden plaats voor nieuwe woningen en speelvoorzieningen. De herontwikkeling van het Karwei-kwadrant is een belangrijke vervolgstap in de herontwikkeling van de wijk.&nbsp;&nbsp;</p> <p>De komende maanden gaat de ontwikkelaar de verdere haalbaarheid onderzoeken. Daarna wordt een nota van uitgangspunten opgesteld. Deze dient als basis voor de verdere uitwerking in het bestemmingsplan. De daadwerkelijke bouw start naar verwachting in 2023.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-11 10:00:00 +0100 2022-03-11 08:30:59 +0100 2022-03-11 12:02:20 +0100 Kavelruil Salland van start Met Kavelruil Salland slaan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte de handen ineen om de bedrijfsvoering van boeren in Salland te verbeteren. Door bijvoorbeeld huiskavels te vergroten, wordt het makkelijker om koeien in de wei te laten lopen en hoeven boeren minder vaak en ver te rijden om bij hun percelen te komen. <p>De vrijwillige kavelruil heeft naast een effici&euml;ntere bedrijfsvoering ook een positief effect op verkeersveiligheid, milieu en biodiversiteit. Kavelruil Salland geeft daarnaast mogelijkheden om andere gebiedsopgaven te realiseren.</p> <p>Met dit project geven de gemeenten een vervolg aan eerdere succesvolle gemeentelijke kavelruilprojecten. Kavelruil Salland krijgt hiervoor een bijdrage van 330.000 euro van ELFPRO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Overijssel.</p> <p>Wethouders Liesbeth Grijsen (Deventer), Hans Olthof (Olst-Wijhe) en Wout Wagenmans (Raalte) markeerden het startmoment. &ldquo;Kavelruil Salland heeft als hoofddoel het verbeteren van de landbouwstructuur, waardoor boeren effici&euml;nter kunnen werken. Bijzonder voor dit project is dat de ruilplannen beginnen bij stoppende boeren. Belangrijk is dat we ook kijken naar andere gebiedsopgaven. Zo kunnen we met kavelruil meerdere opgaven meenemen bijvoorbeeld voor water, natuur, landschap en milieu. Daarmee is kavelruil niet alleen belangrijk voor boeren, maar voor ons allemaal.&rdquo;</p> <p>Kavelruil Salland is mogelijk door steun van de provincie Overijssel en ELFPRO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-11 08:30:00 +0100 2022-03-11 08:26:26 +0100 2022-03-11 08:38:51 +0100 Kermissen komen weer naar Deventer Dit jaar komen de Paaskermis en de Zomerkermis weer naar Deventer. Beide kermissen zijn jaarlijks terugkerende evenementen. De afgelopen twee jaar kon zowel de Zomer- als de Paaskermis niet doorgaan vanwege de coronacrisis. <p>Wethouder Thomas Walder: "Kermissen mogen weer, z&oacute;nder beperkingen. Dat is fantastisch nieuws voor kermisexploitanten en voor alle bezoekers. De Paaskermis komt als vanouds op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan en de Zomerkermis in de binnenstad - de plek waar de Deventer Zomerkermis thuishoort!"</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Paaskermis</h2> <p>De Paaskermis is dit jaar van vrijdag 8 april tot en met maandag 18 april. Met de Paaskermis wordt een mooi en gevarieerd evenement neergezet voor inwoners van Deventer.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Zomerkermis</h2> <p><br />De Zomerkermis is dit jaar van zaterdag 4 juni tot en met zondag 12 juni. Met de Zomerkermis wordt voor inwoners van Deventer en de omliggende regio een aantrekkelijke en gevarieerde kermis neergezet, middenin de historische binnenstad van Deventer.</p> <h2>&nbsp;</h2> <h2>Extra steuntje in de rug</h2> <p><br />Veel kermisexploitanten hadden in 2020 al een plaats gegund gekregen op de kermis. Walder: "Dat kon toen niet doorgaan vanwege de coronacrisis. De exploitanten hebben een moeilijke tijd achter de rug. Daarom hebben we deze exploitanten het aanbod gedaan dit jaar alsnog te komen. Als extra steuntje in de rug huren kermisexploitanten dit jaar standplaatsen tegen lagere inschrijvingen."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-10 09:00:00 +0100 2022-03-09 15:15:57 +0100 2022-03-09 15:16:39 +0100 Vluchtelingen uit Oekraïne naar Keulenstraat De gemeente gaat aan de Keulenstraat 18 noodopvang bieden aan maximaal 300 vluchtelingen uit Oekraïne. Het voormalige kantoorpand wordt de komende weken geschikt gemaakt voor de opvang. <p>Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten. De Veiligheidsregio IJsselland, waar de gemeente Deventer deel van uit maakt, moet voor nu in totaal plek zoeken voor 1000 mensen voor Oekra&iuml;ense vluchtelingen. De kosten van opvang komen volledig voor rekening van het rijk.</p> <p>Wethouder opvang en zorg Rob de Geest: &ldquo;De eigenaar van het pand heeft deze locatie aan ons aangeboden. Daar ben ik heel blij mee omdat de voorkeur uitgaat naar grotere, centrale opvanglocaties. Mensen hebben daar steun aan elkaar en we kunnen voor goede centrale voorzieningen zorgen.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kijk op&nbsp;<a title="Naar de pagina Oekra&iuml;ne" href="https://www.deventer.nl/oekraine">www.deventer.nl/oekraine</a>&nbsp;voor alle actuele informatie over de situatie in Oekra&iuml;ne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-10 08:30:00 +0100 2022-03-09 14:11:00 +0100 2022-03-10 15:08:23 +0100 Acht gemeenten, provincie en waterschap pakken samen gevolgen klimaatverandering in West-Overijssel aan Het is overduidelijk. Klimaatverandering is hier en nu en treft ook West-Overijssel steeds meer. In de regio zijn daarom de komende decennia in stad en platteland stevige maatregelen nodig. Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle, de provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta doen dit binnen het RIVUS-samenwerkingsverband. <p>&nbsp;</p> <h2>Nieuw bestuursakkoord</h2> <p>In het <a title="Download de pdf Bestuursakkoord 2022-2027" href="https://www.deventer.nl/documenten-nieuwsberichten/rivus-bestuursakkoord-def-maart-2022-a4">bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022 &ndash; 2027</a> hebben de RIVUS-partners de uitdagingen en gezamenlijke ambities voor de komende jaren vastgelegd. De rode draad is helder:</p> <ul> <li>De klimaatverandering gaat steeds sneller en we krijgen vaker te maken met extreem weer, hitte en droogte, hevige stortbuien en wateroverlast;</li> <li>Alleen als overheden, bedrijven en inwoners samenwerken, kunnen we de gevolgen beperken en blijft West-Overijssel een fijn gebied om te wonen, te werken en te genieten;</li> <li>Daarvoor zijn in stad en platteland stevige maatregelen en investeringen nodig;</li> <li>Door innovatie en als regio samen te werken, kunnen we de forse investeringen voor water en klimaat in de hand houden en zorgen voor genoeg vakmensen.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2>Aan de slag</h2> <p>In de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) &lsquo;Klimaatadaptatie: Zo doen we dat in West-Overijssel&rsquo; staat wat de opgave is, hoe er wordt samengewerkt en wat de uitgangspunten zijn bij de aanpak van klimaatadaptatie in de regio. De RAS is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met projecten en acties die tot 2028 gezamenlijk worden opgepakt. Daarnaast hebben alle partners ook een eigen uitvoeringsprogramma.</p> <p>Het gaat bijvoorbeeld over de inrichting van de leefomgeving in stad en landelijk gebied, zoals meer ruimte voor water, meer watervasthoudende groene daken en de aanleg van meer groen. Naast een gezamenlijke aanpak kunnen de partners dat ook zelf doen. Ook kunnen ze inwoners en ondernemers stimuleren om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door subsidies en informatie.</p> <p>Door de regionale samenwerking wordt kennis gedeeld, kunnen projecten gemeentegrens overschrijdend worden opgepakt en kan beter worden ingespeeld op landelijke subsidiemogelijkheden.</p> <p>&nbsp;</p> <p>[[youtube:nKFAb8pEmAk]]</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Het nieuwe bestuursakkoord, de RAS en het uitvoeringsprogramma zijn te vinden op <a title="Ga naar www.rivus.net" href="http://www.rivus.net">www.rivus.net</a>. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met programmamanager RIVUS, Godelieve Wijffels (<a href="mailto:G.wijffels@zwolle.nl">G.wijffels@zwolle.nl</a>, 038-4983104). De uitvoeringsplannen van (facultatief) kunt u vinden op <a title="Ga naar www.rivus.net" href="http://www.rivus.net">www.rivus.net</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="htmlField"> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> </div> 2022-03-09 10:00:00 +0100 2022-03-09 11:17:25 +0100 2022-03-09 11:27:02 +0100 Twee nieuwe vaste trouwlocaties Theehuis Van Bruggen en De Lindeboom zijn aangewezen als vaste locatie om huwelijken en geregistreerde partnerschappen te sluiten. <p>Trouwen kan overal. Paren moeten de gemeente dan wel vragen om de locatie voor &eacute;&eacute;n dag aan te wijzen als trouwlocatie. Dit kost de bruidsparen &euro; 99,00 leges. Om die kosten te voorkomen, wijst de gemeente veelgebruikte trouwlocaties aan als vaste locaties.</p> <p>Theehuis Van Bruggen en de Lindeboom zijn populaire trouwlocaties.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-09 10:00:00 +0100 2022-03-09 15:11:03 +0100 2022-03-10 15:11:43 +0100 Snel hulp bij vragen gemeentelijke belastingen U heeft de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Heeft u vragen over de aanslag of over de WOZ-waarde van uw huis? Wij staan voor u klaar en helpen u snel. <p>De aanslag is bij u op de deurmat gevallen. Of u heeft hem online gekregen via de <a title="Naar de website MijnOverheid" href="https://mijn.overheid.nl/">MijnOverheid berichtenbox</a>.</p> <p>Hoe wij u snel helpen? Dat bepaalt u zelf.</p> <ul> <li>Stel uw vraag via het formulier&nbsp;<a title="Naar het formulier Snel antwoord" href="https://formulieren.belastingloketdowr.nl/form/snel-antwoord-1">snelantwoord@dowr.nl</a>;</li> <li>Scan de QR-code op uw belastingaanslag of <a title="Naar uw persoonlijke belastingpagina" href="https://www.belastingloketdowr.nl/">persoonlijke belastingpagina</a>;</li> <li>Bel naar <a title="Bel nummer (0570) 69 34 43" href="tel:0570693443">(0570) 69 34 43</a>;</li> <li>Stuur een bericht via WhatsApp: <a title="Bel nummer 06 - 83 54 25 52" href="tel:0683542552">06 - 83 54 25 52</a>.</li> </ul> <p>Meer informatie over belastingen vindt u op <a title="Naar de overzichtspagina Belastingen" href="http://www.deventer.nl/belastingen">www.deventer.nl/belastingen</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-08 07:00:00 +0100 2017-02-22 12:40:38 +0100 2022-02-25 16:36:26 +0100 Wonen, werken en horeca op kop Handelskade Op de kop van de Handelskade komt nieuwbouw met woningen, kantoren en horeca. Dat staat in plannen van eigenaar Nijhuis Bouw en Explorius Vastgoedontwikkeling. Nu staan op deze plek nog verouderde kantoorpanden die al lang op nieuwe ontwikkeling wachten en is er sprake van leegstand. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: &ldquo;Met de nieuwbouw wordt de kop van de Handelskade straks echt de entree van Stadscampus de Kien waar ruimte is voor wonen, werken en ontmoeten. Er komen 208 woningen, onderverdeeld in 44 koopappartementen, 76 sociale huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens en 88 studio&rsquo;s voor studenten. Minstens zo belangrijk: door een mooie, uitnodigende groene buitenruimte wordt het gebied een aantrekkelijke ontmoetingsplaats met een mooie wandelroute tussen station, hogeschool en binnenstad.&rdquo;</p> <p>Vastgoedontwikkelaar Marco Spekreijse van Explorius Vastgoedontwikkeling: &ldquo;Het is onze ambitie om een dynamisch gebied te ontwikkelen waar ruimte is voor werken, wonen, horeca en hoogwaardige openbare ruimte. Het wordt een waardige entree van Stadscampus De Kien.&rdquo;</p> <p>Aan de Handelskade komen op straatniveau kantoren, horeca, enkele woon-werkstudio&rsquo;s en gemeenschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld een wasserette. Aan de kant van het spoor sluit een verhoogd groen dek aan op de wandelroute voor studenten van het station naar de Hogeschool. Een hellingbaan zorgt voor toegankelijkheid voor iedereen. Er wordt rekening gehouden met duurzaamheid, flexibele bouw en natuurinclusief bouwen.&nbsp;</p> <p>Op een informatieavond zijn omwonenden en belanghebbenden door Nijhuis Bouw, Explorius Vastgoedontwikkeling ge&iuml;nformeerd en om een reactie gevraagd. De plannen gaan nu naar de gemeenteraad. Daarna volgt de bestemmingsplanprocedure.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-07 10:00:00 +0100 2022-03-04 08:34:59 +0100 2022-03-04 08:34:59 +0100 Nieuwe huizen Tuinen van Zandweerd en nieuw huurcomplex aan Rubensstraat in de herfst aangesloten op warmtenet Zandweerd Warmtebedrijf Ennatuurlijk gaat aan de slag met het ontwerp en de realisatie van de eerste warmtecentrale als onderdeel van het Slim Warmtenet Zandweerd. Tot eind 2024 zorgt deze centrale voor de warmtelevering aan de nieuwe appartementen aan de Rubensstraat en de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd. Het college heeft hiervoor een opdracht gegeven <p>Door de aanleg van een warmtecentrale, kunnen de 86 nieuwe appartementen van Eigen Bouw volgens afspraak tijdig collectief worden verwarmd. De appartementen worden eind dit jaar opgeleverd. Ook de huizen in de Tuinen van Zandweerd kunnen worden aangesloten op het warmtenet. De eerste woningen worden nu gebouwd.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Veel animo voor aansluiting</h2> <p>Recent is een peiling gedaan onder de aanstaande nieuwe bewoners van de Tuinen van Zandweerd. Daaruit bleek dat bijna 75% van de particuliere nieuwbouwers met een bouwvergunning heeft aangegeven dat ze willen aansluiten op het warmtenet. De rest kiest voor eigen duurzame oplossingen voor de verwarming van hun huis. Dat geldt ook voor de tiny houses.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Vervroegde aanleg</h2> <p>De gasgestookte warmtecentrale is vast onderdeel van het Slim Warmtenet Zandweerd en dient als back-up en piekvoorziening voor het warmtenet. De aanleg van de centrale is vervroegd omdat het uiteindelijke warmtenet pas klaar is na oplevering van de woningen aan de Rubensstraat en in de Tuinen van Zandweerd. Deze woningen moeten al wel verwarmd worden.</p> <p>Als het warmtenet klaar is, worden ook deze woningen verwarmd met warmte van de rioolwaterzuivering. Met het Slim Warmtenet Zandweerd kunnen ongeveer 2.000 woningen in Zandweerd duurzaam worden verwarmd.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Stand van zaken warmtenet</h2> <p>Begin 2021 zijn de eerste buizen van het warmtenet aangelegd en de Tuinen van Zandweerd bouwrijp gemaakt. De onderhandelingen met Ennatuurlijk over de realisatie, instandhouding en exploitatie van alle andere onderdelen van het Slim Warmtenet Zandweerd zitten in de laatste fase. Wethouder Carlo Verhaar: &ldquo;Ik heb er alle vertrouwen in dat we die snel kunnen afronden en de volgende stap kunnen zetten in de aanleg van het warmtenet.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-04 10:00:00 +0100 2022-03-04 08:42:51 +0100 2022-03-04 09:11:23 +0100 Alleen op afspraak naar de gemeente Het stadhuis is doordeweeks geopend van 08.00 tot 18.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. <p>Maak <a title="Maak een afspraak" href="https://www.deventer.nl/afspraak">online een afspraak</a> of bel naar <a title="Bellen naar 14 0570&nbsp;" href="tel:140570">14 0570.</a></p> <ul> <li>In stadhuis Deventer kunt u doordeweeks op afspraak terecht van 08.00 tot 18.00 uur. Op donderdag zijn we open tot 20.00 uur.</li> <li>Onze locaties in <a title="Naar de contactpagina Bathmen" href="https://www.deventer.nl/bathmen">Bathmen</a> en <a title="Naar de contactpagina Schalkhaar" href="https://www.deventer.nl/schalkhaar">Schalkhaar</a> zijn open.</li> <li>Wij willen voorkomen dat er teveel mensen tegelijk binnen zijn. Wij vragen u daarom op het tijdstip van de afspraak te komen. Bent u toch eerder, wacht u dan even buiten.</li> <li>Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? En kunt u uw bezoek niet uitstellen? Bel dan&nbsp;voor overleg met&nbsp;<a title="bel nummer 14 0570" href="tel:140570">14 0570</a>.</li> </ul> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-03-03 09:00:00 +0100 2020-10-15 11:04:17 +0200 2022-02-28 15:33:42 +0100 Fusus met intense live-ervaring IN U NI in Deventer Schouwburg Op zaterdag 5 maart en zondag 6 maart staat fusus met hun nieuwe show IN U NI midden in de Deventer Schouwburg. Deze voorstelling is tot stand gekomen met een subsidie uit het coronaloket van de gemeente Deventer.   <p>Een week voor de shows in Deventer trapt fusus hun tour af in de grote zaal van Paradiso Amsterdam. Bezoekers van eerdere IN U NI shows noemden de beleving een &lsquo;muzikale detox&rsquo; en moesten &lsquo;opnieuw aarden na een waanzinnige space&rsquo;. &ldquo;De IN U NI show is een soort ceremonie, een ervaring die mensen verbindt met zichzelf, met anderen en met het leven.&rdquo; vertelt Koen Vosmeijer, &eacute;&eacute;n van de drie multi-instrumentalisten.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Pandemie als inspiratie</h2> <p>&ldquo;De pandemie zette ons aan het denken hoe we live-concerten verder kunnen brengen dan de gebruikelijke 2D setting van podium en zaal. We staan nu midden in Paradiso, het publiek zit om ons heen en kijkt van dichtbij op onze vingers mee hoe we iedere noot cre&euml;ren. Via de headphones en sub-speakers beleven ze de muziek extreem gedetailleerd en heel intens. En met het lichtdesign erbij waan je je voor een uur in een andere wereld.&rdquo; vullen Ruben Maathuis en Koen Klunder aan. Er zijn vijftig plekken per show beschikbaar en fusus speelt de show vier keer in de Schouwburg.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Fusus</h2> <p>Het trio ontmoette elkaar tijdens hun jeugd in het slagwerkorkest van een plaatselijke muziekvereniging. Zo&rsquo;n zes jaar terug werden ze ge&iuml;nspireerd door house en techno producties van Vosmeijer&rsquo;s broer &ndash; dj/producer De Sluwe Vos. Ze tourden samen met Sluwe&rsquo;s &lsquo;Kontra Album Tour&rsquo; en daarna begon fusus te werken aan een heel eigen geluid. Met een imposante verzameling van ontlede drumsets, marimba, piano&rsquo;s, synthesizers, effecten en samples versmelten ze nu artifici&euml;le en natuurlijke sounds. Het is een filmisch en gelaagd geheel waarmee ze de grenzen van jazz, klassiek, ambient, house en techno doen vervagen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>IN U NI</h2> <p>Met IN U NI presenteert fusus niet alleen een live-show, het is ook de naam van een nieuw album en short-film. IN U NI staat symbool voor een zoektocht naar harmonie tussen de wereld die de mens zelf heeft gecre&euml;erd (artificieel) en hetgeen we erven van de aarde (natuurlijk). Beeldend kunstenaar Sven Signe den Hartogh legde samen met fusus het fundament voor IN U NI. De film maakte fusus met dansers van het Nederlands Dans Theater.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><br />Subsidie gemeente</h2> <p>Deze voorstelling is tot stand gekomen met een subsidie uit het coronaloket van de gemeente Deventer. &nbsp;</p> 2022-03-02 09:00:00 +0100 2022-03-01 14:53:12 +0100 2022-03-04 09:24:59 +0100 Einde fysieke coronamaatregelen Deventer binnenstad Vanaf vandaag, 25 februari 2022, hoeven we geen 1,5 meter afstand meer te houden. In de Deventer binnenstad is nog een aantal fysieke maatregelen te vinden om mensen te helpen afstand te houden. Veel van deze maatregelen worden weggehaald. Het college neemt hier volgende week nog een officieel besluit over. <p>&nbsp;</p> <h2>Borden verwijderen</h2> <p>De borden met de tekst &lsquo;Met afstand genieten&rsquo; worden verwijderd uit de binnenstad. Ook de borden met de herinnering om 1,5 meter afstand te houden in drukke gebieden en smalle stegen worden verwijderd.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Belijning winkelgebied</h2> <p>Er ligt een doorgetrokken streep in het winkelgebied van de binnenstad. Deze lijn laten we wegslijten. Het laten weghalen van deze lijn is kostbaar en geeft aanslag op de stenen en de omliggende puien en ramen. De lijn wordt door veel mensen als positief ervaren. De lijn zorgt voor duidelijke afbakening van het winkelgebied en draagt bij aan een betere doorstroming.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Markt</h2> <p>Er zijn geen fysieke maatregelen meer bij de markt.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voetgangersrotonde kop van de Brink</h2> <p>De belijning en pijlen van de voetgangersrotonde worden weggehaald.<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> <h2>Terrassen</h2> <p>Naast de bovengenoemde maatregelen heeft de horeca nog toestemming voor uitbreiding van de terrassen. Er loopt momenteel een apart traject om in overleg te kijken wat hierin de definitieve situatie wordt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-25 10:00:00 +0100 2022-02-24 20:32:23 +0100 2022-02-24 20:43:40 +0100 Openbare rolstoeltoegankelijke toilet Kleine Overstraat tijdelijk niet beschikbaar De openbare rolstoeltoegankelijke toilet in de Kleine Overstraat is tijdelijk niet beschikbaar. <p>U kunt terecht bij de volgende rolstoeltoegankelijke toiletten:</p> <ul> <li>Centrumgarage gelegen achter de Hema (24/7 geopend)</li> <li>Bibliotheek op de Stromarkt (bekijk de <a title="Ga naar www.bibliotheekdeventer.nl" href="https://www.bibliotheekdeventer.nl/onze-vestigingen/vestiging.163889.html/bibliotheek-deventer-centrum/">openingstijden)</a></li> <li>Stadhuis, Grote Kerkhof (bekijk de <a title="Ga naar de openingstijden van het stadhuis" href="https://www.deventer.nl/contactpagina/adres-en-openingstijden-stadhuis">openingstijden</a>)</li> </ul> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-25 09:00:00 +0100 2022-02-25 09:18:54 +0100 2022-03-04 12:29:37 +0100 Makkelijk en voordelig van asbestdak naar nieuw duurzaam dak Eigenaren van een asbestdak van 35 tot zo’n 500 m2 kunnen nu gebruik maken van een speciaal en eenmalig aanbod om hun asbestdak te laten saneren en een nieuw dak en/of zonnepanelen te laten plaatsen. Speciaal geselecteerde lokale ondernemers ontzorgen eigenaren vanaf offerte tot aan realisatie van een nieuw (duurzaam) dak. <p>Het aanbod is relatief voordelig door de collectieve aanpak en inkoop. Vanwege sterk wisselende grondstofprijzen is dit aanbod van deze lokale ondernemers geldig tot en met eind maart 2022.</p> <h2><br />Uniek aanbod</h2> <p><br />Er waren nog geen mogelijkheden om middelgrote asbestdaken van 35 &ndash; 500 m<sup>2</sup> eenvoudig &eacute;n tegen een goede prijs te laten vervangen. Daar wilden de Provincie Overijssel en de gemeenten Raalte en Deventer verandering in brengen. Twaalf samenwerkende, lokale bedrijven hebben samen een uniek aanbod samengesteld om deze asbestdaken te saneren, een nieuw dak te plaatsen en/of zonnepanelen te leggen.</p> <p>Op <a title="Ga naar www.asbestcollectief.nl" href="http://www.asbestcollectief.nl">www.asbestcollectief.nl</a> staat hoe deze collectieve aanpak werkt, opties voor maatwerk en inzicht in de kosten. Als asbestcollectief zorgen deze bedrijven ervoor dat eigenaren zo snel mogelijk weer een nieuw dak hebben, met of zonder zonnepanelen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Gezond, veilig en duurzaam</h2> <p>Gezonde, veilige en duurzame daken. Daar zetten we als gemeente graag op in en daar helpen we nu nog meer eigenaren mee. We ondersteunen al eigenaren van asbestdaken kleiner dan 35 m<sup>2</sup> bij de sanering van hun dak. Kijk voor meer informatie op <a title="Ga naar de pagina Asbestdaken " href="http://www.deventer.nl/asbestdaken">www.deventer.nl/</a><u><a title="Ga naar de pagina Asbestdaken " href="http://www.deventer.nl/asbestdaken">asbestdaken</a>.</u>&nbsp;Voor daken groter dan 500 m<sup>2</sup> zijn er op de markt meerdere aanbieders van aantrekkelijke producten tegen een goede prijs.</p> <p>Sanering of vervanging van asbestdaken is niet alleen gezonder en veiliger. Af- of oversluiten van een verzekering voor een asbestdak wordt steeds lastiger. Meerdere verzekeraars verhogen de premie van de opstalverzekering en sommigen verlagen de dekking van kosten bij brand- of stormschade. Een nieuw dak zonder asbest biedt ook de kans om het dak duurzamer te maken en te besparen op uw energiekosten door het laten leggen van zonnepanelen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-02-23 09:30:00 +0100 2022-02-23 08:43:17 +0100 2022-02-23 08:43:35 +0100 Deventer gaat over op kentekenparkeren Vanaf maandag 28 februari 2022 gaat de gemeente Deventer volledig over op kentekenparkeren. Een papieren parkeerkaartje achter de voorruit is vanaf dan verleden tijd. <p>Bezoekers konden al enige tijd op de Worp parkeren op basis van het kenteken. Nu worden alle automaten in Deventer omgezet. Vanaf 28 februari passen we onze automaten aan, op 4 maart zijn ze allemaal gereed.</p> <p>Voortaan parkeert u uw auto en voert u uw kenteken in bij de automaat. Vervolgens geeft u aan hoe lang u wilt parkeren en selecteert u indien nodig de zone. U rekent af en neemt het betaalbewijs mee. Deze hoeft u niet meer achter de voorruit te plaatsen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Digitale controle parkeerkaartje</h2> <p>De automaat koppelt de betaalde parkeertijd aan het door u ingevoerde kenteken. De parkeercontroleur scant uw kenteken en ziet of er sprake is van een geldig parkeerkaartje.&nbsp;</p> <p>Wethouder Frits Rorink: &ldquo;De parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven zijn al een tijdje digitaal, met deze stap is het grootste deel van onze parkeerproducten gedigitaliseerd.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Parkeerautomaat buiten werking?</h2> <p>Wilt u in de week van 28 februari parkeren, maar is de automaat buiten werking vanwege de ombouw? Dan kunt gebruik maken van belparkeren of betalen bij een automaat in de buurt. Lukt dat niet? Parkeer dan op een andere locatie.&nbsp;</p> <p>Meer informatie over kentekenparkeren, belparkeren en de locatie van parkeerautomaten vindt u op <a title="Naar www.deventer.nl/parkeren" href="https://www.deventer.nl/parkeren">www.deventer.nl/parkeren</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-02-22 15:26:00 +0100 2022-02-22 15:26:11 +0100 2022-02-22 15:27:18 +0100 Wat te doen bij storm- en waterschade? Door klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met extreem weer. Hoe kunt u zich het beste voorbereiden als het weer omslaat? <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Verwijder alle losliggende spullen rondom het huis en sluit alle ramen en deuren;</li> <li>Houd het weerbericht in de gaten en volg het advies op;</li> <li>Zet de auto op een veilige plek: uit de buurt van bomen en schuttingen;</li> <li>Bel 112 bij acuut gevaar, zoals risico op kortsluiting, instortingsgevaar of als u uzelf niet in veiligheid kunt brengen;&nbsp;</li> <li>Meld het bij de gemeente als er geen acuut gevaar is, zoals een verstopte riolering of een omgevallen boom in de berm. Op die manier blijft de lijn van 112 vrij voor levensbedreigende situaties.</li> </ul> <p>Voor niet-acute meldingen kunt u terecht bij het <a title="Ga naar het meldpunt openbare ruimte" href="https://deventer.slimmelden.nl/#/home">Meldpunt</a> van de gemeente Deventer.<br /><br />Veiligheidsregio IJsselland deelt regelmatig handige informatie en tips op hun <a title="Ga naar de website van Veiligheidsregio IJsselland" href="https://www.vrijsselland.nl/">website</a> maar ook op <a title="Ga naar de facebookpagina van Veiligheidsregio IJsselland" href="https://www.facebook.com/VRIJsselland">Facebook</a>, <a title="Ga naar het twitteraccount van Veiligheidsregio IJsselland" href="https://twitter.com/VRIJsselland">Twitter</a> en <a title="Ga naar Veiligheidsregio IJsselland op Instagram" href="https://www.instagram.com/vrijsselland/">Instagram</a>.</p> <p><img src="https://www.deventer.nl/infographic-stormschade.jpg" alt=" Wat te doen bij storm- en waterschade?" width="70%" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-02-21 08:00:00 +0100 2022-02-17 16:01:09 +0100 2022-02-21 10:46:56 +0100 Wonen en ontmoeten in Tapijtfabriek Smyrnastraat De Tapijtfabriek aan de Smyrnastraat in Deventer wordt een aantrekkelijk gebied met een mix van wonen, werken en ontmoeten, met aandacht voor de historische betekenis van het terrein. JOUW Wonen betrekt omwonenden en belanghebbenden bij de ontwikkeling van 'De Tapijtfabriek'. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 februari ambities en doelen vastgesteld waarbinnen het plan moet passen. <p>Projectwethouder Liesbeth Grijsen: &ldquo;We geven nu als gemeente inzicht in de speelruimte die JOUW Wonen heeft. We willen inspireren tot het maken van plannen met een meerwaarde voor de stad, wijk &eacute;n buurt. Met de vastgestelde doelen en ambities kunnen we de plannen toetsen. We hebben ze in goede harmonie opgesteld. Wij zijn blij dat de projectontwikkelaar omwonenden en belanghebbenden en woningcorporaties goed wil betrekken bij het vervolg. Dat vinden we heel belangrijk.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Ruimte voor ontmoeting en verbinding</h2> <p>De oorspronkelijke tapijtfabriek uit 1904 heeft een aantal historische onderdelen die behouden blijven. Onder andere de voorgevel, inclusief de markante toegangspoort op de hoek en de puntgevels, worden in het nieuwe plan verweven.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Mooi woongebied</h2> <p>Henk Wiggers en Marko Hartmann, de toekomstige eigenaren van de locatie aan de Smyrnastraat, zijn blij met de vastgestelde doelen en ambities en met de koopovereenkomst: &ldquo;De Tapijtfabriek moet een mooi binnenstedelijk woongebied met veel groen worden. We willen een divers aanbod aan woningen voor een brede doelgroep: voor starters, senioren en gezinnen, en van sociale huur tot woningen in het midden- en hogere segment. We gaan ervoor zorgen dat er veel aandacht uitgaat naar het inpassen van groen en duurzame oplossingen.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Ontmoetingsplekken en parkeren</h2> <p>Er komen laagbouwwoningen en gestapelde woningen. En er komen ontmoetingsplekken, denk aan flexwerkplekken, daghoreca en maatschappelijke functies. In het plan wordt voorzien in de parkeerbehoefte en er wordt ruimte gecre&euml;erd voor een goede leefomgeving.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Buurt en belanghebbenden betrekken</h2> <p>JOUW Wonen heeft het gerenommeerde architectenbureau &ldquo;De Architecten Cie&rdquo; uit Amsterdam in de arm genomen voor het stedenbouwkundig plan en de architectuur. Architecten Pi de Bruijn en Erik Vrieling waren eerder betrokken bij de wederopbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede, die nog steeds als h&eacute;t voorbeeld wordt gezien van geslaagde betrokkenheid van bewoners.</p> <p>Architect Pi de Bruijn: &ldquo;Ook voor de Smyrnastraat gaan we goed samenwerken met de buurt en andere belanghebbenden. Via bijeenkomsten willen we met omwonenden en betrokkenen vorm geven aan de nieuwe woonomgeving. Door de toekomstige gebruikers en buurtgenoten mee te laten denken, komen we uiteindelijk met een plan dat goed past bij de buurt en de stad.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Machinefabriek Geurtsen</h2> <p>Op het terrein is nu nog Machinefabriek Geurtsen gevestigd. Die heeft het terrein met gebouwen verkocht aan projectontwikkelaar JOUW Wonen. Geurtsen gaat verhuizen naar een plek waar het meer ruimte krijgt en het goed kan doorgroeien. Geurtsen is daarover in gesprek met verschillende aanbieders.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Voor meer informatie&nbsp;</h2> <p>Meer informatie over het project is te vinden op <a href="http://www.tapijtfabriek-deventer.nl/">www.tapijtfabriek-deventer.nl.</a></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-02-18 12:00:00 +0100 2022-02-18 08:34:20 +0100 2022-02-18 14:29:57 +0100 Camping maakt plaats voor ‘De Bosw8ers’: natuurgebied met woningen Camping De Schalkhoeve aan de Waterdijk in Schalkhaar gaat plaatsmaken voor acht woningen en 8.000 m2 nieuwe natuur en een wandelverbinding vanaf de Waterdijk over het terrein van Landgoed Frieswijk. <p>Voor deze ontwikkeling moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerp bestemmingsplan ligt nu ter inzage.</p> <p>Camping De Schalkhoeve zorgde al jaren voor overlast. Direct omwonenden en Stichting landgoed Frieswijk willen dat de camping definitief stopt. De camping is enige tijd geleden gekocht door een omwonende. Het plan is nu om het campingterrein te veranderen tot een natuurgebied met acht woningen onder de naam 'De Bosw8ers'. Er komen drie vrijstaande woningen, een twee-onder-een-kapwoning en een drie-onder-een kap woning.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Genieten van natuur</h2> <p>Wethouder Liesbeth Grijsen is blij met de ontwikkeling: "Aan de Waterdijk wordt straks 8000 m2 nieuwe natuur toegevoegd. De woningen zijn daarin te gast. Ook omwonenden kunnen daarvan genieten, omdat er een wandelpad over het terrein komt.&rdquo;</p> <p>De initiatiefnemers Esther en Robert van Heukelum kijken uit naar de realisatie van dit plan. &ldquo;Hier aan de Waterdijk is de woon en leefomgeving qua natuur, rust en ruimte, altijd al uniek geweest en door deze extra groene impuls willen we zowel nieuwe bewoners als nieuwe natuur letterlijk en figuurlijk de ruimte geven&rdquo;</p> <p>Het <a title="Naar het ontwerp bestemmingsplan 'De Bosw8ers'" href="https://www.deventer.nl/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen/in-procedure-zijnde-bestemmingsplannen/de-bosw8ers-ontwerp">ontwerp bestemmingsplan &lsquo;De Bosw8ers&rsquo;</a> ligt van 24 februari tot 6 april 2022 ter inzage. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-18 10:00:00 +0100 2022-02-18 08:30:03 +0100 2022-02-24 13:05:28 +0100 Succesvolle samenwerking Esdec Solar Group, KonnecteD, Aventus en gemeente Het Deventer bedrijf Esdec leidde samen met Aventus en KonnecteD mensen met een afstand tot werk op tot zonnepanelenmonteur. De installatiebranche – die schreeuwt om personeel – is geholpen met de nieuwe medewerkers. En monteurs zoals Bram en Mohamed vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Als dát geen win-win is … <p>Esdec in Deventer is wereldwijd marktleider in montagesystemen voor zonnepanelen. Gezien de groeiende vraag naar &lsquo;zon op het dak&rsquo;, is ook de vraag naar zonnepanelen<em>monteurs</em> groot. Daar draagt Esdec zijn steentje ook aan bij: in het Innovation Center leidt het bedrijf jaarlijks ruim vijfhonderd monteurs op.</p> <p>&ldquo;Via Esdec Empowers investeren we ook in sociale, maatschappelijke en liefst duurzame projecten&rdquo;, vertelt Vera Vos van Esdec. &ldquo;Zo ontstond het idee voor een opleidingstraject voor mensen die &ndash; om welke reden dan ook - meer ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van hun weg naar passend werk.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Van idee tot opleidingstraject</h2> <p>Beleidsadviseur arbeidsmarkt van gemeente Deventer Robyn Bruggeman was meteen enthousiast toen Vera haar belde over haar idee. Zij benaderde vervolgens regionaal opleidingencentrum Aventus en leerwerkbedrijf KonnecteD, dat mensen uit Deventer en Olst-Wijhe met een afstand tot werk ontwikkelt. Samen met Esdec maakten zij het opleidingsplan concreet.</p> <p>&ldquo;Geweldig dat Esdec zo gemotiveerd is om iets te betekenen voor mensen en de samenleving&rdquo;, complimenteert Robyn. &ldquo;In de overgang naar duurzame energie hebben we veel technici nodig. Het is een kansrijke branche om in te gaan werken. Dit soort initiatieven helpen we als gemeente dus graag vooruit.&rdquo;</p> <p>Dat kan Deventer wethouder Thomas Walder alleen maar beamen. &ldquo;Menselijk kapitaal is in toenemende mate d&eacute; kritische factor voor onze economie&rdquo;, is zijn overtuiging. &ldquo;Daarom is het zo goed dat een bedrijf als Esdec zelf in actie komt om mensen met een afstand tot werk aan de slag te helpen in een kansrijke branche. Als gemeente kunnen wij partijen die daarbij kunnen helpen bij elkaar brengen.&rdquo;</p> <p>Walder vindt het project een schoolvoorbeeld van wat samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, leerwerkbedrijf en gemeente kan opleveren. &ldquo;Ik nodig andere ondernemers in Deventer dan ook van harte uit om ook out of the box te denken. Kom met je idee, initiatief of vraag. We denken graag mee.&rdquo;</p> <p>Het succes van het Esdec-traject zit wat betreft Robyn ook in de kleinschalige opzet. &ldquo;We hadden niet meteen torenhoge ambities om &lsquo;honderden&rsquo; mensen op te leiden, maar zijn klein begonnen. Met veel oog en aandacht voor de deelnemers, zodat zij hun opleiding succesvol konden afronden. Daar gaat het tenslotte om.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Bram en Mohamed herkenden kansen</h2> <p>Toen Bram gebeld werd door KonnecteD en hoorde over de opleiding, herkende hij meteen de toekomstkansen die dit traject hem zou kunnen opleveren. &ldquo;Er moeten nog heel wat zonnepanelen ge&iuml;nstalleerd of vervangen worden&rdquo;, lacht hij. &ldquo;Ik heb geen technische opleiding, maar wel een goed stel hersens en twee rechterhanden. Het leek me dus wel wat.&rdquo;</p> <p>Dat blijkt, want inmiddels is Bram volledig gecertificeerd om zonnepanelen te plaatsen en aan te sluiten, oftewel: &lsquo;op het dak&rsquo; en &lsquo;onder het dak&rsquo;. &ldquo;In het Innovation Center van Esdec hebben we getraind op echte daken&rdquo;, vertelt Bram. &ldquo;En in de Technicampus in Deventer kregen we les van docenten van Aventus. Allebei heel leuk, want in zo&rsquo;n technische praktijkomgeving gaan je handen jeuken om aan de slag te gaan.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Herstart op de arbeidsmarkt</h2> <p>Extra fijn: Bram heeft meteen al een baan. KonnecteD introduceerde hem bij Cottus in Apeldoorn, dat hem plaatst bij een installatiebedrijf in Oene. &ldquo;Ik heb er echt zin in&rdquo;, zegt Bram. De herstart op de arbeidsmarkt is zeker welkom.</p> <p>Ooit gediplomeerd als activiteitenbegeleider, zag Bram zich toch niet werken in de zorg. Er volgden allerlei verschillende banen en uiteindelijk belandde hij door persoonlijke omstandigheden in een uitkering. Nu werkte hij alweer een tijdje als productiemedewerker.</p> <p>&ldquo;Op zich prima, maar als zonnepanelenmonteur kan ik mijzelf verder ontwikkelen en duurzaam bouwen aan mijn toekomst. Ik heb mijn leven weer goed op de rit. Ik ben trots dat ik deze opleiding heb gehaald.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Mohamed wil verder leren</h2> <p>Ook Mohamed koos voor de opleiding omdat hij denkt dat er veel toekomst zit in werken in de duurzame techniek. Zijn schooltijd op De Linde (voortgezet speciaal onderwijs in Deventer) zit er bijna op. &ldquo;Toen gevraagd werd of de opleiding zonnepaneelinstallateur iets voor mij zou zijn, leek me dat meteen leuk&rdquo;, vertelt hij.</p> <p>Inmiddels heeft Mohamed zijn certificaat &lsquo;op het dak&rsquo; op zak en dat betekent dat hij aan de slag kan bij een installateur om zonnepanelen op daken te monteren. &ldquo;Ik ga graag door met leren zodat ik ook zonnepanelen kan aansluiten&rdquo;, vertelt hij. &ldquo;Ik denk dat ik in de techniek goede toekomstkansen heb, omdat er veel werk in is.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Duurzaam vervolg</h2> <p>Naast Bram en Mohamed zijn nog twee deelnemers gecertificeerd. Voor twee andere kandidaten bleek de opleiding te pittig. &ldquo;Niet iedereen beheerste het taalniveau&rdquo;, weet Vera. &ldquo;Toch denken wij dat deze opleiding best iets kan zijn voor bijvoorbeeld nieuwkomers, als we er een goed taalaanbod aan koppelen.&rdquo;</p> <p>De samenwerkende partners kijken samen hoe het project een structureel vervolg kan krijgen. Binnen Aventus leverde het Esdec-initiatief in elk geval al een duurzaam resultaat op. &lsquo;Zonnepanelenmontage&rsquo; is inmiddels een keuzedeel in het mbo voor aankomend installateurs, vertelt relatiemanager Martin Snijder.</p> <p>&ldquo;Naast ruim tweehonderd mbo-opleidingen bieden wij in het kader van Leven Lang Ontwikkelen ook scholing en training voor volwassenen die zich willen bij- of omscholen. Dit Esdec-traject is daarvan een prachtig voorbeeld. Sterker nog: ik juich het toe als we zo&rsquo;n soort opleidingstraject in Apeldoorn en Zutphen &oacute;&oacute;k van de grond krijgen. Techniekbedrijven schreeuwen om personeel.&rdquo;</p> <p>Voor ze aan de slag gingen, schoolden de techniekdocenten van Aventus zich eerst zelf bij, bij BDA Dak- en Gevelopleidingen. BDA trainde de deelnemers in de praktijk bij Esdec en certificeerde ze ook. &ldquo;Dankzij de donatie van zonnepanelen van Esdec, kunnen wij onze mbo-studenten ook trainen in de installatiekant van de zonnepanelentechnologie&rdquo;, meldt Martin. &ldquo;Heel fijn.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>KonnecteD adviseert graag</h2> <p>Voor Aventus in beeld kwam, zorgde KonnecteD ervoor dat de deelnemers &lsquo;werkfit&rsquo; werden, vertelt accountmanager Maarten Waalkens. &ldquo;Het draait dan om werknemersvaardigheden als samenwerken en opdrachten uitvoeren, maar ook om algemene technische vaardigheden. Voor deze opleiding hebben we ons programma aangepast aan de opleiding bij Esdec.&rdquo;</p> <p>Via KonnecteD werden in overleg met uitkeringsorganisatie UWV ook de kandidaten geworven. &ldquo;En we helpen de gecertificeerde mensen ook aan een baan, zo nodig met ondersteuning van een jobcoach op de werkvloer.&rdquo;</p> <p>Omdat Maarten heel enthousiast is over het initiatief van Esdec, nomineerde hij het bedrijf voor de regionale campagne Sociaal Ondernemen WERKT!*. &ldquo;Hopelijk inspireert dit project ook andere werkgevers om creatief te denken in oplossingen voor hun personeelstekort.&rdquo;</p> <p>Maarten vertelt werkgevers graag alles over mogelijkheden en subsidies als zij mensen met een afstand tot werk aan de slag willen helpen. Er is vaak veel meer mogelijk dan gedacht &eacute;n mensen blijken met de juiste begeleiding van waarde op de werkvloer. &ldquo;Dat Esdec in dit geval z&eacute;lf veel investeert in het opleidingstraject is een prachtig voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.&rdquo;</p> 2022-02-18 09:00:00 +0100 2022-02-18 08:52:04 +0100 2022-02-22 08:12:36 +0100 Vattenfall InCharge plaatst laadpalen in Deventer De aanbesteding voor de plaatsing van laadpalen in 67 gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel gaat naar Vattenfall InCharge. Er kan nu een overeenkomst worden getekend. Ook Deventer doet mee. <p>Met de aanbesteding ondersteunen de provincies Gelderland en Overijssel gemeenten bij de aanleg van voldoende laadpalen om de groei van het aantal e-auto&rsquo;s bij te houden. Het gaat om een overeenkomst van 10 jaar, waar Vattenfall InCharge de eerste 3 jaar exclusief mag plaatsen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Kaart met alle locaties</h2> <p>Voor iedere deelnemende gemeente komt een kaart met de exacte locaties waar de komende jaren een laadpaal geplaatst kan worden. De basis voor deze kaart is een prognose voor de verwachte vraag naar laadpalen voor de periode tot en met 2025 weergeeft.</p> <p>Jaarlijks plaatst Vattenfall InCharge 35 vooraf toegewezen palen in Deventer. Aanvullend kunnen e-rijders vanaf 15 maart 2022 al een aanvraag indienen. Het gebruik van de laadpalen wordt gemeten. Komt het gebruik van een laadpaal boven de 5.000 kWh/jaar, dan plaatst Vattenfall InCharge in de directe omgeving een laadpaal bij.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Deelauto&rsquo;s en busjes</h2> <p>In binnensteden komen steeds meer elektrische deelauto&rsquo;s, bestelbusjes en buurtbussen die moeten laden. Vattenfall InCharge gaat ook hiervoor laadpalen plaatsen, naast laadpalen in de publieke ruimte voor e-rijders zonder eigen oprit.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>GO-RAL</h2> <p>Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk. Onder andere door het organiseren van deze gezamenlijke aanbesteding.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-02-17 15:30:00 +0100 2022-02-17 15:30:10 +0100 2022-02-17 15:52:18 +0100 Deventer krijgt geld uit Erfgoed Deal voor restauratie van de sluis in het Sluiskwartier Vandaag heeft het projectbureau Erfgoed Deal bekend gemaakt dat de gemeente 220.000 euro krijgt om de nu nog verborgen sluis in het Sluiskwartier zichtbaar te maken, te restaureren en in te passen in de nieuwe inrichting van het gebied. Er is niet alleen geld voor de restauratie maar de Erfgoed Deal wil ook bijdragen aan het vertellen van het bijzondere verhaal van de vesting en de rol die het voormalige vestinggebied kan vervullen als verbindende schakel tussen binnenstad en de projecten in de centrumschil. <p>Het Sluiskwartier is een 19<sup>de </sup>-eeuws industriegebied dat door de verschuiving van industrie naar elders in verval is geraakt. In een erfgoed inclusieve aanpak wordt het gebied getransformeerd tot een plek om te wonen, werken en recre&euml;ren. Naamgevend voor het Sluiskwartier was de Pothoofdsluis, kort na 1850 gebouwd. De sluis verbond de IJssel via de Vestinggracht en het Overijssels Kanaal met het achterland. Kort na de oorlog verdween de sluis uit het straatbeeld. De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Bond Heemschut hebben bij vaststelling van het ontwikkelplan Sluiskwartier aan de gemeenteraad gevraagd de sluis in het Sluiskwartier weer zichtbaar te maken.&nbsp;De middelen maken het mogelijk de sluis binnen het project weer de beeldbepalende rol te geven die deze ooit had.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De aanvraag</h2> <p>Centraal binnen het stedelijk erf staat het opnieuw visualiseren van de sluiskom. De kop van de sluis wordt weer in ere hersteld waardoor de relatie tussen de gracht, het Sluiskwartier en de binnenstad weer zichtbaar wordt. Ook het groen op de voormalige vesting krijgt een grotere rol. In de openbare ruimte komt een kunstwerk dat de relatie legt tussen het verhaal van de sluis en moderne opgaven op gebied van water zoals het tegengaan van verdroging of de omgang met de gevolgen van extreme regenval. Herstel van de blauw/groene structuur is een thema dat binnen veel projecten in de centrumschil van belang is. De vele tijdlagen die in het vestinggebied te herkennen zijn, worden in beeld gebracht met een digitale wandelroute langs de vesting en informatieborden in het Sluiskwartier.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De Erfgoed Deal</h2> <p>De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. Het verleden biedt inspiratie voor de urgente opgaven waarvoor we staan. Met de kracht van ontwerp geven we historische waarden een plek in de toekomst. De Erfgoed Deal draagt bij aan aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-02-15 16:30:00 +0100 2022-02-15 17:17:24 +0100 2022-02-15 17:17:24 +0100 Aanslag gemeentelijke belastingen Op vrijdag 25 februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. <p>De aanslag valt bij u op de deurmat. Of u krijgt hem online via de&nbsp;<a title="Naar de website MijnOverheid" href="https://mijn.overheid.nl/">MijnOverheid berichtenbox</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Snel antwoord</h2> <p>Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag? Vanaf 25 februari geven wij graag snel antwoord op al uw vragen. Stel uw vraag via het formulier <a title="Naar het formulier Snel antwoord" href="https://formulieren.belastingloketdowr.nl/form/snel-antwoord-1">snelantwoord@dowr.nl</a> of scan de QR-code op uw belastingaanslag of <a title="Naar uw persoonlijke belastingpagina" href="https://www.belastingloketdowr.nl/">persoonlijke belastingpagina</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Informatie over de belastingen</h2> <p>Wilt u meer weten over de aanslag gemeentelijke belastingen? Kijk dan op&nbsp;<a title="Naar de overzichtspagina Belastingen" href="http://www.deventer.nl/belastingen">www.deventer.nl/belastingen</a>.</p> <p>In de Deventer Nu van week 8 (23 februari) vindt u een pagina met informatie over de gemeentelijke belastingen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-02-14 14:00:00 +0100 2021-02-12 09:18:55 +0100 2022-02-15 20:35:49 +0100 Storing computersystemen gemeente De gemeente heeft op dit moment een storing. Daardoor werken de systemen aan de balie niet. Ook werken verschillende aanvraagformulieren niet en kan er geen afspraak worden gemaakt. <p>Wij doen ons best de storing zo snel mogelijk op te lossen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Telefonisch bereikbaar</h2> <p>U kunt ons gewoon bellen op <a title="Bel nummer 14 0570" href="tel:140570">14 0570</a>, maar wij kunnen u door de storing niet met alle vragen helpen. Ook kunnen wij geen afspraak voor u inplannen.</p> <p>Via deze website houden wij u op de hoogte wanneer de storing voorbij is.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-14 11:56:00 +0100 2022-02-14 11:56:26 +0100 2022-02-14 12:03:59 +0100 Burgemeester vervroegt thuiswedstrijd Go Ahead Eagles Burgemeester Ron König heeft besloten dat de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen AZ Alkmaar op zondag 13 februari wordt verplaatst van 16.45 uur naar 12:15 uur. <p>Afgelopen week waren er signalen van onrust over de maximale bezetting van het stadion binnen supportersgroepen van Go Ahead Eagles. Supporters zullen zich verzamelen op en nabij de terrassen op de Brink, om van daaruit in optocht naar het stadion te lopen. Om de groep goed te kunnen begeleiden is het vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid wenselijk om dit bij daglicht te doen. Ook in combinatie met koopzondag heeft dat de voorkeur.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-10 13:00:00 +0100 2022-02-10 12:47:16 +0100 2022-02-10 13:02:50 +0100 Digitale fraude stabiliseert in Deventer Het afgelopen jaar zien we opnieuw een duidelijke daling van de klassieke vormen van criminaliteit in Deventer. Op verschillende terreinen is winst geboekt, maar niet overal. Na een sterke stijging van digitale fraude afgelopen jaren, zien we daar nu een stabilisatie. Dat blijkt uit de politiecijfers over 2021. Die zijn een belangrijke graadmeter van de veiligheid in Deventer. <p>Landelijk dalen de woninginbraken, maar in Deventer laten de cijfers een stijging zien. Dit kan worden verklaard door de ligging aan de A1 en een dader die in beeld is gekomen bij de politie en verantwoordelijk is voor verschillende woninginbraken. Het aantal woninginbraken steeg in 2021 (184) ten opzichte van 2020 (135).</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Digitale criminaliteit&nbsp;</h2> <p>Vriend-in-Nood Fraude, WhatsApp fraude en fraude op digitale handelsplaatsen zijn voorbeelden van digitale&nbsp;criminaliteit.&nbsp;Hoewel het aantal aangiftes&nbsp;gedaald is van 871 (2020) naar 753 (2021), komt het nog steeds helaas vaak voor. Door corona begeven veel inwoners zich vaker op het digitale web. En waar mensen zijn en geld wordt uitgegeven, daar zijn criminelen ook te vinden.&nbsp;Met een aanpak die eenvoudig is, met middelen waarover iedereen kan beschikken,&nbsp;zijn ze op zoek naar kwetsbare slachtoffers. Op de website <a href="https://veiliginternetten.nl/">veiliginternetten</a>.nl&nbsp;staan&nbsp;tips voor veilig online inkopen doen.&nbsp;</p> <h2>&nbsp;</h2> <h2>Overlast en jeugd</h2> <p>Ook het afgelopen jaar zagen we dat de coronamaatregelen een grote druk legde op de samenleving. Dit ging gepaard met een toename van het aantal meldingen van overlast. De overlastmeldingen in Deventer daalden verrassend genoeg juist. In de lockdowns sloten scholen, caf&eacute;s en jongerencentra vaak hun deuren en zochten jongeren elkaar buiten op, vooral in de avonduren. In 2021 heeft het jongerenwerk in coronatijd contact gehouden met kwetsbare jongeren en hen positieve activiteiten aangeboden. Ook was er speciale aandacht voor jongeren die overlast veroorzaken door hen alternatieve activiteiten aan te bieden. Het aantal overlastmeldingen daalde van 972 naar 779, maar is nog steeds hoger dan v&oacute;&oacute;r de coronapandemie.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Veel personen met verward gedrag</h2> <p>Het aantal meldingen over personen met verward gedrag is licht gedaald van 977 in 2020 naar 928 in 2021. Dit aantal ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan v&oacute;&oacute;r de pandemie. Mensen zijn meer thuis en ervaren en melden sneller overlast. Politie en gemeente stimuleren dat inwoners contact opnemen met meldpunt bijzondere zorg.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Informatie gestuurde politie</h2> <p>Sinds 2020 is er een team dat werkt op basis van concrete overlastsignalen en dat door snelle en gerichte interventies de heterdaadkracht vergroot. Dit team heeft ook in 2021 verschillende drugsdealers weten aan te houden. Drugsdealers worden strafrechtelijk vervolgd en krijgen van de burgemeester een waarschuwing of een last onder dwangsom. De gemeentelijke aanpak is er op gericht de overlast van drugsdealers te beperken.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-09 08:30:00 +0100 2022-02-09 08:37:33 +0100 2022-02-09 13:57:04 +0100 Ontwikkeling ontbrekende woon-zorgvoorziening in de regio De gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen werken samen op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de inwoners in de regio gebaat is bij een woon-zorgvoorziening die er op dit moment nog niet is. <p>Het gaat om mensen met langdurige psychiatrische problematiek en verslaving, vaak zonder vaste woonplek. Met een nieuwe woon-zorgvoorziening krijgen deze inwoners een woonplek met begeleiding, zodat rust ontstaat voor henzelf en hun omgeving. De meeste inwoners die naar de woon-zorgvoorziening willen verhuizen, verblijven momenteel in Deventer. Daarom wordt een geschikte locatie binnen de gemeente Deventer gezocht.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Eigen woonplek als basis</h2> <p>De groep inwoners met langdurige psychiatrische- en verslavingsproblemen, zonder vaste woonplek, maakt nu noodgedwongen gebruik van de tijdelijke opvanglocaties (maatschappelijke opvang). Omdat er voor hen geen geschikte permanente woonplek beschikbaar is blijven zij ongewild en onterecht in de tijdelijke opvang. Ook verblijft een deel van hen ten onrechte in een andere vorm van beschermd wonen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Betere kwaliteit van leven</h2> <p>In de nieuwe woon-zorgvoorziening krijgen ze een eigen woonruimte. Er is dag en nacht toezicht en professionele begeleiding aanwezig. De begeleiding in een woon-zorgvoorziening richt zich bijvoorbeeld op een daginvulling, het opbouwen of onderhouden van een sociaal netwerk, het voeren van een huishouden en omgaan met geld.&nbsp;</p> <p>Het hebben van een vaste woonplek samen met passende ondersteuning geeft deze inwoners meer rust, en daarmee naar verwachting een betere kwaliteit van leven.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Locatie woon-zorgvoorziening</h2> <p>Het is de bedoeling dat in 2022 zorgvuldig naar een geschikte locatie voor de woon-zorgvoorziening wordt gezocht. Er wordt gezocht in alle delen van de gemeente Deventer. Bij een mogelijke locatie wordt vroegtijdig contact gezocht met (eventuele) omwonenden en de gemeenteraad van Deventer.&nbsp;</p> <p>Het is nog niet duidelijk hoe lang de ontwikkeling duurt, dat hangt af van de uiteindelijke locatie. De locatie moet ruimte bieden voor ongeveer 25 personen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Tactus Verslavingszorg ontwikkelt</h2> <p>Tactus, specialist in verslavingszorg in deze regio, gaat aan de slag met de ontwikkeling van deze woon-zorgvoorziening. Tactus heeft inloopvoorzieningen in Deventer en Zutphen, en voert voor de regio Midden-IJssel de verslavingszorg en -preventie uit. Tactus heeft ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van woon-zorgvoorzieningen voor mensen die verslaafd zijn (geweest) in diverse steden.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-02-04 16:00:00 +0100 2022-02-04 09:03:32 +0100 2022-02-04 09:03:55 +0100 Stemhulp gemeenteraadsverkiezingen online De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Wilt u weten welke politieke partijen het beste bij u passen? De stemhulp voor de gemeenteraadsverkiezingen in Deventer is nu online. <p>Op 14 tot en met 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van 18 jaar of ouder kiezen samen wie er in de gemeenteraad komen. De gemeenteraad telt straks 39 raadsleden. Zij maken en beslissen de komende 4 jaar over plannen voor Deventer. Ook beslissen zij waar geld aan wordt uitgegeven. Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen 14 politieke partijen mee.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Stemhulp</h2> <p>De gemeente Deventer zet de <a title="Naar de stemhulp op de website www.mijnstem.nl" href="https://www.mijnstem.nl/deventer#!/">stemhulp</a> van MijnStem in voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met deze test kunnen mensen erachter komen welke politieke partijen het beste aansluiten bij hun voorkeur. Dit doen ze door aan te geven in hoeverre ze het eens zijn met een aantal stellingen. Aan inwoners is gevraagd wat zij belangrijke verkiezingsthema&rsquo;s vinden.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Belangrijkste thema&rsquo;s</h2> <p>Voor Deventenaren zijn Wonen en Nieuwbouw en Zorg en Welzijn de belangrijkste thema&rsquo;s voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook Duurzaamheid en Milieu noemen ze vaak een belangrijk thema. In de stemhulp zijn deze thema&rsquo;s opgenomen.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Ontbrekende partij</h2> <p>Kort voor de openbare zitting van het Centraal stembureau heeft zich een nieuwe, naamloze partij aangemeld voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. U vindt deze partij niet in de digitale stemhulp omdat deze partij daarvoor geen informatie heeft aangeleverd.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Invullen</h2> <p>U kunt de stemhulp invullen via <a title="Naar de stemhulp op de website www.mijnstem.nl" href="https://www.mijnstem.nl/deventer#!/">www.mijnstem.nl/deventer</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-02-04 13:24:00 +0100 2022-02-04 13:24:16 +0100 2022-02-04 13:27:36 +0100 14e partij meldt zich voor gemeenteraadsverkiezingen Kort voor de openbare zitting van het Centraal stembureau heeft zich een nieuwe, naamloze Partij aangemeld voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. <p>Vrijdag 4 februari besloot het centraal stembureau van de gemeente in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Deze partij voldoet aan alle voorwaarden voor deelname en staat op nummer 13 van de kieslijst.</p> <p>U vindt deze partij niet in de <a href="https://mijnstem.nl/deventer#!/">digitale stemhulp</a>, omdat deze partij daarvoor geen informatie heeft aangeleverd. De fractievoorzitter van deze partij is de heer A.Rietman.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-02-04 11:46:00 +0100 2022-02-04 11:46:11 +0100 2022-02-04 13:09:46 +0100 Deventer investeert in schoolgebouwen Afgelopen november stelde het college het ‘Integraal Huisvestingsplan’ voor scholen vast. In dit plan kijken schoolbesturen met de gemeente welke schoolgebouwen en voorzieningen in de toekomst nodig zijn. 2 belangrijke voorstellen uit het plan zijn nu verder uitgewerkt. Vervangende nieuwbouw van een school en uitbreiding van een schoolgebouw. <p>Het college stelt de raad voor om 6,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw aan de Splithofstraat. Ook stelt het college voor om 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van Kindcentrum Borgele.&nbsp;</p> <p>Wethouder Frits Rorink: &ldquo;Een school in de buurt is voor veel ouders, en zeker voor kinderen, belangrijk. Door nu te investeren in schoolgebouwen, kunnen scholen de leerlingengroei in de toekomst aan - en hoeven kinderen niet in een andere wijk of zelfs in een andere stad naar school.&rdquo;</p> <h2>Vervangende nieuwbouw Splithofstraat</h2> <p>Aan de Splithofstraat in Deventer is vervangende nieuwbouw nodig voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Op dit moment gaan er ongeveer 40 leerlingen naar deze VSO-school. Bij de nieuwbouw gaat de gemeente uit van 125 leerlingen. Een gymzaal is onderdeel van het nieuwbouwplan.</p> <h2><br />School in eigen stad</h2> <p>Een groot deel van de VSO-leerlingen gaat nu nog met het leerlingenvervoer naar VSO-scholen in de wijde omtrek. Samen met het nieuwe schoolbestuur (SOTOG) is besloten dat de leerlingen die in Deventer wonen de mogelijkheid moeten hebben om in hun eigen stad naar school te gaan.&nbsp;</p> <h2><br />Uitbreiding Kindcentrum Borgele</h2> <p>In Kindcentrum Borgele aan de Groenewold is onder meer de Borgloschool en school voor speciaal onderwijs De Linde gevestigd. Het aantal leerlingen van beide scholen neemt toe. E&eacute;n groep van de Borgloschool krijgt tijdelijk les in het speellokaal voor kleuters. Uitbreiding van het gebouw is met het huidige aantal leerlingen al noodzakelijk.</p> <h2><br />De Linde</h2> <p>De Linde is een school voor kinderen met een intensieve ondersteuningsbehoefte. Ook de Linde groeit. Om te voorkomen dat leerlingen hier niet terecht kunnen, en buiten Deventer naar school moeten, is uitbreiding belangrijk.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-01-28 10:00:00 +0100 2022-01-27 16:15:01 +0100 2022-01-27 16:16:35 +0100 Burgemeester Ron König geeft geen toestemming voor de actie Kapsalon Theater vandaag König: "Dinsdag 18 januari heb ik contact gehad met de Deventer Schouwburg en Mimik, om te vertellen dat ik geen toestemming kan geven voor de protestactie Kapsalon Theater. <p>Dat de theaters hun bezoekers dolgraag weer willen ontvangen, begrijp ik heel goed. Burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben aan het kabinet duidelijk gemaakt dat er snel meer ruimte en perspectief moet komen voor horeca, cultuur, evenementen en sport. Ondernemers en inwoners zijn klaar met de huidige beperkingen. Dat duidelijke signaal is opgepakt door het kabinet. Daarmee hebben vorige protestacties een belangrijke functie vervuld, &oacute;&oacute;k in het belang van de sectoren die nog niet open kunnen.</p> <p>Het Veiligheidsberaad heeft gisteren ook besloten om verdere &lsquo;protestopeningen&rsquo; niet toe te staan. Die landelijke lijn volg ik met dit besluit. Ik hoop echt dat horeca, cultuur, evenementen en sport snel meer ruimte krijgen. Ik zal mij als burgemeester blijven inzetten voor hen, en bestuurlijk blijven aandringen op een snelle en verantwoorde heropening van deze sectoren."</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-01-19 08:45:00 +0100 2022-01-19 08:51:56 +0100 2022-01-19 09:05:20 +0100 Subsidies voor dorpen en buitengebied Zeven initiatieven in dorpen en het buitengebied van Deventer krijgen subsidie vanuit de regeling Vitaal Platteland. Deze bijdrage is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de sociale kwaliteit of toekomstbestendig voorzieningenniveau in de dorpen en het buitengebied van Deventer. <p>Per project kon maximaal &euro;15.000,- worden aangevraagd.<strong> </strong>Wethouder Liesbeth Grijsen: &ldquo;In voorgaande jaren ging de subsidie voornamelijk naar grotere projecten in het buitengebied. Dit keer hebben we er bewust voor gekozen om ook kleinere initiatieven financieel te helpen. We hebben de regeling breed onder de aandacht gebracht en er was gelukkig veel belangstelling.&rdquo;</p> <p>De volgende initiatieven ontvangen een bijdrage:</p> <ul> <li>Verfraaiing dorpsplein Diepenveen</li> <li>Beach-, hand-, volleybalveld Lettele</li> <li>Hofdiner Diepenveen</li> <li>DSC: Duurzaam en lang leven sporten</li> <li>Jaarlijks Dorpsfeest Diepenveen</li> <li>Bathmen in Wintersfeer &ndash; Stichting Bathmen Promotie</li> <li>Okkenbroek fietst (verder)</li> </ul> <p>In totaal verstrekt de gemeente 61.495 euro subsidie.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-01-18 10:00:00 +0100 2022-01-13 16:41:14 +0100 2022-01-14 09:36:25 +0100 Bijzondere sarcofagen gevonden op Grote Kerkhof Vanaf mei 2021 wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Grote Kerkhof. In de verschillende kleine opgravingsputten die zijn gegraven, zijn al meer dan 500 skeletten gevonden. De meeste van deze skeletten zijn begraven in kisten van hout of een lijkwade van stof. Een klein aantal is begraven in bijzondere kisten van tufsteenblokken: sarcofagen. <p>&nbsp;</p> <h2>Onderzoek</h2> <p>De werkzaamheden op het Grote Kerkhof ontzien de lagen met menselijke begravingen zo veel mogelijk. Toch zijn er een aantal plaatsen waar dieper wordt gegraven zoals bijvoorbeeld voor de aanleg van ondergrondse vuilcontainers. Daar vindt eerst een opgraving plaats. Op sommige plaatsen zijn wel 14 lagen met begravingen aanwezig.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Kisten van tufsteen</h2> <p>Ongeveer twee meter onder de straat ligt een niveau met graven waarvan een groot aantal kisten van tufsteenblokken laat zien. Deze graven dateren waarschijnlijk uit de 11<sup>de</sup> of 12<sup>de</sup> eeuw toen in Deventer nog geen baksteen werd gebruikt. Tufsteen werd met kleine scheepjes aangevoerd uit de Eifel (Duitsland). Daardoor is het een relatief duur bouwmateriaal dat vooral werd gebruikt voor kerken, stadmuren &amp; torens en huizen van belangrijke mensen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Wie ligt er in de kisten? &nbsp;</h2> <p>Bij opgravingen in het verleden zijn al eerder kisten van tufsteen aangetroffen. Daar waar nog menselijke resten in de kist aanwezig waren, ging het om botten van mannen. Dit was aanleiding voor de theorie dat vooral belangrijke mannen, mogelijk kerkelijke functionarissen, in de kisten begraven werden. Bij dit onderzoek worden de sarcofagen echter in elke diepere werkput gevonden. Het lijkt erop dat begraven in tufsteen sarcofagen een tijd lang in de mode was en zeker niet alleen voorbehouden aan mannen. In een van de kisten was in ieder geval een kleuter begraven.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>De sarcofaag &nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Een groot deel van de kisten is in meer of mindere mate beschadigd bij het begraven van nieuwe lichamen in later eeuwen. In het huidige vlak bevinden zich echter ook enkele intacte kisten. Zo&rsquo;n kist bestaat uit een groot aantal blokken van tufsteen die rond het lichaam zijn geplaatst. Mogelijk lag hierop een houten deksel. Elders in het land zijn ook deksels gevonden van blokken tufsteen die dakvormig tegen elkaar gezet waren, maar daarvoor ontbreken hier vooralsnog aanwijzingen.&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-01-14 10:00:00 +0100 2022-01-13 13:26:32 +0100 2022-01-13 13:32:13 +0100 Nieuwe fase S/park: ruimte voor meer bedrijvigheid Het S/park aan de Zutphenseweg gaat een nieuwe fase in. Het college stelt de gemeenteraad voor S/park om te vormen. De grond wordt verkocht aan ontwikkelaar Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). HMO ontwikkelt in samenwerking met de gemeente een bedrijventerrein voor innovatieve proces- en maakbedrijven. <p>S/park is ongeveer 8 hectare groot en is onderdeel van het voormalige Akzo-terrein (nu Nouryon). De hekken die nodig zijn voor de huidige beveiliging gaan grotendeels weg. Hiermee ontstaat een open gebied dat beter aansluit op de Gasfabriek en meer deel uitmaakt van de Kennisas.</p> <h2>Voorgaand plan S/park</h2> <p>Een jaar na het sluiten van de productietak van AkzoNobel eind 2016, hebben Nouryon, gemeente Deventer, Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en provincie Overijssel de handen ineengeslagen. Er kwam een plan voor een innovatiecentrum van hoogwaardige chemische bedrijven en start-ups, genaamd S/park. <br /><br />Ondanks de bijzondere status voor zware chemische productie en ontwikkeling op deze locatie, is het niet gelukt om in de proefperiode van drie jaar genoeg bedrijven in deze sector aan te trekken en banen te cre&euml;ren. Het profiel bleek te specifiek. Het oorspronkelijke S/park is in maart 2021 be&euml;indigd.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nieuwe fase S/park</h2> <p>Op verzoek van de gemeenteraad heeft de gemeente de grond na het be&euml;indigen niet gelijk terug geleverd aan Nouryon, maar in bezit gehouden om grip te houden op het gebied. Samen met de projectpartners (provincie, HMO, Nouryon) is onderzocht wat we konden leren van het niet-geslaagde project S/park - om nu te komen tot een doorstart.</p> <h2><br /><br />Ontwikkelen van het gebied</h2> <p>HMO koopt de grond van de gemeente en ontwikkelt het gebied aan de hand van een nieuw &lsquo;economisch profiel&rsquo;. Daarin staan innovatieve en hoogwaardige proces- en maakbedrijven centraal. Met een duurzame campus voor chemische bedrijven en startups, en ruimte voor bedrijvigheid in de categorie duurzame en circulaire toepassingen.</p> <h2><br /><br />Gebied met potentie</h2> <p>Wethouder Thomas Walder: &ldquo;S/park is een gebied met potentie. Er liggen veel mogelijkheden voor samenwerking vanuit S/Park, door de ligging nabij het centrum en met het Gasfabriekterrein als buurman. Het succesvolle broednest voor innovatieve bedrijven daar, kan zich verder uitbreiden het S/park-terrein op.&nbsp; We geven de ruimte aan innovatieve proces- en maakbedrijven."</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Deventer economie</h2> <p>Een afvaardiging van het DEP (Deventer Economisch Perspectief) is betrokken bij de vorming van het nieuwe plan, om te zorgen dat het nieuwe S/Park beter aansluit bij de wensen van de Deventer economie. De gemeente krijgt mede het recht om in te stemmen met de komst van nieuwe bedrijven. De gemeente loopt geen financieel risico meer, omdat HMO de 8 hectare grond gegarandeerd afneemt.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-01-14 10:00:00 +0100 2022-01-13 16:43:38 +0100 2022-01-13 16:43:57 +0100 Parkeerloket zaterdag 8 januari niet bereikbaar door werkzaamheden Er vinden werkzaamheden plaats aan onze systemen. Het parkeerloket is daardoor op zaterdag 8 januari 2022 niet bereikbaar. <p>Wilt u een parkeervergunning of een abonnement aanvragen, of een aanpassingen doen aan uw eigen parkeervergunning of abonnement? Dan willen wij u verzoeken dit op een later moment opnieuw te proberen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-01-08 07:00:00 +0100 2022-01-06 15:20:30 +0100 2022-01-06 15:21:33 +0100 Een goede basis voor buurtvoorzieningen Goede buurtvoorzieningen zijn van essentieel belang voor inwoners. Ze zorgen voor gezelligheid, levendigheid en samenhang in een wijk. Het nieuwe beleidskader ‘Voorzieningen in de buurt’ beschrijft hoe de gemeente buurtvoorzieningen ondersteunt en versterkt. <p>In Deventer zijn 27 buurtvoorzieningen, verspreid over 14 wijken. Sommige bestaan al heel lang. Sommige speeltuinverenigingen al sinds kort na de Tweede Wereldoorlog. Elke buurt en wijk kent zijn eigen dynamiek.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Betrokken vrijwilligers&nbsp;</h2> <p>Wethouder Rob de Geest: &ldquo;Die eigenheid, diversiteit en energie zie je terug bij buurtvoorzieningen. Iedere voorziening heeft een eigen identiteit. De speeltuinverenigingen en buurthuizen zijn heel belangrijk voor de ontmoetingen in de wijk. Het is van belang dat we deze voorzieningen voor de buurt behouden en versterken waar dat nodig is.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Financieel gezond</h2> <p>De gemeente ondersteunt buurtvoorzieningen aan de hand van 6 uitgangspunten. Allereerst is er aandacht voor een goede basis; de gemeente ondersteunt de voorzieningen om financieel gezond te zijn. Daarnaast is er aandacht voor het beheer. Tot slot biedt de gemeente ondersteuning aan buurtvoorzieningen om te bevorderen dat zij voldoende vrijwilligers en bestuursleden hebben.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Samenwerking</h2> <p>De gemeente stimuleert samenwerking tussen buurtvoorzieningen onderling. Daarnaast bevordert de gemeente het opzetten van nieuwe concepten, die aansluiten bij de behoefte van inwoners. De Geest: &ldquo;Een buurtvoorziening kan in bepaalde gevallen een rol spelen als algemene voorziening in het kader van de Wmo of Jeugdwet. Bijvoorbeeld voor dagbesteding voor ouderen of jongeren.&rdquo; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Korte lijn</h2> <p>De buurtvoorzieningen hebben door hun laagdrempeligheid een belangrijke signaalfunctie en kunnen inwoners doorverwijzen die meer ondersteuning nodig hebben. De gemeente zorgt voor een korte lijn met zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Tot slot zorgt de gemeente ervoor dat de buurtvoorzieningen bijdragen aan de sociale agenda in een wijk.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Uitvoeringsplan</h2> <p>Hoe de basis van de buurtvoorzieningen op orde komt, wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Dit plan is voor de voorjaarsnota 2022 gereed. Hierin worden de doelstellingen vertaald in concrete activiteiten.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2022-01-03 09:35:00 +0100 2022-01-03 09:35:56 +0100 2022-01-04 14:44:57 +0100 Ontwikkelaars gezocht voor appartementenlocatie Tuinen van Zandweerd Aan de rand van de Tuinen van Zandweerd is nog ruimte voor een appartementencomplex met uitzicht over de IJssel. De gemeente zoekt een partij, of een combinatie van partijen, die de ontwikkeling en realisatie hiervan op zich wil nemen. <p>Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven via een openbare verkoopprocedure. De gemeente kiest voor het beste plan in combinatie met het beste bod voor de plek. Het plan moet bestaan uit appartementen met parkeervoorziening. Meer informatie en de termijnen vindt u op de website <a title="Naar de pagina Appartementenlocatie Tuinen van Zandweerd op de website www.deventerverkoopt.nl" href="https://deventerverkoopt.nl/appartementen-tuinen-van-zandweerd/">www.deventerverkoopt.nl</a>.<br /><br /></p> <h2>Ligging</h2> <p>De appartementenlocatie ligt aan de IJssel tussen de IJsseldijk, de (verlengde) Rubensstraat en de groenstrook met fietsroute van en naar de dijk.<br /><br /></p> <h2>Tuinen van Zandweerd</h2> <p>De Tuinen van Zandweerd is een unieke plek, dicht bij de IJssel en aan de stadsrand van Deventer. Hier is ruimte voor het nieuwe wonen. Duurzaam, ontspannen en gezond wonen in een tuinenlandschap. De gemeente ontwikkelt hier een nieuwe toekomstbestendige woonbuurt met respect voor natuur en landschap. Zo ontstaat een ontspannen, vrije en gemeenschappelijke woonsfeer, waarin groen, wandelaars, fietsers en spelende kinderen centraal staan. Meer informatie over het project leest u op <a title="Naar de website opjestek.nl" href="https://opjestek.nl/" target="_blank" rel="noopener">www.opjestek.nl</a>.</p> <p><br />Naast het appartementengebouw, is in de Tuinen van Zandweerd plek voor 120 kavels voor zelf- en samenbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap. De kavels voor zelf- en samenbouw zijn inmiddels vrijwel allemaal in optie of verkocht. Inmiddels is met de bouw van een aantal woningen gestart.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-24 12:58:00 +0100 2021-12-20 11:34:24 +0100 2021-12-21 20:29:28 +0100 Uitbreiding terrassen verlengd tot najaar 2022 Horecaondernemers in de gemeente Deventer krijgen in 2022, na de lockdown, opnieuw de mogelijkheid om hun terras uit te breiden. Het college heeft besloten om de tijdelijke vergunningen voor grotere terrassen te verlengen tot 1 oktober 2022. De verlenging loopt eerder af als er geen landelijke beperkingen meer zijn voor horecabezoek. <p>Wethouder Thomas Walder: &ldquo;Horecaondernemers hebben het momenteel zwaar. V&oacute;&oacute;r de lockdown was het al niet gemakkelijk. Met deze verlenging willen we de getroffen horeca tegemoetkomen, zodra er weer meer mogelijk is. Deventenaren en bezoekers kunnen ook in 2022 gebruik maken van grotere terrassen.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Verzoek van ondernemers</h2> <p>Horecaondernemers hebben samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de gemeente verzocht om de tijdelijke uitbreiding van terrassen te verlengen. Met grotere terrassen kunnen horecaondernemers meer gasten ontvangen. In 2020 en 2021 heeft de horeca ook toestemming gekregen de terrassen tijdelijk uit te breiden vanwege de coronamaatregelen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Aanvraag</h2> <p>Horecaondernemers worden door de gemeente ge&iuml;nformeerd over hoe zij een aanvraag kunnen indienen voor de uitbreiding.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-24 10:00:00 +0100 2021-12-24 09:13:19 +0100 2021-12-24 09:14:50 +0100 Volgende stap in ontwikkeling Topicus-locatie Tegenover het station, bij de entree van de binnenstad wil Topicus een campus ontwikkelen met ruimte voor leren, werken en wonen. Begin 2021 stelde de gemeenteraad een deel van de randvoorwaarden vast. Ook vroeg de raad om een nadere uitwerking zodat ook de omvang van de ontwikkeling kan worden vastgelegd. Die uitwerking is gereed en het college stelt voor aanvullende randvoorwaarden vast te stellen waaronder een maximaal bouwvolume. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: &ldquo;De uitwerking laat zien dat een ontwikkeling met hoge kwaliteit mogelijk is op deze beeldbepalende plek in De Kien. De randvoorwaarden die we voorstellen, borgen die kwaliteit bij de vervolgstappen. Bewoners, belanghebbenden en het kwaliteitsteam blijven nauw betrokken bij het vervolg.&ldquo;</p> <p>Bekijk het <a title="Download het Ontwikkelperspectief De Kien (pdf, 14 MB)" href="https://www.deventer.nl/documenten-ondernemen/servicepagina-s-ondernemen/ontwikkelperspectief-de-kien-12-2021.pdf">Ontwikkelperspectief</a> (pdf, 14 MB).</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Randvoorwaarden &nbsp;</h2> <p>Naast een maximum van circa 15.000 m2 bovengronds, is bijvoorbeeld het behoud van de kweekschool inclusief de gymzaal een randvoorwaarde. In de Brinkpoort- en Singelstraat moet de hoogte beter afgestemd worden met de overkant. Terugliggend kan wel iets hoger worden gebouwd, tot 4 of 5 bouwlagen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Groen en parkeren &nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Een stedenbouwkundig ontwerp met eigentijdse villa's sluit aan bij de bebouwing van de Singel. Het gebied mag maximaal voor 60% bebouwd worden met groene buitenruimtes die ook toegankelijk zijn voor de omgeving. Parkeren wordt elders door Topicus opgelost zodat er geen hinder komt van extra auto's.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Omwonenden</h2> <p>Vanaf het begin zijn omwonenden en belanghebbenden betrokken bij het initiatief door Topicus. Op verschillende manieren is tegemoetgekomen aan de wensen en zorgen die zijn geuit. Zo is het volume teruggebracht en het hoogteaccent van 40 meter weggehaald. Ook wordt de relatie met de omgeving versterkt doordat het toegankelijk wordt. Daarnaast wordt elders geparkeerd.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Verdere uitwerking &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Als de raad akkoord gaat, krijgen Topicus en de ontwikkelaar Explorius randvoorwaarden mee voor de verdere uitwerking. In de volgende fase wordt gekeken naar andere wensen vanuit de omgeving zoals bijvoorbeeld privacy. Ook suggesties voor de uitwerking vanuit erfgoedpartijen, zoals groene inpassing en hekwerk in passende stijl worden nader uitgewerkt. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Adviezen en inbreng &nbsp;</h2> <p>Over het concept-masterplan zijn in hoofdlijn positieve adviezen uitgebracht door het kwaliteitsteam, de Planadviesraad, de Adviesraad Monumenten en Archeologie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De lokale erfgoedpartijen Stichting Oud Deventer, Stichting Industrieel Erfgoed Deventer en Bond Heemschut en veel omwonenden blijven het volume te groot vinden. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-24 10:00:00 +0100 2021-12-22 08:43:50 +0100 2022-02-25 14:10:06 +0100 Afwisselende, duurzame woningen in Rielertuin De Rielertuin. Zo heet het ontwerp voor de nieuwe woonbuurt op het voormalige Shita-terrein, bij de tunnel aan de Rielerweg. Hegeman Ontwikkeling uit Almelo bouwt hier straks appartementen en woningen in een groene omgeving. <p>Op de plek waar vroeger de Shita-flat stond, komen 12 koopappartementen, 3 tussenwoningen, 5 geschakelde en 1 vrijstaande woning. Dit afwisselende ontwerp van Hegeman kreeg de beste beoordeling van de gemeente, en daarmee de opdracht gegund.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Verandering</h2> <p>Wethouder Wonen Rob de Geest: &ldquo;Het is heel fijn dat er weer woningen bij komen in Deventer, en dat de Shita-locatie na zoveel jaar weer een mooie woonbuurt wordt. Voorstad Oost heeft de afgelopen jaren een grote verandering ondergaan. Het groene ontwerp van de Rielertuin voegt daar iets moois aan toe. Op de oude speeltuinlocatie, aan andere kant van de Rielerweg, komen huurwoningen van Rentree en zorgwoningen van Solis.&rdquo; Al met al mooie ontwikkelingen voor de wijk.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Beoordeling</h2> <p>De gemeenteraad stelde in 2020 het ontwikkelperspectief vast. Zes partijen dienden een ontwerp in, met een bod voor de grond in een gesloten envelop. Alle ontwerpen zijn beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en het woningbouwprogramma. Omwonenden mochten ook punten verdelen over de ingediende ontwerpen. Daarna zijn de enveloppen met de biedingen geopend. Hegeman had niet het hoogste bod, maar scoorde in de totale beoordeling wel het beste.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Toekomstbestendige wijk</h2> <p>Evert van Kooten, directeur van Hegeman Ontwikkeling BV, is trots op het ontwerp dat er ligt. &ldquo;Dit is een prachtige centrale plek in Deventer. Er komt een groene, toekomstbestendige wijk voor veel verschillende mensen. We hebben veel aandacht besteed aan spelen, veiligheid, duurzaamheid en gezamenlijkheid en er is plek voor jong &eacute;n oud. We bouwen hier een plek waar mensen graag willen wonen, nu &eacute;n in de toekomst.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Proces</h2> <p>In het komende jaar krijgen de plannen verder vorm en starten diverse procedures om de bouw mogelijk te maken. Naar verwachting zijn de woningen in 2024 gereed.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-24 10:00:00 +0100 2021-12-24 09:11:36 +0100 2021-12-24 09:14:25 +0100 Minder drukwerk door ja-sticker Vanaf 1 januari 2022 krijgt Deventer nieuwe stickers voor op de brievenbus. Voortaan krijgt u geen reclamedrukwerk maar alleen nog de huis-aan-huisbladen in de bus als u geen sticker hebt. Als u wel reclame wilt ontvangen of juist geen huis-aan-huisbladen, kunt u dat met stickers aangeven. <h2>Welke sticker heeft u nodig?</h2> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong>Geen sticker op de brievenbus</strong>: u ontvangt<strong> </strong>w&eacute;l huis-aan-huisbladen, maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk</li> <li><strong>Een ja sticker</strong>: u ontvangt huis-aan-huisbladen en ongeadresseerd reclamedrukwerk.</li> <li><strong>Nee sticker of Nee/Nee sticker: </strong>u ontvangt geen huis-aan-huisblad en geen ongeadresseerd reclamedrukwerk.</li> </ol> <p>Ontvangt u nu reclamefolders? Dan krijgt u gratis een Ja-sticker van het reclamebedrijf. Ook kunt u de Ja-sticker en de Nee-sticker ophalen in het stadhuis.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Papier besparen</h2> <p>Door de invoering van de ja-sticker wordt minder ongeadresseerd reclamedrukwerk verspild. Minder papierafval dus, en dat is beter voor het milieu. Wilt u wel folders ontvangen? Gooi de folder na gebruik in de blauwe container of de centrale papierafvalcontainer bij u in de buurt.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.deventer.nl/servicepagina-s/sticker-brievenbus.jpg" alt="Brievenbus stickers" width="70%" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-12-23 10:00:00 +0100 2021-12-22 10:29:49 +0100 2021-12-23 10:51:10 +0100 Gemeente vanaf 1 januari verantwoordelijk voor inburgering De gemeente Deventer wil nieuwkomers ondersteuning op maat bieden. Dat betekent dat we goed kijken naar wat iemand kan en onze begeleiding hierop aanpassen. In de nieuwe Wet Inburgering is meer aandacht voor begeleiding, kwaliteit en maatwerk. Zo kunnen nieuwkomers zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. <p><span data-contrast="auto">Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet&nbsp;Inburgering in.&nbsp;Gemeenten&nbsp;krijgen&nbsp;(opnieuw) de regie over de inburgering van nieuwkomers. Hierbij hoort&nbsp;een aantal nieuwe taken, zoals het zorgen voor taalonderwijs, trajectbegeleiding en&nbsp;hulp bij&nbsp;financi&euml;n. Ook huidige taken als maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <h2>&nbsp;<br />Meedoen&nbsp;</h2> <p>Wethouder Meedoen Rob de Geest: &ldquo;Samen zorgen we ervoor dat in Deventer iedere nieuwkomer kan meedoen.&nbsp;Deventer heeft een sterk netwerk van partijen die betrokken zijn bij inburgeraars. Het college van B&amp;W kiest ervoor om in de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren en initiatieven.&rdquo;&nbsp;</p> <p><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <h2>Samenwerking&nbsp;</h2> <p><span data-contrast="auto">Inburgeringsconsulenten zorgen voor begeleiding&nbsp;door&nbsp;de gemeente.&nbsp;De&nbsp;inburgeringsconsulent houdt zicht op het&nbsp;traject&nbsp;van de inburgeraar&nbsp;en heeft contact&nbsp;met&nbsp;de samenwerkingspartners. Denk aan&nbsp;het&nbsp;taalonderwijs&nbsp;van&nbsp;Vluchtelingenwerk Nederland en&nbsp;Toptaal,&nbsp;maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk Nederland,&nbsp;bevorderen&nbsp;van&nbsp;participatie&nbsp;door&nbsp;KonnecteD&nbsp;en Deventer Doet&nbsp;en maatschappelijke&nbsp;initiatieven als Stichting Jongerennet, Match &amp; Connect,&nbsp;Rechtop&nbsp;en&nbsp;de&nbsp;#Meedoenbalie.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-contrast="auto">Meer informatie over inburgering&nbsp;in Deventer leest u&nbsp;op&nbsp;</span><a title="Ga naar de pagina Inburgering" href="https://www.deventer.nl/inburgering"><span data-contrast="none">Deventer.nl/inburgering</span></a><span data-contrast="none">.&nbsp;&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{}">Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</span></p> 2021-12-22 14:28:00 +0100 2021-12-22 14:28:44 +0100 2021-12-22 15:40:58 +0100 't Dijkhuis en Bathmen boosteren samen door Inwoners van Bathmen (60+) kunnen versneld een boosterprik halen vanaf dinsdag 21 december. Door goede organisatie, korte lijnen en samenwerking tussen 't Dijkhuis, Carinova, GGD, (oud)huisartsen Bathmen, verschillende vrijwilligers van ‘t Cultuurhuus Bathmen en de gemeente Deventer wordt deze boosterprikactie mogelijk gemaakt. <p>De Bathmense boosteractie is een initiatief van woon-, zorg- en dienstencentrum &rsquo;t Dijkhuis en is door alle betrokken partijen omarmd. In &rsquo;t Dijkhuis hebben alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers al een boostervaccinatie ontvangen. Graag wil &lsquo;t Dijkhuis de inwoners van Bathmen zo snel mogelijk de gelegenheid bieden om een boostervaccinatie te halen om zo samen de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Afspraak inplannen voor boosterprik</h2> <ul> <li>Bent u 60 jaar of ouder?</li> <li>Woont u in Bathmen of in het buitengebied van Bathmen?</li> <li>Woont u in een omliggende kern buiten Bathmen maar valt u onder de zorg van een huisarts in Bathmen?</li> </ul> <p>Dan kunt u een boosterprik halen.</p> <p><a title="Plan een afspraak in voor uw boosterprik" href="https://bit.ly/3qfBT2i">Plan een prikafspraak in</a> via deze link. Of scan de QR-code.</p> <p><img src="https://coronavirus.deventer.nl/nieuws-rond-corona/2021/12/20/t-dijkhuis-en-bathmen-boosteren-samen-door/qr-boosterprik.jpg" alt="QR code afspraak maken boosterprik" width="30%" /></p> <p>Vul de benodigde informatie in en kies een tijdslot. De priklocatie is het Cultuurhuus Bathmen. Zodra de GGD akkoord geeft op het geven van de boostervaccinatie aan personen onder de 60 jaar, volgt er nieuwe berichtgeving.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Goed om te weten</h2> <ul> <li>Neem uw identiteitsbewijs mee naar de priklocatie, zoals een paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (ID-kaart, rijbewijs).&nbsp;</li> <li>De boosterprik wordt geregistreerd, net als bij een GGD-priklocatie.&nbsp;</li> <li>Heeft u klachten? Blijf dan thuis.&nbsp;</li> </ul> <p>U kunt de boosterprik alleen ontvangen wanneer u aan onderstaande voorwaarden voldoet:</p> <ul> <li>Tussen de griepvaccinatie en boosterprik moet minimaal 1 week zitten.</li> <li>U heeft minimaal 3 maanden geleden de laatste COVID-vaccinatie gehad of u&nbsp;bent minimaal 3 maanden geleden besmet geweest met het coronavirus.</li> <li>U heeft geen bevestigde allergie voor bestanddelen van het COVID-19 vaccin of aangetoonde ernstige bijwerkingen*.</li> </ul> <p>Voldoet u nu niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u niet gevaccineerd worden door 't Dijkhuis. Wacht op de uitnodiging van de GGD.</p> <p>* Met ernstige bijwerkingen worden bijwerkingen zoals acute dyspneu, hypotensie met snelle pols of gegeneraliseerde huidreactie met urticaria/angio-oedeem, etc. bedoeld. Deze klachten moeten binnen 4 uur na het halen van de vaccinatie zijn opgetreden. Neem bij twijfel altijd contact op met je huisarts.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Boostervaccinatie</h2> <p>De boostervaccinatie is een extra prik die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden. Door de snelle verspreiding van de Omikron-variant, kunt u de extra boostervaccinatie 3 maanden na uw laatste vaccinatie krijgen. De boostervaccinatie is een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gekregen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-20 19:30:00 +0100 2021-12-20 19:30:10 +0100 2021-12-21 11:00:49 +0100 Burgemeester Ron König: Koop, eet, drink lokaal! Onze Deventer ondernemers worden opnieuw zwaar op de proef gesteld door drastische coronamaatregelen. Gaan we ze samen de winter door helpen?  <p>&nbsp;</p> <p>Ron K&ouml;nig: &ldquo;Het jaar 2021 eindigt door corona voor veel ondernemers anders dan gehoopt. Er lijkt geen einde aan te komen. Als je opnieuw je zaak moet sluiten met de feestdagen voor de deur, dat is hard. En dat voor het tweede jaar op rij. Ik wil daarom alle ondernemers een hart onder de riem steken. Houd vol, houd moed, er komen betere tijden. Want ook die ervaring hebben veel ondernemers opgedaan afgelopen jaar.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Fietskoerier</h2> <p>&ldquo;In overleg met Binnenstadsmanagement en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Deventer, kijken we bij de gemeente hoe we ondernemers zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. We faciliteren bezorgen van maaltijden met ontheffingen en betalen mee aan de fietskoerier, die zo zonder kosten voor de ondernemer bezorgt in Deventer.&nbsp;</p> <p>En ik roep alle Deventenaren dan ook op om ook vooral lokaal te kopen om zo onze ondernemers te ondersteunen.&rdquo;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-20 14:09:00 +0100 2021-12-20 14:09:31 +0100 2021-12-20 14:13:59 +0100 Aanleg biogasinstallatie van start Op donderdagmiddag 16 december is de schop in de grond gegaan voor de aanleg van de Bio-HUB in Oxe. Wethouder Grijsen legde symbolisch het eerste stuk van de biogasleiding aan. Naar verwachting kunnen de eerste afnemers Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en veevoederonderneming For Farmers medio 2022 het eerste biogas gaan gebruiken. <p>In de BV Oxe Geeft Gas (OGG), werken vijf melkveehouders en drie lokale leveranciers in een &lsquo;Bio-HUB&rsquo; samen aan de productie van biogas op de boerderij. De melkveehouders vergisten rundveemest van hun eigen boerderij. Bij deze vergisting ontstaat biogas, een duurzaam alternatief voor aardgas. Dat wordt vanaf de boerderijen via een biogasleiding vervoerd naar de afnemers.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Bijdrage gemeente</h2> <p>Het college steunt het innovatieve initiatief met 60 duizend euro om de laatste hobbel, de A1, te kunnen nemen. Wethouder Liesbeth Grijsen is enthousiast. Het biogasproject is volgens haar: &ldquo;een unieke eerste pilot waarin we zowel aan een vitaal platteland, toekomstbestendige boeren als aan de energietransitie werken.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Aanleg nieuwe gasleiding</h2> <p>Om het biogas bij de gebruikers te krijgen, is een nieuwe gasleiding nodig die aangelegd moet worden tussen de deelnemende boerderijen en de afnemer. Met deze aanleg is in het project rekening gehouden, maar de passage onder de A1 door zorgde voor moeilijkheden. Met behulp van de gemeente is dat obstakel overwonnen en kan het project van start.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Afnemers</h2> <p>Zelf zijn de agrari&euml;rs er blij mee: &ldquo;Het is mooi dat we nu van start kunnen. De twee eerste afnemers zijn gevonden, maar er is zeker nog ruimte voor opschaling, dus we hopen dat meer bedrijven interesse tonen. Biogas is een mooi en duurzaam alternatief&rdquo; aldus &eacute;&eacute;n van de melkveehouders. De eerste afnemers van het biogas van OGG zijn de Gezondheidsdienst voor Dieren en veevoederonderneming For Farmers.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Steun van meerdere partijen</h2> <p>Dat de waarde van dit project wordt ingezien, blijkt ook uit de steun van andere partijen. De Provincie Overijssel en het Energiefonds Overijssel (EFO) zijn eveneens subsidieverstrekker en financier van dit initiatief. Mede dankzij deze ondersteuning kan het project worden gerealiseerd.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-17 10:00:00 +0100 2021-12-17 08:37:25 +0100 2021-12-17 08:43:08 +0100 Vergunningsysteem voor aanbieders deelvoertuigen De gemeente werkt aan een vergunningsysteem voor aanbieders van deelvoertuigen. <p>De overeenkomst met deelscooteraanbieder Go Sharing loopt per 1 januari af. Afgesproken is dat Go Sharing deelscooters mag blijven aanbieden tot het vergunningsysteem is ingevoerd. Daarna wordt die voortzetting afhankelijk van de vraag of Go Sharing voldoet aan de vergunningvereisten.</p> <p>Het afgelopen jaar heeft de gemeente ervaring opgedaan met deelscooters van Go Sharing. Uit onderzoek door de gemeente blijkt dat de deelscooters goed bekend zijn onder Deventenaren. Belangrijk voordeel van de deelscooter is dat je ermee dicht bij je eindbestemming kunt komen. &nbsp;</p> <p>Er zijn ook inwoners die overlast ervaren door foutgeparkeerde scooters. Om wildgroei van deelvoertuigen tegen te gaan, heeft het college gekozen voor een vergunningstelsel voor aanbieders van deelvoertuigen.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Druk op openbare ruimte voorkomen&nbsp;</h2> <p>Wethouder Frits Rorink: &ldquo;Deelscooters zijn een mooie aanvulling. Een duurzame en praktische manier om je door de stad te verplaatsen. We willen dat deelmobiliteit toegankelijk blijft voor iedereen. Tegelijk moeten we voorkomen dat de druk van deelvoertuigen in de openbare ruimte toeneemt. Om daar grip op te houden, kiezen we voor regulering van deelvoertuigen.&rdquo;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Invoering vergunningstelsel &nbsp;</h2> <p>De gemeente werkt nog aan het vergunningsysteem om een maximumaantal aanbieders en een maximumaantal deelvoertuigen toe te staan. Het doel is een prettige leefomgeving voor iedereen, met ruimte voor een passende groei in het aanbod van deelvoertuigen.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Overeenkomst met Go Sharing&nbsp;</h2> <p>Go Sharing biedt momenteel deelscooters aan in Deventer. De overeenkomst loopt 1 januari 2022 af. Afgesproken is dat Go Sharing ook na 1 januari 2022 scooters mag aanbieden. Go Sharing haalt de deelscooters weg als het vergunningstelsel is ingevoerd en aan Go Sharing geen vergunning wordt verleend.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie&nbsp;</h2> <p>Kijk voor meer informatie over deelscooters in Deventer op <a title="Naar www.deventer.nl/deelscooters" href="https://www.deventer.nl/deelscooters">www.deventer.nl/deelscooters</a>.&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-14 14:23:00 +0100 2021-12-14 14:23:59 +0100 2021-12-14 15:37:19 +0100 Nieuw sportbeleid voor sterke verenigingen Gezellig samen sporten is leuk, gezond en goed voor het maatschappelijk welzijn. De gemeente stimuleert daarom sporten in verenigingsverband en kijkt hoe sportaccommodaties zo goed mogelijk benut kunnen worden. <p>Dat staat in het beleidskader &lsquo;<a title="Naar de nota en het beleidskader Samen sporten maakt sterk 2021-2030" href="https://www.deventer.nl/b-amp-w/stukken-van-b-amp-w/b-amp-w-notas-openbaar/2021/2021-322-nota-beleidskader-samen-sporten-maakt-sterk">Samen sporten maakt sterk 2021-2030</a>&rsquo; dat het college aanbiedt aan de gemeenteraad. Het beleidskader is tot stand gekomen met behulp en actieve inbreng van sportverenigingen, de Stichting Deventer Sportploeg en Sportbedrijf Deventer.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h2>Sportieve spil</h2> <p>Wethouder Rob de Geest: &ldquo;Sporten is gezond. En mensen beleven ongelooflijk veel plezier aan samen sporten. Toen corona uitbrak, zagen we hoezeer mensen samen sporten misten en hoe belangrijk de verenigingen zijn. Zij zijn de spil van het sportieve leven en vervullen belangrijke maatschappelijke functies. Met het nieuwe sportbeleid houden we verenigingen vitaal en grijpen we kansen aan om locaties optimaal te benutten.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Multifunctioneel</h2> <p>De samenleving verandert in snel tempo. Sportverenigingen zien het ledenaantal dalen door vergrijzing en individualisering van de sport. Accommodaties worden daardoor minder intensief gebruikt. Sportaccommodaties worden waar mogelijk effici&euml;nter, effectiever en multifunctioneel ingericht. Waar zich kansen voordoen kunnen op de langere termijn&nbsp; binnen- en/of buitensport accommodaties worden geclusterd om ze zo te versterken.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-10 10:00:00 +0100 2021-12-10 08:45:27 +0100 2022-02-17 16:03:44 +0100 Huishoudens betalen in 2022 minder afvalstoffenheffing Huishoudens in de gemeente Deventer betalen in 2022 ruim 26 euro minder afvalstoffenheffing. Het verwerken van PMD (Plastic, Metaal, Drankpakken) valt 1,2 miljoen euro lager uit. Daarnaast heeft afvalverwerkingsbedrijf Circulus Berkel ook lagere lasten. Het college stelt de gemeenteraad voor het voordeel te gebruiken om de lasten voor huishoudens te verlichten. <p>Wethouder Carlo Verhaar: &ldquo;In een tijd dat alles duurder lijkt te worden is de verlaging van de afvalstoffenheffing een mooie meevaller. Als gevolg van een nieuwe landelijke rekenmethode voor het verwerken van PMD zijn de lasten voor deze gemeente 1,2 miljoen euro lager. Ook bij ons afvalverwerkingsbedrijf Circulus Berkel hebben we te maken met lagere kosten dan gedacht. &rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Afvalstoffenheffing 2022</h2> <p>Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 bedraagt &euro; 208,22 per huishouden. In 2021 was dat &euro; 234,36 per huishouden. Dat gaat om een verlaging van &euro; 26,28 per huishouden. De variabele tarieven blijven gelijk.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-10 10:00:00 +0100 2021-12-10 08:39:44 +0100 2021-12-10 08:40:09 +0100 Droge voeten, schoon water en bescherming volksgezondheid Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast hebben we te maken met de effecten van klimaatverandering. Riolering wordt daardoor steeds belangrijker voor het tegengaan van wateroverlast en droogte. Het rioolstelsel beheren en onderhouden is een taak van de gemeente. Het college biedt de gemeenteraad het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP) aan ter vaststelling. <p>In het GRP &nbsp;staat hoe de riolering de komende vier jaar wordt beheerd, welke ambities we hebben en hoe we omgaan met klimaatadaptatie en circulariteit. De komende vier jaar investeert de gemeente jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen euro in reparatie en vervanging van het riool en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen.&nbsp;</p> <p>Wethouder Frits Rorink: "Het riool is belangrijk voor een gezonde en veilige leefomgeving. Door de klimaatverandering wordt goed omgaan met ons regenwater steeds belangrijker. De kunst is een balans te vinden tussen droge en t&eacute; droge voeten. We willen schoon regenwater zoveel mogelijk in de grond op laten nemen op de plaats waar het valt. In plaats van direct af te voeren via het riool. Zo voorkomen we overbelasting van de riolering en verminderen we problemen die door droogte kunnen ontstaan."</p> <h2><br />De komende jaren</h2> <p>Belangrijk in het rioleringsprogramma is en blijft de opgave om de bestaande riolering goed te onderhouden en daarmee goed te laten werken. Rioleringsvoorzieningen worden daarom regelmatig gereinigd en ge&iuml;nspecteerd. Als het nodig is worden reparaties uitgevoerd of wordt het riool vervangen.</p> <p>Daarnaast gaat komende jaren veel aandacht naar maatregelen om wateroverlast tegen te gaan en tegelijkertijd bijdragen aan het voorkomen van verdroging. Bij werkzaamheden in bestaande wijken wordt gekeken of het regenwater kan worden afgekoppeld van het gemengde riool en in de bodem kan worden ge&iuml;nfiltreerd. Bij nieuwbouwprojecten wordt hemelwater direct al gescheiden gehouden van het huishoudelijk afvalwater. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Regionale samenwerking</h2> <p>De gemeente staat er niet helemaal alleen voor. De komende jaren wordt intensief samengewerkt binnen RIVUS. RIVUS is een regionale samenwerking op gebied van riolering, water en klimaatadaptatie in West Overijssel en bestaat uit 8 buurgemeenten, provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta.</p> <h2><br />Afkoppelen van het riool</h2> <p>De gemeente stimuleert het afkoppelen van de regenpijp van het riool door inwoners en bedrijven. Afkoppelen zorgt ervoor dat het riool minder wordt belast, bijvoorbeeld bij extreme regenval, en het schone regenwater beter wordt benut. Kijk voor meer informatie en de subsidieregeling op <a href="http://www.deventerstroomt.nl">www.deventerstroomt.nl</a>.</p> <h2><br />Rioolheffing 2022</h2> <p>Inwoners en bedrijven met een rioolaansluiting betalen mee aan het riool in de vorm van rioolheffing. De rioolheffing bedraagt per 1 januari 2022 &euro; 174,96 per jaar voor een gewone (huis)aansluiting. De rioolheffing voor 2021 bedroeg &euro; 173,76.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-10 10:00:00 +0100 2021-12-10 08:47:43 +0100 2021-12-10 08:48:18 +0100 Bijdrage in de kosten van controle coronatoegangsbewijzen De gemeente gaat een bijdrage leveren in de kosten die verenigingen en horecabedrijven maken voor de controle die zij uitvoeren op de coronatoegangsbewijzen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor medewerkers en vrijwilligers of kosten voor het bevorderen en vergemakkelijken daarvan. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding van het rijk. <p>Sportverenigingen en culturele instellingen kunnen een eenmalige bijdrage van maximaal 1000 euro aanvragen. Horecabedrijven krijgen maximaal 500 euro, organisatoren van evenementen maximaal 1000 euro. Het Deventer Sportbedrijf krijgt maximaal 10.000 euro voor de coronatoegangsbewijzen-controles die in de weekenden plaatsvinden voor toegang tot 4 sporthallen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Binnenstadsmanagement</h2> <p>Het college verstrekt een eenmalige bijdrage maximaal 10.000 euro aan Stichting Deventer Binnenstadsmanagement voor invoering van een polsbandjessysteem om de CTB-controles voor niet-essenti&euml;le winkels te vereenvoudigen, mochten die worden ingevoerd.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Sfeerbeheer</h2> <p>Tenslotte wil het college een deel van de rijksvergoeding gebruiken voor het inzetten van Sfeerbeheerders, die in coronatijd een bijdrage leveren aan een prettige sfeer in het uitgaansgebied en de overige stadspleinen.</p> <p>Het gaat om kosten over de periode 22 september tot en met 31 december 2021. De gemeente informeert belanghebbende verenigingen, instellingen en genoemde bedrijven over de regeling. <a title="Naar het aanvraagformulier" href="https://www.deventer.nl/aanvraagctb">Naar het online aanvraagformulier</a></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-10 10:00:00 +0100 2021-12-10 08:36:58 +0100 2021-12-10 17:59:37 +0100 Ruimte voor woonwensen aan de Wittenstein De gemeente stimuleert Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De voormalige schoollocatie Wittenstein is een aangewezen plek waar mensen gezamenlijk zelf een huis kunnen bouwen. Op 10 december 2021 start de inschrijving voor CPO-groepen. <p>CPO-groepen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de locatie Wittenstein. In de uitvraag staat alle informatie over de kavel, de randvoorwaarden en de inschrijvingsvereisten. Bij de inschrijving wordt een beschrijving van de 1e idee&euml;n voor deze locatie gevraagd. Inschrijven kan tot 31 januari 2022 09.00 uur.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Woonwensen waarmaken</h2> <p>Wethouder Wonen Rob de Geest is blij met deze CPO-kavel: &ldquo;Ik vind het mooi dat we een groep mensen hier de kans bieden om hun woonwensen waar te maken. Het is een ruime locatie in een groene omgeving, met veel mogelijkheden om iets toe te voegen aan de Deventer huizenmarkt.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Groene omgeving en veel voorzieningen&nbsp;</h2> <p>Wittenstein is een oude schoollocatie in een rustige hoek van de wijk Borgele. Het terrein ligt in een parkachtige omgeving. Het groene karakter en de bestaande bomen blijven behouden. In de directe omgeving van Wittenstein zijn voorzieningen, zoals een supermarkt, een basisschool en sportfaciliteiten. Het prachtige buitengebied van Deventer ligt op steenworp afstand. Dit alles maakt Wittenstein een aantrekkelijke en moderne plek om te wonen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Selectie</h2> <p>Begin 2022 worden alle inschrijvingen getoetst op de inschrijvingsvereisten. Aansluitend neemt het college van B&amp;W een besluit over de selectie van de CPO-groep. Daarna volgt de verdere uitwerking van de plannen.</p> <p>Vanaf eind december worden tijdelijk 100 vluchtelingen opgevangen in de voormalige school. Deze opvang duurt maximaal een half jaar en heeft geen gevolgen voor de nieuwbouw.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Wat is CPO?</h2> <p>Bij CPO zijn de leden zelf projectontwikkelaar. De groep koopt samen de voormalige schoollocatie Wittenstein om deze te ontwikkelen en te bebouwen. Tijdens het gehele ontwerp- en bouwtraject nemen zij de beslissingen. De CPO-groep kiest een architect, een aannemer en de groep werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Hierdoor is het mogelijk om binnen budget goede woningen te realiseren die aan alle individuele wensen voldoen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Meer informatie over deze CPO-locatie staat op <a title="Naar de pagina CPO kavel Wittenstein op de website www.deventerverkoopt.nl" href="https://deventerverkoopt.nl/project/cpo-kavel-wittenstein/">www.deventerverkoopt.nl</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-10 10:00:00 +0100 2021-12-09 19:41:14 +0100 2021-12-10 08:38:12 +0100 Uitbreiding Recycleplein voor kortere wachtrijen Het Circulus-Berkel Recycleplein aan de Westfalenstraat wordt goed gebruikt door inwoners. Sinds de opening van het nieuwe Recycleplein komt het regelmatig voor dat de wachtrij tot ruim op de Westfalenstraat staat. Om wachtrijen te verkorten en de doorstroming te verbeteren wordt het Recycleplein uitgebreid. <p>Carlo Verhaar, wethouder: "Inwoners van Deventer scheiden hun afval goed. Dat zien we terug in de hoge bezoekersaantallen van het Recycleplein. Dat betekent soms ook lang wachten voordat je aan de beurt bent. Uitbreiding van het Recycleplein zorgt voor kortere wachtrijen. Ook is uitbreiding noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de geplande nieuwbouw van kringloopwinkel Het Goed aan de Westfalenstraat."</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Uitbreiding Recycleplein</h2> <p>Het Recycleplein wordt uitgebreid met een aparte groenafvalstroom. Daarmee wordt de oorzaak van de filevorming opgelost. Er wordt een extra stuk grond gehuurd, zodat het Recycleplein daarop kan uitbreiden. Voertuigen worden op een andere manier over het terrein geleid, waardoor de ingang niet langer geblokkeerd wordt op drukke dagen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nieuwbouw kringloopwinkel Westfalenstraat</h2> <p>De wachtrij bij het Recycleplein staat op de drukke momenten tot ruim op de Westfalenstraat. De rij staat dan ook voor de geplande inrit van de toekomstige kringloopwinkel. Uitbreiding van het Recycleplein draagt bij aan de bereikbaarheid van de toekomstige kringloopwinkel.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-03 10:30:00 +0100 2021-12-03 08:49:51 +0100 2021-12-03 09:23:37 +0100 Aandacht voor flexwonen en middeninkomens in prestatieafspraken Wonen in Deventer is duurzaam en betaalbaar, in fijne wijken en dorpen. Om deze ambitie waar te maken, maken woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente elk jaar afspraken. Dit jaar is er veel aandacht voor het realiseren van flexwoningen en extra aandacht voor kwetsbare wijken en de buitenruimte. <p>De corporaties die prestatieafspraken maken met de gemeente zijn Rentree, Woonbedrijf ieder1, De Marken en DUWO. In het document staat hoe zij in 2022 bijdragen aan het woonbeleid. &ldquo;De Deventer samenwerking op het gebied van wonen is heel waardevol&rdquo;, vindt wethouder Wonen Rob de Geest. &ldquo;Ieder jaar kijken we gezamenlijk naar de woonbehoefte en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat is belangrijk, zeker in deze tijd waarin in heel Nederland de druk op de woningmarkt enorm is.&rdquo;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Betaalbaar</h2> <p>De partijen maken afspraken over aankoop, verkoop en nieuwbouw van woningen in 2022. Een aantal afspraken komt jaarlijks terug, zoals de woonruimteverdeling, de bijdrage aan de verduurzaming en de huisvesting van specifieke doelgroepen. Ook zijn er afspraken over de huurprijzen. Hierbij geldt bijvoorbeeld dat 60% van de aangeboden woningen een huurprijs heeft van minder dan 633,25 euro. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het huisvesten van middeninkomens.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nieuwbouw</h2> <p>De druk op de woningmarkt is hoog, nieuwbouw is van belang om doorstroming te cre&euml;ren. Vanuit de druk op de woningmarkt wordt specifieke aandacht gevraagd voor de nieuwbouwmogelijkheden voor corporaties. Corporaties zoeken hierin de samenwerking op met de partijen uit Platform Wonen maar hebben ook de gemeente nodig voor het realiseren van sociale huurwoningen op ontwikkellocaties. In 2022 worden ongeveer 100 nieuwe sociale huurwoningen verwacht, onder andere in de Rivierenwijk, de Tuinen van Zandweerd, Bathmense Enk en de Aupinglocatie.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Flexwoningen en middeninkomens</h2> <p>In 2022 zijn er enkele specifieke aandachtspunten. Zo is er aandacht voor flexwoningen. Deze tijdelijke woningen zijn belangrijk om snel de druk op de woningmarkt te verlichten. Ook de middeninkomens krijgen extra aandacht, er is afgesproken dat 15% van de beschikbare woningen toegewezen kan worden aan woningzoekenden met een middeninkomen, omdat deze doelgroep vaak tussen wal en schip valt. Deze inkomensgroep verdient net te veel om in de sociale huur terecht te kunnen en te weinig om te kunnen kopen. Het gaat dan om de woningen met de hoogste sociale huurprijs. De lagere inkomensgroepen komen hierdoor niet in het gedrang.<br /><br /></p> <h2>Leefbaarheid en de buitenruimte</h2> <p>Naast de nieuwbouw en de toewijzing, zijn er ook afspraken gemaakt over de leefbaarheid in de wijken. In kwetsbare buurten werken de partijen gericht samen, om ervoor te zorgen dat de sfeer en het woonplezier op peil blijven. Er blijft ook een intensieve samenwerking rondom het beheer van de buitenruimte, zowel in de openbare ruimte als rond het bezit van de corporaties.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-03 10:00:00 +0100 2021-12-03 08:43:10 +0100 2021-12-03 10:02:48 +0100 Deventer krijgt miljoen euro voor flexwonen van het Rijk Deventer krijgt een miljoen euro subsidie van het Rijk om flexibele woonruimte in Deventer mogelijk te maken. Hiermee wordt het mogelijk om woningen te realiseren voor doelgroepen die anders moeilijk aan een woning komen. <p>Het college diende een subsidieaanvraag in voor de Regeling huisvesting aandachtsgroepen van het Rijk ten behoeve van de bouw van flexwoningen. Het Rijk heeft de aanvraag gehonoreerd en verstrekt 1 miljoen euro subsidie.</p> <p>Mensen die met spoed een woning nodig hebben, maken weinig kans nu de druk op de woningmarkt zo hoog is. Om dit probleem op te lossen besloot het college dit voorjaar om samen met de woningcorporaties te zoeken naar locaties voor tijdelijke woningen, en naar woonconcepten die passen bij deze flexwoningen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Oplossing</h2> <p>Wethouder Rob de Geest: &ldquo;De zoektijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op en er komen minder woningen vrij voor verhuur. Voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben, kan een flexwoning een oplossing zijn. Deze subsidie van het Rijk zorgt ervoor dat we de flexwoningen sneller kunnen realiseren.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Aanvulling</h2> <p>Flexwoningen zijn relatief eenvoudig te realiseren. De woning en de locatie kunnen tijdelijk zijn. Omdat huurders er relatief kort wonen, komen deze woningen regelmatig beschikbaar voor nieuwe huurders. Flexwonen is een aanvulling op de reguliere woningmarkt. Deze woonvorm is bedoeld voor mensen die snel behoefte hebben aan een dak boven hun hoofd, zoals mensen die in scheiding liggen, uitstromen uit beschermd wonen of alleenstaande statushouders.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Zoeken naar locaties</h2> <p>Zoeken naar plek voor flexwoningen is aanvullend op de zoektocht naar reguliere bouwlocaties. Corporaties Rentree en Woonbedrijf ieder1 hebben aangegeven flexwoningen te willen realiseren, en zoeken met de gemeente naar geschikte plekken. In eerste instantie gaat het om ongeveer 200 wooneenheden, verspreid over verschillende locaties.</p> <p>Lees meer informatie over <a title="Ga naar nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl" href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/02/eerste-gemeenten-krijgen-geld-voor-huisvesting-aandachtsgroepen">Huisvesting aandachtsgroepen via Rijksoverheid.</a></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-02 15:08:00 +0100 2021-12-02 15:08:44 +0100 2021-12-02 15:23:56 +0100 Carbidschieten in buitengebied mag op oudejaarsdag Op oudejaarsdag van 9.00 uur tot 17.00 uur is carbidschieten alleen buiten de bebouwde kom en op eigen terrein toegestaan. Daarbuiten geldt een verbod, ook voor het vervoeren en voorhanden hebben van carbidbussen. <p>Burgemeester Ron K&ouml;nig: &ldquo;Carbidschieten is in sommige delen van onze gemeente een traditie. Ook deze jaarwisseling mag carbidschieten plaatsvinden, mits het veilig gebeurt, met goede afspraken &eacute;n onderlinge afstand.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-12-01 10:00:00 +0100 2021-11-26 12:02:45 +0100 2021-11-26 12:03:07 +0100 Gulden Adelaar 2022 voor Koninklijke Auping Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor het jaar 2022 de Gulden Adelaar toe te kennen aan Koninklijke Auping bv.  <p>De geschiedenis van het familiebedrijf Auping gaat terug tot 1888, toen grondlegger Johannes Auping de eerste bedden smeedde voor het St. Geertruiden Gasthuis in Deventer. Sindsdien draagt Auping zorg voor de nachtrust van miljoenen. Auping is vergroeid met Deventer en haar economie en al ruim een eeuw een van de belangrijkste werkgevers in de stad.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Cradle-2-cradle gecertificeerd&nbsp;</h2> <p>Al sinds de oprichting van Auping staan duurzaamheid, innovatief design en vakmanschap er centraal. Ook qua duurzaamheid is Auping koploper. Het was in 2012 de eerste beddenfabrikant ter wereld die cradle-2-cradle gecertificeerd werd. Daarmee speelt Auping niet alleen in op circulaire producten maar ook op duurzame bedrijfsvoering met 100% duurzame energie.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Materialenkringloop gesloten</h2> <p>Auping begon in Nederland met een Take Back System voor oude matrassen. Bij aanschaf&nbsp;<br />van een matras wordt het oude ingenomen en gerecycled. Daarna kwam het volledig recyclebare bed en het eerste volledig circulaire matras, de Auping Evolve waarmee ze de Circular Business Award 2019 wonnen. Alle materialen in dit matras kunnen worden hergebruikt zodat de materialenkringloop wordt gesloten.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Stroom van duurzame innovaties&nbsp;</h2> <p>Als koploper in design, gebruik van nieuwe materialen, innovatieve manieren van organiseren en produceren en inzet op duurzaamheid draagt Auping stevig bij aan verduurzaming. Hiervoor werkt het bedrijf samen met nationale en regionale kennisinstellingen en met studenten. Onderzoek dat bijdraagt aan een stroom van duurzame innovaties bij Auping.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Mondmaskers&nbsp;</h2> <p>Aan het begin van coronacrisis reageerde Auping snel op de grote en urgente behoefte aan medische mondmaskers, waarvoor Auping in korte tijd met partners als het Deventer ontwerpbureau Panton, een productielijn op wist te zetten.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Deventer mag trots zijn</h2> <p>Auping is de Gulden Adelaar waardig vanwege haar langjarig belang voor en commitment aan de stad Deventer, haar voortdurende innovatieve vermogen en omdat het bedrijf een pionier is in transformatie naar circulaire bedrijfsvoering. Deventer mag trots zijn op dit echte Deventer bedrijf: Koninklijke Auping bv.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Gulden Adelaar</h2> <p>De Gulden Adelaar is de culturele prijs van de gemeente Deventer, voor de meest uitblinkende prestatie op het gebied van beeldende kunsten, literatuur, muziek, toneel of wetenschap, geleverd door iemand die in Deventer woont of waarvan de prestatie betrekking heeft op Deventer.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-29 10:15:00 +0100 2021-11-29 10:16:17 +0100 2021-11-29 10:18:06 +0100 Stiho Haveneiland beste plek voor poppodium Deventer wil al langere tijd dat poppodium Burgerweeshuis goede huisvesting krijgt. Verbouwing van de huidige locatie en verhuizing naar twee andere locaties zijn onderzocht. De voormalige Stiho-hal op het Haveneiland komt als beste optie uit de vergelijking. Als de raad akkoord is, wordt samen met de pandeigenaar onderzocht of deze plek haalbaar is. <p>Wethouder Carlo Verhaar: &ldquo;Deventer groeit en ontwikkelt zich. Wij investeren om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te zijn. Een goed poppodium hoort daarbij. De Stiho-hal heeft onze voorkeur als plek. Als dat haalbaar blijkt, wordt het plan zorgvuldig verder uitgewerkt.&rdquo;&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Aantrekkelijk</strong></h2> <p>Adviesbureau Berenschot concludeert dat een poppodium met een grote zaal voor 675 bezoekers en een kleine zaal voor 275 bezoekers bij Deventer past. De Stiho-hal is groot genoeg. Ook voor productiehuis De Nieuwe Oost, nu medegebruiker in de Bagijnenstraat. En voor Maakhaven, een plek waar makers en bedrijven in de muzieksector samenkomen en samenwerken.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Uitwerking</strong></h2> <p>Het verkennende onderzoek laat zien dat met een investering van naar verwachting tussen de 10 en 11 miljoen euro een poppodium gemaakt kan worden in de Stiho-hal. Een nieuw poppodium dat voldoet aan de eisen van deze tijd en bijvoorbeeld geluid. Als de raad akkoord is met de plek, volgt een verfijningsonderzoek. Dit verfijningsonderzoek duur ongeveer een half jaar.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Haveneiland</strong></h2> <p>Het Burgerweeshuis heeft de Stiho-hal nu tijdelijk gehuurd om concerten te kunnen organiseren conform coronaregels. Met muzikanten, een productiehuis, een poppodium en muzikale marktpartijen kan levendigheid op het haveneiland ontstaan die verdere ontwikkeling aanjaagt. Samen met het naastgelegen Roto-terrein maakt het haveneiland onderdeel uit van de Centrumschil waar veel (her)ontwikkeling plaatsvindt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Wat vooraf ging</strong></h2> <p>Eerder werd uitgezocht of het verbouwen van het huidige pand haalbaar is. Daarna is gekeken naar andere, mogelijke locaties in de stad. Daar kwamen twee opties op het Haveneiland uit. Nu zijn deze drie opties naast elkaar gelegd en verder verkend. Ook is gekeken of een gefaseerde overstap naar het Haveneiland een voordelige optie is. Dat blijkt niet zo te zijn.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Bagijnenstraat&nbsp; </strong></h2> <p>Veel Deventenaren zijn verknocht aan het monumentale Burgerweeshuis aan de Bagijnenstraat. Echter, dit pand heeft achterstallig onderhoud en zou na een ingrijpende verbouwing nog steeds niet optimaal zijn voor de toekomst van het poppodium. Daarnaast ervaart de omgeving overlast die niet geheel is weg te nemen met een grondige verbouwing.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Maatregelen</strong></h2> <p>Omdat het nog een tijd duurt totdat nieuwe huisvesting is gerealiseerd, worden maatregelen genomen om de overlast in de Bagijnenstraat te verminderen tijdens de overbruggingsperiode. Burgerweeshuis, omwonenden en gemeente maken samen afspraken.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Behandeling</strong></h2> <p>Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college in december. Kijk hiervoor op de agenda op <a title="Ga naar www.gemeenteraad.deventer.nl" href="https://gemeenteraad.deventer.nl/">www.gemeenteraad.deventer.nl</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-26 09:30:00 +0100 2021-11-26 09:19:49 +0100 2021-11-26 12:31:22 +0100 Tijdelijke opvang vluchtelingen Wittenstein Het college van burgemeester en wethouders heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden om vanaf medio december tijdelijk onderdak te bieden aan 100 vluchtelingen in de voormalige school aan de Wittenstein in Borgele. COA heeft het aanbod geaccepteerd. Er is nu grote behoefte aan extra opvangcapaciteit, zolang er onvoldoende mensen kunnen worden gehuisvest in de reguliere asielzoekerscentra.  <p>Omwonenden zijn vandaag ge&iuml;nformeerd.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Gezamenlijke verantwoordelijkheid</h2> <p>Burgemeester Ron K&ouml;nig: &ldquo;In heel Nederland staat de opvang van vluchtelingen onder druk. De asielzoekerscentra zitten vol en de instroom is hoger dan verwacht. Ook blijven statushouders langer in de opvang, omdat er weinig woningen beschikbaar komen. We vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten om te zorgen voor goede opvang van vluchtelingen. Daarom biedt Deventer deze locatie aan.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Een bed voor iedereen</h2> <p>Het COA heeft dringend behoefte aan opvangplekken om iedereen die daar recht op heeft een bed te bieden. Deze 100 tijdelijke extra opvangplekken in Deventer dragen bij aan de noodzakelijke verlichting van de opvangproblematiek.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Mensen in nood niet in de kou laten staan</h2> <p>Gemeenten hebben met het Rijk afgesproken om op korte termijn noodopvang te bieden voor vluchtelingen. Op dit moment ontvluchten veel mensen de oorlog in hun land. Deventer wil mensen in nood niet in de kou laten staan en heeft daarom aangeboden om tijdelijk onderdak te bieden aan 100 asielzoekers in de voormalige school aan de Wittenstein. <a href="https://www.deventer.nl/noodopvang">Meer informatie over de noodopvang</a></p> <p>&nbsp;</p> <h2>Woningbouwlocatie</h2> <p>De gemeente heeft meerdere locaties in Deventer bekeken op geschiktheid voor de opvang. De enige geschikte locatie is de Wittenstein. Op deze locatie is nieuwbouw gepland. Omdat de tijdelijke opvang van vluchtelingen niet langer kan duren dan een half jaar, heeft de opvang geen gevolgen voor deze <a title="Naar nieuwbouw Wittenstein" href="https://www.deventer.nl/wittenstein">nieuwbouw</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-23 12:45:00 +0100 2021-11-23 09:56:59 +0100 2021-11-23 13:09:05 +0100 Uitreiking 1e jeugdlintjes in de gemeente Deventer Burgemeester Ron König heeft de eerste vijf Deventer Jeugdlintjes uitgereikt. Het Deventer jeugdlintje is een aanvulling op de Deventer onderscheidingen. Het lintje wordt uitgereikt op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november 2021. <p>Met de uitreiking van jeugdlintjes als uiting van waardering voor maatschappelijke verdiensten, wil de gemeente kinderen en jongeren stimuleren om zich belangeloos in te zetten voor anderen, voor de samenleving.</p> <h2><br />Aanmoedigingsprijs</h2> <p>In Deventer vinden we dat we ook jongeren hard nodig hebben in onze stad en onze dorpen. Want zij zijn de toekomst. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren iets betekenen voor mensen in hun eigen omgeving. Daarom vinden wij dat niet alleen volwassenen een lintje moeten kunnen krijgen, maar ook jongeren. Het is een aanmoedigingsprijs voor betrokken en sociale kinderen en jongeren.&nbsp;</p> <h2><br />Jury</h2> <p>Een deskundige jury boog zich over de nominaties. In die jury zaten: Maarten Kuiper, directeur van Sportbedrijf Deventer; Yvonne Tiemens, bestuurder van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Sine Limite; Dennis Platvoet, artistiek &amp; zakelijk co&ouml;rdinator Productiehuis De Nieuwe Oost, singer-songwriter Rob Dekay en burgemeester Ron K&ouml;nig.</p> <h2><br />Uitreiking</h2> <p>De lintjes zijn uitgereikt aan:</p> <p><strong>Isa Seker - 18 jaar</strong></p> <p>Vanaf zijn 14e vrijwillig actief.</p> <p>Geeft elk weekend huiswerkbegeleiding bij de ISN Deventer Centrum Moskee, en organiseert daar ook activiteiten voor jongeren. Hij geeft rondleidingen voor bezoekers in de moskee.&nbsp;</p> <p>Daarnaast is hij al jarenlang politiek betrokken bij een lokale politieke partij; en fractieondersteuner van DENK.</p> <p><strong>Lindi Berenschot &ndash; 16 jaar</strong></p> <p>Actief vanaf 12 jaar bij de Klup. Dat is een stichting die sport- en ontspanningsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking in Deventer en omgeving.</p> <p>Als 12-jarige kwam zij op zaterdag met haar broer mee naar het zwembad, ze nam zelf het initiatief om mee te helpen. Vanaf dat moment is zij wekelijks actief om jonge kinderen te leren zwemmen.</p> <p><strong>Sanna Schrijver &ndash; 10 jaar</strong></p> <p>Zet zich al een aantal jaren in voor Villa Joep. Dat is het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. Dat doet ze door lege flessen in te zamelen in de buurt en op de manege. Het statiegeld wordt gedoneerd aan Villa Joep. Ook doet ze karweitjes tegen een kleine vergoeding. Ook dat geld gaat naar Villa Joep. Ze moedigt klas en-teamgenootjes aan om iets voor een goed doel te ondernemen en helpt ze hen om bewust te zijn van alles wat er om hen heen gebeurt.</p> <p><strong>Noa Deckers &ndash; 7 jaar</strong></p> <p>Haalt al 2 jaar lang spullen op voor de Voedselbank.</p> <p>Gaat langs bij buurtbewoners, familie en vrienden om spullen op te halen die ze niet meer nodig hebben. Met de spullen die zij ophaalt kunnen mensen die arm zijn en een beetje hulp hard nodig hebben toch een fijne decembermaand hebben. De maand waarin we Sinterklaas vieren en Kerst en Oud en Nieuw is ook een dure maand. Dankzij Noa hebben deze mensen &oacute;&oacute;k een leuke maand.&nbsp;</p> <p><strong>Madelief Gerichhausen &ndash; 6 jaar</strong></p> <p>Toen zij 5 werd, stond er een afvalgrijper op haar verlanglijstje. Het werd haar lievelingscadeau! Zij gaat vaak met een afvalgrijper door de buurt en rond de wielerbaan vuilnis oprapen. Ook als het niet zulk mooi weer is.&nbsp;</p> <p>Dit doet ze helemaal uit zichzelf, omdat ze graag wil dat de buurt schoon blijft. Ze komt terug met zakken vol zwerfvuil. Als de container vol is, wordt de Deventer Schoon Familie gebeld om het vuil op te halen.&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-20 16:00:00 +0100 2021-11-18 12:56:47 +0100 2021-11-22 10:04:43 +0100 Geen vuurwerkshow met oud en nieuw Op oudejaarsavond is er geen centrale vuurwerkshow. <p>Gemeente Deventer heeft helaas moeten besluiten de vuurwerkshow niet door te laten gaan. Vanwege de oplopende coronabesmettingen vindt de gemeente het onverantwoord dat grote groepen bij elkaar komen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-19 16:41:00 +0100 2021-11-19 16:41:55 +0100 2021-11-19 16:59:33 +0100 Bijeenkomst nieuwe inwoners gaat niet door De bijeenkomst nieuwe inwoners op zaterdag 20 november gaat helaas niet door. <p>Dit is besloten vanwege de oplopende coronacijfers en de strengere coronamaatregelen. Iedereen die zich heeft aangemeld, heeft persoonlijk bericht gekregen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-19 14:00:00 +0100 2021-11-18 14:58:55 +0100 2021-11-19 14:21:15 +0100 17 culturele subsidies toegekend Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten zeventien culturele subsidies toe te kennen op grond van de Programmasubsidie Cultuur. <p>Wethouder Carlo Verhaar: &ldquo;Dit is goed nieuws voor cultureel Deventer. Met maar liefst zeventien toegekende subsidies hebben we een mooie lijst met een divers aanbod. Cultuur leeft in Deventer!&rdquo;</p> <p>De regeling bestaat uit 4 onderdelen:</p> <ol> <li>professionele culturele producties en/of presentaties;</li> <li>activiteiten cultuureducatie;</li> <li>culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;</li> <li>amateurkunst en volkscultuur.</li> </ol> <h2><br />Adviesraad Cultuur beoordeelt</h2> <p>De adviesraad Cultuur beoordeelt subsidieaanvragen voor de onderdelen a, b en c op artistiek-inhoudelijke kwaliteit en houdt rekening met een divers cultureel aanbod op het gebied van cultuur, doelgroepen en spreiding. Op basis van hun advies beslissen burgemeester en wethouders of subsidie wordt toegekend.</p> <h2><br />Alle positieve adviezen</h2> <p>De adviesraad Cultuur heeft op de volgende aanvragen positief geadviseerd:</p> <ul> <li>Etty Hillesum Centrum voor de tentoonstelling 'Een verlaten schoolplein'</li> <li>Stichting Theaterschip voor het talentontwikkelingstraject 'De Werf'</li> <li>Stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer voor zaterdagmiddagconcerten in Deventer</li> <li>Stichting Uitgelezen Verhalen voor Uitgelezen Verhalen 2022</li> <li>Stichting Popwaarts voor Popronde Deventer 2022</li> <li>Stichting Muziekkring Bathmen voor de uitvoering van de Johannes Passion</li> <li>Stichting Deventer Boekenweek voor de Deventer Boekenweek 2022</li> <li>Stichting Deventer Irish Pub Festival voor het Irish Pub Festival 2022</li> <li>Stichting Toneelschap Beumer&amp;Drost voor verschillende toneelproducties in 2022</li> <li>Street Art Streets voor het kunstproject Music &amp; Muralis</li> <li>In goede handen management voor de uitvoering van de Stabat Mater</li> <li>Stichting Musora voor de muziekreeks Oude Muziek 2022</li> <li>Stichting MIMIK voor een debat- en gespreksprogramma</li> <li>Stichting IMPACT voor het dansproject Wervel</li> <li>Stichting Stad en Cultuur voor Kunstbende 2022</li> <li>Stichting Vogeleiland voor de kunstroute Eilandje 2022</li> <li>Stichting Burgerweeshuis voor het talentontwikkelingsprogramma Deventer Talenthouse <br /><br /></li> </ul> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-11-19 09:00:00 +0100 2021-11-18 16:24:44 +0100 2021-11-22 10:04:05 +0100 Nieuwe bezoekersvergunning en meer parkeerruimte in avond en nacht Parkeergarages in het centrum hebben in de avond en nacht veel vrije plekken. Om binnenstadbewoners met een parkeervergunning extra parkeerruimte te bieden, krijgen zij de mogelijkheid de auto op deze rustige momenten te parkeren in één van de gemeentelijke parkeergarages. Daarnaast stelt het college een nieuwe bezoekersvergunning voor. <p>Wethouder Frits Rorink: &ldquo;We willen het gebruik van de parkeergarages in de binnenstad stimuleren. Door parkeergarages in de avond en nacht beschikbaar te stellen voor vergunninghouders, ontstaat er meer parkeerruimte in de buurt. We kiezen er ook voor de bezoekersvergunning aan te passen. In de nieuwe situatie wordt alleen betaald voor de uren dat er geparkeerd wordt.&rdquo;</p> <h2><br />Nieuwe bezoekersvergunning</h2> <p>In de bestaande situatie betalen vergunninghouders voor een vast aantal uren per maand. Het vaste aantal uur kiest de inwoner of ondernemer zelf. Dat varieert van 35 tot 140 uur per maand. Uren kunnen niet meegenomen worden naar de volgende maand. Daar komt nu verbetering in.</p> <p>Door het voorstel van het college kunnen inwoners die in een parkeervergunningzone wonen parkeertegoed kopen voor bezoekers. Dat kan al met een minimumbedrag van 5 euro. Als bezoek wordt aangemeld wordt dat betaald via het tegoed. Met deze nieuwe regeling betalen mensen alleen wat ze gebruiken. Tegoed blijft onbeperkt geldig. Mensen zonder auto kunnen ook een bezoekersvergunning aanvragen.</p> <h2><br />Gemeentelijke parkeergarages</h2> <p>De gemeentelijke parkeergarages worden overdag goed gebruikt. In de avonduren en in de nacht is het in de garages rustiger, terwijl de parkeerdruk op straat toeneemt op sommige plekken. Het college stelt de vrije ruimte in parkeergarages op de rustige momenten beschikbaar voor vergunninghouders in de binnenstad.</p> <p>Bewoners met een parkeervergunning voor de zone Binnenstad kunnen tegen een kleine vergoeding zelf kiezen om in de avond en nacht op straat of in een gemeentelijke parkeergarage te parkeren.</p> <h2><br />Parkeertarief in de singels en schilwijken</h2> <p>Het college stelt voor de jaarlijkse tariefstijging voor op straat parkeren door te voeren door de uurtarieven van de singels en de schilwijken aan te passen. Het gaat om een stijging van iets meer dan 2%. Hierdoor blijven de tarieven in de parkeergarages en van het centrumgebied gelijk aan afgelopen jaar.</p> <p><br />Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-18 16:00:00 +0100 2021-11-18 16:22:20 +0100 2021-11-22 10:03:47 +0100 Vernieuwde Zandpoort met nieuwe verlichting en meer groen De toegangswegen naar de Deventer binnenstad worden steeds knapper. Na de Keizerstraat is de Zandpoort nu ook vernieuwd. <p>Met een duidelijke looproute van de Brinkgarage naar de Brink, meer groen en nieuwe verlichting. De straatstenen zijn deels vernieuwd en de Zandpoort is anders ingericht. Ook zijn er extra parkeerplekken voor de fiets gemaakt.&nbsp;</p> <p>Wethouder Frits Rorink: &ldquo;De Zandpoort is een belangrijke toegang naar de Brink en de rest van de binnenstad. De Zandpoort is prachtig geworden. Ga vooral eens kijken als het gaat schemeren en de nieuwe verlichting aanstaat, dat geeft een uniek en sfeervol beeld!&rdquo;</p> <h2><br />In het licht</h2> <p>Met het aanlichten van een aantal gevels, de Oranjeboom en het plaatsen van goede straatverlichting is de verlichting in de Zandpoort sterk verbeterd.&nbsp;</p> <h2><br />Deventer klinkers en natuursteen&nbsp;</h2> <p>Net als in de rest van de Deventer binnenstad ligt in de Zandpoort de &lsquo;Deventer-mix&rsquo;. Deze speciale mix van klinkers wordt alleen gebruikt in Deventer. De contouren van de oude Zandpoort zijn terug te zien in het straatwerk. En net als in de Keizerstraat zijn in de Zandpoort natuursteenbanden aangebracht.&nbsp;</p> <h2><br />Straatkolken en fietsklemmen</h2> <p>De straatkolken (putten) zijn vervangen door de bekende Deventer straatkolken en de Deventer fietsklemmen staan nu ook in de Zandpoort. &nbsp;</p> <h2><br />Groene entree&nbsp;</h2> <p>De Zandpoort wordt gemarkeerd door 2 beplantingsvakken van staal.&nbsp;</p> <p><br />Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-18 15:46:00 +0100 2021-11-18 15:46:13 +0100 2021-11-22 10:03:25 +0100 Programma Week van de ondernemer 2021 verzet naar voorjaar 2022 Het kabinet heeft afgelopen vrijdag nieuwe coronamaatregelen aangekondigd waaronder een gedeeltelijke lockdown voor drie weken. Daarom wordt het programma van de Week van de Ondernemer die voor deze week gepland stond, verzet naar het voorjaar van 2022. Alleen de Moedige Dialoog op 18 november gaat – online – door. <p>&ldquo;Ondernemers verdienen absoluut een week waarop ze worden bedankt voor hun lef en &nbsp;doorzettingsvermogen. Maar we willen dit wel op een passende en verantwoorde wijze organiseren&rdquo;,&nbsp; licht Alfred Liefers directeur van Ondernemershuis Deventer de afgelasting toe. &ldquo;We hebben gekeken naar het omzetten van de geplande activiteiten naar een online programma, maar dit zou toch te veel te niet doen aan de inhoud van de workshops en kennissessies. Daarom gaan we in het voorjaar een nieuwe datum prikken zodra het weer op een goede manier kan. Wat in het vat zit verzuurt niet, daar gaan we zeker voor zorgen samen met onze partners. &rdquo;</p> <h2><br />Online Moedige Dialoog op 18 november</h2> <p>De 'Moedige Dialoog over schulden en armoede' gaat wel door. Deze wordt op donderdag 18 november van 15.00 tot 16.30 uur online gehouden. Armoede is een hardnekkig probleem en heeft zijn weerslag op heel veel terreinen.&nbsp; Praat online mee over de impact, de oorzaak &eacute;n oplossingen. Aanmelden kan via <a href="mailto:salland@moedigedialoog.nl">salland@moedigedialoog.nl</a>.</p> <h2><br />Sterkte voor ondernemers</h2> <p>Ondernemershuis Deventer en haar partners wensen alle ondernemers die (weer) worden getroffen door de aangescherpte coronamaatregelen veel sterkte toe. Voor een luisterend oor en praktische ondersteuning kunnen ondernemers contact op nemen met de Corona Helpdesk (<a href="mailto:info@ondernemershuis-deventer.nl">info@ondernemershuis-deventer.nl</a> / 0570-758 021). In de Corona helpdesk werken Deventer organisaties samen om ondernemend Deventer zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen tijdens de coronapandemie.</p> <p>Heeft u vragen over het afgelaste programma? Ondernemershuis Deventer beantwoordt deze graag.</p> <p><br />Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-16 14:00:00 +0100 2021-11-16 14:14:04 +0100 2021-11-22 10:02:57 +0100 Werkzaamheden Lebuinuspleinen gestart Na maanden voorbereiden is het zover. Wethouder Carlo Verhaar heeft 15 november de eerste stenen van het Grote Kerkhof geschoven. Het startsein voor de werkzaamheden aan het eerste Lebuinusplein, het Grote Kerkhof. De aannemer gaat aan de slag met het fraaie ontwerp van landschapsarchitect Bosch&Slabbers. De verwachte oplevering van het Grote Kerkhof is in het voorjaar van 2022. De Stromarkt en de Nieuwe Markt zijn daarna aan de beurt.  <p>Wethouder Carlo Verhaar: &ldquo;Ik ben ontzettend blij dat het werk nu echt gaat beginnen. We hebben een prachtig plan dankzij de inbreng van omwonenden en ondernemers. Ik verheug me erop om volgend jaar zomer op een terrasje te genieten van de nieuwe inrichting!&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Drukte op het Grote Kerkhof</h2> <p>De werkzaamheden starten aan de kant van de Lange Bisschopstraat. Tot eind 2021 werkt de aannemer tot aan de kruising met de Polstraat. De planning vanaf begin 2022 is nog niet bekend. Er werken verschillende aannemers tegelijk aan het plein. Dit kan zorgen voor overlast. De aannemers hebben goed overleg met elkaar. Overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers wordt tot een minimum beperkt.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Hergebruik maar ook nieuwe bijzondere elementen</h2> <p>Het gebied rondom de Lebuinuskerk wordt voorzien van bestrating met bak- en natuursteen. Het hergebruik van onder andere de klinkers, de zogenaamde &lsquo;Deventer mix&rsquo;, versterkt de historische uitstraling. Het Grote Kerkhof krijgt voor een groot deel halfverharding.&nbsp;</p> <p>Terrassen krijgen een betere plek op het plein en er komt een waterspiegel op het Grote Kerkhof, om in te spelen of om aan te mijmeren. De pleinen en historische panden sluiten beter op elkaar aan. Stoepjes voor oude panden worden in ere hersteld. Het plein krijgt bomen die passen bij de sfeer van het plein en de Kleine Poot krijgt een plantvak voor extra groen.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Lees meer over de ontwikkelingen van de Lebuinuspleinen op de website: <a title="Naar informatie over de Lebuinuspleinen" href="https://www.deventer.nl/lebuinuspleinen">www.deventer.nl/lebuinuspleinen</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-15 15:15:00 +0100 2021-11-15 15:10:38 +0100 2021-11-15 15:16:31 +0100 Energieneutrale reclamemasten langs de A1 Een aantal jaar geleden heeft de gemeenteraad zoekgebieden aangewezen langs de A1 voor reclamemasten. Inmiddels heeft een partij zich gemeld die de 2 reclamemasten gaat bouwen en exploiteren. Het gaat om 2 energieneutrale reclamemasten bij afslag Deventer en afslag Deventer-Oost. <p>Deventer bedrijven hebben de wens kenbaar gemaakt om de zichtbaarheid van hun bedrijf vanaf de snelweg te vergroten. Ondernemers zien volop kansen om hun bedrijf en producten in de etalage van de snelweg te tonen. De raad heeft in 2016 besloten dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken. In het reclame- en uitstallingenbeleid zijn zoekgebieden langs de A1 aangewezen voor het plaatsen van reclamemasten.&nbsp;</p> <h2><br />Gericht op de A1</h2> <p>De masten hebben vaste reclame-uitingen en LED-schermen. Bij de reclamemasten komen zonnepanelen die genoeg elektriciteit opwekken voor de LED-schermen. De schermen worden gericht op de A1 en komen op een maximale hoogte van 40 meter te hangen. De hoogte van de hele reclamemast is maximaal 60 meter. De mast bij de Stadsentree krijgt ook een lager LED-scherm gericht op de Zutphenseweg.</p> <h2><br />Adverteren</h2> <p>Op de LED-schermen kunnen kleinere ondernemingen en instellingen ook zendtijd inkopen om hun bedrijf of waren te laten zien aan het verkeer op de A1. Adverteren op de schermen is ook betaalbaar voor ondernemers en instellingen met een kleiner budget.</p> <h2><br />Volgende stap</h2> <p>De reclamemasten worden gebouwd en ge&euml;xploiteerd door het bedrijf Greenledwalls. Zij gaan aan de slag met het aanvragen van de vergunning en het doorlopen van de procedures. In deze procedure is ook ruimte voor de omgeving om een zienswijze in te dienen of bezwaar te maken.</p> <p>Kijk voor meer informatie op <a title="Ga naar http://www.deventer.nl/reclamemastenA1" href="http://www.deventer.nl/reclamemastenA1">www.deventer.nl/reclamemastenA1.</a></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-05 10:00:00 +0100 2021-11-04 22:16:47 +0100 2021-11-22 10:01:59 +0100 Straatnamen Tuinen van Zandweerd onthuld Op het terrein van de voormalige legendarische Deventer kunstijsbaan in de Zandweerd start de bouw van de nieuwe wijk Tuinen van Zandweerd. Een deel van de straten krijgt de naam van vroegere schaatshelden. Het andere deel ontleent zijn naam aan Deventenaren die zich hebben ingezet op het gebied van duurzaamheid. <p>Wethouder Rob de Geest onthulde woensdag 3 november twee van de elf straatnaamborden in de nieuwe wijk Tuinen van Zandweerd in onder andere het bijzijn van mevrouw A. Boekema-Schut, naar wie een straat is vernoemd en mevrouw M. Korsten-Grotenhuis, die akkoord ging met de vernoeming van een straat naar haar broer Hans.</p> <h2><br />Bouw van start</h2> <p>De voorbereidingen voor de woningbouw in de nieuwe woonwijk zijn afgerond en de bouw van de&nbsp; woningen kan van start. Binnenkort worden de straatnaamborden geplaatst.</p> <h2><br />Unieke plek langs de IJssel</h2> <p>In de Tuinen van Zandweerd zijn 120 kavels gereserveerd voor zelf- en samenbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap. En er is plek voor een appartementengebouw. De wijk ligt op een unieke plek langs de IJssel, waar de stad overloopt in het buitengebied. Je kunt hier duurzaam, ontspannen en gezond wonen.</p> <h2><br />De auto te gast</h2> <p>De wijk&nbsp;wordt&nbsp;een&nbsp;soort&nbsp;tuinenlandschap&nbsp;met diepe voortuinen, tuinpaden,&nbsp;karakteristieke&nbsp;woningen en grote tuinkavels. Zo ontstaat&nbsp;een ontspannen, vrije en&nbsp;gemeenschappelijke&nbsp;woonsfeer,&nbsp;waarin groen, wandelaars, fietsers&nbsp;en spelende&nbsp;kinderen&nbsp;centraal&nbsp;staan.&nbsp;De auto is te gast. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.opjestek.nl/">www.opjestek.nl</a><u>.</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><br />Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-03 16:00:00 +0100 2021-11-03 11:03:04 +0100 2021-11-22 10:02:34 +0100 GGD IJsselland komt met de vaccinatiebus en pop-uplocaties opnieuw naar Deventer voor prikken zonder afspraak In de week van 1 november en 8 november komt GGD IJsselland opnieuw met de vaccinatiebus en pop-uplocaties naar Deventer. Om op deze manier iedereen die dit wil op een laagdrempelige manier de kans te bieden zich te laten vaccineren tegen corona. <p>Iedereen vanaf 12 jaar kan op de volgende dagen terecht voor een eerste of tweede prik:</p> <ul> <li>Maandag 1 november: vaccinatiebus bij Deventer Buitensoci&euml;teit, 13.00 &ndash; 19.30 uur</li> <li>Dinsdag 2 november: vaccinatiebus bij Deventer Buitensoci&euml;teit, 09.00 &ndash; 15.30 uur</li> <li>Woensdag 3 november: pop-uplocatie in HalteZ, Zwolseweg 190A, 09.00 &ndash; 15.30 uur</li> <li>Donderdag 4 november: pop-uplocatie in HalteZ, Zwolseweg 190A, 13.00 &ndash; 19.30 uur</li> <li>Maandag 8 november: Schalkhaar, pop-uplocatie in De Lindeboom, Lindeboomsweg 1, 13.00 &ndash; 19.30 uur</li> <li>Dinsdag 9 november: Schalkhaar, pop-uplocatie in De Lindeboom, Lindeboomsweg 1, 09.00 &ndash; 15.30 uur</li> <li>Woensdag 10 november: Deventer, vaccinatiebus op het Stationsplein, 09.00 &ndash; 15.30 uur</li> <li>Donderdag 11 november: Deventer, vaccinatiebus op de Brink, 13.00 &ndash; 19.30 uur</li> </ul> <p>Als je voor de tweede prik komt, houd er dan wel rekening mee dat er tussen je eerste en tweede prik minimaal drie weken zit. Je kunt kiezen tussen het mRNA-vaccin en het Janssen-vaccin. Uiteraard kun je voor je 2<sup>e</sup> vaccinatie (met en zonder afspraak) ook terecht bij &eacute;&eacute;n van de vaste locaties van GGD IJsselland.</p> <p>Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat er een volwassene bij moet zijn. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen alleen komen. Voor het laten vaccineren is een geldig legitimatiebewijs verplicht, Dit geldt ook voor kinderen. En vergeet je mondkapje niet!</p> <p>GGD heeft verschillende pop-uplocaties in regio IJsselland. Ook rijdt de vaccinatiebus naar meerdere plekken in de regio. Meer informatie hierover, waaronder locatie, data en tijden, vind je op de <a title="Ga naar de website van GGD IJsselland" href="https://www.ggdijsselland.nl/home/coronavirus/locaties-corona/">website</a> van GGD IJsselland.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-11-01 09:00:00 +0100 2021-10-28 15:54:32 +0200 2021-10-28 15:54:32 +0200 Koninklijke Erepenning voor Korfbalvereniging Devinco Op zaterdag 30 oktober ontving Korfbalvereniging Devinco, voorafgaand aan de laatste veldwedstrijd, de Koninklijke Erepenning uit handen van locoburgemeester Rob de Geest. <p>Op 3 november 2019 bestond de vereniging 100 jaar.&nbsp; Eerder kon de erepenning niet worden uitgereikt vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus. Nu, bij het 102 jarig bestaan van de vereniging kan dit wel.</p> <p>Korfbalvereniging Devinco is een actief onderdeel van de Deventer sportgemeenschap. Zo organiseert zij het schoolkorfbaltoernooi zodat elk kind kan kennismaken met de sport.</p> <p>Korfbal wordt aangeboden op alle niveaus. Ook voor sporters met een beperking. Samen met de Deventer Sportploeg en het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, biedt Devinco sinds 2011 G-korfbal aan.</p> <h2>Over de Koninklijke Erepenning</h2> <p>De Koninklijke Erepenning is een ereteken voor (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de&nbsp;bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen Koning Willem-Alexander kan de Erepenning toekennen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-30 14:30:00 +0200 2021-10-26 15:34:45 +0200 2021-11-03 11:05:45 +0100 Samen werken aan sterke vrijetijdssector in Deventer De vrijetijdssector is belangrijk voor Deventer. De sector levert een grote bijdrage aan de lokale economie. Daarom is er samen met verschillende partners een 'uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie' opgesteld. Dit programma richt zich op de kansen die de vrijetijdssector biedt voor de gemeente. Met aandacht voor de leefbaarheid van de stad en het buitengebied. <p>Wethouder Economie Thomas Walder: &ldquo;Vrijetijdseconomie gaat over alle activiteiten buitenshuis op het gebied van vrije tijd, waardoor inwoner, toerist en recreant graag in de gemeente verblijft. Van fietsen, cultuur en evenementen tot winkelen, sporten en horecabezoek. De vrijetijdssector is een veerkrachtige sector waar samen wordt gewerkt aan een sterk Deventer. Het nieuwe uitvoeringsprogramma geeft richting voor komende jaren. We werken samen aan een stad, dorpen &eacute;n buitengebied waar mensen graag willen zijn.&rdquo;</p> <h2><strong>Vijf ambities</strong></h2> <p>In het uitvoeringsprogramma zijn vijf ambities beschreven: beleefbare stad: van <em>place to buy</em> naar <em>place to be</em>, prettig verblijven (verblijfsaccommodaties), synergie cre&euml;ren tussen stad en platteland, beleefbaar groen en water en de sector in beeld. De komende jaren zal er samen met ondernemers, de marketingpartijen en andere partners opgetrokken worden om aan de ambities te werken.&nbsp;</p> <h2>Deventer in trek bij bezoekers</h2> <p>Deventer is als authentieke, eigenwijze, vernieuwende Hanzestad in trek bij bezoekers. Jaarlijks bezoeken miljoenen mensen uit binnen-en buitenland de gemeente Deventer. Zij bezoeken niet alleen de stad, maar ook het mooie buitengebied en de dorpen. De verwachting is dat het aantal bezoekers in de komende jaren zal toenemen.</p> <h2><strong>Vermaak voor inwoners</strong></h2> <p>De vrijetijdseconomie gaat niet alleen over bezoekers van buitenaf, maar ook over het vermaak voor inwoners uit de gemeente zelf. Ook is er aandacht voor de eventuele overlast van de vrijetijdseconomie. Uit het bewonersonderzoek over het toerisme in de stad Deventer blijkt dat er op dit moment veel steun is voor toerisme bij de meerderheid van de bevolking: meer dan 85 procent van de Deventer bevolking vindt dat Deventer een toeristische bestemming moet blijven.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-10-29 10:00:00 +0200 2021-10-28 16:16:37 +0200 2021-10-28 16:16:53 +0200 Met basisbaan aan het werk Deventer gaat experimenteren met de basisbaan. De basisbaan is een op maat gemaakte baan voor mensen die het op de gewone arbeidsmarkt niet redden. Het gaat om banen waar maatschappelijke taken worden uitgevoerd en waar mensen voor betaald krijgen. Een plek om weer aan sociale contacten te werken en om structuur te krijgen in het leven. De basisbaan biedt inwoners en organisaties kansen om bij te dragen aan de samenleving. <p>Thomas Walder, wethouder Werk: &ldquo;Werken is &eacute;&eacute;n van de belangrijkste manieren om mee te doen in de maatschappij. Het draagt bij aan gezondheid, geluk, welzijn en inclusie. Voor heel veel mensen is het hebben van werk een vanzelfsprekendheid. Maar er is ook een groep mensen waarbij het niet lukt om aan het werk te komen. Mensen die al jarenlang afhankelijk zijn van een uitkering omdat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te groot is. Met het risico op eenzaamheid, slechte gezondheid, armoede en een gevoel van minderwaardigheid. Met de basisbaan krijgen nog meer mensen de kans om weer mee te doen.&rdquo;</p> <h2>Basisbanen</h2> <p>Het gaat om banen die gecre&euml;erd worden in de (semi)publieke sector. Bedoeld voor mensen die anders niet of nauwelijks aan het werk komen. De basisbanen zorgen niet voor verdringing op de arbeidsmarkt. Het zijn extra banen die speciaal gecre&euml;erd worden voor de doelgroep. De banen moeten bijdragen aan het welzijn en de financi&euml;le redzaamheid van deze inwoners.</p> <h2>Extra middel</h2> <p>Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering worden nu ook al geholpen door de gemeente. Bijvoorbeeld door samen op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk of een beschutte werkplek. De basisbaan is een extra middel om mensen de kans te geven om mee te doen.</p> <h2>Ervaring opdoen met basisbaan</h2> <p>Mensen met een basisbaan zijn uit de uitkering en komen in dienst van een werkgever. De gemeente start het eerste jaar met een groep van 5 tot 10 mensen om ervaring op te doen met de basisbaan. De verwachting is dat de basisbaan na een jaar ervaring opdoen breder wordt ingezet.</p> <h2>Sport- en onderwijssector</h2> <p>In het eerste proefjaar kiest de gemeente voor banen in de sportsector en onderwijssector. In de onderwijssector gaat het bijvoorbeeld om ondersteunende taken zoals het onderhoud van het terrein, het opnemen van de telefoon, werkzaamheden in de kantine en taken als gastheer of gastvrouw en om ondersteunende onderwijstaken. In de sportsector gaat het bijvoorbeeld om schoonmaakwerkzaamheden, administratieve taken, kleine onderhoudstaken, ondersteuning bij het organiseren van toernooien en taken als gastheer of gastvrouw.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-29 10:00:00 +0200 2021-10-28 16:15:11 +0200 2021-11-17 14:24:51 +0100 Parkeren Verzetslaan en Stationsplein verandert De parkeerplaatsen langs de Verzetslaan in Deventer zijn vanaf 1 november niet meer in beheer van de gemeente. Dat geldt ook voor meer dan de helft van de parkeerplaatsen in parkeergarage Stationsplein en een deel van de parkeerplaatsen op het achterdek van de Leeuwenbrug. De gemeente is er tijdens de onderhandelingen niet uitgekomen met de eigenaar, een vastgoedmaatschappij. <p>Wethouder Frits Rorink: "Het college vindt de huurprijs die de gemeente betaalt voor de parkeerplaatsen langs de Verzetslaan en parkeergarage Stationsplein te hoog. Tijdens de onderhandelingen zijn we er helaas niet uitgekomen met elkaar. Het is onzeker hoelang de situatie zo blijft. We blijven in gesprek met de eigenaar. Voor nu betekent het dat de gemeente 270 parkeerplaatsen niet meer beheert vanaf 1 november. Deze parkeerplaatsen vallen dan buiten de zone betaald parkeren."</p> <h2>Nieuwe situatie</h2> <p>De huidige overeenkomst loopt per 1 november af. Omdat er geen nieuwe afspraken zijn is de gemeente genoodzaakt de parkeerapparatuur te verwijderen. Parkeerplaatsen op straat blijven te gebruiken als parkeerplaats. In de parkeergarage kunnen mensen ook blijven parkeren. De gemeente gaat de nieuwe situatie monitoren. Daarbij wordt goed gekeken naar mogelijke parkeer- en verkeersoverlast.</p> <h2>Wat verandert er aan de Verzetslaan</h2> <p>De parkeerautomaten op de Verzetslaan worden verwijderd. Ook worden de borden rondom het parkeren aangepast. De gemeente stopt met het heffen van parkeergeld voor deze parkeerplaatsen. Hierdoor vallen deze 137 parkeerplaatsen buiten de parkeerzone. De parkeerplekken blijven te gebruiken als parkeerplaats.&nbsp;</p> <h2>Wat verandert er in de Parkeergarage&nbsp; &nbsp;</h2> <p>In de parkeergarage Stationsplein zijn 96 van de 167 parkeerplaatsen vanaf 1 november niet meer in beheer van de gemeente. In de parkeergarage worden borden en lijnen aangebracht op de overgang van de eigendomsgrens in de parkeergarage. De parkeergarage blijft toegankelijk voor parkeerders.&nbsp;</p> <h2><strong>Wat verandert er op het achterdek van de Leeuwenbrug </strong></h2> <p>Op het achterdek van de Leeuwenbrug zijn 37 van de 63 parkeerplaatsen vanaf 1 november niet meer in beheer van de gemeente. Met borden wordt aangegeven welke parkeerplaatsen nog wel binnen de parkeerzone vallen. Parkeerders kunnen hier betalen via het belparkeren of bij de parkeerautomaat op het stationsplein. De overige parkeerplaatsen vallen buiten de parkeerzone. De parkeerplaatsen blijven te gebruiken als parkeerplaats.&nbsp;&nbsp; <br /><br /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-28 09:40:00 +0200 2021-10-28 08:14:20 +0200 2021-10-28 08:14:20 +0200 Plattelands Jongeren Bathmen bestaat 100 + 1 jaar Plattelands Jongeren Bathmen wordt ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Deventer. Hiermee wordt uiting gegeven aan de bijzondere betekenis van 100 jaar Plattelands Jongeren Bathmen. <p>31 januari 2020 bestond de vereniging 100 jaar. De inschrijving in het Gulden Boek kon later dat jaar niet doorgaan door de toen geldende maatregelen tegen het coronavirus. Nu, ruim 1,5 jaar later kan dit wel.</p> <p>Plattelands Jongeren Bathmen heeft als doel&nbsp;jongeren organisatiebesef bij te brengen en zich op sociaal, cultureel, maatschappelijk en economisch gebied te ontwikkelen. De vereniging heeft ongeveer 450 leden in de leeftijd van 16 tot en met 35 jaar. Zij is opgericht in 1920 onder de naam 'Jong Bathmen'. Er was in die tijd sprake van een jongens- en een meisjesafdeling. In 1963 zijn de afdelingen met elkaar 'getrouwd' en samen verdergegaan.</p> <p>Jaarlijks worden er meerdere activiteiten georganiseerd, waarbij het belang van het dorp Bathmen&nbsp;nooit uit het oog wordt verloren en de saamhorigheid onder de jongeren wordt versterkt.</p> <h2>Jaarlijkse Boeldag<strong> </strong></h2> <p>De Boeldag is zo&rsquo;n&nbsp;terugkerend event.&nbsp;De jongeren halen bij de mensen thuis&nbsp;diverse spullen op met trekkers en wagens. De spullen&nbsp;worden&nbsp;uitgestald in manege &rsquo;t Ruiterkamp. Bij de jaarlijkse Boeldag proberen de vele PJB-ers de spullen te verkopen om elk jaar een zo&rsquo;n groot mogelijke opbrengst te genereren voor een goed doel. Dit kan een club, vereniging of&nbsp;kerk in Bathmen zijn.</p> <p>Tijdens de Boeldag op 23 oktober wordt Plattelands Jongeren Bathmen ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Deventer.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-23 13:00:00 +0200 2021-10-19 16:21:26 +0200 2021-11-17 14:26:20 +0100 Nieuwe aanpak extreme woningvervuiling De gemeente, woningcorporaties en het Bijzondere Zorgteam hebben een nieuwe aanpak ontwikkeld om in te kunnen grijpen als sprake is van ernstige woningvervuiling. <p>Woningvervuiling en verzameldrang in en om een woning kan zo ernstig worden, dat het ten koste gaat van het welzijn, de gezondheid, de veiligheid en/of leefbaarheid van de bewoner en soms ook omwonenden.</p> <p>Wethouder Rob de Geest: &ldquo;Als er sprake is van extreme vervuiling, is er vrijwel altijd meer aan de hand. Met het nieuwe beleid willen we de vervuiling aanpakken, maar ook breder kijken welke hulp iemand nodig heeft om problemen in de toekomst te voorkomen.&rdquo;</p> <h2>Probleemhuishouden</h2> <p>Er is sprake van een hygi&euml;nisch probleemhuishouden als de vervuiling van een woning door bewoners leidt tot ernstige stankoverlast, overlast van ongedierte en of gevaar voor de gezondheid van personen, brand- of instortingsgevaar.</p> <h2>Aan de slag met gedrag</h2> <p>In de nieuwe aanpak gaat het om het opruimen van de vervuilde woning maar vooral ook om het motiveren van de betrokkene en zijn omgeving om met de vervuiling aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat iemand niet weer in hetzelfde gedrag terugvalt. Als dat niet leidt tot verbetering, kan</p> <p>in uitzonderlijke situaties worden overgegaan tot dwang.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-21 10:00:00 +0200 2021-10-21 16:35:44 +0200 2021-11-17 14:45:26 +0100 Maatregelen om verkeerslawaai tegen te gaan Het ene voertuig maakt meer geluid dan de ander. Voertuigen die veel geluid maken kunnen zorgen voor overlast. Bijvoorbeeld bij mensen die vlak bij een drukke weg wonen. De gemeente gaat daarom in samenwerking met een aantal partijen in de stad aan de slag om geluidsoverlast van voertuigen te verminderen. <p>Wethouder Frits Rorink: &ldquo;De afgelopen maanden hebben we met verschillende partijen in de stad gesprekken gevoerd over verkeerslawaai. Hoe zorgen we er samen voor dat het verkeersgeluid binnen de perken blijft? Dat gaat niet alleen over motoren, maar ook over brommers, scooters en auto&rsquo;s. We komen nu met een eerste pakket aan maatregelen om geluidsoverlast van voertuigen te verminderen.&rdquo;</p> <h2>Melden wordt makkelijker</h2> <p>De gemeente gaat in samenwerking met de Omgevingsdienst de mogelijkheden verbeteren voor het melden van geluidsoverlast.</p> <h2>Geluidsmetingen</h2> <p>Ook gaat de Omgevingsdienst geluidsmetingen doen naar de hoeveelheid en de veroorzakers van geluidsoverlast. Er wordt gebruik gemaakt van camerabeelden. De camerabeelden worden alleen gebruikt om de voertuigcategorie van de veroorzaker van het geluid vast te stellen.</p> <h2>Te Luid Geluid is Uit</h2> <p>Op vijf plekken in Deventer wordt op het wegdek een logo geplaatst van de campagne <em>Te Luid Geluid is Uit</em>. Deze campagne is een initiatief van verenigingen van motorrijders.</p> <h2>Controle</h2> <p>Op basis van de meldingen en de geluidsmetingen wordt de politie gevraagd om gericht te controleren op geluidsoverlast.</p> <h2>Raad</h2> <p>Naar aanleiding van een motie over het tegengaan van geluidsoverlast door motoren, heeft de raad het college verzocht om te onderzoeken welke concrete maatregelen mogelijk en passend zijn om geluidsoverlast te verminderen. Dit pakket aan maatregelen is het begin van een traject. Samen met partijen in de stad blijft de gemeente kijken, leren en onderzoeken wat we kunnen doen om geluidsoverlast van voertuigen te verminderen.</p> <p>&nbsp;Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-21 10:00:00 +0200 2021-10-21 16:34:37 +0200 2021-11-17 14:19:11 +0100 Wil jij bijdragen aan een huiselijke plek ter ondersteuning van een kind, ouder of gezin? Van 3 t/m 10 november is het de Week van de Pleegzorg. Samen met zorgaanbieders als Pactum, Humanitas en Ambiq besteedt Deventer hier aandacht aan. Op maandagavond 8 november is een bijeenkomst over 3 verschillende ondersteuningsvormen: Steungezinnen, Pleegzorg en Gezinshuizen. <h2>Steungezinnen</h2> <p>Wil jij een dagdeel per week een kind bij jou thuis opvangen? Zodat de ouders en kind even op adem kunnen komen? Verandering van omgeving, een plek waar het kind zich welkom voelt en onbevangen positieve aandacht krijgt. Heb jij ruimte in jouw hart en in je huis? En wil je onderzoeken of het iets voor jou is? Neem contact op! We kijken stap voor stap of we tot een match kunnen komen. Dit is altijd maatwerk. Alleenstaanden en stellen met of zonder eigen kinderen en huisdieren, je bent welkom!</p> <h2>Pleegzorg</h2> <p>Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Het kind wordt dan niet door de eigen ouders maar door pleegouders verzorgd en opgevoed.<strong> </strong>Soms woont een kind voor korte tijd in een pleeggezin, maar het kan ook voor een langere periode zijn. Een kind kan de hele week in een pleeggezin wonen. Het kind kan ook af en toe in het weekend&nbsp;of in een vakantie bij een pleeggezin logeren. Dan spreken we over deeltijdpleegzorg. Wanneer ouders niet de juiste zorg en aandacht aan hun kinderen kunnen bieden, kan pleegzorg een oplossing zijn. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als hun&nbsp;kind nog thuis woont. Is dat niet voldoende voor de ontwikkeling en veiligheid van het kind? Dan kan besloten worden dat het kind tijdelijk of voor een langere periode ergens anders gaat wonen. Ouders kunnen zelf voor pleegzorg kiezen, in overleg met de hulpverlening. Zo worden de ouders tijdelijk ontlast. En het kind heeft dan een rustige en veilige plek om te wonen. Soms bepaalt de kinderrechter dat een kind naar een pleeggezin moet.</p> <h2>Gezinshuisouders</h2> <p>Gezinshuisouders nemen jongeren in verschillende leeftijdscategorie&euml;n en met verschillende problematiek op in hun huis. Kinderen kunnen op deze manier opgroeien in een gezinssituatie. Gezinshuisouders zijn professioneel opgeleide mensen, die kennis van zaken hebben waardoor ze kinderen op een zo goed mogelijke manier kunnen begeleiden. Gezinshuisouders worden begeleid en ondersteund door een professionele organisatie.</p> <p>Gezinshuis ouders zijn de spin in het web als het gaat om regelzaken rondom deze kinderen. Hierbij ben je niet alleen bezig met praktische regelzaken (zoals naar voetbal of afspreken met vriendjes/vriendinnetjes). Deze kids hebben te maken met een heel netwerk. Denk hierbij aan ouders, broers/zussen, begeleidende instanties en voogden. Voor het kind is het van groot belang deze (familie)banden te herstellen/goed te houden. Het regelen van bezoekjes en overleggen met begeleidende instanties komt dan ook steeds terug.</p> <p>Tijdens deze bijeenkomst vertellen direct betrokkenen over hun ervaringen en expertise. Na afloop kun je bij de verschillende stands meer informatie krijgen en is er gelegenheid om in gesprek te gaan.</p> <p><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>Datum:</strong> Maandag 8 november <br /><strong>Locatie:</strong> Stadhuis, Grote Kerkhof 2 7411 VA Deventer <br /></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>Tijdstip: </strong>19.30 uur<strong> <br /></strong></span><br />Aanmelden kan via: a.boveree@deventer.nl</p> <p>De bijeenkomst op 8 november wordt vormgegeven door: Pactum , Ambiq en Humanitas, in samenwerking met de gemeente Deventer.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-20 10:00:00 +0200 2021-10-20 13:21:11 +0200 2021-10-21 13:15:46 +0200 Pop-up locatie GGD IJsselland in activiteitencentrum De Schalm in Deventer Woensdag 27 en donderdag 28 oktober heeft GGD IJsselland een pop-up voor vaccinatie in activiteitencentrum De Schalm in Deventer. GGD IJsselland wil iedereen de kans geven om zich goed te laten informeren over het coronavaccin en de mogelijkheid bieden om zich te laten vaccineren. Een afspraak maken voor een prik is niet nodig. <p>&ldquo;We zien de besmettingen weer toenemen. Het is van belang dat we alles inzetten wat nodig is om corona te stoppen. In de afgelopen weken hebben we gezien dat het helpt als mensen dichtbij huis informatie of een vaccinatie kunnen krijgen. Daarom is het goed dat we deze week een pop-up locatie hebben in activiteitencentrum De Schalm in Deventer,&rdquo; legt burgemeester Ron K&ouml;nig de acties rondom de pop-up locaties uit. &nbsp;</p> <p>Op woensdag 27 oktober van 13.00 &ndash; 19.30 uur en op donderdag 28 oktober van 09.00 &ndash; 15.30 uur kun je in activiteitencentrum De Schalm (Dreef 1, Deventer) terecht voor informatie over het coronavaccin en/of een eerste of tweede vaccinatie. Sebastiaan van Buuren, projectleider vaccinatie bij GGD IJsselland vult aan: &ldquo;Met de pop-up locaties kunnen we iedereen de kans geven om zich op een laagdrempelige manier te laten informeren over corona en vaccins. Op deze manier kunnen mensen op basis van de juiste informatie een bewuste keuze maken. Als GGD willen we immers ieders gezondheid beschermen en bevorderen.&rdquo;</p> <h2>Zonder afspraak een vaccinatie of meer informatie</h2> <p>Op alle locaties, zowel de vaste als pop-up locaties &eacute;n de vaccinatiebus, van GGD IJsselland kun je je zonder afspraak laten vaccineren of binnenlopen voor meer informatie. De actuele pop-up locaties vind je op <a href="https://www.ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties-pop-up/">ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties-pop-up</a>. De locaties en tijden van de vaccinatiebus staan op <a href="https://www.ggdijsselland.nl/vaccinatiebus">ggdijsselland.nl/vaccinatiebus</a>.</p> <h2>Voor wie is de vaccinatiebus?</h2> <p>Bij de locaties kan iedereen terecht voor meer informatie. Vanaf 12 jaar kun je daarnaast terecht voor een eerste of tweede prik. Wie voor de tweede prik komt, moet er rekening mee houden dat er tussen de 1e en 2e prik minimaal 3 weken tijd zit. Er kan gekozen worden tussen het mRNA-vaccin (Pfizer) en het Janssen-vaccin. Wanneer de 1e prik bij een pop-up locatie of in de bus wordt gehaald, kan de 2e vaccinatie een volgende keer ook op &eacute;&eacute;n van deze locaties of op &eacute;&eacute;n van de vaste locaties van GGD IJsselland worden gehaald.</p> <h2>Belangrijke extra informatie</h2> <p>Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat er bij vaccinatie een volwassene bij moet zijn. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen alleen komen. Voor het laten vaccineren is een geldig legitimatiebewijs verplicht. Dit geldt ook voor kinderen. En vergeet het mondkapje niet.</p> <p>Iedereen heeft recht op een vaccinatie. Door een prik zorgen we er samen voor dat er minder mensen besmet raken en ziek worden van het coronavirus.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-19 14:00:00 +0200 2021-10-19 14:45:50 +0200 2021-10-19 14:45:50 +0200 Bewustwording én resultaat na Themaweek Veilig IJsselland Ingeleverde messen, bewustwording over het belang van meldingen doorgeven én tips om digitale criminaliteit te voorkomen. Dit is een greep uit de activiteiten die er waren tijdens de Themaweek Veilig IJsselland. <p>Hoe houden wij IJsselland samen veilig? Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen? Een week lang besteedden 11 Overijsselse gemeenten en partners extra aandacht aan het voorkomen en signaleren van ondermijnende criminaliteit. De samenwerkende partners zijn tevreden over de opbrengst van deze tweede themaweek. De acties en controles waren preventief &eacute;n repressief. Dit is de tweede keer dat de partners een hele week op deze manier samenwerkten.</p> <h2>Onzichtbare criminaliteit</h2> <p>Burgemeester Ron K&ouml;nig, regionaal portefeuillehouder ondermijning, blikt tevreden terug op de themaweek. &ldquo;Een week als deze is belangrijk voor de bewustwording van inwoners en samenwerkingspartners. Ondermijnende criminaliteit is vaak lang onzichtbaar, en kunnen we pas aanpakken op het moment dat het zichtbaar wordt. De ogen en oren van inwoners van onze gemeenten hebben we daar heel hard bij nodig.&rdquo;</p> <h2>Zicht op problematiek</h2> <p>Medewerkers van verschillende partners bezochten agrari&euml;rs en ondernemers in het buitengebied om hen voor te lichten over de gevaren van criminaliteit. Dat leverde waardevolle gesprekken en informatie op. Op een aantal bezochte locaties gaven inwoners aan al eens benaderd te zijn door criminelen, die gebruik wilden maken van ruimtes om drugs te produceren. &nbsp;</p> <h2>Bewustwording ondermijnende criminaliteit</h2> <p>Deze week was er ook aandacht voor ondermijnende criminaliteit om mensen bewust te maken van wat het inhoudt. Zo is er op sociale mediakanalen aandacht besteed aan een veilig buitengebied, de gevaren van ransomware en Meld Misdaad Anoniem. Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende acties.</p> <ul> <li>De gemeenten en de politie plaatsten de afgelopen twee weken een lokbusje met benodigdheden voor drugsproductie geplaatst op vier plekken in het buitengebied om het bewustzijn, maar vooral de meldingsbereidheid vergroten. Meldingen zijn namelijk noodzakelijk in de aanpak van ondermijning. Zeker in de buitengebieden zijn extra ogen en oren essentieel. Deze gebieden zijn vaak kwetsbaar en interessant voor criminelen. Ze kunnen hier veelal ongezien hun gang gaan.</li> <li>In de gemeente Staphorst stond een escaperoom/geldwagen voor het gemeentehuis, die deelnemers wees op het gevaar van<strong> </strong>ondermijning</li> <li>In Zwolle volgden mensen een webinar en voorlichtingsbijeenkomsten over verschillende thema&rsquo;s waaronder digitale fraude. De doelgroep bestond uit ouderen.</li> <li>Medewerkers van de gemeente Olst/Wijhe volgden een workshop waarin ze bewust werden gemaakt van de signalen die duiden op drugsafval en de bijbehorende gevaren.</li> <li>In de media is ook aandacht besteed aan diverse onderwerpen. Zo trapten burgemeesters K&ouml;nig (Deventer) en Vroomen (Ommen) en politieteamchef Eren Balanan de week af met een interview in de Stentor. Burgemeester Bats vertelde in een interview over digitale veiligheid. Dat werd gevolgd door een speciale actie vanuit de Veiligheidsregio IJsselland: Veilig in Overijssel speciaal gericht tegen Cybercrime. Dat onderwerp stond ook centraal in een aflevering van RTV Oost.</li> </ul> <h2>Drop je knife Zwolle, Deventer, Olst/Wijhe en Raalte</h2> <p>De nieuwe campagne &lsquo;Drop je knife en doe wat met je life&rsquo; is gestart om messenbezit onder jongeren tegen te gaan. De campagne ontmoedigt wapenbezit door jongeren op te roepen hun messen in te leveren. Jongeren kunnen wapens anoniem en straffeloos inleveren op de politiebureaus in Deventer, Raalte en Zwolle. Op vrijdag 15 oktober waren er tientallen messen ingeleverd. Ook op zaterdag 16 oktober is het nog mogelijk om steekwapens in te leveren.</p> <h2>Partners</h2> <p>De 11 IJssellandse gemeenten werkten in de themaweek samen met Provincie Overijssel, Politie, Belastingdienst, Omgevingsdienst IJsselland,&nbsp; Douane, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC),&nbsp; Openbaar Ministerie, Functioneel Parket, Veiligheidsregio IJsselland, Landgoedeigenaren, Staatsbosbeheer, Visserij Oost Nederland, Stichting IJssellandschap, Stichting Geldersch Landschap, PVO/CCV, KMAR en anderen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-10-15 16:00:00 +0200 2021-10-15 16:27:12 +0200 2021-10-15 17:34:15 +0200 Uitnodiging: presentatie onderzoek Joods vastgoed In opdracht van de gemeente Deventer onderzoeken historici van de Radboud Universiteit in Nijmegen de bijna vergeten onteigeningen van Joods vastgoed en het proces van rechtsherstel en de rol van de gemeente daarbij. <p>Woensdag 20 oktober 2021 is het onderzoeksteam van het Radboud&nbsp; in Deventer te gast om hun onderzoek naar de rol van de gemeente in de tijd van bezetting en bevrijding toe te lichten. Zij willen bij die bijeenkomst graag in gesprek met nabestaanden en ge&iuml;nteresseerden. De onderzoekers zijn&nbsp; benieuwd naar Deventenaren die verhalen of documentatie uit de eigen familie willen delen.</p> <p>U bent van harte welkom op woensdag 20 oktober, 20:00 uur in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3. <br />Bent u verhinderd of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Maaike van der Meer, telefoon <a title="Bellen naar 0570 - 69 33 01" href="tel:0570693301">0570 - 69 33 01.</a></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-14 09:00:00 +0200 2021-10-14 09:08:49 +0200 2021-10-14 09:08:49 +0200 Goede basis voor sterke toekomst Deventer is financieel gezond en sterk. Het college heeft de gemeenteraad een positieve begroting 2022-2025 aangeboden. Een begroting die niet alleen invulling geeft aan de ambities voor een sterke toekomst, maar ook de hondenbelasting afschaft én financiële ruimte voor nieuw beleid voor het volgende gemeentebestuur. <p>Wethouder financi&euml;n Liesbeth Grijsen: &ldquo;Het is fijn dat we financieel gezond zijn en er ruimte is om te investeren. We kiezen daarbij duidelijk voor een sterke toekomst door te investeren in bijvoorbeeld jeugd, woningbouw en duurzaamheid.&rdquo;</p> <h2>Investeren in jeugd</h2> <p>Naast de al besloten investeringen in bijvoorbeeld een nieuwe VMBO-school, stelt het college voor miljoenen te investeren in vernieuwing van scholen Splithofstraat, Colmschaterenk, Borgele en Zwaluwenburg. Daarnaast wordt fors ge&iuml;nvesteerd in jeugd zoals in preventie en in ondersteuning bij onderwijs en werk.</p> <h2>Woningbouw en minima</h2> <p>Het college wil ook fors investeren in woningbouw en met name in betaalbare woningen voor onze inwoners. Daaraan is grote behoefte. Bovendien wordt een visie opgesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten en worden wijken aangepast aan het veranderend klimaat. Deventer blijft oog houden voor inwoners die het niet breed hebben. Zo krijgt minimabeleid er 2,5 ton structureel bij, bijvoorbeeld voor Geldfit.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Burgerweeshuis</h2> <p>Een lang gekoesterde wens is om het Burgerweeshuis goede huisvesting te bieden. Verschillende opties worden verkend maar er is nog geen keuze gemaakt. Er is al 2,7 miljoen gereserveerd hiervoor. Het college stelt voor om nog eens 1,3 miljoen euro extra te reserveren zodat de reservering 4 miljoen euro bedraagt.</p> <h2>Moties raad</h2> <p>De hondenbelasting wordt afgeschaft zoals de raad het college heeft gevraagd. Daarnaast zijn nog vele andere moties van de raad vertaald naar deze begroting. Zo komen er meer handhavers en komt er meer geld voor bomen.</p> <h2>Ruimte nieuwe ambities</h2> <p>Tenslotte zijn er komend voorjaar weer gemeenteraadsverkiezingen. Onze inwoners kunnen weer richting geven door hun stem uit te brengen. Het college wil daarom financi&euml;le ruimte bieden aan het komend gemeentebestuur zodat de gekozen richting vorm kan krijgen.</p> <h2>Woonlasten</h2> <p>De totale opbrengst van de OZB wordt verhoogd met 3%. Daarnaast stijgt de rioolheffing licht met 0,69% en de afvalstoffenheffing met 0,77%.&nbsp; &nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-10-08 10:00:00 +0200 2021-10-07 16:33:50 +0200 2021-10-07 16:34:21 +0200 Minder drukwerk door ja-sticker Deventer krijgt naar verwachting per januari nieuwe stickers voor op de brievenbus. Het systeem wordt omgedraaid. Voortaan krijg je geen reclamedrukwerk maar wel de huis-aan-huisbladen in de bus als je geen sticker hebt. Als je wel reclame wilt ontvangen en/of geen huis-aan-huisbladen, kun je dat met een sticker aangeven. <p>De verwachting is dat hiermee minder ongeadresseerd reclamedrukwerk nodig is en gemaakt wordt. En dat betekent minder milieubelasting. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Mede om deze verandering in te voeren, is de afvalstoffenverordening aangepast. De nieuwe verordening ligt tot 22 november 2021 ter inzage via <a title="Naar de pagina Vaststelling Afvalstoffenverordening " href="https://www.deventer.nl/vaststellingafvalstoffenverordening">Vaststelling Afvalstoffenverordening</a>. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de verordening en kunnen de nieuwe stickers worden ingevoerd. Nadere informatie volgt als het zover is.</p> <p>Ontvangt u nu reclamefolders? Als het besluit definitief wordt, krijgt u gratis een Ja-sticker van het reclamebedrijf. Ook kunt u de stickers dan ophalen op onder andere het stadhuis.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-08 10:00:00 +0200 2021-10-08 09:17:35 +0200 2021-10-14 14:38:59 +0200 Minder stress, meer maatwerk in herzien minimabeleid Alle inwoners van Deventer moeten kunnen rondkomen en meedoen in de samenleving. Zonder stress door geldzorgen of schulden. Dat wil de gemeente met het nieuwe minimabeleid. <p>Burgemeester en wethouders stellen dit voor aan de gemeenteraad en vragen om hier geld voor vrij te maken.</p> <p>De afgelopen jaren is er veel veranderd in het beeld rondom geldzorgen en de passende dienstverlening. Wethouder Rob de Geest: &ldquo;We weten dankzij onderzoek steeds beter hoe groot de gevolgen zijn van financi&euml;le problemen en de bijbehorende stress. Het nieuwe beleid richt zich daarom eerst op het wegnemen van stress. Pas daarna kan iemand nadenken over een oplossing.&rdquo;</p> <h2>Evaluatie</h2> <p>Het nieuwe beleid kwam tot stand na een uitgebreide evaluatie van het voorgaande beleidsplan, gesprekken met instellingen in de stad, inwoners (waaronder jeugd) en met de gemeenteraad.&nbsp;</p> <h2>Overerving tegengaan</h2> <p>Om geldzorgen te voorkomen of op te lossen, heeft de gemeente veel mogelijkheden. Zoals hulp en inkomensondersteunende regelingen. De Geest: &ldquo;We proberen schulden te voorkomen of snel beheersbaar te maken. Ook willen we voorkomen dat kinderen die in armoede opgroeien, later zelf ook arme gezinnen vormen, want dat is een hardnekkig probleem. Dat doen we met veel organisaties in de stad, die we daarbij heel hard nodig hebben.&rdquo; &nbsp;</p> <h2>Oplossing op maat</h2> <p>Nieuw is dat de geboden oplossing moet passen bij de vraag van inwoners, met oog voor hun situatie. Zo kijkt de gemeente niet meer naar wat iemand verdient, maar naar wat hij daadwerkelijk te besteden heeft. Dit maatwerk sluit aan bij het beleid Inzet op Maat, dat gaat over de begeleiding naar werk. Met de nieuwe aanpak is jaarlijks circa 250.000 euro extra gemoeid. De raad spreekt hierover tijdens de behandeling van de begroting. &nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-08 10:00:00 +0200 2021-10-08 09:16:53 +0200 2021-10-08 09:16:53 +0200 Vaccinatiebus in Deventer Komende week staat de vaccinatiebus in Deventer bij het station en op de Brink. Daarnaast opent de GGD IJsselland twee pop-uplocaties in Deventer. Iedereen die nog niet gevaccineerd is, kan hier terecht voor informatie of voor een vaccin. Er is keuze tussen het Janssen en het Pfizer-vaccin. <h2>Vaccinatiebus&nbsp;</h2> <ul> <li>maandag 11 oktober (tussen 09:00 &ndash; 15:30 uur) op het Stationsplein</li> <li>donderdag 14 oktober (tussen 13:00 &ndash; 19:30 uur) op de Brink</li> </ul> <h2>Pop-up priklocaties</h2> <ul> <li>maandag 18 oktober (tussen 13:00 &ndash; 19:30 uur): De Lindeboom Schalkhaar</li> <li>dinsdag 19 oktober (tussen 09:00 &ndash; 15:30 uur): De Lindeboom Schalkhaar</li> <li>woensdag 20 oktober (tussen 13:00 &ndash; 19:30 uur): Woonzorg- en revalidatie PW Janssen</li> <li>donderdag 21 oktober (tussen 09:00 &ndash; 15:30 uur): Woonzorg- en revalidatie PW Janssen</li> </ul> <p>In de bus en bij de pop-up locatie kan iedereen terecht voor meer informatie. Iedereen vanaf 12 jaar kan daarnaast terecht voor een eerste of tweede prik. &nbsp;Wie voor de tweede prik komt, moet er rekening mee houden dat er tussen de 1e en 2e prik minimaal 3 weken tijd zit.</p> <p>Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat er een volwassene bij moet zijn. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen alleen komen. Bij vaccineren is een geldig legitimatiebewijs verplicht.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-08 10:00:00 +0200 2021-10-07 14:08:34 +0200 2021-10-07 14:08:34 +0200 Themaweek Veilig IJsselland Van 11 tot en met 16 oktober besteden alle elf IJssellandse gemeenten, waaronder Deventer, met politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Omgevingsdienst IJsselland, provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland en RIEC, aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit. De nadruk ligt op veiligheid in het buitengebied en digitale veiligheid. <p>Tijdens de themaweek staan drie thema's centraal.</p> <h2>Digitale criminaliteit</h2> <p>De samenleving digitaliseert en de ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Het brengt ook met zich mee dat criminelen digitaal slachtoffers maken. Het plegen van stafbare feiten met behulp van ICT is een groeiend fenomeen. Iedereen kan daar slachtoffer van worden. Preventie en bewustwording draagt bij aan het voorkomen van die misdrijven.</p> <h2>Kwetsbaar buitengebied</h2> <p>Veel mensen in het buitengebied zijn als verhuurder al slachtoffer geworden van criminelen. Onder valse voorwendselen huren een schuur en gaan er hennep kweken of starten een drugslaboratorium. Dit kan leiden tot grote schade. Daarnaast draait de verhuurder vaak op voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroffen kwekerij of drugslaboratorium.</p> <h2>Steekwapen inleveractie</h2> <p>Wapenbezit onder de jeugd neemt toe. Een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen ervan. Om wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, OM en gemeenten van 11 tot en met 17 oktober een inleveractie. Jongeren worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. Zij kunnen hiervoor terecht bij het politiebureau aan de Storminkstraat.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-06 09:00:00 +0200 2021-10-05 16:49:46 +0200 2021-10-06 15:46:20 +0200 Sfeerbeheerder bevordert prettig uitgaan De gemeente zet vanaf vrijdag 8 oktober twee sfeerbeheerders in. Dat zijn twee particuliere beveiligers die zich op de stapavonden in het Deventer uitgaansgebied bevinden. Zij leveren een bijdrage aan een gastvrije en veilige uitgaansomgeving. Dat bevordert de veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek, van horecaondernemers en hun personeel, en omwonenden. <p>De sfeerbeheerder maakt contact met het uitgaanspubliek, wijst de weg, beantwoordt vragen en spreekt waar nodig uitgaanspubliek aan op hun gedrag. Zo wil de gemeente uitgaansoverlast en uitgaansgeweld voorkomen. De sfeerbeheerder draagt er zo aan bij dat het gezellig is in de Deventer binnenstad en de bezoekers zich gastvrij ontvangen en veilig voelen.</p> <h2>Geen bevoegdheden</h2> <p>De sfeerbeheerder heeft geen bevoegdheden. Hij kan het uitgaanspubliek dus niet dwingen, zoals de politie of boa dit kan. Als het advies van de sfeerbeheerder genegeerd wordt, of bij constatering van een misdrijf, kan hij de politie inschakelen.</p> <h2>Ondersteuning aan de horeca</h2> <p>Ook biedt de sfeerbeheerder hulp aan horecaondernemers en portiers als die met ongewenste situaties te maken krijgen, bijvoorbeeld bij een weigering van de toegang. Sfeerbeheerders dempen eventuele agressie en zijn het visitekaartje van het veilig uitgaan in Deventer.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-10-06 09:00:00 +0200 2021-10-05 16:53:47 +0200 2021-10-06 09:02:20 +0200 2e spreekuur Geldfit Deventer Gratis advies over geld en binnen 1 dag hulp? Daarvoor kan iedereen binnenlopen bij Verbindingscentrum De Fontein. Donderdag 9 september heeft Geldfit Deventer hier het 2e spreekuur in Deventer geopend. Dit is hard nodig, omdat veel mensen kampen met geldproblemen of onvoldoende inzicht in hun financiële huishouding. Geldfit biedt een luisterend oor en praktische hulp.  <p>Naast de woensdagochtend in de bibliotheek Keizerslanden is nu ook iedere donderdagochtend een spreekuur in Verbindingscentrum De Fontein van 10.00 tot 12.15 uur. Wethouder Rob de Geest: &ldquo;Uniek aan het Geldfit spreekuur is dat de inwoner op 1 plek gratis terecht kan voor alle financi&euml;le vragen en nog diezelfde dag geholpen is. Dit kan dankzij de samenwerking tussen verschillende organisaties met elk hun eigen expertise.&rdquo;</p> <h2>Diverse vragen, ook preventief&nbsp;</h2> <p>Geldfit is er voor alle inwoners met vragen over geld. &ldquo;Alles is bespreekbaar. Zo begeleiden we mensen die een brief hebben gekregen dat ze geld moeten terugbetalen aan instanties of bij wie beslag op hun salaris is gelegd&rdquo;, vertelt Jenneke Nieuwenhuize, co&ouml;rdinator Geldfit Deventer. &ldquo;We helpen ook bij het invullen van formulieren en geven bespaartips.&rdquo; Geldfit Deventer kan ook preventief checken of inwoners financieel fit zijn. Dit kan handig zijn bij veranderingen, zoals een verhuizing, een andere baan of bij werkloosheid. Nieuwenhuize: &ldquo;Deze veranderingen kunnen grote financi&euml;le gevolgen hebben. Het is goed dat je dan opnieuw zorgt voor financieel overzicht of een budgetplan.&rdquo;</p> <p>In het Geldfit Deventer spreekuur nemen de volgende partijen deel: sociaal raadslieden Stichting De Kern, preventiemedewerkers BAD, vrijwillige budgetcoaches Carinova Vrijwillige Thuisadministratie, taalambassadeur Stichting Lezen en Schrijven. Het Geldfit spreekuur is een initiatief van Moedige Dialoog Salland.</p> <p>Geldfit spreekuur:</p> <ul> <li>woensdag van 10:00 &ndash; 12:15 uur in de Bibliotheek Keizerslanden</li> <li>donderdag van 10:00 &ndash; 12:15 uur in Verbindingscentrum de Fontein</li> </ul> <p>Aanmelden voor het spreekuur kan via de telefoon, website of per e-mail, maar spontaan inlopen is ook mogelijk. Bij drukte wordt dan een<br />afspraak gemaakt om de vraag te bespreken. Meer informatie: <a title="Naar www.geldfitdeventer.nl" href="https://www.geldfitdeventer.nl">www.geldfitdeventer.nl</a>.</p> 2021-10-04 10:00:00 +0200 2021-10-12 12:25:41 +0200 2021-10-12 12:25:41 +0200 Verkeershinder tijdens examen verkeersregelaar Op donderdag 30 september en op vrijdag 1 oktober legt team Handhaving van gemeente Deventer een praktijkexamen af voor gediplomeerd verkeersregelaar. Dit examen vindt plaats op de kruising Herman Boerhavenlaan/Hoge Hondstraat met de van Oldenielstraat/Margijnenenk. <p>Het opleiden van verkeersregelaars is belangrijk omdat zij kunnen worden ingezet tijdens calamiteiten of grote evenementen. Bij ongevallen wordt een verkeersregelaar ingezet om het verkeer in goede banen te leiden, zodat de ambulance, brandweer en politie veilig hun werk kan uitvoeren. Tijdens dit examen is er sprake van enige verkeershinder.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-29 16:00:00 +0200 2021-09-29 16:20:27 +0200 2021-09-29 16:24:35 +0200 Helden gezocht voor Jeugdlintje De gemeente is op zoek naar jonge helden! Ken jij iemand die iets bijzonders voor een ander heeft gedaan? Of ken je een held die iets bijzonders deed voor de stad? Dat kan van alles zijn: van zwerfafval opruimen in de wijk tot het organiseren van een actie voor het goede doel. Is jouw held niet ouder dan 18? Meld hem of haar vandaag nog aan voor een Jeugdlintje. <h2>Aanmelden voor een Jeugdlintje is simpel</h2> <ul> <li>Ga naar <a href="http://www.deventer.nl/jeugdlintje">deventer.nl/jeugdlintje</a> en vul het formulier in;</li> <li>Alle jongeren tot en met 18 jaar oud kunnen aangemeld worden;</li> <li>Aanmelden kan tot en met 29 oktober 2021.</li> </ul> <p>Burgemeester en juryvoorzitter Ron K&ouml;nig: &ldquo;Als Deventer samenleving hebben we de jeugd hard nodig. Met de jeugdlintjes willen we jongeren stimuleren om iets te betekenen voor anderen en voor hun eigen omgeving!<strong> </strong>Het is trouwens ook mogelijk een groep jonge helden tegelijk aan te melden. Bijvoorbeeld als zij samen iets bijzonders hebben gedaan of gepresteerd.&rdquo;</p> <h2>Jury</h2> <p>Burgemeester Ron Kӧnig zit samen met 4 andere Deventenaren in de onafhankelijke jury. De jury bestaat uit mensen die dagelijks werken met jongeren. De jury maakt een keuze uit de inzendingen. De jonge Deventenaren worden op de Internationale Dag van de rechten van het kind op 20 november, officieel en feestelijk ontvangen op het stadhuis en gehuldigd.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-29 11:00:00 +0200 2021-06-02 11:51:28 +0200 2021-10-11 16:31:17 +0200 De boer op voor dorpsinitiatief Veel inwoners van de dorpen in de gemeente Deventer zetten zich in voor hun gemeenschap en voor de toekomst van hun dorp. Deventer ondersteunt deze gemeenschapszin en gaat actief de boer op om initiatiefnemers te spreken en na te gaan welke ondersteuning de gemeente kan bieden. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: &ldquo;We denken graag mee, helpen initiatieven graag op weg en hebben meerdere regelingen waar bewoners, verenigingen en stichtingen een beroep op kunnen doen. Ik hoop veel mensen te spreken tijdens de bijeenkomsten die we in de dorpen organiseren.&rdquo;</p> <h2>De boer op</h2> <p>Binnenkort zijn er bijeenkomsten om in gesprek te gaan met initiatiefnemers over hun plannen voor het dorp. Iedereen met vragen, idee&euml;n en voorstellen is welkom. De bijeenkomsten zijn op:</p> <ul> <li>Dinsdag 5 oktober bij Kulturhus De Spil te Lettele</li> <li>Donderdag 7 oktober bij Hof van Salland te Diepenveen</li> <li>Donderdag 14 oktober bij De Lindeboom in Schalkhaar</li> <li>Dinsdag 19 oktober bij Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen</li> </ul> <p>Alle bijeenkomsten zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur.</p> <h2>Regeling Vitaal Platteland</h2> <p>Per 27 september 2021 start de regeling Vitaal Platteland. Projecten die duurzaam bijdragen aan de sociale kwaliteit en leefbaarheid van de dorpen en het buitengebied komen mogelijk in aanmerking. Meer informatie hierover is te vinden op <a href="http://www.deventer.nl/plattelandsbeleid">www.deventer.nl/plattelandsbeleid</a>.</p> <h2>Wijkbudget</h2> <p>Daarnaast is er voor iedere wijk en het Deventer buitengebied een wijkbudget voor initiatieven van bewoners. Het Dorpenplatform van WijDeventer beheert het wijkbudget en kent de subsidiebijdragen toe. Voor 2021 is er nog voldoende ruimte voor het aanvragen van budget voor activiteiten.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-24 10:00:00 +0200 2021-09-24 08:00:45 +0200 2021-09-24 08:05:04 +0200 Ontwikkelvisie Stadshof brengt mogelijkheden in kaart Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in de Stadshof is een ontwikkelvisie opgesteld. Samen met de realisatie van een doorgang aan de Grote Overstraat legt dit een inspirerende basis voor de verdere ontwikkeling van deze groene parel in de binnenstad. <p>De visie is bedoeld als ontwikkelrichting. Eigenaren van panden kunnen dankzij dit document zien wat er allemaal mogelijk is op deze bijzondere plek in de binnenstad. De verbouwing van het pand Grote Overstraat 17 is inmiddels gestart. Hier ontstaat een doorgang naar de Stadshof, die naar verwachting in oktober gereed is.</p> <h2>Zichtbaar</h2> <p>Met de nieuwe entree en de ontwikkelvisie wil de gemeente het aantrekkelijk maken voor pandeigenaren om de omliggende panden te ontwikkelen. De gemeente is hierover in overleg met diverse pandeigenaren.</p> <p>Wethouder Wonen Rob de Geest: &ldquo;Er liggen geweldige kansen, maar die zijn nog slecht zichtbaar. Met de ontwikkelvisie willen we de mogelijkheden zichtbaar maken en mensen enthousiasmeren. Het praat veel makkelijker aan de hand van schetsen, dus we gebruiken dit bij de vervolggesprekken en de verdere planvorming.&rdquo; &nbsp;</p> <h2>Aangepast</h2> <p>Op de conceptvisie, die ter inzage lag, zijn geen zienswijzen binnengekomen. Er zijn wel enkele aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden en actuele ontwikkelingen.</p> <p>De ontwikkelvisie Stadshof is opgesteld in overleg met onder meer pandeigenaren en de stichting Stadshof. In de komende periode wordt met diverse pandeigenaren gekeken naar de transformatiemogelijkheden van het vastgoed.</p> <p>De ontwikkelvisie Stadshof en de reactienota is in te zien op <a href="http://www.deventer.nl/stadshof">www.deventer.nl/stadshof</a></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-24 10:00:00 +0200 2021-09-24 08:02:50 +0200 2021-12-14 13:36:17 +0100 Stadspenning voor Emma Oosterwegel Emma Oosterwegel krijgt de Deventer Stadspenning voor haar uitzonderlijke sportprestatie op de Olympische Spelen 2021. Oosterwegel heeft de bronzen medaille behaald op het onderdeel meerkamp. <p>Emma Oosterwegel&nbsp;heeft zich toegelegd op de meerkamp. Daarnaast boekt ze op het individuele nummer speerwerpen&nbsp;succes. In beide disciplines veroverde zij in haar juniortijd al enkele titels. In 2016 wist ze bij de senioren, zelf was ze nog A-junior, voor het eerst nationaal kampioene bij het speerwerpen te worden. Vervolgens veroverde zij twee jaar later ook de nationale indoortitel op de&nbsp;vijfkamp, die zij in 2019 en 2020 prolongeerde.<br /><br />De Stadspenning wordt tijdens een receptie in kleine kring op dinsdag 21 september uitgereikt door burgemeester Ron K&ouml;nig.</p> <div class="htmlField"> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> </div> 2021-09-21 17:30:00 +0200 2021-09-17 10:51:06 +0200 2021-09-21 17:41:44 +0200 Nieuw asfalt op een deel van de Welle Op de Welle, vanaf de Melksterstraat tot op het Pothoofd (voor het viaduct) gaat aannemer Dostal asfaltonderhoud uitvoeren. De deklaag wordt vervangen. <p>Daarvoor wordt het asfalt gefreesd en opnieuw aangebracht. De werkzaamheden starten 28 september om 18.00 uur.&nbsp;</p> <h2>Afsluiting Welle</h2> <p>De werkzaamheden worden &rsquo;s avonds en &rsquo;s nachts uitgevoerd op 28, 29 en 30 september. De Welle wordt volledig afgesloten voor het verkeer van 18.00 tot 06.00 uur. Het is de verwachting dat vrijdag 1 oktober de werkzaamheden gereed zijn. De aanliggende percelen zijn met de auto niet bereikbaar. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.</p> <h2>Veilig werken</h2> <p>Werken aan de weg brengt ongemak met zich mee. De aannemer doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Voor de veiligheid van de weggebruikers en de medewerkers van de aannemer zijn borden en afzettingen geplaatst.</p> <h2>Meer asfaltonderhoud</h2> <p>In de laatste week van september is er meer asfaltonderhoud aan verschillende wegen in Deventer. Informatie hierover is terug te lezen op: <a title="Naar themasite Deventer wordt nog knapper" href="https://nogknapper.deventer.nl/">nogknapper.deventer.nl</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-20 17:00:00 +0200 2021-09-20 16:55:09 +0200 2021-09-20 17:15:51 +0200 Koninklijk bezoek in Deventer Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezochten vandaag Salland. <p>De dag begon met een bezoek aan het Havenkwartier in Deventer, waar het paar sprak met diverse bewoners en ondernemers. Aansluitend volgde een bezoek aan Koninklijke Auping, waar circulariteit onderwerp van gesprek was. <br /><br />Burgemeester Ron K&ouml;nig. &ldquo;Ik vond het bijzonder om het koninklijk paar in Deventer te mogen ontvangen. Het bezoek aan het Havenkwartier was levendig en creatief, precies zoals deze plek is. Er ontstonden leuke, ongedwongen gesprekken met inwoners en ondernemers. Aansluitend liet Koninklijke Auping zien hoe circulariteit in de praktijk &eacute;cht werkt.&rdquo; <br /><br />Na het bezoek aan Deventer reisde het koninklijk paar verder naar Raalte en Olst-Wijhe.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-14 18:20:00 +0200 2021-09-14 18:15:24 +0200 2021-09-14 19:37:09 +0200 Opruimacties in Deventer langs de Overijsselse IJssel Op zaterdag 11 september 2021 gaan in gemeente Deventer verenigingen opruimen langs de Overijsselse IJssel. Vijf sport- en cultuurverenigingen ruimen ieder 1 tot 2 kilometer rivieroever op. <p>Deze opruimactie in Deventer staat niet op zich. Eerder riep IVN Overijssel verenigingen op zich aan te melden voor de opruimacties dit najaar langs de Overijsselse rivieren. Op 11 september wordt er opgeruimd langs de IJssel en op 25 september langs de Vecht. Er zijn opruimacties in Dalfsen, Olst-Wijhe, Ommen, Kampen, Hardenberg, Zwartewaterland, Zwolle en dus ook in Deventer.</p> <p>De verenigingen hebben ieder een eigen stuk rivieroever aangewezen gekregen. Dit stuk van ongeveer 1 tot 2 kilometer ruimen zij op. In ruil voor hun inzet ontvangen ze een bijdrage van &euro;100,- voor hun clubkas.</p> <h2>Resultaten opruimacties</h2> <p>Na het opruimen delen de opruimers de resultaten van de opruimactie. Zo is achteraf duidelijk hoeveel zakken met afval er zijn opgeruimd en welke afvalbronnen er in het gebied aan de orde zijn. De resultaten worden landelijk verzameld zodat er een goed beeld ontstaat wat we samen bereiken.</p> <h2>Schone Rivieren</h2> <p>Deze opruimacties zijn onderdeel van&nbsp;<a href="https://www.schonerivieren.org/">Schone Rivieren</a>, een initiatief van IVN Natuureducatie, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation. Het doel: geen plastic afval meer via de rivieren naar zee. Naast de opruimacties loopt ook een grootschalig meerjarig afvalonderzoek met behulp van citizen science. Dat is dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om beleidsmakers en bedrijven aan te spreken om beleid aan te scherpen en lekkages te stoppen.</p> <p>De opruimacties langs de IJssel en Vecht worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en worden in Deventer ook ondersteund door de gemeente Deventer en Circulus Berkel/Cambio. De opruimacties vallen dit jaar samen met de internationale Rhine Cleanup.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-10 12:00:00 +0200 2021-09-10 12:40:35 +0200 2021-09-10 12:42:13 +0200 Leerwerkloket voor advies over omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten Heb je vragen over omscholing, bijscholing of leerwerktrajecten? Vraag advies aan het Leerwerkloket. De medewerkers helpen en adviseren werknemers, werkzoekenden, scholieren en werkgevers over leren en werken. <p>Naast een eigen <a title="Naar de website van Leerwerkloket Stedenvierkant" href="https://stedenvierkant.leerwerkloket.nl/">website </a>heeft het Leerwerkloket in Deventer nu ook een fysiek loket. Elke vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur kun je hier terecht. Het Leerwerkloket is gevestigd in het Ondernemershuis Deventer op de Zuthpenseweg 6.</p> <h2>Een leven lang ontwikkelen</h2> <p>Om langdurig en duurzaam actief te zijn op een snel veranderende arbeidsmarkt, is het van groot belang dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. De adviseurs van het Leerwerkloket voeren loopbaan-/arbeidsmarktadviesgesprekken, nemen competentietesten af, helpen bij het maken van een cv en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, geven groepsvoorlichting en bouwen mee aan de totstandkoming van regionale leerwerktrajecten met ondernemers.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Het Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, ROC's en UWV, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie leest u op <a title="Naar de website van Leerwerkloket Stedenvierkant" href="https://stedenvierkant.leerwerkloket.nl/">Leerwerkloket Stedenvierkant</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-10 10:00:00 +0200 2021-09-07 15:20:21 +0200 2021-09-07 15:21:39 +0200 Certificaat Veilig Buitengebied voor IJsselland Zuid De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben op woensdag 8 september 2021 de eerste ster van Overijssel voor het Keurmerk Veilig Buitengebied in ontvangst genomen. De uitreiking vond plaats in een toepasselijke setting bij Zichtstal Pleegste in Raalte. <p>In het project Veilig Buitengebied werken publieke en private partijen onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland samen om het buitengebied een veilige plek te laten blijven: gemeenten, politie, brandweer, wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer, LTO, waterschappen, Enexis, Sportvisserij Oost-Nederland, omgevingsdienst, veiligheidsregio en provincie.</p> <h2>Blinde vlek</h2> <p>Burgemeester Ron K&ouml;nig van Deventer benadrukt namens de burgemeesters de doelstelling van het project, namelijk het vergroten van bewustwording onder inwoners, ondernemers en professionals in het buitengebied. &ldquo;Ons buitengebied is een veilige plek om te wonen, werken en recre&euml;ren. Dit willen we graag zo houden.&rdquo;</p> <p>Eren Balanan, teamchef van de politie in&nbsp;IJsselland Zuid, beaamt dit. &ldquo;Het buitengebied van IJsselland Zuid bestrijkt een enorme oppervlakte. Dit kan een aanzuigende werking hebben op diverse vormen van criminaliteit, het is niet altijd duidelijk wat er zich precies afspeelt.&rdquo; Met gepaste trots kijkt hij terug op mooie resultaten, zoals bewustwordingssessies, integrale controles en als klap op de vuurpijl de eerste ster van Veilig Buitengebied.</p> <h2>Groot maatschappelijk belang</h2> <p>Anton Jansen, manager Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland: &ldquo;Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben met de uitreiking de primeur voor de provincie Overijssel. Georganiseerde misdaad stopt niet bij provincie- of gemeentegrenzen. De andere acht gemeenten in IJsselland maken ook stappen met betrekking tot Veilig Buitengebied. We hopen dat andere gemeenten in Overijssel dat voorbeeld ook zullen volgen. Een veilige leef- en woonomgeving is een zaak van ons allemaal. In de Achterhoek zeggen we #KIEKUUT, maar dat doen we met overtuiging ook voor Overijssel.&rdquo;</p> <p>De samenwerkende partijen zetten vervolgens hun handtekening op het certificaat Veilig Buitengebied.</p> <h2>Meld Misdaad Anoniem</h2> <p>Naast het project Veilig Buitengebied starten de gemeenten in IJsselland een campagne met Meld Misdaad Anoniem. Inwoners worden opgeroepen om verdachte situaties en drugscriminaliteit te melden. Iedereen kan anoniem een melding doen via <a title="Bellen naar 0800-7000" href="tel:08007000">0800-7000</a> of <a title="Ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl" href="http://www.meldmisdaadanoniem.nl">www.meldmisdaadanoniem.nl</a>. Dit is het onafhankelijke meldpunt en is geen politie.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-10 09:30:00 +0200 2021-09-10 09:19:23 +0200 2021-09-10 12:42:00 +0200 De Steenuil trapt E-waste race 2021 af met wethouder Carlo Verhaar Op maandagmiddag 6 september kreeg groep 8 van Basisschool de Steenuil hoog bezoek. Wethouder Carlo Verhaar gaf de aftrap voor de E-waste Race, waar 5 scholen uit Deventer en 5 scholen uit Epe aan meedoen. Het doel is om tussen 13 september en 7 oktober 2021 zoveel mogelijk oude, kapotte (kleine) elektronische apparaten in te zamelen. Al die spullen worden dan op een duurzame manier gerecycled en geschikt gemaakt voor hergebruik. <p>De deelnemende scholen beginnen maandag 13 september 2021 met het inzamelen van de elektrische apparaten. Op elke school staan containers waar de spullen in kunnen. Circulus-Berkel zorgt ervoor dat de containers geleegd worden en de materialen op de juiste manier worden afgevoerd. Iedereen die in de buurt van &eacute;&eacute;n van de scholen woont kan op de <a title="Ga naar www.ewasterace.nl" href="http://www.ewasterace.nl">website</a> apparaten aanmelden. Leerlingen komen ze dan &ndash; coronaproof &ndash; aan huis ophalen. Per apparaat (kabels tellen ook mee), krijgt de school punten. Op donderdagochtend 7 oktober 2021 om 10:00 uur sluit de wedstrijd. De school die gewonnen heeft, mag dan een hele dag naar Nemo in Amsterdam. Welke school dat is wordt 7 oktober bekend gemaakt.</p> <h2>E-waste</h2> <p>Projectleider Louke Kreemers (E-waste Race Deventer) legt de klas uit wat elektronische apparaten precies zijn. Waarom is een laptop elektronisch en een doos inktcartridges niet? &lsquo;Onze grondstoffen raken op&rsquo;, aldus Louke. &lsquo;En dan kunnen we geen nieuwe apparaten meer maken. Dan zijn er straks geen telefoons en televisies meer. Maar als we onze oude apparaten inleveren en de spullen die erin zitten hergebruiken kunnen we wel nieuwe maken. Daarom is het zo belangrijk dat we die spullen inleveren!&rsquo;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>De scholen die in Deventer meedoen zijn: : IBS De Zonnewijzer, IBS De Steenuil, OBS De Flint, Kindcentrum Rivierenwijk, Kindcentrum Het Palet. De E-waste Race Deventer is een initiatief van Circulus Berkel en Weee Nederland. Voor meer informatie kijk op <a title="Ga naar www.ewasterace.nl" href="http://www.ewasterace.nl">www.ewasterace.nl</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-09 11:41:00 +0200 2021-09-09 11:41:25 +0200 2021-09-09 11:43:09 +0200 Riant wonen aan de Hofmeijerskamp Wonen op een ruime kavel in een groene en dorpse omgeving aan de rand van Schalkhaar en toch op fietsafstand van Deventer? Dat kan aan de Hofmeijerskamp in Schalkhaar. De 3 kavels aan de Hofmeijerskamp zijn nu op de markt. Inschrijven kan tot en met 7 oktober 2021 tot 18.00 uur. <p>Op <a title="Naar de pagina Hofmeijerskamp op de website www.deventerverkoopt.nl" href="https://deventerverkoopt.nl/project/hofmeijerskamp/">www.deventerverkoopt.nl</a> staat alle informatie, zoals het kaveloverzicht, kavelpaspoort, de uitgiftevoorwaarden en het inschrijfformulier.</p> <h2>Kavels</h2> <p>Ruimte en duurzaamheid zijn kenmerkend voor deze 3 kavels. Met een gemiddelde kavelgrootte van ongeveer 1.200 m2 is er veel mogelijk. De sfeer van de wijk Wijtenhorst en Douwelerleide is de referentie voor de woningen Hofmeijerskamp.&nbsp;</p> <h2>Inschrijven en loting</h2> <p>Toewijzing van de 3 kavels aan de Hofmeijerskamp vindt plaats op basis van loting. Inschrijven kan tot en met 7 oktober 2021 tot 18.00 uur. De loting is half oktober gepland.&nbsp;</p> <h2>Vragen</h2> <p>Voor vragen over Hofmeijerskamp kunt u contact opnemen met de gemeentemakelaar. Contactgegevens staan op <a title="Naar de pagina Contact particulieren op de website www.deventerverkoopt.nl" href="https://deventerverkoopt.nl/contact/particulieren/">www.deventerverkoopt.nl</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-09 10:11:00 +0200 2021-08-26 10:11:20 +0200 2021-08-26 10:13:00 +0200 Samen met buren woningen verduurzamen Deventenaren willen steeds vaker samen met buren en buurtbewoners hun woningen verduurzamen. Voor praktische ondersteuning van initiatieven kunnen groepen huiseigenaren subsidie krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inwinnen van advies of het maken van een gemeenschappelijk plan. Initiatieven met minimaal 5 buurtgenoten kunnen maximaal € 2.250 subsidie krijgen. <p>Wethouder Carlo Verhaar: &ldquo;De gemeenteraad heeft gevraagd om gezamenlijke bureninitiatieven een duwtje in de rug te geven. Dat is nu uitgewerkt in een subsidieregeling. We helpen hiermee groepen inwoners bij het verlagen van hun energierekening &egrave;n we beperken de uitstoot van broeikasgas.&rdquo;</p> <h2>Duwtje in de rug</h2> <p>Om te bepalen wat de beste energiemaatregelen zijn, gaat er best wat werk zitten in de verkenning van de mogelijkheden en de haalbaarheid ervan. Om de samenwerking met buren te stimuleren en van de grond te krijgen, heeft de gemeenteraad om een subsidieregeling Kleintje Duurzaamheid gevraagd.</p> <h2>Verkenning</h2> <p>De subsidie helpt buren die samen willen verkennen hoe zij energiemaatregelen kunnen nemen. Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:</p> <ul> <li>Huiseigenaren informeren en adviseren over wat je kunt doen aan isolatie, hoe je het met elkaar kunt organiseren en financieren (eventueel met collectieve inkoop);</li> <li>Informatiebijeenkomst over zonnepanelen, hoe je samen tot keuzes kunt komen en zonnepanelen kunt laten installeren;</li> <li>Een buurtplan voor het gezamenlijk nemen van energiebesparende maatregelen met informatiemateriaal en bijeenkomsten;</li> <li>Verkenning van een (gezamenlijke) warmtepomp als vervanging van individuele gasgestookte cv-ketels.</li> </ul> <h2>Advies</h2> <p>De subsidie kan gebruikt worden voor advieskosten. Energiecoaches van de Deventer Energie Co&ouml;peratie kunnen bij een subsidieaanvraag groepjes bewoners gratis op weg helpen. Zij zijn bereikbaar via <a title="Bellen naar 0570-745075" href="tel:0570745075">0570 - 74 50 75</a> of per mail <a title="Stuur een e-mail naar energieloket@deventerenergie.nl" href="mailto:energieloket@deventerenergie.nl">energieloket@deventerenergie.nl</a>.</p> <h2>Aanvragen en vragen</h2> <p>Via <a href="http://www.deventer.nl/kleintjeduurzaamheid">www.deventer.nl/kleintjeduurzaamheid</a> kan de subsidie Kleintje Duurzaamheid online worden aangevraagd. Daar is ook meer informatie te vinden over de subsidie. Tot en met 2022 is &euro; 50.000 beschikbaar.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-03 10:15:00 +0200 2021-09-02 08:59:20 +0200 2021-09-02 16:40:42 +0200 Stimuleren transitie en tegengaan leegstand binnenstad De bijdrage aan het parkeerfonds voor ontwikkelaars is vaak een struikelblok bij nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad. Het college wil de ontwikkeling van de binnenstad juist stimuleren en stelt voor om de bijdrage te vervangen door een lage bereikbaarheidsbijdrage. Het gevolg is dat bewoners van nieuwe woningen geen bewonersvergunning meer krijgen. <p>Wethouder Frits Rorink: &ldquo;De vernieuwing van de binnenstad draagt bij aan een vitaal en economisch succesvol Deventer. Bewoners van nieuwbouw in de binnenstad weten straks dat ze een parkeerplek in een garage moeten huren of gebruik maken van deelauto's of het openbaar vervoer. Bestaande woningen houden het recht op een parkeervergunning.&rdquo;</p> <h2>Doel</h2> <p>De parkeerdruk is hoog in hartje binnenstad en er is geen plek voor meer parkeerplaatsen. Toch is er grote behoefte aan nieuwe woningen en zijn er allerlei initiatieven zoals wonen boven winkels. Als nieuwe woningen geen bewonersvergunning krijgen, voorkomt dat een lange wachttijd voor een parkeervergunning. Met de veel lagere bereikbaarheidsbijdrage bij nieuwbouw kan de bereikbaarheid van de binnenstad per fiets en openbaar vervoer verbeteren.</p> <h2>Ervaring elders</h2> <p>Het voorstel is vergelijkbaar met maatregelen elders in (grote) binnensteden in Nederland. De ervaring leert dat met name jongere generaties minder waarde hechten aan een eigen auto en de binnenstad aantrekkelijk vinden om te wonen.</p> <h2>Nieuwe woningen</h2> <p>Er is intensief gesproken met belanghebbenden en de plannen zijn aangepast en uitgewerkt voor nieuwe woningen. De maatregel geldt in de binnenstad, met uitzondering van de Raambuurt en de Kien. In de Raambuurt is minder krapte qua parkeren. In de zone bij het station komt veel woningbouw en mogelijk collectieve parkeervoorzieningen.</p> <h2>Effecten</h2> <p>Om te voorkomen dat bewoners van nieuwe woningen in de binnenstad hun auto in de schil om de binnenstad gaan parkeren, wordt de parkeerdruk hier goed gemonitord. Ook wordt het instellen van een vergunningzone vergemakkelijkt. Als meer dan de helft van de inwoners in een buurt een vergunningzone wil instellen, wordt dat gedaan.</p> <h2>Raadsbehandeling</h2> <p>Het college heeft het voorstel &lsquo;Nulnorm maatregel parkeren&rsquo; aangeboden aan de gemeenteraad.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-09-01 15:30:00 +0200 2021-08-31 12:58:35 +0200 2021-08-31 12:58:35 +0200 Meer dan 100 nieuwbouwwoningen St. Jozeflocatie Op de St. Jozeflocatie, het gebied tussen de Van Oldenielstraat en Gerard van Swietenstraat, komen nieuwbouwwoningen. De afgelopen maanden heeft de ontwikkelaar een plan voor het voormalig ziekenhuisterrein gemaakt. In totaal is er ruimte voor 113 woningen. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: &ldquo;Met de ontwikkeling van de St. Jozeflocatie wordt een bijzondere en unieke woonomgeving toegevoegd aan de stad. Een plek voor senioren, gezinnen, maar ook voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen. Denk aan dementie. Met meer dan 100 woningen op een prachtige locatie is dit een mooie bijdrage aan de nieuwbouwopgave.&rdquo;</p> <h2>Sociale huur en zorgappartementen</h2> <p>Het plan is om 40 appartementen in de categorie sociale huur te bouwen. Deze worden verhuurd door Rentree aan mensen met een zorgvraag. Verder komen er 30 appartementen voor intramurale zorg. Dat gaat om zorgeenheden, bedoeld voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen (bijvoorbeeld dementie).</p> <h2>Vrijesectorwoningen</h2> <p>Uit onderzoek komt naar voren dat gezinnen met opgroeiende kinderen en senioren ge&iuml;nteresseerd zijn in deze locatie. De ontwikkelaar bouwt 43 vrijesectorwoningen voor deze doelgroepen. Dat gaat om 16 rijwoningen, 24 twee-onder-een-kapwoningen en 3 vrijstaande woningen. Bij 40% van de woningen is het mogelijk om levensloopbestendig te bouwen met een bad- en slaapkamer op de begane grond.</p> <p>Het college van B&amp;W heeft ingestemd met het (ontwerp-)bestemmingsplan. Het plan ligt de komende periode ter inzage. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a>&nbsp;u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a>&nbsp;en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-08-31 12:44:00 +0200 2021-08-31 12:44:30 +0200 2021-08-31 12:45:45 +0200 Stadspenning voor Anjo de Bont Anjo de Bont heeft de Deventer Stadspenning gekregen voor haar grote verdienste voor de evenementen en festivals van Deventer. Anjo stond aan de wieg van ontwikkelingen van spraakmakende evenementen en festivals en heeft daarmee bijgedragen aan de (inter)nationale faam van Deventer als evenementenstad. <p>Anjo was vooral initiator, creatieve geest en organisator van Deventer op Stelten. Dit evenement ontwikkelde zich van klassieke stelten-acts tot een modern en veelzijdig internationaal straattheaterfestival. Het meerdaags evenement trok elke festival dag tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Velen kwamen er meerdere dagen voor naar Deventer.&nbsp;</p> <h2>Plek op de cultuuragenda</h2> <p>Deventer op Stelten is voor de provincie Overijssel een beeldbepalend evenement en kreeg een vaste plek op de provinciale cultuuragenda. Naast subsidie van provincie en gemeente, kon het evenement rekenen op meerdere subsidi&euml;nten en daarmee een contante hoge kwaliteit aan acts en performances bieden.&nbsp;</p> <h2>Deventenaren doen mee</h2> <p>Daarbij werd de lokale gemeenschap niet uit het oog verloren: veel lokale partners en cultuurgezelschappen participeerden in Deventer op Stelten, van vrijwilligers tot performers. Met het Rode Kruis werd het mogelijk gemaakt dat ook ouderen en minder mobiele bezoekers konden genieten van onder andere dit evenement.&nbsp;</p> <h2>Nationale waardering</h2> <p>In 2014 riep de vakjury op het Nationaal Congres Evenementen in Nijmegen 'Deventer Op Stelten' uit tot Beste Publieksevenement 2014. In 2015 werd Deventer uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar voor steden tot 100.000 inwoners. &nbsp;</p> <p>De penning is tijdens haar afscheid in kleine kring op zondag 29 augustus uitgereikt door burgemeester Ron K&ouml;nig.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-08-29 15:30:00 +0200 2021-08-27 10:03:34 +0200 2021-08-27 10:52:07 +0200 Gigantische zandbak op het Grote Kerkhof blijft langer staan Wegens succes blijft de zandbak op het Grote Kerkhof langer staan. In september kunnen kinderen nog spelen en kastelen bouwen. Schep je mee? Volwassenen kunnen op de rand van de zandbak plaatsnemen, een kijkje nemen bij de expositie over de Lebuinuspleinen of genieten op één van de omliggende terrassen. <p>De toegang tot de zandbak is gratis. Om veilig te spelen verzoekt de gemeente ouders en verzorgers om zelf emmertjes en schepjes mee te nemen. Het spreekt voor zich dat volwassenen ook in en om de zandbak 1,5 meter afstand houden.</p> <h2>Aangepaste openingstijden</h2> <p>De zandbak opent rond 10.00 uur en afhankelijk van het weer en de drukte sluit de zandbak aan het eind van de middag of in de avonduren. Bij slecht weer blijft de zandbak gesloten.</p> <h2>Lebuinuspleinen</h2> <p>De zandbak op het Grote Kerkhof is een initiatief van de gemeente Deventer. In het najaar wordt het Grote Kerkhof verbouwd en opnieuw ingericht. Dit is onderdeel van project Lebuinuspleinen.</p> <p>Kijk voor meer informatie op <a title="Naar de pagina Lebuinespleinen op www.deventer.nl" href="http://www.deventer.nl/lebuinuspleinen">www.deventer.nl/lebuinuspleinen</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-08-23 08:00:00 +0200 2021-08-19 15:12:44 +0200 2021-08-19 15:17:04 +0200 Digitaal Opkopersloket Handelt u bedrijfsmatig in tweedehands of ongeregelde goederen? Dan bent u wettelijk verplicht u via het digitaal opkopersloket aan te melden als handelaar bij de gemeente Deventer. <p>Om te voorkomen dat u als handelaar gestolen goederen inkoopt, verwacht de gemeente dat u vooraf onderzoek doet naar de afkomst ervan. Voor u als handelaar geldt specifieke wet- en regelgeving. Zo moet u een doorlopend een gewaarmerkt in- en verkoopregister bijhouden en dient u zich als handelaar bij de gemeente aan te melden. Dat kan via het digitaal opkopersloket.</p> <h2>Aanmelden</h2> <p>Meld u eenmalig aan als handelaar via <a title="Naar de website www.ikbenhandelaar.nl" href="https://www.ikbenhandelaar.nl/">www.ikbenhandelaar.nl</a>.</p> <h2>Waarom registreren?</h2> <p>Werken met het Digitaal Opkopers Register (DOR) is voor alle betrokkenen het makkelijkst. Voor u is het gratis en u krijgt inzicht in uw voorraad. Ook voorkomt u politiecontroles in uw zaak. Daar staat tegenover dat u verplicht bent om gekochte tweedehandsgoederen 3 dagen te bewaren, voor u ze doorverkoopt.&nbsp;</p> <h2>Stop heling</h2> <p>Voordeel voor de politie is dat ze via het systeem mee kan kijken. De periode van 3 bewaardagen gebruikt de politie om te kijken of het goed gestolen is. Als dat zo is, dan wordt het gestolen goed opgehaald en start de politie een onderzoek. U kunt ook zelf controleren of aangeboden tweedehands goederen als gestolen geregistreerd staan. Kijk op <a title="Naar de website www.stopheling.nl" href="https://www.stopheling.nl/nl">www.stopheling.nl</a> of download de app &lsquo;stopheling&rsquo;.</p> <h2>Om welke tweedehands goederen gaat het?</h2> <p>Gebruikte of ongeregelde goederen zoals platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur, laptops, tablets en mobiele telefoons moeten worden geregistreerd in het in- en verkoopregister.</p> <h2>Toezicht en handhaving</h2> <p>De politie en gemeente controleren of u gebruik maakt van het DOR en of u de juiste gegevens invoert. Ook kunnen zij uw register vergelijken met het magazijn. Heeft u tijdens de controle uw zaken niet op orde? Dan wordt u vaker gecontroleerd en riskeert u een boete. Het DOR maakt onderdeel uit van de aanpak van high impact crimes van de gemeente Deventer.</p> <h2>Informatie voor klanten van opkopers</h2> <p>De handelaar is verplicht om in het in- en verkoopregister ook de gegevens van de verkoper van het goed te noteren. De handelaar aan wie u uw goed voor verkoop aanbiedt, vraagt u daarom om uw legitimatie. Als hij dit niet doet, is de handelaar strafbaar. U kunt dus geen goederen verkopen zonder u te legitimeren.&nbsp;</p> <h2>Legitimatie</h2> <p>Als u tweedehands goederen verkoopt, worden de gegevens van uw legitimatiebewijs door de handelaar opgenomen in het in- en verkoopregister. Deze gegevens zijn alleen door politie, gemeente en de handelaar in te zien. Bij het kopi&euml;ren van uw legitimatiebewijs legt de handelaar hier een filter over, zodat duidelijk zichtbaar is dat het om een kopie gaat en er geen misbruik van kan worden gemaakt.</p> <h2>Vragen?</h2> <p>Vragen over het Digitaal Opkopers Register of Loket kunt u mailen naar <a title="Stuur een e-mail naar veiligheid@deventer.nl" href="mailto:veiligheid@deventer.nl">veiligheid@deventer.nl</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-08-17 15:28:00 +0200 2021-08-17 15:28:34 +0200 2021-08-17 15:30:09 +0200 Nieuwe afspraken over veilig winkelen De gemeente, ondernemers, politie, en brandweer hebben een aantal afspraken op het gebied van veilig ondernemen aangepast aan de actualiteit en de behoefte van ondernemers. <p>Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Deventer is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie, gemeente en de brandweer. Er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt om de veiligheid en veiligheidsbeleving van het winkelend publiek en winkeliers te bevorderen op een manier die aansluit bij de behoefte van alle partijen.&nbsp;</p> <h2>Concrete aanpassingen</h2> <p>Ondernemers hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan praktijkondersteuning door middel van maatwerk in trainingen en advisering op het gebied van veiligheidsmaatregelen. Verder kunnen vanaf nu ook individuele winkeliers zich aansluiten tot nu toe zijn alleen winkelgebieden aangesloten.</p> <h2>Verdere vernieuwingen</h2> <p>Er komt een online preventiecursus winkelcriminaliteit en een fysieke preventiecursus, waarbij een mysteriedief wordt ingezet. Ondernemers krijgen een winkelcheck aangeboden met advies over het verbeteren van de (brand)veiligheid. Er worden maatregelen om de digitale veiligheid te verbeteren aangeboden.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-08-17 09:31:00 +0200 2021-08-17 09:31:37 +0200 2021-08-17 09:32:40 +0200 Expositie Lebuinuspleinen Naast de grote zandbak is er vanaf eind deze week ook een expositie te bewonderen op het Grote Kerkhof. Op een vijftal zuilen is informatie te vinden over het verleden, heden en de toekomst van de Lebuinuspleinen. <h2><strong>Grandeur en gemoedelijkheid</strong></h2> <p>Met de expositie laten we bewoners en bezoekers een glimp zien van het toekomstig plein. De impressiebeelden geven goed weer wat de ontwerper met Grandeur en Gemoedelijkheid bedoelt. Naast deze mooie toekomstbeelden is er op de zuilen ook informatie te vinden over het verleden van het Grote Kerkhof (en omgeving), de archeologische werkzaamheden en activiteiten op het plein.</p> <h2><strong>Grote zandbak</strong></h2> <p>Er wordt veel gebruik gemaakt van de zandbak op het Grote Kerkhof. De zandbak is, bij mooi weer, dagelijks geopend en gratis toegankelijk. De zandbak blijft tot het einde van de schoolvakanties op het plein staan.</p> <h2><strong>Archeologie</strong></h2> <p>Om de bouw van de nieuwe fontein te kunnen starten, zijn eerst archeologische werkzaamheden op het Grote Kerkhof nodig. De werkzaamheden van Archeologie zijn deze week weer opgestart na een korte onderbreking. Omdat de archeologen in verontreinigde grond graven, werken de medewerkers met beschermende kleding. Zoals het er nu uit ziet, is het team nog een aantal weken op de huidige locatie aan het werk. Op deze plek wordt op eind augustus een grote betonput geplaatst voor het waterelement. Vanaf eind augustus verschuiven de werkzaamheden meer richting het eind van de Lange Bisschopstraat. Daar komen straks de vier nieuwe ondergrondse afvalcontainers, en daarvoor gaan de archeologen ook eerst onderzoek doen.</p> <h2><strong>Uitvoering werkzaamheden Lebuinuspleinen</strong></h2> <p>Op dit moment loopt de aanbesteding van de werkzaamheden aan het Grote Kerkhof en Stromarkt. De verwachting is dat eind september de aannemer die het werk gaat uitvoeren, definitief bekend is. De uitvoering start in oktober. Vooruitlopend hebben nutsbedrijven nog werk te doen op en rondom de pleinen. De verschillende aannemers van de nutsbedrijven starten vlak na de herfstvakantie. Naar verwachting zullen ze tot vrijdag half november bezig zijn. In 2022 worden eerst het Grote Kerkhof, en daarna de Stromarkt, opgeleverd.</p> <h2><strong>Informatie</strong></h2> <p>Meer informatie over de herinrichting Lebuinuspleinen vindt u op <a href="http://www.deventer.nl/lebuinuspleinen">www.deventer.nl/lebuinuspleinen.</a></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-08-06 15:00:00 +0200 2021-08-04 13:22:38 +0200 2021-08-05 15:06:54 +0200 Hoog water Worpplantsoen Het Worpplantsoen heeft de afgelopen weken door de hoge waterstand onder water gestaan. Om schade aan het park te voorkomen, kan er weinig gebruik gemaakt worden van het park. Ook het onderhoud met machines wordt tijdelijk uitgesteld totdat de bodem weer draagkrachtig is. <h2>Rust en herstel</h2> <p>Het waterpeil in de IJssel is inmiddels weer gezakt, het duurt echter weken voordat de bodem weer voldoende opgedroogd is en daarmee ook weer voldoende draagkrachtig.</p> <p>Doordat de bodem volledig verzadigd is met water, is het zuurstof ook uit de bodem verdrongen. De bodem en bomen zijn nu extra kwetsbaar. Het park moet dan nu ook rust gegund worden om hier geen blijvende schade aan over te houden.&nbsp;</p> <h2>Niet maaien</h2> <p>De bodem moet zich eerst herstellen, voordat er weer volop gebruik gemaakt kan worden van het park voor evenementen en als uitbreidingslocatie van de camping. Maar ook maaimachines kunnen nu veel schade veroorzaken, daarom wordt er de komende tijd niet gemaaid.</p> <h2>Metingen</h2> <p>Wekelijks voert Het Groenbedrijf in opdracht van de gemeente Deventer metingen uit om de draagkracht van de bodem vast te stellen. Als de bodem het weer aan kan, wordt het maaiwerk opgestart en kunnen evenementen en de camping ook weer gebruik maken van het Worpplantsoen.</p> <p>De verwachting nu is dat bij voldoende droog weer de draagkracht over circa 4 weken terug is in de bodem.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-08-05 08:00:00 +0200 2021-08-05 14:03:06 +0200 2021-08-05 14:10:09 +0200 De heer H. de Vroome Ridder in de Orde van Oranje Nassau De heer Hans de Vroome is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ron König reikte, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheidingstekens uit. <p>De heer De Vroome &nbsp;is sinds 2002 actief bij Go Ahead Eagles. Hij is voorzitter en bestuurslid geweest en is sinds 2007 statutair directeur van de GAE Holding. In zijn periode als voorzitter heeft hij de club gered van een faillissement door het initi&euml;ren van een aandelenplan. Hij wist oud-spelers en sponsoren te enthousiasmeren om te participeren in dit aandelenplan. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Bij het realiseren van de gedeeltelijke vernieuwbouw van de Adelaarshorst aan de Vetkampstraat heeft de heer De Vroome een prominente rol gespeeld.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Bij de KNVB is hij sinds 2007 lid van de financi&euml;le adviescommissie &nbsp;en sinds 2010 lid van het poolcollege.<br />&nbsp;<br />Van 2009 tot 2012 is de heer De Vroome voorzitter geweest van het algemeen bestuur van sportvereniging Voorwaarts.&nbsp;<br />&nbsp;<br />De heer De Vroome is als vrijwilliger ook actief op andere terreinen in de samenleving. Zo is hij penningmeester geweest bij de Stichting Urologie Wetenschappelijk Onderzoek, bestuurslid bij de Stichting DUH, voorzitter bij WTTA (Wereldranglijst Tennis Toernooi Apeldoorn) en is hij sinds 2017 voorzitter bij Stichting Cultuurhistorie Voorst.&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-07-31 18:30:00 +0200 2021-07-27 11:23:45 +0200 2021-08-02 09:06:33 +0200 Pagina Identiteitskaart momenteel niet bereikbaar De pagina Identiteitskaart in ons Digitaal loket is momenteel niet bereikbaar. Er is een storing. We werken er aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen. <p>U kunt wel een afspraak maken voor het aanvragen of ophalen van een identiteitskaart. Dat kan via <a title="Maak een afspraak" href="https://afspraken.deventer.nl/internetafspraken/">www.deventer.nl/afspraak</a>.</p> 2021-07-30 16:47:00 +0200 2021-07-30 16:47:50 +0200 2021-07-30 16:53:18 +0200 Onderzoek verbetering fiets- en wegverkeer tussen Deventer en Zutphen Provincie Gelderland onderzoekt samen met gemeenten Deventer, Lochem, Zutphen en de Fietsersbond hoe we een vlot & veilige fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen kunnen realiseren. Op zo’n route hebben fietsers naast meer ruimte vaak ook voorrang. <h2>2 sporen in 1 verkenning</h2> <p>De verkenning van de &lsquo;vlot &amp; veilige fietsroute&rsquo; F348, eerder opgepakt door de Cleantech Regio, valt samen met de verkenning naar knelpunten en onderhoud van de provinciale weg N348. Provincie Gelderland neemt de regie. Dit is een logische stap omdat de fietsroute en de provinciale weg in hetzelfde gebied tussen Deventer en Zutphen liggen. Keuzes in het ene project hebben automatisch gevolgen voor het andere project. Qua ontwerp maar ook op maatschappelijk en bestuurlijk vlak. Vooral in het landelijk gebied tussen Eefde en Gorssel speelt dit.&nbsp;</p> <h2>Fietsroute F348 Deventer-Zutphen</h2> <p>Er worden 2 fietsroute varianten verder onderzocht. De ene is een fietsroute geheel langs de N348. De andere is een combinatieroute die deels langs de N348 loopt en deels door het landelijk gebied tussen Gorssel en Eefde gaat. Bij dit vraagstuk worden resultaten van eerdere inspraak en de onlangs verschenen CROW-notitie over fietsstraten buiten de bebouwde kom meegenomen.</p> <h2>Provinciale weg N348 Deventer-Zutphen</h2> <p>Langs de N348 tussen Zutphen en Epse richt het onderzoek zich op knelpunten op de weg, het fietspad of in de berm en op de maatregelen die daarvoor genomen kunnen worden. Onderdeel van dit onderzoek is welke &nbsp;maximumsnelheid op het wegvak Eefde-Gorssel gaat gelden. Een eerdere proef met een verlaagde maximumsnelheid van 60 km/uur leverde positieve resultaten op, maar ook vragen over de bijbehorende weginrichting. De uitvoering van eventuele maatregelen staat gepland in 2023.&nbsp;</p> <h2>Participatie en draagvlak</h2> <p>Op verschillende momenten en manieren tijdens de verkenning worden de omgeving en andere belanghebbenden ge&iuml;nformeerd, gehoord of betrokken. Zo voert de omgevingsadviseur gesprekken met belanghebbenden. Een klankbordgroep kijkt mee naar het proces en de beoordeling van mogelijke oplossingsrichtingen. Verder komen er interactieve reactiemogelijkheden voor omwonenden en andere belanghebbenden, voordat er &nbsp;keuzes worden gemaakt. De projectgroep wil verschillende belangen (binnen de kaders) zo goed mogelijk mee laten wegen in het uiteindelijke advies over de voorkeursvariant. Ook worden hiermee de eventuele verschillen in draagvlak goed zichtbaar. De klankbordgroep bestaat uit verschillende dorpsraden, afdelingen van de fietsersbond en leden van de agrarische brancheorganisatie Cumela.</p> <h2>Meer weten?</h2> <p>Actuele- en achtergrondinformatie over het project vindt u op de projectpagina van de FN348: <a title="Naar www.gelderland.nl/FN348" href="https://www.gelderland.nl/FN348">www.gelderland.nl/FN348</a>.&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-07-27 10:00:00 +0200 2021-07-22 10:38:20 +0200 2021-07-22 10:39:22 +0200 Tijdelijk fietspad achter de stadsmuur opengesteld Het fietspad bij Mimik is verplaatst naar achter de stadsmuur. Voor de veiligheid van fietsers en bezoekers van Mimik, zijn afzetpaaltjes tussen het fietspad en het voorplein van Mimik geplaatst. <p>Het gaat om een tijdelijke situatie. Het college van burgemeester en wethouders wil alvorens een definitief besluit te nemen over waar het fietspad moet komen eerst nog eens goed in gesprek met omwonenden en belanghebbenden.</p> <h2>Barriers blijven nog even staan</h2> <p>De rood-witte barriers op de Welle blijven voorlopig nog staan zodat weggebruikers op het juiste deel van de weg blijven - en in afwachting van werkzaamheden op het voorplein van Mimik. Daar wordt na de bouwvak mee gestart. Tijdens de werkzaamheden moeten fietsers weer even v&oacute;&oacute;r de stadsmuur fietsen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-07-22 16:03:00 +0200 2021-07-22 16:03:43 +0200 2021-07-23 09:49:41 +0200 Deventer in landelijke top MKB-vriendelijkste gemeente Deventer hoort bij de landelijke top in het onderzoek van MKB-Nederland naar de tevredenheid onder mkb’ers. Deventer is de nummer 5 van de 350 Nederlandse gemeenten en de nummer 3 in de ranking van Nederlandse steden. <p>Voor de onderdelen &lsquo;Tevredenheid&rsquo; en &lsquo;Lokale Lasten&rsquo; staat Deventer op de 1e plaats. En wat betreft specifiek de Coronadienstverlening zijn drie gemeenten er positief uitgesprongen, waaronder Deventer.&nbsp;</p> <p><a title="Naar de volledige ranglijst op de website www.mkb.nl" href="https://www.mkb.nl/mkb-vriendelijkste-gemeente-van-2020-2021">Bekijk de volledige ranglijst</a>.</p> <p>Wethouder Economie Thomas Walder: &ldquo;Dit zijn resultaten om trots op te zijn. Dit is de uitkomst van de oprechte samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. D&aacute;t kunnen we in Deventer! Dat wisten we zelf al wel een beetje, maar de uitslag van dit landelijke onderzoek onder mkb&rsquo;ers geeft ons reden om extra trots te zijn op elkaar.&rdquo;</p> <h2>Verkiezing</h2> <p>De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland, waarin bijna 20.000 ondernemers verspreid over alle gemeenten zich hebben uitgesproken. De tweejaarlijkse prijs dient als prikkel voor gemeenten om zich actief en met gericht mkb-beleid in te zetten voor lokale ondernemers.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-07-16 12:32:00 +0200 2021-07-16 12:32:27 +0200 2021-07-16 12:33:45 +0200 Aventus en gemeente verkennen mogelijke uitbreiding aan Snipperlingsdijk De gemeente Deventer en Aventus gaan samen de mogelijkheden van uitbreiding van Aventus met nieuwbouw aan de Snipperlingsdijk verkennen. Hierbij wordt ook de mogelijkheid onderzocht om het complete parkeergebied achter Aventus, Saxion en Tauw te herontwikkelen. Hiervoor zoeken partijen samenwerking met NS Vastgoed. <p>Op 16 juli 2021 tekenden partijen een intentieverklaring.</p> <h2>Uitbreiden op eigen locatie</h2> <p>&ldquo;Bij het opleiden van professionals van de toekomst hoort een inspirerende en moderne omgeving. Als regionaal opleidingscentrum in de Stedendriehoek is het mooi om nu in Deventer vanuit onze bestaande locatie de mogelijkheden tot uitbreiding en modernisering te onderzoeken. Zeker binnen de ontwikkelingen van De Kien.&rdquo; zegt Jos van Deursen, voorzitter College van Bestuur bij Aventus.</p> <h2>Kien biedt kansen</h2> <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: &ldquo;We zien als gemeentebestuur veel kansen in De Kien en dit is er &eacute;&eacute;n van. Aventus kan hierdoor zichzelf en de samenwerking in De Kien versterken. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke parkeergarage waar het hele gebied van kan profiteren.&rdquo;&nbsp;</p> <h2>Naar 1 locatie&nbsp;</h2> <p>In Deventer heeft Aventus twee locaties: aan de Snipperlingsdijk en aan de Middelweg. Vanwege de inmiddels verouderde locatie aan de Middelweg zijn er plannen om alle opleidingen samen te brengen op de locatie Snipperlingsdijk en deze locatie uit te breiden.&nbsp;</p> <h2>Veilig en modern</h2> <p>Iedere dag zet Aventus, regionaal opleidingscentrum, zich in om de medewerkers van de toekomst op te leiden in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Onder het motto &lsquo;thuis bij Aventus&rsquo; wordt dat gedaan in een veilige en moderne omgeving, passend bij de huidige en toekomstige generatie.&nbsp;</p> <h2>Omwonenden</h2> <p>Omwonenden zijn ge&iuml;nformeerd en uitgenodigd voor een bijeenkomst in september. Aventus en de gemeente beantwoorden dan vragen en horen graag idee&euml;n die meegenomen kunnen worden in de plannen. In september bespreekt de gemeenteraad het Ontwikkelperspectief van De Kien. Omwonenden kunnen hierbij aanwezig zijn. &nbsp;&nbsp;</p> <h2>De Kien</h2> <p>Samen met Saxion, de gemeente Deventer, de provincie Overijssel en drie grote ingenieursbureaus werkt Aventus de komende tien jaar aan de ontwikkeling van De Kien. Dit is een dynamisch stedelijk gebied waar studenten en werknemers graag werken, wonen, studeren en leven. Samen gaan wij jong talent opleiden voor het werk van de toekomst. Jong talent behouden om zo de economie van Deventer te versterken en te verjongen. Het clusteren van de Aventus opleidingen op de locatie Snipperlingsdijk past bij de ontwikkeling van De Kien.<br />&nbsp;<br />Meer informatie hierover vind je op de website van <a title="Naar de website dekien.nl" href="https://dekien.nl/">De Kien</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-07-16 12:18:00 +0200 2021-07-16 12:18:27 +0200 2021-07-16 12:18:49 +0200 Nieuwbouw vmbo-school en sporthal stap dichterbij Eind 2018 wees het college de locatie De Marke Zuid aan als beste plek voor vervangende nieuwbouw van de vmbo-school van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) en de sporthal Keizerslanden. Afgelopen jaren is uitgebreid onderzocht hoe het realiseren van vervangende nieuwbouw op De Marke Zuid zowel financieel als ruimtelijk mogelijk gemaakt kan worden. De nieuwbouw moet er volgens planning in 2024 staan. <p>Alle belanghebbende partijen zijn in beeld en hebben op donderdag 15 juli 2021 een intentieovereenkomst getekend. De overeenkomst biedt alle partijen het vertrouwen om samen te werken aan de realisatie van een nieuw vmbo-schoolgebouw en een nieuwe sporthal.&nbsp;</p> <h2>Verhuizing&nbsp;</h2> <p>Tot en met half september wordt onderzocht of de Deventer Scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSVenO) kan verhuizen naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie. DSVenO heeft op Sportpark Rielerenk de ruimte en flexibiliteit om haar activiteiten te organiseren. Deze verhuizing geeft op het huidige schoolterrein van De Marke Zuid meer ruimte voor de school. Als uit het onderzoek blijkt dat deze verhuizing niet kan plaatsvinden, dan kan de nieuwbouw voor de sporthal en de school alsnog doorgaan.</p> <h2>De plannen</h2> <p>Half september moet er meer duidelijkheid zijn of de twee sportverenigingen gaan verhuizen. Daarna wordt gekeken naar de optimale inrichting van het terrein. Omwonenden worden tijdens een bijeenkomst ge&iuml;nformeerd hoe en wanneer zij betrokken worden tijdens het bouwproces.&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-07-16 11:00:00 +0200 2021-07-16 08:50:55 +0200 2021-07-16 09:58:18 +0200 Bespaar je rijk: € 50 gratis energiebesparing voor huurders Huurders van woningcorporaties krijgen na de zomer een cadeaubon van € 50 voor energiebesparende producten. Via een rijksregeling is ruim 1,5 miljoen subsidie beschikbaar. Eerder was er een succesvolle vergelijkbare regeling voor particuliere huiseigenaren. <p>Wethouder milieu en duurzaamheid Carlo Verhaar: &ldquo;Veel inwoners kunnen makkelijk energie besparen en een lagere energierekening krijgen als ze bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie aanschaffen. Met deze cadeaubon van &euro; 50 kost het ze niks en besparen ze gelijk energie en geld.&rdquo;</p> <h2>Webshop of bouwmarkt</h2> <p>Alle 13.000 huurders van woningcorporaties ontvangen na de zomer een brief met een unieke cadeauboncode. Er worden 8.000 cadeaubonnen vergeven volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bewoners kunnen de code gebruiken in de webshop van het Regionaal Energieloket. Ze kunnen ook terecht bij de aangesloten lokale bouwmarkten die in de brief staan.</p> <h2>Samenwerking</h2> <p>Voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) werkt de gemeente samen met Ieder1, Rentree, de Marken, Eigen Bouw, Deventer Energie Co&ouml;peratie, Noaber-Energie, het Regionaal Energieloket en het lokale bedrijfsleven. Het Regionaal Energieloket ondersteunt de gemeente met de uitgifte en verwerking van de cadeaubonnen en bestellingen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-07-16 10:02:00 +0200 2021-07-15 15:38:54 +0200 2021-07-15 15:38:54 +0200 Subsidies voor culturele activiteiten in Deventer Het college kent aan 10 activiteiten bij elkaar een bedrag van € 95.500 subsidie toe op grond van adviezen van de Adviesraad Cultuur. Daarnaast stelt het college € 75.000 extra beschikbaar voor kleine subsidies voor Deventer makers in coronatijd, het Cultureel Coronaloket. <p>Carlo Verhaar, wethouder kunst en cultuur: &ldquo;Wat een tegenslag voor de culturele sector dat de coronamaatregelen weer aangescherpt zijn! Ik blijf optimistisch en verwacht dat de cultuursector snel weer verder open kan en dat het culturele veld weer opbloeit. Deventer investeert in de cultuursector en ondersteunt cultuurmakers.&rdquo;</p> <h2>Subsidies</h2> <p>In deze 2e en laatste ronde cultuursubsidies voor 2021 krijgen de volgende initiatieven subsidie:&nbsp;</p> <ul> <li>Toneelgroep Jan Vos voor de voorstelling MANSHOLT</li> <li>Centrum voor Diversiteit en Samenleving voor een aanvullend programma Wereldlokaal Deventer</li> <li>Bibliotheek Deventer voor de organisatie van de Kinderboekenweek 2021</li> <li>Schouwburg Deventer voor de Jan Terlouw lezing 2021</li> <li>Stichting Lebuinusconcerten Deventer voor een tweetal concerten in het kader van &nbsp;Sweelinck aan de IJssel</li> <li>Isabelle Renate la Poutre voor het ontwikkeltraject &lsquo;Van camera naar museum&rsquo;</li> <li>De Nieuwe Oost voor het multidisciplinaire festival Kelderfest</li> <li>Stichting Colored Monkeys voor de programmalijn Monkeyjam Deventer</li> <li>Deventer Verhaal voor het project Deventer Verhalen</li> <li>Burgerweeshuis voor Poppunt Overijssel</li> </ul> <h2>Adviesraad Cultuur</h2> <p>De adviesraad cultuur beoordeelt subsidieaanvragen op artistiek-inhoudelijke kwaliteit en houdt rekening met een divers cultureel aanbod op het gebied van cultuur, doelgroepen en spreiding.&nbsp;</p> <h2>Cultureel Coronaloket</h2> <p>Daarnaast wordt &euro; 75.000 toegevoegd aan het Cultureel Coronaloket. Dit is een tijdelijke subsidieregeling gericht op makers om laagdrempelig culturele initiatieven te ondersteunen. Deze regeling loopt door tot eind 2021 of tot het subsidieplafond is bereikt.&nbsp;</p> <p>De subsidie van maximaal &euro; 3000 wordt snel beoordeeld. Initiatiefnemers dienen een projectplan in, een sluitende begroting waarvan de subsidie niet meer dan de helft bedraagt en een protocol waarbij de 1,5 meter en RIVM-maatregelen gerespecteerd worden. Voor meer informatie kunnen ge&iuml;nteresseerden mailen naar <a title="Stuur een e-mail naar a.termaat.bergisch@deventer.nl" href="mailto:a.termaat.bergisch@deventer.nl">a.termaat.bergisch@deventer.nl</a>.&nbsp;</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-07-16 10:00:00 +0200 2021-07-15 15:25:01 +0200 2021-07-15 15:36:18 +0200 Spelen in het zand op het Grote Kerkhof Net als vorig jaar kunnen kinderen spelen en kastelen bouwen in een gigantische zandbak op het Grote Kerkhof. De zandbak wordt donderdag 15 juli om 10.30 uur geopend door wethouder Carlo Verhaar. Hij krijgt daarbij hulp van peuters van Sam & Ko. Schep je mee? <p>Carlo Verhaar: &ldquo;In afwachting van de nieuwe inrichting van het Grote Kerkhof, kan het plein gebruikt worden voor diverse activiteiten. Als je bij de zandbak zit, beleef je hoe fijn de plek is aan de voet van de Lebuinus. Ik wens alle kinderen veel plezier in de zandbak deze zomer!&rdquo;</p> <h2>Gratis</h2> <p>De zandbak is tijdens de schoolvakantie elke dag geopend. De toegang is gratis voor iedereen. Neem je eigen emmertjes en schepjes mee. Grote mensen kunnen op de rand van de zandbak plaatsnemen of op de omliggende terrassen.</p> <h2>Veilig spelen</h2> <p>Het spreekt voor zich dat volwassenen in en om de zandbak 1,5 meter afstand houden en de coronaregels in acht nemen.</p> <h2>Lebuinuspleinen</h2> <p>De zandbak op het Grote Kerkhof is een initiatief van de gemeente Deventer. In september start de herinrichting van het Grote Kerkhof. Dit is onderdeel van project Lebuinuspleinen. Om het Grote Kerkhof tot de verbouwing levendig te houden, organiseren gemeente en ondernemers regelmatig activiteiten op het plein.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Meer informatie over de ontwikkelingen van de Lebuinuspleinen staat op <a title="Naar informatie over de Lebuinuspleinen" href="https://binnenstad.deventer.nl/projecten/lebuinuspleinen">Vernieuwing Lebuinuspleinen start na de zomer</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>, <a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en <a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-07-13 10:00:00 +0200 2021-07-12 16:01:09 +0200 2021-07-19 13:08:30 +0200 Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer. Daarom gelden van 10 juli 06.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen. <p>Lees meer op de website van de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/07/09/snelle-toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer" title="Naar de website www.rijksoverheid.nl">Rijksoverheid</a>.</p> <p><img src="https://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2021/7/9/snelle-toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer/coronamaatregelen-zomer.jpg" alt="Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer" width="100%" height="100%" /></p> 2021-07-09 20:49:00 +0200 2021-07-09 20:49:22 +0200 2021-07-09 20:56:28 +0200 Voorwaarden regeling TONK versoepeld Als u door het coronavirus minder inkomsten hebt en daardoor moeite heeft met het betalen van uw woonkosten (huur, hypotheek, energie) komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). De voorwaarden voor de TONK zijn flink versoepeld. <h2>De nieuwe voorwaarden</h2> <p>De regeling TONK is verlengd naar 1 oktober en de gemeente heeft besloten om de regeling te verruimen. De verruiming betreft:</p> <ul> <li>De inkomensterugval hoeft niet meer ten minste 30%, maar ten minste 20% te zijn.</li> <li>De hoogte van uw vermogen is niet meer van belang.</li> <li>De vergoeding is verhoogd naar maximaal € 1000 per maand.</li> <li>De hoogte van uw huidige inkomen is in mindere mate van belang.</li> </ul> <p>De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie:</p> <ul> <li>de hoogte van uw (woon)kosten</li> <li>de hoogte van uw inkomen </li> <li>welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen</li> </ul> <p>Een aanvraag voor TONK indienen, doet u via <a href="https://www.deventer.nl/tonkaanvragen" title="Naar www.deventer.nl/tonkaanvragen">www.deventer.nl/tonkaanvragen</a>.</p> <p>Krijgt u een TONK-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. Of als u verhuist of gaat samenwonen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-07-09 16:41:00 +0200 2021-07-09 16:41:05 +0200 2021-07-09 16:41:27 +0200 Samen investeren in binnenstad Ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad, de provincie Overijssel en de gemeente Deventer hebben samen het 4e stadsarrangement gesloten. Dit zijn afspraken om de binnenstad van Deventer te versterken. Samen wordt bijna 1,1 miljoen euro geïnvesteerd in bijvoorbeeld de openbare ruimte, aanpak van leegstand, verduurzaming en in het versterken van de samenwerking met bewoners. <p>Monique van Haaf, gedeputeerde: ”In Deventer werken we gezamenlijk aan een vitale en bruisende binnenstad. Door de goede samenwerking in de binnenstad zijn we in staat nu alweer een 4e stadsarrangement in Deventer af te sluiten”.</p> <p>Carlo Verhaar, wethouder binnenstad: “De binnenstad verandert voortdurend. Door samen te investeren, houden we de binnenstad aantrekkelijk. Zo blijft het een fijne plek om te winkelen, een terras te pakken, cultuur te snuiven, rond te wandelen, om te werken en te wonen.”</p> <h2>Goede resultaten</h2> <p>De resultaten van de vorige 3 stadsarrangementen zijn goed en smaken naar meer. Peter Brouwer, binnenstadsmanager: “De investeringen vanuit de provinciale stadsarrangementen en de gemeente in de afgelopen jaren in onze binnenstad zijn een belangrijke stimulans voor ondernemers en vastgoedeigenaren om ook te investeren. Met als resultaat een vitale, veerkrachtige binnenstad.”</p> <h2><span>4e arrangement </span></h2> <p>Het winkellandschap in binnensteden verandert en corona versnelt dit. Samen zetten wij in op het vitaal houden van de verschillende gebieden. Zo is een speerpunt om de belevingswaarde van het Broederenkwartier te versterken. Daarnaast zijn er projecten gericht op vernieuwend ondernemen en duurzaamheid zoals emissieloze bevoorrading. Ook investeringen we in de openbare ruimte zoals in een nieuw verlichtingsplan.</p> <h2>Resultaten</h2> <p>Een greep uit de resultaten van het afgelopen stadsarrangement: het mooie proces om te komen tot een nieuw ontwerp voor het Grote Kerkhof, de uitbreiding van het fietsparkeren bij de Centrumgarage, de herinrichting van de Keizerstraat, en het versterken van de marketing.</p> <h2><span>Samenwerking </span></h2> <p>In Deventer is er al een goede samenwerking tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en de gemeente. De investeringen in het kader van deze BIZ willen we voortzetten. Daarnaast willen we ook de samenwerking met inwoners en andere ondernemers zoals bijvoorbeeld de marktkooplui versterken.</p> <h2><span>Financiën </span></h2> <p>Het 4e stadsarrangement betekent een investering van bijna 1,1 miljoen euro in de jaren 2021-2022. De bijdragen van de provincie (€ 400.000) en Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (€ 150.000) versterken de investeringen die de gemeenteraad bij de Voorjaarsnota heeft goedgekeurd uit de nieuwe Agenda Binnenstad.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-07-09 15:47:00 +0200 2021-07-09 15:47:53 +0200 2021-07-09 15:49:16 +0200 Woningbouwplannen op maat in Deventer stad en dorpen Deventer groeit en zet in op een sterke arbeidsmarkt en een jonge bevolking. Om dit in goede banen te leiden, zijn in de komende 20 jaar circa 11.000 nieuwe woningen nodig. De gemeente heeft een routekaart opgesteld met een specifieke routekaart voor de ontwikkeling van ieder dorp. <p>Het college legt de routekaarten en een aanvraag voor budget voor de planontwikkeling voor aan de gemeenteraad. De raad besprak in januari 2021 het ambitiedocument Wonen en Voorzieningen, met daarin verschillende toekomstscenario’s voor Deventer. Daarbij sprak een meerderheid van de raad een voorkeur uit om de strategie ‘Versterken arbeidsmarkt én verjongen!’ nader uit te werken. Deze uitwerking ligt er nu in de vorm van een routekaart.</p> <h2>Ambitie op lange termijn</h2> <p>Wethouder Wonen Rob de Geest: “Het versterken van de arbeidsmarkt én verjongen is omvangrijk en veelomvattend. Het is een stevige ambitie waar veel bij komt kijken. Daarom nemen we er de tijd voor: dit is een ambitie op lange termijn, waar Deventer lang mee vooruit kan.”</p> <h2>Samenhang</h2> <p>Naar schatting 11.000 woningen zijn er nodig om aan de vraag te voldoen. De Geest: “Maar wonen en ruimtelijke inpassing is maar een deel van het verhaal. Het gaat ook om een goed economisch beleid voor nieuwe bedrijven, meer mobiliteit op de arbeidsmarkt en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast kijken we naar culturele voorzieningen en activiteiten, horeca en sport. De routekaart beziet al deze ontwikkelingen samen, om de toekomst van Deventer écht goed vorm te geven.”</p> <h2>Concrete plannen dorpen</h2> <p>De planvorming in de dorpen loopt voor op die van de stad Deventer. Voordat corona uitbrak was de gemeente namelijk al in gesprek met de dorpen over de gewenste groei, als basis voor de planvorming. In Diepenveen, Lettele, Bathmen, Loo en Okkenbroek is de routekaart opgesteld in samenspraak met lokale werkgroepen. Voor Okkenbroek zijn er concrete plannen voor woningen op de locatie Het Hoge Veld, daarvoor vraagt het college nu een voorbereidingskrediet aan de raad.</p> <h2>Behoefte per dorp</h2> <p>De behoefte aan groei verschilt per dorp. Bathmen wil graag groeien, om het dorp bruisend te houden. Het dorp wil woningen toevoegen om jongeren en ouderen te behouden voor het dorp. Voor Lettele vormt de school het hart van het dorp. Woningbouw in en om Lettele kan een bijdrage leveren aan het aantrekken van gezinnen met kinderen. Loo heeft behoefte aan starterswoningen, terwijl Schalkhaar juist huisvesting voor ouderen nodig heeft.</p> <h2>Maatwerk</h2> <p>De Geest: “Bij het opstellen van de routekaart is er met veel vertegenwoordigers van organisaties en bewoners gesproken. En omdat de behoeften echt uiteenlopen, leveren we maatwerk met een routekaart per dorp.”</p> <p>In de stad is er gesproken met vertegenwoordigers van voorzieningen, economische partners, Saxion en Aventus, Deventer Marketing en het Platform Wonen. Het is de bedoeling dat zij ook bij het uitvoeren van de routekaart worden betrokken, net als anderen als daar aanleiding voor is.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-07-09 10:02:00 +0200 2021-07-09 09:07:04 +0200 2021-07-09 10:03:25 +0200 Stationsomgeving is klaar met rode loper naar de binnenstad De werkzaamheden in de Keizerstraat en de Gedempte Gracht zijn afgerond. Daarmee is de Rode Loper van het station naar de Brink compleet. Een feestelijk moment: de Stationsomgeving is nu klaar. De laatste jaren is hard gewerkt om het openbaar vervoer in de stationsomgeving te verbeteren en om de toegang en de route naar de binnenstad aantrekkelijker en logischer te maken. <p>Wethouder Frits Rorink: "De Keizerstraat is de laatste maanden opnieuw ingericht. Nieuwe rode straatstenen, meer bomen en groen en nieuwe verlichting. Het is prachtig geworden. De Keizerstraat is het eerste wat mensen van Deventer zien als ze van het station naar onze mooie binnenstad wandelen. We rollen de rode loper uit voor onze inwoners en bezoekers."</p> <h2>Bekijk de korte film</h2> <p>Er is een mooie korte film (2 minuten 40 seconden) over de vernieuwde Stationsomgeving gemaakt. Rorink: "Het gebied is 10 jaar in ontwikkeling geweest en nu is het klaar. Normaal reden voor een openingsfeest. Vanwege corona is gekozen voor een passend alternatief: met deze video wordt feestelijk stilgestaan bij dit bijzondere moment."</p> <p>[[youtube:3M6wx3Fqb2k]]</p> <h2>Stationsomgeving</h2> <p>De afgelopen 10 jaar is de toegangspoort van Deventer helemaal vernieuwd. Een extra perron zorgt voor meer capaciteit op het spoor. In de ondergrondse fietsenstalling kunnen ruim 3000 mensen elke dag hun fiets veilig achterlaten. Het Stationsplein is aangepakt, de Groene Wal aangelegd en het Churchillplein opnieuw ingericht. Als sluitstuk van de Stationsomgeving is de Keizerstraat samen met de Gedempte Gracht aangepakt.</p> <h2>Ontwerpers</h2> <p>Ank Bleeker en Anneke Nauta van Bleeker Nauta zijn de ontwerpers van het hele gebied. In 2011 zijn ze gestart met het ontwerpen en in juni 2021 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd.</p> <h2>Mede mogelijk gemaakt door provincie en Rijk</h2> <p>De herinrichting van de Keizerstraat in Deventer is een onderdeel van de herinrichting van de Stationsomgeving. Dit project is medegefinancierd door de provincie Overijssel en het Rijk.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-07-09 10:00:00 +0200 2021-07-09 09:16:26 +0200 2021-07-09 09:21:00 +0200 Eikenprocessievlinders tellen De gemeente start met metingen om zicht te krijgen op de te verwachten overlast van de eikenprocessie rups in 2022. Eikenbomen op verschillende locaties in de gemeente worden vanaf 12 juli voorzien van een ‘feromoonval’. <p>De vallen worden gevuld met het vrouwelijke seksferomoon van de eikenprocessievlinders. Daar komen mannetjesvlinders op af. Hoe meer mannetjes in de val zitten, hoe meer nesten er het jaar erna zijn. Op deze manier kan de gemeente inschatten hoe zwaar de omgeving belast wordt met rupsen in 2022. De vallen worden opgehangen door Het Groenbedrijf.</p> <h2>Kunststof kastjes</h2> <p>Feromoonvallen zijn kleine transparante kastjes van kunststof. De val hangt aan de stam van een eikenboom. Om goede metingen uit te voeren is het belangrijk dat de vallen niet van hun plek worden gehaald.</p> <h2>Overlast van de eikenprocessierups</h2> <p>De eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar weer overlast.  De overlast lijkt minder te zijn dan vorig jaar. De rupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritaties aan huid, ogen en luchtwegen</p> <h2>Melden en meer informatie</h2> <p>Heeft u last van de eikenprocessierups dan kun u zelf een melding doen in ons meldsysteem <a href="https://deventer.slimmelden.nl/#/home" title="Naar Slim melden">deventer.slimmelden.nl</a>.  Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op <a href="https://www.deventer.nl/eikenprocessierups" title="Naar informatie over de eikenprocessierups">deventer.nl/eikenprocessierups</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-07-07 15:00:00 +0200 2021-07-07 12:50:56 +0200 2021-07-07 12:51:15 +0200 Meer tijd voor inrichting fietspad langs de Welle De gemeente gaat opnieuw in gesprek met de omgeving, om te bepalen waar het fietspad langs de Welle ter hoogte van de Nieuwe Markt komt te liggen. Dit betekent dat het eerder genomen verkeersbesluit wordt opgeschort. <p>Wethouder Leefomgeving Frits Rorink: “Ik wil komen tot meer draagvlak in de omgeving als het gaat om de inrichting van deze plek. Dat kan alleen als we nu het verkeersbesluit opschorten en opnieuw in gesprek gaan. Hiervoor komen we na de zomer met een procesvoorstel.” In de tussentijd komt het fietspad op de oude plek te liggen: binnen de oude stadsmuur.</p> <h2>Gedragen</h2> <p>Over het genomen verkeersbesluit was de laatste maanden veel te doen. Deze maatschappelijke discussie draagt bij aan het besluit van het college van B&amp;W om opnieuw in gesprek te gaan met de omgeving. Rorink: “We hebben lang gepraat over de inhoud van het verkeersbesluit. En inhoudelijk zijn er goede argumenten voor het genomen verkeersbesluit. Maar je hebt niets aan een goed besluit dat niet gedragen wordt door de omgeving. Daarom neemt het college meer tijd.”</p> <p>Het college doet na de zomer een procesvoorstel aan de gemeenteraad, voor nieuwe gesprekken met de omgeving en het bijbehorende tijdspad.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-07-06 19:30:00 +0200 2021-07-06 19:19:42 +0200 2021-07-06 19:21:54 +0200 Deventer wordt nog knapper: 10 projecten in 2021 Ook in 2021 zijn op (hoofd)wegen in Deventer werkzaamheden gepland. Vaak knapt Deventer hiervan op, soms gaat het om noodzakelijk onderhoud. De gemeente probeert de verschillende werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat de overlast voor de weggebruiker beperkt blijft. <p>Hieronder een overzicht van de 10 belangrijkste werkzaamheden de komende maanden. Bij wegafsluitingen worden tijdig omleidingen en adviesroutes aangegeven.</p> <p> <ul> <li><strong>Immer Weiterbrug (N348) </strong></li> </ul> </p> <p>De Immer Weiterbrug is 1 van de grootste bruggen in de gemeente. De brug is aan onderhoud toe. De coating bladdert af, er is sprake van craquelé- en scheurvorming van de voegen en zelfs beschadiging als gevolg van vandalisme. Verschillende aannemers zijn sinds 21 juni aan de slag met de brug. 16 juli moet het werk aan de brug klaar zijn.</p> <p> <ul> <li><strong>Havezatelaan en rotonde Laan van Borgele-Havezatelaan</strong></li> </ul> </p> <p>De Havezatelaan wordt opnieuw ingericht. Het wegprofiel van de Keizer Karellaan wordt doorgetrokken. De werkzaamheden starten begin juni en zijn voor eind december gereed. Op de <a href="https://www.deventer.nl/havezatelaan" title="Naar www.deventer.nl/havezatelaan">www.deventer.nl/havezatelaan</a> staat meer informatie over de planning, wegafsluitingen en werkzaamheden van de nutsbedrijven.</p> <p> <ul> <li><strong>Afsluiting N344, inclusief weekendafsluiting </strong></li> </ul> </p> <p>De N344 wordt in opdracht van de Provincie Gelderland in de periode van 20 september tot en met 22 oktober gedeeltelijk afgesloten bij het kruispunt de Twelloseweg – N344 (verkeerslichten). Autoverkeer van en naar de Worp ondervinden hinder van de werkzaamheden.</p> <p>In het weekend van 22 (21.00 uur) tot en met 25 oktober (06.00 uur) is een weekendafsluiting van de N344 tussen kruispunt de Twelloseweg – N344 en kruispunt Hoge Worp en Lage Worp gepland. In dit weekend wordt groot onderhoud aan de rijbaan uitgevoerd. Het verkeer wordt tijdens de weekendafsluiting tijdelijk omgeleid via de A1. De veerpont blijft bereikbaar voor bezoekers aan de binnenstad.</p> <p> <ul> <li><strong>Ceintuurbaan, inclusief rotonde Hoge Hondstraat</strong></li> </ul> </p> <p>Op het terrein van het vroegere Sint Geertruiden Ziekenhuis aan de Ceintuurbaan in Deventer wordt een woningbouwlocatie ontwikkeld. Het hoofdriool moet worden aangesloten op het riool onder de Ceintuurbaan. Voor deze werkzaamheden wordt de Ceintuurbaan voor de periode van 1 week afgesloten.</p> <p>De rotonde Ceintuurbaan – Hoge Hondstraat wordt aangepast. Het doel van de werkzaamheden is het vergroten van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden staan gepland na de bouwvak. Het is nog niet duidelijk of de gehele rotonde wordt afgesloten of dat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd.</p> <p> <ul> <li><strong>Lebuinuspleinen</strong></li> </ul> </p> <p>In september starten de werkzaamheden aan de eerste fase van de Lebuinuspleinen. Het Grote Kerkhof is eerst aan de beurt. Vanaf eind september 2021 tot halverwege 2022. Aansluitend volgen de werkzaamheden op de Stromarkt tot eind 2022. De inrichting en verharding wordt aangepast. Een aantal voorbereidende werkzaamheden (archeologisch onderzoek en nutswerkzaamheden) is al uitgevoerd. In overleg met de aannemer, gemeente, en binnenstadspartijen wordt een omleidingsroute voor autoverkeer opgesteld. Meer informatie op <a href="https://www.deventer.nl/lebuinuspleinen" title="Naar www.deventer.nl/lebuinuspleinen">www.deventer.nl/lebuinuspleinen</a>.</p> <p> <ul> <li><strong>Zandpoort </strong></li> </ul> </p> <p>De rijbaan van de Zandpoort wordt opnieuw ingericht. Hiervoor wordt natuursteen gebruikt. Door leveringsproblemen is de start van de werkzaamheden uitgesteld naar de week van 23 augustus. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.</p> <p> <ul> <li><strong>Fietspad de Welle en testfase fietsparkeerplekken MIMIK</strong></li> </ul> </p> <p>De gemeente is van plan het fietspad te verleggen naar de voorkant van de oude stadsmuur. Op die manier ontstaat er ruimte op het voorplein van MIMIK voor een veilige entree en ruimte voor fietsparkeren. Op de Welle komt een extra voetgangersoversteek naar het voorplein van MIMIK. De oversteek wordt in een later stadium aangelegd. De verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar van 2021 uitgevoerd gaan worden.</p> <p> <ul> <li><strong>Dorpstraat Diepenveen en Fietspaden Boxbergerweg</strong></li> </ul> </p> <p>De 50km/u rijbaan vanaf de Kleikoele tot aan de Sallandsweg wordt aangepast naar 30km/u om de veiligheid te vergroten. Deze maatregel zorgt ook voor vermindering van de geluidsoverlast. De werkzaamheden starten na de bouwvak en de verwachting is dat het werk 2 maanden duurt.</p> <p>In Diepenveen worden de fietspaden aan de Boxbergerweg aangepast. Het asfalt wordt vervangen door betonnen paden. Auto’s en fietsers worden omgeleid. De werkzaamheden starten naar verwachting in oktober.</p> <p> <ul> <li><strong>Rotonde Laan van Borgele – Overstichtlaan</strong></li> </ul> </p> <p>Het comfort en de veiligheid van de fietsroute Margijnenenk, Lebuinuslaan, Overstichtlaan en rotonde Laan van Borgele wordt verbeterd. De gemeente Deventer rolt hier de rode loper uit voor de fietser. De werkzaamheden staan gepland voor 2022, omdat de werkzaamheden niet gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden met de werkzaamheden Havezatelaan.</p> <p> <ul> <li><strong>Smidsgang Deventer</strong></li> </ul> </p> <p>De Smidsgang is een belangrijke looproute van de Centrumgarage naar de binnenstad. De straat wordt in januari 2022 opgeknapt. Tijdens de werkzaamheden wordt de straat volledig afgesloten.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Meer informatie over wegwerkzaamheden in Deventer staat op <a href="https://nogknapper.deventer.nl/" title="Naar de website Deventer wordt nog knapper (www.deventer.nl/nogknapper)">www.deventer.nl/nogknapper</a>.</p> 2021-07-02 10:00:00 +0200 2021-07-02 08:52:34 +0200 2021-07-02 08:52:34 +0200 Deventer verplicht zelf wonen in nieuwe koopwoning Het college stelt een zelfbewoningsplicht in voor nieuwe koopwoningen, om te voorkomen dat nieuwe huizen worden gebruikt als beleggingsobject. Zo blijven de woningen beschikbaar voor de vrije woningmarkt. De nieuwe regel is tot stand gekomen in nauw overleg met het Platform Wonen, bestaande uit woonpartners in de stad. <p>Wethouder Wonen Rob de Geest: “De druk op de woningmarkt is hoog, zowel op de huur- als op de koopmarkt. Om de druk te verlichten zetten we volop in op de bouw van woningen in alle segmenten. De zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen zorgt ervoor dat de huizen daadwerkelijk verkocht worden aan de nieuwe bewoners. Zo voorkomen we dat te veel woningen beleggingsobjecten zijn, waardoor de prijzen stijgen en het aanbod slinkt.”</p> <h2>Kansen woningzoekenden vergroten</h2> <p>Als te veel woningen een beleggingsobject worden, krijgen starters en mensen met een middeninkomen steeds minder kans op een eigen huis. Deze zelfbewoningsplicht wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.</p> <p>De nieuwe eigenaar mag de woning wel verkopen. Bij doorverkoop binnen 5 jaar blijft de zelfbewoningsplicht gelden. Dat houdt in dat de nieuwe eigenaar ook weer zelf in de woning moet gaan wonen.</p> <h2>Voorwaarden</h2> <p>De zelfbewoningsplicht geldt voor nieuwbouwwoningen die projectmatig worden gebouwd, met een vrij op naam-prijs tot de nationale hypotheekgarantie. De NHG-grens voor 2021 is € 325.000, of € 344.500 voor leningen met energiebesparende maatregelen. Bij verkoop van gemeentelijke kavels en bij verkoop van woningen van de corporaties geldt de zelfbewoningsplicht al langer.</p> <h2>Ook bestaande woningen</h2> <p>Het Rijk heeft wetgeving in voorbereiding over opkoopbescherming voor bestaande woningen. Daarmee krijgen gemeenten de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar blijven in buurten waarin schaarste is of waar de leefbaarheid wordt aangetast door aankoop van deze woningen voor verhuur. Het college laat onderzoeken of deze regeling voor Deventer buurten kansen biedt.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-07-01 10:00:00 +0200 2021-06-30 12:08:18 +0200 2021-06-30 12:08:50 +0200 Witte Anjer Perk voor Deventer Veteranen onthuld Vanmiddag is op het Bergkerkplein van Deventer een Witte Anjer Perk onthuld voor onze Deventer veteranen. Burgemeester Ron König en raadslid en veteraan Bert Kleine Schaars onthulden het Witte Anjer Perk, in aanwezigheid van een enkele genodigden. <p>Burgemeester König: “Deze mooie plek bij de Bergkerk is een eerbetoon aan de inzet van Deventer veteranen. Het Witte Anjer Perk is een symbool van erkenning, waardering en zorg voor alles wat de veteranen hebben gedaan.”</p> <p>Het Nederlands Veteraneninstituut roept sinds 2019 Nederlandse gemeenten op om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer Perkje dat bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag van 26 juni.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-25 17:15:00 +0200 2021-06-25 10:44:13 +0200 2021-06-25 13:30:57 +0200 Deventer coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’ Maar liefst 19 partijen bundelen hun krachten om eenzaamheid in Deventer tegen te gaan. De lokale coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’ is op 24 juni ondertekend door deze partijen. Namens de gemeente tekenden wethouder Liesbeth Grijsen en wethouder Rob de Geest. <p>Het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid is een belangrijk thema in het gezondheidsbeleid van de gemeente. Wethouder Liesbeth Grijsen:  “Veel (vrijwilligers)organisaties droegen de afgelopen 1,5 jaar op allerlei manieren een extra steentje bij om eenzame mensen te bereiken en hen een hart onder de riem te steken. Deze inzet willen we behouden en waar mogelijk uitbreiden.”</p> <h2>Netwerk</h2> <p>De partijen die de coalitie hebben ondertekend stellen een werkagenda op. Hierin krijgen bestaande activiteiten een plek, net als nieuwe activiteiten die passen bij de doelstelling van de lokale coalitie.</p> <p>Wethouder Rob de Geest: “Een sterk sociaal netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is het zo belangrijk dat er organisaties zijn die oog hebben voor mensen die eenzaam zijn. Een regelmatig gesprek of een leuke activiteit kan al een groot verschil maken.”</p> <h2>Meer contact</h2> <p>Het afgelopen jaar waren er in coronatijd veel mooie manieren om eenzaamheid tegen te gaan. Zoals Deventer Belt, waarbij Deventenaren elkaar even belden voor een praatje. Het team bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers in de leeftijd 17-70 jaar, die bellen of beeldbellen. De Deventer Huisgenoten zijn 50-plussers die thuis leuke activiteiten organiseren. Online kan Betermetjeburen.nl zorgen voor meer contact. Via Buur &amp; Zo bezorgt de buurtconciërge van Carinova onder meer maaltijden en medicijnen bij eenzame mensen thuis.</p> <h2>Krachten bundelen</h2> <p>Grijsen: “Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan. En door de krachten te bundelen in dit convenant, denken we dat er snel nieuwe ideeën geboren worden. En ik hoop dat aan het eind van dit jaar 30 handtekeningen onder het convenant staan, zodat de aandacht voor eenzaamheid blijft groeien.”</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-25 16:00:00 +0200 2021-06-25 16:25:22 +0200 2021-06-25 16:26:47 +0200 Aanpassingen na inspraak De Kien De afgelopen maanden is met omwonenden en belanghebbenden gesproken over het Ontwikkelperspectief De Kien. Dit document geeft aan welke ontwikkelingen Deventer voor ogen heeft voor het gebied bij het station. Belangrijkste aanpassingen op basis van de inbreng zijn een vergroting van het gebied en het zoeken van een plek voor een parkeergarage. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: “Het gebied bij het station is volop in beweging. We kunnen hier als Deventer zoveel kansen pakken met name voor onze jeugd qua leren, werken, ondernemen, wonen, ontspannen en elkaar ontmoeten: het Ontwikkelperspectief laat zien wat er kan.”</p> <h2>Aanpassingen</h2> <p>De belangrijkste aanpassing van het Ontwikkelperspectief is het verzoek om het Volkstuingebied ten noorden van het spoor op te nemen in het plangebied. We gaan onderzoeken of woningbouw op deze locatie mogelijk is. Het nu nog afgesloten gebied van circa 2 hectare dat in eigendom is van NS Vastgoed, kan zorgen voor een hoogwaardige, openbare, groene ruimte en de verbinding met Voorstad.</p> <h2>Vormgeven en groen</h2> <p>Uit de inbreng blijkt grote steun voor de ambities om op deze plek te verstedelijken en ruimte te bieden aan werk en wonen. Aandacht is nodig voor de vraag hoe dit wordt vormgegeven. Daarbij is vergroenen van de buitenruimte een grote wens alsook aandacht voor fietsparkeren en (elektrische) deelauto's. De inbreng wordt gebruikt bij de uitwerking van deelgebieden.</p> <h2>Parkeren</h2> <p>De verkenning om in het gebied aan het spoor een gemeenschappelijke parkeervoorziening te maken, wordt vervolgd. We zien kansen door het combineren van de nieuwbouwplannen van Aventus met de parkeervoorziening van Saxion en de huidige P+R. We denken daarbij aan een ontwikkeling in een parkachtige campussetting met een mix aan functies.</p> <h2>De Kien</h2> <p>Ondernemers, onderwijs en overheid in Deventer vinden elkaar om het stationsgebied een impuls te geven. Onder meer door vastgoed te ontwikkelen, kennis te delen en opleidingen te ontwikkelen, zoals een master ICT. Het Ontwikkelperspectief geeft het ruimtelijk kader aan voor de ontwikkelingen en wordt door de gemeenteraad vastgesteld.</p> <h2>Partners</h2> <p>De partners achter de Kien zijn: Tauw, Witteveen+Bos, Topicus, Deventer Economisch Perspectief (DEP), Saxion Hogeschool, Aventus, Deventer Schouwburg, gemeente Deventer en provincie Overijssel.</p> <p>Meer info op: <a href="http://www.deventer.nl/stadscampus " title="www.deventer.nl/stadscampus ">www.deventer.nl/stadscampus</a></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-25 09:30:00 +0200 2021-06-25 09:15:34 +0200 2021-06-25 13:31:08 +0200 Klimmen, spelen, sporten en springen aan de Holterweg De ‘Leisurestrip’, de strook tussen de Scheg en het spoor, is verkocht. Architectenbureau Palazzo uit Holten ontwerpt twee gebouwen waarin sport- en vrijetijdsbedrijven komen. In het ene gebouw komt een trampolinepark en een kinderspeelparadijs. In het andere gebouw een hoge klimhal, boulderhal en padelbanen. Eind volgend jaar, begin 2023 kunnen mensen hier sportieve en gezellige activiteiten beleven. <p>Wethouder Thomas Walder is enthousiast: “Met deze nieuwe invulling is er voor het hele gezin nog meer te beleven in Deventer. En ook voor de sportieveling is er straks nog meer te doen. De nieuwe functies vullen elkaar mooi aan. Een prachtig sluitstuk van dit gebied!”</p> <p>Martin Kemper, directeur van Palazzo: “Het is een hele eer voor ons om te werken aan dit project. Wij zijn in Holten gevestigd aan dezelfde weg als de ontwikkeling die wij nu voorbereiden. Een mooie verbinding!” De architecten van Palazzo zijn al druk aan het tekenen, en gesprekken met de aannemers lopen al. In 2022 start de bouw. Naar verwachting openen de bedrijven eind 2022, begin 2023.</p> <h2>Sport en vermaak</h2> <p>De architect heeft een schetsontwerp gemaakt voor twee nieuwe gebouwen: één gericht op sport en één op vermaak. Het sportieve deel bestaat uit een padelhal, boulderhal en klimhal. Deze ‘sportzone’ komt naast BigGym op een kavel van ongeveer 12.000m2. Het gedeelte voor vermaak, de ‘kindzone’, bestaat uit een trampolinepark en een kinderspeelparadijs. Dit deel komt tussen McDonald’s en Tango op een kavel van ongeveer 8.200m2. Mogelijk worden hier nog meer functies ondergebracht.</p> <h2>Leisurestrip</h2> <p>In de afgelopen jaren bleek de verkoop van grond aan leisurebedrijven lastig. Ondanks de vele initiatieven zijn er geen kavels verkocht. Afgelopen maanden was er weer meer belangstelling voor de grond. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente de grond heeft verkocht. In het gebied zijn ook McDonald’s, Tango en BigGym gevestigd.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-25 07:00:00 +0200 2021-06-24 09:55:51 +0200 2021-06-25 13:30:48 +0200 Vogeleiland is weer kloppend hart van het Rijsterborgerpark Een mysterieus eiland in het Rijsterborgherpark. Een beetje verstopt achter het groen. Alleen te bereiken via twee bruggen. Dat is het monumentale Vogeleiland. Een verborgen parel in de stad. De afgelopen maanden is het eiland helemaal vernieuwd en in ere hersteld. Parkcafé Mees is de nieuwe horecagelegenheid in het iconisch paviljoen. Een unieke plek om te genieten van het Vogeleiland. Het vernieuwde Vogeleiland is 18 juni officieel heropend. <p>Wethouder Frits Rorink: “Het Vogeleiland is in ere hersteld. Het is weer een aantrekkelijk stadspark geworden. Stichting Vogeleiland en de uitbaters van het nieuwe Parkcafé Mees zorgen goed voor het Vogeleiland. Ze hebben hart voor dit gebied en hebben er ongelooflijk veel energie ingestoken. Dat merk je gelijk als je het Vogeleiland bezoekt. Een compliment aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Kom de verborgen parel van onze stad opnieuw ontdekken!”</p> <h2>Vernieuwingen</h2> <p>Het paviljoen en het vlonderterras zijn gerenoveerd. Er zijn trappen aangelegd in Engelse landschapstijl, de oude kippenschuur is weggehaald en de monumentale grot volière is gerenoveerd. De wandelpaden zijn vernieuwd en het grasperk is uitgebreid. Verouderde bankjes en afvalbakken zijn vervangen en de historische afrastering is hersteld. Verlichting langs de doorgaande route wordt binnenkort vernieuwd. Het brugdek van één van de bruggen op het eiland is inmiddels gerenoveerd. Het brugdek van een andere brug volgt binnenkort.</p> <h2>Beplantingsplan</h2> <p>De beplanting op het Vogeleiland ligt er weer bij zoals dat hoort in een stadspark. Het ontwerp voor de beplanting is door groenontwerper Jacqueline van der Kloet gemaakt. Een combinatie van vaste planten, bollen en heesters. In de herfst worden nog twee bomen herplant aan de Singelzijde.</p> <h2>Brughekken</h2> <p>Om het park netjes en veilig te houden, is gekozen voor nachtsluiting van het Vogeleiland. Dit deel van het park wordt ’s avonds afgesloten met afsluitbare brughekken op de twee toegangsbruggen.</p> <p>De hekken zijn speciaal ontworpen voor het Vogeleiland en passen helemaal in de stijl van het gebied.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-18 14:30:00 +0200 2021-06-17 13:50:41 +0200 2021-06-18 15:20:55 +0200 Ondanks coronajaar wisten toeristen Deventer goed te vinden Met bijna 160.000 overnachtingen in coronajaar 2020 valt de terugval in het aantal overnachtingen in Deventer mee. Het aantal is wel lager dan in 2019. Toen waren er ruim 180.000 overnachtingen. Campings en accommodaties zoals bed and breakfasts laten in 2020 in totaal een stijging in het aantal overnachtingen zien. Deze sector profiteerde van vakantiegangers in eigen land. De hotelsector had het moeilijker. <p>Wethouder Thomas Walder: “Verblijfsaccommodaties in Deventer hebben zich goed staande gehouden in het lastige coronajaar 2020. Dit is een krachtige sector die ook in deze tijd kansen ziet en grijpt. Campings laten in totaal een stijging zien in het aantal overnachtingen. Nu Nederland steeds meer opengaat is de verwachting dat ook hotels in Deventer weer goede zaken gaan doen.”</p> <h2>Vakantie in Deventer</h2> <p>Campings in en rondom Deventer hebben geprofiteerd van vakantiegangers in eigen land. Het aantal overnachtingen op campings is in totaal met ruim 4% gestegen ten opzichte van 2019. Ook accommodaties zoals bed and breakfasts hebben licht geplust met ruim 3% meer overnachtingen. De hotelsector in Deventer heeft het moeilijker gehad met een terugval van 16%.</p> <h2>Landelijke cijfers</h2> <p>In Deventer valt de terugval in het aantal overnachtingen mee in vergelijking met de landelijke cijfers. In de gemeente Deventer waren er vorig jaar 12% minder overnachtingen dan het jaar ervoor. Landelijk gaat dat om 30% minder overnachtingen. In heel Overijssel waren er 15% minder overnachtingen ten opzichte van 2019. Walder: "De cijfers laten zien dat Deventer een relatief beperkte krimp heeft gehad. Het marktaandeel van Deventer binnen de Nederlandse overnachtingsmarkt is wederom gegroeid."</p> <h2>Forse investeringen</h2> <p>"In Deventer wordt nog steeds fors geïnvesteerd", vervolgt Walder. "In de stad, bijvoorbeeld de net afgeronde Keizerstraat en binnenkort de herinrichting van het Grote Kerkhof. En ook de sector zelf, bijvoorbeeld het prachtige hotel Finch en de opening van Van der Valk. Hierdoor verwacht ik dat we ook de komende jaren kunnen groeien."</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-18 10:00:00 +0200 2021-06-17 20:50:37 +0200 2021-06-17 21:00:39 +0200 Woningbouw op stoom in Deventer Gebouwd, in aanbouw of op de tekentafel: de woningmarkt in Deventer is volop in ontwikkeling. Sinds 2018 zijn er 1.351 nieuwe woningen bijgekomen, in uiteenlopende stijlen en prijzen. De gerichte aandacht voor wonen blijft nodig: tot 2030 moeten er zeker 5.000 woningen worden bijgebouwd. <p>“Steeds meer mensen ontdekken Deventer als woonstad, de druk op de woningmarkt is groot”, aldus wethouder Wonen Rob de Geest. “De afgelopen jaren is er al volop gebouwd, om te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Nu is het zaak om het tempo hoog te houden en uit te breiden naar 500 woningen per jaar.”</p> <h2>Samen met marktpartijen</h2> <p>In de periode 2018-2020 zijn er 1.351 nieuwe woningen bijgekomen, 634 koop- en 717 huurwoningen. In 2021 worden naar verwachting 380 woningen opgeleverd. De gemeente werkt samen met woningcorporaties en marktpartijen aan de bouw van nieuwe woningen of de transformatie van bijvoorbeeld kantoren naar woningen. Op verschillende locaties in de stad en de dorpen zijn nieuwbouwprojecten in aanbouw of in voorbereiding.</p> <h2>Kwaliteit toegevoegd</h2> <p>Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Liesbeth Grijsen: “Waar mogelijk staan we nieuwe invulling van oude panden en gebieden toe, als dat gebeurt met respect voor het verleden. De gerealiseerde plannen passen heel mooi in Deventer, we hebben heel veel kwaliteit toegevoegd. En er zijn nu veel gebieden in ontwikkeling, waar eveneens prachtige kansen liggen.”</p> <h2>Woningbouw op de digitale kaart</h2> <p>Om inzichtelijk te maken hoe de woningbouw in Deventer zich ontwikkelt, is een digitale kaart beschikbaar. Op de website van de gemeente is te zien waar woningbouwplannen opgeleverd zijn, waar ze in aanbouw zijn en waar er nieuwe gepland zijn. Met handige links naar de websites van projecten. Kijk op <a href="https://www.deventer.nl/woningbouw" title="Naar www.deventer.nl/woningbouw">www.deventer.nl/woningbouw</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-18 10:00:00 +0200 2021-06-17 20:54:32 +0200 2021-06-18 10:31:57 +0200 GemeenteDelers-prijs voor ‘Service Blueprints’ De gemeente Enschede heeft samen met Deventer, Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Zaanstad en de coöperatieve vereniging Dimpact de GemeenteDelers-hoofdprijs 2021 in de wacht gesleept. De prijs is voor het initiatief ‘Service Blueprints: een brug tussen de leefwereld van inwoners en systeemwereld van de overheid’. Een methode waarbij de vraag en ervaring van de inwoner dient als basis voor de digitale dienstverlening. <p>De bekendmaking vond plaats tijdens het digitale VNG-congres. ‘Service Blueprints’ won in de categorie ‘Datagedreven werken/ Informatievoorziening’.</p> <h2>Regie</h2> <p>Het idee voor de Service Blueprintmethodiek vindt zijn oorsprong in de commerciële wereld. Senior-adviseur Dick Laan: “Als overheid moeten we veel beter gaan aansluiten bij de vraag van de inwoner of de ondernemer. Door de Service Blueprint methode gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente. Hierna bepalen we welke digitale middelen en technologie nodig zijn. Belangrijk uitgangspunt is dat de inwoner of ondernemer meer en meer regie krijgt over zijn eigen informatie.”</p> <h2>Digitale dienstverlening</h2> <p>Enschede werkte bij de ontwikkeling nauw samen met Deventer, Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Zaanstad en de coöperatieve vereniging Dimpact. Inmiddels wordt deze methode ook landelijk steeds meer toegepast door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De ontwikkeling sluit aan op de dienstverleningsvisie van de gemeentes, maar houdt ook rekening met alle wettelijke verplichtingen die er zijn om de digitale dienstverlening naar inwoners en ondernemers goed te organiseren.</p> <h2>Kennis delen</h2> <p>GemeenteDelers is een landelijke competitie met als doel om kennis te delen, georganiseerd door het Ministerie BZK, VNG Realisatie, A&amp;O fonds Gemeenten, Maatschappelijke Alliantie en VDP, de vereniging voor directeuren in publieksdiensten.</p> <p> </p> <p> </p> 2021-06-17 10:00:00 +0200 2021-06-16 12:54:45 +0200 2021-06-16 14:03:06 +0200 Overlastseizoen eikenprocessierups is aangebroken Eikenprocessierupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Om overlast te beperken, start de gemeente vanaf 14 juni met het wegzuigen van de eikenprocessierups. Dit gebeurt op basis van meldingen. In het voorjaar heeft de gemeente op diverse locaties preventief bestreden om overlast en ongemak in de zomermaanden te verminderen. <p>De preventieve bestrijding was dit jaar op 3 juni klaar. Dit is een paar weken later dan eerdere jaren. Dit heeft ermee te maken dat de eikenprocessierups later uit is gekomen door het koude en natte weer. De start van het overlastseizoen wordt verwacht tussen half juni en eind juni, afhankelijk van de temperatuur.</p> <h2>Slim melden</h2> <p>U kunt zelf melding maken van nesten van eikenprocessierupsen. Dit kan via het meldsysteem <a title="Naar www.deventer.nl/slimmelden" href="http://www.deventer.nl/slimmelden">www.deventer.nl/slimmelden</a>. E&eacute;n dag nadat de melding is gedaan, wordt deze zichtbaar op de <a title="Naar de interactieve kaart op www.deventer.nl" href="http://www.deventer.nl/kaart-eikenprocessierups">interactieve kaart</a>. Medewerkers beoordelen de prioriteit van de melding en geven deze aan op de kaart. Als het nest is weggehaald, ziet u dat op de kaart.</p> <h2>Voorrang</h2> <p>Gevoelige plekken zoals speeltuinen, scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs behandelen we met voorrang. Op priv&eacute;terrein haalt de gemeente de rupsen niet weg.</p> <h2>Voorkom overlast</h2> <p>Voorkom ongemak en raak rupsen en resten ervan niet aan. Zorg bij bezoek aan natuurgebieden voor een goede bedekking van hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking met rupsen niet krabben of wrijven maar spoel de huid met water. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken.</p> <h2>Gezondheidsklachten</h2> <p>Bij gezondheidsklachten kunt u de site van de GGD raadplegen. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts, huisartsenpost of bel 112 bij snel toenemende benauwdheid en/of steeds dikker wordende oogleden, lippen en/of tong.&nbsp; Dit kan wijzen op een ernstige allergische reactie.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op <a title="Naar www.deventer.nl/eikenprocessierups" href="http://www.deventer.nl/eikenprocessierups">www.deventer.nl/eikenprocessierups</a>.</p> 2021-06-11 15:00:00 +0200 2021-06-11 11:06:19 +0200 2022-04-25 11:50:52 +0200 Jaarrekening 2020 in teken corona Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Mede dankzij financiële steun van het Rijk, heeft de gemeente goed kunnen doorwerken en de diverse extra taken als gevolg van corona, zoals de Tozo, kunnen uitvoeren. De jaarrekening van 2020 sluit af met een eenmalig positief resultaat, na alle verrekeningen zoals budgetoverhevelingen, van € 9 miljoen. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: ”2020 werd getekend door ziekte en verlies, door hard aanpoten in de zorg, door tegenslag voor veel bedrijven, door gemis van contact en onzekerheid. Tegelijkertijd was het een jaar vol veerkracht en waardering, sociale verbondenheid en doorzettingskracht. Voor ons als gemeente was 2020 uitzonderlijk en financieel gezien omgeven door onzekerheid.”</p> <h2>Terugblik</h2> <p>Deventer groeide naar 101.227 inwoners. Op het A1 bedrijvenpark Deventer werd ruim 14 hectare verkocht. Het aantal bedrijven steeg met 7% tot ruim 9600, vooral in de bouwsector. Ondanks de stikstofbeperkingen werden 316 nieuwe woningen opgeleverd. Vanuit de bijstand werden ruim 320 mensen aan werk geholpen en het aantal bijstandsgerechtigden steeg 4%, in lijn met het landelijke beeld.</p> <h2>Onderbesteding</h2> <p>In het sociaal domein werd minder uitgegeven dan verwacht. Er is bijvoorbeeld minder uitgegeven aan bijzondere bijstand, Wmo-activiteiten, -hulpmiddelen, maar ook aan vervoer voor Wmo en jeugd. Ruim 1500 zzp’ers ontvingen van de gemeente een Tozo-uitkering. De gemeente kon de uitvoering efficiënt organiseren, onder meer door eigen medewerkers van andere afdelingen in te zetten.</p> <h2>Investeren</h2> <p>In 2020 is volop geïnvesteerd in grote en kleine projecten: In de geluidswal bij de A1 in Bathmen; in sportvoorzieningen zoals nieuwe kleedkamers, verlichting en kunstgras; in de renovatie van de Oranjebuurt; in woningbouwprojecten; in de renovatie van de schoolgebouwen in de Vijfhoek; in de binnenstad, zoals de vernieuwing van de Keizerstraat en uitbreiding van fietsenstallingen; in het Vogeleiland; in de aanleg van het westelijk deel van het A1 Bedrijvenpark; in de renovatie van verouderde bedrijventerreinen; in wegen- en fietspadenonderhoud.</p> <h2>Onzeker</h2> <p>Zoals bij de Kaderbrief al is aangegeven, is de toekomst onzeker als het gaat om de bijdrage vanuit het Rijk. Tegelijkertijd heeft het college vertrouwen in de toekomst van Deventer en stelt voor te blijven investeren. Daarvoor worden voorstellen gedaan in de Voorjaarsnota.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-11 10:00:00 +0200 2021-06-10 15:45:09 +0200 2021-06-11 09:22:59 +0200 Overeenstemming onbeveiligde overwegen Diepenveen Bij landgoed Nieuw Rande zijn twee onbeveiligde spoorwegovergangen. De zuidelijke wordt een beveiligde overgang en de noordelijke overgang gaat dicht. Dat is de uitkomst van overleg tussen ProRail, de gemeente Deventer en de provincie Overijssel. Vandaag zijn hierover de omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd. <p>Met de beveiligde spoorwegovergang blijft er een goede verbinding vanuit Diepenveen met landgoed Nieuw Rande voor wandelaars en voor de naastgelegen woonboerderij. Door de afsluiting van de noordelijke overgang wordt het oude kerkepad vanuit Diepenveen omgeleid naar de Sallandsweg. Daar worden de bermen verbreed voor de veiligheid van wandelaars.</p> <p>Wethouder Frits Rorink: “We hebben overeenstemming waarbij zowel het belang van de inwoners die een petitie hebben ingediend en het belang van veiligheid op het spoor zijn gediend. Ik ben ingenomen met het maatwerk en het menselijke gezicht van ProRail.”</p> <p>Regiodirecteur ProRail, Dorothé Wennekendonk: “We spreken al lange tijd met omwonenden en gemeente om tot een gedragen verbetering te komen. Verschillende varianten zijn bekeken. Bereikbaarheid, kosten en veiligheid wegen we af. Het compromis is één overgang sluiten en één overgang beveiligen. Tot de realisatie in 2023 drukken we iedereen op het hart daar goed uit te blijven kijken.”</p> <p>Gedeputeerde Bert Boerman van de Provincie Overijssel: “Dankzij de samenwerking tussen ProRail, gemeente en provincie kunnen we nu deze stap zetten. Zo investeren we samen in Overijssel in veiligheid rondom overwegen.”</p> <h2>Compromis</h2> <p>Onbeveiligde overwegen zijn gevaarlijk en daarom is het beleid van ProRail om ze te sluiten. De nadrukkelijke voorkeur van ProRail gaat uit naar het opheffen van overwegen, om daarmee definitief risico van aanrijdingen uit te bannen. Daarom had ProRail een voorkeur voor een tunnel boven een beveiligde overweg. Maar de omgeving acht een tunnel niet wenselijk in verband met de sociale veiligheid. Als compromis is er nu bij de zuidelijke overweg gekozen voor een beveiligde overweg met bomen, lampen en bellen.</p> <h2>Bereikbaarheid</h2> <p>In Diepenveen liggen tussen de twee beveiligde overwegen op de Sallandweg en de Schapenzandweg binnen een afstand van 1 kilometer twee paden met onbeveiligde overwegen. Deze worden met name gebruikt door wandelaars en recreanten die het landgoed bezoeken. De zuidelijke overweg is daarnaast ook de toegangsweg voor de naastgelegen woonboerderij.</p> <h2>Proces</h2> <p>Nu er overeenstemming is bereikt tussen ProRail en de gemeente Deventer, wordt dit besproken met de omwonenden en belanghebbenden in Diepenveen. Ook wordt een intentieovereenkomst voorbereid waarna de plannen kunnen worden uitgewerkt. De verwachting is dat in 2023 de zuidelijke spoorwegovergang aangepakt gaat worden.</p> <h2>Financiën</h2> <p>De kosten moeten verder worden uitgewerkt. Het aanleggen van de bewaakte zuidelijke overweg kost volgens een eerste raming 1,4 miljoen euro. De kostenverdeling is 50% ProRail, 25% gemeente Deventer en 25% provincie Overijssel.</p> <br /> 2021-06-04 14:00:00 +0200 2021-06-04 08:43:06 +0200 2021-06-04 08:43:06 +0200 Inzet op nieuwbouw en de leefbaarheid in wijken en buurten Woningcorporaties investeerden afgelopen jaar in kwalitatieve en duurzame verbeteringen van bestaande woningen. De coronacrisis had vorig jaar geen grote effecten op de sociale huurmarkt. In 2021 en de komende jaren worden veel nieuwe huurwoningen gebouwd door corporaties. Nieuwbouw is belangrijk om doorstroming op de woningmarkt te houden. <p>Corporaties en gemeente maken ieder jaar afspraken om te zorgen voor voldoende woningen van goede kwaliteit. Corporaties investeerden voornamelijk in de bestaande woningvoorraad. Vorig jaar werden er geen nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Enkele nieuwbouwprojecten liepen vertraging op. Bij het maken van de afspraken met corporaties was dit bekend.</p> <h2>Nieuwbouw</h2> <p>De komende jaren worden er veel nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Wethouder Rob de Geest: “Nieuwbouw is belangrijk om doorstroming op de woningmarkt te houden. In nieuwe wijken als Steenbrugge, Tuinen van Zandweerd en de Bathmense Enk 3 worden nieuwe woningen gebouwd. Ook op andere locaties in de stad komen er extra sociale huurwoningen bij, bijvoorbeeld bij de entree van de Rivierenwijk."</p> <h2>Leefbaarheid in de wijken</h2> <p>De leefbaarheid in wijken en buurten heeft grote aandacht van gemeente en corporaties. De Geest: “Vorig jaar zijn we gestart met de zogenaamde wijkgerichte aanpak. We hebben 2020 gebruikt om de krachten te bundelen met alle maatschappelijke partners in de wijken. Samen zetten we stappen om te bouwen aan leefbare wijken en buurten. Het is belangrijk dat inwoners prettig in bestaande wijken kunnen blijven wonen.”</p> <h2>Coronacrisis</h2> <p>Hoewel het aantal verhuizingen in april en mei 2020 relatief laag was, had de coronacrisis geen grote effecten op de sociale huurmarkt. De corporaties zagen geen merkbaar effect van corona op bijvoorbeeld overlast of huurachterstanden.</p> <h2>Verbeteren van woningen</h2> <p>Corporaties hebben afgelopen jaar geïnvesteerd in kwalitatieve en duurzame verbeteringen van woningen. De Geest: “Naast nieuwbouw is het verbeteren van bestaande woningen erg belangrijk. Een nieuwe gevel of een nieuw dak op een oudere woning maakt een woning niet alleen duurzamer, het is ook een stuk comfortabeler voor de bewoners.”</p> <h2>Stichting Woonwagenbeheer</h2> <p>In 2020 richtten Rentree en Ieder1 de Stichting Woonwagenbeheer Deventer op. Deze Stichting neemt het woonwagenbeheer in Deventer op zich. De woonwagens van Rentree en de eerste gemeentelijke woonwagens werden in 2020 overgebracht naar deze Stichting.</p> <br /> 2021-06-04 10:00:00 +0200 2021-06-04 08:40:13 +0200 2021-06-04 08:40:13 +0200 Kazernestraat deels afgesloten voor werkzaamheden Van maandagmorgen 7 juni tot en met vrijdag 11 juni 19 uur is de Kazernestraat in de richting van het centrum afgesloten in verband met herstelwerkzaamheden. Er wordt een omleiding ingesteld via de A1. <p>De put in de Kazernestraat is toe aan herstel. Rondom de put wordt de ondergrond hersteld door het wegdek te verwijderen. Vervolgens wordt de fundering opnieuw opgebouwd en voorzien van nieuwe wegdek.</p> <h2>Planning</h2> <p>De werkzaamheden vinden plaats van 7 juni 2021 tot en met 11 juni 2021 tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Op 11 juni hopen wij de werkzaamheden af te kunnen ronden, uiteraard afhankelijk van het weer. Er is mogelijk uitloop in de avond en nachturen op deze dagen.</p> <h2>Bereikbaarheid</h2> <p>De put in de Kazernestraat ligt bij de kruising Mr. De Boerlaan / Kazernestraat. Voor de veiligheid van bewoners en de wegwerkers is tijdens de werkzaamheden een deel van de Kazernestraat afgesloten.</p> <p>Dat betekent het volgende voor de bereikbaarheid:</p> <p> </p> <ul> <li>Doorgaand verkeer over de Kazernestraat is niet mogelijk vanaf de Mr. De Boerlaan richting Boreel en Emmaplein. Hiervoor worden omleidingen aangegeven met bebording</li> <li>De rijbaan vanaf het Emmaplein naar de Mr. De Boerlaan is niet gestremd</li> <li>Verkeer richting Twello wordt omgeleid via de A1</li> <li>Parkeergarage Boreel en Brinkgarage zijn bereikbaar via een omleiding</li> </ul> <p>Kijk voor de exacte omleidingen op: <a href="https://nogknapper.deventer.nl/werkzaamheden-1/putrenovatie-kazernestraat" title="Naar Putrenovatie Kazernestraat ">Putrenovatie Kazernestraat | Gemeente Deventer</a>.</p> <p> </p> 2021-06-04 09:57:00 +0200 2021-06-04 09:56:55 +0200 2021-06-04 09:56:55 +0200 Koningin Máxima brengt werkbezoek aan melkveehouderij in Lettele voor schuldhulpverlening Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 3 juni een werkbezoek gebracht aan de melkveehouderij van de familie Ten Have in Lettele. Het boerenbedrijf is in de schulden beland omdat een investering in een nieuwe koeienstal niet goed uitpakte. Koningin Máxima sprak met de familie, betrokkenen en bestuurders over de oorzaken van schuldenproblematiek op het platteland, de inzet van schuldhulporganisaties en het belang van financiële gezondheid. <p>Koningin Máxima kreeg een rondleiding over het erf van de melkveehouderij en uitleg over de situatie. Door faillissement van de aannemer kon de geplande uitbreiding van stalcapaciteit niet doorgaan en kwam de melkveehouderij in financiële problemen.</p> <h2>Ondanks inkomenssteun</h2> <p>Volgens het Nibud lopen ruim 1,4 miljoen huishoudens risico op problematische schulden. SchuldenlabNL verwacht dat dit door de coronacrisis stijgt naar ruim 2 miljoen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 36% van de boeren ondanks inkomenssteun geen minimum inkomen kan genereren uit het boerenbedrijf. Ook blijkt dat boeren nauwelijks een beroep doen op schuldhulp.</p> <h2>Winstgevendheid van boeren onder druk</h2> <p>Koningin Máxima sprak met familieleden van de melkveehouderij over de impact van de financiële problemen op hun leven en hoe zij deze hebben aangepakt. En met bestuurders uit de regio over de oorzaken van financiële problemen onder boeren en daaruit voortvloeiende mentale problematiek. Zo staat de winstgevendheid van boeren onder druk door lage prijzen en hoge kosten. Kleinere boerenbedrijven kunnen hierdoor hun eigen arbeids- en kapitaalkosten niet meer dekken.</p> <h2>Zorg en aandacht voor het platteland</h2> <p>Wethouder Liesbeth Grijsen was aanwezig bij het bezoek van Koningin Máxima: “Er speelt veel bij boerenbedrijven. Onzekerheid, laag inkomen en maatschappelijke druk zijn ingrijpend voor de boer en het boerengezin. Goed dat koningin Máxima daar aandacht voor vraagt. Laten we vooral de mens centraal blijven stellen. De gemeente Deventer heeft zorg en aandacht voor het platteland.”</p> <h2>Nederland schuldenzorgvrij maken</h2> <p>De combinatie van hoge werkdruk, grote financiële risico’s en een slecht imago leidt tot psychosociale problemen bij boeren. <a href="https://www.schuldenlab.nl/" title="Naar de website van SchuldenlabNL">Stichting SchuldenlabNL</a> is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. De organisatie schaalt succesvolle schuldhulpmethoden op. Met de gemeente Raalte en Deventer en andere partijen wordt gewerkt aan snellere hulpverlening voor burgers op het platteland.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-03 18:00:00 +0200 2021-06-03 15:33:27 +0200 2021-06-03 18:00:40 +0200 Dode vissen aangetroffen in de Vijfhoek In de Vijfhoek zijn deze week dode vissen aangetroffen. Het waterschap heeft in de vijver een te laag zuurstofgehalte gemeten. <p>Gemeente Deventer en <a href="https://www.wdodelta.nl/" title="Naar de website van het waterschap">Waterschap Drents Overijsselse Delta</a> nemen diverse maatregelen.</p> <p> <ul> <li>Het waterschap heeft dode vissen geruimd en het waterpeil verhoogd, zodat er zuurstofrijk water wordt aangevoerd. Ook blijven zij het zuurstofgehalte monitoren.</li> <li>De gemeente heeft een pomp geplaatst om de vijver van extra zuurstof te voorzien en heeft het met tankwagens vuil langs de rietkraag weg gezogen. Helaas ervaren enkele buurtbewoners stankoverlast.</li> </ul> </p> <p>Deze pomp blijft waarschijnlijk nog 1 week staan. De pomp heeft een gedempte motor, om overlast te voorkomen. Op het kaartje ziet u waar de pomp staat.</p> <p><img src="http://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2021/6/3/dode-vissen-aangetroffen-in-vijver-vijfhoek/kaartje-locatie-pomp.jpg" width="50%" /></p> <h2>Actuele situatie</h2> <p>We zien inmiddels een verbetering in de situatie. Het waterschap en de gemeente houden de situatie nauwlettend in de gaten.</p> 2021-06-03 17:45:00 +0200 2021-06-03 17:48:48 +0200 2021-06-03 18:48:51 +0200 Regionaal plan voor opwek energie in besluitvorming Op 2 juni 2021 presenteerde de regio West Overijssel de RES 1.0. Voor Deventer staat hierin de opgave voor het opwekken van 212 GWh aan lokale, duurzame energie voor 2030. Deventer heeft hiervoor nog geen locaties aangewezen. Het afgelopen jaar is een uitvoerig participatietraject doorlopen. <p>Wethouder Carlo Verhaar: ”We zien dat nu de opgave van 212 GWh concreter wordt en we het hebben over gebieden waar windmolens kunnen komen, dit tot veel discussie leidt. Dat is goed want het gaat om belangrijke afwegingen. We willen duurzame energie opwekken en tegelijkertijd willen we een fijne leefomgeving voor onze inwoners. Na de uitgebreide participatie ga ik graag met de raad in gesprek hierover.”</p> <h2>Participatie</h2> <p>Vorig jaar zomer werd al de concept-RES vastgesteld in alle gemeenten. Toen startte in Deventer ook het participatietraject over de RES. In november 2020 werd daarnaast de Windverkenning naar buiten gebracht waarna omwonenden werd gevraagd om hun mening hierover.</p> <h2>Op weg naar 2030</h2> <p>De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030. Deventer heeft hierin een opgave van 212 GWh.</p> <h2>Klimaatakkoord</h2> <p>West-Overijssel levert met deze RES 1.0 zijn bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt met zon en wind als bijdrage aan de reductie van 49% CO2-uitstoot. West-Overijssel is een van de 30 RES-regio’s die allemaal bijdragen aan deze landelijke opgave.</p> <h2>Proces</h2> <p>Na een concept-RES in juni 2020 en het Hoofdlijnenakkoord in april van dit jaar ligt nu de RES 1.0 ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. In 2023 is de RES 2.0 voorzien, een nadere uitwerking van de RES 1.0.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-03 09:00:00 +0200 2021-06-03 09:02:36 +0200 2021-06-03 15:29:26 +0200 DeventerWint en de gemeente(raad) organiseren bijeenkomst met deskundigen over de effecten van windturbines op mens en natuur Op 7 juni organiseren de gemeente(raad) en DeventerWint een bijeenkomst over de mogelijke effecten van windturbines op omwonenden en natuur, als er windturbines worden geplaatst. Daarvoor zijn vier deskundigen uitgenodigd. <p>Windturbines veroorzaken slagschaduw, produceren (hoorbaar en voelbaar) geluid en zijn zichtbaar. Bewoners maken zich zorgen over de mogelijke invloed hiervan op mens en natuur. Daarom zijn er vier deskundigen uitgenodigd die elk hun eigen vakkennis hebben over deze thema’s:</p> <ul> <li>Jan de Laat (Universiteit Leiden);</li> <li>Hans Geleijns (advies- en ingenieursbureau LBP Sight);</li> <li>Frits van den Berg (Mundonovo Sound Reseach);</li> <li>Erik Klop (ecologisch onderzoeksbureau Altenburg &amp; Wymenga).</li> </ul> <p>De digitale informatiebijeenkomst wordt geleid door Jan Paul van Soest en begint om 19:00 uur. De avond eindigt uiterlijk om 22:00 uur. Geïnteresseerden hoeven zich niet vooraf aan te melden voor de bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gestreamd via de <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/live" title="Naar de website van de gemeenteraad ">website</a> van de gemeenteraad. Deze link wordt verder ook verspreid via <a href="https://www.facebook.com/DeventerWint" title="Naar de facebookpagina van Deventer Wint">DeventerWint</a>, de sociale media van de <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer" title="Naar de facebookpagina van gemeente Deventer">gemeente Deventer </a>en <a href="https://www.facebook.com/deventerstroomt" title="Naar de facebookpagina van Deventer Stroomt">Deventer Stroomt</a>.</p> <p>DeventerWint en de gemeente(raad) hebben samen het programma samengesteld en de deskundigen uitgenodigd. Ook zijn vooraf vragen geformuleerd die de deskundigen zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.</p> <p>Tijdens de sessie kunnen raadsleden en enkele leden van DeventerWint aanvullende vragen stellen. Alle andere geïnteresseerden kunnen de sessie volgen via de livestream.</p> 2021-06-02 15:00:00 +0200 2021-06-02 15:23:50 +0200 2021-06-02 15:23:50 +0200 Deventer zet zich in voor een gezonde jeugd Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Hoe eerder kinderen gezond leren leven, hoe beter. Daarom wordt Deventer een JOGG-gemeente. Met de JOGG-aanpak richt Deventer zich samen met lokale organisaties op het gezonder maken van de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren. <p>Wethouder Rob de Geest: "We willen in Deventer kinderen met overgewicht, inclusief het gezin, ondersteunen in het toewerken naar een gezonder gewicht. Dat geldt ook wanneer er ook andere problemen spelen, zoals pesten, armoede of onrust in de thuissituatie. De JOGG-aanpak is een mooie aanvulling op de inzet die we al plegen voor een gezondere levensstijl.”</p> <h2>Gezonder maken van de omgeving</h2> <p>Een lokaal team gaat aan de slag met het uitvoeren van de JOGG-aanpak. Samen met het onderwijs, de kinderopvang, de sport, welzijn en het bedrijfsleven werkt JOGG in gemeenten aan het gezonder maken van de omgeving. In elke gemeente biedt JOGG een op maat gesneden plan dat is toegespitst op de situatie in die gemeente.</p> <p>Dit jaar wordt een proefproject gestart met twintig gezinnen uit de wijken Voorstad en Keizerslanden. Samen met het kind en gezin wordt gekeken naar onderliggende factoren die een rol spelen bij het overgewicht. Verschillende professionals werken samen aan het gezonder maken van de omgeving.</p> <h2>JOGG-aanpak leidt tot lager BMI</h2> <p>De JOGG-aanpak heeft succes. In meer dan 30 gemeenten is een daling te zien van het BMI bij jongeren. En in buurten waar al vier jaar met de JOGG-aanpak wordt gewerkt, ligt het gemeten percentage kinderen en jongeren met overgewicht 9 procent lager dan in andere buurten zonder die aanpak.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-06-02 12:00:00 +0200 2021-06-02 11:45:48 +0200 2021-06-02 11:47:00 +0200 Bevel Verlaagde Wellekade Om verdere overlast te voorkomen, is met ingang van vandaag (31 mei) het verlaagde Wellepad van ’s avonds 20.00 uur tot ‘s morgens 6 uur voorlopig verboden voor publiek. <p><a href="http://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2021/5/31/bevel-verlaagde-wellekade/besluit-afzetting-verlaagde-wellekade-04062021" title="Bevel Verlaagde Wellekade">Bekijk het Bevel Verlaagde Wellekade</a> (Pdf, 132KB).</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-05-31 19:26:00 +0200 2021-05-31 19:26:03 +0200 2021-06-04 12:06:44 +0200 Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open Op 5 juni 2021 zetten we de 3e stap van het openingsplan en gaat bijna alles open, waaronder restaurants en cafés, bioscopen en musea. Er blijven voorwaarden gelden. Door de basisregels te blijven volgen, kan steeds meer. <p>Lees meer op de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open?fbclid=IwAR3EiBGL0DD0Tbz3yyT3muwDUx1MLkZoAqBwBGwD9ziR1hMEpfwRGxMadB8" title="Naar de website www.rijksoverheid.nl">website van de Rijksoverheid</a>.</p> <p> </p> <p><img src="http://coronavirus.deventer.nl/nieuws-rond-corona/2021/5/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open/openingslan-stap-3.jpg" alt="Openingsplan: stap3 met voorwaarden bijna alles open" width="100%" height="100%" /></p> 2021-05-28 20:42:00 +0200 2021-05-28 20:42:24 +0200 2021-05-28 21:10:55 +0200 N.V. Deventer Schouwburg bestaat 150 + 1 jaar N.V. Deventer Schouwburg wordt ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Deventer. Hiermee wordt uiting gegeven aan de bijzondere betekenis van 150 jaar N.V. Deventer Schouwburg. <p>28 mei 2020 bestond de Deventer Schouwburg 150 jaar. De inschrijving in het Gulden Boek kon op dat moment niet doorgaan door de toen geldende maatregelen tegen het coronavirus. Nu, 1 jaar na dato kan dit wel.</p> <p>De schouwburg presenteert en bevordert podiumkunsten in al haar verschijningsvormen en biedt hiermee schoonheid, emotie, vermaak en verdieping aan een groot en breed publiek uit Deventer (en daarbuiten). De bezoeker ontmoet stadsgenoten, beleeft samen bijzondere momenten en wordt in de schouwburg ontvangen door gastvrije en betrokken medewerkers. De programmering, dienstverlening en het gebouw zijn onderscheidend, liefst duurzaam en van hoge kwaliteit.</p> <p>Theater maakt de N.V. Deventer Schouwburg niet alleen. Samen met de inwoners van de gemeente Deventer maakt zij culturele dromen waar. Zij biedt ook plek voor actuele dialoog tussen generaties van alle gezindtes om relevante maatschappelijke thema's uit te diepen en om bij te dragen aan een duurzame wereld waar kunst kleur aan geeft.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-05-28 14:00:00 +0200 2021-05-27 10:50:31 +0200 2021-06-02 11:47:45 +0200 Gemeente Deventer en IJssellandschap tekenen voor partnerschap IJssellandschap en de gemeente Deventer hebben hun samenwerking vanuit de eeuwenlange historie opnieuw bekrachtigd. 27 mei werd op ‘Heerlijkheid Linde’ in Schalkhaar de partnerschapsovereenkomst ondertekend. Als het van toegevoegde waarde is voor natuur, landschap en maatschappij kan gekozen worden voor samenwerking om grond in te zetten voor maatschappelijke doelen. <p>Het partnerschap houdt verder in dat beide partijen elkaar actief informeren en adviseren over relevante plannen en thema’s waarbij grond een rol speelt. Judith Snepvangers, algemeen directeur IJssellandschap: “De groene kwaliteit van het landschap rond Deventer heeft de stad en haar inwoners veel te bieden. Door onze samenwerking te hernieuwen hopen we deze meerwaarde verder te vergroten.”</p> <p>Wethouder Rob de Geest: “IJssellandschap en de gemeente Deventer voelen zich verantwoordelijk voor het landschap. We bezitten en beheren allebei grote stukken grond in de gemeente. Samenwerking is voor beide partijen van belang, ook gelet op de ruimtelijke vraagstukken die op ons afkomen. Van woningbouw, energietransitie tot duurzame landbouw. Onze samenwerking gaat al eeuwen terug. Met dit partnerschap onderstrepen we dat nog eens extra.”</p> <h2>Symbolische ondertekening</h2> <p>De ondertekening op het voormalige terrein Deventer-Noordoost is symbolisch. IJssellandschap heeft dit gebied in 2020 van de gemeente gekocht. IJssellandschap creëert hier een natuurrijke verbinding tussen stad en platteland onder de naam Heerlijkheid Linde. Een unieke biologische stadsboerderij gaat hier het hart vormen. De aankoop door IJssellandschap ging toen gepaard met de verkoop van de gronden Hagenvoorde in Schalkhaar aan de gemeente. In de toekomst moeten hier woningen komen.</p> <h2>Grond</h2> <p>De gemeente Deventer is eigenaar van veel publieke gronden en landbouwgronden nabij de eigendommen van particuliere stichting IJssellandschap. IJssellandschap is eigenaar van veel natuur-, cultuurgronden en landgoederen rondom de stad.</p> <h2>Maatschappelijke doelen bereiken</h2> <p>De huidige tijd brengt grote ruimtelijke vraagstukken mee zoals woningbouw, energietransitie, duurzame landbouw en recreatiemogelijkheden. Deze ingewikkelde thema’s raken ook het landschap en de Deventer inwoners van stad en land. Als het de omgeving dient en het past bij het gemeentelijke beleid, de visie van IJssellandschap en de gezamenlijke grondpositie, kan gekozen worden voor samenwerking om maatschappelijke doelen te bereiken.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-05-28 10:00:00 +0200 2021-05-27 16:57:37 +0200 2021-06-02 11:49:03 +0200 Meer bomen behouden bij fietspaden Bij het vernieuwen van de fietspaden langs de Margijnenenk, Lebuinuslaan en Overstichtlaan, wil de gemeenteraad graag meer bomen behouden. Het college heeft de mogelijkheden onderzocht en het plan aangepast zodat er nu nog maar 29 bomen hoeven te worden gekapt. De grote eiken langs de Margijnenenk kunnen helaas niet worden behouden. <p>Wethouder Frits Rorink: “De gemeenteraad riep ons op om prioriteit te geven aan het behoud van bomen bij het vernieuwen van de fietspaden. We hebben het goed onderzocht en kiezen nu voor een tussenvariant omdat wij ook andere aspecten meewegen zoals veiligheid, onderhoud en de levensverwachting van bomen.”</p> <h2>Aanvankelijk plan</h2> <p>In september 2020 presenteerde het college de plannen voor verbeterde en geasfalteerde fietspaden langs de Margijnenenk, Lebuinuslaan en Overstichtlaan en op de rotonde bij de Laan van Borgele. Hiervoor zouden aanvankelijk 58 bomen moeten worden gekapt. Voor elke boom die wordt gekapt wordt een nieuwe boom geplant.</p> <h2>Planning</h2> <p>Door het onderzoek zijn de werkzaamheden uitgesteld. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden nu in september starten.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-05-28 10:00:00 +0200 2021-05-27 15:47:59 +0200 2021-06-02 11:47:56 +0200 Extra activiteiten jongeren van start Deventer geeft 15 jongerenactiviteiten subsidie. Vanuit het Rijk is bijna 2,5 ton ontvangen voor activiteiten voor jongeren in coronatijd. De activiteiten variëren van huiswerkbegeleiding tot mountainbiken, van leren programmeren tot cabaret. De activiteiten vinden dit jaar plaats waarbij de coronaregels in acht worden genomen. <p>Wethouder jeugd en onderwijs Frits Rorink: “Fantastisch dat we dit geld uit Den Haag krijgen. We gaan het nu zo snel mogelijk gebruiken om jongeren weer naar buiten te trekken nu er versoepelingen zijn. Ik hoop dat alle jongeren weer snel lekker met leeftijdsgenoten activiteiten gaan ondernemen.”</p> <h2>Activiteiten</h2> <p>De volgende activiteiten gaan binnenkort van start:</p> <ul> <li>Future Skillz van stichting Walhalla</li> <li>Extra activiteiten jongerenwerk van Wijz Welzijn Bathmen</li> <li>Extra activiteiten jongerenwerk van Youth for Christ</li> <li>Eextra activiteiten jongerenwerk zomerprogramma van Raster</li> <li>Mindset van Kunstcircuit e.a.</li> <li>Mountainbiken van Youth for Christ</li> <li>meiden events van Youth for Christ</li> <li>extra activiteiten leerlingen speciaal onderwijs van Youth for Christ</li> <li>extra binnenactiviteiten Zandweerd van Youth for Christ</li> <li>extra sport en spel activiteiten van Youth for Christ</li> <li>programma Zoals Hij van Youth for Christ</li> <li>Summer sports try-outs for students van DEV&amp;TER Jong</li> <li>Mobiel skatepark van Burnside</li> <li>Exxcite van Sportbedrijf Deventer</li> <li>Jongerenavonden van Mimik</li> </ul> <h2>Beoordeling</h2> <p>Begin dit jaar heeft de gemeente bij organisaties en jongeren gevraagd om ideeën aan te dragen. In maart is de tijdelijke subsidieregeling door het college vastgesteld. De twintig aanvragen zijn onder andere beoordeeld door jongeren uit jongerenpanels van de bibliotheek, Raster en Don Bosco, en leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum.</p> <h2>Publiciteit</h2> <p>Samen met de organisatoren wordt ook de communicatie over de activiteiten opgepakt. Kijk voor meer informatie de websites of instagram van de organisaties zoals Walhalladeventer, Dtown_raster, Mindset_deventer, Deventerjong, jongerenwerkbathmen, burnside1988, mimikdeventer, youthforchristdeventer, sportbedrijfdeventer.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-05-28 10:00:00 +0200 2021-05-27 13:25:40 +0200 2021-06-02 11:48:10 +0200 Voorjaarsnota in teken herstel na corona Nederland komt uit de coronacrisis en veel is nog onzeker over het herstel. Deventer is financieel solide en kan de komende jaren investeren in uiteenlopende zaken om de stad, de dorpen en het platteland te versterken. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: &ldquo;Als college zien we een veerkrachtige gemeenschap die staat te trappelen om met lef en liefde veel zaken aan te pakken. We stellen de gemeenteraad voor de komende 2 jaar, incidenteel te investeren in afwachting van meer structurele zekerheid over de financi&euml;n vanuit het Rijk.&rdquo;</p> <h2>Breed palet</h2> <p>Het college stelt een breed pakket van investeringen voor. Investeringen in de woningbouwopgave en Deventer studentenstad, in de energietransitie en klimaatadaptatie, in het versterken van de samenleving door buurtmakers en extra activiteiten in de wijken, in de veiligheid door bijvoorbeeld de aanpak van de Beestenmarkt. Ook stelt het college voor een reservering te maken voor het multifunctioneel centrum De Nieuwe Keizer in kenniscampus De Kien.</p> <h2>Sluitende begroting</h2> <p>Deventer is financieel solide met een sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen. Er is zeer beperkt ruimte voor structureel nieuw beleid, maar wel incidenteel een bedrag van ruim 9 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt ingezet op diverse projecten voor de komende 2 jaar.&nbsp;<a title="Download de Voorjaarsnota 2021 (pdf, 1,6 MB)" href="https://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2021/5/21/voorjaarsnota-in-teken-herstel-na-corona/voorjaarsnota-2021.pdf">Download de Voorjaarsnota 2021 (pdf, 1,6 MB)</a></p> <h2>Gemeenteraad</h2> <p>De gemeenteraad zal naar verwachting op 23 en 30 juni de Voorjaarsnota 2021 bespreken.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>, <a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en <a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-05-21 13:00:00 +0200 2021-05-21 12:52:37 +0200 2021-12-20 15:12:28 +0100 Deventer gaat cliëntondersteuning verbeteren Inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op een cliëntondersteuner die onafhankelijk is en meedenkt vanuit het belang van de inwoner. Deventer gaat de onafhankelijke ondersteuning verbeteren en versterken. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: “Nu de reorganisatie is afgerond van de sociale teams die verder gaan als Voor Elkaar-teams en Team Toegang WMO, kunnen we ook de onafhankelijke cliëntondersteuning verbeteren. De cliëntondersteuners van MEE en Vriendendiensten doen goed werk. We willen bijvoorbeeld hun bekendheid vergroten.”</p> <h2>Wat is cliëntondersteuning?</h2> <p>Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt inwoners om zaken te regelen voor zelfstandig leven, zorg, ondersteuning, participatie en wonen. De ondersteuning is gratis en wordt verzorgd door bijvoorbeeld MEE of Vriendendiensten. Een ondersteuner kan een inwoner bijvoorbeeld helpen een keukentafelgesprek met de gemeente voor te bereiden of erbij aanwezig zijn.</p> <h2>Verbeteren</h2> <p>Deventer wil het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren. Dit gaat de gemeente doen door eerst te onderzoeken hoe het nu gaat en een plan van aanpak op te stellen voor verbeteringen. Inwoners worden hier te zijner tijd bij betrokken.</p> <h2>Koplopertraject</h2> <p>Deventer doet mee aan het koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Dit is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. In totaal doen 113 gemeenten hieraan mee en het duurt twee jaar. Deventer krijgt hiervoor een subsidie van € 400.000 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).</p> <p>Er is ook een video over het Koplopersproject Cliëntondersteuning (YouTube, 2 minuten 35 seconden):</p> <p>[[youtube:SOH9-VpgQyY]]</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> <p> </p> 2021-05-21 11:00:00 +0200 2021-05-20 12:39:03 +0200 2021-05-21 13:37:13 +0200 Volgende fase woonwijk Steenbrugge in de startblokken De bouw van de volgende fase van woonwijk Steenbrugge kan van start. Het stedenbouwkundig plan voor de vervolgfasen is gereed en binnenkort ligt het bestemmingsplan ter inzage. De voorbereidende werkzaamheden zijn daarmee zo goed als afgerond. Van archeologisch onderzoek tot afspraken met projectontwikkelaars en grondeigenaren. In de volgende twee fasen komen er rond de 800 woningen bij in Steenbrugge. <p>Het bouwrijp maken van de volgende fasen start volgens planning nog in 2021. De eerste woningen moeten volgend jaar gebouwd worden. Wethouder Rob de Geest: "De vraag naar woningen is en blijft groot. Ik ben blij dat we de komende jaren 800 woningen kunnen bijbouwen in het prachtige Steenbrugge. Er komt een mix aan duurzame huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen."</p> <h2>Projectontwikkelaars</h2> <p>De gemeente is en wordt eigenaar van de grond in Steenbrugge. Met projectontwikkelaars en de wooncorporatie zijn afspraken gemaakt over te bouwen woningen in Steenbrugge. Dat gaat om de ontwikkelaars Van Wijnen, BPD Ontwikkeling, Bemog / LeClerq, Woonbedrijf Ieder1 en Van Wonen. Vrije kavels voor zelf- en samenbouw worden door de gemeente uitgegeven.</p> <h2>Woningaanbod</h2> <p>In de volgende twee fasen worden ongeveer 800 woningen gebouwd. Er komen onder andere huurwoningen in de sociale-en vrije sector, appartementen, projectbouwwoningen (tweekappers, rijwoningen en vrijstaand), vrije kavels voor zelf- en samenbouw en woningen in het segment collectief particulier opdrachtgeverschap. Ook is er ruimte voor woonwagens.</p> <h2>Planning</h2> <p>De voorbereidende werkzaamheden (stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en afspraken met ontwikkelende partners) voor de volgende fase zijn grotendeels afgerond. De volgende stap is dat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee krijgt de raad een beeld van de grondopbrengsten en grondkosten. Dit plan wordt in mei aangeboden aan de raad. Als het bestemmingsplan definitief is kan gestart worden met het bouwrijp maken. Dat gebeurt naar verwachting eind dit jaar. De eerste woningen moeten in 2022 opgeleverd worden.</p> <h2>Steenbrugge</h2> <p>Steenbrugge is de nieuwste woonwijk in Deventer. De wijk ligt aan de noordzijde van Deventer. In 2016 zijn verschillende projectontwikkelaars gestart met de bouw van de eerste fase van Steenbrugge. De eerste fase bestaat uit ongeveer 400 woningen. De woningen in de eerste fase zijn verkocht of verhuurd en vrijwel allemaal gebouwd.</p> <p>Kijk voor meer informatie over Steenbrugge op <a title="Naar de website www.deventer.nl/steenbrugge" href="http://www.deventer.nl/steenbrugge">www.deventer.nl/steenbrugge</a>.</p> 2021-05-21 10:00:00 +0200 2021-05-20 12:43:51 +0200 2021-12-06 13:40:26 +0100 Start archeologisch onderzoek Grote Kerkhof Op 31 mei 2021 start het archeologisch onderzoek op het Grote Kerkhof. Bij het maken van de plannen voor de herinrichting van het Grote Kerkhof is de ondergrond zoveel mogelijk ontzien. Toch zijn op enkele plekken werkzaamheden nodig die reiken tot in grondlagen van het kerkhof dat hier tot de 18de eeuw lag. Op die plekken vindt archeologisch onderzoek plaats. <p>Wethouder Carlo Verhaar: “We maken een heel mooi nieuw plein op een archeologisch heel waardevolle plek. Daarom is het van belang om goed onderzoek te doen. Ik ben weer heel benieuwd wat ze gaan ontdekken.”</p> <h2>Ruimte voor waterelement</h2> <p>In juni wordt de locatie van het waterelement, tegenover het oude stadhuis, opgegraven. De fundering van dit element is ongeveer anderhalve meter diep. Deze ingreep verstoort naar verwachting de bovenste lagen van het kerkhof. Deze begravingen worden laag voor laag vrij gelegd, getekend en beschreven. Daarna worden de skeletten verwijderd, om ruimte te maken voor het waterelement.</p> <h2>Uitvoering</h2> <p>Bij de werkzaamheden wordt gedeeltelijk met de graafmachine gewerkt. Een ander deel van de werkzaamheden wordt handmatig uitgevoerd. Om de werkzaamheden mogelijk te maken, worden de parkeerplaatsen voor het stadhuis iets verplaatst richting de IJssel.</p> <h2>Planning</h2> <p>Op 1 juli moet het grootste deel van het onderzoek zijn afgerond zodat het grootste deel van het plein weer beschikbaar is voor eventuele evenementen. Het restant van het archeologisch onderzoek op het plein wordt voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd na het evenementenseizoen.</p> <h2>Uitvoering werkzaamheden Lebuinuspleinen</h2> <p>Op dit moment is de aanbesteding van de werkzaamheden aan het Grote Kerkhof en Stromarkt in voorbereiding. De verwachting is dat de werkzaamheden medio september 2021 starten. De overlast tijdens het terrassenseizoen wordt daarmee zoveel mogelijk beperkt. In 2022 worden eerst het Grote Kerkhof en daarna de Stromarkt opgeleverd.</p> <h2>Informatie</h2> <p>Meer informatie over de herinrichting Lebuinuspleinen vindt u op <a href="http://www.deventer.nl/lebuinuspleinen" title="Naar de website www.deventer.nl/lebuinuspleinen">www.deventer.nl/lebuinuspleinen</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-05-20 12:30:00 +0200 2021-05-20 12:33:47 +0200 2021-05-20 12:35:40 +0200 Preventieve bestrijding eikenprocessierups ook ‘s avonds De gemeente is eind vorige week gestart met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups met het middel Xentari. Dit is één van de manieren om te voorkomen dat de rups dit jaar voor veel overlast gaat zorgen. <p>Door het regenachtige weer de komende dagen kan er overdag weinig tot geen bestrijding uitgevoerd worden. Xentari werkt pas goed als het een paar uur na bestrijding droog blijft. De verwachting voor de komende dagen is dat het &lsquo;s avond droog blijft. Bestrijden gebeurt dan niet alleen overdag, maar ook &lsquo;s avonds tot ongeveer 23.00 uur. Werken in de avonduren probeert de aannemer zoveel mogelijk te beperken.</p> <h2>Overlast door eikenprocessierups</h2> <p>Twee jaar geleden had Deventer veel last van de eikenprocessierups. In 2020 was de overlast gelukkig iets minder. Met name in de zomermaanden zorgt de rups voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. We verwachten dat de overlast dit jaar vergelijkbaar is met vorig jaar. Maar hiervoor is wel aangepaste bestrijding nodig door het aanhoudende natte weer.</p> <h2>Voorzorgsmaatregelen</h2> <p>Het bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Wel kans de spuitnevel huid- en oogirritaties veroorzaken. De irritaties nemen af na spoelen met water. Het is beter om tijdens de werkzaamheden niet in de buurt van de spuitnevel te komen. Op drukke punten met veel fietsers en wandelaars worden daarom verkeersregelaars ingezet.</p> <h2>Actuele planning</h2> <p>De planning en andere informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan, is te vinden <a title="Naar de website www.deventer.nl/eikenprocessierups" href="http://www.deventer.nl/eikenprocessierups">www.deventer.nl/eikenprocessierups</a>. De planning wordt steeds bijgewerkt. Bestrijding met Xentari gebeurt overdag en in de avonduren (tussen 7.00 en 23.00 uur).</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-05-19 10:00:00 +0200 2021-05-19 10:43:59 +0200 2022-04-25 11:48:46 +0200 Deventer past innovatief duurzaam asfaltmengsel toe In het Rijsterborgherpark wordt op 18 mei een fiets/voetpad voorzien van een nieuwe laag duurzaam een innovatief asfaltmengsel. Dit mengsel bestaat voor de helft uit gerecycled asfalt en wordt met toevoeging van Lynpave op lage temperatuur geproduceerd en verwerkt. Het is voor het eerst dat deze duurzame methode in Deventer wordt toegepast. <p>In dit mengsel wordt 50% gerecycled asfalt toegepast terwijl er normaal gesproken maar 30% recycling plaatsvindt. Het grote voordeel hiervan is een besparing van grondstoffen en daardoor ook CO2 emissies. De toegevoegde Lynpave is een bewerkte versie van lijnzaadolie en is hierdoor een bio-based bindmiddel.</p> <h2>Levensduur en kwaliteit</h2> <p>De huidige regelgeving laat het niet toe om deklaagmengsels met hogere percentages recycling aan te brengen. De gedachte daarbij is dat meer recycling de levensduur niet te goede komt, maar met dit proefvak willen gemeente en Dostal wegenbouw aantonen dat aan levensduur en kwaliteit niet hoeft worden ingeleverd als een duurzamer mengsel wordt aangebracht.</p> <p><img src="http://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2021/5/14/deventer-past-innovatief-duurzaam-asfaltmengsel-toe/duurzaam-asfalt.jpg" alt="Duurzaam asfalt Rijsterborgherpark" width="100%" height="100%" /></p> <p> </p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-05-14 14:00:00 +0200 2021-05-14 11:25:21 +0200 2021-05-19 15:24:08 +0200 Verkeersmaatregelen binnenstad aangepast Nu de winkels en de terrassen 's middags weer open mogen, is bekeken welke coronamaatregelen in de binnenstad nodig zijn om veilig en prettig de stad in te gaan. Sommige maatregelen worden opgeheven, enkele worden toegevoegd en veel goedwerkende maatregelen blijven. <p>Wethouder Frits Rorink: “Het is erg fijn dat we weer naar de binnenstad mogen om te winkelen en een terrasje te pakken. Met dit pakket aan maatregelen zorgen we dat het gezellig en veilig mogelijk is. Dus zoek bij voorkeur een niet te druk moment uit, houd voldoende afstand, volg de verkeersregels en houd rekening met elkaar.”</p> <p>Burgemeester Ron König: “Voorzichtig maken we een begin met betere tijden. Dat is fijn voor bezoekers van de binnenstad en zeker voor ondernemers. Hopelijk kunnen we na deze voorzichtige eerste stap snel door naar ruimere openingstijden. Veel zal afhangen van hoe het gaat verlopen de eerste weken. Wij gaan er mét ondernemers en bezoekers voor om er een succesvolle aftrap van te maken. “</p> <h2>Coronamaatregelen die verdwijnen</h2> <ul> <li>Fietsverboden in voetgangersgebied tussen 18.00 en 11.00 uur;</li> <li>Fietsverbod Nieuwstraat en de witte as-streep;</li> <li>Witte as-streep Vleeshouwerstraat  in verband met de terrassen;</li> <li>Eenrichtingsverkeer voor voetgangers Spijkerboorsteeg. Deze wordt voorzien van nieuwe gedragsborden;</li> <li>Voetgangersverbod Sandrasteeg, Duivengang en Walstraatpad;</li> <li>Fietsparkeerverboden op de Brink en in de Grote en Kleine Overstraat.</li> </ul> <h2>Nieuwe maatregelen</h2> <ul> <li>Toegangen naar voetgangersgebied krijgen nieuwe borden met gedragsregels;</li> <li>Gedragsborden bij knelpunten;</li> <li>Uitbreiden inzet van gastheren/gastvrouwen op piekmomenten en bij knelpunten waarbij tegelijkertijd het aantal; verkeersregelaars wordt verminderd.</li> </ul> <h2>Maatregelen die blijven</h2> <ul> <li>Witte as-strepen voetgangersgebied worden opgefrist;</li> <li>Voetgangersgebied Grote Poot, Vleeshouwerstraat en Kleine Overstraat;</li> <li>Voetgangersrotonde op de kop van de Brink;</li> <li>Fietsparkeerverboden in de Assenstraat, Smidsgang, Golstraat en op de kop van de Brink;</li> <li>Fietsparkeermogelijkheid Zandpoort;</li> <li>Fysieke scheiding Smidsgang;</li> <li>Eenrichtingsverkeer voetgangers tijdens markt.</li> </ul> <h2>Verkeersbesluiten</h2> <p>Voor enkele tijdelijke maatregelen is een verkeersbesluit nodig. De tijdelijke maatregelen blijven van kracht tot het einde van het jaar of zolang als de 1,5 meter afstand blijft gelden.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-05-14 09:30:00 +0200 2021-05-14 08:44:26 +0200 2021-05-19 15:23:52 +0200 Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start De gemeente start deze week met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups met het middel Xentari. Dit is één van de manieren om te voorkomen dat de rups dit jaar voor overlast gaat zorgen. <h2>Overlast door eikenprocessierups</h2> <p>Twee jaar geleden had Deventer veel last van de eikenprocessierups. In 2020 was de overlast gelukkig iets minder. Met name in de zomermaanden zorgt de rups voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. We verwachten dat de overlast dit jaar vergelijkbaar is met vorig jaar.</p> <h2>Bestrijdingsplan</h2> <p>Er is een bestrijdingsplan eikenprocessierups gemaakt. In het plan staan de meest gevoelige locaties en de juiste bestrijdingsmaatregelen. Door meldingen en monitoring heeft de gemeente een goed beeld van de locaties. Preventieve bestrijding gebeurt met twee biologische middelen. Bomen worden behandeld met Nematoden en Xentari.</p> <h2>Impact op andere insecten en rupsen</h2> <p>Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt met het biologische bestrijdingsmiddel, wordt de boom flink bespoten. De impact van de bestrijding op andere rupsen en insecten is klein.</p> <h2>Voorzorgsmaatregelen</h2> <p>Het bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Wel is er een kans dat de spuitnevel mogelijk huid- en oogirritaties kan veroorzaken. De irritaties nemen af na spoelen met water. Het is wenselijk om tijdens de werkzaamheden niet in de buurt van de spuitnevel te komen. Op drukke punten met veel fietsers en wandelaars worden daarom verkeersregelaars ingezet.</p> <h2>Actuele planning</h2> <p>De planning en andere informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan, is te vinden <a title="Naar de pagina Eikenprocessierups op deventer.nl" href="http://www.deventer.nl/eikenprocessierups.">www.deventer.nl/eikenprocessierups.</a> De planning wordt continue bijgewerkt. Bestrijding met Xentari gebeurt vooral overdag (tussen 7.00 &lsquo;s en 19.00 uur).</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-05-12 12:10:00 +0200 2021-05-12 12:12:25 +0200 2022-04-25 11:49:21 +0200 Waardering voor regionale aanpak criminaliteit buitengebied Met de aanpak ‘Veilig Buitengebied’ werken gemeenten en organisaties in Deventer, Olst-Wijhe en Raalte integraal samen aan de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied. KIWA certificering waardeert deze samenwerking met het certificaat voor de aanpak Veilig Buitengebied. <p>De veiligheid van het buitengebied in Nederland staat onder druk door toename van criminele activiteiten. Er is sprake van diefstal van diesel, koperen spuitkoppen en kostbare landbouwmachines. Ook zien we steeds vaker hennepkwekerijen en xtc-labs. Soms met (gedwongen) medewerking van de eigenaar. De buitengebieden zijn ook in trek voor het dumpen van chemisch afval en drugsafval.</p> <h2>Samen criminaliteit buitengebied aanpakken</h2> <p>Met het project Veilig Buitengebied maken publieke en private partijen afspraken over de aanpak van criminaliteit: de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, plaatselijke belangen, bedrijven, politie, brandweer, LTO, Omgevingsdienst, provincie, waterschap, natuur- en landschapsorganisaties en de erfcoaches.</p> <h2>Mensen weerbaar maken</h2> <p>Het afgelopen jaar is de samenwerking opgezet, is de probleemanalyse uitgevoerd en zijn initiatieven ontplooid om inwoners in het buitengebied weerbaar te maken. Naast voorlichting over veiligheid en criminaliteit, wordt nadrukkelijk gekeken naar het economisch perspectief en naar vitaliteit. een succesvolle aanpak die volgens KIWA het Keurmerk Veilig Buitengebied verdient.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-05-07 11:30:00 +0200 2021-05-07 11:48:53 +0200 2021-05-07 14:47:20 +0200 Duurzaamheidskrediet ook voor kleine beurs Om een huis te isoleren en over te gaan op duurzame energie is een investering nodig van de huiseigenaar. Deze investering betaalt zichzelf op termijn terug door een lagere energierekening. Maar niet elke woningeigenaar kan deze investering doen of hiervoor een lening krijgen. Kredietbank Salland gaat voor de wijk Zandweerd kredieten aanbieden voor deze groep. <p>Wethouder Carlo Verhaar: “Wij willen dat iedereen in Deventer duurzaam en betaalbaar kan wonen. Zandweerd is de eerste wijk waar we aan de slag zijn met de overstap naar duurzaam. Door garant te staan voor leningen aan woningeigenaren met een smalle beurs, kunnen ook zij de overstap maken en profiteren van een lage energierekening. “</p> <p>Wethouder Rob de Geest: “We vinden het belangrijk dat verduurzamen bereikbaar is voor iedereen. De duurzaamheidslening van onze Kredietbank Salland zorgt voor het betaalbaar houden van de vaste lasten voor gezinnen met een lager inkomen. In Deventer lopen we hiermee voorop in Nederland.”</p> <h2>Gewone bank</h2> <p>Binnen de huidige regels houdt een bank bij het bepalen van leenruimte geen rekening met verlaging van woonlasten door energiebesparing. De duurzaamheidslening richt zich op investeringen die gezinnen kunnen terugbetalen doordat de energierekening omlaag gaat. Zo wordt overkreditering voorkomen.</p> <h2>Proeftuin Zandweerd</h2> <p>Als leningen onverhoopt toch niet afbetaald kunnen worden, heeft de gemeente een garantiefonds van 600.000 euro. Dit garantiefonds komt uit de gelden die de gemeente heeft gekregen voor de proeftuin Zandweerd. Deze wijk loopt met de aanleg van het Slim Warmtenet voorop in de energietransitie.</p> <h2>Draagvlak</h2> <p>Fossiele energie wordt in de toekomst zwaarder belast. Wie een koopwoning heeft, maar geen middelen om te verduurzamen, wordt dan geconfronteerd met steeds hogere energierekeningen. Terwijl mensen met een hoger inkomen, die wel kunnen investeren, daardoor juist steeds minder gaan betalen. Het bereikbaar maken van verduurzaming draagt bij aan het draagvlak voor de energietransitie.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-05-06 10:01:00 +0200 2021-04-30 09:52:48 +0200 2021-05-04 14:33:13 +0200 Herdenking oorlogsslachtoffers op 4 mei Op 4 mei herdachten we de oorlogsslachtoffers. Bekijk de film met bijdragen uit de verschillende herdenkingen en beelden van monumenten in Deventer en de omliggende dorpen. <h2>Herdenken in Deventer</h2> <p>Jaarlijks wordt op meerdere plekken in Deventer stil gestaan bij de prijs en waarde van vrijheid. Voor het tweede jaar op rij herdenken we in aangepaste vorm. Vrijheid is het herdenken waard, misschien voelen we de waarde ervan wel meer dan ooit. Daarom blijven we op 4 mei de oorlogsslachtoffers herdenken.</p> <h2>Uitzending Deventer herdenkt</h2> <p>Bijdragen uit de verschillende herdenkingen en beelden van monumenten in Deventer en de omliggende dorpen zijn verzameld in een filmopname. Kijk en luister mee naar een gesprek van onze burgemeester met een jongere, naar muziek, onze stadsdichter Robin Bleeker, muziek van Johanneke ter Steege en de persoonlijke verhalen van nabestaanden.</p> <p>Bekijk de film op YouTube (28 minuten):</p> <p>[[youtube:uOKLKcld-wg]]</p> <h2>Uw bloem laten leggen</h2> <p>Tot en met 1 mei kunt u vanaf huis een bloem neer laten leggen bij één van de monumenten van uw keuze in Deventer of dorpen. Het leggen van een bloem kost 1 euro. Hiermee ondersteunt u meteen de bloemisten in Deventer. Op de website <a href="http://www.4meideventer.nl" title="Naar de website ">www.4meideventer.nl</a> vindt u meer informatie hierover.</p> <h2>Kranslegging en erewacht</h2> <p>Bij de monumenten waar anders een herdenking zou plaatsvinden, legt de gemeente een krans namens alle burgers. Ook worden er rond 20.00 uur erewachten opgesteld. U wordt nadrukkelijk gevraagd om de monumenten op 4 mei niet te bezoeken.</p> <h2>Vlag</h2> <p>Een belangrijk symbool tijdens de herdenking op 4 mei en het vieren van vrijheid op 5 mei is de vlag. Daarom willen we u vragen om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei kunt u deze vlag uitsteken om de vrijheid uit te dragen als eerbetoon aan hen die ons 76 jaar geleden hebben bevrijd.</p> <p>Kijk voor meer informatie op<a href="http:// www.4meideventer.nl" title=" Naar de website www.4meideventer.nl"> www.4meideventer.nl</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> <p> </p> 2021-04-30 16:08:00 +0200 2021-04-30 16:08:01 +0200 2021-05-06 18:08:08 +0200 Zomerkermis eenmalig naar de herfstvakantie Burgemeester en wethouders willen het mogelijk maken de Zomerkermis eenmalig naar de herfstvakantie te verplaatsen op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan. Het college wil zo kermisexploitanten en liefhebbers van de kermis tegemoet komen. <p>Het is begin juni nog niet mogelijk om de Zomerkermis te organiseren. Tot 5 mei mag de gemeente geen evenementenvergunningen behandelen en een evenement als de Zomerkermis vraagt veel voorbereidingstijd.</p> <h2>Hart ophalen</h2> <p>Wethouder Thomas Walder: “Dit is het tweede jaar waarin de Zomerkermis niet door kan gaan door de coronacrisis.  Dit is een zware tijd voor kermisexploitanten. Door de kermis te verplaatsen naar de herfstvakantie willen we ervoor zorgen dat zij alsnog aan het werk kunnen en kermisliefhebbers alsnog hun hart op kunnen halen.”</p> <h2>Geen pacht</h2> <p>Deventer ondersteunt kermisexploitanten op verschillende manieren. Zo zijn de vergunningen voor oliebollenstandplaatsen verlengd, om extra inkomsten te genereren. Voor de najaarskermis hoeven ondernemers geen pacht te betalen. Alleen de werkelijke kosten die de gemeente maakt worden aan hen doorberekend.</p> <h2>Voorrang</h2> <p>Exploitanten die op de paas- en Zomerkermis van 2020 zouden staan krijgen voorrang voor een plaatsje op deze najaarskermis. Als dat een onvoldoende gevarieerde bezetting van de kermis oplevert, wordt er landelijk geworven.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-30 10:00:00 +0200 2021-04-30 09:41:33 +0200 2021-05-04 14:33:33 +0200 Afsluiting Vogeleiland in nachtelijke uren Vanaf nu is het Vogeleiland elke dag afgesloten van ’s avonds 22.00 uur tot ’s ochtends 8.00 uur. <p>Inmiddels zijn er afsluitbare hekwerken op de bruggen aan de Singelzijde en Stationzijde geplaatst.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-29 14:45:00 +0200 2021-04-29 14:56:59 +0200 2021-05-04 14:33:56 +0200 Einde 1e uur gratis parkeren in gemeentelijke parkeergarages Vanaf donderdag 29 april stopt het 1e uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages. Nu de winkels weer ruimer open kunnen, en shoppen in de binnenstad weer kan, is er niet langer aanleiding voor het 1e uur gratis parkeren. <p>Gratis parkeren in de gemeentelijke garages wanneer het bezoek korter duurde dan een uur, werd ingevoerd in februari en was bedoeld om mensen te stimuleren gebruik te maken van click&amp;collect. Wie de bestelde artikelen ophaalde en vervolgens de parkeergarage binnen een uur verliet, hoefde niet te betalen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-28 19:00:00 +0200 2021-04-28 19:01:19 +0200 2021-04-28 19:03:32 +0200 Doorontwikkeling sociale teams naar twee teams met kerntaak Om de inwoners van Deventer optimaal te kunnen ondersteunen in hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving, gaan de sociale teams verder als twee afzonderlijke teams, met elk een eigen kerntaak. <p>We willen dat mensen zoveel mogelijk zelf regie kunnen voeren op hun eigen leven. Dat iedereen mee kan doen in de samenleving en prettig kan leven. Wie daarbij ondersteuning nodig heeft, bieden we die dichtbij huis. Dat is en blijft het uitgangspunt van de sociale teams in Deventer.</p> <h2>Eigen kerntaak</h2> <p>Op basis van zes jaar ervaring, hebben gemeente en de partners die actief zijn in de sociale teams, geconcludeerd dat inwoners passender kunnen worden ondersteund door de teams op te splitsen in twee teams met ieder een eigen kerntaak.</p> <h2>Regie op je leven</h2> <p>Het doel van beide teams blijft dat inwoners ruimte zelf regie kunnen voeren over hun leven. Dat ze kunnen meedoen op alle levensgebieden die belangrijk voor ze zijn. Maar ook dat ze aansluiting kunnen vinden in hun wijk of buurt en prettig kunnen leven.</p> <h2>Voor Elkaar-teams</h2> <p>De Voor Elkaar-teams bestaan uit medewerkers van De Kern, MEE IJsseloevers, Raster en Solis. Zij zijn aanwezig in de wijken, waar ze zich inzetten voor een fijne wijk, waar kansen zijn om te leren, talenten en ideeën te ontwikkelen en waar oog en aandacht is voor elkaar. Professionals zijn dichtbij, in het normale leven, en sluiten aan bij wat er leeft en speelt.</p> <h2>Team Toegang Wmo</h2> <p>Team Toegang Wmo bestaat uit medewerkers van de gemeente en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Inwoners  kunnen hier terecht als zij belemmeringen ervaren die ze zelf of met hun omgeving niet volledig kunnen wegnemen. De Wmo-coaches versterken bewoners, zodat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving en zelfredzaam blijven.</p> <h2>Laagdrempelig  aanspreekpunt</h2> <p>Doordat de Voor Elkaar-teams nog meer actief zullen zijn in en voor de wijken, ontstaat er voor inwoners en verwijzers een laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk: hoe gaat het? Wat speelt er, waar is behoefte aan? Zij helpen bij het organiseren van nieuwe activiteiten en het versterken van bestaande activiteiten. Zij werken aan sociale verbondenheid en leefbaarheid in de wijk.</p> <h2>Versterken wat er is</h2> <p>Zo wordt versterkt wat er al is en kunnen we snel aan de slag met nieuwe initiatieven of vraagstukken in de wijk behoefte aan is.</p> <h2>Al in praktijk</h2> <p>De wijziging is formeel op 1 april 2021 ingegaan. De teams werken in de praktijk al sinds begin dit jaar zo. De nieuwe werkwijze krijgt in de komende maanden verder vorm, mede op basis van ervaringen.</p> <p>Team Toegang Wmo is zowel voor inwoners als verwijzers per e-mail bereikbaar via <a href="mailto:toegangwmo@deventer.nl" title="Stuur een e-mail naar toegangwmo@deventer.nl">toegangwmo@deventer.nl</a> of telefonisch op <a href="tel:0570695399" title="Bellen naar 0570 - 69 53 99">0570 - 69 53 99.</a></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> <p> </p> 2021-04-28 14:00:00 +0200 2021-04-28 11:34:45 +0200 2021-04-29 08:50:31 +0200 Bijschrijving Deventer verzetsheld Gerrit van Brakel Op 30 april 2021 wordt er met nabestaanden van verzetsheld Gerrit van Brakel stil gestaan bij zijn bijschrijving op het Deventer Verzetsmonument op de kop van de Verzetslaan/Handelskade. <p>Gerrit van Brakel is een ‘vergeten’ Deventer verzetsheld die zijn daden met zijn leven heeft moeten bekopen. Opdat niet vergeten wordt welke belangrijke rol verzetshelden hebben gespeeld in de Tweede Wereld Oorlog en in het bijzonder G. van Brakel voor Deventer is hij alsnog bijgeschreven op het Verzetsmonument in Deventer. Zijn naam stond al vermeld op de Erelijst van Gevallenen 1940 – 1945 en sinds 2020 op het Provinciaals Verzetsmonument in Markelo.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-28 08:30:00 +0200 2021-04-28 08:52:50 +0200 2021-04-29 08:50:19 +0200 Drukte op het verlaagde Wellepad Het is op het verlaagde Wellepad veel te druk. U kunt daar niet voldoende afstand tot elkaar houden. Kom niet meer naar het verlaagde Wellepad. <p>Toezichthouders controleren daar nu en bekeuren als de regels niet worden nageleefd.</p> 2021-04-27 15:26:00 +0200 2021-04-27 15:26:08 +0200 2021-04-27 16:27:31 +0200 Veertien Koninklijke Onderscheidingen bij Lintjesregen Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander neemt burgemeester Ron König op maandag 26 april telefonisch contact op met de veertien gedecoreerden om hen persoonlijk te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. <p>Op woensdag 28 en donderdag 29 april worden de onderscheidingen door de burgemeester uitgereikt.<br /><br />Bekijk Lintjesregen 2021 voor het overzicht.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-26 12:00:00 +0200 2021-04-20 12:40:23 +0200 2021-04-29 08:50:07 +0200 Het ministerie van OCW sluit convenanten met de 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost over cultuurbeleid in 2021-2024 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft convenanten gesloten met 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost . In de convenanten staan afspraken tussen OCW en de regio’s over gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021-2024. Het Rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur in Nederland. Hierin hebben zij dezelfde ambitie: cultuur van en voor iedereen. <p>In de convenanten maken OCW en de stedelijke cultuurregio’s afspraken over onderwerpen zoals cultuureducatie en -participatie, publieke collecties, het naleven van de culturele codes, toezicht op erfgoed en het onderling uitwisselen van informatie.</p> <h2>Culturele profielen</h2> <p>Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in 2018 aan de stedelijke regio’s gevraagd om samen met culturele partners, culturele profielen op te stellen. Deze profielen schetsen een visie op het cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een regio. De regio’s laten daarin hun ambities en groeipotentie voor de toekomst zien. De profielen hebben de basis gevormd voor het landelijke cultuurbeleid 2021-2024.</p> <p>De komende tijd bespreken het ministerie en de stedelijke regio’s gezamenlijk de doorontwikkeling van de stedelijke regio’s. Ook het cultuurbestel voor de beleidsperiode 2025-2028 zal onderwerp van gesprek zijn. Deze onderwerpen en de cultuurconvenanten zijn aan de orde gekomen tijdens het bestuurlijk overleg op 22 april en zullen hierna ook terugkerend onderwerp van gesprek zijn.</p> <h2>Bijzondere geografische ligging</h2> <p>Regio Stedendriehoek omarmt haar bijzondere geografische ligging (met de Veluwe aan de westkant en de IJsselvallei als bindende factor zijn we verdeeld over twee provincies) en zet in op samenwerking binnen en buiten haar grenzen. Regio Stedendriehoek gaat met de betrokken overheden, inclusief OCW, in gesprek over het verder vormen van een verbindende zone tussen Oost en West Nederland.</p> <p>De 14 stedelijke cultuurregio’s waar convenanten mee zijn gesloten zijn, zijn: BrabantStad, Zeeland, 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Den Haag, MRA, Flevoland, Zwolle, Twente, en We The North. Ook met Landsdeel Oost, waar 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Zwolle en Twente onder vallen, zijn convenant afspraken gemaakt. Het convenant met Limburg wordt op korte termijn afgesloten.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-23 10:00:00 +0200 2021-04-22 09:53:22 +0200 2021-04-22 09:54:52 +0200 Onzekerheid begroting gemeente Ondanks dat bij de jaarrekening van vorig jaar een fors bedrag over is, is het financiële vooruitzicht van de gemeente Deventer niet positief en onzeker. De gemeente Deventer heeft tot op heden de financiën op orde met een structureel sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen. <p>Wethouder financiën Liesbeth Grijsen: “Als gemeente zijn we voor onze financiën in grote mate afhankelijk van de budgetten die we van het Rijk krijgen. Door onduidelijkheid bij het Rijk is er grote onzekerheid bij gemeenten voor de periode na 2022. Ik verwacht daarom op dit moment geen structurele ruimte voor nieuw beleid bij de Voorjaarsnota.”</p> <h2>Rijksbudgetten</h2> <p>Alle gemeenten in Nederland hebben last van de onzekerheid van de rijksbudgetten na 2022. Het gaat hier meer specifiek om de volgende zaken:</p> <p> </p> <ul> <li>Jeugdbeleid: Onzeker is of we na 2022 nog de extra gelden voor jeugdbeleid ontvangen.</li> <li>Herijking van het gemeentefonds: De verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten verandert. We weten nog niet wat dit voor Deventer betekent vanaf 2023. </li> <li>Het gemeentefonds wordt kleiner door de opschalingskorting, de verwachte opbrengst van meer samenwerking en fusies tussen gemeenten. Deze korting is op pauze gezet in verband met corona. Gesprekken hierover lopen nog.</li> <li>Klimaatakkoord: Tot nu toe is er geen duidelijkheid over de compensatie van de extra kosten die gemeenten moeten maken voor de energietransitie.</li> </ul> <p> </p> <p>Berichten van het Rijk over de financiële vooruitzichten laten na 2022 een negatieve trend zien.</p> <h2>Nieuw kabinet</h2> <p>Duidelijkheid zal nog enige tijd op zich laten wachten omdat er nu een demissionair kabinet is en doordat de formatie mogelijk lang zal duren.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-23 09:00:00 +0200 2021-04-22 15:34:35 +0200 2021-04-23 10:04:33 +0200 Sloop asbestdaken voor nieuwe woningen buitengebied Deventer heeft twee jaar geleden met “Kansen uit buiten” de mogelijkheden verruimd om leegstaande stallen te slopen in ruil voor nieuwe woningen en herstel van landschap en natuurwaarden. Samen met de provincie Overijssel werken we zo aan de toekomst van het platteland. Uit de evaluatie blijkt dat veel mensen gebruik maken van de nieuwe kansen. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: “Het platteland verandert en wij kunnen er met de provincie voor zorgen dat de ontwikkeling goed is voor de economie en de leefbaarheid van het buitengebied. Wij willen de kansen voor nieuwe ontwikkeling aanpakken en daarmee de kwaliteit van het buitengebied op peil houden.”</p> <h2>Kansen uit buiten</h2> <p>De animo om gebruik te maken van Kansen uit buiten is groot en er is duidelijk behoefte aan maatwerk. Eigenaren en hun adviseurs lijken goed uit de voeten te kunnen met het nieuwe beleid. Wel wordt aangegeven dat het veel tijd en geld kost. Ook wordt in de evaluatie aandacht gevraagd voor een goede borging van de afspraken en controle op de uitvoering.</p> <p>Gedeputeerde Monique van Haaf: “Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) wordt gezien als een robuust en goed instrument waarmee gemeenten kunnen sturen op de kwaliteit van het buitengebied in Overijssel. Samen zorgen we ervoor, dat het KGO goed blijft aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen.”</p> <h2>Goed op weg</h2> <p>De resultaten tot nu toe zijn 14 nieuwe woningen in bestaande gebouwen, 22 nieuwbouwwoningen en 18.635 m2 sloop. Daarbij wordt op de erven fors geïnvesteerd in landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische of maatschappelijke waarden. Ook hebben 4 recreatiewoningen een woonbestemming gekregen en zijn 5 intensieve veehouderijen gestopt en uit het bestemmingsplan geschrapt.</p> <h2>Opgave</h2> <p>De Universiteit van Wageningen heeft berekend dat tot 2030 in de gemeente Deventer ruim 110.000 m2 agrarische bedrijfsbebouwing vrijkomt. Een deel van dit oppervlakte is dus al gesloopt maar een aanzienlijke opgave is nog over. Er zijn dus nog volop kansen om met behulp van dit beleid het platteland te versterken.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-22 11:00:00 +0200 2021-04-21 11:23:11 +0200 2021-04-23 14:33:26 +0200 Preventieve bestrijding eikenprocessierups Twee jaar geleden had Nederland veel last van de eikenprocessierups. In 2020 was de overlast gelukkig iets minder. Met name in de zomermaanden zorgt de rups voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Dit jaar lijkt de overlast vergelijkbaar te zijn met vorig jaar. De gemeente start deze week weer met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit is nodig om te voorkomen dat de rups dit jaar voor overlast gaat zorgen. <p>Deze week start de gemeente met de eerste preventieve bestrijdingsmaatregelen. In de hoop de overlast in de zomerperiode sterk terug te brengen. De werkzaamheden starten dit jaar later dan voorgaande jaren. Dat komt door het koude voorjaar, de rupsen zijn later uit hun ei gekropen.  Werkzaamheden worden zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd. Dit kan leiden tot geluids- en verkeershinder.</p> <h2>Bestrijdingsplan</h2> <p>De gemeente heeft een goed beeld van de meest gevoelige locaties. Die krijgen voorrang. Op basis van alle meldingen van voorgaande jaren, uitvoerige monitoring en andere inzichten, heeft de gemeente het bestrijdingsplan geactualiseerd. Preventieve bestrijding gebeurt met twee biologische middelen. Bomen worden behandeld met ‘Nematoden’ en ‘Xentari’. Dit gebeurt vroeg in het seizoen als de rupsen nog geen overlast geven.</p> <h2>Preventieve bestrijding</h2> <p>Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt met het biologische bestrijdingsmiddel, wordt de boom tot druipens toe bespoten. Eventueel gelekt bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten.  Vorig jaar heeft de gemeente besloten om minder met Xentari en meer met nematoden te spuiten. De impact van Nematoden op andere rupsen en insecten is kleiner. Omdat vorig jaar wisselende resultaten zijn behaald met de Nematoden is het aandeel Nematoden dit jaar nog niet vergroot. Van locaties waar nu nog Xentari wordt toegepast is bekend dat daar geen beschermde vlindersoorten leven.</p> <h2>Nematoden</h2> <p>Nematoden zijn parasitaire aaltjes die vroeg in het voorjaar in de bomen worden gespoten, als er nog maar weinig andere soorten rupsen actief zijn. Hierdoor worden andere vlindersoorten ontzien. De aaltjes dringen de eikenprocessierups binnen waardoor de rups doodgaat. Het spuiten van nematoden moet ’s nachts gebeuren. De bespuiting kan leiden tot geluids- en verkeershinder.</p> <h2>Xentari</h2> <p>Xentari is een bacteriepreparaat dat in de boom wordt gespoten. De jonge rups vreet van het bespoten blad en gaat vervolgens dood. Deze methode kan overdag uitgevoerd worden.</p> <h2>Wegzuigen van de rups</h2> <p>De eikenprocessierupsen krijgen hun brandharen normaal rond half mei. De brandharen zorgen voor overlast. Half mei is ook het moment waarop ze de bekende nesten gaan vormen. In mei, juni, juli en augustus worden de rupsen net als vorig jaar bestreden door ze weg te zuigen. Dit doet de gemeente op basis van meldingen. Plekken als speeltuinen, scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs krijgen voorrang. Op privéterrein worden rupsen niet weggehaald door de gemeente.</p> <h2>Actuele planning</h2> <p>De planning van de bestrijdingswerkzaamheden is te zien op <a href="http://www.deventer.nl/eikenprocessierups" title="Naar de website www.deventer.nl/eikenprocessierups">www.deventer.nl/eikenprocessierups</a>. <br />Op deze site staat ook alle informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan in de gemeente Deventer.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-21 09:00:00 +0200 2021-04-21 09:21:44 +0200 2021-04-21 09:53:36 +0200 Ontwikkelbeeld over grens wonen en werken Deventer heeft de ambitie om veel woningen te bouwen, onder andere in de schil om het centrum heen. Daarnaast heeft Deventer ook de ambitie om verouderde bedrijventerreinen op te knappen en de binnenhaven te versterken. In het Ontwikkelbeeld Bergweide 3 en 4 Havenkwartier wordt aangegeven hoe om te gaan met de overgang tussen deze twee gebieden. <p>Wethouder Frits Rorink: “We willen ervoor zorgen dat bedrijven kunnen floreren en dat er voldoende woningen voor onze inwoners worden gebouwd. Dat betekent dat je goed moet afspreken hoe je met dat overgangsgebied omgaat. We willen niet dat bewoners overlast hebben van bedrijven in de buurt of dat bedrijven niet kunnen ondernemen omdat bewoning in de buurt dat onmogelijk maakt.”</p> <h2>Ontwikkelbeeld</h2> <p>Het afgelopen jaar heeft de gemeente daarom in samenwerking met omwonenden, bedrijven en het Deventer Economisch Perspectief (DEP) een ontwikkelbeeld Bergweide 3 en 4 Havenkwartier opgesteld. Hierin wordt een beeld geschetst van de gewenste overgang tussen binnenstad en bedrijventerreinen.</p> <h2>Keuze</h2> <p>Het voorstel is om Bergweide 4, het gebied rondom de binnenhaven beschikbaar te houden voor alleen industrie en (havengebonden) bedrijvigheid. Een deel van bedrijventerrein Bergweide 3 kan veranderen naar een mix van wonen en werken, met name de Roto Smeets locatie en een strook aan de zuidkant van de Industrieweg en langs de Hunneperkade. Het zuidelijk deel van het Haveneiland blijft grotendeels werken.</p> <h2>Vervolg</h2> <p>Het college heeft het Ontwikkelbeeld voor raadpleging naar de gemeenteraad gestuurd. Uiteindelijk zal het Ontwikkelbeeld worden opgenomen in de Omgevingsvisie.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-21 08:30:00 +0200 2021-04-21 08:43:11 +0200 2021-04-21 08:44:32 +0200 Is de TONK er ook voor u? TONK is een financiële tegemoetkoming voor iedereen die de vaste lasten niet meer kan betalen als gevolg van de coronacrisis. <p>TONK is er voor u als u door de crisis te maken hebt met een onverwachte en onvermijdelijke terugval in inkomen, zodat u noodzakelijke kosten zoals de huur, gas, water en licht niet meer kunt betalen. Voorwaarde is dat u niet of onvoldoende aanspraak kunt maken op andere regelingen.</p> <p>U kunt bijvoorbeeld voor TONK in aanmerking komen als u uw baan bent verloren en geen recht (meer) hebt op een uitkering. Of als u als zelfstandige door de coronamaatregelen opdrachten verliest, maar geen aanspraak kunt maken op de Tozo.</p> <p>Maar ook als u sinds vorig jaar al een uitkering (WW, bijstand of Tozo) ontvangt vanwege de crisis, maar de hoogte van die uitkering onvoldoende is om uw vaste lasten te betalen, kunt u in aanmerking komen voor komen voor de TONK.</p> <p>Meer weten? Bel gerust. Dat kan dagelijks via telefoonnummer van de gemeente Deventer: <a href="tel:140570" title="Bellen naar 14 0570">14 0570</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-20 09:30:00 +0200 2021-04-20 09:31:12 +0200 2021-04-20 09:32:25 +0200 Geen evenementen op Koningsdag De gemeente ziet op Facebook berichten over activiteiten die georganiseerd worden in Deventer tijdens Koningsdag, zoals een kleedjesmarkt. Dergelijke activiteiten zijn op Koningsdag helaas niet toegestaan. <p>Een kleedjesmarkt is een evenement waar een vergunning voor nodig is. Het organiseren van evenementen is met de huidige coronamaatregelen voorlopig niet toegestaan.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-19 14:35:00 +0200 2021-04-19 14:35:48 +0200 2021-04-19 14:36:07 +0200 Unieke regenton voor fans Go Ahead Eagles Op 17 april start een bijzondere actie. Go Ahead Eagles fans kunnen vanaf die dag de exclusieve regenton met het Eagles logo kopen. Bij de aankoop krijgen ze ook twee gratis wedstrijdtickets en een kortingsbon voor planten. <p>Door de unieke samenwerking tussen Go Ahead Eagles, gemeente Deventer, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Intratuin Deventer kunnen fans de regenton met een flinke korting aanschaffen. Fans moeten er wel snel bij zijn, want de oplage is beperkt.</p> <h2>Go Ahead neemt maatregelen</h2> <p>Go Ahead Eagles past zich al jaren aan aan het veranderende klimaat. De club voert het schone regenwater niet meer af via het riool, maar laat het regenwater van de daken en de parkeerplaats in de grond zakken. Jan Willem van Dop: “De Go Ahead Eagles Regenton dient een goed doel. Daarom geeft de club per regenton ook een tegoedbon voor twee tickets. Je kunt daarmee met twee personen gratis naar een geselecteerde wedstrijd van Go Ahead Eagles.”</p> <h2>Doe jij ook mee?</h2> <p>We hebben steeds vaker te maken met hoosbuien, droogte en hitte. Door de Go Ahead Eagles Regenton aan te sluiten help je mee overbelasting van het riool bij een plensbui te voorkomen en heb je water voor je planten bij droog weer. Aansluiten van de regenton helpt om te gaan met de klimaatveranderingen. Kijk op www.ga-eagles.nl/regenton voor meer informatie.</p> <h2>Unieke samenwerking</h2> <p>De samenwerking tussen voetbalclub, ondernemer, gemeente en waterschap is bijzonder. Go Ahead Eagles was direct enthousiast om deze unieke regenton aan de fans aan te bieden. Intratuin heeft gezorgd voor het logo en geeft extra korting op de regenton zelf. Bij de regenton zit ook een kortingsbon voor planten. “Dat stimuleert de fans misschien ook om wat tegels te vervangen voor groen, wat verkoeling oplevert tijdens de warme dagen,” vertelt Twan Jongbloets.</p> <p>Deze actie past heel goed binnen het beleid van het waterschap en de gemeente. “We kunnen niet meer om de extreme weersomstandigheden heen. Afgelopen zomer waren de tuinen echt droog. Met een regenton in de tuin heb je niet alleen water voor de planten, maar zorg je ook dat het riool minder wordt belast, wat bij hoosbuien echt nodig is”, vertelt Hans Wijnen, lid dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta.</p> <p>Wethouder Frits Rorink: “Je moet er toch niet aan denken dat de grasmat van de Eagles of onze eigen tuin door de klimaatverandering verdroogt. Daarom moeten we samen zorgen dat we regenwater langer vasthouden en niet meer afvoeren via het riool. Die regentonactie helpt daar enorm bij en die steunen we van harte!”</p> <p>Overigens kunnen inwoners subsidie aanvragen bij de gemeente voor het afkoppelen van hun regenpijp. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.deventerstroomt.nl" title="Ga naar de website www.deventerstroomt.nl">www.deventerstroomt.nl</a>. Wil je samen met je buren nog meer vergroenen? <br />Dan heeft het waterschap ook subsidie. Ga naar <a href="http://www.wdodelta.nl/klimaatactief" title="Ga naar de website www.wdodelta.nl/klimaatactief">www.wdodelta.nl/klimaatactief</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-16 16:00:00 +0200 2021-04-16 16:38:57 +0200 2021-04-20 09:04:21 +0200 Storing mobiele app Door een storing in de module bekendmakingen van de mobiele app van de gemeente Deventer, zijn de daar getoonde bekendmakingen op dit moment niet volledig. Ook worden pushberichten over bekendmakingen niet door Apple telefoons ontvangen. <p>Om de storing te verhelpen is de module tijdelijk verwijderd uit de mobiele app. <br />We verwachten dat de module bekendmakingen vanaf juli 2021 weer beschikbaar is.</p> <p>Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen bij u in de buurt? Bekijk dan de bekendmakingen op <a href="http://www.deventer.nl/bekendmakingen" title="Naar de website www.deventer.nl/bekendmakingen">www.deventer.nl/bekendmakingen</a>.</p> 2021-04-16 14:00:00 +0200 2021-04-16 14:20:10 +0200 2021-04-19 16:04:31 +0200 Kansen nieuw centrum voor de Kien Deventer verkent de kansen om met eigen panden aan de Keizerstraat de ontwikkeling van de stadscampus een impuls te geven. Onder de werktitel De Nieuwe Keizer wordt uitgezocht hoe cultuur en kenniscampus samengebracht kunnen worden in één multifunctioneel centrum. Leren en ontspannen, werken en netwerken, ontmoeten en inspireren: de Nieuwe Keizer kan een impuls zijn voor Deventer, voor inwoners en bezoekers. <p>Wethouder Carlo Verhaar: “We onderzoeken of we hier opgaves op het gebied van economie, onderwijs, cultuur en voorzieningen bij elkaar kunnen brengen. We gaan dit jaar samen met de gemeenteraad zorgvuldig afwegen wat we gaan doen.”</p> <h2>Zorgvuldig proces</h2> <p>De resultaten van de verkenning worden in mei in een notitie aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad kan daarna, bij de Voorjaarsnota, beslissen om dit onderzoek voort te zetten. Nadat kansen en risico's zorgvuldig in beeld zijn gebracht zou de raad dan eind dit jaar een afgewogen oordeel kunnen vellen over de haalbaarheid.</p> <h2>Verbouwing</h2> <p>De gemeente is eigenaar van het pand van de Deventer Schouwburg, het voormalige filmhuis en Kunstcircuit. Door een verbouwing is deze goed gelegen locatie geschikt te maken voor een multifunctioneel centrum. Theater, amateurkunst, onderwijs, congressen, ontmoetingsplek voor bewoners, werkenden uit de kenniscampus en bezoekers van buiten. In De Nieuwe Keizer kunnen ambities uit de cultuurvisie, de omgevingsvisie, de nota wonen &amp; voorzieningen samenkomen.</p> <h2>Samenwerking cultuur</h2> <p>De Nieuwe Keizer betekent ook vergaande samenwerking tussen Deventer Schouwburg en Kunstcircuit. De exploitatie van deze instellingen staat onder druk. De Nieuwe Keizer biedt kansen voor deze functies voor de toekomst. Met goede faciliteiten kan inhoudelijk sterk en gevarieerd worden geprogrammeerd. Dat zorgt voor een rijk cultureel aanbod voor inwoners en bezoekers.</p> <h2>Samenwerking de Kien</h2> <p>Door de verbinding te maken met kenniscampus de Kien wordt een brug geslagen tussen cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. Het gaat niet alleen om het samen gebruiken van de beschikbare ruimte wat goed is voor de bezetting, maar ook om de inhoudelijke samenwerking en kruisbestuiving. Als later dit jaar wordt besloten om de plannen verder uit te werken, gebeurt dit in nauwe samenspraak met de partners uit de Kien.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-16 10:03:00 +0200 2021-04-16 08:19:27 +0200 2021-04-20 09:04:33 +0200 Deventer verstevigt internationale samenwerking en handel Deventer heeft haar ambities als internationale en vernieuwende Hanzestad gepresenteerd. Het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet, met enkele nieuwe accenten. Wat er lokaal en regionaal gebeurt, heeft steeds vaker te maken met ontwikkelingen elders in de wereld. <p>Wethouder Economie Thomas Walder: “De uitdagingen op het gebied van de bestrijding van ongelijkheid, klimaatherstel en een duurzaam economisch herstel na corona zijn groot. Die kunnen we alleen samen met organisaties en bedrijven in Deventer en in het buitenland aanpakken.”</p> <h2>Internationale samenwerking</h2> <p>De gemeente Deventer is actief met de zeventien Global Goals voor duurzame ontwikkeling. Afgelopen jaren is de samenwerking tussen verschillende organisaties en bedrijven en de gemeente Deventer stevig neergezet. Deze wisselwerking was succesvol en is de basis voor verdergaande internationale samenwerking rond export, humanitaire activiteiten en onderwijs.</p> <h2>Export bevorderen</h2> <p>Op het gebied van handel met het buitenland spelen bedrijven en MKB Trade Office een belangrijke rol. De komende periode worden er bijvoorbeeld handelsreizen georganiseerd naar Riga en Malmö/Götenborg. De gemeente steunt MKB Trade Office hierbij en bij het maken van matches met bedrijven in het buitenland.</p> <h2>Uitwisselingsprogramma’s</h2> <p>Op onderwijsgebied vinden uitwisselingsprogramma’s plaats met Saxion en buitenlandse onderwijsinstellingen. Deventer wil in de komende jaren meer onderwijsinstellingen ondersteunen met hun internationale activiteiten.</p> <p>Deventer wil als Shelter City opnieuw ondersteuning en opvang bieden aan een verdediger van mensenrechten.  Begin volgend jaar volgt een besluit of Deventer langer Shelter City blijft.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-16 10:01:00 +0200 2021-04-16 08:21:42 +0200 2021-04-20 09:04:44 +0200 Aandacht voor bomen in veranderende tijden Bomen zorgen voor een groene leefomgeving, voor biodiversiteit en voor koelte bij hitte. Tegelijkertijd moeten bomen niet omvallen of plagen verspreiden. Deventer heeft een geactualiseerd Bomenbeleidsplan waarmee de verschillende belangen worden afgewogen bij onderhoud en nieuwe aanplant. <p>Wethouder Frits Rorink: “Bomen roepen vaak emoties op, zowel bij mensen die bomen willen behouden als bij mensen die willen dat wij bepaalde bomen kappen. Daarom is het goed dat we met elkaar afspreken hoe we met bomen omgaan. Ook verandert het klimaat en dat heeft gevolgen waar wij ons goed op willen voorbereiden.”</p> <h2>Herplant</h2> <p>We kappen bomen liever niet. Soms is het toch nodig, als bijvoorbeeld de veiligheid in gevaar is of als de boom een weg beschadigt. Bij kap wordt een nieuwe boom geplant. Herplant is het uitgangspunt en dat blijft zo. Hierbij kiezen we bij voorkeur voor herplant met soorten die geen last hebben van bepaalde ziektes of plagen en inheems zijn waardoor zij bijdragen aan biodiversiteit en gezondheid.</p> <h2>Laanboomverjonging</h2> <p>Als in een laan veel bomen er slecht aan toe zijn, wordt de hele laan vervangen zodat er een nieuwe, gezonde laan kan ontstaan. Het kappen van oude lanen leidt vaak tot discussie. We verhogen nu het percentage slechte bomen van 40% naar 50%, eer we overgaan tot laanboomverjonging. Zo kunnen we tegelijkertijd zorgen voor veiligheid en het intact houden van het laanbeeld.</p> <h2>Klimaatverandering</h2> <p>Doordat het warmer wordt, komen er nieuwe plaagsoorten zoals de eikenprocessierups en sterven meer bomen door droogte. Tegelijkertijd zorgen juist bomen voor koelte tijdens hete zomers. Deventer telt circa 220.000 bomen waarvan er ongeveer 70.000 van de gemeente zijn. De zorg voor onze bomen zal de komende jaren extra aandacht vragen en Deventer gaat bomen bijplanten.</p> <h2>Vervolg</h2> <p>Het college heeft het geactualiseerde bomenbeleidsplan vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-16 09:58:00 +0200 2021-04-16 08:15:44 +0200 2021-04-20 09:04:58 +0200 Zandweerd goed op streek met verduurzaming Zandweerd is de eerste wijk in Deventer die overstapt van aardgas naar duurzame energie. Er zijn al verschillende stappen gezet, bijvoorbeeld voor het Slim Warmtenet dat gebruik maakt van warmte van de rioolwaterzuivering. Nu is ook het wijkuitvoeringsprogramma (WUP) klaar. Dit beschrijft de aanpak voor de komende drie jaar en is opgesteld met inwoners en partnerorganisaties. <p>Wethouder Carlo Verhaar: “Met Zandweerd zijn wij één van de voorlopers in Nederland. Daarom krijgen wij daar ook veel steun voor van het Rijk en de provincie. Samen met inwoners, partners zoals corporaties en waterschap, hebben we een zorgvuldige aanpak uitgewerkt. Wij willen in Deventer dat iedereen duurzaam en betaalbaar kan wonen.”</p> <h2>Keuzevrijheid</h2> <p>Met corporaties en bewoners is een aanpak ontwikkeld voor zowel huurwoningen als koopwoningen. Als minimaal 70% van de huurders akkoord is, zorgen de corporaties voor verduurzaming en aansluiting op het Slim Warmtenet. Particuliere woningeigenaren krijgen een persoonlijk aanbod met keuzevrijheid.</p> <h2>In contact</h2> <p>Samen met het Duurzaamheidsteam Zandweerd brengt de gemeente buurtgenoten met elkaar in contact en worden zij geholpen bij het maken van keuzes. Dit gaat in verschillende fases. Naar verwachting zijn de ongeveer 2400 woningen in Zandweerd in 2030 duurzaam.</p> <h2>Eerste fase</h2> <p>Als eerste kunnen de nieuwbouwhuizen in de Tuinen van Zandweerd en de nieuwe huurappartementen van Eigen Bouw in de Rubensstraat worden aangesloten op het Slim Warmtenet. Ruim de helft van de mensen die in de Tuinen van Zandweerd gaat wonen, heeft al aangegeven aan te willen sluiten.</p> <h2>Slim Warmtenet Zandweerd</h2> <p>Momenteel wordt een warmteleverancier gekozen die straks gaat zorgen voor de huisaansluiting op het warmtenet en de warmtelevering. Tijdens een bewonersavond op 11 maart kregen huurders en eigenaren met een <a href="https://youtu.be/mC4vuri6tsw" title="Naar de video uitleg warmtenet op Youtube">video</a> en presentaties uitleg over het warmtenet. Ook konden zij aangeven wat zij belangrijk vinden bij de keuze voor een leverancier.</p> <h2>Samenwerking</h2> <p>Het Slim Warmtenet Zandweerd is een gemeenschappelijk project van de gemeente, de verhuurders ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw, waterschap Drents Overijsselse Delta en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis). De gemeente, provincie Overijssel en het Rijk maken de aanleg financieel haalbaar en betaalbaar.</p> <p> </p> 2021-04-16 09:57:00 +0200 2021-04-16 08:33:12 +0200 2021-04-16 13:20:17 +0200 GGD IJsselland gestart in Deventer met vaccineren tegen corona Burgemeester Ron König en strategisch manager GGD IJsselland Margreet Algera openden de vaccinatielocatie, waar tien mensen tegelijkertijd gevaccineerd kunnen worden zodra er voldoende vaccins beschikbaar zijn. <p>Burgemeester König: “Voor de inwoners van Deventer en omstreken is het fijn dat zij niet ver hoeven te reizen om hun vaccinatie te krijgen. Dit is een belangrijke stap in de bestrijding van het coronavirus.”</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Mensen kunnen alleen een afspraak voor een vaccinatie maken als ze aan de beurt zijn en een uitnodiging ontvangen. Iedereen die aan de beurt is voor een vaccinatie kan zelf kiezen waar hij of zij gevaccineerd wil worden. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.ggdijsselland.nl/coronavaccinatie" title="Naar de website www.ggdijsselland.nl/coronavaccinatie">www.ggdijsselland.nl/coronavaccinatie</a>.</p> <p>[[youtube:DYEQeo4485M]]</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-13 17:30:00 +0200 2021-04-13 17:36:47 +0200 2021-04-14 09:01:44 +0200 Godebaldpark officieel geopend Het opgeknapte park tegenover winkelcentrum Keizerslanden is officieel geopend. Helmi Lever van stichting Fooruit maakte samen met wethouder Frits Rorink de officiële openingswandeling. Tijdens de wandeling is de naam van het park bekendgemaakt. Het park heet nu ‘Godebaldpark’. Vanwege de maatregelen is de officiële opening van het park klein gehouden. <p>Vrijwilligers van De Vrolijke Viervoeter gaven uitleg over de nieuwe hondenspeeltuin en 2 leden van scootmobielvereniging De Stokvisrijders gaven een demonstratie op de scootmobielbaan.</p> <h2>Aanwinst voor de wijk</h2> <p>Wethouder Rorink: “Het Godebaldpark in Keizerslanden is een aanwinst voor de wijk. Het park komt nu helemaal tot z’n recht en nodigt écht uit tot een wandeling. Of om te genieten van de voorjaarszon op een bankje. Ik ben trots op alle buurtbewoners en betrokkenen die mee hebben gedacht over de invulling van het park. Het resultaat is prachtig!”</p> <h2>Veranderingen in het park</h2> <p>De paden in het park zijn vervangen door halfverharding. Daardoor is het park goed toegankelijk voor iedereen. Er zijn extra wandelpaden aangelegd en het groen is opgeknapt. De fietsroute door het park is zoveel mogelijk gescheiden van de wandelpaden. Het park heeft comfortabele bankjes gekregen en er is een hondenspeeltuin.</p> <h2>Naam Godebaldpark</h2> <p>Vorig jaar konden bewoners stemmen op 1 van de 3 voorgedragen namen voor het park. Dat ging om de namen ‘Godebaldplantsoen’, ‘Godebaldpark’ of 'Karel de Grotepark'. De gemeente ontving meer dan 200 geldige stemmen. Een ruime meerderheid koos voor de naam Godebaldpark.</p> <h2>Invulling van het park</h2> <p>Buurtbewoners, parkbezoekers en vele andere betrokkenen hebben actief meegedacht over de invulling van het park. Vrijwilligerscoördinator Helmi Lever van Stichting Fooruit heeft tijdens de ontwerpfase meegedacht over de toegankelijkheid van het park en het opknappen van de scootmobielbaan. Fooruit is een belangenorganisatie, die zich actief inzet voor en door mensen met een beperking.</p> <h2>Keizerslanden wordt nog knapper</h2> <p>De wijk Keizerslanden wordt alleen maar knapper. In de aankomende jaren worden de omliggende straten Radboudlaan, Frederik van Blankenheimstraat en de Adelboldstraat opgeknapt. Het ontwerp is te zien op <a href="http://www.deventer.nl/keizerslandennogknapper" title="Naar www.deventer.nl/keizerslandennogknapper">www.deventer.nl/keizerslandennogknapper</a>. Bewoners ontvangen hier bericht over en kunnen reageren op het ontwerp.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-12 11:00:00 +0200 2021-04-12 09:05:47 +0200 2021-04-12 11:59:31 +0200 Vaccinatielocatie Deventer klaar voor 1e prik De vaccinatielocatie in Deventer is klaar voor de start van het vaccineren tegen corona op 12 april 2021. <p>Burgemeester Ron König en strategisch manager GGD IJsselland Margreet Algera openden vrijdag 9 april de vaccinatielocatie. In aanwezigheid van commissaris van de Koning Andries Heidema onthulden zij de namen van 4 Deventer kunstenaars die tijdelijk in deze locatie exposeren.</p> <p>Burgemeester König: “Ik vind het goed nieuws dat GGD IJsselland aanstaande maandag start met vaccineren hier in Deventer. Voor de inwoners van Deventer en omstreken is het fijn dat zij niet ver hoeven te reizen om hun vaccinatie te krijgen. Dit is een belangrijke stap in de bestrijding van het coronavirus.”</p> <p>Commissaris van de Koning Andries Heidema: “We gaan nu echt meters maken met vaccineren dankzij deze nieuwe locaties. Ik wil vooral mijn enorme waardering en respect uitspreken voor het werk van de GGD hierbij. En in het bijzonder richting alle medewerkers die massaal mensen testen en vaccineren. Met hart en ziel zetten zij zich in om ons als samenleving uit deze pandemie te leiden. Een megaklus! Dank jullie wel!”</p> <h2>Opschaling vaccinatie</h2> <p>Ook in Dalfsen en Kampen zijn 8 en 9 april nieuwe locaties geopend. Margreet Algera: “De opening van de vaccinatielocaties is onderdeel van de enorme opschaling van vaccinatie in Nederland en in onze regio. Met 5 vaccinatielocaties verspreid over de regio, zijn we klaar om 45.000 mensen per week te vaccineren zodra er voldoende vaccins zijn.”</p> <h2>Kunstexpositie</h2> <p>GGD IJsselland vraagt voor elke vaccinatielocatie 1 of meer lokale kunstenaars om werk te exposeren. Doel is de locatie sfeer te geven en een perspectief op het leven. In Deventer is door het Kunstenlab een tentoonstelling ingericht waarbij het landschap centraal staat: als bron van troost, hoop en energie. En natuurlijk gewoon om te genieten van de buitenlucht.</p> <h2>Prints</h2> <p>In de grote prints van 6 kunstwerken en twee gedichten zien we het landschap van dichtbij en veraf; van de sprookjesachtige onderwaterbeelden van Margot Olde Loohuis en de fragmenten van velden en bossen van Harry Schömaker, tot de eindeloze luchten van Peter-Frans de Graaf. Voormalig Deventer Dichter Wibo Kosters beschrijft in 2 gedichten zijn wens voor ons allemaal.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Mensen kunnen alleen een afspraak voor een vaccinatie maken als ze aan de beurt zijn en een uitnodiging ontvangen. Iedereen die aan de beurt is voor een vaccinatie kan zelf kiezen waar hij of zij gevaccineerd wil worden. Kijk voor meer informatie op <a href="https://www.coronavaccinatie.nl" title="Naar de website www.coronavaccinatie.nl">www.coronavaccinatie.nl</a> of op <a href="https://www.ggdijsselland.nl/coronavaccinatie" title="Naar de website www.ggdijsselland.nl/coronavaccinatie">www.ggdijsselland.nl/coronavaccinatie</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-09 16:30:00 +0200 2021-04-09 12:50:59 +0200 2021-04-09 12:51:47 +0200 Stadstroubadour blijft nog een jaar Op 1 januari 2020 is Maarten van Veen aangesteld voor twee jaar als eerste stadstroubadour van Deventer. Die periode wordt verlengd tot en met 2022. <p>Het jaar 2020 stond in het teken van de pandemie, waardoor veel activiteiten en gebeurtenissen niet plaatsvonden. Ook in de eerste helft van 2021 zijn weinig tot geen activiteiten mogelijk. Hierdoor kan de stadstroubadour zijn werk niet goed doen. In overleg met Maarten is besloten dat hij ook in 2022 de stadstroubadour van Deventer is.</p> <p>Wethouder Carlo Verhaar: “We hebben nu een jaar te maken met de vervelende gevolgen van corona voor de culturele sector. De stadstroubadour heeft zijn rol het afgelopen jaar minder goed kunnen pakken door het ontbreken van een podium. We gaan ervan uit dat hij vanaf de tweede helft van 2021 het stadstroubadourschap weer een lift kan geven.”</p> <p>Kijk voor meer informatie over de stadstroubadour op de <a href="https://dereisgenoot.nl/stadstroubadour/" title="Naar de website www.dereisgenoot.nl/stadstroubadour">website</a> van de reisgenoot.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-09 10:00:00 +0200 2021-04-08 16:08:32 +0200 2021-04-09 13:19:51 +0200 Resten sluis blootgelegd in Sluiskwartier Op 26 maart is er klein archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Sluiskwartier. Het onderzoek was gericht op de resten van de sluis die het Sluiskwartier zijn naam gaf. Direct onder de oppervlakte werden de resten van de sluis grotendeels intact teruggevonden. De resten zijn gedocumenteerd en daarna direct weer afgedekt. <h2>Sluis zichtbaar maken</h2> <p>Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Bond Heemschut hebben bij vaststelling van het ontwikkelplan Sluiskwartier aan de gemeenteraad gevraagd de sluis in het Sluiskwartier weer zichtbaar te maken.  Op dit moment wordt het inrichtingsplan voor de openbare ruimte uitgewerkt waarin een mogelijke terugkeer van de sluis qua ontwerp en kosten wordt onderzocht.</p> <h2>Archeologisch onderzoek</h2> <p>Het is van belang om te weten wat er nog aanwezig is, daarom is archeologisch onderzoek uitgevoerd.  De kop van de sluis aan de zijde van de stadsgracht is ontgraven. Een deel was nog aan het oppervlak zichtbaar. Bij het andere deel waren slechts enkele baksteenlagen uitgebroken. In het verleden heeft men alleen de sluisdeuren verwijderd en vervangen door een betonnen constructie waarna de sluis is opgevuld. De trappen aan weerszijden van de sluis zijn nog aanwezig. Ook de sleuf voor de schotbalken is nog intact. Zelfs de bevestigingspunten voor het aanmeren en de ogen voor de ophanging van de sluisdeur zijn nog aanwezig.  We verwachten dat we met deze resultaten het onderzoek verder kunnen afronden.</p> <h2>Stukje historie</h2> <p>De sluis werd in het midden van de 19de eeuw aangelegd om een verbinding te creëren tussen het Overijssels Kanaal en de IJssel. Via het Overijssels Kanaal, de stadsgracht, de sluis en Oude Haven konden schepen op de IJssel komen. Kort voor de oorlog werd de haven grotendeels gedempt voor de aanleg van de Wilhelminabrug. Het deel tegen de IJssel bleef open onder andere omdat de route naar het Overijssels Kanaal belangrijk was. De sluis en de brug waren dus nog enkele jaren tegelijk in gebruik. Na de oorlog werd de sluis gedempt en vanaf dat moment liep de route van het Overijssels Kanaal naar de IJssel via de Nieuwe Haven (Havenkwartier).</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-08 12:00:00 +0200 2021-04-07 13:34:20 +0200 2021-04-09 13:19:35 +0200 Ontwikkelfonds Cleantech Regio maakt kansrijk werk makkelijker Het Ontwikkelfonds Cleantech Regio is van start. Tot eind 2022 komt er voor maar liefst 1,5 miljoen euro aan scholingsvouchers beschikbaar voor de beroepsbevolking in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Iedereen tussen 18 en 67 jaar kan een voucher voor om-, na- of bijscholing aanvragen, vooral voor werk in sectoren waar volop vacatures zijn. Het regionale Ontwikkelfonds draagt zo bij aan het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt in deze regio en er kunnen meer mensen succesvol aan het werk. Aanvragen van een scholingsvoucher kan via de website van het Leerwerkloket Stedenvierkant. <h2>Vaardigheden voor de toekomst</h2> <p>De opleidingsvouchers van het Ontwikkelfonds Cleantech Regio zijn bedoeld voor werkgevers in deze regio, voor zzp’ers, werknemers en werkzoekenden tussen de 18 en 67 jaar die in de regio wonen. Pascal Hulsegge, bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek en lid van de stuurgroep Ontwikkelfonds Cleantech Regio: ‘Een mooie stimulans voor gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers in het blijven ontwikkelen van talenten, waarbij iedereen direct kan bijdragen aan het versterken van deze talenten in deze mooie regio.’ De vouchers zijn voor veel scholingsbehoeften in te zetten, maar niet voor alle. Het Ontwikkelfonds is allereerst bedoeld om technische en ICT-vaardigheden bij werknemers in de regio vergroten. Deze zijn in de nabije toekomst hard nodig met het oog op de energietransitie en groei van de circulaire economie.</p> <h2>Kansen bieden</h2> <p>Thomas Walder, wethouder Werk en Economie in Deventer: ‘Er zijn veel sectoren waar echt een groot tekort is aan goed opgeleide mensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zorg, de logistiek en de bouw. Met de vouchers wil het Ontwikkelfonds dat gat tussen vraag en aanbod verkleinen en zowel de werkgever als de werknemer een kans bieden.’</p> <p>Een derde prioriteit is dat scholing sowieso de kans op werk en een inkomen vergroot. Laura Werger, wethouder gemeente Zutphen en lid stuurgroep: ‘Door het Ontwikkelfonds krijgen meer inwoners van de regio de mogelijkheid hun kans op een betaalde baan te vergroten en daarmee in hun eigen inkomen te voorzien.’ Na aanmelding voor een voucher bij het Leerwerkloket Stedenvierkant wordt gekeken of de voucheraanvraag inderdaad bijdraagt aan één of meer van de drie prioriteiten.</p> <h2>Eerste uitgifte vouchers</h2> <p>De uitgifte van de eerste 250 opleidingsvouchers loopt tot 1 juli 2021. Van september tot en met december komen nog eens 250 vouchers beschikbaar. Ook in 2022 kunnen weer vouchers worden aangevraagd. Een voucher aanvragen kan via de <a href="https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl" title="Ga naar de websitewww.stedenvierkant.lerenenwerken.nl">website</a> van Stedenvierkant. Daar is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden en het aanvraagproces.</p> <h2>Onderdeel van de Regio Deal Cleantech Regio</h2> <p>Het Ontwikkelfonds wordt mede gefinancierd vanuit de Regio Deal Cleantech Regio. De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de <a href="https://www.cleantechregio.nl/over-ons" title="Naar de website www.cleantechregio.nl">Cleantech Regio</a> om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om diverse regionale projecten mogelijk te maken.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-07 12:00:00 +0200 2021-04-07 12:12:25 +0200 2021-04-09 13:19:20 +0200 Coaching en specialistisch advies voor ondernemers Deventer gaat meer hulp bieden aan kleine en middelgrote ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis. Zij kunnen gebruikmaken van het Ondernemershuis voor specialistische ondersteuning of een coach, die actief meedenkt over de bedrijfsvoering. Zo wil het college lokale ondernemers optimaal ondersteunen om hun onderneming gezond houden. <p>Wethouder Economie en Werk Thomas Walder: “De coronamaatregelen hebben een grote impact op ondernemers, zeker in deze tweede lockdown. Veel lokale ondernemers hebben het moeilijk. Met specialistische ondersteuning of coaching, willen we er alles aan doen om hun bedrijfsvoering gezond te houden. Zo willen we onnodige faillissementen voorkomen.”</p> <h2>Enquête</h2> <p>In het najaar van 2020 hield de afdeling Kennis &amp; Verkenning samen met het Ondernemershuis een enquête om de behoefte van ondernemers te peilen. Hieruit bleek dat veel ondernemers een wens hadden voor coaching of specialistisch advies op het gebied van bedrijfsvoering.</p> <h2>Instroom BBZ voorkomen</h2> <p>Naast het gezond houden van ondernemingen, hoopt de gemeente een hoge instroom in de BBZ te beperken. Er is in totaal 200.000 euro beschikbaar voor deze ondersteuning aan zelfstandigen. De trajectkosten per ondernemer bedragen maximaal 1.261 euro. De gemeente verwacht dat er ruimte is om circa 350 ondernemers te helpen. De ondersteuning is bedoeld voor ondernemers met én zonder uitkering, zij betalen geen eigen bijdrage.</p> 2021-04-02 17:00:00 +0200 2021-04-02 09:19:37 +0200 2021-04-04 19:33:54 +0200 Deventer helpt instellingen door coronacrisis Zoals vorig jaar besloten, helpt Deventer gesubsidieerde instellingen en maatschappelijke organisaties met het opvangen van de financiële gevolgen van corona. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de dorpshuizen en sportverenigingen. <p>Wethouder financiën Liesbeth Grijsen: “Wij willen onze instellingen helpen de coronacrisis door te komen. Het Rijk heeft diverse ondersteuningspakketten. Vorig jaar hebben we met de raad een afwegingskader afgesproken voor aanvullingen daarop. Dat is nu uitgewerkt in een subsidieverordening. Nu gaan we bij de jaarrekening bepalen hoe hoog het noodzakelijke bedrag wordt per instelling voor 2020.”</p> <h2>Hulp</h2> <p>Vorig voorjaar heeft het college al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ondernemers en instellingen de eerste periode van corona konden overbruggen, bijvoorbeeld door het verlenen van uitstel van betalingen of overbruggingsleningen. Daarnaast heeft het college in het najaar met de raad een afwegingskader besproken en vastgesteld. Toen is afgesproken dat bij de jaarrekening, dus nu in het voorjaar van 2021, de noodzakelijke steun voor 2020 te bepalen.</p> <h2>Instellingen</h2> <p>Voor de subsidie komen organisaties in aanmerking die (structureel) subsidie ontvangen van de gemeente of waarvan de gemeente aandeelhouder is. Daarnaast komen organisaties met een brede maatschappelijke doelstelling in aanmerking die aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen.</p> <h2>Reservering</h2> <p>Instellingen met een negatief exploitatieresultaat komen voor subsidie in aanmerking. Deventer stelt nu 2,3 miljoen euro beschikbaar voor het vaststellen van de benodigde ondersteuning  over het afgelopen jaar. .</p> <h2>Vervolg</h2> <p>De gemeenteraad wordt  gevraagd deze subsidieregeling vast te stellen. Instellingen kunnen daarna een subsidieverzoek doen, naar verwachting in de periode 1 mei tot en met 30 juni. De gemeenteraad heeft onlangs het college opgeroepen om ook culturele makers tegemoet te komen. Dat wordt in een later stadium verder uitgewerkt waarbij ook de extra culturele middelen vanuit het rijkssteunpakket worden betrokken.</p> <p>Daarnaast duurt de crisis natuurlijk veel langer dan we vorig jaar hoopten. Ook voor dit jaar reserveren we budget om bij te kunnen springen</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> <p> </p> 2021-04-02 15:00:00 +0200 2021-04-02 09:17:25 +0200 2021-04-09 13:19:05 +0200 Aanpassen aan klimaatverandering Deventer doet al veel aan het beperken van overlast door water, hitte en droogte. Daar wordt nu een schep bovenop gedaan in een nieuw uitvoeringsplan met 35 concrete maatregelen. Deventer gaat bijvoorbeeld aan de slag om de grootste knelpunten van wateroverlast aan te pakken zoals in de wijk Voorstad. <p>Wethouder Frits Rorink: “We moeten er samen met bewoners, ondernemers en andere partijen voor zorgen dat we ons aanpassen aan klimaatverandering. Door ons goed voor te bereiden op hevige regenval enerzijds en grote hitte en droogte anderzijds, blijft Deventer een fijne en gezonde plek om te leven, te wonen en te werken.”</p> <h2>Nieuwe maatregelen</h2> <p>Naast bestaande, zoals de aanpak van wateroverlast, zijn er ook veel nieuwe maatregelen opgenomen. Er wordt in beeld gebracht waar de grootste opgaves liggen bij langdurige perioden van hitte en wat betreft droogte in groengebieden. Ook starten initiatieven voor ondernemers. Een voucherregeling stimuleert klimaatadaptatie bij bedrijven. Daarnaast wordt bij de revitalisering van Bergweide klimaatadaptatie aangepakt.</p> <h2>Aanpak</h2> <p>De kern van de aanpak in Deventer is dat klimaatadaptatie standaard is in projecten en dat meekoppelkansen worden benut. We pakken de grootste knelpunten op, maken meters met afkoppelen van hemelwater en stimuleren initiatieven van anderen.</p> <h2>Hoe verder?</h2> <p>In 2019 stelde Deventer de ambitie vast en nu is de uitwerking Routekaart naar een klimaatadaptief Deventer klaar. Het college bespreekt binnenkort de aanpak met de gemeenteraad.</p> <h2>Financiën</h2> <p>Het uitvoeren van de routekaart vraagt om extra budget dat deels uit de rioolheffing komt en deels wordt afgewogen bij de Voorjaarsnota. Het gaat daarbij eenmalig om 50.000 euro en 384.000 euro structureel.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> <p> </p> <p> </p> 2021-04-02 13:00:00 +0200 2021-04-02 09:14:36 +0200 2021-04-09 13:18:24 +0200 College wil flexwonen toestaan voor lagere druk op woonmarkt Mensen die met spoed een woning nodig hebben, maken weinig kans nu de druk op de woningmarkt zo hoog is. Om dit probleem op te lossen zoekt het college samen met de woningcorporaties naar locaties voor tijdelijke woningen, en naar woonconcepten die passen bij deze flexwoningen. <p>De zoektijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op en er komen minder woningen vrij voor verhuur. Voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben, kan een flexwoning een oplossing bieden. Het gaat om tijdelijke huur van ongeveer een jaar. De woning en de locatie kunnen eenvoudig zijn. Omdat huurders er tijdelijk wonen, komen deze woningen regelmatig beschikbaar voor nieuwe huurders.</p> <h2>Leven weer opbouwen</h2> <p>Wethouder Wonen Rob de Geest: “Flexwonen is een aanvulling op de reguliere woningmarkt. Er zijn altijd mensen die snel behoefte hebben aan een dak boven hun hoofd. Mensen die in scheiding liggen, die gedwongen hun huis moeten verkopen of alleenstaande statushouders. Wat voor hen allemaal geldt, is dat ze hun leven pas op kunnen bouwen als ze ergens wonen. Daarom wil het college de flexwoningen mogelijk maken.”</p> <h2>Snel te regelen</h2> <p>Flexwoningen zijn kleine woonunits die verplaatsbaar, stapelbaar en schakelbaar zijn óf units in bestaande gebouwen, zoals leegstaande kantoren. De bouw kan snel door prefab-elementen te  gebruiken. Door het tijdelijke karakter zijn de vergunningsprocedures korter. Voor een goede leefbaarheid wordt een beheerplan opgesteld en wordt er bij de toewijzing gelet op een goede mix van bewoners. De flexwoningen zijn niet bedoeld voor mensen met zware problemen. Daarvoor lopen, net als voor studenten en arbeidsmigranten, andere trajecten.</p> <h2>Zoeken naar locaties</h2> <p>Zoeken naar plek voor flexwoningen is aanvullend op de zoektocht naar reguliere bouwlocaties. Corporaties Rentree en Woonbedrijf ieder1 hebben aangegeven flexwoningen te willen realiseren, en zoeken naar geschikte locaties. In eerste instantie gaat het om ongeveer 150 wooneenheden, verspreid over verschillende locaties.</p> <p>Het college vraagt de gemeenteraad om 75.000 euro bij de Voorjaarsnota, om het idee van de flexwoningen verder uit te werken. De zoektocht naar geschikte locaties, de kaders en woonconcepten moet eind 2021 gereed zijn.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> <p> </p> <p> </p> 2021-04-02 11:00:00 +0200 2021-04-02 09:12:09 +0200 2021-04-09 13:18:06 +0200 Lokale boeren en winkeliers samen in Coöperatie Van Onze Grond Producenten van streekproducten en winkeliers uit de regio Deventer-Apeldoorn-Zutphen werken samen om streekproducten herkenbaar en dichter bij de inwoners aan de man te brengen. De eerste producten zijn vanaf 15 april verkrijgbaar in Deventer supermarkten van Jumbo, Spar en Plus onder de merknaam ‘Van Onze Grond’. <p>Achttien boeren en tien supermarkten vormen samen Coöperatie Van Onze Grond.</p> <h2>Coöperatie Van Onze Grond</h2> <p>Eén van de voorwaarden voor producten is dat de basisgrondstoffen voor minimaal de helft uit de regio, dus ook echt Van Onze Grond komt. Bestuurslid en supermarkteigenaar Hans Kok: ‘Het streven is natuurlijk 100%, maar dat kan niet altijd. Voor supermarkten is onder andere sterke lokale betrokkenheid een vereiste om mee te doen. Ook de partners voor distributie en marketing, zijn gevestigd in de regio.’</p> <h2>Een zaadje geplant</h2> <p>In maart 2020, is het zaadje voor dit initiatief geplant. De gemeente Deventer heeft dit vanaf het begin ondersteund. Wethouder Liesbeth Grijsen: ‘We willen de afzet van streekproducten stimuleren en daarmee ook de verbinding tussen de inwoners in de stad en de boeren in de regio vergroten.’ Al snel bleek dat er kansen lagen om dit breder op te pakken in regioverband.</p> <h2>Samenwerking Cleantech regio*</h2> <p>De Cleantech regio (acht samenwerkende gemeenten) had expertise ingehuurd om een gelijkend initiatief op te zetten. Wethouder Voorst en bestuurslid van de Cleantech Regio Harjo Pinkster: ‘Door deze regionale samenwerking en inzet van initiatiefnemers is het initiatief gaan groeien.’</p> <h2>Vertrouwen en een goed verhaal</h2> <p>Bestuurslid en boerin Marleen Markgraaf; ‘Als bestuur kijken we naar hoe men elkaar kan aanvullen en helpen. Ook is het belangrijk dat inwoners/consumenten zien wie er achter het product zit, waar en hoe het wordt gemaakt. Zo weet je echt wat je eet en welke mooie verhalen er schuilgaan achter het product waar wij met veel passie aan werken.’</p> <p>De start van de verkoop is vanaf 15 april in Deventer maar er is al veel belangstelling van supermarkten uit de rest van de regio. Meer informatie over de deelnemende producenten en supermarkten is te vinden op <a href="http://www.van-onze-grond.nl" title="Naar de website www.van-onze-grond.nl">www.van-onze-grond.nl</a>.</p> <p>*De Cleantech Regio is een samenwerking in de gemeenten  Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-04-02 09:00:00 +0200 2021-04-02 09:00:55 +0200 2021-04-09 13:16:28 +0200 Overijsselse burgemeesters steunen oproep erkenning leed Molukkers De burgemeesters van Almelo, Deventer, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Zwolle sluiten zich aan bij de oproep van elf burgemeesters aan de Nederlandse regering om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland. <p>Op 20 maart 2021 namen de burgemeesters van elf gemeenten met grote Molukse gemeenschappen het initiatief voor die oproep. Ook de zes Overijsselse gemeenten kennen een grote Molukse gemeenschap. De burgemeesters van deze gemeenten ondersteunen de oproep van harte.</p> <p>Erkenning is ook volgens de Overijsselse burgemeesters van groot belang. De Molukse gemeenschap voelt nog iedere dag de pijn uit het verleden. Met de erkenning van het aangedane leed in het verleden, willen de burgemeesters de Molukse gemeenschap kracht geven om in vertrouwen vooruit te durven kijken.</p> <p>Bekijk de ingezonden <a title="Download de PDF Burgbrief Molukken" href="https://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2021/3/31/overijsselse-burgemeesters-steunen-oproep-erkenning-leed-molukkers/burgbriefmolukkenmp.pdf">Burgbrief </a>(PDF, 24 KB).</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-31 11:00:00 +0200 2021-03-31 11:07:43 +0200 2021-12-20 15:11:16 +0100 Uitstel van betaling voor gemeentelijke heffingen voor ondernemers De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers, ook in Deventer. Veel kleinere ondernemers hebben de gemeente gevraagd om uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen, leges en huren. Het college van burgemeester en wethouders wil graag tegemoet komen aan die ondernemers. <p>Onder ondernemers vallen ook (sport)verenigingen, zzp-ers en stichtingen, mits ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.</p> <p>Voor ondernemers die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven om de gemeentelijke heffingen te betalen, gelden normaal gesproken 2 vervaltermijnen. De 1e termijn vervalt op 31 maart, de 2e op 31 mei.</p> <h2>Uitstel eenvoudig aanvragen</h2> <p>Het college heeft besloten ondernemers uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus. Zij kunnen uitstel aanvragen via het&nbsp;<a title="Naar het formulier Uitstel van betaling voor ondernemers" href="https://formulieren.belastingloketdowr.nl/form/uitstel-van-betaling-ondernemers/uw-gegevens-0">aanvraagformulier Uitstel van betaling voor ondernemers</a>. Zo nodig kunnen ondernemers verdere uitstel van betaling krijgen. De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel, die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven.</p> <p>Voor ondernemers die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt een betalingsregeling in 10 termijnen. Als dit nu tot problemen leidt, kunnen ook deze ondernemers verder&nbsp;<a title="Naar het formulier Uitstel van betaling voor ondernemers" href="https://formulieren.belastingloketdowr.nl/form/uitstel-van-betaling-ondernemers/uw-gegevens-0">uitstel van betaling aanvragen</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-03-31 09:00:00 +0200 2020-03-16 17:01:27 +0100 2021-10-11 09:19:29 +0200 Onderhoud online formulieren Op maandag 29 maart is er onderhoud aan ons meldpunt. U kunt dan geen melding doen van bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, zwerfafval of een kapotte lantaarnpaal. <p>Het onderhoud begint om 19.00 uur en duurt tot 23.00 uur.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> <p> </p> 2021-03-29 19:00:00 +0200 2018-03-30 09:35:32 +0200 2021-04-09 13:16:45 +0200 Bestemmingsplan zonnepanelen bij woning Inwoners in het buitengebied die zonnepanelen willen maar daar geen geschikt dak voor hebben, kunnen straks makkelijker zonnepanelen elders op hun perceel plaatsen. Nu moet het bestemmingsplan worden aangepast en dat is duur voor de aanvrager. <p>Wethouder Liesbeth Grijsen: “We willen het opwekken van duurzame energie bevorderen en inwoners niet onnodig op kosten jagen. Als je aantoont dat zonnepanelen op je dak niet mogelijk zijn maar je wel elders een goede plek hebt, kan straks worden volstaan met een eenvoudige procedure.”</p> <h2>Paraplubestemming</h2> <p>In de geldende bestemmingsplannen komt een afwijkingsbevoegdheid die het mogelijk maakt om relatief snel en goedkoop maar met de nodige waarborgen, kleinschalige particuliere initiatieven voor zonnepanelen mogelijk te maken.</p> <h2>Waarborgen</h2> <p>Er is een reeks waarborgen opgenomen:</p> <ul> <li>De zonnepanelen zijn gesitueerd op de grond bij een woning of (agrarische) bedrijfswoning, met uitzondering van recreatiewoningen. </li> <li>Aangetoond moet worden dat het aanbrengen van zonnepanelen op het dak en binnen het bouwvlak uit financieel, bouwkundig, landschappelijk of stedenbouwkundig oogpunt redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort. </li> <li>De aard en de schaal van de zonnepanelen staan aantoonbaar in relatie tot de energiebehoefte van de bewoners van de woning waarbij zij horen.</li> <li>De aard en de schaal van de zonnepanelen staan in relatie tot de omgeving. D</li> <li>De zonnepanelen worden landschappelijk ingepast. De landschappelijke inpassing is vastgelegd in een inrichtingsplan.</li> <li>De bestaande natuurwaarden, cultuurhistorische waarde en landschapswaarden mogen niet onevenredig worden aangetast.</li> <li>Het woongenot op en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden worden niet onevenredig aangetast.</li> <li>De initiatiefnemer heeft voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning aangetoond dat procesparticipatie van de omgeving heeft plaatsgevonden.</li> </ul> <h2>Ter inzage</h2> <p>Het bestemmingsplan 'Parapluherziening particuliere zonnepanelen Buitengebied' ligt van 1 april tot 12 mei ter inzage.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> <p> </p> 2021-03-26 10:34:00 +0100 2021-03-26 10:34:46 +0100 2021-03-26 12:30:50 +0100 Vernieuwing Lebuinuspleinen start na de zomer Na de zomer wordt gestart met de vernieuwing van het Grote Kerkhof en de Stromarkt. Na een zorgvuldig ontwerpproces in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden, heeft het college nu het definitief ontwerp goedgekeurd. <p>Wethouder Carlo Verhaar: “De herinrichting van het Grote Kerkhof en de Stromarkt gaat na de zomer van start en dat is fantastisch. Het is een prachtig ontwerp en het maakt van dit deel van de binnenstad een gebied waar je graag wilt verblijven. Daar gaan bewoners, bezoekers en ondernemers van genieten en profijt van hebben.”</p> <h2>Samenwerking</h2> <p>Omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen denken vanaf het begin mee. Dat is ook gebeurd in de laatste fase, waarin alle details moesten worden uitgewerkt. Denk daarbij aan het plaatsen en verplaatsen van ondergrondse afvalcontainers, bomen en groen, en de plekken voor fietsparkeren.</p> <h2>Aanbesteding</h2> <p>Het werk wordt voor de zomer aanbesteed en de werkzaamheden kunnen dan na de zomer starten, naar verwachting medio september. De overlast tijdens het terrassenseizoen zal zoveel mogelijk worden beperkt. In 2022 worden eerst het Grote Kerkhof en daarna de Stromarkt opgeleverd.</p> <h2>Vervolg</h2> <p>Dankzij de bijdrage van de provincie kunnen nu twee pleinen worden aangepakt. Ook is er voldoende voorbereidingsbudget voor de Nieuwe Markt en de tussenliggende starten (Hofstraat en Graven). Voor de realisatie van die plannen is nog een aanvullend budget nodig van circa 2 miljoen euro.</p> <p>Kijk verder op: <a href="https://binnenstad.deventer.nl/projecten/lebuinuspleinen" title="Ga naar www.deventer.nl/lebuinespleinen">www.deventer.nl/lebuinuspleinen</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> <p> </p> 2021-03-26 10:05:00 +0100 2021-03-26 10:03:57 +0100 2021-03-26 12:50:29 +0100 7 culturele subsidies toegekend Aan 7 culturele instellingen is subsidie toegekend op grond van de subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur. Het college volgt daarvoor het advies op van de adviesraad Cultuur. Die beoordeelt subsidieaanvragen op artistiek-inhoudelijke kwaliteit en houdt rekening met een divers cultureel aanbod. <p>Er is subsidie toegekend aan de volgende 7 instellingen:</p> <p> </p> <ul> <li>Stichting Popwaarts voor de Popronde 2021</li> <li>Stichting Centrum voor Diversiteit en Samenleving voor Wereldlokaal Deventer</li> <li>Stichting TG Goed Gezelschap voor de productie Pianostemmen</li> <li>Aalt van de Glind voor NachtExpo</li> <li>Theater Gajes voor de ontwikkeling van drie theatervoorstellingen</li> <li>De Perifeer voor programmering van een jaar</li> <li>Studio Danzo voor Topstroom 2021-2022</li> </ul> <p> </p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-03-26 09:55:00 +0100 2021-03-26 11:59:25 +0100 2021-03-26 12:31:33 +0100 Investeren in toekomst bedrijventerreinen Eén van de speerpunten van het college is de aanpak van verouderde bedrijventerreinen zodat ze weer optimaal economisch kunnen presteren. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om een miljoen te investeren in een eerste pakket maatregelen. Als bedrijfsleven en andere overheden ook over de brug komen, is het college bereid om nog verder te investeren. <p>Wethouder Frits Rorink: “Besturen is vooruitzien. Door nu te investeren in de aanpak van verouderde bedrijventerreinen zoals Bergweide en Kloosterlanden, plukken we daar in de toekomst de vruchten van door een gezond bedrijfsleven en werkgelegenheid. Ons voorstel is fors maar tegelijkertijd ook slechts het begin. Wij steken nu onze nek uit in de verwachting dat ook het bedrijfsleven en andere overheden meedoen.”</p> <h2>Uitvoeringsagenda</h2> <p>Het voorstel telt op tot 19 projecten op het gebied van leefbaarheid, ruimte voor ondernemen, duurzame mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. En gaat van kleine ingrepen, zoals het aanleggen van wandelroutes om werknemers te stimuleren om in de pauze naar buiten te gaan, tot grote opgaves zoals zonnepanelen op daken van het midden- en kleinbedrijf.</p> <h2>Samenwerking</h2> <p>Deventer werkt samen met het bedrijfsleven in het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Samen met het DEP is de visie Toekomstbestendige bedrijventerreinen 2030 en de Uitvoeringsagenda opgesteld en ook de uitvoering wordt gezamenlijk opgepakt. Daarnaast zien de Cleantechregio, de provincie Overijssel en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) dit als een belangrijke ontwikkeling.</p> <h2>Tweede fase</h2> <p>Er is nogmaals een miljoen beschikbaar voor de volgende fase van de revitalisering. Dit budget is beschikbaar als cofinanciering van herstructureringsprojecten in de vorm van bijvoorbeeld sloop, nieuwbouw, herverkaveling van privaat vastgoed. Het college kan naar verwachting dit jaar een besluit hierover nemen.</p> <br /> 2021-03-24 16:00:00 +0100 2021-03-24 10:24:50 +0100 2021-03-24 10:24:50 +0100 Toekomst parkeren stapsgewijs digitaal Deventer zet in op digitaliseren om het vergunningensysteem en het betaald parkeren zo makkelijk mogelijk te maken voor inwoners en bezoekers. Stap voor stap komen er nieuwe toepassingen bij. <p>Wethouder Frits Rorink: “De parkeergarages van Deventer horen tot de goedkoopste van Nederland. Maar we willen niet alleen aantrekkelijk zijn door de prijs maar ook door het gemak. Overigens stimuleren we ook het gebruik van de fiets, onder meer door goede fietsparkeerplekken.”</p> <h2>Digitale vergunning</h2> <p>Het nieuwe parkeervergunningsysteem met bezoekersregeling is ingevoerd. Hierdoor kunnen vergunninghouders via het digitale parkeerloket alles makkelijk regelen. Voor iedereen die geen gebruik wenst te maken van het parkeerloket blijft de baliefunctie beschikbaar.</p> <h2>Zonder kaartje</h2> <p>In de loop van dit jaar worden de parkeerautomaten op straat aangepast. Bij betaling voer je je kenteken in. Het papieren kaartje achter de voorruit wordt verleden tijd.</p> <h2>Belparkeren</h2> <p>Bezoekers kunnen nu al via belparkeren betalen. Bezoekers betalen achteraf en per minuut. Parkeerinformatie is daarnaast digitaal ontsloten via het landelijke opendata platform. De realtime bezetting van de parkeergarages is zo beschikbaar voor incar-technologie.</p> <h2>Handhaven</h2> <p>Door middel van software op een smartphone kunnen de handhavers van de gemeente controleren of parkeergeld is betaald of dat er sprake is van een vergunninghouder. Door de digitalisering controleren de handhavers een groter gebied.</p> <h2>Vergunning in garage</h2> <p>De voorbereidingen zijn in volle gang om vergunninghouders toegang te geven tot parkeergarages. We verwachten dat dit later dit jaar mogelijk wordt. Hierdoor kunnen vergunninghouders behalve op straat ook in een parkeergarage terecht.</p> <h2>Toekomst</h2> <p>Deventer werkt ook verder aan andere innovaties zoals parkeersensoren. Die helpen in de toekomst bij het beter benutten van de beschikbare parkeerplaatsen.</p> <p> </p> 2021-03-24 16:00:00 +0100 2021-03-24 10:04:08 +0100 2021-03-24 10:04:08 +0100 Uitslag Tweede Kamerverkiezing Deventer De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Deventer is bekend. <p>In Deventer zijn 61.405 stemmen uitgebracht. Dat is 79% van de stemgerechtigden. Daarvan waren 109 blanco stemmen en 138 ongeldige stemmen.</p> <p>Zo is er in Deventer gestemd:</p> <ul> <li><strong>VVD</strong> 18,8%</li> <li><strong>D66 </strong>18,1%</li> <li><strong>PVV</strong> 8,5%</li> <li><strong>PvdA </strong>7,8%</li> <li><strong>GROENLINKS </strong>7,3%</li> <li><strong>CDA </strong>7,2%</li> <li><strong>SP </strong>6,8%</li> <li><strong>PvdD </strong>4,5%</li> <li><strong>FVD</strong> 4,0%</li> <li><strong>DENK </strong>3,2%</li> <li><strong>BBB </strong>3,0%</li> <li><strong>Volt </strong>3,0%</li> <li><strong>Christen Unie </strong>2,7%</li> <li><strong>JA21 </strong>1,5%</li> <li><strong>50PLUS </strong>0,9%</li> <li><strong>BIJ1 </strong>0,5%</li> <li><strong>Code Oranje </strong>0,3%</li> <li><strong>Piratenpartij </strong>0,3%</li> <li><strong>SGP </strong>0,3%</li> <li><strong>Splinter </strong>0,3%</li> <li><strong>Trots op Nederland</strong> 0,2%</li> <li><strong>Blanco lijst Zeven</strong> 0,1%</li> <li><strong>Lijst Henk Krol</strong> 0,1%</li> <li><strong>JONG </strong>0,1%</li> <li><strong>LP</strong> 0,1%</li> <li><strong>NIDA</strong> 0,1%</li> <li><strong>NLBeter</strong> 0,1%</li> <li><strong>Oprecht</strong> 0,1%</li> <li><strong>Jezus Leeft</strong> 0,0%</li> <li><strong>PvdE</strong> 0,0%</li> <li><strong>Ubuntu</strong> 0,0%</li> <li><strong>Wij zijn Nederland</strong> 0,0%</li> </ul> <h2>Uitslag per kandidaat per stembureau</h2> <p>U kunt het <a title="Download Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag (pdf, 250 KB)" href="https://www.deventer.nl/proces-verbaal-verkiezingsuitslag-TK-2021">Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag (pdf, 250 KB)</a> downloaden voor het resultaat op kandidaatniveau. Of download het volledige overzicht voor Deventer:&nbsp;<a title="Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021 per kandidaat per stembureau" href="https://www.deventer.nl/besturen/verkiezingen/verkiezingsuitslagen-van-deventer/osv4-3-telling-tk2021-gemeente-deventer.csv">Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021 per kandidaat per stembureau (csv-bestand, 406 KB)</a> en de&nbsp;<a title="Download de nummering van de stembureaus (pdf, 90 KB)" href="http://www.deventer.nl/besturen/verkiezingen/verkiezingsuitslagen-van-deventer/nummering-stembureaus-tweede-kamerverkiezing-2021">nummering van de stembureaus (pdf, 90 KB)</a>.</p> 2021-03-19 13:00:00 +0100 2021-03-19 12:35:59 +0100 2022-05-19 16:09:35 +0200 Landtong ’s nachts afgesloten voor publiek De landtong tussen de Spoorbrug en Wilhelminabrug wordt vanaf dit seizoen ’s nachts verboden gebied. Daarmee wil het college voorkomen dat omwonenden en campinggasten onevenredig veel overlast ondervinden. <p>Overlast op de landtong en strandjes tussen de Spoorbrug en Wilhelminabrug is een terugkerend thema. Dat blijkt uit klachten van de camping en omwonenden. Ook Team Toezicht en Handhaving en de Stichting IJssellandschap stellen vast dat er sprake is van overlast in de nachtelijke uren.</p> <h2>Overdag en ’s avonds voor iedereen toegankelijk</h2> <p>De Landtong wordt niet meer toegankelijk tussen 24.00 en 06.00 uur. De Landtong blijft overdag en ’s avonds voor iedereen dagelijks toegankelijk. Dit wordt aangegeven met kleine borden. Zodra die zijn geplaatst, wordt daar ook op gehandhaafd.</p> <h2>Beheersbaarheid vergroten</h2> <p>Een werkgroep van Stichting IJssellandschap, Stichting WIJD en gemeente, bekijkt wat verder mogelijk is om overlast tegen te gaan en te bevorderen dat de (gedrags)regels in dit gebied beter worden opgevolgd. Zij willen de beheersbaarheid van het gebied verbeteren, zonder dat dat ten koste gaat van recreanten en hondenbezitters.</p> <p> </p> 2021-03-19 10:00:00 +0100 2021-03-19 09:11:57 +0100 2021-03-19 09:11:57 +0100 Bevoorraden zonder uitlaatgassen In de binnenstad alleen bestel- en vrachtverkeer zonder uitlaatgassen. Het college heeft het voornemen om dat in 2025 in te voeren. Na overleg met ondernemers is nu een aanpak uitgewerkt om te komen tot schone en slimme bevoorrading. Zonder uitlaatgassen van bevoorradingsverkeer wordt het in de binnenstad prettiger en gezonder. <p>Wethouder Frits Rorink: “Samen met ondernemers, bewoners en transportsector gaan we de komende jaren toewerken naar nul emissie. We zetten op allerlei vlakken stappen voor een duurzame en leefbare toekomst. Tegelijkertijd houden we daarbij de haalbaarheid en betaalbaarheid goed in het oog.”</p> <h2>Begrenzing</h2> <p>De zone bestrijkt het gebied tussen het NS-station, de IJssel en de twee bruggen eroverheen. De doorgaande wegen (Welle, Handelskade en Singel) begrenzen het gebied maar behoren zelf niet tot het gebied.</p> <h2>Goed bezig</h2> <p>De Deventer binnenstad is al volop goed bezig. Voorbeelden van duurzame stadslogistiek zijn de fietskoerier en de elektrische bezorgservice van KonnecteD. Ook de actie "Deventer binnenstad komt naar je toe!" werkt met duurzame logistiek.</p> <h2>Overleg</h2> <p>Het afgelopen jaar is met ondernemers en andere betrokken partijen gesproken over de omvang van de nul-emissiezone en de stappen naar de invoering in 2025. Op basis van die gesprekken is het voorstel voor de zone en het stappenplan verder uitgewerkt. De emissievrije zone is niet van toepassing op personenvervoer, maar geldt voor de bevoorrading van winkels, horeca ed.</p> <h2>Green Deal</h2> <p>In 2017 ondertekende de gemeente Deventer de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Net zoals veel andere gemeenten, werkt Deventer sindsdien aan een plan voor bevoorrading zonder uitlaadgassen. In 2019 hebben de afspraken uit de Green Deal een nieuwe impuls gekregen. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat dertig tot veertig grootste Nederlandse gemeenten, waaronder Deventer, in 2025 nul-emissiezones voor bestel- en vrachtverkeer hebben ingevoerd.</p> <p> </p> 2021-03-19 10:00:00 +0100 2021-03-19 09:17:20 +0100 2021-03-19 09:17:20 +0100 Volgende stap voor A1 Bedrijvenpark Nu het eerste deel van het A1 Bedrijvenpark zo goed als vol is, begint Deventer met de ontwikkeling van het westelijk deel. Op het tweede deel van het groene bedrijvenpark ligt de lat weer hoog als het gaat om duurzaamheid: Circulair bouwen wordt hier de nieuwe standaard. <p>De afgelopen jaren nam de belangstelling voor een plekje op het A1 Bedrijvenpark flink toe. Bijna alle kavels op het oostelijk deel zijn nu bezet en de vraag is groot. Met name bij grotere logistieke bedrijven. De gemeente Deventer gaat zich daarom de komende tijd buigen over hoe het nieuwe bedrijventerrein aan de Deventerweg er uit moet komen te zien en welke bedrijven zich daar kunnen vestigen. Welke branche, hoe groot en aan welke eisen ze moeten voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen.</p> <h2>Gevarieerd aanbod</h2> <p>Door kaders te stellen aan onder andere de kavelgrootte, duurzaamheid en circulariteit wil Deventer een gevarieerd aanbod van bedrijven trekken. De ruimte voor grote logistieke bedrijven wordt gemaximeerd tot ongeveer de helft van het terrein, zodat er genoeg ruimte overblijft voor kleinere bedrijven in de maakindustrie.</p> <h2>Voorzien in eigen energiebehoefte</h2> <p>Voor wat betreft zonne-energie wordt de norm strenger: het college ziet graag alle daken volledig belegd met zonnepanelen, ook als dit méér opbrengt dan een bedrijf zelf nodig heeft. Wethouder Thomas Walder: “Op deze manieren wordt dakoppervlak maximaal benut. Het is niet uit te leggen dat we aan de ene kant buitengebied inzetten voor zonnevelden en aan de andere kant het prima zouden vinden als nieuwe bedrijfsdaken niet volledig benut worden.” Ook het aanleggen van een biogasleiding vanaf melkveehouders in het nabijgelegen Oxe is een reële optie. Op die manier zou dit deel van het bedrijventerrein grotendeels moeten voorzien in haar eigen energiebehoefte. Het college legt deze kaders aan de gemeenteraad voor.</p> <h2>Nieuwe standaard</h2> <p>Circulair bouwen wordt wat het college betreft de nieuwe standaard op het A1 Bedrijvenpark. Hierdoor kan een gebouw aan het einde van de levensduur gedemonteerd worden in plaats van gesloopt. De bouwmaterialen zijn opnieuw bruikbaar in een volgend gebouw. Het college wil eisen stellen aan bedrijven om die circulariteit aan te tonen over onder meer de herbruikbaarheid van materialen in het pand. Dit concept wordt vrijwel nergens in Nederland nog toegepast, maar de verwachting is dat circulariteit een grote vlucht neemt de komende jaren.</p> <h2>Impuls</h2> <p>De uitgifte van nieuwe kavels is een impuls voor de economie en werkgelegenheid in Deventer. Wethouder Economie Thomas Walder: “Met dit plan leggen we de lat voor duurzaamheid weer hoog. Hierdoor trekken we interessante bedrijven naar het A1 Bedrijvenpark toe en maken we met elkaar een bedrijventerrein waar we over 30 jaar nog steeds trots op kunnen zijn.”</p> <p>Verwacht wordt dat de eerste vergunning om te gaan bouwen op het nieuwe deel eind 2021 afgegeven kan worden.</p> 2021-03-19 10:00:00 +0100 2021-03-19 09:10:10 +0100 2021-03-19 09:10:10 +0100 Ontwikkelrichting voor Van Hetenlocatie De plek van de oude schoolgebouwen op de Van Hetenlocatie in Keizerslanden verandert de komende jaren in een bruisende plek. Er komen nieuwe woningen en functies voor de buurt. De gemeente heeft een ontwikkelingsperspectief gemaakt, dat dient als basis voor deze ontwikkelingen. Dit legt het college van B&W voor aan de gemeenteraad. <p>Als de gemeenteraad deze keuze bevestigt, betekent dit dat de oude schoolgebouwen en gymzalen aan de Van Hetenstraat en Dorrestraat plaatsmaken voor woningen.</p> <p>Voor de herontwikkeling van de Van Hetenlocatie zijn verschillende varianten onderzocht, waaronder verkoop, transformatie en sloop van de huidige gebouwen. Vrijwel alle panden worden gesloopt voor nieuwbouw. Voor het schoolgebouw, Van Hetenstraat 59, werkt de gemeente twee opties verder uit. In de eerste variant komen er woningen in het bestaande pand. De andere optie is sloop van het pand, waardoor er ruimte komt voor de bouw van stadswoningen.</p> <h2>Groeiambitie</h2> <p>Wethouder Wonen Rob de Geest: “Deze plannen dragen bij aan de ontwikkeling van Keizerslanden, maar ook aan de woningbouwopgave van heel Deventer. Dat is belangrijk, want er zijn de komende tien jaar zeker 5.000 nieuwe woningen nodig. Dit ontwikkelperspectief combineert nieuwe woningen met belangrijke functies voor de buurt. Daarmee is de ontwikkeling echt waardevol.”</p> <h2>Atelierruimtes en Circusschool</h2> <p>De oude schoolgebouwen zijn nu nog tijdelijk in gebruik door verschillende partijen. Zo zijn er atelierruimtes en oefenen de Jeugdmusical en de Circusschool in de panden. De gemeente is in overleg met de tijdelijke gebruikers, die zelf op zoek gaan naar een andere locatie. Er is afgesproken dat Cambio een plek houdt in de buurt, hier wordt rekening mee gehouden in de herontwikkeling.</p> 2021-03-19 10:00:00 +0100 2021-03-19 09:15:17 +0100 2021-03-19 09:15:17 +0100 Week van het geld Deventer Van 22 tot en met 26 maart 2021 wordt de Week van het geld Deventer georganiseerd. Op veilige afstand vijf dagen lang online kennissessies, financiële checks, geldquiz en voorlichting voor alle inwoners, werkgevers en ondernemers van Deventer. <p>Kijk op de <a href="https://www.moedigedialoog.nl/cafes/" title="Naarr de website www.moedigedialoog.nl">website</a> van Het Moedige Dialoog Café voor de inhoud van de sessies. Deelname is gratis! Aanmelden kan door een mail te sturen naar <a href="mailto:geldfit@deventer.nl " title="Stuur een e-mail naar geldfit@deventer.nl ">geldfit@deventer.nl</a></p> <p>De Week van het geld is een initiatief van Geldfit Deventer in samenwerking van de gemeente en meerdere instellingen in Deventer.</p> <p> </p> 2021-03-16 12:00:00 +0100 2021-03-16 12:42:22 +0100 2021-03-16 12:50:18 +0100 Oproep aan nabestaanden militairen Tweede Wereldoorlog Bent u nabestaande van een militair, die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen? En heeft uw familielid een relatie met Deventer? Dan is het 4 mei-comité Deventer op zoek naar u. <p>Het 4 mei-comité Deventer wil aandacht besteden aan deze groep oorlogsslachtoffers. Heeft u documenten, foto's of (familie)verhalen van uw omgekomen familielid? Dan zijn die welkom.</p> <p>Ook kunt u controleren of de militair die u graag herdacht wilt zien, bij het comité in beeld is en of dit over de juiste gegevens beschikt. Meer informatie vindt u op de website <a href="https://www.4meideventer.nl/" title="Naar de website www.4meideventer.nl">www.4meideventer.nl</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-03-15 09:23:00 +0100 2021-03-15 09:34:07 +0100 2021-03-15 10:03:13 +0100 Eerste fase aanleg Slim Warmtenet Zandweerd van start De aanleg van de eerste fase van het Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer is gestart. In de Tuinen van Zandweerd is begonnen met de grondwerkzaamheden. Aannemer NTP zorgt ook voor de aanleg van de warmtenetbuizen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar de Tuinen van Zandweerd. Het warmtenet wordt stapsgewijs in heel Zandweerd aangelegd. <h2>Warmtekringloop</h2> <p>Voor de verwarming van ons huis en ons warme douche- en kraanwater stappen we komende jaren over op andere energiebronnen dan aardgas. Dit kan op verschillende manieren. In Zandweerd gaat de voorkeur uit naar een warmtenet. Het is voor de meeste woningen in Zandweerd de goedkoopste duurzame oplossing en er hoeft niet te veel in de huizen te gebeuren.</p> <p><span>Gezuiverd rioolwater gaat nu nog met een temperatuur van zo’n 15-20 oC naar de IJssel. Dat is jammer. Deze warmte uit het afvalwater van woningen en gebouwen in Zandweerd en Deventer kan goed gebruikt worden voor een warmtenet. Het warmtenet is eigenlijk een soort warmtekringloop: door het nieuwe warmtenet stroomt straks warm water. Het Slim Warmtenet Zandweerd zorgt voor warme radiatoren (nieuwe zijn niet nodig) en warm douche- en kraanwater in de wijk.</span></p> <h2><span>Stap voor stap</span></h2> <p>Begonnen wordt met de nieuwbouwhuizen in de Tuinen van Zandweerd en de nieuwe huurappartementen van Eigen Bouw in de Rubensstraat. Ruim de helft van de mensen die in de Tuinen van Zandweerd gaat wonen, heeft al aangegeven aan te willen sluiten op het warmtenet.</p> <p><span>Stap voor stap kunnen daarna andere bestaande (huur)woningen en gebouwen in de wijk worden aangesloten. Woningeigenaren kunnen ook kiezen voor een eigen oplossing. De woningcorporaties willen – als een meerderheid van hun huurders dat ook wil – zo veel mogelijk van hun woningen aansluiten op het warmtenet.</span></p> <h2><span>Warmteleverancier</span></h2> <p>Vanwege de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd moet er nu ook een warmteleverancier worden gekozen. Deze zorgt straks voor de huisaansluiting op het warmtenet en de warmtelevering. Tijdens een online bewonersavond op 11 maart kregen huurders en eigenaren met een <a href="https://youtu.be/el3HUghdu0U" title="Naar de video uitleg warmtenet">video </a>en presentaties uitleg over het warmtenet. Daarna werd in groepen besproken wat belangrijk is bij de keuze van een warmteleverancier. Hierbij kan gedacht worden aan klantenservice, kosten, leveringszekerheid en duurzaamheid.</p> <h2><span>Samenwerking</span></h2> <p>Het Slim Warmtenet Zandweerd is een gemeenschappelijk project van de gemeente, de verhuurders ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw, waterschap Drents Overijsselse Delta en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis). De gemeente, provincie Overijssel en het Rijk maken de aanleg financieel haalbaar en betaalbaar.</p> <p>[[youtube:el3HUghdu0U]]<br />Klik op bovenstaande video om de uitleg over het warmtenet te bekijken op Youtube (2 minuten, 3 seconden).</p> 2021-03-12 13:00:00 +0100 2021-03-10 10:27:20 +0100 2021-03-12 11:20:23 +0100 Ontwerp-wijzigingsplan Brinkgarage ter inzage De Brinkgarage is gebouwd als tijdelijke garage. Inmiddels is besloten om de garage te behouden. Daarvoor is een ontwerp-wijzigingsplan opgesteld dat vanaf 18 maart 2021 ter inzage ligt en waarop iedereen een zienswijzen kan indienen. <p>De bouw van de Brinkgarage is in 2005 met een tijdelijke vergunning mogelijk gemaakt. Die vergunning is tussentijds verlengd. Omdat er een grote behoefte is aan parkeerplekken in de binnenstad, wordt de garage nu definitief. Daarvoor is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen.</p> <h2>Zienswijzen</h2> <p>Vanaf 18 maart 2021 ligt het plan voor een periode van 6 weken ter inzage. Het wijzigingsplan wordt gepubliceerd op <a href="https://www.deventer.nl/bestemmingsplanprocedure" title="Naar de pagina In procedure zijnde bestemmingsplannen">ww.deventer.nl/bestemmingsplanprocedure</a> en op <a href="https://www.ruimtelijkeplannen.nl/" title="Naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl">www.ruimtelijkeplannen.nl</a>.</p> <h2>Opknappen</h2> <p>Als het bestemmingsplan is aangepast, wordt de garage opgeknapt. Daarvoor ligt al een plan klaar. Dit plan kun je bekijken op <a href="https://sluiskwartier.deventer.nl/brinkgarage" title="Naar de website sluiskwartier.deventer.nl/brinkgarage">sluiskwartier.deventer.nl/brinkgarage</a>.</p> <h2>Sluiskwartier</h2> <p>Het wijzigingsplan gaat over de garage zelf en niet over de toegangsweg ernaartoe. Die wordt meegenomen in de plannen voor het Sluiskwartier. De uitvoering van deze plannen gaat van start. Daarom start de gemeente deze week met een <a href="https://sluiskwartier.deventer.nl/documenten-sluiskwartier/nieuwsbrief-sluiskwartier-nr-1-12-maart-2021.pdf" title="Download de nieuwsbrief Sluiskwartier - nr. 1 (12 maart 2021) (pdf, 1,2 MB)">nieuwsbrief</a> (pdf, 1,2 MB) in de buurt zodat iedereen op de hoogte is en blijft van de vorderingen. Bekijk de plannen voor het Sluiskwartier op <a href="https://sluiskwartier.deventer.nl/" title="Naar de website sluiskwartier.deventer.nl">sluiskwartier.deventer.nl</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-03-12 10:02:00 +0100 2021-03-12 08:56:51 +0100 2021-03-12 15:44:37 +0100 Geld voor extra activiteiten voor jongeren in coronatijd Deventer start een tijdelijke subsidieregeling voor activiteiten, online en offline, voor jongeren. Jongeren worden beperkt in hun contacten door de maatregelen die noodzakelijk zijn om het virus in te dammen. Er is nu tijdelijk budget beschikbaar om activiteiten te organiseren die jongeren helpen deze lastige periode door te komen. <p>Wethouder Frits Rorink: “De maatregelen zijn voor iedereen lastig maar bij jongeren die zich juist in deze leeftijdsfase sociaal moeten ontwikkelen, komen ze extra hard aan. Ik ben dan ook erg blij dat er extra activiteiten kunnen komen.”</p> <h2>Overleg</h2> <p>De afgelopen periode is overlegd met tal van jongeren en organisaties over wensen, ideeën en mogelijkheden. Aanvragen kunnen tussen 22 maart 2021 en 1 mei 2021 worden ingediend bij de gemeente. Alle informatie vind je op <a href="https://www.deventer.nl/jongeren-en-corona" title="Naar de pagina Tijdelijke subsidieregeling voor jongeren op de website coronavirus.deventer.nl">www.deventer.nl/jongeren-en-corona</a>.</p> <h2>Voorwaarden</h2> <p>Het college heeft nu een tijdelijke subsidieverordening vastgesteld waaraan aanvragen worden getoetst. Activiteiten moeten voorzien in een duidelijke behoefte onder jongeren. Ze hebben daarbij niet alleen een preventieve werking maar ook een duurzaam effect. Ook is samenwerking tussen organisaties voor het vergroten van bereik van belang.</p> <h2>Budget</h2> <p>Het Rijk heeft landelijk een budget vastgesteld maar het is nog niet duidelijk hoe groot het budget is dat Deventer hiervoor ontvangt.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-03-12 10:00:00 +0100 2021-03-12 08:49:33 +0100 2021-03-12 08:51:20 +0100 Coronateststraat op de Snipperling Wil je je laten testen op corona? Dan kun je vanaf vandaag terecht in het Morrespand op de Snipperling. Binnenkort start de GGD op deze locatie ook met vaccineren. De vaccinatiestraat en de teststraat blijven strikt van elkaar gescheiden, beide krijgen een eigen in- en uitgang. <p>In het Morrespand zijn 10 testlijnen ingericht, waarvan straks een aantal bestemd is voor de SpiroNose-test, oftewel de ademtest. Dit is een sneltest die binnen enkele minuten uitslag geeft. Als het apparaat niet met zekerheid kan vaststellen dat de testuitslag negatief is, volgt altijd nog een ‘gewone’ PCR-test.</p> <h2>Coronatest? Alleen op afspraak</h2> <p>Een coronatest kun je alleen op afspraak laten doen. Bel hiervoor 0800 – 1202 (zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur) of maak je afspraak met je DigiD online via<a href="http://www.coronatest.nl" title="Naar de website www.coronatest.nl"> www.coronatest.nl</a>. Via deze website kun je achteraf ook de uitslag van de test inzien.</p> <p> </p> <br /> 2021-03-12 09:00:00 +0100 2021-03-12 09:44:19 +0100 2021-03-12 09:44:19 +0100 Zienswijze luchtruimherziening: effect routes Lelystad Airport onduidelijk De nieuwe plannen van het Rijk voor de indeling van het luchtruim zorgen voor onduidelijkheid over het verdwijnen van langdurig lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. De routes zorgen voor hinder en milieuschade. Dat is voor de provincie Overijssel en 11 gemeenten waaronder Deventer onacceptabel. Zij dienen een zienswijze in. <p>De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd dat laagvliegen zou verdwijnen in 2023. Maar in de recente “Ontwerp-voorkeursbeslissing luchtruimherziening” zegt het rijk hier niets over Bovendien laat de participatie van de regio in de besluitvorming nog altijd te wensen over.</p> <h2>Rijk zaait verwarring</h2> <p>Provincie en gemeenten vinden dat het rijk opnieuw verwarring zaait. Zij vragen de minister daarom duidelijkheid over de vliegroutes. De regio wil dat voordat de definitieve voorkeursbeslissing wordt genomen, duidelijk is wat de effecten zijn voor gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes liggen.</p> <h2>Voer de dialoog</h2> <p>Voor de regio is het belangrijk dat de besluiten van het rijk over de luchtvaart duidelijk zijn en dat effecten voor de regio worden meegewogen. Provincie en gemeenten willen dat bewoners, bedrijfsleven en instellingen kunnen meepraten. Gemeenten, de provincie en samenleving zijn niet of nauwelijks betrokken bij de plannen. Zij willen betere afspraken over hoe en wanneer zij door de minister betrokken worden.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-03-10 16:35:00 +0100 2021-03-10 16:35:00 +0100 2021-03-10 16:48:37 +0100 Oproep: meld bijzondere inwoners aan voor een lintje Kent u iemand in de gemeente Deventer die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u deze persoon voordragen bij de gemeente. Doe dat voor 1 juni. <p>U kent misschien iemand die zich al jaren vrijwillig inzet voor een sportclub of een vereniging. Of iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd voor de Deventer samenleving. U kunt zo iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.</p> <h2>Hoe draag ik iemand voor?</h2> <p>Neem eerst contact op met de medewerker Kabinetszaken van de gemeente. Deze medewerker maakt op basis van uw verhaal een inschatting of de persoon die u wilt voordragen kans maakt op een lintje. Ook kan deze medewerker u uitleggen welke gegevens belangrijk zijn voor de beoordeling. En hoe u het voorstelformulier goed invult. <a href="https://www.deventer.nl/lintje" title="Naar Koninklijke Onderscheiding aanvragen">Kijk voor meer informatie op de pagina Koninklijke Onderscheiding (lintje) aanvragen.</a></p> <h2>Dien uw voorstel uiterlijk op 1 juni in</h2> <p>Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen in 2022? Dan is het belangrijk dat u uw aanvraag uiterlijk op 1 juni 2021indient bij de burgemeester van Deventer.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-03-09 12:30:00 +0100 2020-05-19 12:02:31 +0200 2021-03-10 12:07:46 +0100 Elektrisch voetveer in Deventer gearriveerd Vanmiddag is het nieuwe schip Stad Deventer E van rederij Thuishaven in Deventer gearriveerd. Wethouder Frits Rorink feliciteerde schipper Scheers en zijn familie met het mooie schip. Het nieuwe elektrische voetveer is zeer stil en stoot geen uitlaatgassen uit. <p>Wethouder Frits Rorink: “Het voetveer over de IJssel is een visitekaartje voor ons mooie Deventer. Je hebt een uniek zicht op de historische binnenstad. Deventer is duurzaam dus past daar een elektrisch voetveer bij. Ik wens rederij Thuishaven met de Stad Deventer E een behouden vaart!”</p> <h2>Thuishaven</h2> <p>Sinds 1962 verzorgt Thuishaven de veerdienst over de IJssel tussen de Welle en de Worp. Het huidige schip vaart hier sinds 1998 en wordt nu dus vervangen door een vergelijkbaar elektrisch schip. Het nieuwe schip is 16 meter lang, 5,2 meter breed en mag 100 personen vervoeren.</p> <h2>Elektrisch</h2> <p>Het voetveer vaart dagelijks van 7.00 tot 23.00 uur en onder alle weersomstandigheden. ’s Nachts worden de accu’s van het schip opgeladen.</p> <p>Klik voor het filmpje van het voetveer op onderstaande youtubevideo (1 minuut en 33 seconden).<br />[[youtube:k0oFqKJ1P5I]]</p> 2021-03-05 16:00:00 +0100 2021-03-05 16:35:03 +0100 2021-03-10 16:41:03 +0100 Coronajaar 2020 financieel afgerond Met de 4e kwartaalrapportage is het coronajaar 2020 voor de gemeente Deventer financieel afgerond. Corona zorgde voor een andere besteding van het geld dan voorzien, het voorlopig resultaat is 8 miljoen. <p>Dit bedrag kan nog wijzigen doordat er bijvoorbeeld nog rekeningen voor zorg binnenkomen en de accountantscontrole nog niet klaar is. Op verschillende gebieden is er minder geld uitgegeven. Dit geeft ruimte om geld te reserveren om de gevolgen van de corona-crisis op te vangen.</p> <p>In het sociale domein is er (als gevolg van Corona) minder gebruik gemaakt van innovatiemiddelen WMO en het Meedoenbudget. Bij de WMO-dienstverlening is minder gebruik gemaakt van de verschillende maatwerkvoorzieningen. Dit geldt ook voor vraagafhankelijk vervoer. Een hogere rijksbijdrage zorgt voor een voordeel bij Jeugd en bij beschermd wonen valt geld vrij dat in de afgelopen twee jaar was betaald vanuit de algemene middelen.</p> <p>Er is veel vanuit huis gewerkt, hierdoor zijn minder kosten gemaakt. Personeel van de gemeente is flexibel ingezet waardoor minder inhuur nodig was voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Tozo-regeling.</p> <p>Inmiddels is 2,9 miljoen gereserveerd voor mogelijke steun aan maatschappelijke organisaties die verliezen hebben als gevolg van Corona. De gemeente overlegt met de verschillende organisaties over de actuele situatie.</p> <p>Het uiteindelijke jaarresultaat wordt bekend bij het vaststellen van de jaarrekening, begin juli.</p> <p><span>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en </span><a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a><span> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op </span><a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a><span>, </span><a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a><span> en </span><a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a><span>.</span></p> 2021-03-05 10:00:00 +0100 2021-03-04 23:19:17 +0100 2021-03-08 15:27:15 +0100 Kop Havenkwartier met veel sociale woningbouw Ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn is samen met Nijhuis Bouw de winnaar van het plan KOP Havenkwartier geworden. De jury heeft het plan voor 73 woningen waarvan 56 in het sociale segment positief beoordeeld. Er is grote behoefte aan betaalbare woningen. Het karakteristieke pand 'De Koopman’ blijft behouden. <p>Wethouder Frits Rorink: “Dit is 1 van de laatste projecten van het Havenkwartier langs de Mr. de Boerlaan. Het is een gewilde buurt geworden op steenworp afstand van de binnenstad en de IJssel. Ik ben blij dat we hiermee woningen kunnen bieden aan bijvoorbeeld starters zodat wij jong talent in Deventer kunnen behouden.”</p> <h2>Biedboek</h2> <p>In 2020 is een prijsvraag uitgeschreven op basis van een biedboek met randvoorwaarden en wensen. Deventer wil op de locatie aan de Mr. De Boerlaan/Industrieweg betaalbaar wonen realiseren voor verschillende doelgroepen waarbij er veel kwaliteit geboden wordt voor een zo laag mogelijke prijs. De jury oordeelt positief over het plan van OMA/Nijhuis.</p> <h2>Plan</h2> <p>Het ontwerp past binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Het wordt een bakstenen gebouw aan de Mr. de Boerlaan. Aan de achterzijde van het gebouw is er parkeergelegenheid voor auto's en fietsen. Alle appartementen krijgen een eigen buitenruimte en er is een gezamenlijke groene daktuin. Aan de Scheepvaartstraat blijft het bestaande pand ‘De Koopman’ behouden. Deze wordt ingevuld met een voorziening voor de buurt en een woning.</p> <p><span>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en </span><a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a><span> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op </span><a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a><span>, </span><a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a><span> en </span><a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a><span>.</span></p> 2021-03-05 10:00:00 +0100 2021-03-04 23:17:38 +0100 2021-03-08 15:26:34 +0100 Deventer loopt voorop met Schone Luchtakkoord Deventer heeft vorig jaar als eerste gemeente in Overijssel het Schone Luchtakkoord getekend en nu ook een uitvoeringsplan 2021 opgesteld. De uitvoeringsagenda verbindt de vele gemeentelijke inspanningen die gezondheidswinst opleveren door schonere lucht. <p>Wethouder Carlo Verhaar: “Deze maand werd bekend dat houtstook tot veel meer uitstoot van fijnstof leidt dan gedacht. Fijnstof zie je niet maar is zeer schadelijk voor onze gezondheid. Een voorbeeld van waarom we in de volle breedte kijken naar hoe we onze lucht schoner kunnen maken. Het Schone Luchtakkoord helpt daarbij.”</p> <h2>Volle breedte</h2> <p>Naast voorlichting over houtstook, doet de gemeente veel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vaak in samenwerking met ondernemers. Zo wordt fietsen gestimuleerd door het aanleggen van snelle fietsverbindingen en het inzetten van fietskoeriers. Maar ook slimme verkeerssystemen, luchtwassers in de landbouw, het pontje over de IJssel elektrisch maken en het verduurzamen van de binnenvaart dragen bij.</p> <h2>Nu en in de toekomst</h2> <p>Het uitvoeringsplan gaat deels over hele concrete projecten nu en deels over beleid dat ervoor zorgt dat we in de toekomstbewust keuzes kunnen maken voor een schonere lucht. Denk daarbij aan de Omgevingsvisie, emissieloze bevoorrading van de binnenstad en de gemeentelijke bijdrage aan het klimaatakkoord door het duurzaam opwekken van energie.</p> <p><span>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en </span><a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a><span> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op </span><a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a><span>, </span><a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a><span> en </span><a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a><span>.</span></p> 2021-03-05 10:00:00 +0100 2021-03-04 23:15:04 +0100 2021-03-08 18:29:54 +0100 Winkelcentrum Keizerslanden is klaar voor de toekomst Winkelcentrum Keizerslanden is gebouwd op succes. Het uitgebalanceerde winkelaanbod zorgt voor aantrekkingskracht in de wijde regio. Door corona zitten veel winkeliers nu noodgedwongen op hun handen. Maar ze kunnen niet wachten om hun deuren weer open te gooien en hun plannen uit te rollen. <p>Wekelijks trekt winkelcentrum Keizerslanden meer dan 50.000 bezoekers. Meer dan welk ander winkelcentrum in Deventer dan ook. Voor Matthieu de Leeuw, supermarktmanager van Albert Heijn en voorzitter van de winkeliersvereniging, is dat hoge bezoekersaantal een logisch gevolg van een set aan goed doordachte maatregelen. Zoals de verbouwing, die startte in 2017.</p> <h2>Helemaal vernieuwd</h2> <p>&lsquo;Winkelcentrum Keizerslanden bestaat nu 29 jaar en is een begrip in Deventer&rsquo;, vertelt hij. &lsquo;Maar we merkten dat er iets moest gebeuren om het aantrekkelijk te houden. Daar hebben we ons als winkeliers over gebogen, samen met de gemeente en de projectontwikkelaar. Vier jaar geleden, in het jubileumjaar, ging de eerste schop de grond in, en ondertussen is het winkelcentrum helemaal vernieuwd.&rsquo;</p> <h2>De kracht van Keizerslanden</h2> <p>De Leeuw klinkt trots als hij het heeft over &lsquo;zijn&rsquo; winkelcentrum: &lsquo;We hebben hier een hele mooie mix van winkels. Er zijn twee heel grote supermarkten van Albert Heijn en Lidl die elkaar niet beconcurreren maar juist perfect aanvullen doordat ze elk hun eigen publiek trekken. Daartussen zit een grote diversiteit van lokale ondernemers.&rsquo;</p> <h2>Schoon en veilig</h2> <p>De huidige coronacrisis is een drama voor iedereen, zegt De Leeuw. &lsquo;Sommige bedrijfstakken worden zwaar geraakt. Met pijn in het hart kijk ik naar de horecaondernemers, maar ook niet-essenti&euml;le winkels hebben het zwaar. Dat in veel winkels geen licht meer brandt is niet goed voor de maatschappij en niet goed voor de mens.&rsquo;</p> <h2>Plannen voor 2021</h2> <p>De Leeuw hoopt dat klanten de ondernemers weer weten te vinden, zodra het weer kan en mag. &lsquo;Dat hoop ik voor alle ondernemers, maar natuurlijk in het bijzonder voor ons winkelcentrum Keizerslanden. Onze winkeliersvereniging had een mooi programma uitgedacht voor 2020. We kunnen niet wachten om die plannen alsnog uit te rollen. Ik hoop dat mensen dan massaal komen om zich te laten verrassen door ons grote en uitgebalanceerde aanbod.&rsquo;</p> <h2>Corona Initiatief Fonds</h2> <p>De ondernemers van winkelcentrum Keizerslanden deden een beroep op het Corona Initiatief Fonds van de gemeente Deventer. Het fonds is er om in deze moeilijke tijd een economische impuls te geven aan positieve idee&euml;n die de aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de stad bevorderen. Winkeliersvereniging Keizerslanden kreeg een subsidie van 12.500 euro voor de sfeerverlichting rond de feestdagen.</p> <p>&lsquo;We wilden rond de Kerst graag open tot middernacht, om spreiding van klanten te bevorderen, vertelt Matthieu de Leeuw. &lsquo;We vonden met de gemeente dat in deze tijd behoefte is aan meer vrolijkheid en een prettige, enthousiaste uitstraling die van ver zichtbaar is. Door te investeren in feestverlichting wilden we een bezoek aan ons aantrekkelijk maken. Voor dit initiatief hebben we een bijdrage gekregen uit het Corona Initiatief Fonds. We kunnen de komende jaren gebruik maken van onze sfeerverlichting dankzij de bijdrage uit het fonds. Een steuntje in de rug, een lichtpuntje voor ondernemers in deze donkere tijd.&rsquo;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-03 09:00:00 +0100 2021-02-23 11:37:06 +0100 2021-11-18 10:22:55 +0100 Vaccinatielocatie IJsselhallen Zwolle vanmiddag gesloten De vaccinatielocatie in de IJsselhallen in Zwolle is 1 maart dicht. Er is een technische storing. <p>Lees meer op de website van <a href="https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/vaccinatielocatie-ijsselhallen-zwolle-vanmiddag-gesloten/" title="Naar het nieuwsbericht Vaccinatielocatie IJsselhallen Zwolle vanmiddag gesloten op de website www.ggdijsselland.nl">GGD IJsselland</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-03-01 14:32:00 +0100 2021-03-01 14:32:34 +0100 2021-03-01 14:34:59 +0100 Snel hulp bij vragen gemeentelijke belastingen Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen of over de WOZ-waarde van uw huis? Wij staan voor u klaar en helpen u snel. <p>Hoe wij u snel helpen? Dat bepaalt u zelf.</p> <ul> <li>Stel uw vraag via het formulier <a href="https://formulieren.belastingloketdowr.nl/form/snel-antwoord-1" title="Naar het formulier Snel antwoord">snelantwoord@dowr.nl</a> of scan de QR-code op uw <a href="https://www.belastingloketdowr.nl/" title="Naar uw persoonlijke belastingpagina">persoonlijke belastingpagina</a>;</li> <li>Bel naar <a href="tel:0570693443" title="Bel nummer (0570) - 69 34 43">(0570) - 69 34 43</a>;</li> <li>Stuur een bericht via <a href="https://www.deventer.nl/whatsapp" title="Naar de pagina WhatsApp">WhatsApp</a>.</li> </ul> <p>Meer informatie over belastingen vindt u op <a href="http://www.deventer.nl/belastingen" title="Naar de overzichtspagina Belastingen">www.deventer.nl/belastingen</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-03-01 14:00:00 +0100 2021-02-12 11:27:30 +0100 2021-02-25 12:13:20 +0100 Kwaliteitsteam benoemd voor ontwikkeling Topicus Campus De gemeenteraad heeft onlangs het Ontwikkelperspectief voor het Topicuscarré tegenover het station vastgesteld. Daarbij heeft het college aangegeven dat een aantal onafhankelijke specialisten gaat meekijken bij de planvorming en gaat adviseren over de kwaliteit. <p>Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Grijsen: &ldquo;We vinden de ontwikkeling van Topicus van groot belang voor een economisch sterk Deventer. Tegelijkertijd vraagt deze plek tegenover het station, aan de rand van de historische binnenstad om hoge kwaliteit en een goede inpassing. Dit kwaliteitsteam van vakspecialisten gaat Topicus helpen bij het Masterplan en gaat ons helpen bij een goede toetsing op kwaliteit.&rdquo;</p> <h2>Samenstelling</h2> <p>Het kwaliteitsteam bestaat uit de volgende 3 personen:</p> <ul> <li>Bert Dirrix (Diederen Dirrix architecten), aandachtsveld architectuur en stedenbouw;</li> <li>Paul Meurs (Steenhuis Meurs), aandachtsveld cultuurhistorie en transformatieopgave, in Deventer al betrokken bij het Beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad;</li> <li>Philomene van der Vliet (Boomlandscape), aandachtsveld landschap en openbare ruimte.</li> </ul> <p>Het kwaliteitsteam is benoemd door het college en wordt betaald door de gemeente Deventer.</p> <h2>Opdracht</h2> <p>Het kwaliteitsteam bewaakt de uitgangspunten en toetst, als adviseur van het gemeentebestuur, de ontwerpen aan de uitgangspunten. Het kwaliteitsteam werkt daartoe de inhoudelijke uitgangspunten nader uit tot toetsbare uitgangspunten.</p> <h2>Participatie</h2> <p>De initiatiefnemer Topicus bespreekt tijdens deze fase het concept Masterplan met omwonenden en stakeholders. Deze belanghebbenden hebben ook al in de vorige fase aangegeven welke aandachtspunten er zijn bij de planvorming. Ook in deze fase kunnen zij reageren en worden hun reacties meegewogen door het gemeentebestuur bij de besluitvorming.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en&nbsp;<a title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief" href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op&nbsp;<a title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer" href="https://twitter.com/deventergem">Twitter</a>,&nbsp;<a title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer" href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/">Facebook</a> en&nbsp;<a title="Naar gemeente Deventer op Instagram" href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/">Instagram</a>.</p> 2021-03-01 13:25:00 +0100 2021-03-01 13:25:49 +0100 2022-07-18 15:01:55 +0200 Nieuwe maatregelen voor binnenstad economie Het college heeft twee nieuwe maatregelen genomen om de economie in de binnenstad te stimuleren. Terrassen mogen het hele jaar ruimer worden uitgezet en de terrasbelasting wordt verlaagd zodat het ondernemers niets extra kost. De fietskoerier krijgt nogmaals € 8.500 subsidie om het voor ondernemers in binnenstad en winkelcentrum Colmschate aantrekkelijk te maken hun artikelen per fietskoerier in Deventer te laten bezorgen. <p>Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Recent is al besloten click&amp;collect te stimuleren door het mogelijk te maken gratis te parkeren voor wie korter dan een uur parkeert in een parkeergarage.</p> <h2>Ruimte voor terrassen</h2> <p>De horecaterrassen mogen het hele jaar flink ruimer worden opgesteld om ruimte te bieden aan bezoekers van de binnenstad en horecaondernemers. De terrasbelasting gaat omlaag en hoeft over de eerste 3 maanden van dit jaar niet te worden betaald.</p> <h2>Samen met de markt</h2> <p>Om de verruiming van de terrassen mogelijk te maken werden vorig jaar in samenspraak met de marktkooplui enkele aanpassingen gedaan aan de opstelling van de markt. Die aanpassingen bevallen goed en blijven dus gehandhaafd. De Stichting Deventer Binnenstad Bewoners kan zich vinden in de uitbreiding.</p> <h2>Verlaging terrasbelasting</h2> <p>Om de horecaondernemers financieel tegemoet te komen wordt de terrasbelasting verlaagd, zodat de grotere terrassen niet leiden tot meerkosten voor ondernemers.</p> <h2>Fietskoerier milieuvriendelijke toevoeging</h2> <p>De Fietskoerier ontving eerder ook al een subsidie van € 8.500. Vanwege het grote succes van dat initiatief is die subsidie inmiddels op. Daarom ontvangt de Fietskoerier nogmaals een subsidie van € 8.500. Ook Winkelcentrum Flora in Colmschate maakt nu gebruik van de fietskoerier. Een milieuvriendelijke toegevoegde waarde voor de ondernemers!</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-02-25 11:30:00 +0100 2021-02-25 11:44:17 +0100 2021-02-26 13:03:24 +0100 Beestenmarkt wordt overlastlocatie De Beestenmarkt en de direct aangrenzende straten worden officieel aangemerkt als ‘overlastlocatie’ in het kader van de APV. Daarmee kan opgetreden worden tegen overlastveroorzakers die in de avonduren overlast geven voor omwonenden en publiek op de Beestenmarkt. <p>Daarmee wil het college van burgemeester en wethouders een nieuw instrument toevoegen om de overlast op de Beestenmarkt effectief te kunnen bestrijden.</p> <h2>Structurele overlast tegengaan</h2> <p>Al jaren zijn er problemen op de Beestenmarkt. Er is sprake van diefstal, overlast in verband met alcohol of drugs, (geluid) overlast door jeugd, vandalisme en zakkenrollerij. Het gaat om structurele overlast die de openbare orde ernstig verstoort.</p> <h2>Verblijfsverbod</h2> <p>Het is op grond van de APV verboden om zich op de Beestenmarkt op te houden in een groep van meer dan vier personen als dit leidt tot verstoring van de openbare orde. De burgemeester kan overlast veroorzakende personen een tijdelijk verblijfsverbod opleggen. De persoon die zo'n verbod krijgt mag zich voor een bepaalde periode niet meer in dat gebied begeven.</p> <p> </p> 2021-02-25 11:00:00 +0100 2021-02-25 11:41:38 +0100 2021-02-25 15:46:42 +0100 Contouren Ontwikkeling Stadshof vastgelegd Om meer te laten zien van de mogelijkheden van de Stadshof is een concept ontwikkelvisie opgesteld. Samen met de realisatie van een doorgang aan de Grote Overstraat legt dit een basis voor de verdere ontwikkeling van de Stadshof. <p>De visie is bedoeld als ontwikkelrichting, maar laat ook aan eigenaren van panden zien wat er allemaal mogelijk is in deze groene oase in de binnenstad.</p> <h2>Verstopte parel</h2> <p>Wethouder Wonen Rob de Geest: “De Stadshof is een verstopte parel in onze binnenstad. Er liggen geweldige kansen, maar die zijn nog slecht zichtbaar. Met de geschetste ontwikkelvisie willen we zichtbaar maken wat hier allemaal mogelijk is. We hopen dat vastgoedeigenaren daar enthousiast van worden. Het document is ook de basis voor vervolggesprekken. Op basis daarvan kan het plan verder vorm krijgen.”</p> <h2>Samen</h2> <p>De concept ontwikkelvisie Stadshof is opgesteld in overleg met onder meer pandeigenaren en de stichting Stadshof. De komende tijd wordt belanghebbenden en geïnteresseerden naar hun mening gevraagd over deze ontwikkeling. Hierna worden de reacties verwerkt in een reactienota en wordt de visie eventueel bijgesteld.</p> <h2>College neemt voortouw</h2> <p>Het college besloot in 2020 het voortouw te nemen in de ontwikkeling van de Stadshof. Er wordt al sinds de jaren tachtig gesproken over het toegankelijk maken van deze groene plek in de binnenstad, in de carré Korte en Lange Bisschopstraat, Grote Overstraat en Spijkerboorsteeg. Door een nieuwe toegang worden de panden bereikbaar via de achterzijde en worden bovenwoningen toegankelijk. Zo ontstaat ruimte voor 80 tot 100 appartementen.</p> <p>De concept ontwikkelvisie is in te zien op <a href="http://www.deventer.nl/stadshof" title="Naar de pagina Stadshof op www.deventer.nl">www.deventer.nl/stadshof</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-02-25 11:00:00 +0100 2021-02-25 12:54:24 +0100 2021-03-01 13:31:08 +0100 Nederlandse gemeenten: klimaatdoelen alleen haalbaar als woonlasten gelijk blijven Deventer en de Nederlandse gemeenten hebben het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opdracht gegeven met het Rijk afspraken te maken over het opstellen van een integrale energiewetgeving, de financiering van het totale energiesysteem en over het wettelijk vastleggen van de regierol voor gemeenten. De woonlasten van inwoners mogen daardoor niet toenemen. <p>Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) op 12 februari stemden de leden in met deze motie van de gemeente Deventer (99,74%). De motie is een belangrijke steun voor de VNG in de gesprekken met het Rijk over de huidige warmtewet. Deze warmtewet wordt gezien als een tussenstap richting een integrale energiewetgeving.</p> <h2>Kabinetsformatie</h2> <p>Met het aannemen van de motie onderstrepen de leden het belang van de 3 randvoorwaarden die de BALV eind 2019 stelde om het Klimaatakkoord te kunnen uitvoeren: haalbaar/betaalbaar voor de samenleving, de juiste gemeentelijke bevoegdheden en vergoeding voor de uitvoeringskosten. In de gesprekken van de VNG bij de kabinetsformatie staan deze voorwaarden voorop.</p> <p>Carlo Verhaar, milieuwethouder Deventer: “We willen allemaal de doelstellingen van het Klimaatakkoord halen. Daarbij is het noodzakelijk dat het voor inwoners betaalbaar blijft, en dat de gemeenten zeggenschap krijgen over de lokale warmteprojecten.”</p> <h2>Vergoeding uitvoeringslasten</h2> <p>De BALV sprak ook over het eind januari verschenen rapport waarin de Raad voor het Openbaar Bestuur concludeert dat de uitvoeringskosten voor gemeenten neerkomen op circa € 600 miljoen per jaar. Over de vergoeding hiervan nam de BALV een motie aan van de gemeente Assen (99,73%). Het VNG-bestuur gaat in overleg met het Rijk over reële en volledige compensatie en neemt het onderwerp mee in de onderhandelingen met het nieuwe kabinet.</p> <p> </p> 2021-02-17 15:30:00 +0100 2021-02-17 15:25:50 +0100 2021-02-22 10:56:27 +0100 Gratis kort parkeren in parkeergarages Als u vanaf vandaag, dinsdag 16 februari parkeert in een gemeentelijke parkeergarage, en binnen het uur weer vertrekt, hoeft u geen parkeergeld te betalen. Het college heeft dat besloten om mensen te stimuleren gebruik te maken van 'click & collect', waarmee bij lokale ondernemers artikelen besteld en opgehaald kunnen worden. <p>De regeling duurt tot de winkels weer zonder beperkingen open kunnen. Wie de bestelde artikelen heeft opgehaald en vervolgens de parkeergarage binnen een uur verlaat, hoeft dus niet te betalen. Wie langer dan een uur parkeert, betaalt het normale tarief.</p> <h2>Garages</h2> <p>Het gaat om de volgende parkeergarages:</p> <ul> <li>Stationsplein</li> <li>Stadspoort</li> <li>Brink</li> </ul> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> <ul> </ul> 2021-02-17 12:00:00 +0100 2021-02-16 13:32:34 +0100 2021-03-29 14:31:26 +0200 Deventer Dichter blijft extra jaar In 2019 heeft de gemeente Deventer haar achtste stadsdichter geïnstalleerd: Robin Bleeker. De Deventer Dichter wordt voor twee jaar aangesteld om mooie, kritische, aansprekende gedichten te schrijven over gebeurtenissen in Deventer en omstreken. Door de omstandigheden is Robin Bleeker gevraagd een extra jaar te blijven. <p>Wethouder Carlo Verhaar: “We hebben nu een jaar te maken met de vervelende gevolgen van corona voor de culturele sector. Ook de Deventer Dichter heeft zijn rol het afgelopen jaar minder goed kunnen pakken door de omstandigheden. Ik ben blij dat hij nog een jaar blijft en ik hoop dat hij volgend jaar in betere tijden het stokje over kan dragen.”</p> <h2>Corona</h2> <p>Het jaar 2020 stond in het teken van de pandemie, waardoor veel activiteiten en gebeurtenissen niet plaats vonden. Ook verwachten we dat in de eerste helft van 2021 weinig tot geen activiteiten plaats kunnen vinden. Hierdoor is het niet goed mogelijk om de Deventer Dichter zijn werk goed te laten doen. In overleg met Robin Bleeker is besloten dat zijn periode met een jaar wordt verlengd.</p> <h2>Vervolg</h2> <p>Begin 2022 gaat Deventer op zoek naar een nieuwe Deventer Dichter om in de zomer van 2022 het stokje van Robin Bleeker over te nemen. Kijk voor meer informatie over de Deventer Dichter op de website <a href="http://www.deventerdichter.nl" title="Ga naar de website www.deventerdichter.nl">www.deventerdichter.nl </a>of volg de Deventer Dichter op facebook.</p> <p> </p> 2021-02-17 12:00:00 +0100 2021-02-17 11:29:19 +0100 2021-02-17 11:33:15 +0100 Afvalinzameling deze week Circulus-Berkel is begonnen met het ophalen van de grijze containers. <ul> <li>Vanaf maandag 15 februari worden de containers weer volgens de afvalkalender geleegd en glas, papier en de BEST-tas opgehaald; </li> <li>De groene container haalt Circulus-Berkel de hele week niet op. In plaats daarvan halen ze de grijze op die vorige week niet kon worden geleegd door de sneeuwval; </li> <li>Plaats uw container op een voor de ophaalwagen toegankelijke plek, desnoods een straat verder. Ook heeft Circulus-Berkel meer tijd nodig dan normaal gezien de omstandigheden. Advies is dus de container te laten staan totdat die geleegd is; </li> <li>Glas, papier en de BEST-tas die vorige week niet zijn opgehaald, worden niet alsnog opgehaald. Als u glas of papier hebt buiten gezet, dan verzoeken wij u om dat weer binnen te halen. </li> </ul> <p>Bekijk ook de website van <a href="https://www.circulus-berkel.nl/deventer/nieuws/inzameling-bij-zwaar-winterweer-gemeente-deventer/">Circulus-Berkel</a>.</p> 2021-02-16 10:00:00 +0100 2021-02-15 11:25:24 +0100 2021-02-16 14:01:33 +0100 Uitgestelde kunst in Deventer De meeste musea hebben ervaring met het uitstallen van kunst. Het Deventer museum EICAS heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het uitstéllen van kunst. Een nieuw concept van een nieuw museum. <p>Toen Koos Hoogland in 2011 langs de IJssel fietste, bedacht hij dat er iets miste in Deventer: een kunstmuseum. De plannen ontwikkelden zich in de richting van een museum voor hedendaagse, naoorlogse kunst. Een museum dat ruimte biedt aan kunstenaars die vernieuwend, onderzoekend en non-figuratief werken. ‘Het is kunst die je áángaat, en waar je de tijd voor moet nemen’, zegt hij. ‘Kunst daagt uit en non-figuratieve kunst is daarvan de overtreffende trap.’</p> <h2>Generale repetitie</h2> <p>De plannen voor de oprichting kwamen vorig jaar in een stroomversnelling toen een tijdelijke expositieruimte zich aandiende, aan Polstraat 6A. Op 1 augustus 2020 opende EICAS, European Institute for Contemporary Art and Science, daar zijn deuren. In het voorjaar van 2022 volgt de verhuizing naar de definitieve bestemming: het Hegiusgebouw aan de Nieuwe Markt. ‘We waren niet van plan eerder te starten dan na de verbouwing van het Hegius. Maar dit pand kwam op ons pand en nu zien we onze vroege start maar als een generale repetitie’, zegt directeur-bestuurder Hoogland.</p> <h2>Corona-hindernissen</h2> <p>Het was wel een start met hindernissen, door corona. Het kersverse museum tuigde meteen een reserveringssysteem op om de bezoekersstroom te reguleren. ‘Er was direct veel belangstelling. In Nederland is er geen ander museum dat zich zo richt op de Zero/Nul-kunst, dus mensen weten ons nu al te vinden. Ook uit de Randstad, en uit Duitsland. De reacties zijn heel positief.’</p> <h2>Inclusief</h2> <p>EICAS wil graag inclusief zijn, en toegankelijk voor iedereen, inclusief de minima. ‘Wij willen ook deze mensen in een coronaveilige omgeving, op rustige dagen, kennis laten maken met kunst’, zegt Hoogland. Dit streven sluit mooi aan bij het doel van het Corona Initiatief Fonds, dat initiatieven ondersteunt die bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad. Het door EICAS bedachte concept ‘uitgestelde entree’ viel in de prijzen bij het fonds. Met de verstrekte bijdrage is het initiatief inmiddels gerealiseerd.</p> <h2>Uitgestelde entree</h2> <p>Hoogland legt uit wat het is: ‘Je kent wel de uitgestelde koffie die je bij sommige koffiebars kunt kopen: je betaalt een koffie voor jezelf én voor iemand die hier geen geld voor heeft. Dat concept hebben we getransformeerd tot de uitgestelde entree. Informatie hierover hebben we verspreid bij knooppunten waar minima komen, zoals de Voedselbank. Wie gebruik wil maken van een uitgestelde entree, vult een code in op onze website en kan een tijdsblok kiezen voor een gratis bezoek aan ons museum. Op deze manier hoeft ook niemand aan de balie te vertellen dat hij een uitgestelde entree wil, dus de drempel om er gebruik van te maken is laag.’ Het concept, waarvan inmiddels enige tientallen mensen gebruik hebben gemaakt, blijft bestaan tot in elk geval twee maanden na het opheffen van de lockdown.</p> <h2>Dynamische plek</h2> <p>Hoogland en de inmiddels 34 vrijwilligers van EICAS kijken reikhalzend uit naar de tijd ná corona. Want EICAS heeft plannen genoeg: concertjes, lezingen, een kinderatelier en nog veel meer. ‘Wij willen een dynamische plek zijn waar kunstliefhebbers van binnen en buiten Deventer zich aan kunnen laven.’</p> <p>Tekst Lydia Lijkendijk</p> 2021-02-16 08:15:00 +0100 2021-02-12 09:02:22 +0100 2021-02-12 09:02:22 +0100 Code rood: maandag 15 februari test- en vaccinatielocaties tot 14.00 gesloten Vanwege code rood zijn alle test- en vaccinatielocaties van de GGD in regio IJsselland maandag 15 februari tot 14.00 uur gesloten. <p><strong>Let op</strong>: dat is later dan landelijk, omdat code rood in Overijssel tot 14.00 uur geldt. Iedereen die een afspraak heeft staan voor testen of vaccineren, kan een nieuwe afspraak maken via de landelijke afsprakennummers. Heeft u een andere afspraak, dan krijgt u zo snel mogelijk bericht van de GGD.</p> 2021-02-15 07:28:00 +0100 2021-02-15 07:28:15 +0100 2021-02-15 15:07:07 +0100 Peter Brouwer wint Promotieprijs 2021 Binnenstadsmanager Peter Brouwer is de winnaar van de Deventer Promotieprijs 2021. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, organisatie of bedrijf dat zich op een bijzondere manier inzet voor de promotie en marketing van Deventer. Het dorp Bathmen kreeg een ‘Blijk van waardering voor Ultiem Naoberschap’. <p>Tijdens een online vergadering werd Peter Brouwer verrast door wethouder Thomas Walder met dit mooie nieuws. Op hetzelfde moment werd een groot cadeau bezorgd met daarin de prijs. Een cameraploeg legde de uitreiking vast. “Peter Brouwer weet als geen ander krachten te bundelen en de Deventer binnenstad als één geheel te presenteren” aldus Thomas Walder. Ook tijdens de coronacrisis zet Peter zich zeer intensief in om de Deventer binnenstad te organiseren op de kaart te zetten.” Deze inzet blijft niet onopgemerkt: Deventer was volop in het nieuws op diverse nationale televisiezenders. Zo werd Deventer een voorbeeld voor andere plaatsen in Nederland.</p> <h2>Kunstwerk</h2> <p>De Deventer Promotieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door Deventer Marketing en de wethouder Economie van gemeente Deventer aan een persoon, organisatie of bedrijf dat zich op een bijzondere manier inzet voor de promotie en marketing van Deventer. De prijs bestaat uit een kunstwerk dat voor de winnaar persoonlijk gemaakt is door de Deventer edelsmeden van MinkKoot. Normaal is de uitreiking tijdens de Deventer Nieuwjaarsreceptie. Dit jaar werd de prijs in verband met corona digitaal uitgereikt.</p> <h2>Ultiem Naoberschap in Bathmen</h2> <p>Naast Peter Brouwer waren er nog andere genomineerden. Carlijn Leenders, directeur Deventer Marketing: “Één daarvan was een heel bijzondere: Bathmen. Het dorp ging vanuit gemeenschapszin vrijwillig in lockdown tijdens de coronacrisis in oktober 2020. Dit kwam veelvuldig in de nationale media en Bathmen werd een voorbeeld voor de rest van Nederland.” In het verlengde van de Promotieprijs is daarom eenmalig een ‘Blijk van waardering voor Ultiem Naoberschap’ uitgereikt aan Bathmen. Burgemeester Ron König overhandigde het plakkaat aan Willem Berends, voorzitter van sportvereniging ABS en een belangrijke aanjager binnen Bathmen.</p> <h2>Eerdere winnaars</h2> <p>De Deventer Promotieprijs werd dit jaar voor de 27e keer uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder meer: interieurwinkel Carlos in Huis, Saxion, Bussink Koek, Theater Bouwkunde, NV Bergkwartier, Go Ahead Eagles en Özcan Akyol. Vorig jaar ging de Deventer Promotie Prijs naar Rapper Snelle.</p> <p>Van de uitreiking is een korte film gemaakt (8 minuten 5 seconden):</p> <p>[[youtube:j6exo27Fw00]]</p> 2021-02-14 17:13:00 +0100 2021-02-16 17:13:26 +0100 2021-02-16 17:35:08 +0100 Herdenking Scheg-drama Vrijdag 12 februari was het 25 jaar geleden dat een personeelsuitje van De Scheg eindigde in een vreselijk drama. De slachtoffers werden herdacht door de nabestaanden, maar ook door de gemeenschap van Deventer. Daarbij hing de Deventer vlag aan het stadhuis halfstok. <p>Bij het ongeval op maandag 12 februari 1996 kwamen waren veel slachtoffers en gewonden te betreuren. Het drama deed zich voor na een dagje wintersporten in Winterberg door medewerkers van De Scheg en hun partners of vrienden. De touringcar slipte tijdens zware sneeuwval op een steile bergweg en stortte naar beneden. Zeven inwoners van Deventer kwamen om het leven, 42 anderen raakten gewond.</p> <p>Burgemeester Ron König en wethouder Rob de Geest legden in De Scheg een bloemstuk namens het gemeentebestuur. De nabestaanden kregen van het gemeentebestuur een brief mee.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-02-12 10:00:00 +0100 2021-02-12 09:55:56 +0100 2021-02-15 15:36:31 +0100 Deel van de binnenstad sneeuwvrij gemaakt Vandaag hebben we een poging gedaan de ergste sneeuw uit het kernwinkelgebied te verwijderen. Dat is lastig want er is sprake van stevige ijsvorming. <p>In delen van de Korte Smedenstraat, de Broederenstraat, de Nieuwstraat en de Engestraat is sneeuw geruimd en afgevoerd. In de Lange Bischopstraat en de Overstraten is nu een stevig sneeuwdek dat goed begaanbaar is. Dat kunnen we beter met rust laten. Morgen bekijken we opnieuw of de situatie verder te verbeteren is.</p> 2021-02-11 18:15:00 +0100 2021-02-10 16:47:15 +0100 2021-02-11 18:32:03 +0100 Hoofdroute weer begaanbaar Vannacht hebben we met Circulus-Berkel en het Groenbedrijf doorgewerkt om de belangrijkste route begaanbaar te maken. Dat is gelukt. Vanaf vanmorgen vroeg schuiven en strooien we weer de gebruikelijke routes. <p>We gaan nu ook proberen de fietspaden weer begaanbaar te maken.</p> 2021-02-09 09:52:00 +0100 2021-02-09 09:53:22 +0100 2021-02-11 13:51:31 +0100 Gladheidsbestrijding beperkt tot belangrijkste hoofdwegen Als gevolg van de extreme sneeuwval en steeds lagere temperaturen is de gemeente genoodzaakt om de gladheidsbestrijding vanaf vanavond te beperken tot de belangrijkste hoofdwegen. <p>De keuze van deze wegen is afgestemd met de hulpdiensten. We hopen snel weer alle strooiroutes te kunnen hervatten. Bekijk de tijdelijke route op de <a href="https://deventer.maps.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appid=7c5dd19c2721485baee922c4f9a92480" title="Naar de strooiroute op de kaart">kaart</a> (paarse route).</p> <p>We zijn genoodzaakt om te stoppen met de gladheidsbestrijding van de fietspaden. Van schuiven worden de fietspaden juist spekglad. Bij de lage temperaturen van komende nacht werkt zout niet meer. We bekijken meerdere keren per dag wat de beste aanpak is.</p> 2021-02-08 18:30:00 +0100 2021-02-09 06:44:58 +0100 2021-02-09 06:44:58 +0100 Gemeente adviseert: ga niet de weg op De gemeente heeft vannacht met Circulus-Berkel en het Groenbedrijf met man en macht gewerkt om de wegen begaanbaar te houden. Daar gaan we ook vandaag mee door. <p>Ook handmatig proberen we publieke locaties toegankelijk te houden. Het dringende advies blijft om niet de weg op te gaan. De wegen zijn nog niet overal goed berijdbaar.</p> 2021-02-08 11:02:34 +0100 2021-02-08 11:02:34 +0100 2021-02-08 11:02:34 +0100 Code geel: maandag 8 februari test- en vaccinatielocaties open Voor maandag 8 februari heeft KNMI code geel afgekondigd. Dat betekent dat de test- en vaccinatielocaties van GGD IJsselland open zijn. Ook bij code oranje zijn ze open. <h2><span>Afspraak test of vaccinatie</span></h2> <ul> <li>U kunt voor een test een afspraak maken via de landelijke afsprakenlijn voor testen: <a href="tel:08001202" title="Bel nummer 0800 1202">0800 - 1202</a>.</li> <li>Voor een nieuwe afspraak voor een vaccinatie kunt u het nummer bellen dat in de uitnodigingsbrief vermeld staat die u eerder heeft ontvangen.</li> <li>Is het druk bij de landelijke afsprakenlijn? Probeer het dan later nog een keer.</li> </ul> <p><span>Geen haast</span></p> <p>Doe vooral voorzichtig op de weg. Haast is niet nodig. Het geeft niet als u wat later bent.</p> <p>En voor ouderen die naar onze vaccinatielocaties komen: er zijn ruime, verwarmde wachtruimtes. Dus als u iets eerder bent, eventueel samen met een begeleider, dan kunt u binnen wachten.</p> <p>Ook zorgen we dat de parkeerplaatsen en toegang naar de locatie zo sneeuwvrij mogelijk zijn.</p> <h2>Toch 'code rood'?</h2> <p>Mocht KNMI code rood afgeven, dan volgt nadere berichtgeving.</p> 2021-02-08 10:45:00 +0100 2021-02-08 10:45:22 +0100 2021-02-08 10:52:30 +0100 Afvalinzameling start weer op Donderdag 11 februari start Circulus-Berkel met de huis-aan-huisinzameling (met uitzondering van GFT) voorzichtig weer op. Helaas zijn nog niet alle straten veilig te bereiken, maar er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in te zamelen volgens de kalender. <p>Containers kunnen soms niet geleegd worden omdat ze slecht bereikbaar zijn. Hiervoor vraagt Circulus-Berkel begrip. Er wordt vanwege de extreme weersituatie niet nagereden op niet geleegde containers.</p> <p>Het recycleplein Deventer is wel open. Kijk voor meer informatie over afvalinzameling op <a href="http://www.circulus-berkel.nl" title="Ga naar www.circulus-berkel.nl">www.circulus-berkel.nl</a>.</p> 2021-02-08 10:15:00 +0100 2021-02-11 10:31:48 +0100 2021-02-11 13:20:56 +0100 Code Rood: alle testlocaties en vaccinatielocaties in IJsselland gesloten Wegens de weersomstandigheden is landelijk code rood afgekondigd. Ook in regio IJsselland zijn alle testlocaties en vaccinatielocaties vanaf morgen, zondag 7 februari, tot nader bericht gesloten. Iedereen die voor zondag een afspraak heeft staan, ontvangt een sms. En je wordt door ons gebeld. Je hoeft dus niet zelf naar GGD IJsselland te bellen. Zolang code rood geldt, gaan de test- en vaccinatieafspraken niet door. <h2>Nieuwe afspraak test of vaccinatie</h2> <p>Je kunt voor een test een nieuwe afspraak maken via de landelijke afsprakenlijn voor testen: 0800 - 1202.</p> <p>Voor een nieuwe afspraak voor een vaccinatie kun je het nummer bellen dat in de uitnodigingsbrief vermeld staat die je eerder hebt ontvangen.</p> <p>Is het druk bij de landelijke afsprakenlijn? Probeer het dan later nog een keer.</p> <h2>Positief getest?</h2> <p>Voor mensen die positief getest zijn, kan het zijn dat zij iets later dan gebruikelijk door de GGD gebeld worden met de uitslag en voor bron- en contactonderzoek. Blijf thuis en volg de maatregelen op.</p> 2021-02-06 14:46:00 +0100 2021-02-06 14:46:38 +0100 2021-02-06 14:46:38 +0100 Sneeuw en gladheid verwacht Vanaf zaterdagavond wordt er in Deventer hevig sneeuwval verwacht. De gemeente strooit al enkele uren van tevoren preventief met nat zout. Daarna wordt er gestrooid en geschoven. <p>Daar werken we met man en macht aan met het Groenbedrijf en Circulus-Berkel. Maar we verwachten desondanks dat we alleen de belangrijkste doorgaande routes enigszins begaanbaar kunnen houden. Zo blijven locaties als het ziekenhuis en de GGD testlocatie zo goed mogelijk bereikbaar.</p> <p>Deze slechte weersomstandigheden houden ook zondag en begin volgende week aan. Houd daar rekening mee. Ga bij voorkeur niet de weg op.</p> <br /> 2021-02-06 11:57:39 +0100 2021-02-06 11:57:39 +0100 2021-02-06 11:57:39 +0100 Deventer kreeg er 316 woningen bij in 2020 Deventer kreeg er het afgelopen jaar 316 woningen bij. Dat is belangrijk, want Deventer groeit en de vraag naar woningen is groot. De komende jaren wil de gemeente fors meer woningen realiseren, te beginnen met 5.000 woningen in de komende 10 jaar. <p><br />Bij de gerealiseerde nieuwbouw in 2020 gaat het om 224 koopwoningen en 92 particuliere huurwoningen. De meeste woningen werden gebouwd in Steenbrugge (47) en in De Vijfde Hoek (42). Andere plekken waar nieuwe woningen kwamen waren onder meer de Gibsonstraat, Diepenveenseweg, Landsherenlaan en Nieuw Larenstein.</p> <h2>Ambitie</h2> <p>Wethouder Rob de Geest ziet dat de behoefte aan meer woningen blijft. “Ik ben heel blij met de woningen die in 2020 zijn opgeleverd. Het zijn kwalitatief goede woningen, elk met hun eigen stijl en hun eigen karakteristieke bijdrage aan Deventer. Maar als we voor iedereen wonen plezierig én betaalbaar willen houden, is er meer nodig. Daar werken we nu hard aan, vanuit de woningbouw- en groeiambities in Deventer. Het doel is om samen met marktpartijen en woningcorporaties elk jaar voldoende te bouwen.”</p> <h2>Vertraging door stikstof</h2> <p>Na het hoge aantal opleveringen in 2018 en 2019 van respectievelijk 408 en 627 woningen, ligt het aantal woningen in 2020 iets onder de taakstelling. Een aantal projecten liep vertraging op door de stikstofcrisis. Dit gold bijvoorbeeld voor Tuinen van Zandweerd. Deze problemen zijn inmiddels opgelost, de nieuwbouw van deze groene wijk op een historische plek start in 2021 alsnog.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-02-03 11:30:00 +0100 2021-02-03 11:11:33 +0100 2021-02-03 12:45:05 +0100 Digitalisering criminaliteit nam toe in 2020 Er is in Deventer, net als in de rest van het land, opnieuw een sterke daling te zien van de klassieke vormen van criminaliteit waaronder woninginbraken en geweldsdelicten. Tijdens de pandemie namen digitale vormen van criminaliteit juist sterk toe. Corona zorgde ook voor sociale druk en leidde tot meer overlastmeldingen door conflicten en verminderde verdraagzaamheid tussen mensen. <p>Zogenaamde vriend-in-nood fraude, WhatsApp fraude en fraude op digitale handelsplaatsen namen ook in 2020 toe. De sluiting van winkels, thuiswerken, onderwijs op afstand, de toename van online shoppen; alles wordt meer digitaal, ook de criminaliteit. Een stijging van 63% ten opzichte van 2019.</p> <p>Teamchef basisteam IJsselland-Zuid Eren Balanan: “Gedigitaliseerde criminaliteit heeft onze volle aandacht. Wij hebben onze focus op preventie, het weerbaarder maken van potentiële slachtoffers en de repressieve aanpak van deze vorm van criminaliteit”.</p> <h2>Jeugdoverlast</h2> <p>De jeugd zag het sociale -en schoolleven veranderen. De meesten wisten hun weg te vinden. Hun thuissituatie kwam vaker onder druk te staan. Vooral als deze al kwetsbaar was. Jeugd zocht elkaar buiten op, vooral in de avonduren. Dat geeft soms rumoer en overlast in de wijk. Het aantal  overlast-meldingen steeg van 582 naar 972.</p> <p>Burgemeester Ron König: “Jongeren hebben in deze tijd onze bijzondere aandacht. Het is geen makkelijke tijd voor hen. Kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen hebben het nog lastiger. Met het onderwijs en jongerenwerk proberen we er voor hen te zijn. Dat er meer overlast van jongeren was in het afgelopen jaar is te begrijpen. We hadden een mooi voorjaar, een prachtige zomer en door Corona is er weinig te doen voor onze jongeren. Gelukkig merk ik dat de meeste volwassenen oog hebben voor de lastige positie van jongeren”.</p> <h2>Jeugd en drugs</h2> <p>Bij een klein deel van de jeugd viel de toename van het gebruik van lachgas en de designerdrugs 3MMC op. Dat merkt de politie in contact met de jeugd. Jeugdagenten zetten zich in om contact te houden en escalaties te voorkomen. Er is het afgelopen jaar meer geïnvesteerd in de informatiepositie van de politie. Dat heeft geleid tot meer aanhoudingen voor bezit (hard)drugs.</p> <h2>Overlast personen met verward gedrag</h2> <p>Het aantal meldingen met betrekking tot personen met verward gedrag is mede door de coronacrisis gestegen van 838 in 2019 naar 980 in 2020. Mensen zijn meer thuis zijn en ervaren en melden sneller overlast. De toename is ook te verklaren door prioriteit bij gemeente en politie. Politie en gemeente stimuleren dat inwoners contact opnemen met het meldpunt bijzondere zorg.</p> <h2>Informatiegestuurde politie</h2> <p>In 2020 heeft de politie in Deventer vaker informatiegestuurd gewerkt. Op basis van meldingen van burgers en informatie vanuit de politie zijn er 46 verdachten aangehouden. De meeste voor bezit of het dealen van drugs. Drugsdealers worden strafrechtelijk vervolgd en de gemeente legt waar mogelijk een dwangsom op om herhaling te voorkomen.</p> <p>In de bijlage vindt u de <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsberichten/documenten/bijlage-bij-persbericht-voorlopige-jaarcijfers-politie-deventer-2020" title="Download de voorlopige jaarcijfers politie over 2020 (pdf, 36 KB)">voorlopige jaarcijfers politie over 2020 (pdf, 36 KB)</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-02-02 16:15:00 +0100 2021-02-02 15:53:35 +0100 2021-02-02 16:24:32 +0100 Centrumbus stopt De stichting Busdienst Deventer Binnenstad heeft besloten om te stoppen met de Centrumbus. Corona en de gevolgen daarvan voor de financiële positie, de chauffeurs en de dienstregeling zijn de belangrijkste redenen. Het stichtingsbestuur ziet geen kansen voor een doorstart. De bus die nu in de remise staat vanwege de lockdown, gaat niet meer rijden. <p>Secretaris van de stichting, Rob Freriks: “Het bestuur kijkt met trots terug op de afgelopen jaren waarin de Centrumbus niet alleen een bijdrage leverde aan de bereikbaarheid van de binnenstad. De bus toerde bijvoorbeeld ook met mensen met dementie langs voor hun herkenbare punten. Die genoten daar zeer van. Het bestuur bedankt alle chauffeurs en sponsors voor hun inzet.”</p> <p>Wethouder vervoer, Frits Rorink: “De Centrumbus is een mooi burgerinitiatief dat vanaf de zomer van 2017 met een markant geel busje door de binnenstad reed. Ondanks gemeentelijke steun heeft het niet gered in deze zware tijden. Begrijpelijk en heel jammer.”</p> <h2>Corona</h2> <p>Sinds maart 2020 zijn coronamaatregelen van kracht. Deze hebben ook invloed op het functioneren van de Centrumbus. De bus heeft nog een tijd in de zomer gereden met aanpassingen in de bus, maar staat alweer enige tijd in de remise. Het gevaar op besmetting voor zowel passagiers als chauffeurs die veelal tot een risicogroep behoren, is te groot.</p> <h2>Afname</h2> <p>Het aantal passagiers is het afgelopen jaar, net als elders in het openbaar vervoer, sterk gedaald.</p> <p>Ook de sponsorbijdragen zijn sinds corona sterk afgenomen. Daarnaast is het aantal vrijwilligers sterk afgenomen door de afnemende reizigersaantallen en vervolgens het stoppen van de lijnvoering.</p> <h2>Toekomst</h2> <p>Aanvankelijk was het de bedoeling om de exploitatie van de Centrumbus in de toekomst veilig te stellen door onderdeel te worden van een OV-concessie als buurtbus of door een pendeldienst te gaan verzorgen met de Poort van Deventer. Er is vooralsnog geen zicht hierop gekomen.</p> <h2>Blikvanger binnenstad</h2> <p>Sinds juli 2017 rijdt de Centrumbus een lus door de binnenstad van Deventer. De bus verbindt de belangrijkste voorzieningen in de binnenstad en werd vooral gebruikt door minder mobiele reizigers en toeristen. De gemeente Deventer levert een jaarlijkse bijdrage van maximaal € 20.000.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-02-02 16:00:00 +0100 2021-02-02 16:00:45 +0100 2021-02-02 16:02:27 +0100 Onderzoek brandveiligheid onder Deventer studenten Hoe zit het eigenlijk met de brandveiligheidsbeleving van studenten in Deventer? Denken ze na over vluchtroutes, hebben ze rook- en koolmonoxidemelders en wat doen ze als het echt misgaat? Om daarachter te komen starten Gemeente Deventer en Veiligheidsregio IJsselland met een onderzoek onder Deventer studenten. <h2>Online vragenlijst</h2> <p>Om inzicht te krijgen in het brandveiligheidsbewustzijn van Deventer studenten staat de komende tijd een enquête online. Daarin komen vragen aan bod over hoe studenten omgaan met, en hoeveel ze weten van brandveiligheid. Ook worden enkele vragen gesteld hoe ze denken te handelen in situaties als het toch misgaat.</p> <h2>Samenwerking</h2> <p>Gemeente Deventer en Veiligheidsregio IJsselland hebben de enquête ontwikkeld samen met DUWO en Hogeschool Saxion. Om zo beter aansluiting te vinden bij de studenten in Deventer. In oktober 2020 heeft Veiligheidsregio IJsselland, in samenwerking met Studenten Overleg Orgaan Zwolle, een soortgelijke enquête gehouden.</p> <h2>Brandveiligheidsbewust vergroten</h2> <p>Met de respons uit de enquêtes van Deventer en Zwolle, wordt een campagne ontwikkeld die, bij de start van het nieuwe collegejaar, wordt gelanceerd. Deze campagne wordt ontwikkeld door de studenten van Hogeschool Saxion en Cibap vakschool voor vormgeving. De betrokken partijen willen deze campagne jaarlijks inzetten om het (brand)veiligheidsbewustzijn van studenten te vergroten. Studenten die op kamers gaan, zijn daarin een belangrijke doelgroep.</p> <p>Studenten die wonen in een studentenhuis in Deventer kunnen vanaf 2 februari tot en met 14 februari de <a href="https://www.vrijsselland.nl/brandveiligheid-in-studentenwoning" title="Naar online enquete brandveiligheid studentenhuizen op de pagina www.vrijsselland.nl">online vragenlijst</a> invullen.</p> 2021-02-02 10:15:00 +0100 2021-02-02 09:54:48 +0100 2021-02-02 09:58:34 +0100 Inschrijving kavels Het Eikendal-Zuid van start Wonen in een schitterende, natuurrijke omgeving op een ruime kavel. Dat kan in Het Eikendal-Zuid in Diepenveen. 6 kavels aan de Schuurmansweg in het Eikendal-Zuid zijn nu op de markt. Inschrijven kan tot en met 19 februari 2021. <p>Op <a href="https://www.heteikendal.nl/zuid3" title="Naar de pagina Het Eikendal-Zuid fase 3 op de website www.heteikendal.nl">www.heteikendal.nl/zuid3</a> en op <a href="https://deventerverkoopt.nl/zuid3/" title="Naar de pagina Het Eikendal-Zuid fase 3 op de website www.deventerverkoopt.nl">www.deventerverkoopt.nl/zuid3</a> staat alle informatie, zoals het kaveloverzicht, kavelpaspoort, de uitgiftevoorwaarden en het inschrijfformulier.</p> <h2>Kavels</h2> <p>Rust, ruimte en duurzaamheid zijn kenmerkend voor deze bijzondere woonwijk. Met een gemiddelde kavelgrootte van 800 m2 is hier van alles mogelijk. Een landhuis. Een moderne of klassieke bouwstijl. Een karakteristiek houten huis, een jarendertigwoning of juist heel iets anders.</p> <h2>Inschrijven en loting</h2> <p>Toewijzing van de 6 nieuwe kavels aan de Schuurmansweg vindt plaats op basis van loting. Inschrijven kan tot en met 19 februari 2021 tot 18.00 uur. De loting staat gepland op 4 maart 2021.</p> <h2>Ruimte voor uw wensen</h2> <p>De verkaveling in Het Eikendal-Zuid biedt ruimte voor uw wensen. Bepaal bijvoorbeeld zelf de positie van het huis en creëer de mooiste buitenplaatsen.</p> <h2>Vragen</h2> <p>Voor vragen over Het Eikendal kunt u contact opnemen met de gemeentemakelaar. Contactgegevens staan op <a href="https://www.heteikendal.nl/contact/" title="Naar de pagina Contact op de website www.heteikendal.nl">www.heteikendal.nl/contact</a> en op <a href="https://deventerverkoopt.nl/contact/particulieren/" title="Naar de pagina Particulieren op de website www.deventerverkoopt.nl">www.deventerverkoopt.nl</a>.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-01-27 10:00:00 +0100 2021-01-26 14:51:37 +0100 2021-02-01 14:38:52 +0100 Onderhoud in het Nieuwe Plantsoen De gemeente is begin februari gestart met onderhoud in Het Nieuwe Plantsoen. Door ziekte en stormen in het verleden zijn veel bomen verdwenen. Hierdoor zijn grote vlaktes ontstaan zonder bomen. De gemeente gaat onder meer nieuwe bomen plaatsen op een aantal plekken. De begroeiing komt steeds dichter naar de paden toe. Dit zorgt voor onveilige situaties en het lijkt uit te nodigen tot afvaldump. Dit wordt allemaal aangepakt, zodat Het Nieuwe Plantsoen weer een volwaardig, afwisselend en toekomstbestendig bos is. <p>Het Groenbedrijf voert in opdracht van de gemeente Deventer de werkzaamheden uit.</p> <h2>Aangepaste planning</h2> <p>De werkzaamheden zijn gestart op 1 februari 2021. Volgens planning zouden de werkzaamheden 26 februari klaar zijn. Door de sneeuwval en vorst is er vertraging opgelopen. Direct na de vorstperiode is het erg warm geworden. Hierdoor zijn onder andere de padden actief geworden. Om te voorkomen dat deze beschermde dieren verstoord worden zijn de werkzaamheden gestopt.</p> <p>Onderstaand ziet u per maatregel de planning.</p> <h2>Natuurlijke verjonging</h2> <p>Op de vlaktes zonder bomen is veel ‘natuurlijke verjonging’ ontstaan. Bijzondere planten, struiken en ander groen zijn spontaan gaan groeien op de vlaktes. Dat wordt in stand gehouden. Op sommige plekken wordt de natuur een handje geholpen, zodat de natuur in het plantsoen optimaal kan groeien. Om te zorgen voor een gevarieerde begroeiing is met name een deel van de bramen en jonge esdoorn verwijderd. Deze werkzaamheden zijn klaar.</p> <h2>Ruimte langs de paden en nieuwe bomen</h2> <p>Stroken van 2,5 breed langs de paden in het plantsoen worden vrijgemaakt van beplanting, en ingezaaid met een kruidenmengsel. Op een aantal markante punten in het gebied worden nieuwe bomen aangeplant. Het gaat om de aanplant van 1 beuk, 10 zwarte dennen en 6 lindebomen. De werkzaamheden langs de paden en ter plekke van de nieuw te planten bomen worden in mei/juni uitgevoerd. De aanplant van nieuwe bomen vindt plaats in het najaar.</p> <h2>Dode bomen en uitdunnen</h2> <p>Een aantal dode bomen is ingekort of verwijderd. Dat was nodig om te voorkomen dat ze op paden vallen. Eén dode Douglas (boom) in het laantje is gekapt en wordt in het najaar vervangen door een nieuwe boom. Zoveel mogelijk takhout van de omgezaagde bomen blijft achter om de biodiversiteit te bevorderen. Er zijn dunningswerkzaamheden (bosbouwkundig onderhoud) uitgevoerd door op een paar locaties bramen en jonge esdoornopslag te verwijderen. Opslag wil zeggen: jonge wilde planten dichtbij of verder verwijderd van de moederplant.</p> <h2>Waarom is deze ingreep nodig?</h2> <p>In 2018/2019 zijn naaldbomen in dit gebied aangetast door de letterzetter (keversoort). De bomen gingen daardoor dood en moesten worden verwijderd. Hierdoor is ruimte in het bos ontstaan waar de wind vrij spel had. Vervolgens zijn veel bomen omgewaaid tijdens een zware storm in 2018/2019. De omgewaaide bomen zijn opgeruimd. Daarna is een tijd gewacht om te zien hoe het gebied zich ging ontwikkelen. Het blijkt dat er naast de enorme explosie van bramen en esdoorns ook interessante boom- en struiksoorten een plek hebben gevonden. Om deze meer kans te geven wordt een deel van de bramen en esdoorns verwijderd. Daarnaast worde op markante plekken nieuwe bomen aangeplant.</p> <h2>Veiligheidsonderhoud</h2> <p>De maatregelen bestonden uit het inkorten of verwijderen van drie slechte bomen die een gevaar op kunnen leveren voor de gebruikers en aanwonenden in deze gebieden. Deze maatregelen zijn uitgevoerd. Dode bomen die geen risico vormen (omdat ze bijvoorbeeld ver van paden af staan) worden niet verwijderd. Dood hout is waardevol voor zwammen en paddenstoelen, insecten en vogels zoals de specht.</p> <h2>Overige werkzaamheden</h2> <p>Een aantal groepen rhododendrons hebben het erg zwaar door met name de droogte van de afgelopen jaren. Door het kort afzagen van deze struiken zullen ze weer van onderaf uitlopen en daarmee weer compacte dichte struiken vormen, deze werkzaamheden zijn afgerond.</p> <p>Langs de paden wordt een strook beplanting (vooral bramen) verwijderd. In de plaats hiervan wordt een kruidenvegetatie ingezaaid. Hiermee wordt het langs de paden overzichtelijker. Zo ontstaat een natuurlijke bosrand, bestaande uit kruiden, struiken en vervolgens bomen. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld naar mei/juni</p> <p>Op een aantal locaties zijn boomstammen neergelegd om te voorkomen dat er nog met auto’s het park ingereden kan worden.</p> <h2>Sociaal aspect</h2> <p>In dit gebied speelt al langere tijd een probleem rondom sociale controle. Een belangrijke oorzaak is de dichte beplanting langs de paden en onoverzichtelijke hoeken. Daarnaast wordt er veel afval gedumpt in het park. Door het uitvoeren van de maatregelen is de verwachting dat de situatie zal verbeteren. Het park krijgt een minder gesloten indruk.</p> <p><a href="https://nogknapper.deventer.nl/" title="Naar de website van Deventer wordt nog knapper">Deventer wordt nog knapper </a>houdt u op de hoogte van werkzaamheden in Deventer. Volg ons ook via<a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer" title="Ga naar de facebookpagina van gemeente Deventer"> Facebook </a>en <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>.</p> 2021-01-25 09:33:00 +0100 2021-01-25 09:33:45 +0100 2021-03-05 14:05:55 +0100 Meer samenwerking in aanpak laaggeletterdheid De gemeente gaat meer regie voeren in de aanpak van laaggeletterdheid. Verschillende initiatieven in de gemeente krijgen geld, om te stimuleren dat meer mensen leren lezen en schrijven. Voor de coördinatie is een Aanvalsplan Laaggeletterdheid opgesteld. <p>De aanpak van laaggeletterdheid is een langlopend en lastig vraagstuk. Ondanks de aandacht voor dit onderwerp, zijn er in Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. In Deventer gaat het naar schatting om 10.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.</p> <h2>Groot belang</h2> <p>Laaggeletterdheid is een groot probleem, benadrukt wethouder Rob de Geest. “Lezen en schrijven zijn echt basisvaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen. Mensen die dit niet kunnen, komen vaker in de problemen. Ze maken bijvoorbeeld vaker schulden, vinden moeilijker een baan en hebben vaker een slechte gezondheid. De aanpak van laaggeletterdheid is daarom van groot belang.”</p> <h2>Schaamte</h2> <p>Laaggeletterden kampen vaak met een gevoel van schaamte, waardoor ze geen hulp zoeken. Dit maakt het opsporen en doorverwijzen van laaggeletterden moeilijk. Het gaat vaak om autochtone Nederlanders, die goed kunnen verbergen dat ze moeite hebben met lezen en schrijven.</p> <h2>Aanvalsplan Laaggeletterdheid</h2> <p>De gemeente heeft een Aanvalsplan Laaggeletterdheid opgesteld voor de komende jaren. Dit plan is gemaakt in nauwe afstemming met de Openbare Bibliotheek, Toptaal, Raster, Stichting Lezen en Schrijven, Konnected en vrijwilligersinitiatieven. De gemeente financiert in 2021 verschillende initiatieven, die gezamenlijk besproken worden. De gemeente voert de regie over de versterking van de aanpak laaggeletterdheid.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-01-22 10:00:00 +0100 2021-01-21 16:23:49 +0100 2021-01-21 16:24:11 +0100 Woningbouw op plek van oude school Marke Noord Er komt plek voor woningen op de locatie de Marke Noord, op de hoek van de Lebuinuslaan en de Laan van Borgele. Daarnaast ontstaat ruimte voor woningbouw op de locatie de Marke Zuid en een deel van de sportvelden van het Etty Hillesum Lyceum aan de Boerhaavelaan. <p>De gemeente stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar om woningbouw op deze locaties op termijn mogelijk te maken. Dankzij de aanstaande nieuwbouw van de school en sporthal voor het Etty Hillesum Lyceum op de Marke Zuid, komen 3 locaties vrij voor woningbouw. De opbrengst hiervan kan worden ingezet voor de nieuwbouw van school en sporthal. Deze is naar verwachting in 2024 gereed.</p> <h2>Verwachte opbrengst</h2> <p>De gemeente wil nu al starten met de ontwikkelplannen op deze locaties, zodat direct na de nieuwbouw van de school en sporthal gestart kan worden met woningbouw. Bovendien zorgen de plannen voor meer duidelijkheid over de verwachte opbrengst van de 3 locaties.</p> <h2>Mooie plekken</h2> <p>Wethouder Rob de Geest: “Woningbouw op de vrijkomende locaties is in meerdere opzichten een logische keuze. Het geld dat dit oplevert, kunnen we inzetten voor de extra kapitaalslasten van de nieuwe school en sporthal. En met de woningbouw voegen we nieuwe huizen toe, op mooie plekken in de stad. Het mes snijdt dus aan 2 kanten.”</p> <h2>Gemeenteraad</h2> <p>De ontwikkelperspectieven worden naar verwachting eind 2021 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Aansluitend zijn bestemmingsplanprocedures nodig om de woningbouw definitief mogelijk te maken.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-01-22 10:00:00 +0100 2021-01-21 16:18:02 +0100 2021-01-21 16:21:57 +0100 Tweede informatiebijeenkomst windverkenning Deventer De gemeente Deventer heeft onderzoek laten doen naar mogelijke plekken voor de realisatie van windmolens in de gemeente. Uit het onderzoek komen twee gebieden naar voren die het meest voor de hand liggen: <p> <ul> <li>een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1;</li> <li>een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1.</li> </ul> </p> <p>In deze gebieden samen zijn mogelijkheden voor maximaal 9 windmolens. Het college van Burgemeester en Wethouders wil deze gebieden aanwijzen als focusgebieden voor de realisatie van windmolens. Daarvoor wil het college eerst inwoners en de gemeenteraad raadplegen.</p> <p>Op dinsdagavond 2 februari 2021 om 19.30 uur organiseert de gemeente Deventer een tweede digitale informatiebijeenkomst voor iedereen die hiervoor interesse heeft. De link naar de livestream wordt op 2 februari geplaatst op <a href="https://deventerstroomt.nl/kennis-amp-beleid/windenergie">www.deventerstroomt.nl/windenergie</a>. De avond eindigt uiterlijk om 21.30 uur.</p> <p>Helaas is interactie en dialoog tijdens deze bijeenkomst maar beperkt mogelijk. Dat kan alleen in kleine groepen. Over de mogelijkheden daarvoor informeren wij u tijdens de bijeenkomst van 2 februari.</p> <p>Op zaterdagmiddag 12 december 2020 was er al voor direct omwonenden van deze gebieden een online informatiebijeenkomst. De opnames van de online bijeenkomst en de presentatie zijn terug te vinden op <a href="https://deventerstroomt.nl/kennis-amp-beleid/windenergie">www.deventerstroomt.nl/windenergie</a>. Hier vindt u ook alle achtergrondinformatie en vanaf vrijdag 22 januari 16:00 uur de beantwoording van de toen gestelde vragen.</p> 2021-01-20 14:05:00 +0100 2021-01-20 13:58:46 +0100 2021-01-20 13:58:46 +0100 Tijdelijke vergunning podium Burgerhaven Het Burgerweeshuis heeft aan de Sint Olafstraat in de haven tijdelijk een pand gehuurd. Met veel inventiviteit is een plan gemaakt om hier op verantwoorde manier tot 270 gasten te kunnen ontvangen. Zodra de coronarichtlijnen dat toelaten, wil Burgerhaven concerten programmeren. Het college heeft voor 9 maanden een tijdelijke vergunning afgegeven. <h2>Corona</h2> <p>Los van de huidige lockdown, kan het Burgerweeshuis op de huidige plek in de binnenstad niet goed coronaproof werken. In de ruimte aan de Sint Olafstraat 5 is coronaproof ruimte voor 270 gasten. Het Burger heeft met behulp van het landelijk Kickstartfonds deze ruimte gehuurd en bij de gemeente een vergunning aangevraagd.</p> <h2>Inventief</h2> <p>Het Burgerweeshuis toont zich met het zoeken van creatieve oplossingen in deze moeilijke tijd inventief. Wethouder cultuur Carlo Verhaar: “Het Burgerweeshuis toont zijn creativiteit met het plan voor Burgerhaven. Daarnaast werkt het samen met onder andere de Deventer Schouwburg voor de programmering. Ik hoop dat de situatie snel verbetert en dat ze open kunnen.”</p> <h2>Afweging</h2> <p>Het college heeft een afweging moeten maken omdat de ruimte aan de Sint Olafstraat qua geluid en parkeren niet optimaal is. Omdat het om een tijdelijke vergunning gaat, is het mogelijk om soepeler te zijn. Vanuit het belang van cultureel aanbod in deze moeilijke tijden, is vergunning verleend.</p> <h2>Toekomst Haveneiland</h2> <p>De gemeente maakt momenteel een ontwikkelbeeld voor het gebied. Het college wil zich niet vooruitlopend hierop al vastleggen op nieuwe functies op het haveneiland. Daarom is gekozen voor een tijdelijke vergunning van 9 maanden.</p> <h2>Bezwaar</h2> <p>De vergunning ligt 6 weken ter inzage en binnen die termijn kan bezwaar worden ingediend.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2021-01-15 10:00:00 +0100 2021-01-14 19:35:08 +0100 2021-01-14 19:39:03 +0100 Terugblikken en vooruitkijken: bekijk de Deventer nieuwjaarsfilm Normaal gesproken zouden we elkaar deze week ontmoeten op de Deventer Nieuwjaarsreceptie. Een moment voor iedereen die betrokken is bij Deventer om elkaar de beste wensen te wensen. Dat is nu niet mogelijk. Maar die beste wensen, die vinden we zo belangrijk, dat we ze zijn gaan ophalen. In de stad en de dorpen, bij jong en oud. We blikken terug op vorig jaar en kijken hoopvol vooruit. Kijk maar waar Deventer van droomt! <p><span>Bekijk de nieuwjaarsfilm via Youtube door op onderstaande afbeelding te klikken (4 minuten, 19 seconden)</span></p> <p>[[youtube:sFmfV5tAg4A]]</p> 2021-01-11 10:15:00 +0100 2021-01-11 10:00:01 +0100 2021-01-11 12:23:58 +0100 Vuurwerkinleveractie levert 145 kilo vuurwerk op Tijdens de vuurwerkinleveractie van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte op 28 en 29 december is in totaal 145 kilo vuurwerk ingeleverd bij het politiebureau aan de Storminkstraat. Een gedeelte daarvan betreft zwaar illegaal vuurwerk. <p>De vuurwerkinleveractie was een gezamenlijke actie van de 3 gemeenten die door de politie werd ondersteund. Inwoners kregen de mogelijkheid (illegaal) vuurwerk in te leveren omdat zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen vanaf dit jaar verboden zijn.</p> <h2>Alleen kindervuurwerk mag</h2> <p>Zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen mogen vanaf dit jaar niet meer worden afgestoken in Nederland. De komende jaarwisseling geldt vanwege corona bovendien een algeheel vuurwerkverbod. Alleen het zogenaamde kindervuurwerk (categorie F1) is nog toegestaan.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2020-12-30 13:45:00 +0100 2020-12-30 13:15:43 +0100 2020-12-30 14:55:19 +0100 Eindejaarstoespraak burgemeester König Burgemeester Ron König blikt terug op 2020, het jaar waarin alles anders was dan anders. En hij blikt vooruit op het nieuwe jaar. “We zijn niet alleen, dat is een geruststellende en hoopvolle gedachte. De uitdagingen van 2021 gaan we samen aan. Een goede jaarwisseling, en een heel gelukkig en gezond 2021.” <p>Bekijk het filmpje van de burgemeester van 28 december 2020 (2 minuten, 32 seconden).</p> <p>[[youtube:mSuWOVfLGJU]]</p> 2020-12-29 11:00:00 +0100 2020-12-28 16:22:33 +0100 2020-12-28 16:23:21 +0100 Woondromen worden werkelijkheid in Wittenstein Wonen in een groene parkachtige omgeving in een wijk met veel voorzieningen. Dat wil toch iedereen? De gemeente Deventer is van plan de locatie 'Wittenstein' om te vormen naar woningbouw. Speciaal voor deze locatie kijkt de gemeente naar mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In deze fase komt de gemeente graag in contact met geïnteresseerde CPO-groepen. <p>Met CPO wordt bedoeld dat een groep inwoners samen een plan voor woningbouw ontwikkelt. De groep heeft veel zeggenschap over de invulling van het plan. De CPO-groep draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het maken van een haalbaar plan. Ook is de groep zelf verantwoordelijk voor de bouw van de woningen.</p> <p>Wethouder De Geest: “Het is voor Deventer een bijzonder project. Ik denk dat we de droom van een groep mensen op locatie Wittenstein kunnen verwezenlijken. Een groep gelijkgestemden die op deze prachtige locatie samen iets moois willen bouwen.”</p> <h2>Groene omgeving en veel voorzieningen</h2> <p>Wittenstein is een oude schoollocatie en ligt een beetje verstopt in een rustige hoek van de wijk Borgele. Het terrein ligt in een groene en parkachtige omgeving en biedt ruimte voor 10 tot 12 woningen. Het groene karakter en de bestaande bomen willen we uiteraard graag behouden. In de directe omgeving van Wittenstein zijn diverse voorzieningen, zoals een supermarkt, een basisschool en sportfaciliteiten.</p> <h2>Inventarisatie van belangstelling: 1e ideeën zijn welkom!</h2> <p>De gemeente komt graag in contact met geïnteresseerde CPO-groepen. Dit wordt gedaan door te starten met het inventariseren van belangstelling en ideeën die leven onder CPO-groepen. Vervolgens gaan we graag met hen in gesprek om samen de mogelijkheden te verkennen en zaken te onderzoeken. De gemeente wil CPO-groepen graag veel vrijheid geven. Als zich meerdere CPO-groepen melden die in staat zijn het project uit te voeren, dan start de gemeente een officiële selectieprocedure. De locatie wordt op basis van een marktconforme prijs verkocht.</p> <h2>Reageren kan tot en met 8 januari 2021</h2> <p>De gemeente verzoekt geïnteresseerden een mail te sturen naar <a href="mailto:wittenstein@deventer.nl" title="Stuur een e-mail naar wittenstein@deventer.nl">wittenstein@deventer.nl</a>. Dit kan tot en met 8 januari 2021. Vertel in de mail iets over de CPO-groep, de motivatie en eventuele ideeën. Tot slot is het van belang om de contactgegevens te vermelden. Binnen 14 dagen na de sluitingsdatum neemt de gemeente contact op over het vervolg.</p> <h2>Aantrekkelijke plek om te wonen</h2> <p>Het prachtige buitengebied van Deventer ligt op steenworp afstand. Dit alles maakt Wittenstein een aantrekkelijke en moderne plek om te wonen. Op dit moment staan er op de locatie 2 schoolgebouwen. Het ligt voor de hand om deze (deels) te slopen. Als de CPO-groep kansen ziet de bestaande panden te behouden, dan kan dat onderzocht worden. Op de pagina <a href="http://www.deventer.nl/wittenstein" title="Naar www.deventer.nl/wittenstein">www.deventer.nl/wittenstein</a> vindt u een aantal documenten met informatie over de locatie.</p> <p>Wij kijken met belangstelling uit naar de reacties!</p> <p>Let op: deze oproep is bedoeld ter inventarisatie. Er kunnen bovendien geen rechten aan ontleend worden.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2020-12-24 10:00:00 +0100 2020-12-22 09:31:14 +0100 2020-12-22 10:07:45 +0100 Vuurwerk-inleveractie op 28 en 29 december 2020 Zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen mogen vanaf dit jaar niet meer worden afgestoken in Nederland. Daarnaast geldt de komende jaarwisseling vanwege corona een vuurwerkverbod. Winkels die vuurwerk verkopen zijn gesloten. Alleen het zogenaamde kindervuurwerk (categorie F1) is nog toegestaan. Inwoners van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte die nog (zwaar) vuurwerk hebben liggen, kunnen gebruikmaken van de inleveractie op 28 en 29 december 2020. <p>De inleveractie wordt georganiseerd door de 3 gemeenten met ondersteuning van politieteam Zuid.</p> <h2>Waarom vuurwerk inleveren?</h2> <p>Zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen zijn gevaarlijk. Daarom is zwaar vuurwerk nu en komende jaren verboden. Inwoners van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte krijgen de mogelijkheid zwaar vuurwerk in te leveren tijdens de vuurwerk-inleveractie. Dit geldt voor alle typen vuurwerk tot in totaal maximaal 25 kilo per persoon. Het is gevaarlijk dit vuurwerk thuis te bewaren. Het vuurwerk mag op 28 en 29 december door inwoners worden vervoerd, wanneer aannemelijk kan worden gemaakt dat het rechtstreeks vanaf huis naar de inleverlocatie wordt vervoerd.</p> <p>Voor de inleveractie hebben de 3 gemeenten en politie speciale veiligheidsmaatregelen op de locatie getroffen.</p> <p>Op de volgende tijdstippen en locaties kan vuurwerk worden ingeleverd:</p> <p><strong>maandag 28 december 2020</strong>:</p> <ul> <li>09.00 – 13.00 uur Deventer</li> <li>13.30 – 15.00 uur Wijhe</li> <li>15.30 – 17.30 uur Raalte</li> </ul> <p><strong>dinsdag 29 december 2020</strong>:</p> <ul> <li>09.00 – 11.00 uur Raalte</li> <li>11.30 – 13.00 uur Wijhe</li> <li>13.30 – 17.30 uur Deventer</li> </ul> <p><strong>Locaties:</strong></p> <ul> <li>Deventer, Storminkstraat 2 (politiebureau)</li> <li>Wijhe, Industrieweg 8 (Gemeentewerf)</li> <li>Raalte, Mettingenlaan 80 (politiebureau)</li> </ul> <h2>Inleveren volgens de coronarichtlijnen</h2> <p>Mensen die het vuurwerk willen inleveren kunnen dit op een tafel afgeven. Tijdens de inleveractie worden de coronarichtlijnen in acht genomen. Dit betekent dat er maximaal twee mensen bij elkaar op straat mogen staan, met 1,5 meter onderlinge afstand. Inwoners van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte kunnen kiezen in welke gemeente ze het vuurwerk inleveren. <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2020/12/23/vuurwerk-inleveractie-op-28-en-29-december-2020/vuurwerk-2020-richtlijnen-inleveren-vuurwerk-inklapmenu-website" title="Download de Richtlijnen vuurwerkinleveractie gemeenten (pdf, 20 KB)">Bekijk de Richtlijnen vuurwerkinleveractie gemeenten</a>, (pdf, 20 KB)</p> <p>Een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf is op de geselecteerde locaties en tijdstippen aanwezig om het vuurwerk op een veilige manier in te nemen en te classificeren. Zij zullen ook het vervoer, de opslag en uiteindelijk de vernietiging van het vuurwerk organiseren. Bij iedere locatie is een afvaardiging van de politie aanwezig. Ook is er beveiliging aanwezig.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2020-12-23 14:50:00 +0100 2020-12-23 14:32:58 +0100 2020-12-23 15:36:28 +0100 Verwachte drukte markt Keizerslanden Woensdag 23 december is er markt op Keizerslanden. We verwachten drukte. Daarom hebben we een aantal spelregels. <ul> <li>Kom te voet of te fiets.</li> <li>Kom alleen.</li> <li>Blijf niet langer dan nodig.</li> <li>5 wachtenden in de rij, loop even voorbij.</li> <li>Geef elkaar de ruimte.</li> </ul> <p>Mocht u toch met de auto komen en de parkeerruimte bij de markt is vol? Ga dan naar het parkeerterrein aan de andere zijde van het winkelcentrum.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2020-12-22 13:54:00 +0100 2020-12-22 13:54:31 +0100 2020-12-22 14:01:21 +0100 Kerstgroet van het college Het college van burgemeester en wethouders heeft een kerstgroet voor u. <p>"Het was een bijzonder jaar, met veel uitdagingen, verdriet en onzekerheid. Maar ook een jaar van saamhorigheid en creativiteit, mede dankzij u.</p> <p>Het college van burgemeester en wethouders wil u heel hartelijk bedanken voor de samenwerking in 2020.</p> <p>Wij wensen u fijne feestdagen en heel veel geluk en gezondheid voor 2021!"</p> <p><img src="http://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2020/12/21/kerstgroet-van-het-college/kerstgroet-college.jpg" alt="Kerstgroet van het college van burgemeester en wethouders" width="100%" height="100%" /></p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2020-12-21 11:40:00 +0100 2020-12-21 11:40:04 +0100 2020-12-21 11:43:59 +0100 College onderzoekt zelfbewoningsplicht koopwoningen Het college gaat de mogelijkheid onderzoeken een zelfbewoningsplicht in te stellen voor nieuwe koopwoningen. Zo wil het college voorkomen dat nieuwe koopwoningen worden gebruikt als beleggingsobject en zo aan vrije woningmarkt worden onttrokken. <p>Wethouder Wonen Rob de Geest: “De druk op de woningmarkt is hoog, zowel op de huur- als op de koopmarkt. Om deze druk te verlichten zetten we volop in op de bouw van woningen in alle segmenten. We onderzoeken nu daarnaast de zelfbewoningsplicht. Deze kan voorkomen dat te veel woningen beleggingsobjecten zijn, waardoor de prijzen stijgen en het aanbod slinkt.”</p> <h2>Kansen woningzoekenden vergroten</h2> <p>Als te veel woningen een beleggingsobject worden, wordt de koopmarkt krapper en krijgen starters en mensen met een middeninkomen steeds minder ruimte. Om de kansen voor deze woningzoekenden te vergroten, willen we de mogelijkheid voor een zeflbewoningsplicht onderzoeken voor nieuwbouwkoopwoningen. De zelfbewoningsplicht kan worden vastgelegd in de koopovereenkomst.</p> <h2>In gesprek met marktpartijen</h2> <p>Bij verkoop van gemeentelijke kavels en bij verkoop van woningen van de corporaties wordt de zelfbewoningsplicht al langere tijd toegepast. Meestal is echter een marktpartij de verkopende partij. We gaan daarom met de marktpartijen van Platform Wonen in gesprek over een zelfbewoningsplicht in Deventer voor koopwoningen in de woningbouwprogramma's van de diverse projecten.</p> <h2>Waterbedeffect voorkomen</h2> <p>Meerdere gemeenten hebben al een zeflbewoningsplicht of plannen daartoe. Er kan een waterbedeffect ontstaan richting gemeenten die daar niet over beschikken, waardoor de druk op de koopwoningmarkt daar nog hoger wordt. Door ook in Deventer een zelfbewoningsplicht in te voeren, wordt dat waterbedeffect hier voorkomen.</p> <h2>Ook bestaande woningen</h2> <p>Het Rijk heeft wetgeving in voorbereiding om een opkoopbescherming voor bestaande woningen op te kunnen leggen. Daarmee krijgen gemeenten de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar blijven in buurten waarin schaarste is of waar de leefbaarheid wordt aangetast door aankoop van deze woningen voor verhuur. Het college laat onderzoeken of deze regeling voor Deventer buurten kansen biedt.</p> <p>Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en <a href="http://www.deventer.nl/nieuwsbrief" title="Naar www.deventer.nl/nieuwsbrief">abonneer</a> u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op <a href="https://twitter.com/deventergem" title="Naar het Twitteraccount van gemeente Deventer">Twitter</a>, <a href="https://www.facebook.com/GemeenteDeventer/" title="Naar de Facebookpagina van gemeente Deventer">Facebook</a> en <a href="https://www.instagram.com/gemeentedeventer/" title="Naar gemeente Deventer op Instagram">Instagram</a>.</p> 2020-12-18 15:00:00 +0100 2020-12-17 15:52:20 +0100 2020-12-17 15:55:44 +0100 Saldo Milieupas vanaf nu 3 jaar geldig De gemeente Deventer heeft, bij het vaststellen van het nieuwe grondstoffenplan op 11 november, besloten dat de inwoners van Deventer langer gebruik kunnen maken van het aantal kilo’s op de Milieupas. Vanaf nu zijn alle kilo’s 3 jaar geldig. <p>Dat betekent dat niet-gebruikte kilo’s van 2020 blijven staan en in 2021 en 2022 nog gebruikt kunnen worden. In januari van het nieuwe jaar wordt het saldo verhoogd met de vertrouwde 100 kilo.</p> <p>Dat is een mooi voordeel voor de inwoners van de gemeente.</p> <h2>Niet meer in de rij aan het eind van het jaar</h2> <p>Aan het eind van het kalenderjaar was het de afgelopen jaren vaak flink druk op het Recycleplein. Logisch, wa