Logo gemeente Deventer

Tijdelijk plek voor vluchtelingen aan Wittenstein

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden om tijdelijk onderdak te bieden aan maximaal 100 vluchtelingen. De locatie hiervoor is de voormalige school aan de Wittenstein in Borgele.

Er is grote behoefte aan extra opvangcapaciteit, zolang er onvoldoende mensen kunnen worden gehuisvest in de reguliere asielzoekerscentra. Omwonenden van de Wittenstein zijn op dinsdag 23 november 2022 per brief geïnformeerd.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Burgemeester Ron König: “In heel Nederland staat de opvang van vluchtelingen onder druk. De asielzoekerscentra zitten vol en de instroom is hoger dan verwacht. Ook blijven statushouders langer in de opvang, omdat er weinig woningen beschikbaar komen. We vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten om het zorgen voor goede opvang van vluchtelingen. Daarom biedt Deventer deze locatie aan.” 

 

Mensen in nood niet in de kou laten staan 

Gemeenten hebben met het Rijk afgesproken om op korte termijn noodopvang te bieden voor vluchtelingen. Op dit moment ontvluchten veel mensen de oorlog in hun land. Deventer wil mensen in nood niet in de kou laten staan en heeft daarom aangeboden om tijdelijk onderdak te bieden aan 100 vluchtelingen. 

 

Woningbouwlocatie 

De gemeente heeft meerdere locaties in Deventer bekeken op geschiktheid voor de opvang. De enige geschikte locatie is de Wittenstein. Op deze locatie is nieuwbouw gepland. Omdat de tijdelijke opvang van vluchtelingen niet langer kan duren dan een half jaar, heeft de opvang geen gevolgen voor deze nieuwbouw

 

Vragen en antwoorden

Bekijk de vragen en antwoorden over de opvang aan de Wittenstein.