Logo gemeente Deventer

Veelgestelde vragen over Oekraïne

Veel Deventenaren hebben vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Kijk voor meer informatie op deze pagina met een overzicht van veel gestelde vragen. 

 • Opvang vluchtelingen

  Wat doet de gemeente om Oekraïense vluchtelingen op te vangen?

  Keulenstraat 
  De gemeente biedt noodopvang aan 200 vluchtelingen uit Oekraïne aan de Keulenstraat 18 (voormalige kantoorpand in Kloosterlanden). 

  Singel 
  Topicus heeft haar pand aan de Singel 9 aangeboden voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Na een aanpassing van het pand, kunnen hier vanaf 2e helft mei maximaal 200 Oekraïense vluchtelingen voor minimaal 1 jaar worden opgevangen. 

  Keizerstraat 
  In het pand aan de Keizerstraat 78 is kantoorruimte vrij, waar binnen enkele weken maximaal 40 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk kunnen worden opgevangen. Het gaat hier om de ruimte boven het voormalige Filmhuis.

   

  Lees meer over de opvang van vluchtelingen in Deventer via Gemeente Deventer en Oekraïne.

  Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich aanmelden?

  Oekraïense vluchtelingen die opvang nodig hebben kunnen zich na aankomst aanmelden bij de gemeente Deventer via telefoonnummer 14 0570

  Vangt u mensen op?
  Als u als particulier opvang biedt aan mensen uit de Oekraïne, dat wil de gemeente dat graag van u weten. Wij nodigen u dan uit voor een informatiebijeenkomst over het registreren van mensen in de gemeentelijke persoonsregistratie, over het aanbieden van financiële ondersteuning en verzekeringen door de Sociale Verzekeringsbank, over scholing en werk en nog veel meer. U kunt bellen met telefoonnummer 14 0570.

  Er is een informatiepagina beschikbaar in het Oekraïens met algemene informatie voor de gevluchte Oekraïeners. Deze pagina is ook beschikbaar in het Nederlands,

  Waar kunnen alleenreizende kinderen terecht?

  Oekraïense kinderen die zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, komen in een gastgezin. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

 • Uw woning beschikbaar stellen

  Ik wil graag een vluchteling bij mij thuis opvangen, waar kan ik dit doorgeven?

  De voorkeur gaat uit naar centrale opvanglocaties waar mensen steun bij elkaar kunnen vinden en waar goede centrale voorzieningen te organiseren zijn. Wilt u alsnog meer weten over het beschikbaar stellen van uw woning voor vluchtelingen? Kijk dan op de website van Takecare Bnb.

  Vangt u mensen op?
  Als u als particulier opvang biedt aan mensen uit de Oekraïne, dat wil de gemeente dat graag van u weten. Wij nodigen u dan uit voor een informatiebijeenkomst over het registreren van mensen in de gemeentelijke persoonsregistratie, over het aanbieden van financiële ondersteuning en verzekeringen door de Sociale Verzekeringsbank, over scholing en werk en nog veel meer. U kunt bellen met telefoonnummer 14 0570.

  Wat bekent het voor mijn uitkering of huurtoeslag als ik een vluchteling in huis neem?

  De kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer u als bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Wel moet u de gemeente laten weten dat u onderdak biedt aan vlcuhtelingen. U kunt dit telefonisch melden via 14 0570.

   

  Krijg ik ook een financiële vergoeding als ik vluchtelingen in huis neem?

  Vluchtelingen krijgen leefgeld voor het doen van boodschappen en persoonlijke uitgaven. Gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. 

 • Goede doelen en lopende initiatieven

  Waar kan ik terecht om mijn hulp aan te bieden?

  De gemeente is blij met elk initiatief dat Oekraïne en haar inwoners moreel of op een andere manier ondersteunt. Veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne, dat vinden wij hartverwarmend! 

  Deventer Doet
  Wilt u graag iets betekenen voor de mensen uit Oekraïne? Op de website van Deventer Doet kunt u zich aanmelden om uw hulp aan te bieden.

  Overzicht lopende initiatieven 
  Kijk op de pagina Hulp en initiatieven voor een overzicht.

 • Oekraïense vluchtelingen in Nederland

  Hoe zit het met de verblijfsrechten van Oekraïners in Nederland?

  Lees hier meer over in de richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners op www.europadecentraal.nl.

  Kunnen vluchtelingen zich laten inschrijven bij de gemeente?

  Mensen uit Oekraïne die in Deventer verblijven kunnen zich in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Deventer laten inschrijven als ze een ID-bewijs laten zien waaruit blijkt dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Dit hoeft geen biometrisch paspoort te zijn. Zij krijgen dan een burgerservicenummer (BSN). Dat is nodig als zij hier willen werken of gebruik willen maken van diensten van Nederlandse overheidsinstellingen. Meer informatie over het inschrijven in de BRP is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

  Afspraak maken
  Maak een afspraak door te bellen naar telefoonnummer: 14 0570.

  Welke zorg wordt er geboden voor deze mensen? Kunnen zij bijvoorbeeld naar de huisarts?

  Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed. Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen op www.zorgverzekeringslijn.nl (ook in het Engels en Oekraïens).

  Kunnen Oekraïense kinderen naar school of naar de kinderopvang?

  Hoe is het vervoer geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne in Deventer?

  Iedereen uit Oekraïne is van harte welkom in de Keolis-bussen. Zij kunnen op vertoon van hun paspoort gratis gebruik maken van deze bussen.

 • Overig

  Waar kan ik terecht met vragen over dieren die meegenomen zijn uit Oekraïne?

  Hiervoor kunt u terecht bij het meldpunt ‘Hulp voor Dieren uit Oekraïne’. Kijk voor meer informatie op www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.

  Waar lees ik meer over mensenhandel of uitbuiting en het voorkomen hiervan?

  Door de oorlog met Rusland vluchten veel Oekraïners weg uit hun land, opzoek naar veiligheid elders. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Speciaal voor hen heeft CoMensha een flyer gemaakt met aandachtspunten voor vluchtelingen. De flyer is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met het Rode Kruis, FairWorkVluchtelingenwerk Nederland en La Strada International en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

  Hoe praat ik met mijn kinderen over de situatie in Oekraïne?

  Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u tips over hoe u het beste met uw kinderen kunt praten over de situatie in Oekraïne.

  Waar vind ik meer informatie over herinneringen of herbeleven oorlogstrauma’s

  De situatie in Oekraïne kan ook herinneringen aan andere oorlogen boven brengen, of zorgen dat mensen hun eigen oorlogstrauma’s herbeleven. Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt. Kijk op de website van Mind Korrelatie.

  Waar staat informatie over de situatie in Oekraïne en de standpunten van de regering?

  Informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van de regering, kamerstukken en veel gestelde vragen staan op de website van Rijksoverheid.

  Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht voor meer informatie?

  Het is soms lastig voor Oekraïeners om meer informatie te vinden over beschikbare opvang, hulp en financiele ondersteuning. Daarom is er de website RefugeeHelp. Deze pagina is beschikbaar in het Oekraïens. 

  Daarnaast is er ook informatie beschikbaar vanuit de gemeente voor gevluchte Oekraïeners. Kijk hiervoor op www.deventer.nl/ukraine. Deze pagina is ook beschikbaar in het Nederlands.

 • Werk en inkomen

  Kunnen Oekraïense vluchtelingen ook een baan krijgen in Nederland?

  Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.

  Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht voor werk?

  Werk

  In Deventer helpt werkleerbedrijf KonnecteD bij het vinden van een passende werkplek. Iemand die wil en kán werken kan zich aanmelden bij een accountmanager van KonnecteD. Na aanmelding vindt er een kort intakegesprek plaats. Hierin kijken we samen met de vluchteling naar betaald werk dat past bij de mogelijkheden en het opleidingsniveau van de vluchteling.

  Bij het vinden van vacatures werken we samen met verschillende (grote) werkgevers én uitzendbureaus binnen de gemeente Deventer.

  Aanmelden voor een gesprek kan via telefoonnummer 0570 - 856 700.

  Hoe is het inkomen geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne?

  Oekraïense vluchtelingen krijgen net zoveel leefgeld als vluchtelingen bij het COA. Vluchtelingen die in gastgezinnen worden opgevangen krijgen hierbij nog een extra bedrag om bijvoorbeeld te sporten of bij te dragen in de huishoudelijke kosten.

  Leefgeld

  Zowel volwassenen als kinderen ontvangen € 59,92 per week per persoon: € 46,97 euro voor voeding en € 12,95 euro voor kleding en andere persoonlijke uitgaven.

  • De hoogte van het bedrag voor voeding, is per persoon € 205,– per maand.
  • De hoogte van het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven, is per persoon € 55,– per maand.
  • De hoogte van het bedrag voor wonen is per volwassene € 215,– per maand en per minderjarige € 55,– per maand.
  • De financiële toelage wordt maandelijks op de eerste van de maand op uw bankpas gestort.

  Vergoeding voor vluchtelingen in gastgezinnen

  Vluchtelingen in gastgezinnen krijgen een aanvullende vergoeding om bijvoorbeeld te reizen, te sporten of (vrijwillig) bij te dragen in de huishoudelijke kosten van het gastgezin.

  Mensen die particulier worden opgevangen ontvangen per week:

  • Eerste vluchteling: € 59,92 + € 75 = € 134,92
  • Tweede vluchteling: € 59,92 + € 25 = € 84,92
  • Derde vierde vluchteling: € 59,92 + € 12,50 = € 72,42
  • Vijfde en opvolgend aantal vluchtelingen: € 59,92

  Hoe wordt het leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen uitbetaald?

  Het Rijk heeft besloten dat Oekraïense vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven uitbetaald krijgen nadat zij zich hebben ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (BRP). Voor de uitbetaling aan personen in de gemeentelijke opvang geldt deze eis niet. Zij gaan leefgeld ontvangen ook al staan ze nog niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het is uiteraard wel de bedoeling dat ook zij tijdig ingeschreven worden.

  Het leefgeld wordt gestort op een reguliere bankrekening. Als er (nog) geen bankrekening beschikbaar is, dan zal de gemeente een tijdelijke BNG-pas verstrekken of contant uitbetalen. De BNG-pas is dus een tussenoplossing. Banken in Nederland werken aan een proces om versneld een bankrekening te kunnen openen. Zodra daar meer bekend over is zullen we dat hier melden.

  Over de BNG-pas
  De BNG-pas is een prepaid bankpas en te gebruiken bij elke betaalautomaat of geldautomaat in Nederland. De gemeente Zwolle voorziet de bankpas van saldo en elke kaart heeft een eigen pincode. Een roodstand is niet mogelijk.

  Bij de uitreiking van de bankpas en de pincode wordt een instructie meegegeven over het gebruik.