Bedrijveninvesteringszones Binnenstad (BIZ)

Via de Bedrijveninvesteringszones Binnenstad (BIZ) gaan alle vastgoedeigenaren en ondernemers mee-investeren in concrete projecten die ten goede komen aan het economisch functioneren van de binnenstad. Ook de gemeente levert een bijdrage om de aantrekkingskracht van de Deventer binnenstad te vergroten.
Binnenstad Deventer

Draagvlak BIZ

Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de Verordening BIZ vastgoed binnenstad Deventer 2018-2022 en de Verordening BIZ ondernemers binnenstad Deventer 2018-2022 vastgesteld.

Deze verordeningen zijn in werking getreden nadat uit een draagvlakmeting bleek dat er voldoende steun is onder de bijdrageplichtigen conform de eisen uit de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Voor beide verordeningen is aan alle 3 draagvlakeisen uit de wet voldaan. Bekijk de bekendmaking draagvlakmeting BIZ verordeningen gemeente Deventer.

Informatiebrochure

Een informatiebrochure (pdf, 2 MB) met onder andere de 10 meest gestelde vragen over de BIZ kunt u online bekijken. Er is ook een filmpje over de BIZ:

”Naar

Raadsstukken

Alle raadsstukken over de bedrijveninvesteringszones bekijkt u op deventer.raadsinformatie.nl onder punt 2.

Bij de stukken zitten onder andere de BIZ-verordeningen en de businessplannen voor vastgoedeigenaren en ondernemers.

Nadere informatie/vragen

  • Belastingaanslag/BIZ-bijdrage
    Informatie over de belastingaanslag/BIZ-bijdrage vindt u op de pagina BIZ-bijdragen. Voor meer informatie kunt u bellen met de Regionale Belastingsamenwerking op 0570-633443.
  • Besteding BIZ gelden
    Voor de besteding van de gelden zijn businessplannen opgesteld door de ondernemers en de vastgoedeigenaren. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met binnenstadsmanager Peter Brouwer van de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (stadsmanager@sdbm.nl, 06-51 54 96 05). Voor inhoudelijke vragen aan de gemeente over de BIZ kunt u terecht bij Steven Meijerhof (s.meijerhof@deventer.nl, 06 – 51 66 40 55/ bij geen gehoor: 0570 – 69 31 86 (Joke Lagewaard)).
English Deutsch