Innovatie en ontwikkeling

Wilt u hulp bij de innovatie of ontwikkeling van een product of dienst? Een groot aantal organisaties kan u helpen, zowel financieel, als met advies en een netwerk dat de juiste mensen bij elkaar brengt. Deze organisaties weten welke regelingen het best aansluiten bij uw situatie en kennen de voorwaarden om er gebruik van te maken.

Hieronder vindt u de gegevens van adviesorganisaties die een relatie hebben met de overheid. Daarnaast zijn er in Deventer diverse commerciële subsidieadviesbureaus. Ook banken helpen ondernemers bij innovaties.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV)

Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt ze te financieren. De ontwikkelingsmaatschappij begeleidt internationale ondernemers naar Gelderland en Overijssel, vernieuwt bedrijvenparken en ICT-infrastructuur.

Agentschap NL

Agentschap NL zorgt ervoor dat het beleid van de overheid snel, goed en effectief wordt gerealiseerd en ondersteunt initiatieven van ondernemers.

Ondernemersklankbord

De stichting Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk van oud ondernemers met een ervaren kijk op zaken. Ruim 300 adviseurs helpen ondernemers met hun vraagstukken in meer dan 3.000 klankbordtrajecten per jaar.

Innovatienetwerk

Innovatienetwerk ontwikkelt grensverleggende innovaties in landbouw, agrarische bedrijven, voeding en groene ruimte en helpt ondernemers die te realiseren.

Stedendriehoek (Cleantech Regio) onderneemt

De Cleantech Regio (voorheen: Stedendriehoek) stimuleert innovaties en ondernemerschap. Neem voor meer informatie contact op met: Arno Groenendijk, programmaregisseur gemeente Deventer, telefoon: 0570-693418, e-mail: alg.groenendijk@deventer.nl.

English Deutsch