Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Reclame

Wilt u reclame maken in Deventer? Houd dan rekening met de voorwaarden voor reclame-uitingen wat betreft afmeting, vorm en aantal.

Reclame- en uitstallingennota Deventer

De Reclame- en uitstallingennota Deventer 2016 geeft de regels weer voor handelsreclame en uitstallingen die zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied. Dit is uitgewerkt voor diverse gebieden in de gemeente naar typen en aantallen.

In de Reclame- en uitstallingennota vindt u per gebied de regels voor reclame-uitingen. Op de volgende pagina's zijn deze regels op een rij gezet:

Lees ook meer over uitstallingen.

Deeladviezen reclame A1-zone, reclame op rotondes en reclame op tv-schermen

Op 27 januari 2016 heeft de gemeenteraad 3 deeladviezen voor aanvullend reclamebeleid vastgesteld:

  • Reclame A1-zone (pdf, 1,4 MB): In dit deeladvies geeft de gemeente aan onder welke voorwaarden 2 reclamemasten in de A1-zone mogen worden geplaatst;
  • Reclame op rotondes (pdf, 1,3 MB): In dit deeladvies stelt de gemeente voor geen reclame op rotondes toe te staan omdat de geringe opbrengsten niet opwegen tegen de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit;
  • Reclame op Tv-schermen (pdf, 550 KB): Om op de groei van bewegende reclames op Tv-schermen te kunnen inspelen en in goede banen te leiden is het voorstel om op een beperkt aantal locaties Tv-reclame toe te staan.

Het beleid zal worden verwerkt in de Welstandsnota.

Digitale reclamekaart

Welke regels er gelden voor reclame in de verschillende gebieden in Deventer, kunt u zien op de digitale reclamekaart.
Zoom in op de kaart. Als u uw pand aanklikt, ziet u een overzicht van de regels die hier van toepassing zijn. U kunt ook het adres intypen: straatnaam, huisnummer en plaatsnaam.

Welstandsnota voor bouwprojecten en reclame

Op de pagina Welstandsnota kunt u lezen welke eisen en regels er zijn voor bouwprojecten. Deze regels zijn er om Deventer mooi en leefbaar te houden en de uitstraling van iedere wijk te bewaren.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

English Deutsch