Onderzoek

De gemeente Deventer heeft een actieve afdeling Kennis en Verkenning die op een groot aantal terreinen onderzoek doet naar de ontwikkelingen in Deventer. De gemeente en andere organisaties gebruiken deze informatie om beleid te ontwikkelen en te kijken of ze bestaande activiteiten moeten aanpassen.

Staat van Deventer

De Staat van Deventer geeft actuele informatie over economie, jeugd en onderwijs, wijken, bevolkingsontwikkeling, woningbestand en milieu.

Feiten & Cijfers Deventer

Ieder jaar stelt Deventer een overzicht 'Feiten & Cijfers' samen. Daarin staat de ontwikkeling van Deventer op een groot aantal terreinen, zoals het aantal bedrijven, de verdeling over economische sectoren en de samenstelling van de beroepsbevolking. Download Feiten & Cijfers 2018.

Binnenstadsmonitor

De Binnenstadsmonitor geeft inzicht in de economische situatie van de Deventer binnenstad. De informatie is nuttig voor bestuurders, vastgoedeigenaren, ondernemers en (potentiële) investeerders. De Binnenstadsmonitor gaat in op de onderwerpen zoals de binnenstad als woongebied, de economische structuur, detailhandel, uitgaan in de binnenstad, andere voorzieningen en veiligheid.

Economische verkenning

Om meer inzicht in de economische situatie te krijgen, voert de gemeente sinds 2009 jaarlijks een economische verkenning uit. De verkenning laat zien hoe de Deventer economie functioneert, wat de kwaliteit is van het vestigingsklimaat en welke ontwikkelingen op de gemeente afkomen.

Koopgedrag

Deventer neemt deel aan het 5-jaarlijkse kooporiëntatieonderzoek naar het koopgedrag in de provincie Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland. De gegevens laten zien hoe winkelcentra functioneren. Er wordt ook gemeten waarom mensen een centrum bezoeken en hoe ze het waarderen.

English Deutsch