Raamovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015

Raamovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015 onderdeel maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (HH1) per 1-1-2017 opengesteld door de gemeente Deventer.

De gemeente Deventer heeft samen met een aantal andere gemeenten in de regio een raamovereenkomst afgesloten met zorgpartijen voor het leveren van WMO-ondersteuning. Dit betreft de raamovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015.

Onderdeel maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning HH1

Per 1 januari 2017 zal de gemeente Deventer van het onderdeel maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (HH1) gebruik gaan maken, dit wordt ook wel het zogenaamde openstellen van de bouwsteen schoonmaakhulp genoemd. De raamovereenkomst biedt mogelijkheden om nieuwe partijen toe te laten treden en aan te geven voor welke bouwstenen zij in aanmerking wenst te komen. De klant kiest uiteindelijk.

Het tarief per uur voor de dienstverlening huishoudelijke ondersteuning HH1 is voor 2017 vastgesteld op €22,20.

Contractering HH1

Bent u een bestaande of  nieuwe aanbieder en wenst u in aanmerking te komen voor contractering? Bekijk dan de informatie over de aanmeldprocedure op Negometrix.com.

English Deutsch