Ontwikkeling Verzetslaan/Pikeursbaan

Veldboom Vastgoed heeft het plan om het leegstaande kantoorpand aan de Pikeursbaan 9 te ontwikkelen tot woningen voor starters en jonge professionals. Daartoe heeft de ontwikkelaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Uiteindelijk is het de bedoeling om het pand te ontwikkelen in samenhang met het aangrenzende pand aan de Verzetslaan 30.

Er is gekozen voor het versneld uitvoeren van de ontwikkeling aan de Pikeursbaan, omdat dit binnen het huidige bestemmingsplan past. Bovendien wordt hiermee direct een positieve start gegeven aan De Kien. Het nu leegstaande pand biedt op deze manier direct plaats aan een groep nieuwe bewoners.

Veldboom Vastgoed heeft de ambitie om in de 2e helft van 2021 de verbouwing aan de Pikeursbaan uit te voeren en de 1e bewoners te verwelkomen.

Met de verbouwing van de panden aan de Pikeursbaan 9 en de Verzetslaan 30 wil de ontwikkelaar een goede mix creëren van kantoorruimte en woningen. Dat sluit goed aan bij het Ontwikkelperspectief De Kien. De gemeente denkt niet alleen mee over de invulling van de gebouwen, maar ook over de aansluiting van de panden op de openbare ruimte: een verbeterde doorloop tussen Verzetslaan en Pikeursbaan, het vernieuwen van bestrating en het toevoegen van beplanting.

English Deutsch