Logo gemeente Deventer

Ondernemers en belasting betalen tijdens de coronacrisis

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet een crisisteam gevormd. Dit crisisteam stelt landelijke regels op, die voor elke gemeente gelden. Zo mogen ondernemers bepaalde belastingen later betalen.

De belastingaanslagen worden nog steeds opgelegd. Wel wordt deze uitgesteld waar dat mogelijk is. Wat betekent dit?

  • Marktprecario- en precariobelasting 2021 zijn uitgesteld.
  • Aanslagen reclame en elektriciteit Deventer 2021 zijn uitgesteld.

 

Opgelegde belastingaanslagen

De volgende aanslagen zijn al opgelegd:

  • Onroerendezaakbelastingen (woningen en niet-woningen)
  • Rioolrechten
  • BIZ-ondernemers en BIZ-vastgoed Deventer
  • RZB-woningen en niet-woningen Deventer

 

Leges evenementen

Voor evenementen, die vanwege de coronamaatregelen zijn geannuleerd, zijn de vorderingen van de leges uitgesteld. Van de al opgelegde legesaanslagen is de verdere invordering uitgesteld. Voor 2021 geldt dat tot nader order evenementen niet zijn toegestaan.

 

Invordering

We kunnen ons voorstellen dat het in deze tijd lastig is om aan uw financiële verplichtingen te verplichtingen te kunnen voldoen. Onze medewerkers denken graag met u mee en kunnen samen met u afspraken maken voor een regeling op maat. Meer informatie over uitstel van betaling voor ondernemers en organisaties vindt u via het nieuwsbericht over dit onderwerp.