Ondernemers en belasting betalen tijdens de coronacrisis

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet een crisisteam gevormd. Dit crisisteam stelt landelijke regels op, die voor elke gemeente gelden. Zo mogen ondernemers bepaalde belastingen later betalen.

De belastingaanslagen worden nog steeds opgelegd. Wel wordt deze uitgesteld waar dat mogelijk is. Wat betekent dit?

 • Toeristenbelasting 2019 DOWR gemeenten is uitgesteld van 31 maart 2020 tot 31 augustus 2020.
 • Marktprecario- en precariobelasting 2020 Deventer zijn al opgelegd. De opvolgende aanslagen 2019 en 2020 zijn uitgesteld van 30 april 2020 tot eind juli 2020.
 • Aanslagen reclame en elektriciteit Deventer 2018 en 2019 zijn uitgesteld van 30 april 2020 tot eind juli 2020.
 • De aanslagen over 2018, 2019 en 2020 DOWR gemeenten zijn uitgesteld tot eind mei 2020.

Leges evenementen

Voor evenementen zijn de vorderingen van de leges momenteel uitgesteld. Evenementen hebben niet plaats tot 1 september 2020. Van de al opgelegde legesaanslagen is de verdere invordering uitgesteld.

Al opgelegde belastingaanslagen

De volgende aanslagen zijn al opgelegd:

 • Onroerendezaakbelastingen (woningen en niet woningen) DOWR gemeenten
 • Afvalstoffenheffing DOWR gemeenten
 • Rioolrechten DOWR gemeenten
 • Hondenbelasting Deventer
 • BIZ-ondernemers en BIZ-vastgoed Deventer
 • Havengelden Deventer
 • RZB-woningen en niet-woningen Deventer
 • Reclamegelden Raalte en Olst-Wijhe
 • Marktprecario-, precario- en elektriciteitsbelasting
 • Forensenbelasting
 • Afrekening afval bij verhuizen of overlijden

Invordering

De invorderingsstappen (herinnering, aanmaning, dwangbevel) zijn vanaf 11 mei 2020 voor alle heffingen weer opgestart. Komt u in betalingsproblemen als direct gevolg van de coronamaatregelen?

Meer informatie over betalen in delen/betalingsregeling.

English Deutsch