Logo gemeente Deventer

Onderzoek Polstraat

Het convenantoverleg Polstraat e.o. wil graag weten in hoeverre u overlast ervaart in relatie tot de Maatschappelijke Opvang die gevestigd is aan de Polstraat 8/10. Daarom vragen we u als buurtbewoner om een vragenlijst in te vullen.

U kunt deelnemen aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen.