Inspiratie gezocht!

Voorbeeld van een woning

Voor toekomstige woningontwerpen

De gemeente Deventer werkt onder de naam Op Je Stek aan vernieuwende plannen in de Tuinen van Zandweerd. Een plek om duurzaam, ontspannen en gezond te wonen en waar ruimte is voor iedereen die een eigen woning wil bouwen. De kavels gaan naar verwachting eind 2019 in verkoop.

Om potentiële kopers van de kavels een inspirerend handvat te bieden, zoeken wij woningontwerpen en duurzame initiatieven De binnengekomen presentaties bundelen wij tot een ‘Inspiratiemagazine Op Je Stek’.

Onderstaande downloads bevatten uitgebreide informatie over het plan, onze ambities en de voorwaarden die we stellen aan deelname in het inspiratiemagazine. U treft eveneens het indienings- en invulformulier voor deelname aan.

Wij kijken uit naar uw deelname en horen graag vóór 15 juni welke bijdrage u voor ons in petto heeft! De ontwerpen ontvangen we vervolgens graag vóór 15 juli.

Hartelijke groet,
Namens projectteam Op Je Stek

Monique Zuuring
Adviseur Particulier opdrachtgeverschap

M: 06-16942881

Downloads

Stedenbouwkundigontwerp met spelregels en uitgangspunten
Bijlage bij Stedenbouwkundig ontwerp

Indieningsformulier Op je Stek - Inspiratieplek
Invulformulier sjabloon Op je Stek - Inspiratieplek
Sjabloon Op je Stek - Inspiratieplek

English Deutsch