Logo gemeente Deventer

Verbouwing opvang Polstraat

De panden Polstraat 8-10 zijn hard toe aan renovatie. In de panden zit de opvang voor mensen die dakloos zijn van IrisZorg en de medische zorg voor mensen met een verslaving van Tactus. Er is een plan uitgewerkt voor een verbouwing die start in de 2e helft van 2021 en minimaal 1,5 jaar duurt.

Verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar: “Enerzijds is onderhoud noodzakelijk, bijvoorbeeld aan de fundering en de brandveiligheid. Anderzijds wordt de opvang gemoderniseerd. Zo komen er éénpersoonskamers in plaats van de slaapzalen voor daklozen. Dat is beter voor de gezondheid, denk aan corona, maar helpt hen ook op de weg naar een normaal leven.”

Goed overleg

IrisZorg, Tactus en de gemeente hebben een regulier overleg met de Belangenvereniging Polstraat over de voorzieningen. De bewonersvereniging wordt ook betrokken bij de verbouwingsplannen. Omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen en blijven ook betrokken in het verdere proces.

Renovatie

Er moet veel gebeuren: de fundering herstellen, asbest verwijderen, brandveiligheid aanpakken en de panden verduurzamen zodat de energierekening flink omlaag kan. Daarnaast willen IrisZorg en Tactus verbouwen om betere hulp te kunnen bieden en het gebouw beter te benutten. Tactus blijft tijdens de verbouwing in het gebouw. IrisZorg wordt tijdelijk ondergebracht in de Polstraat 70-74.

Meer informatie leest u in de nieuwsbrieven:

Bekijk de film met de rondleiding in het pand (7 minuten en 19 seconden).

Naar een YouTube filmpje

Status

De gemeenteraad heeft op 17 februari 2021 het besluit heeft genomen om te renoveren.

Doordat het besluit later is genomen, start de renovatie later, namelijk eind 2021. Dan wordt ook de voorziene tijdelijke huisvesting in Polstraat 70-74 in orde gebracht voor de opvang van mensen die dakloos zijn. De dagopvang van mensen met verslavingsproblemen en de medische verslavingszorg blijven tijdens de verbouwing op Polstraat 8-10.

De renovatie duurt minimaal anderhalf jaar. De komende tijd werken we aan de voorbereiding van de renovatie, zoals het aanvragen van de benodigde vergunningen en het selecteren van de aannemer.

De gemeente, Tactus Verslavingszorg en IrisZorg willen de zorg en opvang goed blijven uitvoeren tijdens de renovatie en we willen ook goed contact houden met de omwonenden en de buurt. We maken afspraken met de Belangenvereniging Polstraat en omwonenden om de overlast van renovatiewerkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden.

Het voorstel ligt nu ter besluitvorming bij de raad.

Contact

Voor meer informatie over de renovatie kunt u contact opnemen met de projectmanager, Nicoliene de Vries, via telefoonnummer 14 0570.

In geval van overlast overdag en niet- spoedeisende situaties kunt u bellen met het overlastnummer van Tactus/IrisZorg: 06-46728657. In geval van acute onveilige situaties in de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 8844 of 112. Bij minder spoedeisende zaken belt u team Toezicht & Handhaving via 14 0570.

Meer informatie