Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

PIP: Persoonlijke Internet Pagina

Bekijk de status van uw zaak via uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP).

Via de PIP kunt u:

  • de status inzien van uw zaak
  • uw officiële documenten inzien
  • zelf documenten toevoegen

Belastingen

Voor uw gemeentelijke belastingen gaat u niet naar de PIP, maar naar uw persoonlijke belastingpagina. Op uw persoonlijke belastingpagina staat uw beschikkings- en aanslagbiljet en het taxatieverslag van uw pand. U kunt via de persoonlijke belastingpagina bezwaar maken en kwijtschelding aanvragen.

English Deutsch