Logo gemeente Deventer

Rolstoelen

Heeft u langdurig en dagelijks een rolstoel nodig? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. U krijgt dan een rolstoel in bruikleen. Deze voorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Digitaal melden

U kunt online uw melding doen via het contactformulier van Team Toegang Wmo.

Hoe werkt het?

Stap 1: Neem contact op met team Toegang Wmo
U neemt contact op met Team Toegang Wmo via het contactformulier.

Stap 2: Ga in gesprek
Na uw melding gaat u in gesprek met een medewerker van team Toegang Wmo. Dit heet een keukentafelgesprek. Het gesprek vindt binnen 6 weken na uw melding plaats. Samen bespreekt u:

 • Uw situatie;
 • Wat u zelf kunt doen;
 • Wat familie/vrienden/buren kunnen doen;
 • Welke zorg en/of ondersteuning u nodig heeft.

Als u wilt kunt u iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan zijn iemand uit uw eigen omgeving of een onafhankelijke cliëntondersteuner

Stap 3: Een ondersteuningsplan maken
U krijgt een verslag van het gesprek. Dit heet een ondersteuningsplan. Op basis van dit plan neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit. U ontvangt een brief of u ondersteuning krijgt en welke ondersteuning u krijgt.

Voor wie?

U kunt melding doen voor een rolstoel in bruikleen voor langer dan een half jaar:

 • Als u zich door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunt verplaatsen of het hulpmiddel nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren in en om het huis;
 • Als er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
 • Als u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening;
 • Woont u in een WLZ-instelling, bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuis? Dan kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente. Informeer bij de instelling zelf voor meer informatie.

Sportrolstoel

 • U moet rolstoelafhankelijk zijn voor het bedrijven van een sport;
 • U ontvangt een standaardbedrag voor de aanschaf;
 • U krijgt éénmaal per 3 jaar een vast bedrag van maximaal € 2.750;
 • U ontvangt vaste tegemoetkoming voor onderhoud, verzekering en reparatie;
 • U bent aantoonbaar lid van een rolstoelsportvereniging.

Heeft u langdurig en dagelijks een (elektrische) rolstoel nodig, dan kunt u melding doen bij Team Toegang Wmo.

Hiervoor heeft de gemeente een contract met Welzorg en Medipoint. U kunt ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget. U ontvangt de rolstoel in bruikleen. Op de website van Vilans vindt u meer (onafhankelijke) informatie over hulpmiddelen bij het actief blijven bewegen.

Welke rolstoelen zijn er beschikbaar?

 • Handbewogen (duw)rolstoel;
 • Actieve rolstoel;
 • Elektrische rolstoel;
 • Duwwandelwagen;
 • Sportrolstoel (zie Voorwaarden).

Lenen voor minder dan 6 maanden

Heeft u voor een korte periode een rolstoel nodig? Dan kunt u terecht bij 1 de uitleenwinkels in Deventer.

Voor het doen van een melding voor een rolstoel kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.