Logo gemeente Deventer

Woningbouwplannen op maat in Deventer stad en dorpen

Deventer groeit en zet in op een sterke arbeidsmarkt en een jonge bevolking. Om dit in goede banen te leiden, zijn in de komende 20 jaar circa 11.000 nieuwe woningen nodig. De gemeente heeft een routekaart opgesteld met een specifieke routekaart voor de ontwikkeling van ieder dorp.

De planvorming in de dorpen loopt voor op die van de stad Deventer. Voordat corona uitbrak was de gemeente namelijk al in gesprek met de dorpen over de gewenste groei, als basis voor de planvorming. In Diepenveen, Lettele, Bathmen, Loo en Okkenbroek is de routekaart opgesteld in samenspraak met lokale werkgroepen. 

 

Maatwerk

De behoefte aan groei verschilt per dorp. Wethouder Rob de Geest: “Bij het opstellen van de routekaart is er met veel vertegenwoordigers van organisaties en bewoners gesproken. En omdat de behoeften echt uiteenlopen, leveren we maatwerk met een routekaart per dorp.” Het college legt de routekaarten en een aanvraag voor budget voor de planontwikkeling voor aan de gemeenteraad voor besluitvorming.