Logo gemeente Deventer

Saneringsprogramma Diepenveenseweg e.o. - Ontwerp

 ONTWERP SANERINGSPROGRAMMA GELUID

 

In de gemeente Deventer zijn woningen gelegen die vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidbelasting ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren 90 gemeld bij het toenmalige ministerie van VROM en behoren nu tot de zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. De gemeente Deventer is al jaren bezig met de uitvoering van geluidsaneringsprojecten langs drukke wegen en spoorwegen. Er zijn al veel woningen gesaneerd en voorzien van een goed leefklimaat.

 

Op 7 mei 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over diverse saneringsprogramma’s.

 

De saneringsprogramma’s geven een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen welke in aanmerking komen om de geluidbelasting, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai, op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zoveel mogelijk te beperken. In de voorliggende situaties heeft het college besloten om uit te gaan van geluidsanering door het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woningen. De saneringsprogramma’s bestaan uit een akoestisch onderzoek en een UK/S formulier.

 

Om de berekende geluidbelasting op de gevel van de woning ook in de toekomst te kunnen waarborgen, dienen de saneringsprogramma’s te worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Geluidsaneringsprojecten

In het saneringsprogramma Deventer e.o. is rekening gehouden met de sanering van in totaal 45 woningen aan de Bokkingshang, Brinkgreverweg, Noorderplein, Pieter de Hooghstraat, Pieter Bothstraat, Prof. C. Eykmanstraat, Raalterweg, Rijsterborgherweg, Singel, Snipperlingsdijk, Spitdijk, Spuistraat en Zandpoort.

 

In het saneringsprogramma Bathmen is rekening gehouden met de sanering van in totaal 37 woningen aan De Kuiperij, Koekendijk, Looweg en Schipbeeksweg te Bathmen.

 

In het saneringsprogramma Ceintuurbaan e.o. is rekening gehouden met de sanering van in totaal 239 woningen aan de Ceintuurbaan, Schevingstraat, Schoutenweg en Van Hetenstraat te Deventer.

 

In het saneringsprogramma Diepenveenseweg e.o. is rekening gehouden met de sanering van in totaal 96 woningen aan de Diepenveenseweg en Boxbergerweg te Deventer.

 

In het saneringsprogramma Herman Boerhaavelaan e.o. is rekening gehouden met de sanering van in totaal 43 woningen aan de Herman Boerhaavelaan en Koningin Wilhelminalaan te Deventer.

 

Inzage  

De ontwerp saneringsprogramma’s liggen met ingang van donderdag 16 mei tot en met woensdag 26 juni 2024 ter inzage. U kunt de ontwerp saneringsprogramma’s inzien op

 

 

Ook kunt u de ontwerp saneringsprogramma’s inzien tijdens openingstijden bij:

 

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. 

Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 140570. 

 

U kunt van donderdag 16 mei tot en met woensdag 26 juni 2024 reageren op de ontwerp saneringsprogramma’s.

 

Zienswijze

Tijdens de periode dat de ontwerp saneringsprogramma’s ter inzage liggen, kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen tegen het opgestelde programma en de voorgestelde saneringsgrenswaarden.

 

  • Uw zienswijze kunt u schriftelijk richten aan:

 

Gemeente Deventer

College van burgemeester en wethouders

Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling

T.a.v. Mevrouw D. Tommasini-Brilman

Postbus 5000

7400 GC Deventer

 

O.v.v. “zienswijze ontwerp saneringsprogramma geluid [naam]”.

 

  • Of dien uw zienswijze digitaal in via 

www.deventer.nl/zienswijze

 

 

Wat gebeurt er met uw reactie? 

Na de ter inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk wordt het ontwerp saneringsprogramma op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het ontwerp saneringsprogramma ter vaststelling aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

 

 

 

Bijlage Grootte
1. B&W besluit 116,0 KB
2. Akoestisch onderzoek 3.833,8 KB